You are on page 1of 16

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.

R E K L A M A

Kdzierzyn-Kole

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 24 luty 2016 | Nr 4 (205)

GazetaInformator.pl

WODZISAW LSKI BIZNES

REGION EKOLOGIA

Pogrzeb polskiego handlu?


Rzd przyznaje si do bdu

Nowy sprzt dla straakw


Straacy z Rydutw otrzymali nowy samochd
ratowniczo-ganiczy. Zakup sprztu w znacznej
mierze snansowa WFOiGW w Katowicach.

Czytaj wicej str. 7

WODZISAW LSKI HISTORIA

Zamiast zmusi najwiksze hipermarkety do dzielenia si zyskiem,


moe zniszczy drobny polski, a wic i lokalny handel podatek od sprzeday
detalicznej okaza si wyjtkowo niedopracowanym pomysem polskiego rzdu.
Cho pocztkowo idea tzw.
podatku od hipermarketw wydawaa si suszna, na ostatecznie przedstawionym projekcie
podatku od sprzeday detalicznej polscy handlowcy nie zostawiaj suchej nitki. Ustawa
miaa zmusi sklepy wielkopowierzchniowe do pacenia podatkw w Polsce, ograniczy
transfer zyskw poza granice naszego kraju oraz poprawi konkurencyjno maych i
rednich sklepw na polskim
rynku. Tak si jednak nie stao.

Wprowadzenie
nowego podatku
miao przynie
budetowi
pastwa nawet

2 mld z
w 2016r.

Zgodnie z pierwsz propozycj Ministerstwa Finansw,


podatek mia mie dwie zasadnicze stawki. Stawka 0,7 proc.
miaa obcia przychd nieprzekraczajcy w danym miesicu kwoty 300 mln z. Stawka 1,3 proc. miaa by pacona
od nadwyki przychodu ponad
300 mln z w tym miesicu. Inne stawki podatku od sprzeda-

y miay obowizywa w soboty, niedziele i wita 1,3% (dla


uzyskujcych przychd poniej
300 mln z miesicznie) oraz
1,9% (powyej tego progu). W
tej wersji, projekt przewidywa
kwot woln od podatku w wysokoci 1,5 mln z miesicznie.
Wprowadzenie nowego podatku miao przynie budetowi
pastwa nawet 2 mld zotych
w 2016r. Szybko jednak okazao si, e podatek od sprzeday
detalicznej wprowadzony w tej
formie uderzy gwnie w mae
i rednie przedsibiorstwa, a
szczeglnie w sieci sklepw
franczyzowych.
Ustawa przewiduje bowiem sumowanie obrotw
wszystkich sklepw w sieci, co
powoduje, e np. sie Lewiatan, skadajca si w znacznej
mierze z maych sklepw, bdzie paci podatek w najwyszym wymiarze. Tymczasem
kady z punktw handlowych
pracuje na wasny rachunek,
pod wasnym NIPem, a nienaliczanie i niepobieranie podatku od przedsibiorstw wedug
ich NIP-u powoduje, e znaczna cz sklepw staje si nierentowna.
W okrgu orskim (ktry obejmuje rwnie m.in. powiat wodzisawski i raciborski
przyp. red.) dziaa ponad 100
sklepw Lewiatan. Jeli podatek od sprzeday detalicznej

Fot. Dominika Rudzka

KATARZYNA KRENTUSZ

KOLEJNE, SENSACYJNE
ZNALEZISKA MAMUTW!

Protesty sieci Lewiatan trwaj w caym kraju.


zostaby wprowadzony w tej
formie, utrzymaoby si moe
z 40-50% z nich. Przy tak duym obcieniu konieczne byoby drastyczne cicie kosztw,
w tym take poprzez zwalnianie pracownikw. Z pewnoci musielibymy rwnie
liczy si z nieznaczn podwyk cen. Nieznaczn, poniewa musimy pozosta konkurencyjni na rynku wyjania
Maria Karasek, czonek Rady Nadzorczej Lewiatan ory
Sp. z o.o. i wacicielka sklepu
funkcjonujcego w Gokowicach, w powiecie wodzisawskim.
W takiej sytuacji, mae niezalene sklepy, zrzeszone w ramach sieci handlowej, by moe musiayby zrezygnowa z

R E K L A M A

dziaania pod wspln mark


handlow (ktra dotychczas
dawaa wiksze szanse na konkurowanie z zagranicznymi
sieciami), by unikn pacenia
zbyt duych podatkw.
Projekt podatku od sprzeday detalicznej wywoa oglnokrajow fal protestw, pikietowano w wielu duych
polskich miastach oraz pod
sejmem. Rzdowy projekt
skrytykowany zosta rwnie
przez Zesp pracujcy przy
Radzie Dialogu Spoecznego.
Ustalono, e ustawa wymaga
zmian, jednak jej wprowadzenie, w innej formie, jest konieczne, by wyrwna szanse
na rynku pomidzy polskimi a
zagranicznymi rmami.
Dotychczas jednak nie
udao si ustali odpowiadajcych wszystkim stronom
stawek podatku, ani akceptowalnej kwoty wolnej od podatku. Nowej wersji ustawy, najprawdopodobniej, spodziewa
si moemy jeszcze w lutym.
Wci podtrzymywany jest
rwnie plan jej wejcia w ycie z dniem 1 kwietnia, jednak
wydaje si to by coraz mniej
prawdopodobne.

Do Muzeum w Wodzisawiu
lskim trao kolejne, niezwykle cenne znalezisko, jakim s nowo odkryte szcztki mamuta.
Nowo odkryte koci zwierzt
pochodzcych z epoki lodowcowej tray do wodzisawskiego
muzeum w pitek, 12 lutego, a
przywiz je waciciel cementowni, pan Jan Matuszek. Znaleziska
dokonano podczas osuszania
stawu pooonego na pograniczu
Wodzisawia lskiego i Syryni,
przy ulicy Myskiej 34.
Wrd eksponatw jest
okoo 70 cm dugoci cios mamuta. Po jego wielkoci mona
przypuszcza, e nalea on do
mamuciego dziecka. Znaleziono take zachowany w doskonaym stanie 40 centymetrowy zb,
ktry nalea do dorosego osobnika. Wyrane s lady starcia
jego wierzchniej czci powstae na skutek przeuwania rolin
czasw epoki. Wiele innych koci stanie si przedmiotem bada
paleozoologw, ktrzy okrel,

czy naleay one do mamutw


czy te innych ssakw. Odkrycie
kolejnych szcztkw mamutw
na terenie Wodzisawia potwierdza przypuszczenia wynikajce z
zeszorocznego znaleziska szcztkw mamuta (w miejscu oddalonym o 1,5 km), i w epoce lodowcowej ya tutaj wiksza populacja
tych zwierzt - opowiada dyrektor
wodzisawskiego muzeum, Sawomir Kulpa.
Szcztki mamuta w Wodzisawiu lskim po raz pierwszy
odkryto kocem sierpnia 2015 r.
w Zawadzie. Wanym jest, aby
zachowa i zbada to dziedzictwo,
ktre ukryte jest pod ziemi i pozna ycie mamutw, i innych
zwierzt. By moe w kontekcie
tym bdzie mona znale lady
po aktywnoci ludzi, ktrzy niewtpliwie yli tu wraz z mamutami, o czym wiadcz liczne znaleziska narzdzi krzemiennych
odkrytych w Wodzisawiu i okolicach dodaje Sawomir Kulpa.
KK

WODZISAW LSKI POLICJA

NIE JED
Z PIJANYM KIEROWC!
Nietrzewy mieszkaniec
Pszowa straci panowanie
nad pojazdem i spowodowa wypadek. W zdarzeniu ucierpiaa jego 15-letnia pasaerka.
Wypadek mia miejsce 13
lutego, ok. godz. 22:45 w Rydutowach na ulicy Oar Terroru. Kierujcy audi A4, podczas manewru wyprzedzania
poprzedzajcego go samochodu, straci panowanie nad
pojazdem i zjecha na lewe
pobocze, gdzie uderzy w ba-

rierki ochronne. Ranna zostaa


15-letnia pasaerka audi.
Nastolatka, z urazem gowy, krgosupa oraz ranami tuczonymi, zostaa przewieziona
do szpitala. 20-letni kierowca
audi by nietrzewy pszowianin mia w swoim organizmie
prawie promil alkoholu. Policjanci wyjaniaj szczegowe
okolicznoci tego zdarzenia.
Mody mczyzna wkrtce stanie przed sdem.
KK

Nowy oddzia
w Wodzisawiu l.

terminale patnicze
kasy fiskalne
mobilne kasy
i drukarki skalne

16
ulica w. Jana Wodzisaw
l. ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88
Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47

2 Wiadomoci

24 luty 2016, nr 4 (205)

<< GazetaInformator.pl

WODZISAW LSKI POMOC SPOECZNA

Rodzina 500+: MOPS przygotowuje si


do realizacji nowego programu

Ju wkrtce, wniosek o
przyznanie wiadczenia w ramach programu Rodzina
500+ zoy mona bdzie
przez internet lub w swojej
gminie. wiadczenie przekazywane bdzie bezporednio na
konto wskazane przez rodzica
lub gotwk. Program Rodzina 500+ rusza od 1 kwietnia i
od tego dnia do programu doczy mona bdzie w dowolnym momencie.
Rodzice, bez wzgldu na
swoje dochody, otrzymaj po
500 z miesicznie na drugie i
kolejne dziecko, a rodziny o dochodach nie wyszych ni 800
z na osob w rodzinie (lub 1

200 z w rodzinach z dzieckiem


niepenosprawnym) take na
pierwsze dziecko. wiadczenie to bdzie przysugiwao a
do ukoczenia 18 roku ycia
dziecka.
W Miejskim Orodku Pomocy Spoecznej w Wodzisawiu lskim trwaj przygotowania, ktrych celem jest
maksymalne usprawnienie i
uatwienie wydawania nowego wiadczenia. W nowej siedzibie MOPS planowane jest
przygotowanie stanowisk komputerowych do skadania wnioskw w formie elektronicznej, a
ponadto - konieczne bdzie zatrudnienie kolejnych osb. W
porozumieniu z Powiatowym
Urzdem Pracy, planowane

jest przyjcie dodatkowych pracownikw na sta oraz zatrudnienie nowych osb w ramach
umowy o prac.
Jak informuje dyrektor
Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej, Elwira Palarczyk, szacuje si, e w Wodzisawiu lskim uprawnionych
do otrzymania wiadczenia w
ramach programu Rodzina
500+ bdzie ok. 5 000 osb.
Szczegowe informacje o
tym, kto i na jakich zasad bdzie kwalifikowa si do nowego programu, znale mona
m.in. na oficjalnej stronie internetowej MOPS w Wodzisawiu lskim.

W nowej siedzibie MOPS rodzice ju wkrtce bd mogli ubiega si


o wiadczenia w ramach programu Rodzina 500+.

MSZANA EDUKACJA

RYDUTOWY SAMORZD

Szkoy s gotowe na przyjcie 6-latkw

MIASTO RYDUTOWY
WSPOMAGA SZPITAL

4 lutego w Mszanie i 8 lutego w Poomi odbyy si spotkania z rodzicami, ktrych tematem bya zmiana przepisw
ustawy o systemie owiaty,
powodujca, i od roku szkolnego 2016/2017 obowizkiem
szkolnym bd objte dzieci od 7 roku ycia. W spotkaniach uczestniczyli: wjt gminy, dyrektorzy przedszkoli i
szk podstawowych oraz kierownik referatu edukacji Urzdu Gminy.
Kolejna zmiana przepisw
ustawy o owiacie spowodowaa duy zamt w samorzdach
i placwkach owiatowych - w
wielu miejscowociach pojawi si bowiem problem z dostpnoci miejsc dla dzieci w
przedszkolach. O ile w tym roku, w gminie Mszana miejsce
w placwkach znalazo si dla
wszystkich, o tyle w roku kolejnym moe by z tym ju duy
problem.
W przedszkolu w Mszanie dzieci szecioletnich (z
rocznika 2010) jest 45, w Poomi - 40. Oprcz tego do
Mszany obecnie uczszcza 39

piciolatkw, 25 czterolatkw
i 7 trzylatkw. W Poomi mamy: 42 piciolatkw, 27 czterolatkw i 4 trzylatkw. Do
23 lutego rodzice wszystkich
przedszkolakw maj czas na
zoenie wniosku o kontynuacji
wychowania przedszkolnego w
danej placwce. Jeli tak si
stanie, w przedszkolu w Mszanie pozostanie tylko 6 wolnych miejsc dla dzieci, ktre
do tej pory nie uczszczay do
przedszkola. Moe zabrakn
miejsc ju dla dzieci 5-letnich,
a take 4 i 3-letnich. W Poomi
wolnych pozostaoby 12 miejsc
(moe zabrakn miejsc ju dla
jednego dziecka 5-letniego, a
take 4 i 3-letnich) - informuje
Urzd Gminy Mszana.
Aby unikn powanego
problemu zwizanego z brakiem miejsc, dyrektorzy szk
podstawowych, podczas spotka z rodzicami szeciolatkw,
przedstawiali stan przygotowania swoich placwek na przyjcie najmodszych uczniw.
Szkoy s bowiem dobrze
przygotowane do nauczania
6-latkw. Dzieci z klas I, ktZesp redakcyjny: Pawe Strzelczyk, Magdalena Kubina
Katarzyna Solarz, Katarzyna Krentusz, Dominika Zajc
Iwona Cybulska, Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz
Dzia grafiki i reklamy:
Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl

Redakcje:
44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22

Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799


katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl

47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12

Dominika Rudzka: 797 593 747


dominika.rudzka@gazetainformator.pl

47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

Fot. UG Mszana

W zwizku z kolejn zmian ustawy o owiacie, w Gminnych Przedszkolach w Mszanie


i Poomi odbyy si spotkania z rodzicami dzieci 6-letnich.

