You are on page 1of 8

Pierwsza bezpatna gazeta w regionie

CZYTAJ OBOWIZKOWO

od 2006 r.

Wystawa
pojazdw
zabytkowych

Kdzierzyn-Kole, Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Pietrowice Wielkie, Krzyanowice, Chaupki, Krzanowice, Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy, Radlin

DWUTYGODNIK

rok X, nr 10 (187)

21 MAJA 2015

7 czerwca w Pszowie odbdzie si wystawa pojazdw zabytkowych. Orgnizatorami s Miasto Pszw oraz Grupa Motocyklowa Hanysy. Wystaw poprzedzi przejazd pojazdw
ulicami miasta. W programie wystawy konkursy na najadniejszy samochd, na najadniejszy motorower, na najadniejszy motocykl oraz na najstarszy pojazd zabytkowy.

ISSN: 2080-3664

Wicej informacji na: GazetaInformator.pl

kdzierzyn-kole wybory

kdzierzyn kole - komunikacja

Komorowski wygra w regionie

Wiadukt
chwilowo otwarty

Pierwsza tura wyborw za nami. W powiecie kdzierzysko-kozielskim


wygra Bronisaw Komorowski. Kukiz drugi w opolskim.
Fot. Materiay wyborcze kandydatw

Kierowcy mog odetchn z ulg. Tymczasowo


wiadukt kolejowy zosta udostpnioy do ruchu.
Wiadukt kolejowy w cigu ulicy Kozielskiej i alei Jana Pawa II zosta otwarty 12
maja. Kolejny etap remontu
odbdzie si bez utrudnie
dla kierowcw i pieszych. Swobodny ruch bdzie moliwy w obu kierunkach, take
dla pieszych, ale na os. Pogorzelec kierowcy bd mogli dojecha pod wiadukt lub
si spod niego wydosta jedynie ul. Mikoaja Reja. Po-

dr ul. Kozielsk bdzie


niemoliwa na odcinku 800
metrw, gdy miasto wanie
j przebudowuje - podkrela
Jarosaw Jurkowski, rzecznik prezydenta Kdzierzyna-Kola. Za kilka tygodni
wiadukt ma by ponownie
zamknity, otwarcie wiaduktu wynika z przerwy technologicznej.
j

kdzierzyn kole - inwestycje

Konsultacje budetu
obywatelskiego

Bronisaw Komorowski czy Andrzej Duda? Ostatecznie zdecydujemy 24 maja.


Tego dnia odbdzie si druga tura wyborw prezydenckich.
paulina krupiska

10 maja odbya si
pierwsza tura wyborw prezydenckich. Wzio w nich
udzia dokadnie 48.96
proc. spoeczestwa. Najwicej gosw otrzyma Andrzej Duda - 34.76 proc.,
nieco mniej obecny prezydent Bronisaw Komorowski - 33.77 proc. Trzecie
miejsce zaj Pawe Kukiz 20.80 proc.
Inaczej przedstawiaj si
wyniki w naszym regionie.
W wojewdztwie opolskim
frekwencja wyniosa mniej
ni w kraju, a mianowicie
- 42.54 proc. Najwiksze
poparcie uzyska natomiast
Bronisaw Komorowski, zdobywajc 37.74 proc., drugie
miejsce zaj Pawe Kukiz z
wynikiem 27.88 proc., trzecie Andrzej Duda, majc
25.88 proc., czwarte Janusz
Korwin-Mikke (2.81 proc.),

pite Magdalena Ogrek


(2.71 proc.). Z kolei w powiecie kdzierzysko-kozielskim frekwencja nisza
na tle wojewdztwa i kraju,
gdy wyniosa 40.77 proc.
Pierwsze miejsce zaj, podobnie jak w wojewdztwie
opolskim, Bronisaw Komorowski, zdobywajc 42.67
proc., drugie Andrzej Duda
- 23.99 proc. i trzecie Pawe
Kukiz - 23.05 proc.
W Kdzierzynie-Kolu
frekwencja wyniosa 44.47
proc. Pierwsze miejsce zaj
rwnie Bronisaw Komorowski - 41.38 proc., drugie - Andrzej Duda - 24.09
proc., trzecie Pawe Kukiz
24 proc. W Reskiej Wsi
frekwencja tylko 31.58 proc.
Na czele Bronisaw Komorowski - 43.71 proc., drugi
Andrzej Duda - 24.57 proc.,
trzeci Pawe Kukiz - 21.97
proc. W Pawowiczkach frekwencja nieco wysza 33.78

proc. Wygra Bronisaw Komorowski - 46.20 proc.,


drugi Andrzej Duda - 25.89
proc., trzeci Pawe Kukiz 19.32 proc. W gminie Polska Cerekiew frekwencja 37.32 proc. Pierwszy znw
Bronisaw Komorowski z
wynikiem 51.71 proc., drugi
Pawe Kukiz - 19.48 proc.,
trzeci Andrzej Duda - 18.88
proc. W Bierawie frekwencja 36.76 proc. Wygra Bronisaw Komorowski z poparciem 41.40 proc., drugi
Andrzej Duda - 24.41 proc.,
trzeci Pawe Kukiz - 23.62
proc. W Ciskach frekwencja
- 32.58 proc. Wygra Bronisaw Komorowski - 48.77
proc, drugi Andrzej Duda
- 22.83 proc, trzeci - Pawe
Kukiz - 18.78 proc.
Wyniki w regionie odzwierciedlaj ukad si politycznych na Opolszczynie,
gdzie Platforma Obywatelska ma znacznie wiksze po-

R E K L A M A

Kasy fiskalne
oprogramowanie

wdroenia

parcie ni Prawo i Sprawiedliwo. Z kolei o sukcesie


Pawa Kukiza w wojewdztwie opolskim, gdzie zaj
drugie miejsce, niewtpliwie zadecydowa rwnie
fakt, i jest opolaninem.
Pi lat temu w wyborach
prezydenckich w pierwszej
turze frekwencja na Opolszczynie wyniosa 46.6 proc.
Bronisaw Komorowski uzyska wtedy 51.6 proc. poparcia. Jarosaw Kaczyski zdoby 26.7 proc. poparcia. W
drugiej turze Bronisaw Komorowski uzyska wwczas
64.6 proc. poparcia, a Jarosaw Kaczyski - 35.4 proc.
W drugiej turze wyborw, ktr zaplanowano na 24 maja, zmierz si
zwycizca pierwszej tury Andrzej Duda i obecny
prezydent Bronisaw Komorowski. Obaj kandydaci aktywnie zachcaj do udziau
w wyborach.

Trwaj konsultacje w sprawie projektw zgoszonych


do realizacji w ramach budetu obywatelskiego. Od
12 do 18 maja odbywaj si
konsultacje w sprawie projektw zgoszonych do tegorocznej edycji budetu obywatelskiego. - Mieszkacy 16 osiedli
zaproponowali 65 rnych pomysw i inicjatyw, ktre zostay zweryfikowane przy pomocy miejskich urzdnikw.
Teraz ruch po stronie kdzierzynian, ktrzy osobicie lub
drog elektroniczn mog si
wypowiedzie, ktre zadania
maj zosta zrealizowane na
kadym osiedlu z osobna - zachca Jarosaw Jurkowski z
Urzdu Miasta. Obwieszczenie wykazu i treci pozytywnie
zaopiniowanych przez zarzdy
osiedli zgosze zada do budetu obywatelskiego w 2015
roku oraz informacji o sposobach i terminach gosowania w
ramach konsultacji tych zada
na stronie www.kedzierzynkozle.pl. Przypomnijmy, w ostatnim numerze Gazety Informator w artykule Obywatele
decyduj o osiedlach informowalimy, e zadania, ktre mog by zrealizowane dziki bu-

Terminale patnicze

najtaniej

detowi musz mie charakter


wasny gminy i by wykonane
na nieruchomociach gminnych albo na tych gruntach, co
do ktrych ma ona tytu prawny. Na chwil obecn budet
zosta niejako podzielony na
dwie czci. W pierwszej z nich
realizowane bd zadania w
konkretnych dzielnicach. Ka-

Kade z 16 osiedli
otrzyma po

25 tysicy z
de z 16 osiedli otrzyma po 25
tysicy z. Pozostae 600 tys.
z. przeznaczonych na budet
obywatelski zostanie podzielone pomidzy dzielnice w sposb proporcjonalny do liczby
mieszkacw. Std wiksze
dzielnice dostan na ten cel
wiksze pienidze np. rdmiecie, czy Pogorzelec dostan powyej 100 tysicy z.
j

szczegy
str. 6

Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47


Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18

2 Wiadomoci

21 maja 2015, nr 10 (187)

<< GazetaInformator.pl

kdzierzyn-kole szpital

Protest pielgniarek w kdzierzyskim szpitalu


Fot. Paulina Krupiska

Biay personel da przede wszystkim zmian, ktre sprawi,


e praca pielgniarek i poonych stanie si mniej uciliwa oraz wzrostu wynagrodze.
leszek iwulski

Pielgniarki z kdzierzyskiego szpitala protestoway.


