You are on page 1of 16

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.

R E K L A M A

Kdzierzyn-Kole

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 13 stycznia 2016 | Nr 1 (202)

GazetaInformator.pl

POWIAT RACIBORSKI WOP

REGION - EKOLOGIA

Azbest cichy zabjca

WOP zebraa w Raciborzu blisko 70 tys. z

Od nowego roku finansowanie przez WFO


dziaa w zakresie usuwania azbestu ma by bardziej
opacalne ni w latach ubiegych.

Sprzt zakupiony za pienidze zebrane podczas tegorocznego


finau trafi na oddziay pediatryczne i geriatryczne.
Fot. Liliana Borkowska

PAWE STRZELCZYK

Do puszek tegrocznej WOP


w Raciborzu trao 66 860 z i 215 euro.
Fot. Anna apka

Wielka Orkiestra witecznej Pomocy w Raciborzu,


podobnie jak w caej Polsce,
zagraa po raz 24. Wielki na odby si w niedziel, 10
stycznia. Na ulice Raciborza wyszo 80 wolontariuszy
kwestujcych na rzecz fundacji Jerzego Owsiaka. W
powiecie raciborskim kwesty
zorganizowane zostay take w Krzanowicach i Kuni
Raciborskiej, ponadto Orkiestr wspieray rne inne
inicjatywy, jak np. zbirka w
salonie fryzjerskim w Tworkowie. Pienidze zebrane
podczas tegorocznego nau maj by przeznaczone na
sprzt medyczny na oddziaach pediatrycznych i geriatrycznych.
Wrd wydarze towarzyszcych raciborskiemu
naowi znalazy si m.in.
pokazy straackie na rynku,
spektakl Cienie samotnoci
w wykonaniu grupy tanecznej Skaza oraz koncert czeskiej grupy Prajzsk Vbr
w RCK. Potencjalni dawcy
szpiku mogli zarejestrowa
si podczas akcji zorganizowanej przez Fundacj DKMS
Polska wraz z Samorzdem
Studenckim PWSZ i RCK.
No i najwaniejsze, czyli
wynik zbirki. Jak si okazao, kontrowersje wok Jerzego Owsiaka oraz jego fundacji i powizanych z nim
spek nie tylko nie wpyny
negatywnie na zebran kwot, ale udao si wrcz zebra
wicej ni przed rokiem. Od
duszego czasu pod adresem
WOP wysuwane s (gwnie
przez rodowiska zwizane z
prawic) rozmaite zarzuty
zwizane z nieprawidowociami w rozliczeniach, niejasn ksigowoci, demoralizacj modziey podczas
Przystanku Woodstock, itp.
Jak si okazao, to wszystko
nie odstraszyo od wrzucania

Czytaj wicej str. 7

RACIBRZ - POLICJA

MACIE 6 TYS. Z I ZAPOMNIJCIE O TEMACIE


62-letni kierowca Tico
oferowa policjantom 6
tys. z. Mia 2 promile alkoholu we krwi.
Policjanci prewencji, patrolujc ulic kow zauwayli daewoo tico, ktrego tor
jazdy wskazywa, e kierowca
moe by pijany. Stre prawa zatrzymali kierujcego
do kontroli drogowej. Szybko okazao si, e by on nietrzewy. Badanie wykazao,
e mia w organizmie ponad
2 promile alkoholu. 62-latek,
chcc unikn odpowiedzialnoci, zaproponowa mundurowym pienidze by zapomnieli o temacie. Policjanci
poinformowali go, e usiujc

ich przekupi, popenia kolejne przestpstwo. Sprawca, nie


zwaajc jednak na to, w dalszym cigu proponowa pienidze w kwocie 6 tys. z. Gdy
ta forma przekupstwa raciborskich policjantw okazaa
si nieskuteczna, mczyzna
sta si agresywny i naruszy
nietykalno cielesn mundurowych. Mczyzna zosta
zatrzymany i noc spdzi w
policyjnym areszcie. Za popenione przestpstwa, na podstawie zebranych materiaw,
prokurator zastosowa wobec
niego rodek zapobiegawczy
w postaci dozoru policyjnego.
PS

RACIBRZ - PIKA NONA

UKASZ MONETA PRZECHODZI DO RUCHU

Dochd z prowadzonej w RCK licytacji wynis 2270 z.


pienidzy do puszek. Raciborzanie zasilili konto Wielkiej
Orkiestry witecznej Pomocy kwot 66 860 z i 215 euro
oraz inn walut. Z prowadzonej w RCK licytacji, podczas ktrej licytowano m.in.
prace plastyczne winiw z
ZK Racibrz, bilety na koncerty, obrazy czy biuteri,
uzyskano 2270 z. Wszystko
to skada si na kwot ok. 70
tys. z. To spory wzrost w porwnaniu z rokiem ubiegym,
kiedy wpywy wyniosy niespena 60 tys. z.
Rwnie w pozostaych
zbirkach na terenie powiatu

organizatorzy maj powody


do zadowolenia. Kunia Raciborska i Krzanowice take
mog pochwali si jednymi
z najlepszych zbirek w historii. W Kuni do puszek
trao 17 300,43 z, za w
Krzanowicach 6 208,38 z. i
35 EURO. W tworkowskim
Studiu Sztuki Fryzjerskiej
Luiza uzbierano w sumie 8
130 z. Ponad 16 tys. z zebrano w Chaupkach.
Niestety, nie obyo si
bez przykrych incydentw.
W jednym ze sklepw przy
ul. Odrzaskiej w Raciborzu
klient, wykorzystujc nie-

uwag ekspedientki, skrad


stojc na ladzie puszk na
datki. Policja stara si ustali tosamo mczyzny na
podstawie zapisu z monitoringu.

Byy zawodnik Unii Racibrz od nowego roku bdzie reprezentowa barwy


Ruchu Chorzw. Pomocnik by testowany przez
niebieskich od poowy
grudnia.
21-latek by ostatnio wypoyczony z Legii Warszawa
do Wigier Suwaki. W pierwszoligowym klubie rozegra w
sumie 35 meczw, w ktrych

strzeli 5 bramek. Mody zawodnik nie zagrza miejsca w pierwszej druynie Legii. Za kadencji
Henninga Berga rozegra dla
stoecznego klubu zaledwie trzy
mecze. W Ruchu doczy do innych byych legionistw: ukasza Surmy, Wojciecha Skaby,
Mateusza Cichockiego, Kamila
Mazka i Michaa Era.
PS

R E K L A M A

terminale patnicze
kasy fiskalne
mobilne kasy
i drukarki skalne

Nowy oddzia
w Wodzisawiu l.

ulica w. Jana 16

Racibrz, ul. Klasztorna 12,


tel. 32 415 98 18, 601 46 20 03
softib.pl centrumkasskalnych.pl

2 Wiadomoci

13 stycznia 2016, nr 1 (202)

<< GazetaInformator.pl

powiat raciborski samorzd

D. Wacawczyk: Stare grzechy PUP wracaj


Fot. Pawe Strzelczyk

Radny powiatowy znw skary si na Powiatowy Urzd Pracy, a dokadniej


- na sposb traktowania interesantw. - Bezrobotny to nie obywatel drugiej kategorii - zarzuca.
pawe strzelczyk

Nie tak dawno, bo w


sierpniu br. roku, komisja
rewizyjna rady powiatu rozpatrywaa skarg na dyrektora Powiatowego Urzdu
Pracy. W najwikszym skrcie - jeden z petentw zarzuci szefowi PUP lekcewace traktowanie polegajce
na niedotrzymaniu wyznaczonego wczeniej terminu
spotkania. Skarg uznano
wwczas za bezzasadn, niemniej komisja przekazaa do
PUP kilka sugestii odnonie
tego, jak maj wyglda kontakty urzdnikw z petentami. Miny zaledwie cztery miesice, a radny Dawid
Wacawczyk znw ma co
poredniakowi do zarzucenia. Na grudniowej sesji
rady powiatu opisa nastpujce zdarzenie: jedna z kobiet stawia si w PUP w wyznaczonym terminie, wzia
numerek i odczekaa godzin na przyjcie. Gdy ju wesza, okazao si, e doradca
zawodowy jest na zwolnieniu lekarskim. Jak stwierdzi
Wacawczyk, to nic zego, e

W kwestii Powiatowego Urzdu Pracy Dawid Wacawczyk na forum


rady powiatu interweniowa po raz drugi w okresie zaledwie kilku miesicy
kto jest chory. Ale jak bierze
si od petentw numery telefonw, to w takiej sytuacji
mona zadzwoni i poinformowa o zmianie terminu.

- Bezrobotny to nie jest obywatel drugiej kategorii, nie


moe by traktowany inaczej
ni kady inny petent - podsumowa. Starosta w odpo-

wiedzi obieca, i jeszcze raz


zwrci si do dyrekcji PUP
z uwagami wypracowanymi
poprzednio przez komisj
rewizyjn.

~@ulala
A czym ma si zajmowa radny
wg Ciebie? To wcale nie jest bahostka. Wyobra sobie, e kto
przyjeda na wyznaczony termin z Chaupek albo Rud. Wydaje pienidze na bilet, traci p
dnia i nie jest przyjty. Bezrobotni te maj swoje ycie, dzieci,
rodziny, obowizki. Troch empatii dla innych ludzi.
PS. Jakby si interesowa, to
wiedziaby, e w sprawie zanieczyszczonego powietrza Pan
Wacawczyk te interweniowa.
~Gh.n
Musz stan w obronie radnego. Jeeli chodzi o jego zaangaowanie i NAM-u w kwestie
ochrony mieszkacw i poprawy
jakoci powietrza to robi bardzo
duo. Tylko pozostali radni jakby problemu nie widzieli bo ciko oddycha w Raciborzu. Mojemu znajomemu z nosa czsto
idzie krew i to tylko w okresie zi-

~bezrobotny (
wita prawda! te panie traktuj bezrobotnych jak natrtw,
mieci i co gorszego. smutne ....
~2 znaki
No i duy Wacawczyk od razu
zrobi si jeszcze wikszy.

Mniej dzieci i lubw,


duo wicej zgonw
Fot. Archiwum portalu

Koreaczycy zainteresowani
terenem po cukrowni
Cen ustali rzeczoznawca
majtkowy, cho prezydent
zastrzega, i nie jest jego
zamiarem sprzeda po zaporowych cenach. Co przyciga gwnie potencjalnych
inwestorw? Przynajmniej
troje z nich deklaruje zainteresowanie z powodu bliskoci infrastruktury kolejowej. Jest wrd nich firma
koreaska, polsko-niemiecka oraz bliej nieustalona,
ktra nie yczy sobie podania nawet brany, w ktrej
dziaa. Azjaci chcieliby 2
hektary, druga z firm myli
o 3,5. Wanie takie firmy
preferuj wadze miejskie
innym, ktrym nie s potrzebne tereny inwestycyjne
z dostpem do torw, bd
staray si przekona do innej lokalizacji zapewni
prezydent na zapytanie Piotra Klimy.

Blisko infrastruktury kolejowej decyduje


o atrakcyjnoci
dziaek po byej
cukrowni.

W 2015 roku raciborski Urzd Stanu Cywilnego zarejstrowa 93 zgony wicej ni rok wczeniej.
Na zdjciu Katarzyna Kalus, kierownik USC w Raciborzu.

ps
Zesp redakcyjny: Pawe Strzelczyk,
Magdalena Kubina, Katarzyna Solarz, Dominika Zajc
Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz
Dzia grafiki i reklamy:
Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec

44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

47-200 Kdzierzyn-Kole,
ul. W. Planetorza 9/2

Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799


katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl

Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

Dominika Rudzka: 797 593 747


dominika.rudzka@gazetainformator.pl

W S P P R A C A

~Wyborca
Dobra reakcja Radnego Wacawczyka-trzeba tpi bezczelno i lekcewaenie w PUP!
Bezrobotny ju jest napitnowany brakiem pracy, to jeszcze
urzdas chce MU dokopa! Brawo Radny, trzeba reagowa!!!

