You are on page 1of 25

STRATEGI

SURVIVAL
MELAYU &
BUMIPUTERA
DALAM
KONTEKS
HUBUNGAN
ETNIK

HUBUNGAN
ETNIK
DI MALAYSIA
Mahyuddin Khalid & Mohd Ashrof Zaki

Pengenalan
TAHAP
TAHAP
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

7.1

STRATEGI
STRATEGI
SURVIVAL
SURVIVAL

7.2

KEJAYAAN
KEJAYAAN
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

7.3

KANDUNGAN BAB 7

Hubungan Etnik Di Malaysia


TAHAP
TAHAP
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
STRATEGI
STRATEGI
SURVIVAL
SURVIVAL
KEJAYAAN
KEJAYAAN
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

Hubungan Etnik Di Malaysia


TAHAP
TAHAP
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
STRATEGI
STRATEGI
SURVIVAL
SURVIVAL
KEJAYAAN
KEJAYAAN
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

Tahap Hubungan Etnik Di Malaysia


TAHAP
TAHAP
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
STRATEGI
STRATEGI
SURVIVAL
SURVIVAL
KEJAYAAN
KEJAYAAN
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

Hubungan Etnik Di Malaysia


TAHAP
TAHAP
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
STRATEGI
STRATEGI
SURVIVAL
SURVIVAL
KEJAYAAN
KEJAYAAN
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

Hubungan Etnik Di Malaysia


TAHAP
TAHAP
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
STRATEGI
STRATEGI
SURVIVAL
SURVIVAL
KEJAYAAN
KEJAYAAN
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

Hubungan Etnik Di Malaysia


TAHAP
TAHAP
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
STRATEGI
STRATEGI
SURVIVAL
SURVIVAL
KEJAYAAN
KEJAYAAN
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

Keperluan Mewujudkan Hubungan Etnik


TAHAP
TAHAP
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
STRATEGI
STRATEGI
SURVIVAL
SURVIVAL
KEJAYAAN
KEJAYAAN
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

Strategi Survival Melayu & Bumiputera


di Malaysia

TAHAP
TAHAP
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

STRATEGI
STRATEGI
SURVIVAL
SURVIVAL
KEJAYAAN
KEJAYAAN
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

10

Strategi Survival Melayu & Bumiputera


di Malaysia

TAHAP
TAHAP
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

STRATEGI
STRATEGI
SURVIVAL
SURVIVAL
KEJAYAAN
KEJAYAAN
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

11

Strategi Survival Melayu & Bumiputera


di Malaysia

TAHAP
TAHAP
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

STRATEGI
STRATEGI
SURVIVAL
SURVIVAL
KEJAYAAN
KEJAYAAN
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

12

Politik
TAHAP
TAHAP
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
STRATEGI
STRATEGI
SURVIVAL
SURVIVAL
KEJAYAAN
KEJAYAAN
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

13

Ekonomi
TAHAP
TAHAP
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
STRATEGI
STRATEGI
SURVIVAL
SURVIVAL
KEJAYAAN
KEJAYAAN
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

14

Sosial
TAHAP
TAHAP
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
STRATEGI
STRATEGI
SURVIVAL
SURVIVAL
KEJAYAAN
KEJAYAAN
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

15

Pendidikan
TAHAP
TAHAP
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
STRATEGI
STRATEGI
SURVIVAL
SURVIVAL
KEJAYAAN
KEJAYAAN
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

16

Agama & Budaya


TAHAP
TAHAP
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

Kerajaan berperanan menjamin nilai sosial dan


budaya kekal diamalkan

STRATEGI
STRATEGI
SURVIVAL
SURVIVAL
KEJAYAAN
KEJAYAAN
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

Menerapkan kefahaman Islam yang syumul

Mempelbagaikan program silang budaya

Menggubal dasar kebudayaan yang sentiasa


relevan dengan keperluan masyarakat

17

Faktor Kejayaan Pembinaan Masyarakat


Malaysia

TAHAP
TAHAP
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

Keazaman politik (Political Will)

STRATEGI
STRATEGI
SURVIVAL
SURVIVAL

Golongan sasaran yang


dikenalpasti (Critical Mass)

KEJAYAAN
KEJAYAAN
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

Kekukuhan Ekonomi
MASYARAKAT MALAYSIA
Peranan Islam

Wawasan yang dikongsi (Shared


Vision)
Penggunaan Sains dan Teknologi
(S&T)
18

Political Will
TAHAP
TAHAP
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
STRATEGI
STRATEGI
SURVIVAL
SURVIVAL
KEJAYAAN
KEJAYAAN
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

19

Critical Mass
TAHAP
TAHAP
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
STRATEGI
STRATEGI
SURVIVAL
SURVIVAL
KEJAYAAN
KEJAYAAN
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

20

Kekukuhan Ekonomi
TAHAP
TAHAP
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
STRATEGI
STRATEGI
SURVIVAL
SURVIVAL
KEJAYAAN
KEJAYAAN
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

21

Peranan Islam
TAHAP
TAHAP
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
STRATEGI
STRATEGI
SURVIVAL
SURVIVAL
KEJAYAAN
KEJAYAAN
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

22

Shared Vision
TAHAP
TAHAP
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
STRATEGI
STRATEGI
SURVIVAL
SURVIVAL
KEJAYAAN
KEJAYAAN
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

23

Penggunaan Sains Dan Teknologi


TAHAP
TAHAP
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
STRATEGI
STRATEGI
SURVIVAL
SURVIVAL
KEJAYAAN
KEJAYAAN
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

24

Pengukuhan
TAHAP
TAHAP
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
STRATEGI
STRATEGI
SURVIVAL
SURVIVAL
KEJAYAAN
KEJAYAAN
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

Bincangkan EMPAT (4) cabaran hubungan etnik di Malaysia


Huraikan TIGA (3) ciri asas untuk mengurangkan masalah
polarisasi kaum yang terdapat dalam Dasar Kebudayaan
Kebangsaan
Bincangkan TIGA (3) kesan pengabaian hubungan antara
etnik dalam menjalinkan perpaduan dan keharmonian
masyarakat Malaysia.
TIGA (3) pengajaran akibat daripada peristiwa 13 Mei 1969.
TIGA (3) cabaran pembentukan masyarakat berintegrasi di
Malaysia.
Bincangkan EMPAT (4) cabaran hubungan etnik.
Huraikan TIGA (3) Dasar Negara dalam menyelesai cabaran
hubungan etnik.
Jelaskan TIGA (3) pelan tindakan dalam menangani masalah
perpaduan di kalangan masyarakat.

25