Biay personel w miejskiej lecznicy podj protest, podobnie
jak ich koleanki i koledzy w caej Polsce. Postulaty strajkujcych pielgniarek przebiegaj w
dwch paszczyznach. Pierwsza
z nich to paszczyzna pacowa.
Druga sfera powodw, dla ktrych siostry zaoyy czarne koszulki i pielgniarskie czepki, to
sprawy zwizane z organizacj
pracy. Po pierwsze i najwaniejsze pielgniarek jest stanowczo
za mao jak na potrzeby systemu
opieki medycznej. W Szwajcarii
na 1000 mieszkacw przypada 16 pielgniarek. W Polsce ich
liczba oscyluje raptem w granicach 5,2. Na biay personel spada coraz wicej obowizkw. To
ju nie tylko codzienna, cika
praca przy kach pacjentw.
To ju nie tylko nieoceniona
pomoc sistr przy zabiegach.
Dzisiaj na pielgniarki spada
rwnie ciar pracy administracyjnej. Przypadek kadego
pacjenta wymaga szczegowych
opisw, w szpitalach produkuje
si coraz wicej papierw. Magorzata Lenart - przewodniczca Zwizku Zawodowego
Pielgniarek i Poonych w raciborskim szpitalu, gdzie odby
si strajk ostrzegawczy (siostry
odeszy na dwie godziny od ek pacjentw i pikietoway pod

Strajkoway pielgniarki w caej Polsce. Jeli ich postulaty


nie zostan spenione to zapowiadaj strajk generalny.
szpitalem) podkrela: - NFZ bardziej troszczy si o tego elektronicznego pacjenta ni tego rzeczywistego. Cay czas dokada
si nam obowizkw, za ktrymi nie id absolutnie adne gratyfikacje. W ten sposb mamy
coraz mniej czasu na wykonywanie naszych podstawowych

obowizkw. Pielgniarki uwaaj, e problem nadmiernego


obcienia obowizkami, ktry
w ostatecznym rozrachunku jest
przecie szkodliwy dla pacjenta
moe by zaatwiony, jeli okreli si niezbdn liczb pielgniarek i poonych przy podpisywaniu kontraktw z NFZ. Wedug

biaego personelu powinno si


zagwarantowa rwnie takie
rozwizania, ktre zabezpieczaj czas pracy pielgniarek i poonych, poniewa to gwarantuje
cigo opieki nad pacjentami.
Dzisiaj dochodzi ju bowiem
do tak absurdalnych sytuacji, w
ktrych jedna pielgniarka mu-

komentarz na gorco
Jolanta Styrna
przewodniczca Midzyzakadowego Zwizku Zawodowego Pielgniarek i
Poonych przy SPZOZ w
Kdzierzynie-Kolu
Protest w szpitalu w
Kdzierzynie-Kolu przebiega spokojnie. Pielgniarki na znak protestu
zaoyy czarne koszulki i czepki pielgniarskie.
Pielgniarki
domagaj
si okrelenia niezbdnej
liczby pielgniarek i poonych na poszczeglnych
oddziaach, wzrostu wynagrodzenia, jako czynnika
niezbdnego do powstrzymania emigracji i zadowolenia z pracy, zmniejszenia obcienia prac
administracyjn, wzrostu
zatrudnienia modszych
pielgniarek, ktre s zatrudniane tylko na umo-

wy na zastpstwo za minimaln pensj, co powoduje


ucieczk absolwentw
szkl pielgniarskich za
granice kraju. Pielgniarki w Kdzierzynie-Kolu
utosamiaj si postulatami pielgniarek z innych
szpitali, poniewa rednia
wieku w naszym SP ZOZ-ie siga 42 roku ycia,
modsze pielgniarki nie
skadaj poda o prac, co
spowodowane jest niskimi
zarobkami pielgniarek w
caej Polsce, s przecione obowizkami administracyjnymi, ktre znacznie uszczuplaj czas na
bezporedni prac przy
pacjencie. Jeeli podczas
referendum wikszo pielgniarek i poonych wyrazi pozytywn decyzj o
strajku, to podejmiemy takie kroki.

si obsugiwa cay oddzia. Jednoczenie zmniejszeniu liczby


pielgniarek nie towarzyszy w
ogle wymiana pokoleniowa.
Magorzata Lenart dodaje z sarkazmem: - pastwo polskie widocznie sta na to, eby szkoli
wyspecjalizowany personel, a
nastpnie za darmo eksporto-

wa go do krajw zachodniej
Europy. Tymczasem rednia
wieku pielgniarek w wielu szpitalach wynosi ju ponad 48 lat.
Wedug pielgniarek przyczyna
jest prosta. Mode dziewczyny
nie chc decydowa si na prac
w zawodzie, w ktrym s tak ze
warunki pracy i pacy.

kdzierzyn-kole - edukacja

Czy dwulatek bdzie mg i do przedszkola?


Fot. Biuro senatorskie

Nauczyciele wychowania przedszkolnego w Kdzierzynie-Kolu przygotowali petycj w spawie przyjmowania dwulatkw do przedszkoli.
paulina krupiska

Pod koniec kwietnia kdzierzyskie Przedszkole nr 17


przy ul. Szymanowskiego odwiedzi senator Rzeczypospolitej Polskiej z ramienia Platformy Obywatelskiej Aleksander
wieykowski. Przyjecha na
zaproszenie dyrekcji. W ramach akcji Caa Polska czyta
dzieciom przeczyta przedszkolakom bajeczki. Podczas
wizyty Lidia Kry - dyrektor
Przedszkola nr 17 wrczya senatorowi petycj skierowan
do Ministra Edukacji Narodowej, Jolanty Kluzik Rostkowskiej. Aleksander wieykowski
obieca wwczas petycj wraz

kumentem, ktry umoliwia


rozpoczcie praktycznych prac
nad dostosowaniem obowizujcych przepisw do oczekiwa ludzi zatrudnionych w
przedszkolach i rodzicw dwuletnich maluchw. Prace maj
by podjte szybko - informuje

komentarz na gorco

Lidia Kry, dyrektor Przedszkola nr 17 w Kdzierzynie-Kolu przekazaa


senatorowi Aleksandrowi wieykowskiemu petycj w sprawie dwulatkw.
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek
Zesp redakcyjny:
Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk, Krystian Niewrzo,
Anna Zganiacz, Leszek Iwulski, Magdalena Kubina,
Krystyna Stanik, Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki,

Redakcja:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
Biura:
44-300 Wodzisaw, ul. Zamkowa 4,
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
W S P P R A C A

kuj przepisy administracyjne.


Minister Edukacji Narodowej
przyznaa, e podobne sygnay
dotyczce tego problemu ju do
ministerstwa wpyny, ale zoona przeze mnie petycja z Kdzierzyna-Kola jest pierwszym
tak dobrze przygotowanym do-

Skad: Bartomiej Mielnik


Dzia marketingu:
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Dominika Szczyrba: 797 593 747
dominika.szczyrba@gazetainformator.pl
Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664

Nakad: 10 000 egz.


Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

z podpisami pracownikw
przedszkoli Kdzierzyna-Kole do ministerstwa dostarczy.
Petycja nauczycieli wychowania przedszkolnego dotyczy
umoliwienia przyj do przedszkoli dzieci ju od drugiego roku ycia a nie jak do tej pory,
p roku starszych. - Okazuje
si, e s w wielu miejscowociach przedszkola odpowiednio wyposaone i z odpowiednim personelem, by opiekowa
si maluchami dwuletnimi i
rodzice, ktrzy chcieliby takie
maluchy do przedszkoli kierowa. Teraz tak moliwo blo-

Lidia Kry
dyrektor Przedszkola
nr 17 w Kdzierzynie-Kolu
W zwizku z tym, e
szeciolatki id do szkoy,
w przedszkolach zostaj
wolne miejsca. Do przedszkola moemy przyj
dzieci z rocznika 2013, ale
urodzone w styczniu i lutym, ktre 1 wrzenia 2015
roku bd miay 2,5 roku.
Dziecko urodzone przykadowo 15 marca moe
zacz chodzi do przedszkola od 15 wrzenia, a
15 kwietnia 15 padziernika. W ten sposb okres
adaptacyjny w przedszkolu trwa tak dugo, jak przychodz nowe dzieci, ktre
musz si przyzwyczai do
nowego otoczenia. Ponadto, co maj zrobi rodzi-

ce z dziemi? Przychodz
do przedszkola i prosz o
przyjcie dziecka. Podkrelaj, e obek jest peny,
e dzieci musz czeka w
kolejce. My mamy miejsca.
Nie moe by tak, e rodzic
bdzie sta pod drzwiami,
a sala bdzie pusta. Blokuje nas ustawa, zgodnie
z ktr, eby i do przedszkola dziecko musi mie
skoczone 2,5 roku. Std
doszlimy do wniosku, e
trzeba co z tym zrobi.
Pani Minister Edukacji Narodowej musi zmieni prawo. Zreszt Pani minister
mwia, e 2 latki bd
mogy i do przedszkola,
my tylko przypominamy o
obietnicy. Z naszych informacji wynika, e jest to
problem w caej Polsce.