Spotkania z rodzicami miay przekona ich,


e warto swoje dzieci posa do szkoy o rok wczeniej.
rym zapewni trzeba bdzie
wicej godzin opieki, bd
mogy zostawa po lekcjach
w swoich salach, pod opiek
swoich wychowawcw, ktrzy
w tym czasie bd mogli np.
pomaga uczniom w odrabia-

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Barbara Frydryk: 509 381 263


barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

Nakad: 10 000 egz.

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

Wszystkie prawa autorskie do opracowa


graficznych i reklam zastrzeone.

Aleksandra Krasek: 533 399 344


aleksandra.krasek@gazetainformator.pl

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

niu prac domowych. Za dodatkowe godziny, w czasie ktrych


dziecko pozostanie w szkole,
nie bdzie trzeba paci. Dyrektorzy podstawwek podkrelali
rwnie, e z ich dowiadczenia
wynika, e 6-latki, mimo obaw
rodzicw, bardzo dobrze radz
sobie w szkole.
Problemem w gminie
Mszana moe by nie tylko
brak miejsca w przedszkolach,
ale rwnie - uruchomienie od
1 wrzenia br. klas pierwszych
szk podstawowych. W Mszanie samych 7-latkw, ktrzy
musz i do I klasy, jest tylko 9, a w Poomi - zaledwie 5.
Zalenie od tego, ilu rodzicw
zdecyduje si posa do szkoy
dzieci 6-letnie, by moe konieczne bdzie czenie klas
modszych ze starszymi lub czenie klas pierwszych w ramach gminy.
kk

Dofinansowanie inwestycji, umorzenie podatku,


dofinansowanie zakupw,
przekazywanie materiaw budowlanych - to tylko niektre formy pomocy.
Dziki Gminnemu Funduszowi Ochrony rodowiska,
wykonane zostay niezbdne
prace termomodernizacyjne
i remontowe oraz demonta,
transport i unieszkodliwienie
wyrobw zawierajcych azbest
z budynkw gospodarczych
Szpitala w Rydutowach.
Urzd Miasta przedstawi
szczegowy zakres udzielonego wsparcia w liczbach:
umorzenia zalegoci podatkowych odsetek za zwok
Powiatowego Publicznego
Zakadu Opieki Zdrowotnej
do m-ca grudnia 2015: 915
951,01 z,
Gminny Fundusz Ochrony
rodowiska (ochrona rodowiska oraz prace termomodernizacyjne): 235 000 z,
dotacja udzielona na zakup
sprztu medycznego (2007
rok): 100 000 z,
dotacja udzielona na zakup
sprztu medycznego (2008
rok): 20 000 z,
dotacja na zakup endoskopu
(2012 rok): 15 000 z,
dotacja na zakup samochodu sanitarnego (2014 rok):
10 000 z.
czna kwota udzielonych dotacji oraz umorze
podatkw dla Publicznego
Powiatowego Zakadu Opieki
Zdrowotnej w Rydutowach i
Wodzisawiu laskim wyniosa w latach 2007 - 2015: 1 295
951,01 z.
Budynki zespou Szpitala w Rydutowach to wyjtkowy obiekt o znacznej wartoci
historycznej i architektonicznej. Jego budow rozpoczto
w 1898 roku z pienidzy pochodzcych ze skadek robot-

Fot. UM Rydutowy

katarzyna krentusz

Fot. Justyna Koniszewska

Program Rodzina 500+ planowo ruszy ma od 1 kwietnia.


Od tego dnia rodzice bd mogli skada wnioski o dofinansowanie na dziecko.

Urzd Miasta w Rydutowach ma nadziej, e


szpital nie straci swojej
pierwotnej funkcji i nadal
bdzie pomaga mieszkacom Rydutw i okolicy.
nikw pracujcych m.in. w
kopalni "Charlotte" (dzisiejsza
KWK Rydutowy Anna). Z
funduszu, ktrym dysponowaa Spka Bracka, zakupiono
grunt nalecy wwczas do Jana ydka. Pierwszy etap budowy szpitala zakoczono w 1900
roku. Powsta gwny pawilon i
kilka innych budynkw, w ktrych miecia si przychodnia,
oddzia wewntrzny, administracja oraz portiernia. Rozbudow Szpitala Miejskiego
w Rydutowach zakoczono w
1911 roku. Do czasw wspczesnych przetrwa niemal w
niezmienionej formie. Przez
ponad sto lat zapisa si jako instytucja, ktra czynnie
wspieraa mieszkacw Rydutw i okolicznych miejscowoci w ich staraniach o dobre zdrowie. Niestety, decyzj
Rady Powiatu Wodzisawskiego spucizna naszych dziadw ma niepewn przyszo.
Urzd Miasta w Rydutowach
ma nadziej, e historia tego
wyjtkowego obiektu trwa
bdzie nadal i, pomimo obecnych trudnoci i zawirowa,
nie straci on swojej pierwotnej
funkcji i nadal bdzie pomaga mieszkacom Rydutw i
wszystkich okolicznych miejscowoci - informuje Urzd
Miasta w Rydutowach.
kk

GazetaInformator.pl >>

Wiadomoci 3

24 luty 2016, nr 4 (205)

WODZISAW LSKI POMOC

STYPENDIUM SPES
DLA DZIECI W CIKIM
STANIE KLINICZNYM

PSZW INWESTYCJE

REGION

W Pszowie NIE powstanie


sortownia mieci

w skrcie

Rodziny znajdujce si w
trudnej sytuacji finansowej, opiekujce si dziemi w cikim stanie klinicznym, mog ubiega si
o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.
Jak informuje Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Wodzisawiu lskim, Program
Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin opiekujcych si
dziemi, ktre, wskutek choroby lub wypadku, znalazy si w
cikim stanie klinicznym (chodzi m.in. o dzieci wymagajce
wsparcia funkcji yciowych za
pomoc respiratora bd koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego
oraz potrzebujce innych, caodobowych zabiegw).
Osoby ubiegajce si o
przyznanie wiadczenia ska-

daj drog elektroniczn wniosek, a dopiero po jego analizie


i wstpnym zakwalifikowaniu
do programu - rodzina kompletuje potrzebn dokumentacj i przesya do weryfikacji. Wysoko stypendium jest
ustalana indywidualnie dla
kadej z rodzin jest ono
przyznawane na okres jednego roku, z moliwoci kontynuacji. Przyznane wiadczenie
pienine (stypendium) nie
wymaga adnego rozliczania
i dokumentowania wydatkw.
Szczegowe informacje
na temat Stypendium Stowarzyszenia SPES znale
mona na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl.
Nabr
wnioskw trwa do 20 marca
2016 r.
kk

WODZISAW LSKI POLICJA

WE TRZECH
ZAATAKOWALI I POBILI
OCHRONIARZA
Na jednej z wodzisawskich stacji paliw mczyni zaatakowali interweniujcego pracownika
ochrony, po czym uciekli z
miejsca zdarzenia.
W czwartek, rankiem 11 lutego, na jedn ze stacji paliw w
Wodzisawiu lskim weszo
trzech mczyzn, ktrzy zaczli si awanturowa i zakca
porzdek publiczny. Obsuga
stacji na miejsce wezwaa pracownikw ochrony. Wwczas
agresja mczyzn przeniosa si
na jednego z interweniujcych.
Nie poprzestali oni jednak tylko
na sowach - zaatakowali i pobili ochroniarza, po czym uciekli ze stacji.
Policjanci, po krtkiej penetracji terenu, zauwayli chuliganw na ulicy 26 Marca. Po
krtkim pocigu udao si zatrzyma 23-letniego wodzisawianina. Mczyzna stawia

opr, zniewaa a nawet narusza nietykalno cielesn mundurowych. Na nagraniu monitoringu rozpoznano rwnie
pozostaych sprawcw pobicia,
wobec ktrych interweniowano
ju w przeszoci. 21-latek oraz
jego 34-letni kolega rwnie zostali zatrzymani.
Na najmodszym z mczyzn ciy ju prawomocny
wyrok wodzisawskiego sdu,
skazujcy go na kar pozbawienia wolnoci za wczeniej
popenione przestpstwo przeciwko mieniu. Mczyzna trafi
wic od razu do zakadu karnego. Pozostali dwaj mczyni
zostali objci policyjnym dozorem. Wszystkim sprawcom pobicia grozi kara do 3 lat wizienia. 23-latek bdzie dodatkowo
odpowiada za atak na policjantw.
kk

WODZISAW LSKI EKOLOGIA

TRASA ROWEROWA
ZNOWU CZYSTA
Wodzisawscy
stranicy
zlikwidowali kilka dzikich
wysypisk mieci przy trasie
rowerowej prowadzcej z
Wodzisawia do Marklowic.
Kolejne dzikie wysypiska
znajdoway si tu przy granicy
z ssiadujc gmin Marklowice, na terenach lenych. Zanieczyszczenia rozcigay si na ok.

300-metrowym odcinku drogi,


a oglda je musieli przejedajcy tamtdy rowerzyci oraz
osoby uprawiajce inne sporty.
- Od kilku dni nasz wzrok moe
cieszy czysty las i pikne widoki. Oby jak najduej... - mwi
wodzisawscy stranicy.
kk

Fot. Urzd Miasta Rydutowy

Cho pocztkowo wadze miasta Pszw utrzymyway,


e nowa inwestycja niesie za sob wiele korzyci,
ostatecznie zrezygnowano z pomysu budowy sortowni.

Nowa inwestycja miaa powsta na terenie pokopalnianym,


w znacznej odlegoci od zabudowa mieszkalnych.
katarzyna krentusz

Do Urzdu Miasta w Pszowie wpyn wniosek jednego


z przedsibiorcw, ktry by
zainteresowany wydzierawieniem dziaki na obrzeach miasta na okres do 25 lat. Na tym
terenie, przedsibiorca chcia
wybudowa Regionaln Instalacj Przetwarzania Opadw
Komunalnych. Planowo, inwestycja miaa by gotowa ju w
2017 roku.
Pszowski magistrat pocztkowo przychylnie odnosi si
do pomysu realizacji inwestycji. Wybudowanie Regionalnej
Instalacji Przetwarzania Odpadw Komunalnych wiza miao si z wieloma korzyciami,
takimi jak utworzenie nowych
miejsc pracy (na pocztek ok.
40), stae wpywy do budetu
miasta z tytuu czynszu dzier-

awnego i nalenych podatkw


oraz zmniejszenie kosztw ponoszonych na transport mieci. Instalacja miaa znajdowa
si na terenie pokopalnianym,
zdegradowanym, blisko hady,
w znacznej odlegoci od zabudowa mieszkalnych. Przeciwko budowie nowej inwestycji,
od pocztku stanowczo opowiedzieli si wodarze Rydutw i Pszowa, jak i mieszkacy
miast.
W Urzdzie Miasta Pszowa, na prob wadz Rydutw
i Radlina, odbyo si spotkanie
w sprawie RIPOK. Przedstawiciele Radlina i Rydutw przekazali wadzom Pszowa swoje
obawy i wtpliwoci dotyczce powstania na granicy trzech
miast, w terenie mocno zurbanizowanym, instalacji, ktra
moe sta si bardzo uciliwa
- zarwno dla mieszkacw te-

renw pooonych w okolicy


RIPOK, jak i tych zamieszkaych w innych czciach miast.
Powstanie inwestycji w Pszowie wizaoby si bowiem ze
zwikszon iloci cikiego
transportu poruszajcego si
po okolicznych drogach oraz
miao negatywny wpyw na
atrakcyjno inwestycyjn (zarwno inwestorw indywidualnych, jak i przedsibiorstw)
wszystkich trzech miast.
Ze wzgldu na negatywne
opinie samych mieszkacw
oraz pod naciskiem ze strony
wadz Rydutw i Radlina, burmistrz Miasta Pszw, Katarzyna Sawicka-Mucha, ostatecznie
podja decyzj o zaprzestaniu
dziaa mogcych umoliwi
powstanie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadw
Komunalnych.

