Imazhi dhe roli i gruas ne media

Femra në shoqërinë shqiptare. Dimensioni dhe roli i saj në aspektin shoqëror

Shoqëria jonë është një shoqëri që kryesisht shquhet për rrënjët e saj të thella në patriarkalizëm, megjithëse kohët e fundit ne shohim një shoqëri konservatore, madje deri moderne. Roli dhe pozicionimi i femrës mes konservatorizmit dhe patriarkalizmit tregon për hapat që kanë bërë femrat e shoqërisë tonë për të shuar pabarazitë mes tyre dhe meshkujve. Me emancipimin e shoqërisë dhe hapjen e saj drejt vendeve perëndimore, po kështu dhe me një hov të madh që mori zhvillimi i mjeteve të komunikimit, femrës i’u dha shumë liri, të drejta dhe dukej sikur ishin hapat e parë të një revolte ; ajo kërkonte medoemos të dëgjohej. Barazia gjinore mes femrës dhe mashkullit në shoqërinë shqiptare ende nuk ka arritur perfeksionimin e duhur, megjithëse pretendohet që femra në një aspekt tre dimensional; psikologjik, kulturor dhe sociologjik, të jetë në rrugën e drejtë të përparësisë. Kjo dëshmohet me karakterin e saj të fortë , vendosmërinë dhe nevojën e përfshirjes në vendimarrje, politikbërje si një tregues i logjikshëm i c’rrënjosjes së mentalitetit shqiptar. Ndonëse shoqëria jonë e do dhe e propagandon së tepërmi emancipimin, ende në shumë zona te thella të vendit nuk jehon “reforma” e këtij emancipimi.

Shoqëria jonë që me ndryshimin drastik që ka pësuar nga ndërrimi i sistemeve; që për hir të së vërtetës ka qënë një proces i gjatë , i vështirë dhe shpesh herë i keqinterpretuar, ka pësuar një shndërrim të dukshëm të një sërë aspektesh kulturore, shoqërore, politike duke dashur gjithnjë të rifitoj në kohë dhe hapësirë instrumentat e duhur sa i takon sferës shoqërore. Emancipimi i gruas në Shqipëri erdhi si domosdoshmëri e grave për të kërkuar të drejtat e tyre dhe për t’u ndjerë të vlerësuara e të pranuara nga shoqëria. Në ndihmë të kësaj ka ardhur jo vetëm apelimi për të drejtat e gruas nga organizata të ndryshme jo qeveritare por ka lindur si domosdoshmëri punëdhënia, vendimarrja, mbështetja. Duke qënë se jemi një shoqëri demokratike ku liria e fjalës dhe e shprehjes janë një e drejtë themelore e qytetarit, qasja me këtë realitet social nuk ngjan e pamundur dhe ka shumë gjasa që të pranohet. Mbase është shumë herët të pranojmë e të flasim për barazitë gjinore apo për të drejtat e femrës të barazvlerësuara me ato të një mashkulli, por nuk duhen nënvlerësuar potencialet dhe angazhimi i gruas në sferën kulturore, shoqërore, politike të vendit. Organizatat jo qeveritare shtrojnë si një problematikë të mprehtë rregullimin me ligj të disa të drejtave që duhet të gëzojnë gratë, deri tek imponimi i respektimit të këtyre të drejtave dhe nxitjen e një kulture të re në shoqëri, pjesmarrjen e gruas në të gjitha fushat shoqërore, politiko – ekonomike në mënyrë që të bëhet e mundur barazia gjinore dhe të mos ngelë vetëm një sprovë e dështuar. Roli i femrës si e aftë për të përballuar cdo problematikë në një rrafsh kontekstual me meshkujt con dhe në forcimin e mëtejshëm të bërthamës së familjes, duke eleminuar hapur divorcet apo dhunën në familje.