GazetaInformator.pl >>

Co dalej ze
schroniskiem?
wane jego prowadzeniem. Std
teraz zesp ma za zadanie rozpatrzy zasadno propozycji i
moliwo jego przekazania wyjania dyrektor MZBK Stanisaw Wgrzyn. Koncepcja zostanie przedstawiona prezydentowi
Kdzierzyna-Kola, a nastpnie bd podejmowane decyzje. - Bdzie to prawdopodobnie czerwiec - dodaje Wgrzyn.
Schronisko dla bezdomnych
zwierzt dziaa w KdzierzynieKolu od 1997 roku. Przebywa w
nim rednio 60-80 zwierzakw,
gwnie psw. Roczny koszt
utrzymania schroniska wynosi
380 tys. z. Na stae zatrudnione s 4 osoby, weterynarz jest
minimum 2 godziny dziennie. Czsto pomagaj wolontariusze
- podkrela dyrektor MZBK.
j

kdzierzyn-kole - rozrywka

VIII Dni Seniora

kdzierzyn-kole inwestycje

region

Remont dworca PKP

w skrcie

Pod koniec roku dworzec PKP


w Kdzierzynie-Kolu powinien by odnowiony.
Fot. wikipedia.pl

kdzierzyn-kole - wiadomoci

Zatrudni
kierownika
schroniska czy przekaza
prowadzenie placwki towarzystwu.
Miasto Kdzierzyn-Kole
powoao specjalny zespl do
spraw schroniska, ktrego zadaniem jest opracowanie dalszej koncepcji funkcjonowania
placwki dla zwierzt. Pod uwag brane s dwie opcje, majce
na celu poprawi funkcjonowanie schroniska. Pierwsza opcja
zakada ogoszenie konkursu na
stanowisko kierownika orodka, ktry byby odpowiedzialny
za jego funkcjonowanie. Druga ogoszenie konkursu na prowadzenie schroniska. - Po tym jak
zesp opracowa plan zatrudnienia kierownika, ktry pomoe i bdzie odpowiedzialny za
schronisko, do urzdu zgosiy
si dwa towarzystwa zaintereso-

Wiadomoci 3

21 maja 2015, nr 10 (187)

paulina krupiska

Dworzec PKP w Kdzierzynie-Kolu wreszcie doczeka si remontu, ktry


doprowadzi do modernizacji
budynku. Wczeniej , jesieni ubiegego roku, remont
zosta wstrzymany, gdy PKP
zarzucio wykonawcy fuszerk, opnienia, nielegalne
zatrudnianie pracownikw.
Ponowne prace rozpoczy si w kwietniu. - Przekazanie placu budowy wykonawcy nastpio pod koniec
ubiegego miesica. Modernizacj dworca w Kdzierzynie-Kolu dokoczy firma
SKB Development Sp. z o.o.
Wrd robt, ktre zrealizuje nowy wykonawca mona
wskaza m.in. na wymian
instalacji wewntrznych, odnowienie elewacji, wymian
stolarki okiennej i drzwiowej
oraz zagospodarowanie placu przed dworcem. Dziki
modernizacji dworzec w K-

Zota Lewada
W Zakrzowie odbyy si
Otwarte Mistrzostwa Opolszczyzny oraz zawody regionalne w ujedaniu. Pi
lokat zdobyy zawodniczki
Lewady. Zwycistwo odniosa Jagoda Dbrowska. Na
kolejnych pozycjach uplasoway si Natalia Stodoa oraz
Nikola Marczak.

Modernizacj dworca w Kdzierzynie-Kolu


dokoczy firma SKB Development Sp. z o.o.
dzierzynie-Kolu bdzie bardziej funkcjonalny. W obiekcie pojawi si udogodnienia
dla osb niepenosprawnych.
Koszt inwestycji to ok. 11,5
mln z - informuje Aleksandra Dbek z biura prasowego PKP. Pasaerowie, korzystajcy z dworca na co dzie,
nie ukrywaj, e nie mog si

doczeka zakoczenia prac. Dworzec dawno powinien


by wyremontowany - dodaj. Wszystko wskazuje na to,
e tym razem prace przebiegn zgodnie z planem i pod
koniec roku dworzec odzyska
blask.
j

kdzierzyn-kole - gospodarka komunalna

Fot. UM Kdzierzyn-Kole

Ogrodnik potrzebny od zaraz

Tegoroczne obchody Dni


Seniora upyn pod znakiem imprez sportowych,
kulturalnych, rozrywkowych i krajoznawczych.
Dni Seniora w Kdzierzynie-Kolu z roku na rok ciesz
si wiksz popularnoci. Organizatorem i pomysodawc
imprezy niezmiennie od omiu
lat jest Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w KdzierzynieKolu. - Jest to autorski projekt
pracownikw MOPS - podkrela Danuta Ceglarek, dyrektor
MOPS. Inicjatywa zrodzia si
osiem lat temu. - Doszlimy do
wniosku, e fajnie by byo rozszerzy obchody Dni Seniora
na wszystkich starszych mieszkacw miasta, a nie tylko
mieszkacw Domw Dziennego Pobytu. Na pocztku byo bardziej skromnie, obchody
trway trzy dni. W tym roku
mamy 6 dni atrakcji. Zdarzyo
si raz nawet 10. Zastrzegamy
sobie moliwo zmian. Std
nie mona z gry powiedzie,
jak bdzie w przyszym roku.
Musi by jaki element niespodzianki - mwi Ceglarek. Tegoroczne obchody maj charakter
interdyscyplinarny. Odbd si
imprezy kulturalny, sportowe,
krajoznawcze, rozrywkowe. Kady senior, nawet najbardziej wyrafinowany - powinien
cos znale dla siebie - podkrela dyrektor MOPS.

Od 18 do 23 maja odbd si miejskie obchody Dni


Seniora pod honorowym patronatem prezydenta miasta
Kdzierzyn-Kole. Organizatorzy przygotowali szereg
atrakcji. Cykl obchodw rozpocznie w poniedziaek, 18
maja, uroczysta msza w. w
intencji seniorw w kociele
pod wezwaniem w. Mikoaja. O godz. 13.00 tego samego dnia seniorzy bd mogli
wzi udzia w uroczystej sesji w Urzdzie Miasta. Nastpny dzie - 19 maja - to
atrakcje sportowe w Fitness
Club Infiniti. Z kolei na 20
maja zaplanowano wycieczk historyczno-krajoznawcz
Wielu - Krlewskie Miasto
Korony Krlestwa Polskiego. Nauk salsy w ramach
zabawy tanecznej Latino
w Domu Kultury Kole zaplanowano na 21 maja. Po
tacach seniorzy bd mogli wzi udzia w Midzypokoleniowym Dniu Aktywnoci na rynku kozielskim,
ktry odbdzie si 22 maja.
Obchody zakoczy koncert
Studia Piosenki MOK w Domu Kultury Chemik. Informacje oraz wejciwki w
Domach Dziennego Pobytu.
Bilety do nabycia w kasie Kina Chemik.
j

Ogoszono konkurs na stanowisko ogrodnika miejskiego.


Zadba on o drzewa, pomniki przyrody, nasadzenia.
Czy miasto bdzie miao
specjalist od zieleni miejskiej?
Ogrodnik miejski to w wielu miastach opolszczyzny norma. Wystarczy przejecha si
do Opola, by obejrze kwitnce
przy pl. Wolnoci biao-czerwone tulipany - to wietny przykad dbaoci o ziele miejsk.
W Opolu stanowisko ogrodnika miejskiego zostao obsadzone w lutym 2010 roku. Efekty
pracy wida, bo miasto kwitnie
- dosownie. Czy to samo mona powiedzie o Kdzierzynie
Kolu? Raczej nie. Tu efekt
urzdniczej pracy nad popraw estetyki zieleni miejskiej kojarzy si jedynie z niechlubnym
skalniakiem na kozielskiej Wyspie. Poprzednia ekipa rzdzc wpompowaa w kuriozaln
inwestycj 38 tys. z
Trzy tygodnie temu samorzdowcy wraz z prezydent,
Sabin Nowosielsk prbowali nawet reanimowa skalniak,
wasnorcznie sadzc tam
drzewka. Jednak jednorazowa akcja, cho szlachetna, nie
rozwie problemu. Dlatego
kwestia poprawy estetyki tego
miejsca zostaa poruszona na