Redakcja nie utosamia si z komentarzami,


ktre s zaczerpnite z dyskusji Czytelnikw na
forum.raciborz.com.pl

racibrz - urzd stanu cywilnego

Redakcje:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,

~ulala
Pan radny to nie ma powaniejszych problemw? Drogi dziurawe, powietrze mierdzi, a ten
wyskakuje z spraw najwyszej
rangi.

132 tys. komentarzy na raciborz.com.pl

racibrz - nieruchomoci

Nie chcemy sprzedawa drogo dziaek po


cukrowni zapewnia
prezydent Lenk, a radnego Piotra Klim interesuje, czy inwestowa chc Koreaczycy
z poudnia czy pnocy.
W przyszorocznym budecie zaplanowano wpyw ze
sprzeday dziaek lecych
na terenach po byej cukrowni. Nieruchomo zostaa rozparcelowana na
dziaki od 3,5 do 1,2 hektara i na kad bdzie odrbny przetarg. Obecnie jest
due zainteresowanie, jest
wielu konkretnych przedsibiorcw pytajcych ju o
konkretne dziaki. Jest taka
moliwo, e w przyszym
roku wszystkie zostan skomercjalizowane poinformowa podczas posiedzenia
komisji budetu prezydent,
dodajc, e liczy na sprzeda przynajmniej dwch.

mowym czy to przypadek?

Nakad: 10 000 egz.


Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

Po babyboom z 2014 r.
nie zostao ju nawet
ladu. W ubiegym roku sytuacja wrcia do
normy i USC odnotowa
poniej tysica urodzin.
Jak wynika ze statystyk,
mniej chtnie te si
enimy. Wzrosa za to
znacznie liczba zgonw.
W raciborskim USC
w 2015 roku zarejestrowano 995 urodze - to o 51
urodze mniej ni w 2014
r. Dziewczynki stanowiy
49 %, chopcy 51 %. W ubiegym roku najczciej wybie-

rali imiona dla chopcw:


Karol, Szymon i Bartosz. Jeli chodzi o dziewczynki zarejestrowane w raciborskim
Urzdzie Stanu Cywilnego,
to najczstszym imieniem
bya Milena, a nastpnie tradycyjnie popularne Julia i
Zuzanna. Biorc pod uwag
maestwa, to zarejestrowano ich 339. Liczba ta jest
o 19 mniejsza w porwnaniu do roku poprzedniego.
Konkordatowych byo 135,
cywilnych 153, za umiejscowionych w raciborskim
USC lubw zagranicznych -

51. Pocieszajce jest zmniejszenie si liczby rozwodw.


W ubiegym roku byo ich 86,
podczas gdy w 2014 a 110.
Nie ma zmiany jeli chodzi
o pary, ktre zdecydoway si
na separacj. Takich przypadkw odnotowano 4. Najbardziej niepokojca zmiana
to rubryka zgony. O ile ich
liczba w poprzednich latach
oscylowaa wok 750, tak
w 2015 zarejestrowano ich
a 850! Dla porwnania, to
o 93 wicej ni rok wczeniej.
ps

powszechnie uznany za ekologiczny. Za wyjtkiem... No


wanie. Diabe tkwi w szczegach, a tu szczegem jest
fakt, i jedyne podmioty uywajce kotowni starego typu
to nalece do NZOZ Centrum
Zdrowia. Wstyd, eby Centrum Zdrowia nas truo skomentowa podczas ostatniej
sesji rady powiatu, po czym
zaapelowa do starosty, by ten
w ramach rozlicze ze spk prowadzonych inwestycji
wpyn na ni na zmian rda ciepa na bardziej przyjazne rodowisku. Ten obieca
sprawdzi i w miar potrzeby
namwi Centrum na przyczenie do miejskiej sieci.
PS

POWIAT RACIBORSKI - BEZROBOCIE

SKOK BEZROBOCIA
W GRUDNIU
Po kilku miesicach
wzgldnie niskiego przyrostu liczby zarejestrowanych w raciborskim
PUP w ostatnim miesicu roku przybyo ich 72.
Wedug danych szacunkowych z kocem grudnia
2015 roku w Powiatowym
Urzdzie Pracy zarejestrowanych byo 2500 osb, w
tym 1546 kobiet. Miesic
wczeniej liczby te wynosiy
kolejno 2428 i 1510. Do 25.
roku ycia jest zarejestrowanych 413 osb, dugotrwale bezrobotnych 1275
osb, powyej 50. roku ycia 742 osoby, niepenosprawnych 204 osoby. W
poszczeglnych gminach sytuacja przedstawia si na-

stpujco: Racibrz - 1322,


Kornowac - 107, Krzanowice - 119, Krzyanowice
- 232, Kunia Raciborska
- 326, Ndza - 151, Pietrowice Wielkie - 127, Rudnik
- 116. W omawianym okresie zgoszono i pozyskano
213 ofert pracy. Najczciej
oferty pracy zgaszane byy
na nastpujce stanowiska:
inwentaryzator,
brukarz,
kierowca samochodu ciarowego, pakowacz rczny, sprztaczki: biurowe,
hotelowe oraz technik handlowiec. Stopa bezrobocia
w powiecie raciborskim na
dzie 30.11.2015 r. wyniosa
6,6%.
PS

POWIAT RACIBORSKI - PRAWO

RUSZYA DARMOWA
POMOC PRAWNA
1 stycznia wesza w ycie ustawa o nieodpatnej pomocy oraz edukacji prawnej. W powiecie
raciborskim wyznaczono cztery takie punkty,
w ktrych nieodpatn
pomoc prawn wiadczy maj adwokaci
oraz radcy prawni.
Punkty
nieodpatnej
pomocy prawnej: Racibrz
- Starostwo Powiatowe w
Raciborzu, Plac Okrzei 4,
Pietrowice Wielkie - Centrum Spoeczno-Kulturalne, ul. 1 Maja 8B, Krzyanowice - Urzd Gminy, ul.
Gwna 5, Kunia Raciborska - Miejski Orodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul.
Klasztorna 9. Harmonogram: Starostwo Powiatowe w Raciborzu: - poniedziaek, roda, czwartek,
pitek: 08.00-12.00, - wtorek: 12.00 16.00, Centrum Spoeczno-Kulturalne
w Pietrowicach Wielkich: -

poniedziaek, roda: 14.00


-18.00, - wtorek, czwartek, pitek: 10.00 - 14.00,
Urzd Gminy w Krzyanowicach: - poniedziaek, wtorek, roda: 11.00 15.00, - czwartek, pitek:
08.00 12.00, Miejski
Orodek Kultury, Sportu
i Rekreacji w Kuni Raciborskiej, - od poniedziaku do pitku: 14.00 -18.00.
Uprawnieni: modzie do
26. roku ycia, osoby posiadajce wan Kart Duej Rodziny, seniorzy po
ukoczeniu 65 lat, osoby
fizyczne, ktrym w okresie poprzedzajcym zostao przyznane wiadczenie
z pomocy spoecznej na
podstawie ustawy o pomocy spoecznej, kombatanci,
weterani, zagroeni lub poszkodowani katastrof naturaln, klsk ywioow
lub awari techniczn.
PS

Szpital wyda wicej


ni zakadano

w skrcie

Po rozpatrzeniu ofert rm, chccych zaj si sprztaniem szpitala i


dostarczaniem posikw, okazao si, e rocznie trzeba bdzie wyoy
na te usugi cznie 600 tys. z wicej ni do tej pory.
Fot. Pawe Strzelczyk

TO WSTYD,
E TRUJE NAS
CENTRUM ZDROWIA

REGION

POWIAT RACIBORSKI SZPITAL

PAWE STRZELCZYK

Szpital
rozstrzygn
przetarg na wyywienie pacjentw. Najkorzystniejsz
ofert zoya firma Impel,
ktra dotychczas dostarczaa posiki do lecznicy.
Cho oferta Impelu bya
najnisza, to dyrektor musi liczy si z wikszymi
wydatkami ni do tej pory (3,8 mln z). Trzyletni
okres obowizywania nowej umowy to 600 tys. z
wicej (200 tys. rocznie)
ni dotychczas. Niedugo potem otwarto koperty
z ofertami firm chccych
zaj si sprztaniem. Tu
rwnie najtaszy okaza
si Impel, ale oferta take
opiewa na wiele wysz sum ni dotychczas cznie
na okres 3 lat o 1,2 mln z.
Sumujc wydatki na sprztanie i ywienie, wychodzi,
e rocznie na ten cel trzeba
bdzie wyoy o 600 tys.
z wicej. Sumy, jakich y-

Wzrost cen za sprztanie i wyywienie


uderzy w napite nanse szpitala.
czyy sobie firmy za sprztanie, oglnie poszyboway
niebotycznie w gr. O ile
najtasza moe to robi za
6,649 mln, to ju nastpne
oferty opiewaj kolejno na

8,4 mln i 9,8 mln. Wzrost


kosztw zwizany jest ze
zmian kodeksu pracy w
sprawie umw mieciowych wyjania dyrektor
Ryszard Rudnik.

RACIBRZ - PRZESTPSTWA

ZDEWASTOWA LOKOMOTYW
22-latek poczu moc
i postanowi walczy z
lokomotyw. Chyba wygra, bo stuk 6 szyb i
3 reflektory, a sam wyszed bez szwanku. Jego
sukcesu nie docenia
policja.
Funkcjonariusze
zatrzymali 22-letniego mczyzn, ktry w rejonie
przejazdu kolejowego wybi w lokomotywie 6 szyb i
3 reflektory. Modziecowi
grozi za to 5 lat wizienia.
Do zdarzenia doszo w rejonie przejazdu kolejowego przy ulicy Gliwickiej. 4
stycznia okoo 4:00 dyurny, po otrzymaniu informacji o przestpstwie, natychmiast wysa na miejsce
policjantw. W pobliu lokomotywy mundurowi zatrzymali 22-letniego modzieca. Mczyzna wybi
w lokomotywie 6 szyb i 3

Staa na stacji lokomotywa...


Nie wszystkim to si podobao.
reflektory. Spowodowane
przez sprawc szkody oszacowano na kwot 2 tys.
zotych. Za to przestpstwo

grozi mu teraz do 5 lat wizienia.


MA

RACIBRZ - EDUKACJA

STUDNIWKI 2016

Rozpoczy si studniwki raciborskich szk ponadgimnazjalnych.


Zobacz galerie zdj i wideo na raciborz.com.pl

REMONT MOKSIR-U
Dobieg koca czwarty etap
remontu Miejskiego Orodka
Kultury, Sportu i Rekreacji w
Kuni Raciborskiej. Wykonano modernizacj holu wejciowego wraz z dobudow
szybu windowego. Podczas
uroczystego podsumowania prac 3 stycznia na scenie
Kuni Kultury wystpia
Joanna Kostka, a nastpnie
zagraa Orkiestra Dta Gminy
Ndza pod batut Krzysztofa
Fulneczka, ktrej towarzyszya Natalia Tul.
ZAGIN 34-LETNI
KRZYSZTOF BUCHTA
Mczyzna, mieszkaniec
Wodzisawia lskiego, 30
grudnia 2015r. opuci miejsce zamieszkania. Do tej pory nie wrci i nie nawiza
kontaktu z rodzin. Osoby
posiadajce jakiekolwiek informacje na temat miejsca
pobytu zaginionego proszone s o kontakt osobisty lub
telefoniczny z Komend Powiatow Policji w Wodzisawiu lskim pod numerem
telefonu 324537255. Rysopis:
wzrost 180 cm, waga okoo 70
kg, twarz okrga, szczupej
budowy ciaa, wosy ciemne
krtkie, oczy niebieskie.

