You are on page 1of 6

POLAZNIK: Aleksandra Miljevi DATUM: 17.prosinca 2016.

PISANA PRIPRAVA ZA NASTAVNI SAT

PREDMET: Zdravstvena njega

NASTAVNA CJELINA Pregled i promatranje bolesnika


NASTAVNA TEMA Temperatura tijela
NASTAVNA JEDINICA
TIP (VRSTA) Obrada novog gradiva
CILJ I ZADACI:
CILJ SATA Upoznati uenike s pojmovima normalna i poviena
tjelesna temperatura i simptomima, te upoznati postupke
njege bolesnika s povienom temperaturom.

ISHODI UENJA Nakon zavretka nastavnog sata, uenik e moi:


- definirati pojam normalna i poviena tjelesna
temperatura
- primijeniti postupke sniavanja temperature,
nadoknade tekuine i nadziranje vitalnih funkcija
- mjeriti i biljeiti tjelesnu temperaturu
- pravilno reagirati kod pojave temperature
OBRAZOVNI ZADACI Prepoznati i opisati znakove poviene tjelesne
temperature, objasniti pojmove normalna i poviena
temperatura, opisati naine mjerenja tjelesne temperature,
napraviti temperaturnu krivulju.

FUNKCIONALNI ZADACI Skupljati podatke o izmjerenoj temperaturi, biljeiti ih i


nacrtati grafikon temperaturne krivulje
ODGOJNI ZADACI Odgovornost prema bolesniku

Predviene korelacije:

1
Poviena temperatura jedan je od simptoma upale plua. Korelacija moe biti s nastavnom
cjelinom Bolesno dijete upala plua u nastavnom predmetu Zdravstvena njega bolesnog
djeteta.

NASTAVNE METODE I OBLICI RADA:

Metode i oblici Uvod Glavni dio Zavrni dio


Dominantne metode Metoda razgovora -Metoda usmenog izlaganja Metoda pisanja
rada -Metoda razgovora
-Metoda demonstracije
Dominantni oblici Frontalni rad Frontalni rad Individualni rad
rada Rad u paru

NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA:

LITERATURA - Prli, Nada (1999.), Zdravstvena njega: udbenik za


uenike srednjih medicinskih kola. Zagreb: kolska
knjiga.
- Mali, Ivan; Ruica, Ili (2009.), Pedijatrija sa
zdravstvenom njegom djeteta: udbenik za 3. i 4.
razred medicinske kole. Zagreb: kolska knjiga.
- Mardei, Duko i sur. (2003.), Pedijatrija. Zagreb:
kolska knjiga.
- Fenwick, Elizabeth (1994.), Njega majke i djeteta.
Zagreb: Mladinska knjiga, str. 186-188.
NASTAVNA SREDSTVA udbenik, digitalni toplomjer, raunalna prezentacija
(temperaturna lista, pitanja za provjeravanje)
NASTAVNA POMAGALA kolska ploa, raunalo, projektor, grafoskop

2
ARTIKULACIJA SATA:

ETAPE SADRAJ TRAJA-


RADA NJE

- Koja je najea bolest u ovo zimsko vrijeme? (gripa). Koji


UVODNI
DIO SATA su simptomi te bolesti? (glavobolja, bolovi po cijelom tijelu, 5 min
tresavica, kaalj, curenje iz nosa, grlobolja i poviena temperatura).
Jeste li samostalno mjerili temperaturu? Na koje sve naine
moemo sniavati temperaturu?
Najava cilja sata: Upoznat ete osnovne pojmove (normalna i
poviena tjelesna temperatura) te postupke njege bolesnika s
povienom temperaturom.

GLAVNI Toplina u tijelu stvara se izmjenom tvari u stanicama tkiva i organa


DIO SATA
unutarnja temperatura.
Unutarnja temperatura prelazi u okolinu: zraenjem, isparavanjem,
znojenjem i izluivanjem.
30 min

- Koje su vrijednosti normalne temperature?


Normalna tjelesna temperatura: 36 370C. Razliita je tijekom
dana, ivotne dobi, tjelesnog napora, emocija, spola.

Imate li spoznaje o tome je li temperatura nia ujutro ili uveer?


Moete li navesti primjer tjelesne aktivnosti pri kojoj je poveana
temperatura?

Povienje tjelesne temperature - vruice uzrokuju fizikalni i


kemijski imbenici.
Simptomi poviene tjelesne temperature:
- zimica
- drhtavica

3
- tresavica
Razgovor: uenika iskustva s navedenim simptomima tjelesne
temperature.

Mjerenje temperature toplomjer: sa ivom ili obojenim


alkoholom, digitalni toplomjer.
Mjeri se: izmeu nabora koe ili na sluznici, u pazuhu (aksilarno),
u ustima (oralno), u debelom crijevu (rektalno) u enskom spolovilu
(vaginalno).
Podjela uenika u parove sa zadatkom da vjebaju mjerenje
temperature: biljeenje i stvaranje temperaturne liste.

Nazivi temperature ovjejeg tijela:


- subferbrilnost: 37,1 -37,70C
- febrilnost: 37,8 390C
- visoka febrilnost 390C

Biljeenje temperature temperaturna lista

Slike: temperaturne liste na raunalnoj prezentaciji

Uenici promatraju i analiziraju pojedine temperaturne krivulje.

Tipovi temperaturnih krivulja su:


- febris continua: karakteristina za trbuni tifus i lobarnu
pneumoniju
- febris remittens: akutne upale
- febris intermittens: sepsa i tuberkuloza
- febris recurrens: paratifus i povratna groznica
Sputanje temperature:
- postupno
- naglo

4
Njega bolesnika s visokom temperaturom
Medicinska sestra treba usmjeriti bolesnika na:
- smanjenje proizvodnje topline i
- poveanje gubitka topline

Bolesnik mora:
- mirovati
- biti u povienom poloaju
- imati snienu okolnu temperaturu
- redovito odravati osobnu higijenu
- nadoknaditi tekuinu
- nadzirati vitalne funkcije (temperatura, puls, disanje, tlak)

Postupak s toplomjerom dezinficirati ga prije uporabe.

ZAVRNI
DIO SATA Pet-minutno provjeravanje pomou nastavnog listia. Pitanja su na
raunalnoj prezentaciji. Uenici piu odgovore u svoju biljenicu.
1. Koja je normalna tjelesna temperatura?
10 min
2. to je uzrok poviene tjelesne temperature?
3. Imenuj simptome poviene temperature!
4. Imenuj ime i kako mjerimo tjelesnu temperaturu!
5. Navedi zadatke medicinske sestre u njezi bolesnika s
povienom temperaturom!

- Zavrna analiza uenikih odgovora. Nakon utvrivanja


tonog odgovora za svako pitanje, nastavnik upisuje broj tonih
odgovora i tako se utvruje uspjenost ishoda uenja.

5
PLAN KOLSKE PLOE:

Temperatura tijela

Normalna temperatura: 36 370C

Poviena temperatura uzroci: fizikalni i kemijski imbenici

Simptomi: zimica, drhtavica i tresavica

Mjerenje temperature: toplomjer

Nazivi za temperaturu tijela:

- subferbilnost: 37,1 37,70C


- febrilnost: 37,8 390C
- visoka febrilnost: iznad 390C

Biljeenje temperature: temperaturna lista

Pad temperature: postupno, naglo

Njega bolesnika s visokom temperaturom:

- smanjenje proizvodne topline,


- poveanje gubitka topline,
- mirovanje,
- povien poloaj u krevetu,
- osobna higijena,
- nadoknada izgubljene tekuine,
- pravilna prehrana bolesnika