i cili do c’rrënjoste njeherë e përgjithmonë divergjencat sociale në shoqëri . Demokracia dukej sikur do hapte dyert e do rriste më shumë shanset që të gjitha të drejtat e mohuara të grave të prireshin drejt një ridimensionalizimi qoftë ligjor qoftë në vetë ndërgjegjësimin e shoqërisë. vajze në shoqërinë tonë të ndjehet e lirë dhe të gëzojë të drejtat e saj të mohuara. të hapura dhe me të drejta. femre. me pozitë të lartë . Emancipimi dhe forca e shoqërisë së hapur ka provuar se femra ka një rol dhe një kontribut të pashlyeshëm në shoqëri. cajnë dru. punë të rënda punë krahu. lërojnë tokën. sidomos ajo në zonat e thella veriore të vendit bën që gratë të mos jenë të pavarura ekonomikisht. duke e ngritur kështu femrën si një produkt mirëfilli demokratik e të emancipuar. Nisur nga ky fakt shembujt I kemi vital dhe konkret në shoqërinë tonë. Nga kjo tregohet se femrës i duhet të luftoj fort për të siguruar pozitat e favorshme. Femrat provojnë t’i shkojnë përshtat ekonomisë së tregut duke paraqitur aftësitë e tyre në jo pak fusha. e dhunuar dhe përherë shkak xhelozie. Historia na ka dëshmuar kohë pas kohe portretizimin e mashkullit si steriotip. Kapitullimi i një sistemi dhe ardhja e demokracisë ishte më shpresëdhënës për një frymë e formë të re që do merrte shoqëria shqiptare në shumë aspekte të saj. Njëherazi kjo hedh poshtë dhe supermacinë e meshkujve të cilët nuk janë të vetmit që kanë status hierarkik apo dhe poste drejtuese apo me ndikim public në jetën e vendit. e sistemit të degraduar të diktaturës . me një status shoqëror të barazvlefshëm me atë të një burri. Kryeparlamentarja e vendit Jozefina Topalli apo dhe kryeprokurorja Ina Rama janë një rast I mirëfilltë për t’u përshëndetur si zonja të pushtetshme. Media . Falë sistemit demokratik ne jemi ende shtresë ndjellës se femrat e këtyre zonave do të kenë shansin e mirë për të qënë të lira. Në shumë raste kemi gra që bëjnë punën e burrave të tyre. Faktikisht dukej një realitet tejet premtues. të fortin e shoqërisë. Roli i imazhit dhe portretizimit të saj në media vjen si një zë i fuqishëm i grave dhe i nevojës së . e painformuar. Roli i mohuar i grave në shoqëri dhe të gjitha të drejtat e shtypura do bëheshin pjesë e rëndësishme e politikave sociale duke u trajtuar në favor të tyre. dhe shumë nga të drejtat e grave as që njihen. Familja tradicionale. dhe për më tëpër jetojnë në kushte primitive.dhe të aftë për të gllabëruar gjithnjë poste vendimarrëse. dhe si rrjedhojë të mos jenë të barabarta me burrin dhe të mos kenë liri të drejta dhe privilegje. mjelin bagëtinë. Gruaja konceptohet si kafshë pune. Zonat e thella malore të Shqipërisë ende sot vuajnë pasojat e mentalitetit. me pozitë shoqërore. për të treguar se di të rivalizoj një mashkull dhe se kauza “gender” duhet të bëhet më pak e ndjeshme. deri në shtypje .Ashtu sic e përmendëm dhe më sipër me ardhjen e demokracisë dhe me kalimin në një sistem të ri i lind e drejta cdo gruaje. Për shkapërcimin e kësaj disbalance shoqëria ka nevojë për shumë ndërgjegjësim dhe sensibilizim.aktor i rendesishëm i promovimit të vlerave dhe identitetit të femrës Zhvillimi i befte që ka pësuar media dhe teknologjia e komunikimit në vendin tonë ka parë si domosdoshmëri mundësinë e krijimit të hapësirave të nevojshme për praninë e vazhdueshme të gruas në ekran. dhe do kthehej në një factor kyc që gratë të zinin postet e merituara.