RYDUTOWY BEZPIECZESTWO

Rydutowianie nie chc ssiadowa


ze stacj telefonii komrkowej
Z obawy o swoje zdrowie, mieszkacy ul. Miej w Rydutowach
sprzeciwiaj si budowie stacji bazowej telefonii komrkowej
w pobliu swoich domw.
Rydutowianie nie chc stacji telefonii komrkowej, poniewa obawiaj si, e promieniowanie elektromagnetyczne
moe negatywnie wpyn na
ich zdrowie, a ponadto - przyczyni si do obnienia wartoci
nieruchomoci.
Pocztkiem lutego, podczas
spotkania w Urzdzie Miasta,
rydutowianie mogli zapozna
si z caoci dokumentacji w
tej sprawie oraz przekaza swoje
spostrzeenia i uwagi. Burmistrz
miasta Rydutowy, Kornelia
Newy, przedstawia wszystkim
uczestnikom spotkania informacje na temat zaawansowania

postpowania prowadzonego
przez starost wodzisawskiego,
dotyczcego wydania decyzji o
pozwoleniu na budow stacji
bazowej telefonii komrkowej
P4 przy ul. Miej 12.
Od grudnia 2011 roku, czyli
od momentu rozpoczcia stara
o wydanie pozwolenia na budow stacji bazowej telefonii komrkowej w omawianej lokalizacji, Starostwo Powiatowe w
Wodzisawiu lskim trzykrotnie odmawiao wydania stosownego pozwolenia. Jednake
inwestor (P4) za kadym razem
skutecznie odwoywa si od tej
decyzji do Wojewody lskiego.

Obecnie, Wydzia Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Wodzisawiu lskim


rozpatruje wniosek inwestora
P4 Sp. z o.o. (operatora sieci
Play) pod ktem jego zgodnoci z przepisami prawa. Postpowanie administracyjne w tej
sprawie jest zawieszone do czasu zakoczenia postpowania
spadkowego po jednej ze stron.
Na wydanie jakiejkolwiek decyzji w tej sprawie - rydutowianie
bd wic musieli jeszcze poczeka.
kk

POLUB NAS NA FACEBOOKU!


facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator

QR CODE

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Z E-DEKLARACJ
Trwa czas skadania rocznych
zezna podatkowych. Swoj deklaracj przesa moemy rwnie drog elektroniczn. Najprostszym, najszybszym, a przy
tym bezpiecznym sposobem
rozliczenia rocznych dochodw
jest system E-Deklaracje. Umoliwia on poprawne wypenienie
zeznania wraz z obliczeniem
nalenego podatku i uwzgldnieniem wszelkich moliwych
odlicze, a przy tym oszczdza
czas. Z systemu korzysta mona
24 godziny na dob przez 7 dni
w tygodniu.
TRADYCYJNE
SZKUBANIE PIERZA
W sali widowiskowej tworkowskiego Centrum Kultury zebray
si panie z k gospody wiejskich gminy Krzyanowice na
tradycyjnym szkubaniu pierza.
Szkubanie piyrza w Tworkowie to impreza folklorystyczna,
w ktrej bior udzia nie tylko
przedstawicielki gminy.
MIKROSKOP CYFROWY
DLA ZSP NR 4
Przedszkolaki z grupy 5- i 6-latkw z ZSP nr 4 w Wodzisawiu
otrzymay nowy sprzt dziki
zajciu I miejsca na Wodzisawskim Festiwalu Kreatywnoci.
Podczas zaj z wykorzystaniem
nowego sprztu, dzieci miay ju
moliwoci obserwacji listka,
osy, skry, szyszki, muszli, splotu tkaniny, a nawet sprawdzenia czystoci pod paznokciami.
Nowoczesny mikroskop cyfrowy
to dla dzieci moliwo zdobywania nowych dowiadcze i
uczenia si w ciekawy, atrakcyjny sposb.
19-LATEK POTRCI
STARSZ PANI
NA PASACH
9 lutego, kierujcy samochodem marki Alfa Romeo potrci
81-letni kobiet, kiedy ta znajdowaa si na przejciu dla pieszych na ul. Rymera w Radlinie.
Piesza, z powanymi obraeniami ciaa, trafia na oddzia
intensywnej terapii szpitala w
Rydutowach. 19-letni pszowianin by trzewy. Policjanci wyjaniaj szczegowe okolicznoci
wypadku.
RADLIN PRZECIWKO
TRESURZE ZWIERZT
W CYRKACH
Wzorem innych miast, rwnie
Radlin nie zamierza wpuszcza
na swj teren cyrkw, ktre stosuj tresur wobec zwierzt. Do
podobnego zachowania wadze
miasta zachcaj rwnie wacicieli prywatnych gruntw. W
Radlinie wci mile widziane bd wycznie te grupy cyrkowe,
ktre oferuj pokazy akrobatyki,
iluzjonistw i klaunw bez niepotrzebnego cierpienia zwierzt.
64-LATKA POTRCONA
NA UL. MATUSZCZYKA
12 lutego, na ul. Matuszczyka w
Wodzisawiu lskim, 41-letni
kierujcy samochodem marki Audi B5, na oznakowanym
przejciu dla pieszych, potrci
64-letni kobiet. Piesza zostaa
przewieziona do szpitala z powanymi obraeniami gowy.
Kierowca audi by trzewy. Wyjaniane s szczegowe okolicznoci tego zdarzenia.
STRZELANINA
W RACIBORZU
Sprawca postrzelenia, ktrym
by 76-letni mczyzna, odda
strza w kierunku 52-letniego
mczyzny oraz postrzeli 53-letni kobiet, a nastpnie uciek
z miejsca zdarzenia. 52-latek ponis mier na miejscu. Chwil
po strzelaninie sprawca popeni
samobjstwo.

4 Edukacja

24 luty 2016, nr 4 (205)

POWIAT WODZISAWSKI TECHNOLOGIA

RYDUTOWY EDUKACJA

Wydrukuj drukarki 3D
Fot. IG w Wodzisawiu l.

Ju wkrtce w wodzisawskim Inkubatorze


powstan kolejne, innowacyjne drukarki 3D.
zaczarowany owek. Zepsu
nam si mikser w domu - cigamy projekt uszkodzonej czci, drukujemy i znowu mamy
sprawny mikser. Oczywicie,
tak w duym uproszczeniu.
Dziki zaangaowaniu
Izby Gospodarczej, a szczeglnie firm w niej zrzeszonych,
mamy wikszy dostp do nowoczesnych technologii. Druk

3D i Inkubator to tylko jeden z


elementw tej wsppracy. Jestemy szko, ktra nie tylko
dobrze realizuje podstaw programow, co potwierdzaj wyniki egzaminw zawodowych,
ale przede wszystkim przygotowuje gotowych pracownikw
na rynek pracy - podsumowaa
dyrektor PCKU, Boena Rczka.

WODZISAW LSKI EDUKACJA

Dni Bezpiecznego Internetu w ZSP nr 2

R E K L A M A

Dziki obchodom Dnia Bezpiecznego Internetu,


dzieci i modzie maj szans sta si wiadomymi
uytkownikami sieci.
Dzie Bezpiecznego Internetu ma na celu przede wszystkim
inicjowanie i propagowanie dziaa na rzecz bezpiecznego dostpu do zasobw internetowych
dzieci i modziey oraz zaznajomienie z tym tematem rodzicw,
nauczycieli i wychowawcw. W
Polsce DBI organizowany jest

od 2005 r. przez Fundacj Dzieci Niczyje oraz Naukow i Akademick Sie Komputerow
(NASK) realizatorw unijnego
programu Safer Internet. Gwnym partnerem wydarzenia jest
Fundacja Orange.
kk

kk

WODNE SZALESTWO
Fot. UM Wodzisaw l.

cj objte zostay rwnie przedszkolaki. W pitek, 12 lutego, odby si fina konkursu na najlepsz
prac w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu. O niebezpieczestwach i zagroeniach czyhajcych
w internecie uczniom opowiedzia
naczelnik Wydziau Informatyki
Urzdu Miasta w Wodzisawiu
lskim, Zbigniew Gamza.

mys i jego wykonanie. Brane


pod uwag bd zarwno prace
dostarczone w wersji elektronicznej (na pycie CD lub DVD)
oraz tradycyjne, papierowe.
Projekty logo mona skada u
nauczycieli
koordynujcych
konkurs w danej szkole bd
osobicie w Wydziale Owiaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
Urzdu Miasta w Rydutowach
wyjania rydutowski magistrat.
Nieprzekraczalny termin
skadania konkursowych propozycji upywa 21 marca 2016
roku.

WODZISAW LSKI REKREACJA

Celem Dnia Bezpiecznego Internetu jest zaznajamianie z tematem bezpieczestwa


online dzieci i modziey oraz propagowanie waciwych postaw uytkownikw sieci.
Dni Bezpiecznego Internetu
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wodzisawiu lskim
trway od 8 do 12 lutego. Na godzinach wychowawczych, zajciach
komputerowych i plastycznych,
nauczyciele poruszali tematyk
bezpieczestwa w sieci. Dzieci
oglday kreskwki, wykonyway
prezentacje, rysoway plakaty. Ak-

Zwycizca konkursu
bdzie mia moliwo
prezentowania swojego
dziea szerokiemu gronu
odbiorcw.

Zawody pywackie, kajaki wodne czy nurkowanie


z butl - to tylko niektre
z atrakcji, jakie przygotowano podczas gorzyckiego
Festynu Rodzinnego.
Naprzd Gorzyce! pod
takim hasem, 13 lutego zorganizowano zabaw wodn dla
mieszkacw Gorzyc i okolicznych miejscowoci. Dla uczestnikw tego niezwykego wydarzenia przewidziano szereg
atrakcji.
Tegoroczny Festyn Rodzinny w Nautice otworzyy zawody pywackie o puchar wjta.
Osoby, ktre odpowiedziay na
zaproszenie organizatorw i
ten dzie postanowiy spdzi
na gorzyckiej pywalni, mogy
skorzysta midzy innymi z
lekcji pywania na kajaku lub
nurkowania z butl pod okiem

Fot. Justyna Koniszewska

Od stycznia biecego roku,


w Inkubatorze drukarek 3D w
Wodzisawiu lskim pen par pracuj ju 2 drukarki 3D,
zamieniajc pomysy uczniw
w gotowe produkty. Teraz, do
Inkubatora przy ul. Gaczyskiego dotary profile aluminiowe od firmy Damatic profile,
ktre pozwol uczniom wydrukowa kolejne 5 drukarek.
Na marzec zaplanowana
jest take wizyta firmy Smartech, w wyniku wsppracy z
ktr zosta stworzony specjalny program SMARTTECH
EDU, dedykowany dla edukacji, w ramach ktrego oferowane s bezpatne warsztaty i instruktae, zajcia ze sprztem
i oprogramowaniem oraz specjalne ceny na skanery 3D i pakiety oprogramowania.
Druk 3D to taka innowacyjna metoda, ktra pozwala wykonywa czci w sposb
niekonwencjonalny, to nowy
sposb na wytwarzanie, ktry nie jest moliwy przez inne
maszyny czy urzdzenia. Mo-

im zdaniem, druk 3D zrewolucjonizuje cay przemys, jestemy wiadkami narodzin


nowej technologii, rewolucji
przemysowej. Drukarka 3D
pozwoli wydrukowa sobie w
warunkach domowych praktycznie dowolny przedmiot
czy, na przykad, uszkodzon
cz. Dobrze, e mamy to tutaj w szkole, bo moemy realizowa swoje pasje, moemy
realizowa swoje pomysy - powiedzia ucze IV MT2, Pawe
Klimek.
Moemy cign z internetu dowolny otwarty projekt i go wydrukowa. Dziki
powstaniu inkubatora zaczlimy interesowa si, co mona
na takich drukarkach wykona.
Wiem, e przydaj si na przykad w medycynie. Druku 3D
nie ma w programach nauczania, wic mona powiedzie, e
wyprzedzamy epok - dodaje
ucze Szymon Kopiec.
Innowacyjno tej technologii obrazowo przedstawi
prezes wodzisawskiej Izby Gospodarczej, Krzysztof Dybiec:
- Druk 3D to taki wspczesny

W konkursie na nowe logo


MRM w Rydutowach mog wzi udzia uczniowie
rydutowskich placwek
owiatowych gimnazjw
oraz szk ponadgimnazjalnych.
Po odwoaniu dotychczasowego zarzdu i powoaniu nowego, przyszed rwnie czas
na zmian wizerunku Modzieowej Rady Miasta w Rydutowach. - Logo, ktre wybrane zostanie w konkursie, z pewnoci
przyczyni si do wikszej rozpoznawalnoci rady i dziaa przez
ni podejmowanych. Znajdzie
si na plakatach, ulotkach, ogoszeniach internetowych, nonikach reklamy zewntrznej, a
take na gadetach promocyjnych. Jest si o co bi, poniewa
zwycizca konkursu dostanie
nie tylko atrakcyjn nagrod,
ale przede wszystkim moliwo
prezentowania swojego dziea
szerokiemu gronu odbiorcw zachca do udziau w konkursie
rydutowski magistrat.
Konkurs adresowany jest
do uczniw rydutowskich placwek owiatowych, gimnazjw
oraz szk ponadgimnazjalnych.
Regulamin konkursu na rwni stawia prace zbiorowe, jak
i indywidualne. Liczy si po-

Fot. UM Rydutowy

ZAPROJEKTUJ
LOGO MODZIEOWEJ
RADY MIASTA

Ju za kilka tygodni, w Inkubatorze drukarek 3D w Wodzisawiu lskim


bdzie pracowao a 7 innowacyjnych drukarek.
katarzyna krentusz

<< GazetaInformator.pl

Basen w Gorzycach
przygotowuje coraz
wicej imprez sportowych dla mieszkacw.
fachowcw. Podczas imprezy
byy rwnie losowane ciekawe nagrody.
Organizatorami tego niezwykego wydarzenia byli:
GOTSiB Nautica, wjt gminy
Gorzyce oraz Dawid Krzysztaa.
jk

Y
AM
CZ N
AR EFO
T
S EL
DO A T
N

PRAWDZIWA WOSKA PIZZA


Z PIECA OPALANEGO DREWNEM
ORAZ INNE WOSKIE DANIA

Wodzisaw lski, ul. Arendarska 2

(za hal targow przy parkingu miejskim)

Tel. 503 035 300

Dzie Kobiet

Babski Wieczr i nie tylko...