Fot. KPP Racibrz

POWIAT RACIBORSKI - SAMORZD

Radny Dawid Wacawczyk jaki czas temu zayczy sobie od starosty zestawienia, w jaki sposb
ogrzewane s powiatowe
jednostki. Odpowied nieco go zaskoczya.
Radny Dawid Wacawczyk
miesic temu poprosi starost
o zestawienie, z ktrego wynikaoby, w jaki sposb podlege
starostwu (i w jaki sposb od
urzdu zalene) instytucje zapewniaj sobie ogrzewania
w okresie zimowym. Chodzi gwnie o szkoy. Podczas
grudniowej sesji Rady Powiatu Wacawczyk przyzna, e
przekazany materia pozytywnie go zaskoczy, gdy prawie
wszystkie jednostki, o ktre
pyta, ogrzewaj si w sposb

Wiadomoci 3

13 stycznia 2016, nr 1 (202)

Fot. Anna apka

GazetaInformator.pl >>

KONKURS OFERT
Burmistrz Krzanowic ogosi otwarty konkurs ofert na
realizacj zadania z zakresu
wspierania rodziny i systemu
pieczy zastpczej - Prowadzenie Placwki Wsparcia
Dziennego w Gminie Krzanowice.
Termin skadania ofert do 25
stycznia. Szczegy dotyczce
zasad konkursu oraz wzory
dokumentacji znajduj si na
stronie bip Urzdu Miejskiego w Krzanowicach w zakadce Ogoszenia.
SUKCES
JOANNY BURDZY
Wspaniale powitaa Nowy
Rok 2016 Joanna Burdzy,
mieszkanka gminy Rudnik,
na szachownicach Krakowa. W XXVI Midzynarodowym Festiwalu Szachowym
Cracovia2016 Joanna zaja
pierwsze miejsce w klasykacji zawodniczek z rankingiem
Elo do 1800. Partie Joanny
cieszyy si najwikszym zainteresowaniem wrd opiekunw i zawodnikw.
KLUB SPORTOWY
KORNOWAC ZAPRASZA NA LODOWISKO
Przy boisku KS Kornowac
zostao uruchomione lodowisko. Zarzd Klubu zaprasza
wszystkich amatorw jazdy
na ywach do korzystania
z lodowiska w Kornowacu.
Na razie warunki pogodowe
s idealne do uprawianie tej
dyscypliny sportw zimowych.
ZNALEZIONO
BRO I DOPALACZE
33-latek z Radlina ju wczeniej by podejrzewany o
obrt substancjami psychoaktywnymi. W jego mieszaniu
przy ul. Damrota mundurowi znaleli m.in. wiatrwk,
bro gazow oraz hukow.
Zabezpieczyli rwnie substancj psychoaktywn oraz
kradziony telefon komrkowy. Znaleziona w mieszkaniu substancja wkrtce tra
do bada - jeli potwierdzi
si, e jej posiadanie jest
zabronione, 33-latek bdzie
odpowiada z ustawy o przeciwdziaaniu narkomanii. Do
ekspertyzy tra rwnie bro
gazowa. Mczynie moe
grozi kara nawet do 8 lat
wizienia.

4 Edukacja/Sport

13 stycznia 2016, nr 1 (202)

ndza nauka

<< GazetaInformator.pl

racibrz - sport

Wielki sukces
modego chemika z Ndzy

Fot. MKZ Unia Racibrz

Zapanicy
u prezydenta Dudy

Fot. Urzd Gminy Ndza

Nicolas Wardenga, ucze III klasy gimnazjum ZSG w Ndzy, zdoby 1. miejsce
w finale regionalnego konkursu Mody chemik.
sabina mostek

Eliminacje do konkursu
odbyy si w piciu miastach:
Bielsku-Biaej, Czstochowie,
Gliwicach, Katowicach i w
Rybniku. Do konkursu przystpio w sumie 166 uczniw,
a do cisego finau dostaa si
najlepsza dwudziestka. Konkurs jest bardzo wymagajcy.
Rywalizacja podzielona bya
na dwie czci - teoretyczn z
zadaniami o znacznym stopniu trudnoci oraz laboratoryjn z dowiadczeniami do
samodzielnego wykonania i
opisania. Uczniowie musieli
udowodni, e w maym palcu maj wiedz z wszystkich
trzech klas gimnazjum. - A nawet wicej, bo duo wiadomoci wykraczao poza program,
sigao ju poziomu szkoy
redniej - mwi Barbara Zapata, nauczycielka chemii w
Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Ndzy.
Z sukcesu swojego ucznia
Nicolasa nauczycielka jest
bardzo dumna. - Jest bardzo
ambitny. Chemi polubi od
samego pocztku, chcia si jej
uczy, chtnie przychodzi na
kka, rozwizywa dodatkowe
zadania. By bardzo zaangaowany, a ja mu tylko pomaga-

Nicolas Wardenga w konkursie


pokona 166 pozostaych uczestnikw.
am - umiecha si Barbara
Zapata.
Nauczyciele
przyznaj,
e chemia jest dla uczniw
trudnym przedmiotem, za to
ciekawym. - Co zrobi, eby
modzie ni zainteresowa?
Myl, e najbardziej interesujce dla uczniw s dowiadczenia. Nie wszystko jestemy
w stanie wykona na miejscu
i w szkolnych warunkach, ale
mamy ciekawe pomoce dydaktyczne i multimedialne, a

dodatkowo uczniowie bior


udzia w interesujcych warsztatach w innych placwkach tumaczy nauczycielka.
Gimnazjalici z Ndzy od
kilku ju lat regularnie bior udzia w warsztatach chemicznych organizowanych
zarwno przez fili Politechniki lskiej w Rybniku, jak
i technikum chemiczne Centrum Ksztacenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu.

- Zajcia uczniom bardzo


duo daj. Sami mog wszystkiego dotkn i samodzielnie
wykona ciekawe dowiadczenia w prawdziwych laboratoriach. To, czego si tam zdoaj nauczy, zostaje w gowach
na dugo. I co ciekawe, pamitaj nawet te rzeczy, ktre im
nie wyszy! - mieje si nauczycielka.
Wielki sukces w konkursie
chemicznym nie jest jedynym
osigniciem Nicolasa. Wczoraj do szkoy dotara informacja o wysokim 12 miejscu,
jakie ucze zaj w matematycznej czci oglnopolskiej
olimpiady Olympus. W jego kategorii startowao 1286
osb!
W Olympusie dyplomy
laureata trafiy rwnie do innych uczniw ZSG w Ndzy:
Patrycji Paszendy (7 miejsce
w czci matematycznej kl. I
gimnazjum na 2042 uczestnikw; Emilii Klaus (11 miejsce
w czci matematycznej kl. VI
szkoy podstawowej na 1705
uczestnikw); Wiktora Szopy
(rwnie 11 miejsce w czci
matematycznej kl. VI szkoy
podstawowej na 1705 uczestnikw); Julii Wojtek (10 miejsce w czci przyrodniczej kl.
V szkoy podstawowej na 1312
uczestnikw).

Raciborska delegacja zapanicza


spotkaa si z prezydentem Andrzejem Dud.
Dziaacze, trenerzy i zawodnicy w paacu prezydenckim wzili udzia w
spotkaniu boonarodzeniowym.
Podczas spotkania prezydent Andrzej Duda podzikowa w imieniu Polakw za
cik prac i wielki wysiek,
pogratulowa wszystkim zawodniczkom i zawodnikom,
ktrzy osignli sukces, tytuy
i medale.
Grzegorz Pieronkiewicz,
prezes Polskiego Zwizku Zapaniczego, trenerzy kadry
olimpijskiej kobiet i stylu wolnego Krzysztof Oenczyn i Jusup Abdusalamov oraz medalici Igrzysk Europejskich w
Baku: Katarzyna Krawczyk,
Iwona Matkowska, Radosaw
Marcinkiewicz i Magomiedmurad Gadyjew uczestniczyli
w Paacu Prezydenckim w spotkaniu boonarodzeniowym
prezydenta Andrzeja Dudy z
polskimi sportowcami.

Dzikuj za ten dobry rok, bardzo dzikuj za t


wielk prac, ktr dla Polski realizujecie i rado, ktr
wszystkim przynosicie mwi prezydent. Andrzej Duda przypomnia rwnie, jak
wany bdzie dla sportowcw
nadchodzcy 2016 rok z racji zaplanowanej od 5 do 21
sierpnia najwikszej i najbardziej prestiowej imprezy czterolecia Igrzysk Olimpijskich
w Rio de Janeiro. Gowa pastwa wyrazia nadziej, e start
naszej reprezentacji na olimpiadzie przyniesie rodakom
wiele niezapomnianych emocji i pokany dorobek medalowy. Na zakoczenie spotkania
prezydent przekaza zaproszonym sportowcom, trenerom i
dziaaczom oraz ich rodzinom
najlepsze yczenia witeczne
i wszelkiej pomylnoci w nadchodzcym roku.
dm

racibrz - edukacja

Pan Sowa przynis prezenty przedszkolakom


Przedszkolaki z Przedszkola nr 26 w Raciborzu gociy niecodziennego gocia. Ze
specjaln wizyt przyby do nich Pan Sowa.
Wybr postaci nie by
R E K L A M A

przypadkowy, gdy to wanie sowa jest symbolem


akcji przygotowanej przez
Bibliotek
Pastwowej
Wyszej Szkoy Zawodowej w Raciborzu. Oglnopolska akcja Zaczytani to

projekt, ktrego celem jest


wspieranie
czytelnictwa
wrd najmodszych i obdarowywanie ich ksikami. Dziki zainicjowanej w
poprzednim roku akcji biblioteka PWSZ przekazaa

ksiki dla Oddziau Pediatrycznego Szpitala w Raciborzu. Inicjatywa ta spotkaa si z bardzo przychylnym
przyjciem i doczekaa si
kontynuacji. Postanowiono,
e w tym roku ksieczkami

zostan obdarowane przedszkolaki. Ksiki zbierano


wrd studentw PWSZ,
cz ksigozbioru przekaza w darze Dariusz Biel waciciel ksigarni Sowa,
do akcji przyczyli si rw-

nie uczniowie Szkoy Podstawowej nr 3 w Raciborzu.


Biblioteka PWSZ przygotowaa dla dzieci sporo atrakcji.
dm

GazetaInformator.pl >>

13 stycznia 2016, nr 1 (202)

Religia 5

racibrz religia

II Raciborski Orszak Trzech Krli


marek lucjan

Orszak wyruszy z parkingu przy kociele w. Mikoaja o godz. 14:00 i przeszed ulicami miasta (ks.
Londzina, pl. Wolnoci, ul.
Wojska Polskiego, Nowa) a
do Rynku. Miastem przeszo kilkaset osb. Na czele
orszaku jechali Trzej Krlowie. W trakcie uroczystego przemarszu ulicami miasta przedstawiono jaseka.
Dzieci przebray si w stroje aniow, diabekw, pasterzy, niektre naoyy
kolorowe szaty. Najlepsze
stroje zostay nagrodzone.
Na zakoczenie na Rynku
wsplnie koldowano. Warto wspomnie, e modzie
niosa te flagi z symbolem
wiatowych Dni Modziey
2016.

II Raciborski Orszak Trzech Krli zosta zorganizowany przez parafi pw. w. Mikoaja w Raciborzu. Orszakowi przewodzili m.in. ks. Dziekan Adrian Bombelek, ks. wikariusz Grzegorz Sonnek.
R E K L A M A

Fot. Radosaw Szabliski

Orszak wyruszy spod kocioa parafii w. Mikoaja. Punktem docelowym by Rynek.