Shpesh herë marrdhënia mes femrave dhe medias është parë dhe gjykuar negativisht për efektet që sjell tek publiku larmia e portretizimit të femrës. Femra si imazh mediatik Në ekranet tona. Media tenton të rrotullohet drejt modernes dhe perfeksionimit ndaj dhe shpesh herë ajo përqafon modele të gabuara duke i’u përgjigjur një audience selektive. Kjo shpjegohet me faktin se media duke qënë një “institucion” me karakter ndërgjegjësues aq sa dhe promovues të vlerave rreket të përcoj mesazhe të ndryshme tek publiku. Nga kjo del aspekti promovues i vlerave që të ofron media. në politikë dhe si rrjedhojë edhe në media. Nëse do flasim për median në një tjetër aspekt në atë të formësimit të identitetit të femrave kjo shkon paralelisht me emancipimin e tyre në shoqëri.tyre për të promovuar edhe më tej rolin e femrës në aspektin e progresit shoqëror të vendit. femra gjysmë të zhveshura. organizata jo qeveritare kanë ndikuar në rritjen ndjeshëm të fleksibilitetit ndaj pjesmarrjes së gruas në shoqëri. dhe ndërgjegjësimin e tyre në tilla raste. Në të njëjtën kohë është po media (me karakter edukues parësorisht) e cila “guxon” t’a përdor imazhin e femrës. Një nga emisionet i cili ka qënë vërtet social- . apo ndikimi i tyre tek audience. Këto emisione të drejtuara nga gratë kërkojnë të përcjellin femrën shqiptare në raport me maskilizmin por dhe njëkohësisht kërkojnë që të shfaqin dhe peshën që kanë burrat. Hapësira që zënë femrat. Përdorimi i medias për të hedhur dritë edhe më tej kah portreti i grave. performanca dhe mesazhi që ato kërkojnë të përcjellin si zë i shoqërisë mbetet gjithnjë pjesë e rëndësishme e programacionit të një medie. shumë nga programacionet televizive që ne frekuentojmë kanë të programuar në transmetimin e tyre një sërë larmishmërie temash. Portretet mediatike na ofrojnë femra të hapura ndaj seksualitetit. apo stile jetese të huazuara por asnjëherë të përshtatura me kohën që jetojmë. Ajo që na bie në sy është mënyra se si femra dhe mashkulli zënë vend në ekran dhe cili është roli i tyre. këngëtare në aspirata të më kotshme për t’u bërë të famshme. Në media programet kushtuar gruas apo emisionet e ndryshme që kanë në qendër femrën dhe rolin e saj në shoqëri konsumohen më tepër në rastet e një gruaje të dhunuar apo kur shkelen të drejtat e grave dhe shumë organizata jo qeveritare dalin të protestojnë dhe t’a proklamojnë këtë si rast. pseudo këngëtaret dhe serialet televizive të ekspozuara ndaj lakuriqësisë apo dhe në rastin më të keq montimet filmike janë cilësuar si modele të pabaza duke cuar modernizimin në bastardim të ekranit dhe imazhit femëror. Masmedia shquhet për krijimin e stereotipeve gjinore ndaj përparësia që ka gruaja në ekran në raport me burrin duket se ka c’rregulluar ekuilibrat mes tyre. Këto efekte që ofron ekrani kërkon ti’a servir shoqërisë deri në imponim në formën e një mesazhi por që ka pasoja tejet negative. Shoqata të ndryshme.

si një mesazh ky I përcjellë për të treguar se futbolli nuk është përherë pronë e meshkujve. kur bëhet fjalë për sipërmarrje produksioni sic është “E diela shqiptare” apo “E diell” ku krahas partnerit mashkull në ekran shfaqet edhe një partnere femër . Enkelejda Zejko dhe tjetrin në krah të Eduard Manushit gjendet gazetarja Marina Vjollca. që bëhet tregues për një paragjykim ndaj drejtuesve femra në ekran në atë orar. Zakonisht ato ose drejtojnë një emision të shoqëruara me meshkuj . njëherazi dhe duke fituar audiencë. Drejtueset e emisineve televizive qëllon jo në pak raste të jenë femra. të përfshihen. të kenë informacion dhe të drejtojnë një fushë që nuk