GazetaInformator.pl >>

Gospodarka 5

24 luty 2016, nr 4 (205)

WODZISAW LSKI GOSPODARKA

Wodzisawskie starostwo wrd najlepszych


Orodek Wsparcia Ekonomii Spoecznej, tworzony przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Spoecznych CRIS
w partnerstwie z Powiatem Wodzisawskim, Miastem ory (COP) oraz Miastem Jastrzbie-Zdrj,
ponownie uzyska status akredytowanego OWES Wysokiej Jakoci.
katarzyna krentusz

Orodek prowadzony przez


CRIS i trzy samorzdy subregionu zachodniego wojewdztwa
lskiego otrzyma akredytacj
ju w sierpniu ubiegego roku,
jednak, 31 grudnia, Minister
Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej podpisaa zarzdzenie,
zgodnie z ktrym wszystkie podmioty, ktre wczeniej uzyskay
status akredytowanego orodka, straciy go i zostay zmuszone do ubiegania si o certyfikat
raz jeszcze. Po ponownej weryfikacji, minister przyznaa status akredytowanego Orodka
Wsparcia Ekonomii Spoecznej

Oprcz wiadczenia usug animacyjnych i wsparcia,


projekt przewiduje
stworzenie

63 nowych

miejsc pracy
w sektorze ekonomii spoecznej.
Wysokiej Jakoci orodkom z
wojewdztwa dzkiego, lskiego i wielkopolskiego. Proces
akredytacyjny w pozostaych
wojewdztwach jeszcze trwa.

Akredytacja jest potwierdzeniem, e dotychczasowe


dziaania Powiatu Wodzisawskiego na rzecz wsparcia rozwoju sektora ekonomii spoecznej miay waciwy kierunek
i byy realizowane w sposb
efektywny i na najwyszym
poziomie, co potwierdzili niezaleni eksperci. Przykadem
takich dziaa jest realizacja
projektu Inkubator Ekonomii Spoecznej Subregionu
Zachodniego, dziki ktremu
organizacje pozarzdowe, stowarzyszenia, kluby, fundacje,
spdzielnie itp. mogy skorzysta z pomocy w zakresie m.in.
tworzenia i biecej dziaalno-

ci organizacji, zarzdzania ni,


pozyskiwania rde finansowania dziaalnoci czy przygotowania i rozliczania projektw
spoecznych.
Akredytacja, zgodnie z
aktualnymi wymogami, jest
niezbdna, aby uzyska unijne
oraz krajowe dofinansowanie
projektw z zakresu ekonomii
spoecznej, czyli dziaalnoci,
ktra czy w sobie cele spoeczne i ekonomiczne. Przesdzaj o tym zapisy Krajowego
Programu Rozwoju Ekonomii
Spoecznej. W zaoeniu bowiem wsparcie ma trafia do
tych jednostek, ktre gwarantuj wysok jako i efek-

tywno wsparcia dla sektora


ekonomii spoecznej i ktrych
dziaania przynosz wymierne
i trwae efekty, m.in. zatrudnieniowe - wyjania rzecznik
Starostwa Powiatowego w Wodzisawiu l., Wojciech Raczkowski.
Dziki akredytacji, powiat
wodzisawski wsplnie z partnerami otrzyma ok. 5 mln
zotych dofinansowania na realizacj projektu pt. Orodek
Wsparcia Ekonomii Spoecznej Subregionu Zachodniego,
ktrego gwnym celem jest
podniesienie potencjau sektora ekonomii spoecznej (stowarzysze, fundacji, spdziel-

ni socjalnych, klubw itp.) oraz


zwikszenie szans na zatrudnienie osb wykluczonych i zagroonych wykluczeniem spoecznym z terenu subregionu.
Oprcz wiadczenia usug animacyjnych i wsparcia, projekt
przewiduje stworzenie 63 nowych miejsc pracy w sektorze
ekonomii spoecznej.

WODZISAW LSKI PRACA

Szpital otrzyma 2,5 mln z na


remont bloku operacyjnego

S FUNDUSZE NA REFUNDACJ
KOSZTW WYPOSAENIA LUB
DOPOSAENIA STANOWISKA PRACY

Powiatowy Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej otrzyma ma


dotacj w wysokoci 2,5 mln z na remont bloku operacyjnego
w budynku gwnym szpitala w Wodzisawiu l.

W Powiatowym Urzdzie
Pracy w Wodzisawiu lskim, od 15 lutego przyjmowane s wnioski o refundacj kosztw wyposaenia
lub doposaenia stanowisk
pracy dla skierowanych
bezrobotnych.
Refundacj kosztw przewidziano dla 70 stanowisk pracy, a
maksymalna wysoko dofinansowania dla jednego stanowiska
wynie moe nawet 20 tys. zotych. Kompletne i prawidowo
wypenione wnioski mona ska-

Przebudowa wodzisawskiego bloku operacyjnego


to jedna z najdroszych inwestycji
zwizanych
z dostosowaniem
szpitala do nowych
wymogw.
do zbilansowania wyniku finansowego. Dziaalno PP ZOZ
finansowana jest w ramach
kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, ktry w ogle
R E K L A M A

nie analizuje kosztw ponoszonych przez zakady opieki zdrowotnej, ale sam ustala ceny oraz
ilo wiadcze do wykonania.
To powoduje, e wiadczenia
medyczne od lat s niedofinansowane. Co wicej, rwnoczenie znaczco zwikszaj si
wymagania w zakresie sprztu medycznego stosowanego
w szpitalach, jak rwnie standardu pomieszcze.
Zarzd Powiatu, analizujc
wniosek Zakadu, uzna, e w
kontekcie wymogw rozporzdzenia Ministra Zdrowia z 2012
r. w sprawie wymaga, jakie
spenia musz pomieszczenia
i urzdzenia podmiotw leczniczych, a take programu dostosowawczego PPZOZ, jest on w
peni uzasadniony. W zwizku
jednak z faktem, i ewentualne wsparcie dla szpitali w obecnej sytuacji finansowej powiatu pochodzi moe tylko z tzw.
wolnych rodkw z rozliczenia
2015 r., niezbdna jest zgoda

Rady Powiatu. Zarzd zwrci si do Rady, aby dzielc tzw.


wolne rodki, kwot 2,5 mln z
wygospodarowaa dla PP ZOZ.
Jeeli nie znajdziemy pienidzy
na wsparcie szpitali w tym, aby
dostosowa je do nowych wymogw, to po 2017 r. istnieje realna groba, e mog nie otrzyma one kontraktu tumaczy
starosta Tadeusz Skatua.
Przebudowa wodzisawskiego bloku operacyjnego to
jedna z najdroszych inwestycji
zwizanych z dostosowaniem
szpitali do nowych wymogw.
Szacowany koszt modernizacji
bloku operacyjnego oraz traktu
porodowego to ok. 4 mln zotych.
kk

da w kancelarii Centrum Aktywizacji Zawodowej w Wodzisawiu lskim (ul. Michalskiego


12) od 15 lutego 2015r. Wybr
wnioskw do realizacji nastpi
wedug ich kompletnoci i kolejnoci wpywu. Ich ocena bdzie
odbywaa si w dwch etapach.
Ocenie merytorycznej Komisji
ds. opiniowania wnioskw zostan poddane tylko te z nich,
ktre pozytywnie przejd ocen
formaln.
Jeden podmiot moe ubiega si o wyposaenie mak-

symalnie 2 stanowisk pracy,


zoonych na odrbnych wnioskach. Aktualne druki wnioskw o refundacj oraz regulamin dostpne s na stronie
internetowej urzdu (www.
pup-wodzislaw.pl).
Szczegowe informacje
uzyska mona rwnie od
pracownikw (pok. nr 221)
lub pod numerem telefonu:
32 459 29 53 (54).
kk

WODZISAW LSKI ZDROWIE

UWAGA, PACJENCI!
RUSZA REORGANIZACJA SZPITALI
Fot. PIXABAY

Dyrektor PP ZOZ, Boena


Capek, z prob o przyznanie
dotacji zwrcia si do Zarzdu Powiatu Wodzisawskiego.
Swoj prob uzasadniaa trudn sytuacj ekonomiczn zakadu, mimo podejmowania
rnych dziaa zmierzajcych

Fot. SP Wodzisaw

WODZISAW LSKI INWESTYCJE

Od 1 marca, w Powiatowym Publicznym Zakadzie


Opieki Zdrowotnej w Rydutowach i Wodzisawiu

lskim poczone zostan


oddziay pediatryczne oraz
oddziay chirurgii urazowo-ortopedycznej.
Na podstawie uchway Nr
XIV/149/2015 Rady Powiatu
Wodzisawskiego z dnia 18 grudnia 2015 roku, od 1 marca 2016
roku oddzia wiadczcy pomoc
pediatryczn zlokalizowany b-

dzie tylko i wycznie w Szpitalu


w Rydutowach przy ul. Plebiscytowej 46, za oddzia urazowo-ortopedyczny umiejscowiony
zostanie w Wodzisawiu lskim
przy ul. 26 Marca 51.
Poczenia oddziaw to
pierwszy etap reorganizacji Powiatowego Publicznego Zakadu
Opieki Zdrowotnej.
To, o czym warto przy tej
okazji pamita, to fakt, i udzielanie wiadcze w nocnej i witecznej opiece zdrowotnej nie
podlega rejonizacji. Z tej formy
opieki zdrowotnej pacjent moe
skorzysta w przypadku: - nagego zachorowania; - nagego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie
ma objaww sugerujcych bezporednie zagroenie ycia lub
istotny uszczerbek na zdrowiu,
a zastosowane rodki domowe
lub leki dostpne bez recepty
nie przyniosy spodziewanej poprawy; - gdy zachodzi obawa, e
oczekiwanie na otwarcie przychodni moe wpyn niekorzystnie na stan zdrowia.
wiadczenia nocnej i
witecznej opieki lekarskiej
s bezpatne i udzielane bez
skierowania.
kk

6 Gospodarka

24 luty 2016, nr 4 (205)

serwis notebookw, obsuga firm


materiay eksploatacyjne
kasy fiskalne, wagi, metkownice
terminale patnicze
oprogramowanie dla firm
KUPUJC

KA S F I S KA L N
3 MIESICE

REKL AMY

GRATIS!

ib.pl

Wszystkie atuty w rku!

Pierwsza kasa skalna na polskim rynku


z panelem dotykowym

20 03

47, 697 212 351


aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

NOWO!
ib.pl

Zapytaj o
PROMOCJE na

terminale
patnicze

o
Zapraszamy do noweg

oddziau

wiu l.
w WodzOffiiscea
, ul. w. Jana 16)

<< GazetaInformator.pl

Niezbdnik przedsibiorcy
ledzimy zmiany

Jednolity Plik Kontrolny


obowizuje przedsibiorcw od 2016 r.
Obowizkowe oprogramowanie musz wprowadzi przedsibiorcy, aby uatwi
i przyspieszy kontrole skusa. Mali i redni przedsibiorcy maj czas na wprowadzenie zmian do lipca 2018, rmy zatrudniajce do 250 pracownikw musz
zdy do lipca br.
Analiza wszystkich informacji na temat dziaalnoci gospodarczej bdzie odbywaa si
w sposb elektroniczny. Przedsibiorcy zostan zmuszeni do
unowoczenienia swojego systemu informatycznego.
Do tej pory przedstawiciele urzdu skarbowego przeprowadzali kontrol w tradycyjny
sposb: pojawiali si w rmie
i bezporednio sprawdzali dokumenty dotyczce prowadzenia dziaalnoci gospodarczej.
Dziki zmianom, urzdnicy
maj uzyska atwiejszy dostp
do danych, poprzez wprowadzenie atwiejszego do kontroli formatu. Nowe funkcjonalnoci dadz moliwo edycji
ksig podatkowych oraz dowodw ksigowych. Zmiany maj
za zadanie nie tylko poprawi
efektywno kontroli podatkowych, ale rwnie zmniejszy
koszty funkcjonowania administracji podatkowej.

