You are on page 1of 18

100% gramatyki jzyka francuskiego.

Tablice gramatyczne

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment penej wersji caej publikacji. Aby przeczyta ten tytu w penej wersji kliknij tutaj.
Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawnictwo KRAM. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Wydawnictwa KRAM - wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania si jej odsprzeday.

Pena wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie internetowym

http://wydawnictwo-kram.pl

Piotr Wrzosek

100% GRAMATYKI
JZYKA FRANCUSKIEGO
TABLICE GRAMATYCZNE

WSTP
100% GRAMATYKI JZYKA FRANCUSKIEGO TABLICE GRAMATYCZNE

To niezastpiona, przejrzysta i podrczna pomoc: przy przy przy przy przy szybkim wyjanianiu problemw gramatycznych skutecznym rozwizywaniu problemw gramatycznych powtrkach z gramatyki pisaniu bezbdnych wypracowa przygotowaniu si do wypowiedzi ustnych

SPIS TRECI
1. 1.1. 1.2. RZECZOWNIK (LE SUBSTANTIF) RODZAJ ESKI RZECZOWNIKA TWORZENIE ESKIEJ FORMY RZECZOWNIKA LICZBA MNOGA RZECZOWNIKA TWORZENIE LICZBY MNOGIEJ RZECZOWNIKA LICZBA MNOGA RZECZOWNIKW ZOONYCH RODZAJNIK (LARTICLE) RODZAJNIK NIEOKRELONY (LARTICLE INDFINI) UYCIE RODZAJNIKA NIEOKRELONEGO RODZAJNIK OKRELONY (LARTICLE DFINI) UYCIE RODZAJNIKA OKRELONEGO FORMY CIGNITE RODZAJNIKA OKRELONEGO (LARTICLE CONTRACT) RODZAJNIK CZSTKOWY (LARTICLE PARTITIF) UYCIE RODZAJNIKA CZSTKOWEGO POMINICIE RODZAJNIKA RODZAJNIK W NAZWACH GEOGRAFICZNYCH RODZAJNIK Z PRZYIMKIEM W NAZWACH GEOGRAFICZNYCH 11 11 11 14 14 16 18 18 18 20 21 23 25 25 27 29 30

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 4

3. 3.1.

PRZYMIOTNIK (LADJECTIF) FORMY PRZYMIOTNIKA TWORZENIE ESKIEJ FORMY PRZYMIOTNIKA TWORZENIE LICZBY MNOGIEJ PRZYMIOTNIKA PRZYMIOTNIKI O FORMACH NIEREGULARNYCH STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKA STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKA W PORWNANIACH RZECZOWNIK Z PRZYMIOTNIKIEM PRZYMIOTNIKI UTWORZONE ZA POMOC PRZYIMKA DE ZAIMEK (LE PRONOM) ZAIMKI OSOBOWE (LES PRONOMS PERSONNELS) ZASTOSOWANIE ZAIMKW OSOBOWYCH MIEJSCE ZAIMKW DOPENIENIA BLISZEGO I DALSZEGO W ZDANIU MIEJSCE ZAIMKW DOPENIENIA BLISZEGO I DALSZEGO W ZDANIU TWIERDZCYM MIEJSCE ZAIMKW DOPENIENIA BLISZEGO I DALSZEGO W ZDANIU PRZECZCYM MIEJSCE ZAIMKW DOPENIENIA BLISZEGO I DALSZEGO W ZDANIU ROZKAZUJCYM ZAIMEK PRZYMIOTNY WSKAZUJCY (LADJECTIF DMONSTRATIF)

32 32 32 33 34 35 35 38 40 41 41 41 43 43 44 45 47 5

3.2. 3.3. 3.4. 4. 4.1. 4.2.

4.3.

4.4. 4.5. 4.6. 4.7.

4.8. 4.9. 4.10. 5. 5.1. 5.2.

ZAIMEK RZECZOWNY WSKAZUJCY (LE PRONOM DMONSTRATIF) ` ZAIMEK RZECZOWNY WSKAZUJCY W POCZENIU Z -CI I -LA ZAIMEK PRZYSWKOWY Y (LE PRONOM ADVERBIAL Y) ZAIMEK PRZYSWKOWY EN (LE PRONOM ADVERBIAL EN) MIEJSCE ZAIMKW Y I EN W ZDANIU KOLEJNO ZAIMKW W ZDANIU ZAIMEK WZGLDNY (LE PRONOM RELATIF) ZAIMEK WZGLDNY PROSTY ZAIMEK WZGLDNY ZOONY ` ZAIMEK WZGLDNY ZOONY W POCZENIU Z A I DE ZAIMEK PRZYMIOTNY DZIERAWCZY (L'ADJECTIF POSSESSIF) ZAIMEK RZECZOWNY DZIERAWCZY (LE PRONOM POSSESSIF) ZAIMEK PRZYMIOTNY PYTAJCY (L'ADJECTIF INTERROGATIF) I ZAIMEK PRZYMIOTNY WYKRZYKNIKOWY (L'ADJECTIF EXCLAMATIF) PRZYSWEK (LADVERBE) TWORZENIE PRZYSWKW STOPNIOWANIE PRZYSWKA STOPNIOWANIE REGULARNE PRZYSWKI STOPNIOWANE NIEREGULARNIE