është krejtësisht në pronësi të meshkujve. Përgjithësisht femra të tilla janë bashkëndihmëse në bërthamën e një emisioni dhe paraqiten përherë e më tërheqëse si një imazh i kuruar mirë. analistë meshkuj. dhe në një panel politik mund të debatojë dhe drejtoj një grua duke paraqitur forcën e karakterit të saj dhe duke treguar peshën e saj analitike ndonjëherë dhe më të arsyeshme. Në përgjithësi nga larmia që të ofron ekrani ajo që shihet sot fshihet nga dicka më e rëndësishme që është e rezervuar për nesër duke e sfumuar kështu rolin e drejtueses së një emisioni për t’u kthyer sërishmi në Opinion nga Blendi Fevziu. edhe femrat kanë të drejtë të jenë tifoze . apo edhe Iris Luarasi që vihen pa problem në rolet e tyre dhe marrin në dorë këto kompetenca. Këtu kemi të bëjmë po ashtu me një ndarje konvencionale të detyrave. që është futbolli. drejtues. karakterit. bëjnë pak ndryshimin si dy emisione me shikueshmëri të lartë ku njërin e drejton një femër. punëve të rënda që bënte ajo por edhe rolin e saj jetik familjar e shoqëror . Ilva Tare është rasti i pastër i një gazetareje që tenton të thyej tabunë që emisionet me karakter politik u takojnë meshkujve. duke bërë kështu që niveli I audiencës të bjerë (shembulli “Tonight” Ilva Tare dhe “Opinion” nga Blendi Fevziu. Nga ana strukturore është menduar se një femër di të përfaqësoj edhe në ekran dhe për më tepër është një zë i përfaqësuar në ekran.kulturor që dua të përmend këtu është emisioni “Femrat” në Vizion Plus i cili puntatë pas puntate jepte anë të femrës. duke e sjellë më ngrohtë dhe më pranë familjeve produksionin televiziv. Si rrjedhojë grave i’u lihet . Kjo për vetë efektin që di të jap në ekran një femër. femra drejtuese e emisionit bën vetëm hapjen dhe tërheq audiencën ndërsa mashkulli drejton emisionin. gazetarë. Rezultatet e studimeve të bëra nga shumë vëzhgime kanë treguar se gratë janë më pak të dukshme në ekran dhe se kohën televizive e rrëmbejnë më shumë meshkujut dhe politika. ekonomike apo sociale në vendin tonë të drejtohen kryesisht nga gjinia mashkullore. Faktikisht emisione të tilla në Shqipëri të cilët kanë një rol kryesor në analizimin e situatave të ndryshme politike. Emisioni “Procesi Sportiv” në top Channel apo dhe emisioni sportive në Tvsh . Të jesh analist në Shqipëri ka të bëj me meshkujt si profesion mirëpo kjo gjë ka ardhur duke u thyer dhe nga femra të tilla si Anila Basha. Mbase për hir të konkurrencës media i “sakrifikon” programacionet politike kur drejtuesja është një femër dhe në një tjetër kanal është një mashkull në pot ë njëjtin format duke kthyer të gjithë vemendjen nga drejtuesi i emisionit mashkull. Por edhe një emision politik mund ta drejtoj një grua. elegante dhe shumë të rafinuara.

Mirëpo nuk kemi të bëjmë përherë me një rol dhe hapësirë të madhe ndaj gruas. Gratë dhe prania e tyre në ekran përherë shihen si më pak të rëndësishme. nga duart e një femre. pasi media të ndryshme kanë jo vetëm politika redaksionale të ndryshme. Shtypi por edhe media e portretizon femrën nisur nga një model vetjak dhe nuk ka mekanizmat apo instrumentet e duhura për të ndjekur një linjë të vecantë qoftë edhe formale në këtë drejtim.shumë pak hapësirë për të dhënë vlerësime në lidhje me ceshtje të ndryshme që i përkasin shoqrisë sonë. mirëpo duhet kuptuar se aty qëndron dhe shëmbëlltyra ku njeriu sheh veten e tij. e njeh shumë mirë guzhinën pasi është pjesë e pandashme e saj dhe e trajton në rrafshin e një shtëpiakeje . të promovojnë vlerat e saj dhe për më tepër të krijojnë një steriotip pozitiv nëpërmjet televizionit. por nga ekrani një amvisë që