ostatniej sesji rady miasta, w


kontekcie nowego stanowiska
w magistracie, czyli ogrodnika
miejskiego. Obecna prezydent
miasta Kdzierzyna - Kola,
Sabina Nowosielska chce na to
stanowisko osob kompetentn. Co to oznacza?
- Ogrodnik miejski miaby si zaj zarwno dbaniem
o ju istniejce zasoby zieleni
w miecie, jak i planowaniem
gospodarki zieleni w skali caego miasta, czyli w pewnym
sensie architektur krajobrazu
- tumaczy Jarosaw Jurkowski, rzecznik prasowy Urzdu
Miasta w Kdzierzynie-Kolu.
Przyszy specjalista do spraw
zieleni miejskiej miaby pene
rce roboty. W KdzierzynieKolu bowiem, prno szuka
klbw, kolorowych sadzonek
krokusw, czy tulipanw. Zaniedbane s rwnie parki i
skwery, drzewa i krzewy.
- Przy obecnym stanie zieleni miejskiej w KdzierzynieKolu, powoanie takiej osoby jest koniecznie, a zakres jej
obowizkw powinien dotyczy
utrzymania drzew, pomnikw
przyrody, parkw oraz planowania nasadze rolin i dbania

o nie - wylicza Kamil Nowak z


Fundacji Wiedzie Wicej. - Powinna to by osoba ze znajomoci dendrologii i ogrodnictwa,
tak, by bya w stanie dopilnowa materiau szkkarskiego
(sadzonek modych drzewek),
przeprowadzi jego selekcj czy
nadzorowa nasadzenia rolin tumaczy Nowak.
Zdaniem szefa Fundacji Wiedzie Wicej powinna
to by rwnie osoba majca
ostatnie sowo w wydziaach:
Inwestycji, Remontw i Eksploatacji oraz Zarzdzania Drogami i planujca inwestycje w
perskektywie wielu lat, a nie
jednej kadencji. Czy tak bdzie,
czas pokae.
Pierwszy konkurs na stanowisko ogrodnika miejskiego nie
zosta rozstrzygnity, poniewa
mimo zgoszonych kandydatur nie udao si znale osoby
speniajcej wymagania komisji konkursowej. Powtrny nie
zosta jeszcze rozpisany, lecz
zgodnie z zapowiedziami prezydent Kdzierzyna-Kola, Sabiny Nowosielskiej, dojdzie do
niego niebawem.
k

Zmar
Anatol Majcher
Nie yje Anatol Majcher.
Zmar po cikiej chorobie
w nocy z 14 na 15 maja. Anatol Majcher by chirurgiem,
urologiem oraz wieloletnim
dyrektorem Samodzielnego
Publicznego Zakadu Opieki
Zdrowotnej w Kdzierzynie-Kolu. Peni take
funkcj prezesa Prudnickiego
Centrum Medycznego.

Zwoki w Odrze
W kwietniu zagin 39-letni
mieszkaniec Raciborza.
By poszukiwany przez policj. Fina poszukiwa jest
tragiczny. Zwoki mczyzny
wyowiono z Odry w miejscowoci Cisek. Prokuratura bada przyczyn mierci
mczyzny. Czeka na wyniki
sekcji zwok.
Unikatowa
instalacja
Grupa Azoty ZAK SA oddaa
do uytku now instalacj
plastyfikatorw nieftalanowych. Dziki tej instalacji,
ktra jest najnowoczeniejsz w tej czci Europy, spka bdzie moga produkowa
50 tysicy ton Oxoviflexu
rocznie. Inwestycja kosztowaa ponad 40 mln z.
Dyrektor
PCPR odwoana
Elbieta Czeczot zostaa odwoana ze stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Kdzierzynie-Kolu. Tak decyzj podj zarzd powiatu
kdzierzysko-kozielskiego.
Wkrtce ogoszony ma zosta
konkurs, ktry wyoni nowego dyrektora.
Wiosenne zdjcie
Urzd miasta ogosi konkurs
fotograficzny pn. Obud
wiosn w KdzierzynieKolu. Aby wzi w nim
udzia naley do 29 maja nadesa do kdzierzyskiego
magistratu jedn fotografi
zainspirowan wiosn.
Most imienia wjta
Wadze Bierawy chc, aby
most na Odrze czcy Bieraw i Cisek nazwa imieniem zmarego wjta Ryszarda Gobiewskiego. Radni
gminy na ostatniej sesji podjli w tej sprawie uchwa intencyjn z wnioskiem
do rady powiatu o decyzj,
wadnej w tym zakresie. Zdaniem inicjatorw, mgby to
by idealny akcent obchodw
25-lecia samorzdu w Polsce.
Zewastowa drzwi
w szpitalu
16 maja raciborscy policjanci zatrzymali na gorcym
uczynku 27-letniego wandala. Mczyzna zdewastowa
drzwi w izbie przyj raciborskiego szpitala. Mczyzna zachowywa si take
agresywnie w stosunku do
mundurowych. Okazao si,
e w chwili zdarzenia mia w
organizmie 2,5 promila alkoholu.

4 Edukacja

21 maja 2015, nr 10 (187)

racibrz edukacja

racibrz - edukacja

Szansa na lepszy start na rynku pracy.

Zaspokajanie potrzeb
lokalnego rynku pracy
Obecnie na rynku pracy
szans na zatrudnienie maj osoby z konkretnym wyksztaceniem. Zesp Szk
Zawodowych
dopasowuje
swoj ofert do aktualnych
potrzeb rynku. W porozumieniu ze Spdzielni Krawieck Jedno w Pietrowicach
Wielkich uruchomiony zosta
nabr do klasy ksztaccej
w zawodzie krawiec. Pracodawca gwarantuje organizacj praktycznej nauki zawodu
wraz z pokryciem kosztw dojazdu uczniw z Raciborza do
Pietrowic oraz zatrudnienie
po ukoczeniu szkoy. Kolejnymi zawodami z gwarancj
zatrudnienia jest sprzedawca i wdliniarz. Siec sklepw
Wdzarnia oraz firma Janeta gwarantuj praktyki
uczniowskie i zatrudnienie
dla absolwentw tych zawodw. Ponadto waciciel firmy
Janeta ufunduje stypendia
uczniowskie dla najlepszych
uczniw.

Zawody przyszoci
Ziemia raciborska to obszar
pooony geograficznie bardzo
blisko intensywnie rozwijajcej
si lskiej strefy ekonomicznej.
Nowe technologie wdraane w
rnorodnych gaziach przemysu wymagaj wieloletnich
specjalistycznych bada m. in.
w laboratoriach chemicznych.
Ksztacenie w zawodzie technik
analityk w ZSZ jest dobrym pocztkiem kariery dla absolwenta gimnazjum, ktry przyszo
wie z przedmiotami chemicznymi i biologicznymi. ZSZ od
wielu lat ksztaci take specjalistw w brany gastronomiczno
- hotelarsko-turystycznej.
Mocne strony ksztacenia
zawodowego
Wprowadzona w 2013 roku reforma szkolnictwa zawodowego bardzo uatwia przysz karier zawodow ucznia
technikum i zasadniczej szkoy
zawodowej poprzez moliwo
zdawania podczas nauki egzaminw kwalifikacyjnych. Zdany
egzamin umoliwia otrzymanie certyfikatu z danej kwalifikacji. Certyfikaty te pozwalaj
uczniom penoletnim, jeszcze
podczas nauki w szkole podj
np. wakacyjn prac w swoim
zawodzie. W ostatnim roku nauki uczniowie zdaj drug kwalifikacj, ktra pozwala im uzyska tytu technika w danym
zawodzie oraz wiadectwo tzw.
EUROPASS w jzyku angielskim lub niemieckim, ktry ho-

Nikola Jureczko z Ekonomika


wie najwicej o podatkach
Fot. Zesp Szk Ekonomicznych

Rok szkoy zawodowcw


Rok 2015 zosta ogoszony
przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej Rokiem Szkoy Zawodowcw. Na stronach MEN
umieszczona zostaa mapa, na
ktrej zaznaczono wszystkie
szkoy zawodowe i technika.
Wybr waciwej szkoy ponadgimnazjalnej niewtpliwie
ma wpyw na karier zawodow kadego czowieka.

<< GazetaInformator.pl

norowany jest w krajach Unii


Europejskiej.
Fundusze unijne dla szkolnictwa zawodowego
W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej
zagwarantowane s rodki finansowe na modernizacj
szkolnictwa zawodowego. Ze
rodkw tych skorzysta rwnie
powiat raciborski. Utworzone
zostanie Centrum Ksztacenia
Praktycznego, w ktrym powstan nowoczesne specjalistyczne pracownie chemiczne,
gastronomiczne, hotelarsko
turystyczne.

Zesp Szk Zawodowych


ul. Wileska 8,
47-400 Racibrz,
tel. 32415 29 63
e-mail:
zespolrac@poczta.onet.pl
www.zespolrac.republika.pl

Na zdjciu od lewej Dominika Depta, Martina Fioka,


Natalia Krl, Nikola Jureczko, Ryszard Konopacki.
10 kwietnia 2015 roku
w auli Wydziau Prawa i
Administracji Uniwersytetu lskiego w Katowicach odby si V Oglnopolski Fina Konkursu
Wiedzy o Podatkach.
Uczennica Zespou Szk
Ekonomicznych w Raciborzu
Nikola Jureczko, wykazujc
si bieg znajomoci ustaw
podatkowych i rozporzdze
podatkowych, zdobya sme
miejsce oraz uzyskaa tytu
laureata. Nikola jestuczennic klasy III e Technikum
Nr 1 uczc si w zawodzie
technika ekonomisty, interesuje si ekonomi i swoj
przyszo planuje zwiza z
t dziedzin. Wroku szkolnym 2014/2015 za bardzo
dobre wyniki w nauce Nikola otrzymaa stypendium
Prezesa Rady Ministrw.