6 Gospodarka

13 stycznia 2016, nr 1 (202)

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ GOSPODARKA

Klucze w rkach przedsibiorcw


PAWE STRZELCZYK

Symboliczne wrczenie
kluczy przez pani wiceprezydent Iren ylak miao miejsce
7 stycznia w Orodku Wsppracy Gospodarczej przy ul.
Stefana Batorego 7. Program
Lokale na start jest dedykowany przedsibiorcom, ktrzy
swoj dziaalno gospodarcz prowadz nie duej ni
trzy lata i absolwentw szk
wyszych, ktrzy nie ukoczyli
jeszcze 35 roku ycia, a zamierzaj sprbowa swoich si w
biznesie. W ramach programu
mona wynaj lokal do pro-

wadzenia dziaalnoci gospodarczej bez koniecznoci uiszczania opaty czynszowej.


W ramach programu miasto zaoferowao czterem podmiotom (decydowaa kolejno
zgosze) biura w budynku
przy Batorego. Lokale bd
wynajte na okres 18 miesicy.
Po tym jednak czasie przedsibiorca bdzie musia opuci
pomieszczenie dla kolejnych
chtnych. Przez okres trwania
umowy bd zwolnieni z czynszu.
Pozostae lokale objte
programem znajduj si w zasobie komunalnym miasta i

Fot. Pawe Strzelczyk

Pierwsi uczestnicy programu Lokale na start otrzymali klucze do swoich biur.


Od teraz maj ptora roku na rozwj i prowadzenie dziaalnoci w tym miejscu.

O przydziale lokalu decydowaa kolejno zgosze. Warunek


by jeden: przedsibiorca musi paci podatki w Raciborzu.

mona je wynaj na dwa lata. W przypadku tych lokali


przedsibiorcy bd mogli po
zakoczeniu okresu preferencyjnego dalej kontynuowa
wynajem.
Pierwsi najemcy reprezentuj rne brane. S to:
pani psycholog, projektantka
wntrz, wacicielka biura rachunkowego rozliczajca holenderskie podatki oraz waciciel rmy consultingowej
dziaajcej na rynku midzynarodowym. Benecjenci pierwszej edycji s bardzo zadowoleni z warunkw, ktre zastali w
budynku przy Batorego 7.

Anna KobierskaMrz, kierowniczka magistrackiego Referatu Przedsibiorczoci i Obsugi


Inwestora mwi: - program ten
daje szans na wynajem wasnego pomieszczenia do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej.
Jest przeznaczony przede wszystkim dla nowych, dynamicznych,
kreatywnych osb, ktre jeszcze
nie maj dowiadczenia na rynku, ale ktre chc prowadzi swj
biznes w Raciborzu.
Lokale na start s jednym
z dziaa zapisanych w Programie Rozwoju Przedsibiorczoci
Miasta Racibrz na lata 2015
2020.

je wszystkie kwestie zwizane


z mark Porba 1798. Bdziemy stranikami naszej
wasnoci; usystematyzujemy
korzystanie z dokumentacji.
Na pewno skontaktujemy si
z wszystkimi, ktrzy pracuj w
oparciu o ten znak towarowy i
go wykorzystuj. Marka Porba 1798 przez lata upadaa i
nie bya rozwijana. Chcemy to
zmieni, zmodernizujemy sygnowane ni produkty i wprowadzimy nowe zapewnia prezes E. Longin Wons.
Nabycie dokumentacji projektowej i marki Porba 1798

w pewien sposb wieczy dobry pod wzgldem handlowym,


inwestycyjnym i ekonomicznym rok. Maszyny produkowane obecnie w Kuni Raciborskiej bd pracoway m.in.:
w Australii, Singapurze, Malezji, Chinach, Turcji, Katarze,
Arabii Saudyjskiej, Argentynie,
Czechach, Niemczech i Belgii.
Jak podkrela prezes E. Longin
Wons, rma czeka jeszcze na
rozstrzygnicie kilku wanych
przetargw na znaczcych przyszociowych rynkach.

KUNIA RACIBORSKA - GOSPODARKA

CZY RAFAMET ZMIENI NAZW?


RAFAMET w przetargu
naby dokumentacj projektow obrabiarek Fabryki Urzdze Mechanicznych Porba Sp. z
o.o. oraz znak towarowy
Porba 1798.
Zawarte w tytule pytanie
moe nasun si po publikacji raportu biecego Fabryki
Obrabiarek RAFAMET S.A. nr
22/2015 z dnia 17 grudnia br.
W dokumencie tym znajduje si informacja, e w wyniku
wygranej w przetargu kuniaska spka zostaa wycznym
wacicielem
dokumentacji
R E K L A M A

projektowej (z przynalenymi
do niej prawami autorskimi)
obrabiarek produkowanych
do 29.05.2015 r. przez Fabryk
Urzdze Mechanicznych Porba oraz znaku towarowego
Porba 1798.
Prezes Zarzdu Fabryki
Obrabiarek RAFAMET S.A.
zapewnia, e rma nie zmieni
nazwy, ale wygrana w przetargu ma dla producenta z Kuni
Raciborskiej bardzo due znaczenie. Longin Wons wyjania, w jaki sposb wpynie to
na przyszo rmy oraz now
strategi jej dziaania.

Porba 1798 to historyczna, ale nadal silna marka,


ktra jest powszechnie rozpoznawalna na wiatowych rynkach obrabiarkowych. RAFAMET take jest znanym na
caym wiecie producentem
obrabiarek, a szczeglnie wyrnia nas mocna pozycja w
niszowym segmencie rynku, jakim jest produkcja urzdze dla
kolejnictwa. Chcielimy poprzez
to przejcie rozszerzy rozpoznawalno i pozycjonowanie
RAFAMETU na wiatowych
rynkach sprzeday obrabiarek.
Jestemy wic zadowoleni z wy-

granej w przetargu. Wiele rm


branowych na naszym miejscu z pewnoci skorzystaoby
z sytuacji i zmienio nazw lub
dodao do niej nowy czon. My
tego nie zrobimy, chcemy jednak wyodrbni mark Porba 1798 wyjania E. Longin
Wons, prezes Zarzdu Fabryki
Obrabiarek RAFAMET S.A.
Umowy kupna-sprzeday
zostan zawarte w przyszym
miesicu, a dokadniej do 31
stycznia 2016 roku. Jak dodaje
prezes, po formalnym nabyciu
dokumentacji i znaku towarowego, RAFAMET uporzdku-

AM

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 1/2016

GazetaInformator.pl 13 stycznia 2016 nr 1 (202)

wodzisaw lski inwestycje

Przetarg na budow nowej drogi w Kokoszycach


Fot. Urzd Miasta Wodzisaw lski

Midzy ul. Modzieow oraz Olszyny w Kokoszycach planowana


jest budowa cznika drogowego, ktry usprawni dojazd do strefy inwestycyjnej.
katarzyna krentusz

Budowa nowej drogi dojazdowej w tym miejscu ma


by kluczowa dla dalszego
rozwoju strefy inwestycyjnej
na Olszynach. - Dotychczas
transport towarw do strefy
inwestycyjnej w sporej mierze odbywa si ulic Oraczy. Ze wzgldu jednak na
uwarunkowania terenowe w
tym rejonie, niezbdne byo
ograniczenie wjazdu pojazdw ciarowych. To stanowi niema przeszkod dla
transportu. Budowa cznika
umoliwi dogodny dojazd do
strefy inwestycyjnej, a ulica
Oraczy bdzie moga zachowa swj charakter raczej
spokojnej drogi osiedlowej
- wyjania rzecznik prasowy
wodzisawskiego magistratu,
Anna Szweda-Pigua.
Do 18 stycznia zainteresowane firmy mog skada swoje oferty na budow
R E K L A M A

Budowa nowej drogi midzy ul. Modzieow i Olszyny


ma by kluczowa dla dalszego rozwoju strefy inwestycyjnej.
cznika Modzieowa-Olszyny. Wykonawca inwestycji miaby wybudowa nowy
odcinek drogowy o dugoci
niespena 900m oraz szero-

koci 7m. W ramach planowanej inwestycji powstanie


skrzyowanie z ulic Olszyny oraz przebudowane zostanie skrzyowanie z ulic

Modzieow. Przyszy wykonawca wybuduje rwnie


chodniki, owietlenie uliczne oraz stanowiska postojowe. Zgodnie z zaoeniami,

nowa droga miaaby powsta w cigu najbliszego


roku.
Teren inwestycyjny na
Olszynach w miejscowym
planie zagospodarowania
przestrzennego zosta przeznaczony pod obiekty produkcyjne, skady i magazyny. Przez ostatnie lata
zrobilimy bardzo duo, by
obszar ten by jak najatrakcyjniejszym dla inwestorw.
Najpierw zdecydowalimy
si uzbroi tereny przy ulicy Olszyny. Podzia rodkw
unijnych w ramach Subregionu Zachodniego pozwoli
gruntownie zmodernizowa
drog dojazdow. Nastpnie
dostpn w bliskiej odlegoci granicy sie elektryczn
i wodocigow uzupeniono
o sie kanalizacyjn wyjania prezydent miasta, Mieczysaw Kieca.
Podjte dziaania zostay
prawidowo ocenione przez

Polsk Agencj Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., a terenom przy


ul. Olszyny przyznano tytu Gruntu na medal. Co
wicej, Zarzd Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach
wyrazi zgod na objcie terenu przy ulicy Olszyny granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
co oznacza, e wodzisawski
teren ma due szanse funkcjonowa w przyszoci jako
Katowicka Specjalna Strefa
Ekonomiczna, lider wrd
polskich specjalnych stref
ekonomicznych.
W tym rejonie, w 2014
roku, nieruchomo pod now inwestycj zakupi waciciel firmy Prevac, co oznacza, e moe tam powsta
fabryka wysokich technologii. Cakowity obszar strefy
na Olszynach obejmuje w
sumie ok. 125 ha.

PLUSY BIZNESU

13 stycznia 2016, nr 1 (202)

DLA

region inwestycje

region - gospodarka

Asystent podatnika dla przedsibiorcy

Bezpiecznie, szybko i tanio

Rozpoczynasz wasn dziaalno gospodarcz i potrzebujesz pomocy na starcie


w biznesie? Moesz skorzysta z indywidualnej opieki asystenta podatnika.
katarzyna krentusz

Jeli od dnia wydania


potwierdzenia nadania numeru identyfikacji podatkowej nie upyno wicej
ni 18 miesicy, naczelnik
urzdu skarbowego moe
wyznaczy dla przedsibiorcy asystenta podatnika,
ktry przez ptora roku
bezpatnie bdzie udziela
wsparcia. Zadaniem asy-

stenta podatnika jest indywidualna obsuga podatnikw rozpoczynajcych


dziaalno gospodarcz,
ktrzy jednoczenie s mikroprzedsibiorcami - to
znaczy, e nie zatrudniaj
wicej ni 6 osb i osigaj
obroty nie przekraczajce 2
mln euro. W ramach swojej
funkcji, asystent podatnika
bdzie udziela informacji w zakresie wypeniania

deklaracji
podatkowych
(take skadanych elektronicznie), udziela pomocy
i wsparcia w konkretnych
sprawach podatnika oraz
przekazywa informacje na
temat przepisw prawa podatkowego (w tym uprawnie przysugujcych podatnikom). Od 1 stycznia
2016 roku, asystent podatnika funkcjonuje w kadym
urzdzie skarbowym.

region - gospodarka

Fot. PIXABAY

Prowadzisz firm na obszarach wiejskich?


Moesz dosta 300 tys. z dotacji!