Ustawodawca liczy na popraw cigalnoci wpyww


z podatku VAT. Przewidywane wpywy, zwizane z wprowadzeniem Jednolitego Pliku
Kontrolnego, w pierwszym
roku mog osign ok. 200
mln z.
Na chwil obecn obowizek wprowadzenia systemu
umoliwiajcego wygenerowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego naley do przedsibiorcw zatrudniajcych wicej ni
250 pracownikw lub wypracowujcych powyej 50 mln
euro obrotu rocznie. Maj oni
na to czas do lipca 2016 r. Przewidywany termin wdroenia
zmian w mikro oraz rednich
przedsibiorcach to lipiec 2018
r. Jak zaznacza ustawodawca termin ten jednak moe zosta
przyspieszony.
Zmiany wi si z wprowadzeniem nowoczesnych
systemw informatycznych

do rm. Wdroenie JPK to


koszty rzdu kilku tysicy
zotych. Przedsibiorcy bd
zmuszeni do zagospodarowania w swoich budetach
odpowiednich kwot, ktre
pozwol im na wprowadzenie
waciwego oprogramowania,
pozwol na przeszkolenie
pracownikw w jaki sposb
wygenerowa JPK z systemu
oraz w jaki sposb poprawnie
przesa plik do waciwego
urzdu skarbowego.
JPK to nie jedyne dziaania rzdu na lata 2014-2017,
ktre maj doprowadzi do
uszczelnienia systemu podatkowego. Projekt ustawy
budetowej na 2016 r. przewiduje rwnie wpywy z podatkw od towarw i usug.
Cay pakiet dziaa ma w cigu trzech lat przynie zysk
rzdu 17,4 mld z do budetu
pastwa.

ODR nowa jako e-handlu


w krajach Unii Europejskiej
9 stycznia weszo w ycie nowe rozporzdzenie dotyczce internetowego systemu
rozstrzygania sporw konsumenckich, ktre ma na celu uatwienie rozwizywania
koniktw midzy nabywcami a handlujcymi w sieci przedsibiorcami.
Rozporzdzenie dotyczy
kadego sklepu internetowego, wszystkich przedsibiorcw, ktrzy sprzedaj swoje
towary lub usugi w internecie oraz ich nabywcw. Internetowa platforma ODR
(Online Dispute Resolution),
ma utorowa drog do prostszego rozstrzygania sporw
w tzw. handlu transgranicznym.
Zadaniem ODR bdzie
udostpnianie konsumentom
i e-przedsibiorcom moliwoci zgaszania sporw podmiotom wiadczcym usugi
ADR (alternatywne rozstrzyganie sporw) w sieci. Jest to
jedna z zapowiadanych przez
Komisj Europejska zmian,
ktre maj uatwi e-handel
transgraniczny. Online Dispute Resolution jest dostpna we wszystkich jzykach
urzdowych Unii Europejskiej. eby zoy skarg na
platformie ODR, skarcy

(zarwno konsument, jak i


przedsibiorca) bdzie musia wypeni jedynie elektroniczny formularz.
Polscy
przedsibiorcy
handlujcy w sieci zobowizani s do umieszczenia informacji dotyczcych ODR
poprzez udostpnienie linku
do platformy na swojej stronie internetowej. Jeeli sprzedawca skada ofert przy
uyciu poczty elektronicznej, rwnie jest zobowizany do umieszczenia linku do
strony(http://ec.europa.eu/
consumers/odr/) w wysanej
do konsumenta wiadomoci
elektronicznej.
Ustawodawca w taki sposb tumaczy konieczno
powstania omawianej platformy: ODR daje moliwo
prostego, skutecznego, szybkiego i taniego pozasdowego rozstrzygania sporw
wynikajcych z transakcji
internetowych. Brakuje jed-

nak obecnie mechanizmw,


ktre pozwalayby konsumentom i przedsibiorcom
rozstrzyga takie spory przy
pomocy rodkw elektronicznych; dziaa to na niekorzy konsumentw, stanowi
przeszkod w szczeglnoci
dla internetowych transakcji
transgranicznych oraz stwarza nierwne szanse dla
przedsibiorcw i w konsekwencji utrudnia oglny rozwj handlu internetowego.
Na t chwil polscy
przedsibiorcy maj w obowizku jedynie umieci informacj o portalu na swoich
stronach oraz w wysyanych
mailach z ofert wsppracy. W Polsce w dalszym cigu jestemy na etapie zaoe ustawy o alternatywnym
rozwizywaniu sporw, krajowe przepisy implementujce rozporzdzenie jeszcze nie
weszy w ycie.

Artykuy do rubryki
Niezbdnik przedsibiorcy
opracowane zostay we wsppracy
z firm softib.pl

(Biurowiec Odra

Oddziay:

Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88


Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, tel. 77 482 67 47
softib.pl biuro@softib.pl centrumkasskalnych.pl

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 4/2016

GazetaInformator.pl 24 lutego 2016 nr 4 (205)

KDZIERZYN-KOLE gospodarka

Azoty nie trac pary!


Fot. Agnieszka Gogolewska

Na terenie elektrociepowni Zakadw Azotowych otwarto pierwsz w krajach Europy rodkowo-Wschodniej instalacj prdotwrczego rozpracza rubowego.
katarzyna solorz
agnieszka
gogolewska

Nowatorskie urzdzenie to
produkt szkockiej firmy Heliex Power. Pozwoli zagospodarowa par o niskich parametrach na rzecz poprawy
efektywnoci energetycznej i
ekonomicznej zakadu. 19 lutego w Kdzierzynie-Kolu,
w obecnoci przedstawicieli Grupy Azoty ZAK i Grupy
ZAMKON realizujcej zadanie, oficjalnie uruchomiono jego dziaanie w przemyle.
- Ciesz si, e to wanie w
Kdzierzynie-Kolu po raz kolejny moemy korzysta z innowacyjnego i nowatorskiego
rozwizania, ktre wspomoe
nasz produkcj. Co wicej,
umiejtne wdroenie projektu
przeciera polskiemu przemysowi ciek wykorzystania tego jedynego w Polsce i Europie
wschodniej urzdzenia. Jestemy otwarci na partnerstwo w
tego typu projektach, traktujc
R E K L A M A

Adam Leszkiewicz, prezes zarzdu Grupy Azoty ZAK. uwaa, e wdroenie innowacyjnego projektu przeciera polskiemu
przemysowi ciek wykorzystania tego jedynego w Polsce i Europie Wschodniej urzdzenia.
je jako szans na podnoszenie
poziomu innowacyjnoci polskiej gospodarki i wzmacnianie
wsppracy obszarw chemii i
energetyki. Pracujemy, by stawa si liderem innowacyjnych
wdroe i rozwiza, definiujcym innowacyjno m.in. jako odwag do podejmowania

wyzwa oraz gbsz relacj w


obszarze biznesu, nauki i bada - powiedzia Adam Leszkiewicz, prezes zarzdu Grupy
Azoty ZAK.
Hasem przewodnim Grupy ZAMKON, ktra od lat zajmuje si energi kondensujcej
si pary wodnej i jej wykorzy-

staniem jest - Nie tra pary. Zamkon jest te jedynym


i wycznym dystrybutorem
na terenie Europy rodkowo-Wschodniej tego urzdzenia.
Firma tworzy take aplikacje i
programy uatwiajce w przyjazny sposb wprowadzenie
urzdzenia do firm.

Spotkaniu biznesmenw
towarzyszyo
stwierdzenie
Sukces stworzymy w parze.
Chodzi o wskazanie na wspprac dwch firm - rodzimego - ZAMKON-u oraz szkockiej firmy Heliex Power. Obie
te firmy w sposb maksymalny wykorzystuj par wod-

n w przemyle i to za ich porednictwem w Grupie Azoty


wdraa si innowacyjne technologie.
Prdotwrczy rozpracz
rubowy, to urzdzenie wykorzystujce energi odpadow,
generowan przy redukcji pary czy zagospodarowaniu pary
niskotemperaturowej. Moe
znale zastosowanie w takich
gaziach przemysu, w ktrych para jest wykorzystywana
w systemach grzewczych.
- Najbardziej efektywny
sposb oszczdnoci to zwikszanie efektywnoci energetycznej - podkreli Krzysztof
Kamiski - wiceprezes Grupy
Azoty ZAK S.A. - Rozwizanie, ktre pozwoli oszczdza
energi pierwotn lub bardziej
efektywnie j wykorzysta to
najbardziej korzystne rozwizanie ekonomiczne, ale te co
rwnie wane ekologiczne.
Grupa Azoty ZAK to firma
wyrniona w 2015 r. nagrod
Diament Polskiej Chemii w kategorii Lider Innowacji.

PLUSY BIZNESU

24 lutego 2016, nr 4 (205)

DLA

region prawo

Profil zaufany ePUAP uatwi


zaatwienie wielu urzdowych spraw
Fot. Pixabay

Dziki posiadaniu profilu zaufanego w portalu ePUAP, wiele wnioskw


zoymy elektronicznie, bez koniecznoci czekania w kolejkach.
katarzyna krentusz

Profil zaufany zaoy moe kada osoba penoletnia.


Jego posiadanie pozwala na
zapocztkowanie wielu procedur, bez koniecznoci wizyty w urzdzie. Drog elektroniczn moemy np. zoy
wniosek o dowd osobisty,
wniosek o zarejestrowanie samochodu, zgosi dziaalno
gospodarcz czy deklaracje o
wywozie odpadw. Profil zaufany umoliwia nawet uzyskanie wniosku o niekaralnoci - i to bez wychodzenia
z domu.
Posiadanie konta pozwala
rwnie na uytkowanie wielu portali pastwowych. Za
porednictwem strony www.
obywatel.gov.pl moemy np.
sprawdzi histori swojego
pojazdu, stan techniczny autokaru, ktrym jedziemy na
wycieczk oraz czy wyrabiane
przez nas dokumenty s ju
R E K L A M A

Profil zaufany umoliwi zaatwienie wielu urzdowych


spraw bez koniecznoci wychodzenia z domu
gotowe do odbioru. Z kolei w
Platformie Usug Elektronicznych Zakadu Ubezpiecze
Spoecznych sprawdzimy, czy
opacane s nasze skadki, wyliczymy przysz emerytur
oraz zobaczymy, czy nasz pracownik ma aktualne L-4.
Profil zaufany ePUAP
umoliwia nawet zdalne za-

rejestrowanie si w Powiatowym Urzdzie Pracy, zoenie wniosku na szkolenia czy


zmian danych osobowych.
Moliwoci zwizane z posiadaniem profilu s naprawd
due!
Aby zaoy profil zaufany
w platformie ePUAP, naley:
1. Wej na stron www.epuap.gov.pl.
2. Zaoy konto.
3. Wypeni wniosek o zaoenie profilu zaufanego.
4. Znale najbliszy urzd, w
ktrym moliwe bdzie potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP (ZUS, Urzd
Miasta, Urzd Skarbowy).
5. Uda si do wybranego
urzdu, eby potwierdzi
zaoenie profilu zaufanego.

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

24 lutego 2016, nr 4 (205)

reklama

Czas na rozliczenie roczne!

Z regionu

Z regionu

zdrowie

24 lutego 2016, nr 4 (205)

racibrz zdrowie

Szpital bdzie si ubiega


o nocne i witeczne pogotowie

Dyrektor Ryszard Rudnik ma nadziej, e nocna i witeczna opieka medyczna wrci na Gamowsk.
Szans szpitala na wygranie kontraktu upatruje w zmianie zapatrywa na t kwesti przez NFZ.
pawe strzelczyk

Obecnie nocn i witeczn opiek medyczn dla


Raciborza zapewnia przychodnia przy ul. Ocickiej.
Czas trwania usugi zosta
wyduony aneksem, ale w
niedugim czasie NFZ ma
przeprowadzi nowe postpowanie na te wiadczenia.
W szpitalu czekaj na nowy
konkurs na tego typu usugi,
aby przej nocn i witeczn opiek medyczn. Dyrektor Ryszard Rudnik liczy, i
R E K L A M A

tym razem si to uda. - Jestemy przygotowani zarwno kadrowo, jak i lokalowo twierdzi.
Tak jednak byo i przy
okazji poprzednich konkursw, a kontrakt przejmowa
inny podmiot. Na czym wic
zasadza si optymizm dyrektora? - Tendencja patnika (NFZ) si zmienia i
teraz stawiaj na kompleksowo. To jest prawidowe
rozwizanie. Obecnie wikszo ludzi, ktrzy szukaj
nocnej i witecznej pomocy

albo najpierw przychodzi do


nas, albo w ostatecznym rozrachunku i tak trafia do nas
z Ocickiej. Patrzc na nasze

zaplecze diagnostyczne i laboratoryjn,e szpital jest waciwym miejscem - koczy R.


Rudnik.