sheh nëpërmjet televizorit më shumë e tërheq përgatitja e një menuje. Kur flasim për aftësitë që ka një femër dhe për ato që shfaq një mashkull. Analistët. kjo nga ne të parët. Një nga detyrat e rëndësishme që i takon drejtpërdrejtë medias është të parashikoje në agendën e saj figurën e femrës në ekran në kuadër të promovimit të saj. Shoqatat e ndryshme të gazetarëve janë përpjekur nëpërmjet nismave të tyre të ngarkojnë nga një person përgjegjës për ceshtjet gjinore pranë secilës nga mediat në mënyrë që të ndërgjegjësohen gazetarët kur bëhet fjalë për portretizimin e femrës në televizion. Mediat edhe mund të servirin diskriminimin gjinor në ekranet e tyre por edhe mund të promovojnë fare mirë një identitet dhe mund të flasin edhe më tej për vlerat e vërteta që një femër di t’i jap shoqërisë . Kjo nuk është se ka gjetur një praktikim të gjerë. Në fund të fundit media projekton dhe ia servir modelin publikut i cili ka të drejtën e tij ta përqafoje por edhe të mos e pranoje këtë model të projektuar nga media. vërejmë se kemi një tipologji të theksuar paragjykuese. por edhe politikanët që shfaqen në media kanë rolin e tyre të paracaktuar atë të ekspertit të fushës dhe priren të jenë njerëz që dinë t’i ofrojnë shumë ekranit por mbi të gjitha të ushtrojnë autoritetin e tyre maskilist në ekran. Shumë media dinë vertëtë të vlerësojnë imazhin e gruas. Gratë janë ato qënie që priren të jenë më të buta. duke treguar gjithnjë status kurrë më të ulët sesa meshkujt. kjo ngelet gjithnjë e kufizuar në ekran. por kanë dhe gazetarë të cilët kanë perceptime e këndvështrime të ndryshme në lidhje me një ceshtje të tillë. Publikut i mbetet të informohet dhe të interpretoje. më të komunikueshme dhe prania e tyre në ekran duket sikur e zbut edhe më tej aspektin pamor dhe gender. e paragjykojmë pa të drejtë sikur nuk merr vesh nga fusha pasi duhet t’i përcaktojmë njëherë gjinitë për të parë më pas fushën ku operon e plotëson apo jo standartin e profesionistit. Nëse një femër e shohim në rolin e analistes. Po gazetaria a është profesion meshkujsh apo femrash ? . të politikave sociale dhe tentativës për barazi gjinore. Një kuzhinier i mirë mund të jetë mashkull. dhe ta portretizoje atë në ekran. Ka dhe shumë nga rastet kur gruaja kërkon me vendosmëri të promovohet në ekran dhe të shfaq vlerat e saj. E praktikuat thjesht si formalitet ashtu sic ndodh rëndom një minutazh i tillë televiziv priret të zhvishet nga interesi dhe të dalë në një panoramë të sforcuar të këtij portretizimi. Rolin e promotorit e luan media e cila përpiqet në mënyrë të pashmangshme të ngrejë vlerat e gruas. Kjo për faktin se ajo di të jetë më femërore.

Masmedia ende dhe sot e vuan së tepërmi imazhin e femrës në ekran. audience lodhet dhe e kalon vemendjen gjetkë. të cilat për fat janë shtuar shumë në numër dhe që luajnë një rol mjaft të rëndësishëm.Nuk shohim asgjëkundi femër kameramane e cila ndjek dhe gjurmon lajmin me kamera. Vemendja e audiencës lodhet ndaj në vend që asaj femre t’i japin respektin e duhur në ekran. lind nevoja të promovohet jashtë dyerve të shtëpisë. si një femër që është e aftë dhe ka kapacitete për të përballuar më së miri terrenet edhe më të vështira. të cilët luftojnë cdo ditë në terrene të vështira dhe shpesh herë ndjehen të fyera e të përbuzura nga ambjenti. duke mos ditur t’a kuroj dhe shpesh duke e ngatërruar rolin e saj. madje edhe kameramane femra të afta dhe të zonjat për t’a bërë këtë detyrë. ku ka patur shumë burra me mendime dhe kontestime të ndryshme (shembulli i Angela Merkel. duke ekspozuar femrat dhe vuajtjet e tyre teksa i shkatërrohet