Jeli chcesz utworzy lub rozwija firm na obszarach wiejskich,


moesz liczy na refundacj czci poniesionych kosztw.
Dziaanie Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw zostao przewidziane w ramach
Programu Rozwoju Obszarw
Wiejskich. Zostao ono przygotowane z myl o firmach
i osobach fizycznych, ktre chc utworzy lub rozwija dziaalno na obszarach
wiejskich.
Dziaanie to rni si od
Rnicowania w kierunku
dziaalnoci nierolniczej. W
przeciwnoci do niej, osoba
ubiegajca si o dofinansowanie nie moe podlega ubezpieczeniu w KRUS.

Dotacja jest udzielana


w formie refundacji czci
poniesionych kosztw kwalifikowalnych zwizanych z
zaoeniem dziaalnoci gospodarczej i moe wynie
maksymalnie 50% poniesionych wydatkw. Jedna
osoba fizyczna czy te firma moe z tego dziaania
otrzyma maksymalnie 300
tys. z. z tym e: 100 tys. z
- jeli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1
i mniej ni 2 miejsc pracy;
200 tys. z - jeli biznesplan
przewiduje utworzenie co

najmniej 2 i mniej ni 3
miejsc pracy; 300 tys. z jeli biznesplan przewiduje
utworzenie co najmniej 3
miejsc pracy.
Podstaw prawn dofinansowania stanowi rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Informacji naley szuka
na stronach internetowych
Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa lub
Ministerstwa Rolnictwa i
Rozwoju Wsi.
dr

region - praca

Szukasz pracownika? PUP wyszkoli go za darmo


Dziki pomocy oferowanej przez Powiatowe Urzdy Pracy, pracodawcy zyska
mog wykwalifikowanego pracownika, a bezrobotni - nowe uprawnienia i prac.
Jeli jeste pracodawc zainteresowanym zatrudnieniem
osoby bezrobotnej, ktrej brakuje kwalifikacji zawodowych,
potrzebnych do pracy na danym stanowisku, Powiatowy
Urzd Pracy pomoe zorganizowa i pokryje koszty szkolenia dla tej osoby.
Szkolenie przyszego pracownika jest organizowane w
ramach umowy zawartej pomidzy urzdem pracy, pracodawc a instytucj szkoleniow.
R E K L A M A

Trjstronna umowa okrela zakres umiejtnoci i kwalifikacji


wymaganych przez pracodawc
oraz zobowiza do zatrudnienia osoby bezrobotnej na okres
min. 6 miesicy w ramach umowy o prac.
Pomoc ze strony PUP daje
obustronne korzyci - pracodawca zyskuje wykwalifikowanego pracownika, a osoba bezrobotna, za darmo, zdobywa
nowe uprawnienia.
Aby otrzyma wsparcie ze

strony urzdu pracy, wystarczy


zoy wniosek w jego siedzibie.
Nowy program PUP uruchomiony zosta ju w Wodzisawiu lskim, a wkrtce zacznie
funkcjonowa rwnie w innych
miastach w regionie i na terenie
caego kraju. O warunkach, jakie musi spenia pracodawca
oraz o szczegach projektu informacji udzielaj pracownicy
Powiatowego Urzdu Pracy.
kk

<< GazetaInformator.pl

W Punktach Opat EXPERT, pooonych w Raciborzu przy ul. Bosackiej 61 i Pracy 21 dziaamy na rynku usug finansowych ju blisko
10 lat, od omiu lat jestemy te w Pszowie przy ul. Traugutta 8.
Pocztkowo w punktach
mona byo dokonywa patnoci za rachunki masowe takie jak prd, gaz, czynsz czy
telefon. Od pocztku bylimy
rzeteln firm. Realizowane
dziki nam transakcje docieray do odbiorcy zawsze na
czas. W tamtym okresie na
rynku pojawiay si coraz to
nowe punkty opat, o ktrych
dzisiaj ju nie pamitamy. Rynek takich usug nie podlega
adnym regulacjom prawnym, a tym samym klient nas
obdarza ogromnym zaufaniem. Budowanie swojej marki oparlimy przede wszystkim na zaufaniu klientw i
wasnej odpowiedzialnoci za
powierzone nam pienidze.
Zadowolony klient by dla nas
najlepsz reklam, bo przyciga kolejnych. Z pomoc przyszy te uregulowania prawne
z 2011r. Stale staralimy si
by konkurencyjni cenowo.
W cigu tych dziesiciu
lat zakres naszych usug uleg
rozszerzeniu, wychodzc naprzeciw potrzebom klientw.
Pojawiy si patnoci przypieszone za dodatkow opat, ktre w coraz krtszym
czasie docieray do odbiorcy.
Wyszlimy naprzeciw przedsibiorcom, zaczlimy realizowa patnoci do ZUS i
US oraz patnoci za towary i
usugi.

Od 2008r. wprowadzilimy dla naszych staych klientw poyczki krtkoterminowe, ktrych cakowity koszt do
dzi jest konkurencyjny. Od
pocztku od klienta nie wymagalimy zbyt wielu formalnoci. Klient, ktry w naszych
agencjach co miesic, regularnie paci swoje rachunki,
mg uzyska poyczk. Regularne spacanie poyczek to
bya take moliwo otwarcia
sobie drogi do uzyskania wyszej kwoty.
Obecnie, wychodzc naprzeciw potrzebom naszych
klientw, stale poszerzamy
nasze usugi. Wprowadzilimy poyczki dugoterminowe
i ubezpieczenia na ycie.
Dzisiaj w naszych placwkach klienci mog opaci dowolny rachunek, ktry bdzie
posiada nr rachunku bankowego odbiorcy. Patnoci mona dokona bez posiadania
specjalnych drukw wpat, za
pomoc dyspozycji ustnej bez
dodatkowych opat. Klienci
mog uzyska byskawiczn
poyczk krtkoterminow
nawet do 2000 PLN lub poyczk rataln i ubezpieczenie
na ycie. Podajc za rozwojem techniki, przelewy mog
by realizowane przy pomocy
karty kredytowej i debetowej.
Transakcje kart pozwalaj
te na jednoczesne wybranie

niewielkiej kwoty gotwki.


Czas realizacji przeleww natychmiastowych uleg skrceniu, patno dokonana do
godz. 13,00 jest u odbiorcy
tego samego dnia. Posiadamy
niskie ceny.
Naszej firmie zaufao blisko 6000 klientw. Wielu
klientw jest z nami przez te
10 lat. Bardzo im za to dzikujemy, bo to oni tak naprawd
woyli swj wkad w to, e nadal jestemy.
W wywiadzie sprzed kilku
lat, gdzie na pocztku dziaalnoci, pado zapytanie o dalszy
rozwj firmy. Odpowied bya nastpujca: To jest mj
sposb na ycie i rozwj firmy traktuj bardzo powanie.
Zreszt tak samo jak moich
klientw(wypowied wacicielki firmy dla Gazety Raciborskiej z roku 2008).
Mamy nadziej, e nasza
firma nadal bdzie spenia
oczekiwania klientw i realizowa swoje przesanie.

Racibrz ul. Pracy 21


Racibrz ul. Bosacka 61
Pszw ul. Traugutta 8
Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

1 stycznia 2016, nr 1 (202)

sylwetki

Z regionu

REGION SYLWETKI

Jako wyglondom w tym klajdzie?! - wywiad z Sar Chmiel, wokalistk zespou zy


JAROSAW KOSOWSKI

Z zespoem zy nagraa
dotychczas dwie pyty, kolejne dwie bd miay premier niebawem w zwizku
z 20 leciem grupy. Jaka
jest prywatnie? Co mwi na
temat kulis szobiznesu? Co
myli o naszym regionie?
Jak wygldao jej pierwsze
zetknicie si ze lsk gwar? Odpowiedzi na te i inne
pytania Sara Chmiel udzielia redakcji Gazety Informator.
Zacznijmy
chronologicznie. Przygotowujc
si do wywiadu, moj uwag zwrci ciekawy fakt z totalnych pocztkw Twojej kariery,
czyli udzia w festiwalu
New Wave 2009, odbywajcym si w litewskiej
Jurmali. Jak si tam dostaa? To bardzo interesujca historia...
Tak, to festiwal modych
talentw z caego wiata.
Taka Eurowizja dla modych
wykonawcw.
Wczeniej
jedziam na rne festiwale po caej Europie. Byam w
takich krajach jak Bugaria,
Ukraina, otwa... Kiedy trafiam na pewien mniejszy,
litewski festiwal jury zauwayo we mnie potencja
i zaproponowao mi udzia
w duym, telewizyjnym festiwalu talentw. Dowiedziaam si, e transmisje
przeprowadzane s w najwikszych rosyjskich, litewskich i otewskich stacjach
telewizyjnych.
Wysaam
wic odpowiednie zgoszenie. Konkurowao okoo 400
artystw solowych i zespow na 3 etapach selekcji. Ja
miaam tyle szczcia, e ju
po drugim etapie znalazam
si w gronie czwrki artystw zakwalifikowanych do
gwnego konkursu w Jurmali...

Fot. Materiay zespoy ZY

Z Sar spotkalimy si w pszowskim MOK u, ktry od wielu lat suy zom jako miejsce prb.
24 letnia piosenkarka od piciu lat z powodzeniem wystpuje na froncie popularnej formacji reprezentujcej nasz region.
goda. Mnstwo nowych znajomoci z Brazylii, Woch,
po prostu z caego wiata.
Due zainteresowanie publicznoci, plakaty z nami
rozwieszone po ulicach Rygi
i Jurmali, telewizyjne relacje z prb, zza kulis festiwalu. Zapamitam to z pewnoci do koca ycia.
Z tego co syszaem New
Wave to dzi jeszcze
wikszy format. Odbywa si w Moskwie, zapraszane s gwiazdy ze
Stanw?
Tak jest. Ja nawet par
lat temu, gdy nie piewaam
jeszcze we zach, chciaam
sprbowa swoich si ponownie, natomiast niestety
zasady s takie, e w New
Wave wystartowa mona
tylko raz. Ale dobre i to. Pozostanie mi na pewno mnstwo miych wspomnie
stamtd.
Po okresie zagranicznych festiwali przychodzi czas zespou Mocha
i Twojego wraz z dziewczynami udziau w Mam
Talent. To co mnie najbardziej interesuje to
kontekst takiego wystpu w talent show, tzn.
proces przebijania si
modego artysty w pol-

Sara Chmiel od piciu lat jest wokalistk zespou zy.

skich realiach muzycznych,


telewizyjnych,
ukadw z tym zwizanych... Tobie si udao
przej przez to such
stop, natomiast np. Sabina Nycek z Twojej byej formacji dalej prbuje swoich si, ostatnio w
Voice of Poland. Jakie
s Twoje przemylenia
z tym zwizane?
Generalnie uwaam, e
caa brana muzyczna jest
trudna... My jako Mocha
mielimy ju dowiadczenie z Debiutw opolskich,
wic konkursu stricte wokalnego, a nie telewizyjnego
show jak Mam Talent. Ambiwalentnie podchodziam
do udziau w programie,
w ktrym jako wokalistka
mam konkurowa z kim,
kto na czas zjada bigos! W
rezultacie jednak ciesz si,
e dziewczyny przekonay
mnie do udziau w programie, bo zyskaymy dosy
du rozpoznawalno. Co
najistotniejsze, gdyby nie
Mam Talent, to nie piewaabym dzisiaj we zach...
Tak, jako jedna z nielicznych zostaa zaproszona na casting na now wokalistk, wanie
poprzez nagranie z waszego wystpu w TVN...