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

Ekologia 7

24 lutego 2016, nr 4 (205)

EK LOGIA
RYDUTOWY BEZPIECZESTWO

Nowy sprzt dla wodzisawskich straakw


IWONA CYBULSKA

Ponad 10,5 mln z - tyle


kosztowa zakup 18 jednostek sprztu specjalnego i samochodw specjalnych, ktry w styczniu zosta ocjalnie
przekazany Komendzie Wojewdzkiej PSP w Katowicach.
Jego zakup snansowali:
Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach - ponad 7,2 miliona zotych, 2,7
miliona zotych - samorzdy
terytorialne oraz 600 tysicy zotych pochodzce z Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej. redni samochd
ratowniczo- ganiczy otrzymaa m.in. Komenda Powiatowa PSP w Wodzisawiu lskim. Samochd bdzie suy
w Jednostce Ratowniczo-Ganiczej w Rydutowach.
- Samochd lada dzie zostanie wprowadzony do uytku. Zosta dodatkowo wyposaony w sprzt niezbdny
zgodnie ze standaryzacj tego typu samochodw - w ar-

Fot. Mariusz Jankowski

Straacy otrzymali nowy redni samochd ratowniczo-ganiczy.


Zakup sprztu w znacznej mierze snansowa WFOiGW w Katowicach.
matur wodn oraz pionow,
sprzt hydrauliczny oraz specjalistyczny na poziomie podstawowym m.in. ratownictwa wysokociowego. mwi

Straacy nie kryj


zadowolenia,
e to wanie do
ich jednostki tra
nowy zakup.
kpt. mgr in. Krzysztof Ograbek - dowdca JRG w Rydutowach.
Dla straakw jest to dua
odmiana w porwnaniu do tego, z czym mieli do czynienia
wczeniej. Nowoczesny samochd w swoim wyposaeniu
posiada wiele nowoci, dziki
ktrym praca ma by szybsza
i atwiejsza.
- Jest to w peni nowoczesny samochd, ktry z pewnoci bdzie nam umoliwia
sprawne i skuteczne prowadzenie dziaa ratowniczych.

redni samochd ratowniczo-ganiczy posiada


wiele ciekawych rozwiza uatwiajcych prac straakom.
Warto doda, e dziki dodatkowym rodkom powiatu wodzisawskiego samochd zosta
wyposaony w kamer termowizyjn oraz miernik wielogazowy dodaje kpt. Ograbek.

By nowym samochodem
ratowniczo-ganiczym mc
wyjecha na akcj najpierw
potrzebne byo odpowiednie
przeszkolenie straakw pod
okiem specjalistw. Dziaania

RADLIN - TECHNOLOGIE

REGION - WYPOCZYNEK

Fot. Mariusz Jankowski

TERMOMODERNIZACJA ZSP W RADLINIE

Mimo, e na razie szkoa przypomina plac budowy,


ju za kilka miesicy bdzie doskona wizytwk Radlina.
Od kilku miesicy trwa
remont w Zespole Szk
Ponadgimnazjalnych w
Radlinie.
Przedsiwzicie jest wyrazem konsekwentnie realizowanej przez wadze powiatu
od wielu lat polityki czenia efektw ekonomicznych
z ekologicznymi. Termomodernizacja budynkw bowiem
przynosi obie korzyci przy
jednoczesnej poprawie komfortu cieplnego uytkownikw. Tego rodzaju inwestycje

te miay zapozna ich z wszystkimi informacjami dotyczcymi wozu.


Poza nowym samochodem wodzisawscy straacy
dziki Wojewdzkiemu Fun-

duszowi otrzymali rwnie


sprzt niezbdny do dziaania
powiatowego punktu konserwacji sprztu ochrony drg
oddechowych. W grudniu
minionego roku Komenda
Powiatowa PSP w Wodzisawiu lskim zostaa wyposaona w sprark powietrzn,
ktra umoliwia jednoczesne
napenianie 4 zbiornikw powietrznych. Dodatkowo zakupiono myjk ultradwikow
a take suszark sprzty te
su do mycia oraz suszenia
masek. Poza tym straacy
otrzymali take tester statyczny, ktry suy do sprawdzenia masek twarzowych oraz
reduktorw cinienia. Sprzt
zosta zakupiony za niema
kwot, bo niemal 100 tysicy
zotych. Warto doda, e nowoci, ktre otrzymali straacy, umoliwiaj pen kontrol oraz konserwacj sprztu
bdcego w wykorzystaniu
straakw nie tylko z Pastwowej Stray Poarnej, ale
rwnie tych z Ochotniczych
Stray Poarnych z caego powiatu wodzisawskiego.

rodz jeszcze jeden pozytywny skutek. Chodzi o popraw estetyki modernizowanych obiektw, co z kolei ma
niebagatelny wpyw na jako
przestrzeni publicznej, w ktrej na co dzie wszyscy jako
mieszkacy funkcjonujemy
wyjania Tadeusz Skatua,
starosta powiatu wodzisawskiego.
Termomodernizacja Zespou Szk Ponadgimnazjalnych w Radlinie jest zadaniem czasochonnym. Prace

w placwce rozpoczy si jesieni ubiegego roku i objy m.in. ocieplenie cian zewntrznych, stropu budynku
gwnego i dachu na sali gimnastycznej od zewntrz, podwyszenie kominw, wymian
drzwi zewntrznych, napraw
schodw wejciowych oraz
daszkw nad wejciami do
budynkw a take wentylatorw na dachu sali gimnastyczne. Ten etap potrwa do koca
kwietnia. Pniej realizowane
bd prace zwizane z przebudow wymiennikowni ciepa,
modernizacj instalacji elektrycznej oraz wymian instalacji centralnego ogrzewania
wraz z grzejnikami. Zakoczenie inwestycji zaplanowano na
sierpie 2016 r.
Warto jednak doda, e
w wyniku przeprowadzonych
prac emisja przez szko substancji niepodanych do powietrza zmniejszy si o ok.
68%, a zapotrzebowanie na
energi ciepln spadnie wedug szacunkw o ok. 976,0
GJ/a.
- Remont wykonuje rma Fobud z Marklowic. Prace przebiegaj zgodnie z harmonogramem a nawet troch
go wyprzedzaj dziki sprzyjajcej aurze. Ju dzisiaj w

Treci zawarte w publikacji nie stanowi ocjalnego stanowiska organw


Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

trakcie prac dociepleniowych


wyranie zauwaamy rnic
jeli chodzi i temperatur w
naszym budynku mwi Jarosaw Rudol, dyrektor ZSP w
Radlinie.
Inwestycja w szko w Radlinie pochonie okoo miliona zotych. Znaczny udzia w
przedsiwziciu maj rodki
z Wojewdzkiego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Fundusz udzieli bowiem powiatowi na to zadanie preferencyjnej poyczki, a take
dotacji.
- Dobrze, e istnieje taka
instytucja jak WFOiGW w
Katowicach, rzetelny partner,
na ktrym zawsze mona polega i dziki ktremu mona
pozyska rodki nansowe,
bez ktrych wiele z inwestycji nie byoby moliwych do
zrealizowania dodaje Wojciech Raczkowski, rzecznik
prasowy Starostwa Powiatowego w Wodzisawiu lskim.
Starostwo planuje kolejne podobne inwestycje. Jednym z
zada, do ktrego powanie
przymierza si samorzd jest
termomodernizacja Orodka
Zdrowia w Radlinie
IC

166 TYSICY ZOTYCH


DOTACJI NA ZIMOWISKA
HARCERSKIE
WFOIGW w Katowicach
przeznaczy rodki na wyjazdy dzieci na zimowiska
organizowane w trakcie
ferii.
Wojewdzki
Fundusz
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
donansuje zadanie pod nazw Prolaktyka zdrowotna i
edukacja ekologiczna na zimowiskach harcerskich w 2016
roku. Decyzj w tej sprawie
podj Zarzd Funduszu. Zwizek Harcerstwa Polskiego Chorgiew lska zamierza zorganizowa wyjazd dla ponad 770
dzieci z terenu wojewdztwa
lskiego do miejscowoci
czystych ekologicznie w wojewdztwie maopolskim oraz
lskim.
W trakcie tygodniowych
turnusw realizowane bd
programy prolaktyki zdrowotnej, edukacji ekologicznej
oraz regionalnej edukacji przyrodniczej i ekologicznej. Wnioskodawca planuje organizacj
aktywnego i czynnego wypoczynku, prowadzenie zabiegw
profilaktyczno-leczniczych,
organizowanie wycieczek kra-

joznawczych i wdrwek oraz


zaj sportowych, a take przeprowadzenie zaj i konkursw o tematyce zdrowotnej

Dziki wsparciu
nansowemu
WFOiGW w
Katowicach 770
dzieci wyjechao
na zimowiska
harcerskie.
oraz ekologicznej, organizacj
spotka z lenikami. Od 1997
roku Fundusz donansowa
ZHP Chorgiew lsk kwot
10 694 095 z. rodki Funduszu byy przeznaczone na zadania z zakresu prolaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej.
Z wyjazdw wakacyjnych skorzystao w minionym roku niemal 4000 dzieci ze szk podstawowych i gimnazjw.
IC

8 Motoryzacja

24 luty 2016, nr 4 (205)

<< GazetaInformator.pl

MSZANA INWESTYCJE

Mieszkasz przy ul. Wodzisawskiej? Koniecznie przeczytaj!


Zarzd Drg Wojewdzkich przekazuje wane informacje dla wacicieli posesji przy ul. Wodzisawskiej,
dotyczce procedury dla budowy zjazdw w trakcie przebudowy DW 933.
katarzyna krentusz

Znana jest ju wstpna


koncepcja przebudowy DW
933 - ulicy Wodzisawskiej na
terenie Mszany. W zwizku z
ni, Zarzd Drg Wojewdzkich przedstawia informacj nt.
procedury dla budowy nowych
zjazdw indywidualnych i publicznych w trakcie przyszych
prowadzonych prac:
1. W projekcie przebudowy
drogi wojewdzkiej nr 933,
na odcinku pooonym na terenie gminy Mszana, zostan uwzgldnione wszystkie
istniejce w terenie zjazdy
z DW i, w ramach inwestycji, zostan one przebudowane zgodnie z projektem,
ktry jest opracowywany
przez biuro projektowe Getinsa Polska Sp. z o.o. Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia
21 marca 1995 r. o drogach
publicznych, budowa lub
przebudowa zjazdu naley

do waciciela lub uytkownika nieruchomoci przylegej do drogi, po uzyskaniu


w drodze administracyjnej
zezwolenia zarzdcy drogi
na lokalizacj zjazdu bd
jego przebudow. Ponadto,
w przypadku budowy lub
przebudowy drogi, budowa
lub przebudowa zjazdw
dotychczas istniejcych naley do zarzdcy drogi.
2. Przez zjazd naley rozumie
cz drogi na poczeniu z
drog niebdc drog publiczn lub na poczeniu
drogi z dojazdem do nieruchomoci przy drodze, zgodnie z Rozporzdzeniem z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkw technicznych,
jakim powinny odpowiada
drogi publiczne i ich usytuowanie.
3. Po zakoczeniu realizacji
inwestycji, przebudowany
odcinek drogi wojewdzkiej
nr 933 zostanie objty co

najmniej 5-letni gwarancj na wykonane roboty budowlane, dlatego te nie bdzie moliwa ingerencja w
zrealizowan infrastruktur
drogow i rozbirka zrealizowanych obiektw budowlanych. Ze wzgldu na to, budowa zjazdw musi nastpi
w trakcie realizacji zadania
przebudowy drogi wojewdzkiej nr 933. W zwizku
z powyszym, w celu budowy
nowego zjazdu z drogi wojewdzkiej konieczne jest:
wystpienie z wnioskiem
waciciela dziaki przylegej do drogi i uzgodnienie
lokalizacji nowego zjazdu z
Zarzdem Drg Wojewdzkich w Katowicach (wzr
wniosku jest dostpny na
stronie internetowej ZDW,
w zakadce BIP, Zezwolenia
i druki, Zezwolenia, Wniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi wojewdzkiej).

Ze wzgldu na planowan
przebudow drogi, przed wydaniem decyzji zezwalajcej na
lokalizacj nowego zjazdu indywidualnego (do obiektw uytkowanych indywidualnie) bd
zjazdu publicznego (do obiektw, w ktrych jest prowadzona dziaalno gospodarcza),
wymagane bdzie uzgodnienie
zaproponowanej lokalizacji z
biurem projektowym Getinsa
Polska Sp. z o.o., ktre potwierdzi bezkolizyjno rozwizania
w odniesieniu do planowanej
przebudowy drogi;
po uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej,
waciciel
nieruchomoci powinien
uzgodni z Zarzdem Drg
Wojewdzkich w Katowicach dokumentacj techniczn budowy nowego
zjazdu (dokumentacja powinna by dostosowana do
rozwiza przyjtych w projekcie przebudowy drogi);
po uzgodnieniu dokumen-

tacji technicznej, waciciel


nieruchomoci powinien
dokona zgoszenia robt
budowlanych, zgodnie z
ustaw z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane, na budow nowego zjazdu z drogi
wojewdzkiej.
4. Biorc pod uwag art. 29
ust.1 ustawy o drogach publicznych, Zarzd Drg Wojewdzkich w Katowicach,
realizujcy przebudow drogi, nie posiada umocowania
prawnego do finansowania
budowy nowych zjazdw.
Zgodnie z zapisami art. 29
ust. 2 ww. ustawy, zarzdca drogi, realizujc jej przebudow, zobowizany jest
do przebudowy wycznie
zjazdw dotychczas istniejcych. Z uwagi na powysze, waciciel nieruchomoci jest zobowizany ponie
koszty zajcia pasa drogowego oraz pokry koszty
zwizane z budow nowego

zjazdu, w zakresie wykraczajcym poza koszty przebudowy drogi.