W konkursie bray rwnie


udzia uczennice klasy Itechnika ekonomisty: Dominka Depta, Martina Fioka, Natalia Krl oraz ucze
klasy IV- technika handlowca Ryszard Konopacki, wszyscy zakwalifikowali si do
drugiego etapu.
To nie jedyny sukces
ZSE w dziedzinie podatkw. Uczniowie Ekonomika
od kilku lat zajmuj czoowe miejsca w tym oglnopolskim konkursie. Jedn z
nich bya Magdalena Duraj
laureatka 3 oglnopolskiego finau.
ZSE dzisiaj to nowoczesna ponadgimnazjalna szkoa zawodowa dajca modym
ludziom wiele moliwoci.
Szkoa proponuje kierunki ksztacenia: technik ekonomista, technik logistyk,

Artyku sponsorowany

technik spedytor, technik


organizacji reklamy, technik
handlowiec. Poza zajciami
wynikajcymi z podstawy
programowej placwka oferuje wiele zaj pozalekcyjnych finansowanychzerodkw Unii Europejskiej, na
ktrych modzie moe rozwija swoje zainteresowania
m.in. w dziedzinie przedsibiorczoci, podnoszc jednoczenie swoj atrakcyjno
na rynku pracy. Oferta jest
bardzo szeroka, s to: zajcia wyrwnawcze, przygotowanie doegzaminu zawodowego, kursy kwalifikacyjne,
coaching, praktyki poza granicami kraju po zakoczeniu

Zesp Szk
Ekonomicznych
ul. Gimnazjalna 3
Racibrz
tel. 32 415 48 90
mail: zse-raciborz@alpha.pl
www.zse-raciborz.alpha.pl
Artyku sponsorowany

kdzierzyn-kole - edukacja

Sukces kdzierzyskich uczniw

dodatkowa rekrutacja do przedszkoli

Technicy Zespou Szk


nr 3 w Kdzierzynie-Kolu bd reprezentowa
wojewdztwo opolskie na
Olimpiadzie Innowacji.
Uczniowie
technikum
technologii chemicznej Zespou Szkl nr 3 w Kdzierzynie-Kolu wietnie poradzili
sobie na etapie okrgowym
Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczoci.
Teraz przystpi do zmaga
na poziomie oglnopolskim
w Warszawie, reprezentujc
wojewdztwo opolskie. Kdzierzyscy technicy bior
udzia w konkursie pierwszy raz, co jeszcze bardziej
podnosi rang ich sukcesu.
- Wczeniej zgosili autorskie projekty, ktre od razu
wzbudziy zainteresowanie
oceniajcych. By to np. model zestawu przeznaczony do
prezentacji procesu klasyfikacji materiaw sypkich,
wsppracujcy z przenonikiem tamowym oraz model podajnika kubekowego

umoliwiajcy transport materiaw w procesach technologicznych. Brzmi skomplikowanie, ale jak mwi autorzy,
Arkadiusz Kisiel oraz Mateusz Prorok, kiedy lubi si to,
co robi, pomysy przychodz
same i tylko z pozoru s trudne do zrealizowania - podkrela Adam Lecibil, rzecznik
prasowy starostwa. - Kolejnym zgoszonym projektem
by interaktywny schemat
instalacji do produkcji kwasu azotowego, ktra prowadzona jest pod cinieniem atmosferycznym. Autorami s:
Borys Semczuk i Anna Bury
- informuje Anna Ledwig,
nauczycielka w ZS nr 3. - Na
olimpiad pojechaa jeszcze
praca pn. How technie are
you czyli organizm ludzki
z punktu widzenia technologicznego z komentarzem
matki natury. Autorem pracy jest Anna Chrin - dodaje
Lecibil.
j

Fot. Starostwo Kdzirzyn-Kole

kdzierzyn-kole - edukacja

R E K L A M A

Anna Bury (na zdj.) i Borys Semczuk przygotowali interaktywny schemat instalacji do produkcji kwasu azotowego,
ktra prowadzona jest pod cinieniem atmosferycznym.

kdzierzyn-kole - edukacja

Mini-ogrd w liceum
Uroczycie otwarto miniogrd w I Licem Oglnoksztaccym im. Henryka
Sienkiewicza
Pomysodawczyni i gwn organizatork mini-ogrodu

w I Liceum Oglnoksztaccym im. Henryka Sienkiewicza


w Kdzierzynie-Kolu jest Zofia Filipiak, nauczycielka biologii. Prace nad mini-ogrodem
trway dwa lata. W tym czasie

Dodatkowy nabr rozpocz si 15 maja i potrwa do 25 maja do godz.


15.00.
Wnioski o przyjcie dziecka do przedszkola na rok
szkolny 2015/2016 rodzice
mog skada od 15 maja do
25 maja do godz. 15.00 pod
adresem http://www.kedzierzynkozle.przedszkola.vnabor.
pl. Rekrutacja dotyczy dzieci w wieku 2,5-5 lat. W systemie rodzice mog wybra trzy
przedszkola, ale wydrukowany wniosek skadaj tylko w

gromadzono wszystko, co potrzebne w kady ogrodzie - doniczki, ziemi, roliny, rodki


chemiczne do ochrony rolin.
W mini-ogrodzie znajduje si
ponad 130 rnych rolin, w

tym 30 unikatw oraz 2 relikty: papro drzewiasta, jeszcze


niedawno niedostpna w Polsce i sagowiec.
j

jednym. Szczegowych informacji o rekrutacji udzielaj


dyrektorzy tych placwek.

GazetaInformator.pl >>

Rozrywka 17

21 maja 2015, nr 10 (187)

kdzierzyn-kole rozrywka

Kozielski Szkwa hucznie otwarty


paulina krupiska

8 maja Starostwo Powiatowe w KdzierzynieKolu zorganizowao imprez otwierajc sezon


wodny na Odrze. Kozielsk przysta Szkwa odwiedzio kilka tysicy osb.
Starosta Magorzata Tudaj
oraz wicestarosta Jzef Gisman, uderzajc w dzwon,
otworzyli sezon wodny na
przystani. Organizatorzy
przygotowali sporo atrakcji, midzy innymi koncert
orkiestry Zespou Szk eglugi rdldowej, pokazowy rejs odrestaurowan odzi Centrum Ksztacenia
Praktycznego i Ustawicz-

nego, przejadki na kajaku


lub motorwce z instruktorem, wystpy onglerw,
motocyklistw, akrobatw,
a take pokaz peen ognia
krakowskiego teatru Los
Fuegos. Uczniowie klas gastronomicznych Zespou
Szk nr 1 przygotowali posiki, m.in. bigos bosmana.
W imprezie uczestniczyli rwnie kdzierzyskie
morsy, o bezpieczestwo
dbao Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe. Celem imprezy bya popularyzacja Odry. W sezonie
przysta Szkwa oferuje
na przykad przejadki kajakiem, odzi czy wycieczkowcem Silesia.

Fot. Starostwo Kdzierzyn-Kole

Podczas imprezy kozielsk wysp Szkwa odwiedzio kilka tysicy osb.

Impreza przycigna tumy mieszkacw, ktrzy chtnie korzystali z atrakcji, na przykad przejadki odzi.

kdzierzyn-kole - narkotyki

Przystanek PaT w Kedzierzynie-Kolu


Najwiksze przedsiwzicie profilaktyczne na Opolszczynie, modzi ludzie pokazali, e potrafi si bawi bez uywek.
hip-hopie Branco Bielopotocky, capoeiry - Ricardo Marques, a samby brazylijskiej Sophie Kobus. W niedzielne
poudnie odbya si tak zwana
Patosfera manifestacja modych ludzi, ktrzy chc y w
wiecie bez uzalenie. Obok
budynku Starostwa Powiatowego w Kdzierzynie-Kolu
modzie zataczya popularn
belgijk. Uroczysty fina odby si w hali Azoty. Organizatorami przystanku s midzy
innymi Urzd Marszakowski
w Opolu, Starostwo Powiatowe i Urzd Miasta w Kdzie-

rzynieKolu, Komenda Wojewdzka Policji w Opolu i


Komenda Powiatowa Policji w
Kdzierzynie-Kolu. Inauguracja programu PaT poczona z
utworzeniem na Opolszczynie
trzeciej modzieowej grupy
PaT oraz premier spektaklu
edukacyjno-profilaktycznego
Sekret odbya si podczas
uroczystej gali 14 maja w Domu Kultury Chemik. - Zaproszeni gocie - Opolski Komendant Wojewdzki Policji
insp. Irena Doroszkiewicz, I
Zastpca Komendanta Wojewdzkiego Policji w Opo-

lu insp. Jan Lach, Starosta


Powiatu Kdzierzysko-Kozielskiego Magorzata Tudaj,
Zastpca Prezydenta Miasta
Kdzierzyna-Kola Wojciech
Jagieo, Mirosawa Olszewska reprezentujca Marszaka Wojewdztwa Opolskiego,
Naczelnik Wydziau Prewencji Komendy Wojewdzkiej
Policji w Opolu m. insp. Anna
Wawrzczak-Gazda, Komendant Powiatowy Policji w Kdzierzynie-Kolu insp. Dariusz
Szelwicki, Zastpca Komendanta Powiatowego Policji w
Kdzierzynie-Kolu kom. Piotr

Smole, wjtowie gmin powiatu kdzierzysko-kozielskiego


oraz uczniowie, pedagodzy
mogli zobaczy przedstawienie
pokazujce w sugestywny sposb zagubienie modych ludzi
w szalonym wycigu szczurw wspczesnego wiata,
ktry doprowadza do podejmowania ryzykownych decyzji zwizanych z siganiem po
rodki psychoaktywne. Modzi aktorzy pokazali, jak przez
wygrowane oczekiwania i
brak odpowiedzialnoci mona straci marzenia, bliskich
i kontrol nad swoim yciem.