familja. Një shembull është lufta në Siri ku qyteti i Homsit po rrezikon të kthehet në një Hiroshimë të dytë. Media kthehet gjithashtu edhe në një mjet solidarizimi për të gjitha femrat e vendeve në luftë. Shoqëria perëndimore me modelet e saj të mediave ka treguar se ka gazetarë. Të jesh kameramane femër nuk duhet me patjetër të kesh tipare mashkulli apo të jesh shtatlartë. Femra në media. asaj i duhet një punë e pafundme ndërgjegjësuese në mënyrë që të arrij të promovoj vlerat dhe e vërteta. përballjet me gjininë tjetër dhe urat lidhëse të komunikimit që ajo është e aftë të krijoje. Bota e femrave sot dhe roli I tyre në shoqëri janë më shumë të arrira në jetën e përditshme se sa dalin në ekran. Gruaja sot ka një rol të rëndësishëm dhe shumë themelor në shoqërinë shqiptare e cila ka dëshmuar se di të drejtoj burrat dhe të asimiloj paragjykimet e ndryshme te steriotipeve të krijuara. Ndoshta sepse femrat janë të paragjykuara apo se është krijuar një steriotip i caktuar se ata nuk ia dalin dot. Kjo është një pjesë jo pak e rëndësishme e medias e cila vihet në shërbim të shoqërisë. Ky është një rast i paprecedent dhe që nuk ndodh në median tonë. dhe se nuk depërtojnë me kamera ashtu si meshkujt. Grave të tilla. Në rastin e paneleve politike kemi përballje të nxehta mes femrash që garojnë dhe meshkujve dhe përherë roli apo program i tyre nënvlerësohet pasi ato nuk merren seriozisht dhe shpesh herë madje u merret edhe fjala në mënyrë të padrejtë. Gazetaret janë një pjesë jo më pak e rëndësishme e mediave tona. dhe me ilustrimin e grave në vende të tjera të botës se si kanë arritur të shndërrohen në faktor të rëndësishëm mediatik dhe se si kanë qënë pjesëmarrëse në tryeza të rrumbullakëta. kancelarja gjermane). mjafton dëshira për t’a bërë. Sipas Elsa Ballaurit “Është e lehtë të bësh rolin e të emancipuarit në studiot e një televizioni apo prapa tastierës së kompjuterit dhe të kërkosh martesën e gay-ve apo legalizimin e . Mirëpo që edhe media të dëshmoj se në shoqërinë tonë pak nga pak po zhduken paragjykimet sa I takon “mitizimit” të rolit të gruas. jeta. informimin e shoqërisë. Programet e ndryshme janë përpjekur që në hapësirat e tyre të zërë vend minutazhi ku flitet për femrën. i duhet shpesh herë të luftojnë edhe kundër shoqërisë për t’u pranuar dhe kthehen në një shembull të vyer dhe në një model për të gjitha gratë e tjera kudo nëpër shoqëri të prapambetura dhe kur kërkojnë model. Bisedat në studio kanë standarte të paracaktuara në bazë të rregullave që vë drejtuesi I emisionit por dhe etikës që ka televizioni.

Kryeredaktoret femra i gjejmë vetëm në revistat e specializuara për femra.Femrat dhe kryesisht gazetaret kanë ende një betejë për të cuar përpara. duke e shënjestruar atë njëkohësisht si pre e dhunës dhe intolerancës në Shqipëri. Nëse femra është objekt i ekranit ajo gjithnjë mesazhin parësor që përcjell është feminiliteti. natyra e saj që të imponon respekt. Kjo tregon se femra në redaksi dhe femra në ekran është shenjë e përfshirjes së saj në jetën publike. Prania e shumë gazetareve femra në redaksi e ka dhe një pikë positive pasi tregon se femrat kanë një vetvlerësim të lartë ndaj vetes dhe se ato kanë të njëjtën forcë për të përballur lirinë e fjalës dhe shantazhin. Top channel. (të tilla si Vjollca Hoxha. Nëse do flasim për rastin Pango. të drejtat do kishin qënë më të rezervuara dhe reputacioni i asaj gruaje si në fushën ku do operonte ashtu edhe jeta e saj familjare do shkatërrohej dyfish më shumë duke arritur aq sat ë cilësohej edhe si e përdalë nga shoqëria. e cliruar nga paragjykimet dhe e