5. Z uwagi na fakt, i budowa nowego zjazdu byaby
realizowana w trakcie zadania przebudowy drogi
wojewdzkiej, waciciel
nieruchomoci nie bdzie
zobowizany do opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas
budowy zjazdu - moliwe
jest wykorzystanie organizacji ruchu, ktra bdzie
wdroona na czas przebudowy drogi przez przyszego Wykonawc robt budowlanych.
6. Wystpienie z wnioskiem o
wydanie decyzji lokalizacyjnej i uzyskanie zgoszenia
robt budowlanych powinno nastpi odpowiednio
wczeniej - tak, aby zakoczy wszystkie procedury
przed rozpoczciem przebudowy drogi.

REGION MOTORYZACJA

Dowietlania przej dla pieszych


W wojewdzkiej komendzie policji w Katowicach
odbyo si spotkanie policjantw i zarzdcw drg powicone projektowi dowietlania oznakowanych przej
dla pieszych. Temat przedstawi in. Bogdan Myk, reprezentujcy inicjatyw pod
nazw Bezpieczne przejcie
dla pieszych.
Waciwe owietlenie przej dla pieszych daje
szans kierowcy dostrzec na
czas pieszego i zareagowa.
Obecnie stosowane rozwizania poprawnego owietlenia ulicy nie s wystarczajce i wymagaj zainstalowania
dodatkowych opraw przekonuje Myk.
Jego zdaniem warto skorzysta z dowiadcze czeskiej techniki wietlnej. Praktycznie kade przejcie
dla pieszych jest dowietlone.
Czesi jed mniej agresywR E K L A M A

Fot. KPP Wodzisaw lski

W zwizku z wzrastajc liczb potrce pieszych na pasach coraz czciej mwi si o dowietlaniu przej dla pieszych.

In. Bogdan Myk przekonywa policjantw i zarzdcw


drg do inicjatywy dowietlania przej dla pieszych.

Prawidowe owietlenie
poprawi widoczno pieszego na jezdni.
nie, ale opierajc si na statystykach, jeeli mielibymy
podobny do nich wspczynnik zabitych w wypadkach na
przejciach udaoby si ocali
duo ponad 100 osb rocznie
tumaczy.
Celem projektu Bezpieczne przejcie dla pieszych jest podniesienie bezpieczestwa pieszych na
przejciach i skrzyowaniach.
- W Polsce znaczca cze
wypadkw z udziaem pieszych zdarza si po zmroku,
dlatego te chcemy przekaza wiedz i dowiadczenie
dotyczce waciwego owietlenia w nocy oznakowanych
przej dla pieszych. Wiedza
ta dostpna i praktykowana jest w krajach, w ktrych
bezpieczestwo pieszych jest
priorytetem. Poprzez szerze-

nie dobrych praktyk w zakresie poprawy bezpieczestwa


pieszych na przejciach, przy
wsparciu orodkw opiniotwrczych docieramy do decydentw inwestorw budujcych i modernizujcych
drogi oraz projektantw.
Chcemy, aby podejmowali
decyzje racjonalne i speniajce zadanie stawiane przed
nimi bezpieczne i efektywne przemieszczanie si ludzi.
W ten sposb chcemy osign nasz cel danie szansy
kierowcy dostrzeenia osoby
na przejciu i zareagowanie
we waciwy sposb moemy przeczyta o projekcie na
www.bezpieczne-przejscie.pl.
Ostatnie miesice 2015
roku - jak podaje policja - na
lskich drogach byy szczeglnie tragiczne w zakresie
bezpieczestwa pieszych. Przechodnie wielokrotnie byli miertelnie potrcani na
oznakowanych przejciach
dla pieszych. Niepokojcy bilans tych zdarze spowodowa konieczno przeprowadzenia dodatkowych dziaa
i przedsiwzi zwizanych
z bezpieczestwem pieszych
uytkownikw drg. Podczas
spotkania omawiano prawidowe dowietlania oznakowanych przej dla pieszych. Zdaniem policjantw
i zarzdcw nowatorskie pomysy, przedstawione przez
Bogdana Myka, w obszarze
dowietlania przej dla pieszych mogyby poprawi bezpieczestwo pieszych uczestnikw ruchu drogowego. By
moe w niedugim czasie pomys znajdzie zastosowanie
na lskich drogach podkrela policja.
j

GazetaInformator.pl >>

Gospodarka 9

24 luty 2016, nr 4 (205)

WODZISAW LSKI BIZNES

POL-EKO-APARATURA gocio przedsibiorcw


Izby Gospodarczej w Wodzisawiu lskim
Fot. Justyna Koniszewska

Specjaln atrakcj dla uczestnikw niadania biznesowego byo zwiedzanie zakadu zatrudniajcego ponad 160 pracownikw.
dominika rudzka

Spotkanie odbyo si w
czwartek, 18 lutego, o wczesnych godzinach porannych.
Gospodarz wydarzenia ugoci
przedsibiorcw domowym
niadaniem, przygotowanym
przez pracownice firmy.
Krzysztof Dybiec, prezes
Izby Gospodarczej w Wodzisawiu, podzikowa wszystkim za
liczne przybycie i zachca do
realizowania idei propagowania lokalnego patriotyzmu gospodarczego. Jednym z punktw spotkania bya prezentacja
przygotowana przez firm HR
Shop, traktujca o metodach
efektywnego rekrutowania pracownikw. Nastpnie uczestnicy mieli czas na konsumpcj
przygotowanych rarytasw oraz
wymian kontaktw biznesowych.
Oprcz poczstunku, organizatorzy niadania przygotowali specjaln atrakcj dla
uczestnikw zwiedzanie zakadu POL-EKO-APARATURA. Dyrektor zakadu, Sebastian Kowalski, oprowadzi
czonkw izby po halach produkcyjnych, pokazujc sposb
pracy zakadu oraz nowoczesne
maszyny, suce do wycinania
i gicia metalowych elementw,
stanowicych podzespoy laboratoryjnych urzdze termostatycznych.
POL-EKO-APARATURA to firma rodzinna, ktra
na rynku dziaa od ponad 25
lat. Sukces osignlimy dziki
produkcji urzdze cile dopasowanych do potrzeb poszczeglnych klientw. Dziki temu
nieustannie zdobywamy nowe
rynki w kraju i za granic mwi Sebastian Kowalski.
Firma obecnie zatrudnia
ponad 160 pracownikw, w tym
elektronikw, informatykw i
konstruktorw. Urzdzenia powstajce w zakadzie w 100%
odzwierciedlaj polsk myl
techniczn. Rocznie firma produkuje kilka tysicy urzdze,
ktre eksportuje do ponad 80
krajw na wiecie.
Nasze urzdzenia eksportujemy przede wszystkim do
R E K L A M A

Goci przywita rwnie prezes IGW Krzysztof Dybiec.

Lutowe niadanie odbyo si w firmie POL-EKO-APARATURA.

Podczas spotkania mwiono m.in.


o skutecznej rekrutacji pracownikw.

Wodzisawscy przedsibiorcy spotykaj si regularnie


na tak zwanych niadaniach biznesowych.

krajw europejskich, ale wsppracujemy rwnie z krajami


Ameryki Poudniowej, Afryki
oraz Azji. Obecnie dwch naszych pracownikw przeby-

wa w Tajlandii, gdzie przeprowadzaj szkolenie dla naszych


partnerw biznesowych z tego
rejonu wiata dodaje dyrektor Kowalski.

W zwizku z cigym rozwojem zakadu, firma poszukuje nowych pracownikw i inwestuje w utalentowan modzie.
POL-EKO na stae wsppracuje
z Zespoem Szk Zawodowych
w Wodzisawiu, gdzie wrd
uczniw organizuje konkursy,
dajc najlepszym z nich moliwo patnej praktyki w zakadzie
podczas wakacji letnich. Dziki
wsppracy ze szko zawodow,
firma ma szans na wyonienie
najzdolniejszych uczniw, ktrym przedstawia ofert wsppracy oraz zapewnia niezbdne
rodki do podjcia dalszej nauki

w zawodzie. Dodatkowo, firma


dofinansowaa nowoczesne laboratorium analizy chemicznej
wodzisawskiej zawodwki, dziki czemu uczniowie mog poznawa tajniki zawodu, uczc si na
urzdzeniach laboratoryjnych
najwyszej klasy. POL-EKO
wsppracuje rwnie z Technikum Nr 1 im. Piastw lskich,
gdzie w ubiegym roku otwarto
innowacyjn klas ksztacc w
zawodzie technik chodnictwa i
klimatyzacji. Wsplnie ze szko, firma zorganizowaa specjalistyczne szkolenia dla uczniw
i nauczycieli.

Prezes Wodzisawskiej Izby


Gospodarczej podkrela rol
wsppracy przedsibiorcw ze
szkoami ksztaccymi przyszych
pracownikw. Podczas spotkania
gorco namawia do wczania
si w procesy ksztacenia, co w
przyszoci zaprocentuje zdobyciem kadry, ktra nie tylko zostanie przygotowana do zawodu
w sposb teoretyczny, ale przede
wszystkim praktyczny. Krzysztof
Dybiec podzikowa wszystkim
za przybycie i serdecznie namawia do uczestnictwa w kolejnych
spotkaniach, ktre maj odby
si ju niebawem.

10 Ogoszenia

24 luty 2016, nr 4 (205)

<< GazetaInformator.pl

ogloszenia.GazetaInformator.pl

bezpatne ogoszenia w internecie

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
tekstowe 6 z
moduowe: tekstowe 20 z

w ramce 10 z
graczne 35 z

FINANSE
Kredyty konsolidacyjne i gotwkowe. Oprocentowanie ju od 4,9%.
Dugi okres kredytowania nawet
do 120 m-cy. Minimum formalnoci. Szybka decyzja.Bez ogranicze wiekowych! Ju dzi, umw
si z naszym doradc na bezpatne
sprawdzenie oferty dla Ciebie! Tel
530 499 444.

Poyczki pozabankowe.
Nawet do 25 tys.! Dla osb ze z
histori kredytow. Rwnie z zajciami komorniczymi! Posiadamy
rwnie bogat ofert chwilwek
z moliwoci rozoenia patnoci
nawet na kilka rat! Nie wymagamy
przedstawienia dokumentw dochodowych! Tel 530 499 444.

KREDYT

KREDYT

50 tys.

rata 549 z
32 700 70 40
790 501 503

100 tys.

rata 689 z
32 700 72 11
792 115 113

na kolorowym tle 14 z

ul. w. Jana 16 Wodzisaw lski


tel. 533 399 344, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)

>>PRACA<<
REDAKTOR
DZIENNIKARZ

Redakcja gazety regionalnej


oraz portalu internetowego
zatrudni dziennikarza.
Wymagane:
dowiadczenie w pracy
redakcyjnej/dziennikarskiej,
min. rednie wyksztacenie,
znajomo internetu,
programw biurowych,
prawo jazdy.
Mile widziane:
umiejtno robienia zdj,
znajomo programw
do obrbki zdj, audio.
CV prosimy wysya na adres
biuro@raciborskiemedia.pl

>>PRACA<<
DORADCA
KLIENTA
Oferowanie i sprzeda
reklamy w prasie
Wymagania:
wyksztacenie rednie/wysze
komunikatywno,
umiejtno rozmw
i negocjacji
znajomo zasad marketingu
Mile widziane:
rozeznanie w brany reklamy
i marketingu
dowiadczenie w sprzeday
prawo jazdy B
Moliwy sta lub zatrudnienie.
CV prosimy wysya na adres

biuro@raciborskiemedia.pl

NIERUCHOMOCI
Sprzedam
dwukondygnacyjne
mieszkanie w Ostronicy (100
m2) z osobnym wejciem, ogrd,
gara na 2 samochody, drewutnia 25 m2. Budynek ocieplony,
utwardzone wjazdy, okna PCV +
rolety + siatki, wszystkie instalacje nowe. Ogrzewanie kominkiem
z paszczem wodnym lub ogrzewanie olejowe. Podogi deska
barlinecka, pytki. Jedenacie pomieszcze rnego przeznaczenia. Blisko szkoa podstawowa i
przedszkole, koci, sklepy spo-

ywcze, mechanika pojazdowa i


lakiernictwo, sala przyj. Poczta
i przychodnia ok. 3 km. Odlego
do miast: Kole 15 km, Gubczyce
20 km, Racibrz 23 km. adna i
spokojna okolica, yczliwi ssiedzi. Mieszkanie jak dom, jest naprawd wyjtkowe.
Tel. 691 512 010.
Sprzedam dziak rekreacyjn
o powierzchni 500m2 w Raciborzu
przy ul. Brzeskiej (naprzeciw wirowni). Tel. 694 021 397.