Tak byo. Wracajc jednak do twojego poprzedniego pytania... Moim zdaniem programy typu talent
show masowo produkuj
artystw, ktrzy s przez
kilka miesicy, a potem ju
ich nie ma. Tylko nieliczni przebij t cian, ktra oddziela okres krtkiego
zaistnienia w brany od dugotrwaego kontynuowania
kariery. Wyjtki to Lemon
i Enej, ktre potrafi utrzyma si na rynku, nagrywa
przeboje.
Bo to chyba najwaniejsze utrzyma artystyczn podno. Enej
nagrywa hit za hitem,
konsekwentnie...
Popatrz, zy wystpuj
przez 20 lat i cigle graj
koncerty. Trzeba mie naprawd twardy tyek, eby
istnie tak dugo na polskim rynku muzycznym. Ja
myl moe naiwnie e
wane jest, by robi to prosto z serca. Koniec kocw
fan czuje, to czy udajesz, czy
jeste na scenie prawdziwy.
Trzeba by wiarygodnym.

Czytaj cay wywiad na

GazetaInformator.pl

A tam ju wielkie osobistoci. Aa Pugaczowa w


jury...
Dokadnie... Wspaniae
dowiadczenie i fajna przyR E K L A M A

HURTOWNIA ELEKTRYCZNA
- oprawy owietleniowe
- rda wiata
- kable i przewody
- aparatura elektryczna
- obudowy i rozdzielnice
- osprzt elektroinstalacyjny
- elementy automatyki przemysowej
ALFA ELEKTRO, Racibrz, ul. Czstochowska 8
tel.: 32 777 43 39, 32 777 43 18
raciborz@alfaelektro.com.pl, www.alfaelektro.com.pl

Z regionu

zdrowie

13 stycznia 2016, nr 1 (202)

<< GazetaInformator.pl

racibrz zdrowie

Co dalej z ksztaceniem modych lekarzy?


Czy w zwizku ze zmian na stanowisku dyrektora ds. medycznych raciborskiej lecznicy
mona obawia si zmian w systemie zatrudniania lekarzy - rezydentw?
pawe strzelczyk

Niedawno z pracy w
raciborskim szpitalu zrezygnowa dr Wodzimierz
Kcik, dotychczasowy dyrektor ds. medycznych. Jako zastpca szefa lecznicy
kojarzony by ze sprowadzaniem do Raciborza modych lekarzy-rezydentw,
ktrzy wanie na Gamowskiej zdobywali niezbdne dowiadczenie. W czaR E K L A M A

sie grudniowej konferencji


prasowej pojawiy si gosy
zaniepokojenia, czy system
ten bdzie kontynuowany.
Rezydencja zostaa u nas
wprowadzona 15 lat temu.
Wprowadzono miejsca rezydenckie na chirurgii i ortopedii. Gdy przyszed dr Kcik, otworzono specjalizacje
na pediatrii i na wewntrznym. Zwikszono ilo
miejsc uspokoia Elbieta Wielgos-Karpiska, kt-

ra do czasu konkursu pe- medycznych. Co wicej, jak Rudnik, czynione s stara- ciborzu znaleli nastpni reni obowizki dyrektora ds. zapewnia dyrektor Ryszard nia, aby zatrudnienie w Ra- zydenci.

GazetaInformator.pl >>

Ekologia 7

13 stycznia 2016, nr 1 (202)

region ekologia

Azbest - cichy zabjca


Powszechnie wiadomo
o bardzo gronym i szkodliwym dla zdrowia wpywie
azbestu na organizm. Jest on
niewtpliwie niebezpiecznym
czynnikiem chorobotwrczym, ktry w konsekwencji
moe doprowadzi nawet do
mierci. Wkna azbestu trafiaj do organizmu w znacznym stopniu drog oddechow, wraz z wdychanym
powietrzem. rdem naraenia moe by rwnie woda, ktra wczeniej ulega zanieczyszczeniu. Najbardziej
naraone na jego negatywny
wpyw s osoby, ktre maj bezporedni styczno z
azbestem, wynikajc z pracy przy wydobywaniu, produkcji czy obrbce wyrobw
zawierajcych jego wkna.
Ju od wielu lat prowadzona
jest polityka majca na celu
radykalne zmniejszenie stenia azbestu, do 2032 roku

uywanie wyrobw zawierajcych azbest ma by cakowicie zakazane.


Waciciele, zarzdcy budynkw oraz uytkownicy
wieczyci maj obowizek

Pozbd si
azbestu z dachu!
Mona uzyska
fundusze
na ten cel.
dokonywania kontroli stanu wszystkich wyrobw zawierajcych azbest, a take
oceny czy nadaj si one do
dalszego bezpiecznego uytkowania. W przypadku negatywnej oceny realizowane s
dziaania zwizane z usuniciem azbestu i zastpieniem
go bezpiecznym zamiennikiem. Istnieje take moli-

wo dokadnego zabezpieczenia materiau poprzez


szczeln zabudow. Od wielu
lat w finansowaniu wymienionych dziaa udzia ma
nie tylko waciciel obiektu.
Moliwe jest rwnie skadanie wnioskw o dotacj z
regionalnych jednostek samorzdowych, ktre maj
zabezpieczone rodki wanie
na ten cel.
22 grudnia Rada Nadzorcza Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska
podja uchwa o przyjciu
nowych szczeglnych zasad
dofinansowania jednostek samorzdu terytorialnego przy
udziale rodkw z Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w
ramach programu priorytetowego SYSTEM Wsparcie
dziaa ochrony rodowiska
i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOiGW
Cz 1) Usuwanie wyrobw
zawierajcych azbest.

racibrz - ekologia

Warunki finansowania
zada wykonywanych przez
jednostki samorzdu terytorialnego bd w obecnym roku korzystniejsze ni w latach
poprzednich. Wynika to z faktu, i WFOiGW przeznaczy

na realizacj zada zwizanych z usuwaniem i unieszkodliwieniem azbestu dofinansowanie w formie dotacji.


Subwencja bdzie moga wynosi nawet do 50% kosztw
kwalifikowanych zadania, lecz

racibrz - ekologia

Jak Racibrz
radzi sobie z nisk emisj?
Smog i niska emisja to
bardzo powany problem
w caym kraju. Miasto Racibrz prowadzi szereg
dziaa, by zmniejszy negatywne skutki tych zjawisk.
Jak wynika z wszelkich
danych problemem nie s fabryki, ale osoby prywatne.
Przyczyn zanieczyszczenia atmosfery jest gwnie niskiej jakoci wgiel oraz inne paliwa,
ktrymi ogrzewane s budynki
mieszkalne. Nie bez znaczenia
pozostaje fakt, i czsto spalane s mieci. Jako powietrza,
jakim oddychamy, staa si w
cigu ostatnich kilku tygodni
tematem rozmw na najwyszych, europejskich szczeblach
wadzy. Komisja Europejska
pozwaa Polsk do Trybunau Sprawiedliwoci Unii Europejskiej. Powd? Wysokie
stenie pyu zawieszonego w
powietrzu. Problem zauwaaj take raciborzanie, ktrzy
powoali do ycia Raciborski
Alarm Smogowy. Racibrz
podobnie jak inne miasta lskie boryka si z problemem
jakim jest smog. Myl, e w
mniejszym stopniu ni typowe
miasta grnego lska, jednak
niewtpliwie to zjawisko u nas
wystpuje mwi naczelnik
Wydziau Ochrony rodowiska Urzdu Miasta Racibrz,
Zdzisawa Sonierz.
Czym jest niska emisja?
Najprociej mwic, jest to
emisja produktw spalania z
niskich emiterw (o wysokoci nie wikszej ni 40 m), kt-

Dach pokryty materiaami zawierajcymi


azbest stanowi zagraenie dla zdrowia.

nie wicej ni 400z/Mg odpadu zawierajcego azbest,


w przypadku gdy na zadanie
skadaj si: demonta, zbieranie, transport i unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadw zawierajcych
azbest. Natomiast, gdy wykonywanie zada nie bdzie obejmowao demontau a jedynie pozostae
dziaania, kwota ta wyniesie
300z/Mg. Dofinansowanie
przedsiwzicia, podobnie
jak w latach ubiegych, moe wynosi do 100% kosztw kwalifikowanych. Jego
uzupenienie moe stanowi
poyczka ze rodkw WFOiGW.
O dofinansowanie, wzorem lat ubiegych, bd mogy ubiega si jednostki
samorzdu terytorialnego
posiadajce program usuwania azbestu i na terenie
ktrych zastaa przeprowadzona inwentaryzacja wyrobw zawierajcych azbest.

re s kumulowane w dolnej
warstwie atmosfery. W okresie zimowym kadego dnia
pojawiaj si ostrzeenia o
przekroczeniach dopuszczalnych norm pyu zawieszonego
w atmosferze. Na stronach internetowych urzdw mona
znale aktualne informacje
na ten temat pochodzce od
Wojewdzkiego Inspektora
Ochrony rodowiska. Rekordy
przekrocze padaj rwnie w
subregionie zachodnim woje-

Miasto od dawna
wprowadza wiele
programw ograniczajcych nisk
emisj. Po latach
wida efekty.
wdztwa lskiego, do ktrego
wlicza si m.in. Racibrz, Rybnik czy Wodzisaw lski. Miasto prowadzi szereg dziaa, by
lokaln spoeczno o problemie informowa. W ostatnim okresie, w 2015 roku, wydalimy dwie ulotki, z ktrych
kada trafia do budownictwa
jednorodzinnego. Ponadto na
supach informacyjnych oraz
tablicach urzdowych umieszczone zostay ponadto plakaty
Kochasz dzieci, nie pal mieci. Dodatkowo realizowane
s liczne programy oraz spoty dotyczce niskiej emisji
wylicza Zdzisawa Sonierz z

raciborskiego magistratu. Pomocna w walce z nisk emisj moe okaza si ustawa


antysmogowa. Powala ona na
wdroenie zakazu palenia wybranymi, najbardziej szkodliwymi rodzajami opau. Poza
tym jest w niej mowa rwnie
o wdroeniu uytkowania kotw z automatycznym podajnikiem paliwa minimum klasy
trzeciej. Ograniczenia te moe
wprowadzi jedynie marszaek
wojewdztwa lskiego. Magistrat wysa ju prob o podjcie odpowiednich uchwa. Stanowisko Raciborza jest spjne
ze stanowiskiem pozostaych
czonkw Komisji do walki z
nisk emisj, do ktrej naley.
W Raciborzu jednym ze
sposb walki z nisk emisj
jest program pilotaowy KAWKA, w ramach ktrego udzielane jest wsparcie dla zada z
zakresu ograniczania niskiej
emisji ujtych w Wojewdzkim Programie Ochrony Powietrza.
Mieszkacy, ktrzy chc
zmieni sposb ogrzewania
swojego domu lub mieszkania na ekologiczny maj sporo moliwoci. Mog pozyska
na ten cel dotacj lub poyczk pochodzc z Narodowego oraz Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach. Warto doda, i w naszym regionie od 1998 roku
udao si zmodernizowa niemal 800 rde ciepa.
ic

Termomodernizacja budynku
szkoy w Brzeziu
Fot. Ireneusz Burek

iwona cybulska

Fot. Leszek Iwulski

Od nowego roku finansowanie przez WFO dziaa w zakresie usuwania azbestu ma by bardziej opacalne ni w latach ubiegych.

Ju niedugo uczniowie Szkoy Podstawowej


nr 3 w Brzeziu bd cieszy si nowym wizerunkiem szkoy.
W Szkole Podstawowej
nr 3 im. Krzysztofa Kamila Baczyskiego w
Brzeziu realizuje si projekt pn. Termomodernizacja budynku szkoy z
adaptacj strychu do celw edukacyjnych.
Projekt jest wspfinansowany ze rodkw WFOiGW w Katowicach. Wykonawc projektu jest firma
BORBUD z Raciborza. Koszt
inwestycji wynosi ok. 2 mln
zotych. Pierwszy etap projektu obejmuje wymian dachu i ocieplenie budynku.
W ramach gruntownego
remontu realizuje si wymian centralnego ogrzewania,

okien i osuszenie budynku


oraz zwikszenie liczby sal
edukacyjnych. W szkole uczy
si 149 dzieci.
Prace rozpoczy si w
padzierniku;
prawdopodobnie do koca biecego roku szkolnego zostanie
wymieniony dach budynku
szkoy przy ul. Myliwca 16.
Z kolei szkoa zostanie ocieplona ju wiosn przyszego
roku. Inwestycja w placwce
w Brzeziu bya konsultowana z rad rodzicw, nauczycielami i mieszkacami przy
udziale przedstawicieli wykonawcy projektu wyjania
Magorzata Popiel-apiniak,
dyrektor SP nr 3 w Brzeziu.