Spektakl koczy si jednak


pozytywnym przesaniem, e
to od nas samych zaley droga, ktr ostatecznie wybierzemy podkrela kdzierzyska komenda policji , bdca
rwnie organizatorem akcji. Kdzierzysko-Kozielska
Grupa PaT to trzecia modzieowa grupa PaT na Opolszczynie. Pierwsza powstaa w
Strzelcach Opolskich, druga w
Opolu. W Kdzierzynie-Kolu
funkcj Lidera PaT obj Kamil Oarek.
j

Fot. Starostwo Kdzierzyn-Kole

II Oglnopolski Regionalny Przystanek Pat odby si


17 maja w Kdzierzynie-Kolu. W trakcie przystanku modzie z wojewdztwa opolskiego moga uczestniczy
w wielu ciekawych warsztatach m.in. wokalnych, tanecznych, samoobrony, radiowych,
dziennikarskich, pantomimy,
aktorskich, improwizacji kabaretowej, tworzenia biuterii metod makrama, pomocy
przedmedycznej. Warsztaty
prowadzili m.in.: znany z programu Jaka to melodia Robert Osam, mistrz wiata w

Inauguracja programu PaT poczona z utworzeniem na Opolszczynie trzeciej modzieowej


grupy PaT oraz premier spektaklu edukacyjno-profilaktycznego Sekret odbya si podczas
uroczystej gali 14 maja w Domu Kultury Chemik.
R E K L A M A

II Oglnopolski Regionalny Przystanek Pat, podczas ktrego


modzi ludzie manifestowali przeciwko uzalenieniom.

18 Ogoszenia

rmo
a
d
a
z
j
a
z
c
z
s
zamie
w internecie
OGOSZENIA

GazetaInformator.pl

21 maja 2015, nr 10 (187)

<< GazetaInformator.pl

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
- tekstowe - 6,- w ramce - 10,-

- na tle kolorowym -

moduowe:

14,-

- tekstowe - 20,- graficzne - 35,ceny brutto (z VAT)

ul. W. Planetorza 9/2 (rg Planetorza i Zotniczej) Kdzierzyn-Kole, tel. 77 482 67 47, 533 355 477, biuro@raciborskiemedia.pl

FINANSE
KREDIGO
-Nowy standard poyczania
Chwilwki, szybko i dyskretnie
Zapraszamy do naszego biura
w
Kdzierzynie-Kolu
przy
ulicy
Pionierw
od poniedziaku do pitku w godzinach 9:30-16:30
tel. 791 871 446
Kdzierzyn-Kole
Poyczka gotwkowa na dowolny cel, od 300 z do 2.000
z z wygodn obsug w domu
przez
profesjonalnego
przedstawiciela
terenowego.
Szybko i bezpiecznie. Minimum formalnoci. Bez BIK.
Wnioski na telefon 77 887 23 68
w godz. 9-17 od poniedziaku do
pitku.
Poyczka gotwkowa od rki. Pienidze w 10 min. adnych ukrytych kosztw - wszystko czarno na
biaym! Zadzwo 77 445 81 31. Zapraszamy do oddziaw:
- Kdzierzyn, al. Jana Pawa II 4
pok.100
- Nysa, ul. Wyzwolenia 1,
- Opole, ul. Kotaja 4, I pitro
POYCZKI DLA KADEGO POD
ZASTAW !!! Wystarczy Dowd
Osobisty!!! Pienidze od rki!!!
Kdzierzyn Kole naprzeciwko
Kocioa przy rynku, w okolicy
dworca PKS. Tel.77 472 30 46
Kredyty, poyczki bez BIK, 40
instytucji w jednym miejscu
Krapkowice. Deutsche Bank,
Alior, Meritum, Pocztowy i wiele
innych. Zapraszam do kontaktu
797 618 826

Czyszczenie i renowacja samochodw po powodzi, kompleksowa


naprawa pozwalajca cieszy si
swoim samochodem, usuwanie
wszystkich skutkw zalania (silnik,
tapicerka). Kdzierzyn-Kole tel.
507 359 875
Radio Alpine CDE-9880R plus
ramka do AUDI. Brak kostki do
podczenia. Kdzierzyn-Kole odbir osobisty. Cena 200z. Kontakt
666 227 429

nieruchomoci
Wynajm lokal nowy-parter
80m na dziaalno, tel. 505
541 139, cena 300z, Kole
Wynajm pomieszczenie biurowe o
pow.17m2 oraz biuro o pow. 28m2
po remoncie 800 metrw od rynku
w Kolu. Biuro znajduje si przy ul.
Marii Konopnickiej 16. Monitoring
24h, alarm, parking. 300 z netto.
TEL. 504 003 072
Sprzedam dom wolnostojcy w m.
Grudynia Maa o powierzchni ok
120m w cenie 200 tys. do negocjacji. Nieruchomo posiada 4 pokoje, kuchni, azienk, spiarni oraz
duy hol. 692 288 406
Posiadam do wynajcia 2-pokojowe
mieszkanie w Kdzierzynie-Kolu na os. Pogorzelec (ul. Zielona).
Mieszkanie na 1 pitrze, po remoncie, czciowo umeblowane. Odstpne 500 z + opaty. 698 020
234
Dom wolnostojcy w piknej, cichej okolicy. Duy, zagospodarowany ogrd, wszystkie media. Do
zamieszkania od zaraz. KdzierzynKole abieniec, tel. 663 911 170

motoryzacja
Skup samochodw do kasacji.
Kdzierzyn-Kole. Cae i uszkodzone, skupujemy wszystkie pojazdy, posiadamy transport.
518 203 575
WYMIANA OPON NA SEZON
ZIMOWY OD RKI, BEZ KOLEJEK Wymiana opon, wywaanie k, krtkie terminy. Mechanic Team 518 168 940
B E Z G O T W K O W E
wynajcie
pojazdu
zastpczego z OC sprawcy!
Miae stuczk? Kto uszkodzi
Twoje auto? Zostae bez samochodu?
Dobrze trafie! Pozosta mobilny! Kdzierzyn-Kole. Tel.
774 858 839
Kdzierzyn-Kole skup samochodw i innych pojazdw cae
i uszkodzone zadbane i do zomowania . Tel. 518 203 575
Skup aut zadbanych, uszkodzonych, po wypadku, na czi,
skup motocykli, skuterw, Quadw traktorw rolniczych i innych pojazdw. Transport gratis. Zadzwo 518 203 575 .
Oferuj transport pojazdw o
dopuszczalnej masie wasnej
1760kg. Istnieje moliwo wynajcia autolawet z wycigarkami. Ceny od 150z Januszkowice, tel. 691 220 030

Do wynajcia od zaraz mieszkanie jednopokojowe o powierzchni


23m2- bez balkonu, zlokalizowane na I pitrze budynku omiopitrowego, usytuowanego w Kdzierzynie-Kolu na osiedlu NDM, ul.
I Maja 1. Koszt najmu: 600 z odstpne + ok. 200 czynsz + media.
Kaucja 1000z 535 785 550
Mieszkanie w domu bliniaku, w
Sawicicach dzielnica KdzierzynaKola. Czciowo umeblowane.
Ciche, spokojne osiedle domkw
jednorodzinnych. Dostpny rwnie gara. Czynsz 900z + media.
694 145 804
Do wynajcia niewielki lokal uytkowy w Kdzierzynie-Kolu przy
ul. Korfantego 19. Lokal jest wyremontowany, posiada toalet, centralne ogrzewanie i alarm. Cena do
uzgodnienia. Tel. 502 722 538
wynajm lokal w centru Kdzierzyna o powierzchni 120 m2, lokal mieci si w pawilonie wolnostojcym,
due witryny wystawowe, wasne
zaplecze socjalne. 505 018 667