48 49 50 51 51 52 54 54 56 57 58 59 60 61 61 62 62 62

6. 6.1. 6.2.

CZASOWNIK (LE VERBE) CZASY PROSTE CZASY ZOONE CZASOWNIKI POSIKOWE W CZASACH ZOONYCH ^ CZASOWNIKI ODMIENIANE Z ETRE ^ CZASOWNIKI ODMIENIANE Z ETRE LUB Z AVOIR TRYB OZNAJMUJCY CZAS TERANIEJSZY (INDICATIF PRSENT) CZASY PRZESZE PASS COMPOS IMPARFAIT PLUS-QUE-PARFAIT PASS RCENT PASS SIMPLE PASS ANTRIEUR UYCIE CZASW PRZESZYCH PASS RCENT I PASS COMPOS PASS COMPOS I IMPARFAIT PLUS-QUE-PARFAIT I PASS COMPOS PASS ANTRIEUR I PASS SIMPLE CZASY PRZYSZE FUTUR SIMPLE

63 63 65 65 66 66 68 68 69 69 70 71 72 72 74 75 75 75 77 78 79 79 7

6.3. 6.4.

6.5.

6.6.

6.7. 6.8. 6.9. 6.10.

6.11. 6.12. 6.13. 8

FUTUR PROCHE FUTUR ANTRIEUR UYCIE CZASW PRZYSZYCH FUTUR PROCHE I FUTUR SIMPLE FUTUR SIMPLE I FUTUR ANTRIEUR TRYB ROZKAZUJCY (LIMPRATIF) TWORZENIE TRYBU ROZKAZUJCEGO CZASOWNIKI POSIADAJCE NIEREGULARNY TRYB ROZKAZUJCY TRYB WARUNKOWY (LE CONDITIONNEL) CONDITIONNEL PRSENT CONDITIONNEL PASS TRYB CZCY (LE SUBJONCTIF) SUBJONCTIF PRSENT SUBJONCTIF PASS UYCIE TRYBU SUBJONCTIF STRONA BIERNA CZASOWNIKA TWORZENIE STRONY BIERNEJ CZASOWNIKA STRONA BIERNA W POSZCZEGLNYCH CZASACH INNE FORMY CZASOWNIKOWE BEZOKOLICZNIK (LINFINITIF) BEZOKOLICZNIK CZASU PRZESZEGO (LINFINITIF PASS) IMIESOWY IMIESW TERANIEJSZY (LE PARTICIPE PRSENT)

80 81 82 82 82 84 84 85 86 86 87 88 88 89 90 93 93 93 95 95 95 97 97

6.14.

IMIESW TERANIEJSZY (LE PARTICIPE PRSENT) I PRZYMIOTNIK ODCZASOWNIKOWY (LADJECTIF VERBAL) LE GRONDIF ODMIANY NIEREGULARNOCI W ODMIANIE CZASOWNIKW I GRUPY ODMIANY WANIEJSZYCH CZASOWNIKW NIEREGULARNYCH ODMIANA CZASOWNIKA ZWROTNEGO ODMIANA CZASOWNIKA W STRONIE BIERNEJ ODMIANA CZASOWNIKA ZWROTNEGO Z PRZECZENIEM ODMIANA CZASOWNIKA W STRONIE BIERNEJ Z PRZECZENIEM PRZYIMEK (LA PRPOSITION) UYCIE PRZYIMKW ZDANIE (LA PHRASE) ZDANIE PYTAJCE SWKA PYTAJCE TYPY ZDA PYTAJCYCH ZDANIE PRZECZCE SWKA PRZECZCE MIEJSCE PRZECZENIA W ZDANIU

97 98 99 99 102 123 124 125 126 127 127 133 133 133 134 135 135 136

7. 7.1. 8. 8.1. 8.2.

8.3. 8.4.