Dyrektor nie kryje swego zadowolenia ze wsppracy z


Prezydentem Miasta Raciborza, Urzdem Miasta, WFOiGW, wykonawc projektu i
mieszkacami Brzezia.
Wykonawca
planuje
ukoczy wszystkie prace remontowe do koca sierpnia
przyszego roku. Pani dyrektor ma nadziej, e szkoa po
gruntownym liftingu zyska
nowe oblicze i bdzie nowoczesn placwk speniajc
wszystkie europejskie standardy. Stale zmierzamy w
kierunku nowoczesnoci
przyznaje dyrektor szkoy.
ma

8 Motoryzacja

MOTOrady:
KRZYSZTOF KSIK

Niskie zimowe temperatury


wywieraj znaczcy wpyw na
stan naszego samochodu. Jednym z najbardziej wraliwych
elementw samochodu na zimowe warunki jest akumulator.
Jak zadba o to, aby by sprawny w cigu caej zimy?
Na pocztku musimy
sprawdzi, czy wszystkie elementy czce akumulator z
reszt urzdze s w dobrym
stanie. Naley sprawdzi, czy
na stykach nie ma ladw korozji, a klemy na akumulatorze
nie mog by lune, poniewa

13 stycznia 2016, nr 1 (202)

ZADBAJ ZIM O AKUMULATOR

nie zapewni nam wydajnego


przepywu prdu. Poczenia
te sprawdzamy podczas, kadego przegldu samochodu czy
to zim, czy wiosn. Jeli klemy lub bieguny akumulatora s
skorodowane, powinny zosta
oczyszczone ze rdzy np. drucian szczotk.
Jeli nie posiadamy akumulatora bezobsugowego naley sprawdza poziom, a take stan pynu w baterii. Naley
otworzy kad cel i sprawdzi,
czy nie jest sucha lub wypeniona niedostatecznie i uzupeni
wod destylowan. Akumulator niewymagajcy naszej uwa-

NAPRAWY POWYPADKOWE

gi tzw. bezobsugowy bdzie


szczelnie zamknity, bez moliwoci zajrzenia do rodka. To
wanie tego typu akumulatorw dostpnych jest najwicej
dzisiaj na rynku, wypieraj one
powoli stare klasyczne (obsugowe) baterie.
Jeeli twj akumulator ju
naprawd pad w profesjonalnym warsztacie mona podczy go pod urzdzenie, ktre
sprawdzi dziaanie pod obcieniem. Zdarza si, e wystarczy
usun usterk instalacji, dola wody do baterii lub j doadowa i korzysta z niej jeszcze
rok lub dwa.

MECHANIKA POJAZDOWA

Zazwyczaj akumulator jest


sprawny przez okoo 5-6 lat. Odkd ow sta si drogim surowcem, wielu producentw nauczyo si go oszczdza. W efekcie
bateri, ktra dziaa przez 9-10 lat,
jest obecnie bardzo trudno kupi.
Niestety w bateriach szybko zuywaj si elektrody, a ich elementy
utleniaj si. Jeli nasz akumulator
zblia si do tego wieku, powinnimy go wymieni, aby w zimie nie
zaskoczya nas jego awaria.
Czasem akumulator trzeba
podadowa. Podczajc bateri do prostownika, pamitajmy,
aby zawsze jako pierwszy podczy biegun uziemiajcy, czyli

KLIMATYZACJA

GEOMETRIA K

47-400 Racibrz ul. Rybnicka 129a, tel. 32 415 31 43 www.opolony.pl


R E K L A M A

<< GazetaInformator.pl

minus, nastpnie biegun plus,


czyli moc, odczamy, najpierw
moc, a potem mas. Nigdy nie
powinnimy podcza mocy do
nieuziemionego urzdzenia. Nie
wolno te podcza odwrotnie
biegunw akumulatora do prostownika.

O akumulator warto zadba,


szczeglnie w zimie, kiedy jest on
najbardziej naraony na uszkodzenie z powodu temperatury i
kiedy wczamy szczeglnie duo odbiornikw prdu (wiata,
wycieraczki, radio, czy ogrzewanie tyl. szyby itp.).

Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy


z Auto Centrum Opolony w Raciborzu

GazetaInformator.pl >>

Reklama 9

13 stycznia 2016, nr 1 (202)

reklama

poligrafia >>>

32 414 90 30, 533 355 277

Dzia grafiki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl

Przewz osb
Polska Niemcy Polska

Przewz osb i paczek


PolskaNiemcy.
Wyjazdy z Polski we wtorki
i pitki, powroty z Niemiec
w rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie.
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529
www.przewozyosobpolska.pl
R E K L A M A

10 Ogoszenia

<< GazetaInformator.pl

13 stycznia 2016, nr 1 (202)

ogloszenia.GazetaInformator.pl

bezpatne ogoszenia w internecie

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
tekstowe 6 z
moduowe: tekstowe 20 z

w ramce 10 z
graczne 35 z

FINANSE
Kredyty konsolidacyjne i gotwkowe. Oprocentowanie ju od
4,9%. Dugi okres kredytowania
nawet do 120 m-cy. Minimum
formalnoci. Szybka decyzja. Bez
ogranicze wiekowych! Ju dzi,umw si z naszym doradc na
bezpatne sprawdzenie oferty dla
Ciebie! Dom Finansowy QS, ul.Opawska 38, Racibrz (na przeciw
Leclrec'a). Tel. 530 499 444.
Poyczki pozabankowe. Nawet
do 25 tys.! Dla osb ze z histori kredytow. Rwnie z zajciami komorniczymi! Posiadamy
rwnie bogat ofert chwilwek
z moliwoci rozoenia patnoci
nawet na kilka rat! Nie wymagamy przedstawienia dokumentw
dochodowych! Dom Finansowy
QS, ul. Opawska 38 (na przeciw
Leclrec'a). Tel. 530 499 444.

KOMIS LOMBARD
Poyczki pod zastaw
Odsetki od 5 z

(dla emerytw i rencistw

10% zniki)

Racibrz,
ul. Staszica 8

(wejcie od podwrza)

Tel. 32 419 01 95
502 633 072

KREDYT

100 tys.

rata 689 z
32 700 72 11
792 115 113
KREDYT

50 tys.

rata 549 z
32 700 70 40
790 501 503
KOMIS LOMBARD
Poyczki pod zastaw
Najnisze
oprocentowanie
Tel. 604 729 874
502 890 351
Racibrz
ul. Opawska 21/2
(rg Opawskiej i Ogrodowej)

na kolorowym tle 14 z

>> KUPI <<

obiekt z przeznaczeniem
na zakad produkcyjny.
Powierzchnia 300-500m2,
dziaka o pow. 0,30-0,5ha,
lub sam dziak.
Na terenia Raciborza i okolic.
PRODUKCJA CICHA, BEZODPADOWA.

Tel. 602 159 024


ZDROWIE
PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
lek. stom. Grayna
Serwinowska-Awsiuk
W ramach NFZ:
pon.,r., czw.: 14.00-18.00
wt.: 9.00-13.00
Pitek na telefon
47-400 Racibrz
ul. orska 45/2
Tel. 32 417 76 40, 32 415 17 06
BEZ KOLEJEK!

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Izabela Kuczmierczyk

Racibrz, ul. Opawska 27a/1


Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
NAPRAWY PROTEZ

PRACA
Agencja porednictwa pracy Euro Labora o nr certykatu 7061
poszukuje pracownikw na stanowisko: OPERATOR WZKA
WIDOWEGO WYSOKIEGO
SKADOWANIA. Zatrudnienie
na niemieckich warunkach. Spotkanie z pracodawc oraz jazdy
prbne odbd si w Pszczynie na
lsku, w lutym 2016.
Nr kontaktowy: (32) 270 31 84

ATERIMA MED
Opiekunki osb starszych
w Niemczech.
Tel. (32) 506 55 87

PRACA
REDAKTOR DZIENNIKARZ
Redakcja gazety regionalnej oraz
portalu internetowego zatrudni
dziennikarza.
Wymagane:
dowiadczenie w pracy
redakcyjnej/dziennikarskiej,
min. rednie wyksztacenie,
znajomo internetu,
programw biurowych,
prawo jazdy.
Mile widziane:
umiejtno robienia zdj,
znajomo programw
do obrbki zdj, audio.
CV prosimy wysya na adres biuro@raciborskiemedia.pl

PRACA
FOTOREPORTER

Wymagania: umiejtno robienia dobrych zdj, wasny sprzt


fotograczny, dyspozycyjno,
znajomo obsugi komputera i programw obrbki zdj.
biuro@raciborskiemedia.pl,
Tel. 533 355 277.

NIERUCHOMOCI
Wynajm mieszkanie na 2 pitrze
60m2 w Raciborzu, ul. Spdzielcza. Dostpne od zaraz. Tel. 601
648 350.

Sprzedam mieszkanie w Raciborzu


38m2, ul. Opawska blisko Tesco.
2 pokoje, kuchnia z oknem (wymienione okna), CO, balkon. 85 tys. z.
Tel. 731 338 688, 661 705 074.

ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz


tel. 533 399 344, 32 414 90 30, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)

MERCEDES-AUDI
BMW-VOLVO
amortyzatory, oyska
ukady: hamulcowe,
kierownicze, napdowe
RACIBRZ
ul. Klasztorna 9
Tel. 32 419 06 027

AKUPUNKTURA
rwa kulszowa, zespoy blowe
krgosupa, migrena,
depresja, uszczyca,
niewydolno krenia
Rejestracja 781 289 867
Racibrz, ul. Ocicka 51a
Rudnik, ul. Soneczna 38a
PORADNIA ORTOPEDYCZNA

przy Centrum Zdrowia


ul. Ocicka 51a w Raciborzu.
Czynna: pon. 16 .00 18.00
Rejestracja telefoniczna:

781 289 867

GABINET
BIOENERGOTERAPII
Schorzenia krgosupa
i narzdw ruchu, stany blowe,
choroby wewntrzne.
Racibrz, ul Mickiewicza 18
Rejestracja tel. 32 755 21 31

MECHANIKA
POJAZDOWA
szybko tanio solidnie
Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska
Tel. 32 415 18 86

ZOMOWANIE
WSZELKICH POJAZDW
Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
WWW.HAMARO.PL
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146


AUTO KOMIS
SAMOCHODY
SPROWADZONE Z NIEMIEC
www.pkcar.otomoto.pl
Tel. 604 167 265, 664 193 181
Racibrz, ul. Rudzka 105
SPRZEDA ZAMIANA RATY
TRANSPORT SAMOCHODW

ALUZJE ROLETY!
Najtasze aluzje/rolety.
Tel. 604 729 874, 502 890 351.
Racibrz, ul. Opawska 21/2
(rg Opawskiej i Ogrodowej).
Pokrycia dachowe, ciesielka,
blacha trapez, blachodachwka, obrbki blacharskie, papa
zwyka, termozgrzewalna, gont,
rynny, styropapa. Tel. 664 807
199.