ZOMOWANIE
wszelkich POJAZDW
Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

Posiadam do wynajcia od zaraz


adn kawalerk w atrakcyjnym
miejscu na osiedlu Blachownia.
Okolica spokojna,blisko przystanek, sklepy. Moliwo korzystania
z ogrdka. Odstpne 500 z oraz
opaty miesiczne (czynsz,woda,gaz,prd) ok 350 z. Tel. 787 000 174

Oferujemy kompleksow usug od przygotowania terenu pod


pooenie kostki, poprzez jego
utwardzenie i wykorytowanie,
pooenie kostki (powierzonej
od klienta lub naszej), oraz prace wykoczeniowe. KdzierzynKole tel. 600 964 790

Wynajm gara w okolicach blokw


od strony ulicy 9 maja w Kdzierzynie-Kolu. Gara moliwy do wynajcia od zaraz, cena 170z miesicznie. Kontakt 504 812 964

Usugi
budowlane,
wykoczenie
wntrz.
Planujesz remont? Zadzwo!
Kade zlecenie wykonuje rzetelnie! Posiadam kilkuletnie
dowiadczenie w zawodzie.
Oferuje konkurencyjne ceny.
Dojazd i wycena gratis.
Moliwo negocjacji cen. Kdzierzyn-Kole tel. 791 056 618

Sprzedam dziaki budowlane w Poborszowie. Kada dziaka posiada


wyjazd na drog asfaltow (ulica
Krapkowicka).Odlego do Kola
6 km. Od 9 - 22 arw. Cena 3000
5000 z za ar. Informacje pod numerem 721 066 111

usugi
Kompleksowe usugi wykocze i remontw wntrz domw,
mieszka, biur. Usugi dobrej
jakoci w rozsdnej cenie.
Zapraszam. Kdzierzyn-Kole
502 688 309
Polecam. Tanio wykonam wszelkie remonty budowlane. Cena
przystpna. Wycena i kosztorys.
Gratis, Kdzierzyn-Kole tel 724
731 470
Monta pokry dachowych papa termozgrzewalna ju od 10 z
m2 gonty dachwka ceramiczna-cementowa blacho-dachwka
monta okien dachowych monta rynien konstrukcje dachowe
(wiby) kominy klinkier rne
prace dekarskie tel. 782 822 578
Wywz Ziemi, Gruzu.
Wynajem Wywrotek
TANIO I FACHOWO!!!
lsk i okolice.
Telefon 695 573 970
Sprztanie domw, mieszka i
biur. Posiadamy wasny sprzt,
realizujemy zarwno zlecenia
stae jak i jednorazowe oferujc promocyjne ceny dla staych klientw. Usugi wykonujemy na terenie Wisy oraz
Kdzierzyna - Kola i okolic.
Tel. 669 968 741
Usugi kopark
wynajm koparki i koparkoadowark do wszelkiego rodzaju prac ziemnych, oferuj
rwnie prace zwizane z wycink drzew, tel. 516 028 454
Kdzierzyn-Kole

Usugi BHP, szkolenia, instrukcje, ocena ryzyka zawodowego,


udzia w kontroli. KdzierzynKole tel. 695 704 105
Pielgnacja ogrodw, terenw
zieleni, koszenie trawnikw.
Kdzierzyn-Kole. Kontakt: 512
570 512
Remonty mieszka, domw, due i mae. Kdzierzyn, Gliwice i
okolice. Malowanie kafelkowanie, tapetowanie, gadzie, tynki
ozdobne, kompleksowo azienki, podogi, wylewki, zabudowy
karton gips itd. 517 639 725

praca
Bierawa, FIRMA GONZO poszukuje pracownikw z dowiadczeniem przy pracy w lasach i zieleni
miejskiej. Kontakt 505 689 814

Zlecimy koszenie trawy na terenie PKP PLK na stacji Kdzierzyn-Kole Zachodnie. Koszenie
obejmuje 2h trawy. Termin koszenia do uzgodnienia. Tel. 882
041 645

KREDYT
100 tys.

RATA 689 z
32 700 72 11
792 115 113

Matematyka dla studentw,


zakres: analiza matematyczna, algebra, geometria analityczna.
Kdzierzyn-Kole
tel.791 471 077

KREDYT
50 tys.

RATA 549 z
32 700 70 40
790 501 503

Poligrafia i Reklama
ki
Piecztki Wizytw
Ulotki Plakaty
reklamowe
Katalogi Gadety
Szyldy Kasetony
ollupy
Banery Standy R

47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12


(rg Klasztornej i Ogrodowej)
32 414 90 30, 533 355 277, biuro@raciborskiemedia.pl

Restauracja z Kola zatrudni kelnerk na weekendy. Mile widziane


dowiadczenie. 604 955 669

Poszukuj osb chtnych do pracy przy sprzeday truskawek w


Kdzierzynie-Kolu. Prosz o
kontakt osoby dyspozycyjne, komunikatywne, mile widziane dowiadczenie w handlu. Oferuje
atrakcyjne wynagrodzenie i prac
w miej atmosferze. Praca od zaraz!!! 791 768 229

Zakad Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach Baza w Kdzierzynie


Kolu ul. Mynarska 41 zatrudni
kierowce kat C do pracy na mieciarce. Umowa o prac. Stanowisko: kierowca-adowacz, wymiar
czasu pracy: peny. Tel. 512-389295

Praca dla kwalifikowanego pracownika ochrony w budynku urzdu na terenie Kdzierzyna-Kola.


661 404 606

Restauracja z Kola zatrudni kucharza/kuchark. Zapewniamy


zwrot kosztw dojazdu, atrakcyjne wynagrodzenie. 774 665 671,
604 955 669

ESD Personalservice
Polska Sp. z o.o.

Praca Niemcy, Austria dla:


elektrykw, lusarzy, spawaczy,
monterw, operatorw CNC,
mechanikw, i innych.
Wymagana znajomo niemieckiego.
ESD Personalservice Polska Sp. z o.o
- 47-400 Racibrz, ul. Kozielska 18,
tel. 503 854 464
- 47-460 Chaupki, ul. Raciborska 83,
tel. 512 690 910
rekrutacja@esd.de
>>> www.esd.info.pl <<<
Nr. certyfikatu 7373

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 19

21 maja 2015, nr 10 (187)

Szkolenia
dla biznesu

kdzierzyn-kole - dk kole - 22 maja

Kabaret Czesuaf
W pitek, 22 maja o godz.
20.00 na scenie Domu Kultury
Kole wystpi Kabaret Czesuaf. Kabaret Czesuaf to pochodzca z Poznania grupa, ktra
od ponad 10 lat bawi widzw w
caej Polsce. W skad kabaretu
wchodz: Tomek Nowaczyk,
Wojtek Kowalczyk i Maciej Morze. Wystpy na scenie i wywoywanie miechu to ich pasja,
ktrej oddaj si bez pamici,
co wida w kadym skeczu i
piosence przez nich stworzonej.
Kabaret Czesuaf zdoby nagro-

dy na wszystkich liczcych si
festiwalach i przegldach kabaretowych w Polsce i czsto
pojawia si na ekranach telewizyjnych podczas programw
realizowanych przez TVP2
(Mazurska Noc Kabaretowa,
Festiwal Kabaretu w Koszalinie, Kabaretowa Noc Listopadowa, Dziki Bogu ju weekend, Kabaretowy Klub Dwjki,
Kabaretowa Scena Dwjki)
oraz Polsat (Kabaretobranie,
Rybnicka Jesie Kabaretowa).
Bilety w cenie 25 z.

...gwarancj
Twojego sukcesu!

Szkolenia dedykowane dla wacicieli firm,


kadry zarzdzajcej, handlowcw i doradcw klienta:

Techniki sprzeday i negocjacji


wykorzystywane w celu podniesienia sprzeday

k-kole - dk chemik - 23 maja

rybnik - or. dydaktyczny - 11 czerwca

Studio Piosenki MOK

Sukces w internecie

23 maja o godz. 12.00 w


Domu Kultury Chemik w
Kdzierzynie-Kolu odbdzie
si koncert Itp., itd... w wykonaniu Studia Piosenki MOK.
Po raz kolejny Studio Piosenki
MOK, a take muzycy z Kdzierzyna-Kola przygotowali niezwyke, muzyczne widowisko.
Tym razem ich inspiracj by
repertuar utworw Agnieszki
Osieckiej - artystki niezwykej,
barwnej i ponadczasowej, ktra poprzez swoje mistrzostwo
sowa tworzya teksty, na ktrych wychoway si cae pokolenia. Dla autorw koncertu
najwaniejsze jest obcowanie
modych ludzi z tekstem literckim - trwale wpisanym w nasza
kultur muzyczn. - Poprzez
takie wiadome dziaanie tworzymy swoisty most midzypokoleniowy - zaznacza Justyna
Sikora. Itp., itd.. to spektakl
muzyczny, ktry sprawi, e
na nowo odkryjemy utwory

Agnieszki Osieckiej: Gdzie


ta muzyczka?, Gafy, Polka
kryminalna, Wielka woda i
wiele innych. Nowe aranacje
i wietny warsztat, zarwno
wokalistw, jak i muzykw to
niewtpliwe walory koncertu.
Bilety w cenie 5 z.