kuruar deri në detaje. . (rasti i 2 gazetareve të mbetura të vdekura nga një sulm terrorist në Siri) . imazhi i një femre në ekran. duke e përdorur këtë imazh për qëllime marketingu. Nuk mund të mendohet dot liria e shtypit dhe e fjalës së lirë pa praninë e femrës në ekran. Por gazetaret femra shpesh herë kanë rënë dhe pre e dhunës. Gjithnjë e më shumë portretizimi. edhe ajo ka të drejtën të portretizohet nga audience dhe të krijoj një profil të vetin televiziv ku duhet të shfaqet e përgatitur . praninë e tyre në ekrane si një shuplakë të fuqishme ndaj shefave të tyre dhe ndaj vetë opinionit paragjykues. apo Brixhilda Kokëdhima. i cili herë pas here i shfrytëzon ato duke i detyruar të zbatojnë politika maskiliste në shumicën e rasteve. Ne kemi gra fort të nderuara që madje janë edhe vetë pronare mediash duke i dhënë kështu një support të lartë gazetareve femra. dhe në vend të profesorit do kishte qënë një femër. apo edhe në faqet e para të shtypit ka më shumë interes dhe ka një tërheqje më të madhe për audiencën ndaj dhe kopertinat shesin.prostitucionit por a i pranojne shqiptarët këto gjëra?! Kur një gazetare shfaqet në ekran. Ka edhe raste ku femrat në ekran heshtin dhe preferojnë të ruajnë anonimatin e tyre duke i mbuluar fytyrën apo duke i ndryshuar zërin (kryesisht gratë vrasësë apo punëtoret e seksit) pasi ato e dinë shumë mirë që e kanë shumë të vështirë të pranohen nga shoqëria dhe të paragjykohen për shkak të mentalitetit të pluhrosur që ekziston në mendjen e njerëzve. duke i shfuqizuar fare nga kontributi që ato kanë në faqet e një të përditshmeje. Shekulli) dhe duke ndezur një dritë jeshile për të shkuar drejt barazisë gjinore. të tjerat janë nën diktatin e kryeredaktorit.

Koordinatorja e OKB-së ka theksuar rolin pozitiv në shumë vende të vendosjes së kuotave për përfaqësimin e grave në fusha të ndryshme. si e drejta për punën. ka thënë Sekretari i parë i Ambasadës suedeze. dhunës në familje. Në të janë përfshirë 1844 (62%) femra 1142 (38 %) meshkuj të grupmoshës 18 deri në 39 vjeç. shfrytëzimit ekonomik të grave. shumë gjëra duhen bërë akoma”. Dhe ky është një rezultat inkurajues. Robert Nygard. Gratë dhe vajzat duhet të kenë të drejtën të hapin dyert e tyre për të hyrë në dhomën kur merren vendimet për të gjithë”. Ky është mesazh pozitiv në periudhën përpara zgjedhjeve parlamentare”. ka thënë gjatë fjalës së mbajtur në UET Zineb Touimi -Benjelloun. 75 për qind e të pyeturve dëshirojnë të ketë më shumë gra në politikë. shoqërinë dhe shëndetësinë. ka thënë ajo. në zgjedhjet kombëtare të 2009-ës u pa një dyfishim i numrit të grave në Parlamentin shqiptar nga 7 për qind në 2005 në 15. me përfshirjen e kuotave për personat e zgjedhur dhe personat e emëruar. “Përmes kësaj mbështetjeje dhe asaj të UN jemi të kënaqur të shohim ndryshimet pozitive në fushat mes gjinisë. si për ligjin për barazi gjinore të korrikut të vitit 2008 ashtu edhe për Kodin e rishikuar Elektoral të dhjetorit 2008. akses në vendimmarrje dhe të tjera.7 për qind aktualisht. “Në Shqipëri. në Universitetin Europian të Tiranës u prezantuan përfundimet e një studimi të zhvilluar nga Instituti Shqiptar për Inovacion Social me mbështetjen e UN Women në Tiranë dhe qeverisë suedeze për perceptimin e përfaqësimit të grave në politikë dhe vendimmarrje. Janë bërë shumë gjëra që nga dita e parë ndërkombëtare e grave dhe kjo i ka dhënë akoma edhe më shumë kuptim kësaj dite. është shprehur gjatë fjalës së tij në UET. të ndërtojë të ardhmen individuale dhe të shoqërisë. motra. nëna. Megjithatë. ka thënë Zineb Touimi-Benjelloun. votën. Këto të dhëna u sollën si një thirrje për rritjen e përfaqësimit të grave shqiptare në politikë. Dhe Shqipëria i ka parë rezultatet e këtyre masave. 