ZDANIE WARUNKOWE TYPY ZDA WARUNKOWYCH MOWA ZALENA (LE DISCOURS INDIRECT) ZAMIANA MOWY NIEZALENEJ NA MOW ZALEN ZGODNO CZASW W MOWIE ZALENEJ OKOLICZNIKI CZASU W MOWIE ZALENEJ

138 138 140 140 142 145

10

1.1. RODZAJ ESKI RZECZOWNIKA


Tworzenie eskiej formy rzeczownika jaki rzeczownik? zasada oglna co robimy? dodajemy -e i zmieniamy rodzajnik (w liczbie pojedynczej) na eski podwajamy -l i dodajemy -e podwajamy -t i dodajemy -e podwajamy -n i dodajemy -e rodzaj mski un ami des amis un Polonais les tudiants un rebel un muet un lycen un Parisien un Breton un cousin un Persan un Roumain rodzaj eski une amie des amies une Polonaise les tudiantes une rebelle une muette une lycenne une Parisienne une Bretonne une cousine une Persane une Roumaine une ouvriere ` une cuisiniere ` przyjaciel/ przyjacika przyjaciele/ przyjaciki Polak/ Polka uczniowie/ uczennice buntownik/ buntowniczka niemy/ niema licealista/ licealistka paryanin/ paryanka Bretoczyk/ Bretonka kuzyn/ kuzynka Pers/ Persjanka Rumun/ Rumunka robotnik/ robotnica kucharz/ kucharka

rzeczowniki zakoczone na -l rzeczowniki zakoczone na -t rzeczowniki zakoczone nosowo na -en, -ien, -on rzeczowniki zakoczone nosowo na -in, -an, -ain rzeczowniki zakoczone na -er

tylko dodajemy -e

dodajemy akcent i -e un ouvrier un cuisinier (kocwka -ere) `

1. Rzeczownik

1. RZECZOWNIK (LE SUBSTANTIF)

11

1. Rzeczownik

jaki rzeczownik? rzeczowniki zakoczone na -f rzeczowniki zakoczone na -x rzeczowniki zakoczone na -c wyjtek rzeczowniki zakoczone na -eur rzeczowniki zakoczone na -teur

co robimy? zmieniamy -f na -v i dodajemy -e zmieniamy -x na -s i dodajemy -e zmieniamy -c na -que zmieniamy kocwk -eur na -euse zmieniamy kocwk -teur na -trice

rodzaj mski un veuf un poux un Turc un Grec un vendeur un joueur un acteur un directeur un lecteur un un un un matre hte ^ pretre comte

rodzaj eski une veuve une pouse une Turque une Grecque une vendeuse une joueuse une actrice une directrice une lectrice une une une une matresse htesse ^ pretresse comtesse

wdowiec/ wdowa maonek/ maonka Turek/ Turczynka Grek/ Greczynka sprzedawca/ sprzedawczyni zawodnik/ zawodniczka aktor/ aktorka dyrektor/ dyrektorka czytelnik/ czytelniczka pan/ pani gospodarz/ gospodyni kapan/ kapanka hrabia/ hrabina bg/ bogini artysta/ artystka kolega/ koleanka

rzeczowniki zmieniamy -e na z kocwk -esse -esse w formie eskiej podobnie rzeczownik dieu rzeczowniki, ktre nie posiadaj odrbnej formy eskiej tylko zmieniamy rodzajnik

un dieu un artiste un colle gue `

une desse une artiste une colle gue `

12

jaki rzeczownik? co robimy? rzeczowniki wyst- w rodzaju eskim pujce tylko moemy doda z rodzajnikiem sowo femme mskim gatunki zwierzt, w rodzaju eskim ktre nie posiadaj moemy doda odrbnych form sowo femelle eskich gatunki zwierzt, w rodzaju mskim ktre nie posiadaj moemy doda odrbnych form sowo mle mskich

un un un un

rodzaj mski ministre professeur mdecin tmoin

rodzaj eski un ministre lub un minister/ minister lub ministre femme itd. kobieta minister; podobnie profesor, lekarz, wiadek un kangourou lub un kangourou femelle kangur lub samica kangura

un kangourou

une girafe lub une une girafe girafe mle

yrafa lub samiec yrafy

1. Rzeczownik

13

1. Rzeczownik

1.2. LICZBA MNOGA RZECZOWNIKA


Tworzenie liczby mnogiej rzeczownika jaki rzeczownik? zasada oglna rzeczowniki zakoczone na -eau co robimy? dodajemy -s i zmieniamy rodzajnik dodajemy -x liczba pojedyncza liczba mnoga un magasin des magasins la femme les femmes un bateau un chteau un jeu un feu un pneu un bleu un animal un mtal un gnral un travail dodajemy -s un festival un bal un carnaval un bijou un genou un marquis des bateaux des chteaux des jeux des feux des pneus des bleus des animaux des mtaux des gnraux des travaux des festivals des bals des carnavals des bijoux des genoux des marquis sklep/ sklepy kobieta/ kobiety statek/ statki zamek/ zamki gra/ gry ogie/ ognie opona/ opony siniak/ siniaki zwierz/ zwierzta metal/ metale genera/ generaowie praca/ prace festiwal/ festiwale bal/ bale karnawa/ karnaway klejnot/ klejnoty kolano/ kolana markiz/ markizowie