SPRZEDAM

lokal uytkowy dwupoziomowy

ATERIMA MED

Opiekunki osb starszych


w Niemczech.

Tel. (32) 506 55 87

Kupi kade auto bez wyjtku!


Najlepsze ceny , gotwka od rki.
Tel. 664 087 328.
Usugi transportowe wywrotk,
adowno do 3t, rozmiar skrzyni
3,2x2,05m. Tel. 501 618 999, 505
360 310.
Oferuj: zwanie, skracanie, napraw odziey, wymiana zamkw
itd. W ofercie czapki, kominy oraz
poduszki, bieniki. Zapraszam,
Pszw. Tel. 662 656 072.

Na terenie Raciborza i okolic.


PRODUKCJA CICHA, BEZODPADOWA.

TEL. 602 159 024

Miae kolizj, wypadek? Zapraszamy do naszego biura a wywalczymy dla Ciebie odszkodowanie z
ktrego bdziesz zadowolony!
Tel. 505 403 206.
Garae blaszane, bramy garaowe,
wiaty, hale, magazynki budowlane, itp. Monta i transport gratis
Tel. 608 467 942.

Oferuj usugi koparko-adowark


JCB 4CX. Na terenie lska. Operator z dugoletnim dowiadczeniem. Cena do uzgodnienia. Jest
moliwo wystawienia faktury
VAT. Tel. 888 012 141.
Potrzebujesz transportu dla materiaw kupionych w markecie budowlanym a moe transport mebli,
sprzetu AGD? Jestemy dla takich
klientw jak Ty, pomagamy przy

Tanie remontowanie. Wyremontuj od A do Z kafelkowanie, tapetowanie, malowanie, gadzie i


wszelkie prace stolarskie. Tanio i
profesjonalnie. Tel. 664 956 380.

PRACOWNIA
PROTETYCZNA

Firma STACH-DREW

Izabela Kuczmierczyk

Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
NAPRAWY PROTEZ

obiekt z przeznaczeniem
na zakad produkcyjny.
Powierzchnia 300-500m2,
dziaka o pow. 0,30-0,5ha,
lub sam dziak.

doranych i szybkich zleceniach.


Oferujemy atrakcyjne warunki i
rzetelne podejcie. Ponadto w zakresie naszej oferty: PRZEPROWADZKI MIESZKA I BIUR!
Posiadamy dowiadczon ekip,
ktra zapewni bezproblemowy i
szybki zaadunek oraz rozadunek.
Prosimy o kontakt telefoniczny
791 959 883, dokonamy ekspresowej wyceny i ustalimy odpowiedni
termin.

Potrzebujesz pomocy w starciu z


ubezpieczalni, chcesz kupi samochd, dokona wyceny, kosztorysu samochodu? Potrzebujesz
porady motoryzacyjnej? Zadzwo.
Posiadam pitnastoletnie dowiadczenie zwizane z likwidacj kadego rodzaju szkd, wycen,
kosztorysowania napraw pojazdw. Tel. 502 550 209.

przy ul. okietka w Kdzierzynie-Kolu


na osiedlu Piasty.
Budynek ocieplony, z podjazdem dla samochodw dostawczych i osb niepenosprawnych, wewntrz winda towarowa. Dostpne
wszystkie media, monitoring, alarm, ogrzewanie, parking. W chwili obecnej w lokalu
dziaa apteka. OBIEKT POSIADA DUE MOLIWOCI ADAPTACYJNE.

KUPI
lub WYDZIERAWI
Lotto, przyjmowanie i wykadanie
towaru. Tel. 693 525 004.

Tanio Remonty. Regipsy, suty podwieszane, cianki, malowanie, kafelkowanie, elektryka i


inne prace wykoczeniowe. Tel.
661290935

Racibrz, ul. Opawska 27a/1

TEL. 501 280 080

Przyjm do pracy na stanowisko


sprzedawca w osiedlowym sklepie
spoywczym. Podstawowe wymagania to sta na podobnym stanowisku oraz obsuga kasy skalnej.
Podstawowe zadania: obsuga
kasy skalnej, obsuga terminala

Pokrycia dachowe, ciesielka, blacha trapez, blachodachwka, obrbki blacharskie,


papa zwyka, termozgrzewalna, gont, rynny, styropapa.
Tel. 664 807 199.

(parter+piwnica)

powierzchnia 358 m2,

PRACA

RNE

Tel. 513 129 915


czynne: pn.-pt. 9-13

oferuje drewno kominkowe,


drewno opaowe
w dobrej cenie.

Rzuchw, ul. Rybnicka 61


Tel. 512 271 815
32 430 10 45.
Skad znajduje si
z tyu budynku.

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 11

24 luty 2016, nr 4 (205)

WODZISAW LSKI WCK - 28 LUTEGO

R E K L A M A

TEATR TRIP FABRYKA NIEGU

Czy uda si wyprodukowa nieg na czas i co ma z


tym wsplnego przebiegy,
wcieky do czerwonoci Karol Yfer? Odpowiedzi na te
pytania bdzie mona znale w interaktywnym spektaklu Teatru Trip pt. Fabryka niegu, ktry zagoci w
ramach Rodzinnych Spotka
z Teatrem na scenie Wodzi-

sawskiego Centrum Kultury


ju 28 lutego.
Fabryka niegu - hen daleko nad gowami, gdzie mrz
szczypie za uszami, w podniebnym wiecie nad chmurami, codziennie wrze praca.
Pracowita Oboczka i Sopelka odbieraj z Ziemi zamwienia na nieg. Niestety na
wielk maszyn do produkcji

niegu czai si zagroenie w


postaci pewnego tajemniczego francuza... Przez jego dziaania maszyna nagle przestaje
dziaa. Nikt nie potra sobie
poradzi z jej napraw, nawet inynier Zota apka. Czy
dzielni pracownicy Fabryki
poradz sobie z t sytuacj?
Na pewno przyda si im pomoc dzieci zasiadajcych na
widowni.
Przed spektaklem Wodzisawskie Centrum Kultury
zaprasza na kolejn odson
bezpatnego cyklu Bawmy si
razem. Ju od godziny 15:00
wszyscy chtni bd mogli
wzi udzia w animacjach z
Teatrem Szydo. Sam spek-

takl rozpoczyna si o godzinie


16:00.
Bilety na przedstawienie
w cenie 15 z mona rezerwowa pod nr tel. 32 455 48 55
lub osobicie w sekretariacie
WCK. Kasa WCK czynna: poniedziaek - wtorek - czwartek
- pitek 12:00 - 17:00. W rod kasa nieczynna. Weekend na godzin przed imprezami.
Rezerwacje biletw wane s
przez okres dwch tygodni.
W wypadku nieodebrania rezerwacja zostanie anulowana
przez system. Sprzeda biletw odbywa si w kasie WCK
oraz za porednictwem internetowej sprzeday <biletomaniawck.pl>.

WODZISAW LSKI WCK 5 MARCA

Wizytwki
Ulotki
Plakaty
Piecztki
Katalogi
Banery
reklamowe

IV TURNIEJ BRYDOWY PAR


O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA
Uwaany za najbardziej
wyranowan oraz intelektualnie wymagajc gr, mowa
o brydu, czteroosobowej grze
karcianej, znanej na caym
wiecie.
Ju 5 marca rozegrany zostanie IV Turniej Brydowy
Par o Puchar Prezydenta Miasta Wodzisawia lskiego.
Wydarzenie to rozpocznie si

o godzinie 10:00. Na zwycizcw czekaj nagrody i dyplomy,


za na wszystkich uczestnikw
drobny poczstunek.
Zgoszenia przyjmowane
bd do 29 lutego. Mona je
przesya na adres e-mail jerzy.
lisiecki@op.pl lub zadzwoni
pod nr tel. 664 950 689. Wpisowe w wysokoci 10 z patne
w dniu zawodw.

RACIBRZ RCK 8 MARCA

SPEKTAKL SINGLE PO JAPOSKU

Sztuka Marcina Szczygielskiego Single po japosku,


kontynuacja wczeniejszych

Singli i Remiksw, to komedia pomyek. Farsa, ktra


przedstawia nasz rzeczywisto w krzywym zwierciadle.
Ale czy rzeczywicie krzywym? Moe raczej wypukym,
ktre - niczym soczewka powikszajcego szka - pozwala wyraniej dostrzec umykajce nam w codziennym yciu
szczegy, absurdy i miesznoci wspczesnego wiata.
A wszystko to w zapierajcym
dech w piersiach dekoracjach
i kostiumach rodem z kraju
kwitncej wini.
Witajcie w korporacji!
Sowo "wolno" wydaj si

tu nieprzyzwoite, a posiadanie wasnego zdania moe


sta si przyczyn wymwienia lub przynajmniej nagany.
Nie ma tu miejsca na mio,
na sens i celowo dziaa, czy
te na szczcie. Tak wyglda
normalne korporacyjne ycie
- a przynajmniej tak sdz nasi bohaterowie. Magda, Nirek,
Joanna i Sebastian - czonkowie zarzdu korporacyjnego
giganta, ktry z trudem walczy o przetrwanie na medialnym rynku. Gdy okazuj si,
e rm po raz kolejny przejmuje inny waciciel - tym razem pochodzcy z Japonii - a

obowizujcym strojem staj si... kimono, w korporacyjnym cesarstwie wybucha


bunt. Nasi bohaterowie, zamiast wykaza si rozsdkiem
i gasi poar, dolewaj oliwy
do ognia - i to w olniewajcym dalekowschodnim stylu...
Reyserem spektaklu jest
Olaf Lubaszenko. Obsada:
Anna Mucha, Katarzyna Macig, Lesaw urek, Wojciech
Medyski. Sztuk bdzie
mona zobaczy w RCK przy
ul. Chopina 21 8 marca o
godz. 19:00. Bilety w cenie 70
i 60 z do nabycia w kasie RCK
przy ul. Chopina 21.

Promocja!
Do koca marca
do teczek firmowych

250 wizytwek

GRATIS!

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
*) szczegy pod numerami telefonu

24 LUTEGO MIPBP WODZISAW L.


24 lutego o godz. 17:00 w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wodzisawiu lskim odbdzie si kolejne
spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksiki, tym razem
powicone powieci Marcina Szczygielskiego Poczet Krlowych polskich, czyli wyjtkowa wdrwka od przeszoci do
teraniejszoci.
25 LUTEGO DK CZYOWICE
25 lutego o godz. 18:00 w Domu Kultury w Czyowicach odbdzie si kolejne spotkanie w ramach KLUBU PODRNIKA. Prowadzca: Izabela Gsior, temat: Wiede.
27 LUTEGO MOK RADLIN
27 lutego o godz. 16:00 w Miejskim Orodku Kultury w Radlinie odbdzie si Dzie mowy ojczystej czyli wiynto
lskiej godki.
28 LUTEGO BOISKO WICHER WILCHWY WODZ.
28 lutego o godz. 11:00 w Wodzisawiu lskim odbdzie si XI
Bieg Twardziela. Dystans dla biegaczy zosta wyduony do
14,5 km, dla kijkarzy do 7,5 km. Limit uczestnikw to 100 osb.
Zawodnicy tradycyjnie wystartuj w pola przy boisku Wicher
Wilchwy, a nastpnie polnymi i lenymi dukatami pobiegn w
kierunku mostu autostradowego w Mszanie.

28 LUTEGO FENIKS RYDUTOWY


28 lutego o godz. 16:30 w Teatrze Rydutowskiego Centrum
Kultury FENIKS odbdzie si spektakl Baballoon w wykonaniu Teatru PETI dla najmodszych widzw (1-5lat). Bilety:
7 z (dzieci) i 10 z (doroli).
4-6 MARCA WCK WODZISAW L.
W dniach od 4 do 6 marca w WCK w Wodzisawiu lskim odbd si warsztaty taneczne organizowane przez Teatr Taca Memento. Prowadzi je bd instruktorzy z Teatru Taca
Sortownia z Poznania. Warsztaty bd prowadzone dla dwch
grup wiekowych: 5-9 lat i 10-15 lat. Koszt: 50 z (modsza grupa
2h zaj dziennie), 150 z (starsza grupa 8h zaj dziennie).

32 414 90 30
533 355 277
Dzia grafiki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

R E K L A M A

SALA SZKOLENIOWA
do wynajcia!

Racibrz centrum
(dogodny dojazd, parking, media)
Idealna na: kursy,
szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
tel. 533 362 362

12 Reklama

wizytwki, ulotki >>>

24 luty 2016, nr 4 (205)

32 414 90 30, 533 355 277

<< GazetaInformator.pl

Dzia grafiki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl

R E K L A M A

ART. BHP
P. PO
SPAWALNICZE
CHEM. GOSPODARCZA
WE
www.delfin-raciborz.pl
Godziny otwarcia:
pn.-pt. 8:00-16:00
sob. 9:00-13:00

47-400 Racibrz
ul. Eichendorffa 12
Tel./fax (32) 415 29 34
(32) 430 30 36
Kom. 512 936 444

You might also like