AZBEST

demonta, utylizacja
dofinansowanie
DEKARSTWO | KOMINY
10 lat gwarancji

Tel. 792 013 569


509 055 051

e-mail: azo.gawlik@wp.pl

MOTORYZACJA

AUTO-GARA

RNE

MECHANIKA
OPONY ZIMOWE
ALUFELGI FELGI
Felgi stalowe duy wybr
Serwis Ogumienia
Demonta i monta
opon Run Flat | Gacka Rajmund
Racibrz, ul. Mariaska 25

Tel. 504 476 839

PRANIE DYWANW,
TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, TAPICERKI
MEBLOWEJ, POLEROWANIE MASZYNOWE,
PASTOWANIE,
CZYSZCZENIE
CIAN I ELEWACJI
Tel: 32 763 40 43
Kom: 504 412 875
Racibrz, ul. Ogrodowa 46

www.green-clean.pl
ODZIE ROBOCZA
ARTYKUY BHP, P.PO.,
SPAWALNICZE, CHEMIA
GOSPODARCZA,WE.
Racibrz, ul. E ichendorffa 12
tel./fax 32 440 30 36
512 936 444
www.deln-raciborz.pl

Komis od A - Z
(Kup, Sprzedaj)

Dla Ciebie mie,


Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj
Przynie sprawisz
Komu rado.
Zapraszamy
od pn.-pt.: 10-17
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 10
(naprzeciw byego Jaworu)
Tel. 660 287 150
797 638 860
Odwied Nas
www.olx.pl (tablica.pl)

Przychodnia Weterynaryjna

centrovet

Monika Fita & Barbara


Koodziej-Sordyl
Racibrz, ul. Mysowicka 16/9
Tel. 693 155 008
795 729 389
Przyjmujemy:
pon.- pt.: 9:00-20:00
sob.: 9:00-14:00

www.centrovet.pl
USUGI TAPICERSKIE
Wynajem przyczep
Tel. 668 663 721

Firma STACH-DREW

oferuje drewno kominkowe,


drewno opaowe
w dobrej cenie.

Rzuchw, ul. Rybnicka 61


Tel. 512 271 815
32 430 10 45.

Skad znajduje si
z tyu budynku.

Warsztat: naprawa ROWERW,


MOTOROWERW, WZKW
TOWAROWYCH
z wieloletni tradycj od 1946r.
WARSZTAT
LUSARSKO-MECHANICZNY
Adam Majnusz
Tel. 32 415 18 80, Mariaska 1
47-400 Racibrz

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 11

13 stycznia 2016, nr 1 (202)

RACIBRZ RCK 23 STYCZNIA

R E K L A M A

KONCERT IRENY SANTOR

23 stycznia w RCK-u w sali widowiskowej o godz. 17:00


odbdzie si koncert Ireny

Santor. Piosenkarka wystpi


wraz z zespoem muzycznym
w skadzie: Mariusz Dubrawski - fortepian, Wojciech Ruciski - kontrabas, Grzegorz
Poliszak - perkusja. Wyjtkowy
koncert spotkanie z niekwestionowan Pierwsz Dam
Polskiej Piosenki, ktra nagraa wiele niemiertelnych
piosenek, takich jak: Tych
lat nie odda nikt, Powrcisz
tu, Ju nie ma dzikich pla.

W programie usyszymy znane i lubiane przeboje artystki, piosenki z okrytej platyn


pyty Krci mnie ten wiat
oraz najnowszej pyty Punkt
widzenia wydanej rok temu
przez Polskie Radio, ktra entuzjastycznie przyjta przez
recenzentw, zdobya take
serce i uznanie publicznoci.
Pikny i wyjtkowy gos, bogaty wachlarz interpretacyjny
sprawiaj, e jest piosenkark

z grnej pki panteonu polskich artystw. Zdobya rzesze


fanw i nadal piewa z tym samym entuzjazmem co kiedy
w modzieczych latach. Jej
piosenki zapady w pamici
wielu sympatykom dobrej muzyki. Poza tym s ponadczasowe, gdy piosenkarka piewa o
codziennych, aktualnych sprawach (mio, przemijanie, nostalgia itp.). Bilety w cenie: 60
i 50 z.

RACIBRZ ARENA RAFAKO 30 STYCZNIA

X JUBILEUSZOWA REWIA TACA

30 stycznia w hali Rafako o


godz. 17:00 odbdzie si X Ju-

bileuszowa Karnawaowa Rewia Taca. W roli gwnej wystpi utalentowana raciborska


modzie, ktra zaprezentuje
urozmaicony repertuar swoich
moliwoci. X Jubileuszowa
Karnawaowa Rewia Taca zostanie poprzedzona tradycyjnie
warsztatami tanecznymi: salsa
- prowadzenie Aleksander Piecha, szkoa taca El Pachanguero z Rybnika, nastpnie taniec
towarzyski prowadzenie Jan
Kliment, tancerz telewizyjnego

show Dancing with the Stars


(Taniec z Gwiazdami), dwukrotny mistrz Czech i piciokrotny mistrz Polski, trener i
sdzia World Dance Council.
Konkurs taca towarzyskiego dla modziey wychowankw MDK-u w Raciborzu,
pokazy taca towarzyskiego
tancerzy Klubu Taca Towarzyskiego REWIA dziaajcego
przy MDK-u w Raciborzu i byych wychowankw oraz gocia
specjalnego Jana Klimenta z

partnerk Lenk Trzov i inne


liczne niespodzianki. Wisienk
na torcie karnawaowej rewii
taca bdzie gocinny wystp
Modzieowej Orkiestry Pastwowej Szkoy Muzycznej w
Raciborzu. Organizatorem wydarzenia jest MDK, natomiast
wsporganizatorami s: OSiR
w Raciborzu oraz Rada Rodzicw przy MDK-u. Honorowy
patronat nad imprez objli:
Prezydent Miasta Raciborza i
Starosta Raciborski.

- Wizytwki
- Ulotki
- Plakaty
- Piecztki
- Katalogi
- Banery
reklamowe

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
14 STYCZNIA DK STRZECHA RACIBRZ
14 stycznia o godz. 18:00 w Domu kultury Strzecha odbdzie si
seans lmowy w DKF PULS Amy. Dokument opowiada
prawdziw histori gwiazdy muzyki Amy Winehouse, ktra zmara
na skutek zatrucia alkoholowego w wieku 27 lat.

20 STYCZNIA MIPBP RACIBRZ


20 stycznia o godz. 9:00 w Klubie Malucha MiPBP w Raciborzu
lii nr 2 na Ostrogu przy ul. Rudzkiej 38 odbdzie si bal karnawaowy przebieracw zorganizowany z myl o najmodszych. Wstp wolny.

15 STYCZNIA DK STRZECHA RACIBRZ


15 stycznia o godz. 16:00 na sali widowiskowej w Domu Kultury
Strzecha w Raciborzu odbdzie si przedstawienie w wykonaniu dzieci z Przedszkola nr 24.

21 STYCZNIA MIPBP RACIBRZ


21 stycznia o godzinie 16:00 Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Raciborzu oraz Wypoyczalnia Eureka zapraszaj na
wsplne czytanie w jzyku angielskim bajki Mogs Christmas.

16 STYCZNIA DK STRZECHA RACIBRZ


16 stycznia o godz. 16:00 na sali widowiskowej Raciborskiego Centrum Kultury DK Strzecha odbdzie si XXX edycja Wieczoru
Kold.
18 STYCZNIA MDK RACIBRZ
18 stycznia o godz. ... w Modzieowym domu Kultury w Raciborzu
odbdzie si spektakl z okazji Dnia Babci i Dziadka.
19 STYCZNIA DK STRZECHA RACIBRZ
19 stycznia o godz. 09:30 na sali widowiskowej Domu Kultury
Strzecha odbdzie si pokaz lmu May Ksi w ramach
Szkolnej Akademii Filmowej. May Ksi opowiada swoj histori
pilotowi, ktrego samolot rozbi si na Saharze.
19 STYCZNIA MIPBP RACIBRZ
19 stycznia o godz. 16:15 w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece
Publicznej w Raciborzu w ramach Klubu Przyjaci Biblioteki na
Ostrogu odbdzie si spotkanie podrnicze ze Zbigniewem
Krciszem pasjonatem gr, czonkiem Raciborskiej Grupy
Outdoorowej.
R E K L A M A

Promocja!
Do koca stycznia
do teczek firmowych

250 wizytwek

GRATIS!

21 STYCZNIA RCK RACIBRZ


21 stycznia o godz. 8:15 na sali widowiskowej Raciborskiego Domu
kultury odbd si spektakle dla dzieci w wykonaniu Teatru
Wspczesnego z Krakowa.
21 STYCZNIA DK STRZECHA RACIBRZ
21 stycznia o godz. 18:00 w Domu Kultury Strzecha odbdzie si
seans lmowy DKF PULS - Modo. Fred i Mick, przyjaciele, ktrzy niebawem przekrocz prg osiemdziesiciu lat, wyjedaj do hotelu pod Alpami, gdzie wspominaj swoj przeszo.
25 STYCZNIA RCK RACIBRZ
25 stycznia o godz. 8:30 w sali widowiskowej Raciborskiego Centrum Kultury odbdzie si spektakl w wykonaniu Agencji
Artystycznej CRACOVIA Ania z Zielonego Wzgrza.
25 STYCZNIA MIPBP RACIBRZ
25 stycznia o godz. 15:00 w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Raciborzu odbd si Warsztaty z wyobrani:
Na szkle malowane przeznaczone dla dzieci od lat 7 i modziey
rozwijajce umiejtnoci manualne i plastyczne.
26 STYCZNIA RCK RACIBRZ
26 stycznia o godz. 08:15 w sali widowiskowej Raciborskiego
Centrum Kultury odbd si spektakle dla dzieci w wykonaniu
Wrocawskiego Teatru In-Art.
27 STYCZNIA MIPBP RACIBRZ
27 stycznia o godz. 16:30 w Wypoyczalni dla Dzieci i Modziey
Eureka w Raciborzu odbdzie si na drugiej edycji programu Od Przedszkola do Ksikowego Mola. Dla najlepszych
przewidziano nagrody.

*) szczegy pod numerami telefonu

32 414 90 30
533 355 277
Dzia grafiki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

SALA SZKOLENIOWA
do wynajcia!
Racibrz centrum
(dogodny dojazd,
parking, media)
Idealna na: kursy,
szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
tel. 533 362 362

12 Reklama

13 stycznia 2016, nr 1 (202)

<< GazetaInformator.pl

AKADEMIA FITNESS 16 stycznia (sobota)


wituj z nami III urodziny!
PROGRAM
SALA 1
9.00 AKTYWNI 50+/ Asia
9.45

LATINO DANCE/ Agnieszka

SALA 2
8.30 JOGA/ Grayna
9.15

PORT DE BRAS/ Dominika

Zapisy
na darmowe
zajcia

788 868 656

10.30 TBC/ Agata G. i Monika U.

10.00 FIT-MIX/ Monika

11.15 DRUMS ALIVE/ Agnieszka

10.45 BRZUCH&STRETCHING/ Ania

12.00 STEP&SHAPE/ Karina

11.30 DEEP WORK/ Dominika

12.45 LATINO DANCE/ Magda B. i Grzegorz

12.15 TRENING METABOLICZNY/ Asia G.


13.00 PILATES W CIY/ Agata Sz.

18.00 22.00 Urodzinowa impreza dla klientw Akademii Fitness

W PROGRAMIE DARMOWE ZAJCIA,


NAGRODY I WYRNIENIA!
Ponadto:
konsultacje z dietetykiem i trenerem personalnym Asi
konsultacje z zjoterapeut kobiet Agat
konsultacje z zjoterapeut Bartoszem
degustacja raciborskiej wody ZWiK
porady ubezpieczeniowe BROKERTA

Akademia Fitness
aktywnie moesz wicej

Akademia Fitness
Racibrz | ul.Ocicka 4

You might also like