rzeczowniki dodajemy -x zakoczone na -eu wyjtki dodajemy -s

rzeczowniki zmieniamy -al na zakoczone na -al -aux podobnie rzeczownik travail wyjtki

dodajemy -x rzeczowniki zakoczone na -ou

14

rzeczowniki zakoczone na -s

tylko zmieniamy rodzajnik

jaki rzeczownik? rzeczowniki zakoczone na -z

co robimy? tylko zmieniamy rodzajnik

liczba pojedyncza liczba mnoga un nez des nez un prix des prix

nos/ nosy cena/ ceny

rzeczowniki tylko zmieniamy zakoczone na na rodzajnik -x rzeczowniki pocho- dodajemy -es dzenia angielskiego zakoczone na -s lub -x niektre rzeczowni- nieregularne formy ki pochodzenia an- liczby mnogiej gielskiego niektre inne rzeczowniki nieregularne formy liczby mnogiej

un boss un box

des bosses des boxes

boss/ bossowie boks/ boksy

un businessman un gentleman une lady monsieur madame mademoiselle un gentilhomme un bonhomme

des businessmen des gentlemen des ladies messieurs mesdames mesdemoiselles des gentilshommes des bonshommes

biznesmen/ biznesmeni dentelmen/ dentelmeni dama/ damy pan/ panowie pani/ panie panna/ panny szlachcic/ szlachta poczciwiec/ poczciwcy

1. Rzeczownik

15

1. Rzeczownik

Liczba mnoga rzeczownikw zoonych jaki rzeczownik? zoenie: czasownik + rzeczownik policzalny zoenie: czasownik + rzeczownik policzalny uyty w liczbie mnogiej zoenie: czasownik + rzeczownik niepoliczalny co robimy? liczba pojedyncza liczba mnoga dodajemy -s do rze- un tire-bouchon des tire-bouchons czownika un garde-fou des garde-fous tylko zmiana rodzaj- un nika un un un un ouvre-botes porte-avions pare-chocs porte-bagages compte-tours des des des des des ouvre-botes porte-avions pare-chocs porte-bagages compte-tours korkocig/ korkocigi balustrada/ balustrady otwieracz/ otwieracze lotniskowiec/ lotniskowce zderzak/ zderzaki baganik/ baganiki obrotomierz/ obrotomierze

tylko zmiana rodzaj- un porte-bonheur nika un porte-parole un pare-boue

des porte-bonheur talizman/ talizmany des porte-parole rzecznik/ rzecznicy des pare-boue botnik/ botniki salon/ salony ziemniak/ ziemniaki tcza/ tcze stacja benzynowa/ stacje benzynowe

zoenie: rzeczow- dodajemy -s do nik + rzeczownik, pierwszego rzeczowgdy drugi z rzenika czownikw suy do okrelenia pierwszego

une salle de sjour des salles de sjour une pomme de des pommes de terre terre un arc-en-ciel des arcs-en-ciel une station-service des stations-service

16

zoenie: rzeczow- dodajemy -s do obu un wagon-restaunik + rzeczownik, rzeczownikw rant gdy oba rzeczowniune pelle-pioche ki s tak samo wane"

des wagonswagon restauracyjny/ -restaurants wagony restauracyjne des pelles-pioches saperka/ saperki

jaki rzeczownik? co robimy? liczba pojedyncza liczba mnoga zoenie: rzeczow- dodajemy -s do rze- un coffre-fort des coffres-forts nik + przymiotnik czownika i przymiotnika zoenie: przymiot- dodajemy -s do przy- un court-circuit nik + rzeczownik miotnika i rzeczownika

sejf/ sejfy

des courts-circuits spicie/ spicia

1. Rzeczownik

17

100% gramatyki jzyka francuskiego. Tablice gramatyczne

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment penej wersji caej publikacji. Aby przeczyta ten tytu w penej wersji kliknij tutaj.
Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawnictwo KRAM. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Wydawnictwa KRAM - wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania si jej odsprzeday.

Pena wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie internetowym

http://wydawnictwo-kram.pl