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
22 MAJA - DK KOLE - KDZIERZYN-KOLE
22 maja o godz. 20.00 w Domu Kultury Kole odbdzie si wystp kabaretu Czesuaf. Bilety w cenie 25 zotych.
23 MAJA - DK CHEMIK - KDZIERZYN-KOLE
23 maja o godz. 12.00 w Domu Kultury Chemik w Kdzierzynie-Kolu bdzie mona wysucha koncertu w wykonaniu
Studia Piosenki MOK. W programie usyszymy utwory Agnieszki
Osieckiej. Bilety w cenie 5 i 10 z.
23 MAJA - WCK - WODZISAW LSKI
23 maja o godz. 18.00 w Wodzisawskim Centrum Kultury odbdzie si koncert z okazji Dnia Matki. Tego dnia na scenie wystpi
Jerzy Poomski. Bilety w cenie 40 z.
24 MAJA - ORODEK REKREACYJNY - PIETROWICE
24 maja w orodku rekreacyjno-wypoczynkowym w Pietrowicach odbdzie si polsko-czeski festyn rodzinny. Festyn odbdzie
si w godzinach od 14.00 do 19.00. W programie midzy innymi
wystpy zespow tanecznych i koncert orkiestry dtej.
24 MAJA - DK CHEMIK - KDZIERZYN-KOLE
24 maja o godz. 14.30 w Domu Kultury Chemik w Kdzierzynie-Kolu odbdzie si spektakl Na skrzydach mioci. Charytatywny spektakl Na skrzydach mioci, organizowany przez
Urzd Miasta Kdzierzyna-Kola i midzynarodowe stowarzyszenie Dress for Success Poland. To niezwykle wane przedsiwzicie, bo dziki zebranym dziki niemu funduszom bdzie mona
przeprowadzi kolejne zajcia dla kobiet bezrobotnych, potrzebujcych wsparcia.
24 MAJA - OPACTWO - RUDY
W niedziel, 24 maja o godz. 17.00 w Sanktuarium Matki Boej
Pokornej w Rudach odbdzie si koncert inaugurujcy XX
Festiwal Muzyka w starym opactwie. Na organach gra
bd tegoroczni dyplomanci Studium Muzyki Kocielnej i Diecezjalnej Szkoy Organistowskiej II st. w Gliwicach.
29 MAJA - OSP - ZDZIESZOWICE
29 maja o godz. 16.00 w sali Ochotniczej Stray Poarnej w Rozwadzy odbdzie si VI Wojewdzki Konkurs Wypieku Koocza
lskiego.

11 czerwca w Rybniku odbdzie si konferencja Sukces


w internecie Szanse i moliwoci rozwoju Twojej firmy
w Internecie na 2015/2016.
Adresatami Konferencji s lokalni przedsibiorcy, jak rwnie osoby zwizane z szeroko
pojtym marketingiem internetowym. W programie znalazy si wykady i prezentacje
wybitnych ekspertw z brany. Dowiemy si jak skutecznie
promowa biznes w internecie,
czy pozycjonowanie moe wpywa na sprzeda, do czego su narzdzia Google AdWords
i Google Analitycs. To tylko
niektre spord przewidzianych w programie zagadnie.
W Konferencji wezm udzia
przedstawiciele liderw polskiego rynku usug marketingu
internetowego w tym midzy
innymi: Google Polska, TRUSTED SHOPS GmbH, SARE

SA, INIS sp. z o.o., AdKontekst


- NetSprint S.A., Hostersi Sp.
z o.o., Fundacja FORCE, Dzia
Eksportu Google Polska, Spozcjonowani.pl Certyfikowany
Partner Google. Organizatorem
konferencji jest spozycjonowani.pl. Szczegowe informacje
na stronie: sukceswinternecie.
pl.Konferencja odbdzie si 11
czerwca w Orodku NaukowoDydaktycznym przy ul. Rudzkiej 13c w Rybniku.

etapy rozmowy handlowej,


kierowanie rozmow sprzedaow
badanie potrzeb, prezentacja korzyci,
radzenie sobie z obiekcjami,
finalizowanie sprzeday
techniki negocjacyjne.
cena: 700 z 450 z *

Standardy obsugi Klienta - wizerunek firmy

potrzeby Klientw,
skuteczna komunikacja z Klientem,
typologia Klientw.
cena: 400 z 275 z *

Zarzdzanie zorientowane na rezultat

rola i zadania menedera,


komunikowanie si z zespoem,
techniki i formy oddziaywania na zesp.
cena: 700 z 450 z *
Uczestnicy szkolenia otrzymuj:
materiay szkoleniowe,
poczstunek kawowy i obiadowy,
certyfikat ukoczenia szkolenia.

patronat medialny:

W ofercie Firmy znajduj si rwnie szkolenia


dla kadry samorzdowej i osb indywidualnych.
Wrd tematyki m.in.:

Rola lidera,
Prezentacja i wystpienia publiczne,
Komunikacja interpersonalna,
Budowanie wsppracy w zespole,
Wywieranie wpywu na ludzi.
Szerzej na www.raciborskiemedia.pl

30 MAJA - RCK - RYDUTOWY


W sobot, 30 maja o godz. 18.00 w Rydutowskim Centrum Kultury Feniks odbdzie si koncert operetkowy. Arie ze znanych
oper i operetek zapiewaj Emilia Zawisza, Jdrzej Tomczyk,
Katarzyna Staro, Klaudyna Wsiewicz. Bilety w cenie 35 z.
30 MAJA - DK LECH - KDZIERZYN-KOLE
30 maja o godz. 16.30 w Domu Kultury Lech w KdzierzynieKolu odbdzie si spektakl Ba o dwch braciach. Wczeniej,
o godz. 15.30 odbd si warsztaty teatralne.
30 MAJA - BIBLIOTEKA - RACIBRZ
30 maja o godz. 11.00 w bibliotece przy ul. Kasprowicza 12 w
Raciborzu odbdzie si impreza z okazji Dnia Dziecka. Dla
uczestnikw przygotowano liczne atrakcje, midzy innymi loteri
fantow, quizy, zagadki i kalambury.
31 MAJA - LODOWISKO - PSZW
31 maja na lodowisku w Pszowie odbdzie si impreza z okazji
Dnia Dziecka. Cao rozpocznie si o godz. 15.00. Wwczas
uczestnicy bd mieli okazj obejrze pokazy ratownictwa.
Dla dzieci przygotowano take przedstawienie, animacje,
zabawy. O godz. 19.00 rozpocznie si dyskoteka.
31 MAJA - RCK - RYDUTOWY
31 maja o godz. 16.00 w Rydutowskim Centrum Kultury Feniks odbdzie si spektakl Zwierzta Doktora Dolittle. Bilety w
cenie 15 i 20 z.
31 MAJA - MOK - RADLIN
31 maja w Radlinie odbdzie si festyn z okazji Dnia Dziecka. W
programie midzy innymi gry i zabawy dla dzieci oraz spektakl
teatralny Tajemnice niezwykego miasta.
31 MAJA - RCK - RACIBRZ
31 maja w Raciborskim Centrum Kultury bdzie mona obejrze
widowisko taneczne w wykonaniu zespou Skaza. Bdzie
to podsumowanie sezonu tanecznego 2014/2015.
11 CZERWIEC - RCK - RYDUTOWY
11 czerwca o godz. 18.00 w Rydutowskim Centrum Kultury Feniks odbdzie si koncert pt. Symfonia czterech miast w wykonaniu uczniw Gimnazjum nr 2 w Rydutowach. Wstp wolny.

Szkolenia odbywaj si w multimedialnej


sali szkoleniowej Media Room
w Raciborzu przy ul. Klasztornej 12
Organizator: Raciborskie Media
Trener:

Ryszard Kamaa

Trener i Coach z duym dowiadczeniem


biznesowym. Prowadzi szkolenia dla wielu
firm, instytucji i organizacji. Specjalizuje
si
w szkoleniach sprzedaowych i
menederskich - szczeglnie tych bran
gdzie wystpuje czsty bezporedni
kontakt z Klientem. Szkolenia prowadzi w dynamiczny
bardzo praktyczny sposb.
Twj rozwj zmienia wiat na lepsze.
Oferta promocyjna obowizuje do dnia 30.06.2015 r.
Podana cena jest cen netto, naley doliczy 23% podatku VAT.

Kontakt i informacje o terminach:


47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
Tel. 533355 277 przyjmowanie zgosze
mail: biuro@raciborskiemedia.pl

LOKAL
do wynajcia!
w Raciborzu.
Rne opcje:
samodzielne biuro,
sala szkoleniowa,
stoisko sprzeday.
e- mail: biuro@softib.pl
tel. 502 21 31 22

20 Reklama

21 maja 2015, nr 10 (187)

<< GazetaInformator.pl