85 për qind mendojnë se gratë janë pak të përfaqësuara në politikë. këto rezultate nuk u japin akoma grave zërin e fortë për të shprehur nevojat dhe shqetësimet si edhe për përparësitë që duhen adresuar në mënyrë efikase”. Michelle Bachelet tha se ecja përpara e të drejtave të grave mund të quhet si një nga revolucionet sociale më të thella që ka parë bota. duke përfshirë këtu edhe pjesëmarrjen në politikë. koordinatorja rezidente e Kombeve të Bashkuara dhe përfaqësuesja e UNDP-së. bashkëshorte dhe bija kanë dhënë jehonën e tyre në këtë frymë në të gjithë globin. Studimi është zhvilluar gjatë muajve të kaluar. Sipas këtij studimi. “Çdo njeri ka të drejtën që zëri i tij apo i saj të dëgjohet.Përfaqësimi i grave në politikë në sytë e shqiptarëve Në Ditën Ndërkombëtare të Gruas. Ai ka thënë se të drejtat e grave dhe barazia gjinore është një fushë prioritare për asistencën suedeze në Shqipër i. Prandaj Kombet e Bashkuara mbështesin fuqizimin e grave në të gjitha aspektet e jetës. Duhet të fokusojmë energjitë institucionale për të dhënë kontribut në forcimin e demokracisë në vend. Të anketuarit kanë thënë se do donin të votonin më shumë për gratë sepse i besojnë profesionalizmit dhe kontributit të grave në çuarjen përpara të çështjeve specifike të lidhura me arsimin. ka të drejtën t’i marrë vetë vendimet. edhe . “Kam shpresën që gjetjet e këtij anketimi do ju inkurajojnë për re flektim dhe veprim për të nisur me ndryshime të vogla deri tek të mëdhatë. “82 për qind e të intervistuarve besojnë se gratë janë të kualifikuara për t’u bërë anëtare të Parlamentit. Shekulli i fundit ka sjellë progres në realizimin e të drejtave të grave. duke luftuar dhe duke mbështetur ecjen përpara të të drejtave të grave. Megjithatë. Miliona gra. si edhe pjesëmarrjen e tyre në qeverisje”. Sekretar i Parë nga Ambasada e Suedisë. Si drejtore ekzekutive e UN Women. ndërkohë që përfaqësojnë më shumë se gjysmën e popullsisë shqiptare. Vetëm 15 për qind e anëtarëve të Parlamentit janë gra.

Të dhënat tregojnë se pjesa më e madhe e të intervistuarve. shprehen së dëshirojnë më shumë gra të përfaqësuara në pozicione drejtuese dhe vendimmarrëse.në nivel lokal përfaqësimi i grave është i kufizuar në 7 nga 384 krerë të njësive vendimmarrëse lokale dhe me vetëm 12. megjithëse gratë kanë aftësitë e duhura për t’u përfshirë në postet me rëndësi të lartë. Zgjedhjet e ardhshme. Edhe sipas Eurobarometrit 2012. 57 për qind.4 për qind mes këshilltarëve lokalë. Ata besojnë se rritja e numrit të grave dhe vajzave politikane do të ketë ndikim pozitiv në politikë dhe në zgjidhjen e problemeve të lidhura me gratë dhe komunitetin. . mendësi optimiste 85% e të anketuarve mendojnë se femrat janë pak të përfaqësuara në pozicionet drejtuese dhe vendimmarrëse. Gratë e përfshira në politikë perceptohen pozitivisht nga të intervistuarit. europianët besojnë se postet vendimmarrëse në Europë dominohen nga burrat. Janë anketuar 1844 (62%) femra 1142 (38 %) meshkuj të grupmoshës 18 deri në 39. Studimi Fakte pesimiste. Shumica e të intervistuarve dëshirojnë të shohin më shumë gra në politikë për të eliminuar pabarazinë gjinore. shpresohet të sjellin një rritje në përfaqësimin e grave. në nivel qendror dhe lokal. përveçse një garë politike. Numri i vogël i grave dhe vajzave në politikë është rezultat i monopolizimit të politikës shqiptare nga meshkujt dhe jo i varur nga aftësitë dhe cilësitë e grave.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful