Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svoboda-1906-12

Svoboda-1906-12

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:
Published by SVOBODA
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).

More info:

Published by: SVOBODA on Mar 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/12/2011

pdf

text

original

 
пись
для
р
XIV
Сврентонь,
И*^
Четвврь
КяЛЕНДАЛь,Галичині.
Якь
рішили зббратидячи
по
заиатероооілюдей там», що
діє о»
Галичині,
аал
ята ся, що колектори на-певно вберуть ою иоважнусуму а може
и
ббльше. Варта щоби
и
друга русі*абшли
за
примі-8Нвця буде перу
ХОДИТИ
че-|реві» шість стейтбм, Саол.Коштидолярбвь.ррОСЕ№погляу
иО
ІЛО якиВВЬ. ЩО
о*у"
лбо
іарунвбвь•лап»
ти
право,рь платять.п. орава
тй що
пла-
а „Овободу"
або „Я*
ю" пврвд% *мИ*>ще
тй
дарунки була
7-.
ни Такь само
не
ь мати, права
до
твхьі;'і.
тй,
котрй заплава Свободу"
Щ
дьвю ~тоді, воля
lie-
веяо
се
оголошене
вь
роді" друковати.
Редакція.
вертаємо увагу усіхьРуоввбВЬ, ЩО маючеіоь якійсь інтересь,•иоть
ся
пасати
до
листи польовою
^мр-
(думаюче, що то красщо то може снідчи-йхь учспостп"),
ідо
інстбвь читати ве бу-а водь разу кинемою'к'оіиа. Се
ВСТЬІДЬ
и
І«.
щоби такій Русинь,ве то.іько натерпівьІь враю водь Польща-рє ту ахав свою голо*
і
польске ярмо.
Не
южь потбмь ве мав
до
прнтовсіи, вола
ему
доишемо або
не
вала-о те, за чимь до нась
еі.
вожь звертаємо увагуіплатникбвь Руоинбвьіавтбвь
а*,
росїйскои
У*
їм,
аг
Киівевов
губ.
їшихь, щоби
ве
паса
Р
вась украввьско
ро
to церковним» жаргб-Ми розуміємо, ПІ*»!тань
в-.
Рооін,
ве
*МВ-в учіпц
ся
писати
по
їтЩЩи
-аа-
ромь своахь штсбурскиїь
*
ВО
по
сод* *« •••«.«•»
хе
ідг Htm, іюираввон
у»
"ьск'ш мови вь aBOJIf^ЙВпорожскон
СІЧИ"
вь
Мікіодорть,
Па.
мають вже свем Щіформи.
ІЬ
балю явили
ся
січовики вь овоимь|оічов6мь убравю
и
дужевиглядали. Треба
ту
щ\* мікіспортскйвизничають
оа
горячвмь у^рлйньекимь патріотввмомь.
"^
;
Ф
Пддчась кровавоа ббй-ви иа. львовскбмь універ-катеті,
еро
аву-^ пишемообширнійше
на
стороні
4.
вь особпой статі
вь
сімт.числі ..Свободи", брало
у-
часть, якт>
вь
посліднбЙхвилі довідуемо ся. вадь5U0 польокихь студентові..а лише
78
руокихь,
що
сл у чайно тоді були
на
у-
ніверзитеті. Помиио такьмалого числа рускихь оту*донтбвь
в»
порбвнаню
до
польокихь, рускй вбдперлинанидь польокихь причімьраненихь востало
12
польових»
я 4
руокихь отуден-ТбВЬу
Ф
Редактор* ..Світа"
пм»те.
що вбнь, якь
и
другйправославнй Попи Укра-инці, люблять Украйну
и
укр'-шньску мову,
в що
взагалі гавоолаїод. не проти внв-уврв^атяу
в
томурадить яамь,. щоби ми усіперейшли
на
православіе.Звертаємо отже его увагу,що сего року, коли учеви-BM виівсвои духоваов
ее-
Мвнаріи зложили міжь
со
бою 200 рублівь
а
удали| ся
до
свого семинарскогощоби ово
оо-
ммь аа тй грошізал
ОЖИТИ
для себе бібліотеку
в
читальню, вачалн-
ІМЇЇА-:*
укравньсаа *|отво агодвло
са
аа те, алепод-ь услдвєиь, що ве анаЙдесь тамь
ні
одна укр*иньска книжка
в ві
ода
* *"
Щ
£*
ч
ч«г.
жь
знов» B^ifffpMBbcaa газета.
•• сил
моць
до
роЧгій-
'"
в
і'-,
котрая також»*»*'!w
іь
ц.
то
/
вм
іть
так-
неможливе
Лі
чи-
І
та
,
То В'-,
.,,
TnR
Ір»-МО-~
і
*го.
Чо
му
Hej
ЛІОДСКВ
!
-
ЧИЖ»
Я
и
**єі*даііі|.,уч«-н я"?..
Щ
і''л-
С*обвям%^'"оіица
Щ
У-**ли
*:
Я
и
« збирав*•*>
ГКИ-ЙМЙ
<Ьл*$р
Ег#^:Звв*»Дае
е'а
єпблка,що має побудувати лівію(стрітвар- ву)
«і"
пр»^мо^
*^Ш
£--§*&
Ьі
^"
'
я*!
і
Ірі Кошта обчвми
8
від., деларбйь.3*1'Желізввча аомоавіяSouthern
ВОЧВЄ
будувати Вояуичу дорогу, що "О-
^tpeaiuer*:»» """
ШІ
jAidMaB'
Тажмл*тростьержавахь оголоси вьсиравоздаве
за
рдкь
1005.
вь якого показуйсь, що тойтрость
аа
цілий мивувшійроїсь мавь биааеоу
вв 585
міл.
331 тисячь
736
долярбвь. Чистого зиску
(ао|
вбдтягвевю ВСЯКИХЬ
ви
даткбвь) мали комианістине менше
ні
ббльпю лише119 міл. 787 тне. 658 долярбвь. Такь згортають Ч»-4йх»'оіО|В)віі"иТві»»
бугаі
компаністи рукама МІдуадт,,
И0ІІ
ц веліаввиі
в
головою роббтникбвь.
Ф
Orpamaa аатастрофавь аоаальввхь вугля
вь
Bethnne,
вь
Фравпда,
про
котру ми згадувала вь по-передндмь чволі ..Свобо
ди",
була найббльша, якуВола аа-памятала Фр.шція.Згинуло ооверхь 1,100 майнорові.. Причиною катастрофи бувь вибухь
ва
громадженихь ґаабвь. Вавауоя лежить
по
сторовівомпаніотдвь, котрихч.
вь
часі, повідомлевю
о
гро-
зячомь небеспеченьстві.
та
комнаніоги нічо
не
зарядили, бо жалувала грошей.Майвери, вотримь удалося вирятувати, ледвв
600,
що робили по дальше водьМІедя КнТаСТрофи, ОПОВІдають, що вь хвилі вибуху дав*
оа
чута втратамигукь
в
ааразь оотбмь
по
чала валити
ся
ґанки,
ґа
леріи, склеплівя
в
ааомпа-ла працюючвхь. ПотбмьаасмоаВмхь окружвла
аб
веіхь сторбвь поломівь,Парлямевть фравцуакійрі
ШЙВЬ
ви'алвтвти потерпів-гаимь родинамь БОіНгисячьфравкдвь
а
иреавдевть
ре
публикв пболавь вбдь
се-
себе
2
тиоячь фравкбвь.Міжь роботйиками овльвеобуревє оротв вомпавІ*стбвь.
Вь
'ділбй оволицизастрайкувало аарааь 80 тисячь мяйвербвь
#
а
аажада
ЛВ,
Щоби :."-Йчасі.
ю-миа
вісти вавели беаиечвійшйпорядки
вь
майняхь,
бо
и
вивше
ве
прийдуть
до
роботи.
Ф
Дейяидь Йовґь, в аоиевторь 16 двогриктумягкі>го вугля, обчмолвВь, ЩО
ЙЬ
67
ммйвахь
1
случнйомерш майверв прииядає«а 176.471 товОвь видобу-тоїч* вугля,
Ф
Всі аворотвави желіааачй, вявятй ва желілваці Киваяоь Сеті СодервьРейлр»вл>
в»
державвхьЛуЬіива
м
Твваао», роа-почали страйк-*., жадаючаіввма» аоаярвтвь,
уво-
ма ббльше
люц
кихь пбдетавахь, .якь
до-
теоерішнй.
Ф
Доношу ВАМЬ ВСІИ1.чвтателямь „Свободи",
що
ваоь
у
майвихь
ь\,
Leth-bridge.. Alia. Can. вод-ь
9.
Марта
с. p..
почавь
оя
страйкь. Страйкує ббльшеякь
500 майнербвь, тожьнехай ніхто
ве
важить
ся
итн до ваоь
на
роботу
до
Lethbridge.
ff.
Лакугга.
Фїїл,
пбвнбчно
и
полуднєво-зиходнихь стейтахь Спол.Державь
є
теперь великійцопить
аа
роббтнвкама.
Вь
ва раві потребують
до ро-
ббть
26
тиовчь роббтви-вбвь.
в
вь
веовою будутьЩЄ ббльше in-требу пати.Роботпикамь дають
по
|2
до $2.60
*
денно
аб
сталоюроботою
до
авми.
ф
На
100
робитиикбвгвь Оиод, Державахг припадає
14
роботввць,
III.
lib
меччвві
26, вь
АвґлІв
26.
вь Йталіи40авьЛвотрІв47.
Ф
Мипу вшor.» ТМЖВВ
за
ВНОДМ були таки гуотй
ХМарН фабричного диму
надь От, Луіоь, Мо., ЩОДОполудня було томи о
які.
вь ночи. Допорва
вь по-
лудви збрвавь
ов
, вітерь,роавіввь димь
в
ваотавьдевь.Такь само залягли булинедійно іакй гуотй ДММО-ВИ хмари
в
ВВДЬ Чікнґомь.Ні склепи
в
уліщі мусі-ла бути освіт лон й які.
вь
мова. Тамь тривало до полу два, нове вітерь вереє*віявь ДНМи.
ф
Вь
Оавь Фравсвоко,такі., що
о
явбмсь ратувкуяхь не можва було думатв.І^;»-
іГ0
-^* «йда«»од«ва.
^ттш
Ф
іивмаЙоаастао огалоОВЛОобчаелева аь добут»^ jttвералбіь вьКавадіааІІІІпродааь'Чічвковь
ао
лавввь воякій ратувовь.
40
рублівь
аа
штуку 406*
т.
*• :
-U':~'}''•'
І >ІІ»І'ТЛІМ.
mtlAHIIUV*. И*
р.
Зь
00 годуємо
ся. що
вувшій ровь
.
Sa^pn^
Ияйббльшуставляє
д<
ва
І?
міл. дол.бгго
ва
14
"""
ЩрФіЩіщ.
_
.ep.^Pfl|BBj
42 тмо, 461 дол.,8 міл. 00Г)
тис.
олова ВВ
8
міл.
дол.
а
руди1 міл. 48 тмо»; 800,
ф
Людвоо» іьавддмносить теперь аадь.бгПрнрд<*ть вь 1906
рЩШ
оввь 146 тмо,
тис.
ярвбуло
вожухбвь врволаннхь
на
го руки для вомкбвь.
Вь
васлідовь того %ав6ававоаго
дб
Петербурга, але Чі-чааовь аголоеввь
оа
веду*жимь
в
вміхавь аа грани
цю,
де
безпечний
в
вже
ідоровь дотеперь
ще
пробував.
Ф
На
Мвволаівовбмьдвбрдв вь Петербургу еке>ильодувавь недавно одеяьаґовь. Показало
оа,
що
тамь находило оа 64 скриньВі8ь амуніцією, уврадвиихьінтенданту рою вь Намджу*тис 841 рів,
а
ііеровеаеннхь до По-тербурга, 'щоби
ту
авовапродати ихь правительотиу
щ
І
Ф
36
еправоідавь спеціяльнихь комісій,
акЙ а6>
оталн вислав» рооійакнмьправительотвомь вь рожвйубервіи, де відбувала
оя
Держав»,. роарухв мужицкй, иокцду
Ф
Вь Канаді влучала ся «°
ь
'
шкоди
в»
маоттрв протеотанцаі
&ШШШШ*******
•«»
іЬтМ
оаовіданя: преабатеріяві^методисти
в
ко
_д віоов вахь иавбіібнтйоінни •аоодьідбмь вв шведу'
1
МІЛ
до
лярбвь. Прв гашевю огвавосьмохь .огвевнхь оторожівь абетало твжво покилічевихь
вь
хвалі, волевалянь
еа
дахь.
ф
В»
Камдевь.
В.
Джгоріла отара аброіввя
6
появу піхоти. Огоіь був»дуже евльвий. Пбдчаоьра-тивавя агввуло
8
огвовихьсторожів»
а 0
аботадотажко ооаалічевив». Огоньвибухь вь наслідок»рику парововй вбтда,
ф
16
Марця С.
р,
НА
себе яв Лівія желіаввчбй Dearer deKio Grandeдва гвеврееи. що іхалв В»протааяих»
*6**f*
Щ
првчвяяло отрвяшу Яв|Й
строфу.
46
аотршшшщь
ИІІіуЛвШвІвВ«#1* •*ставе тяжко рваШвШЯ*. Обатрави розбила
оа
св*.
fu-
•>•'
''^м-'м^ваш-
інЬ-, во
шигмш
|/»
#*
ліоти
в»
союзі.' пЛдьвою „Злучена цервовь
в»
Квіадім,. щоби тям»
jgf,
ооішвібше впливата
ва
другй віроиоиовідапя Я
о
ооблвво на чужввців».
Ра-
аомь сей союаь
чнолвТВ
ЯЯД1'1 міліовь людей.
т
-
Ф
В» Паражв
Фрая»цій) жі<:
О
-чворгь МІЛІоІїаббльше жевщяяь якії мущвя».
Не
двво,
«б
тая»мяого
ааіаджає там» ідро»,шевитихь людей •» цілогоОВІТВ, ЩОби
амб.іВИТИСЬ
Я»товараотві веселихь мовотом».
ф
Міжь Полвкамя
в»
Королівстві
ПОЛЬОВЯНЬ(Конгрес/міці) утворила
ав
в» діецевійхь варшавокбй,плодкбй
я
любевьокбй
вовк релігіїва оеата „віаріа-вітбв»". Првклоняввя то»еектм видають вбд» дуло*вовьотва ятрояяво іяяетяв-мг
і
яе
увяаюгь влаетя
є
роарухамв
Му
вь,
вмвооять круглорублівь. Найболь*шкоди ирииадають
на
оаратбвоку
•«• 10
вь Так», самоприпадаютьнадь Волго»,дій шкоди
au-
мі
л,
рубл, Праня?йоке обіцялоногакодовй-беааровдвто*висоти
од
киодіанихі.
айОШ****'
eaBBFBHfafv.i;,
великудопустив» оя
та
вомаядаят», гяве-Чічаков». Прв ревіаіадефіциту
3
міліо-рубліа». Між»
яя-
ньскій МІЛІВідер» Ракерфелерь. ваоря*вояував». яя^ІРЛвть
елу-
хи,
правитольотву рояІй-овому ЯОЯИИЯу
«в
400 віл,'
іь,
жадаюча ва ое длясебо коицеоїв яа яову же»лізпу до|я>гу,
що
«еретяд.кнла
би
Росію ВОД» Заходуа також» вбдетув» даруяку
ці-
лиЙ пасем» вемлі, що припирала
би до
обох» бокбвь[«ІШІміаивці.авсІдйва російсковяоа Думи ирявав'Таеріяояій Дворео»,якій будияокь, якій абу*ла цариця Катерина II.
аього
любаоа Ноічижя-
ВбДІІОВІДЯЙ
Ир*?0Т|>0-
ДЄЯКЙ ООТрІбНЙ lift
І
в» салях», і,о,ю*.,*я До [яка в н о и Думичево. Саму салюавсідавь приотрояво поля-квмя образами, мвльоваям*.яайліошвмя російскикмми малярами.
.-пкяив-'
Налвндара»Читальні"
на
І9О0
Щ
Щі
Цяал Йб ият.цлвап аа
ирп
,3V0WH)A".Boa 868, Йогаоіо», Рв,
W
 
Onf,
^г
C U~
U
Д
Jt
І
Сш»И
Опоііданс про т*\ AS оден мужикнагодував двох Гене
(Докінчене.)
.Нагло сомо натхвеве на досточителем каліграфіїА якби так. ексцеленціо, - відізвав ся в ви-кою пошукати хлопа? *Яв же воно...~ Овне, саме,бувають! ВіяА я, коки бачили яеві панове: вврять чоловікна вві дому, в свранці, не шнурі і емаруе отїну фар
бою,
або являть оо дав! яв мука  сей чоловік то я' ВІДЛОВІВ хлоп.І сей час почав у вільних хвилях доньти собі гоби то спосіб міг утішити своїх достойщо мали ДІЯ него, дармоїда свою ласкую працею. ВкоротпДІодні другим перебиваючи, одні других верябчиків, ріГмияк Його нема ?
г
Яктілько ношущоби я!дуй ДООшукатикоготрубїв
ЩтйШіШрт,
.. паїрамі бя
a*K*>Ww**<v-.*'
•>b^j4U--T*
вл» ааідка ж взати того хлопа.І хлоп є всюдя. треба йогосховав оя в якійсь дїрі
думка так скріпила нноя сейчас та. аобігляся по острові без ЛІНгострий *анах хліба а о-їх на слід. Під деро
аом ^ цідіояищяіі ^явгуївдаї під родовою' опав дужийхлоцяще до WfW ffJ»»oy І яайбеаличвїйше ве робивнічого. Обура|Й^^й^яІі''«» мале граяяць.-
ОафіЩ^Шф^шМ^мШ
сж до ваго: - дбй
«ш,
видко, про се. як пас о пяту ногу, що тут днівкоцеленщ*
'іЩіЩ^Шу
вишрають в гододу! Геть,сейчяо до роботи!ІІІУфІа ся хлоп; бачить, що достойники суворі.
ьточі^ але ті
причепили
ОЯ ДО
ЙОГО
ЯК
няв-
кя.
та зловив
Ф*
ВОТ
Почав отже клоп робити.'
Перга ||ь|^|йї» на дерево
І
зірвав для достой«яків по десять найбільше зріла* яблок, а для оебеодно - квасне/ Btjffiu* оочав порпатя в землі і добуввідси бараболі;/ потім вробив а власного волося свлькуааіаця вибрав два кусника дередругий і ровклав огонь, при •
ЯКІМ
ІДИ.
що доотоіннкам пряйшдо на
ови не дати якусь частиночкуЯВ о! хлопські заходи, а серцяа утіхи. Набули вже що вчора ледао
же вмерла • голоду; думиа ообі: „Як то добре бутигенералом
•*-
ЖІДЄ ве ввгяяе чоловік I
м
ІК^ів ВОВІ moose ВД0В0ЛЄ*ЙІ? - питав тимчасомВдоволені, друже; бачнме^-твою-ревність! -.-^Др'-ДОВВОДНЛН бя меті НОВІ панове доч часочок відоочатн •?ВІдоІчвн, друже, тілько всукай перше шнурок!хлоп дикого коноиля. намочив у воді, яшнурок. Достойники прввяввлв тямі|*леве до дерева, щоби не втік та поклали
**»
ІЛШШВЗь.
,
^,...
-''^-^іФшт^Ф^*
^ї?
і
к,
вважай собако,
Щ **; т*$.
З*,
аерестері
Ш:Зттті^ШЯШШШЯШ
судво
*
що колихало ея в» вод*в# хвилях.
у
. .У-
" -
~
Нема страху! чи*
MOBS
се nepmefaf -f ВЩ*вів хлоп і почав готовити ся в дорогу. Налбврав маг-кого лебединого пуху і вистелив вим дно судна. Яксе зробив, поклав яа мїм достойників, перехрествв
СЯ
і відплинув» Кілько достойники наїли оЯ страху від*.час сеї подорожи серед бурі і ріжних вітрів, кількото налаяли ся а хлопом аа Його дармоїдство  сегоне опише авї перо, анї не оповість байка. А хлоп нічого, тілько веслує і -веслує та годує достойників селедцяма.Ось і матушка Нева, ось і славний канал Кате*рипи, ось і вулиця Підячівська!Кухарки аж плеснули руками, коли побачили, якїх панове стали ситі, білі та веселі. А достойнаквнапили.ся кави» наїли оя мягоньких булочок і убралиоя в мундури. Відтак поїхали до уряду податкового
J
~
і кілько там загорнули грошей, сего анї байка не о-повість, анї перо не опише!Тя не забули і про хлооа ! Казали принести Йомукелїшок горівки і срібну їм ус
І
ку : погуляй ообі і тяхлопе !оден день, другий і хлоп вабрав такоїі, що нокав варити навіть ayuy. Достойвеселими, рладонькими. ситими, бідоньки
щт*т%&™&#яюп>.лш
те мають тут цілеудержали
ЙІСЯВ^МОІІ
капіталїіувть оя її емеритура вOerepeypat^ ,WБерудошкиЩ а» думаєш, екоцелввціо, чи
ДІЙСНО
будоваиоваввловьську вежу, че ее тільки метафора?%- октавбувало а* йВ%икв>одев в ґевераліа.Думаю, евоцелвншо, що дійсно будовано, боа противному ряаї, якби можна пояснити ообі те. щома оавіті
'
погон
•.'
*о В ПроТЯВНІМ равї, якби можна
ваяе переднотоповях аьвірят
?
Твмовскія Ведомості" пишуть
добре оеречятатм
щр, в
.ДІо-
if
чвояо,, оїдлють ообі в тіяя. чвтають відв Москві, що в Тулі, що »ні.цо. не млїляlief почала ґеверелн вудитипрнгадтвеля ообі, що в Петер.а відтак Ьхпем оЬплакувалиотеє ДЦП ов тепер іам на Шдячівоькій.і' спитав перший.І ее вгадував бв та. еиецелеашо. бо іом мвмї оерце! відповів другий.ту», бо добре'  вемв що вааатя. однаекоящррві закоігдя воно мяряітяо баранові' беявівці, а|муіму|мь ткодві: Шкода, навіть вол яка шкода! Таж иогляаута
;
тілько втяммо піауровеая ~ то аж в голові крутять^Шін
;v
;$"
вШШбЙар.чаеу-вм даваля спокою хлопом: нове-дя нас ва Шдвчівмвлйд декада яво до ШдячівеькоІ
і так беа діаца. Щож о<
цю,
був ва війA erwвмішала св few
«м?
ея. СЕ^ рад ч
бураї'
mm*
мавіть.
tttciv
так
Щ*
Хлом вжав навіть сю вула
І
'"
в таї саме вулаці
**?«?'«&»!
жш
гукнув X
MtfOAO
клубиВ товаривим
І-
Диний
Божевільний...
Недавно есму був я в IIю Йорку. Йіадав туди,як звичайно, щоб залагодити деякі діла, побачити знакомях. иv. і  забавитись, а в результат! дізнав щосьтакого з чого вїяк, бодай тепер на ряаї, не годен собівдати справи.Приїхавши до міста, поступив я до добре менізпакомого II. II., а що він як раз того дня не робив,тож волочив меве ціляй день по всяких театрах тамузеях аж ноги зболїли. Під вечір коли вже був часдещо перекуовти Н. Н. поспитав:
Може схочеш зайти
ДО
ОДНОЇ
і
у
г
німецкм
,.ро
ставраційкя*'? Добре дають їсти і дешево, лиш оботавабідва. Там можеш побачити і декого зі знакомих.Я вродив ся.Було вже досить пізно, завами добилиськрутими!
бо (
вуличками до вгаданої реставраційки, а радше нори.
(ДИЙ не ЛИП1 я
і
нгвлпеН
ції але і робітників та
<*Ш
Гоеті булв вже оо вечері. Сиділи купками, балакали.|
сухітнивів або хорих Н
а усякі невилїчимі
алМ
а дехто катав газету. Вули тем Нїмцї, Жиди. По
j^
ирлів
,
раТ
у.сь. собі не поможе,другнм
тяшрМ
ляип і паші. Рутиищ збвдяоь усї при однім столі і.
ВйСПТЬ
,
вкіяци умярае
. ,
на щ0 ко1іу Я
на моє зачуд«ввне. дуже горячо про щось
І
ювора.[
жште аб
смв
рть здались? Чи не ліпше, паб
вл
в******
одного-двох шлягувів зарізав?'-Себе ні других ftВвбляжившись. довідались ми. що темою
ролмовя
:„„„,.
мродом1
олекшу привїс - а так
т*
була, а» раз ввошвша з Галвчяни телеграма про бій-|
заа
ш
як
;
пес|0 мам
ау Між рускими а польовими студентами на увївеИ
Тут
везнакомий відсапнув - а товариш,
ко
оитеті у Львові, в якій чотирох убито а многихПіддавалась найріжнїйші проекти та
а
Щі
ротьби в Ляхами від найбільше умірковавзі
д
0
скрайнійшвх. Найшлась навіть такі, що радзд'час скуповувати збрую і ще сего твждвл
ькіЛ
поспішним кораблем до Галичини. Плян сеа
ч
скоро упав, бо одві хотіли слати збрую доКомітету, инчі до Радикального а ще ввчі
до
стівш..
о
того нетр^Ітовариства
і |
|^;
:
ІиїТрямв уволиказ розскочились, а
щ
в глядів оятлвво на незнайомого.
ВеПОруПШО,
ВеЛИКИЙ,
Худни,
8
ЛВцел;
ав і болю. Проникливим зоромна
кожіШ^ЩШ^ЩЯШ^
Англика.'Дхі тепер
т^$Щф*
«»о самого чолові^8 вечеря, коли ми увійшли, сидів сак в найдімвутву реставрації.Як ве треба нічого? запищав
aiotij|
неприємної мовчанки, Венїямінок, думаючи,
що
і
везнакомий его вислухає."Як то?Як се вв розумієте?Ви хто такий ?Що ви думаєте?'Кого маю честь?...Усе те посипалось як 8 рукава за ВевівмівсоіАле незнайомий не уважав на усї ті пвтавл,
ц
двв крізь зуби:А я вам ще рав кажу, що 8 усего.
що
вибалакали, нам ве треба нічого. Одного лиш
вак
ці
а се крони! І гримнув кулаком постолїт,їне лиш усї звакомі підскочили, але і дрімаючії^лядою Шмчиско мало не упав з крісла.Кровв потреба! кричав евлач немов рошівавий, кровя вашої і ваших ворогів! Кровв тії,ссуть нашу кров, що проливають еї вк воду...
*
Мі! лвше очи повитріщили.Що вв баньки лупите
•'
Аджеж nJUefi ue;горячи лисі..... рвались працювата для вітчиви, вшіїнарод до бою. Ні, панове, хочете боротись, боромале ве ховайтесь аа чужу спину, а боріть сясвоїми власними руками, своїми власними
грудьла J
Всі дальше мовчали.
--
Або нас мало? Ось ми, наша громадка,
\
кілька люд
ви...
Але коби розум та охота,
ми
я|би самі, нас кількох, пів сотні Лвхів ввдусип,qоівб так ще бомби, то і більше...Тут оден з товаришів, скривившись невачеб Ідуже заболіло в жолудку, чим скорше вибіг 8рації. Та великая на се не зважав, а кричав діАле різати не о рости х а тих що на>а-Подробвць телеграми ве подавали, тож кождийвискааував свої адогадв, як і чому се сталось, які можливі наслідки сеї події на сучасне положене Русиніві г. и. і т. и. а кождий старав ся говоратя, а радшекричати, аа вяйголоснійше. не слухаючи, і не вважаючи на те, що говорвлв другі. Загалом настрій бувдуже нервовий, горячковий. Крак ори „нашім"; столі.бо і мв вриеїлись разом, не вгавав а чим рев степенукав ев, між тим як другі гості мало по малу сталивиноситись домія. яж вкінци. крок і нас і господаря,
старого Ніичнска. не було, здавалось, нікого більше вкомнаті. Вачучи'себо „панами ситуації", Рутенці
еталп що ГОЛОСНІЙШИМИ.W*.fii "нам потреба, кричав оден. Віча у кожнім навить найменшім селі, у кождім присілкуЩо там віча,  се оуота робота... Скілько вічбуло, а ява в мах корвет»? Яе вія вам треба а ржо-сьвіти. культури, ось що! Лат культурою Ляхів' переможем. ^>Ага культурою... А днвіть Гуав, дикий народа культураііші яарода мусив вареД мвмв уотупатя.Впрочіїї історія наглядно доказує, що сила І ляшесила фізична».Там, так. лите одна сала фізячна
м »
рацію,підкопав яишяй яе даючв евому товаряшовв доків-чнти. Яе вірю в жадні моральні нобідв... Нам треба піраета народ до бон», треба щоб весь народ ааоден муж '-г»аув до борба ва ев*! оьаяті права...Гроваі ое ояла* то круят  верещав ще ям»впій, зокеїа моюденькнй і малевькай. Вегїяаімоатоварлюїаа, яаото чомуоа віхто ве хотів слухатм.
Ккоаомічва борба ее одинокий розумний і можлаввйвакід.1 аоворилв го одні то
ючи з хвали перестанку навить не попращавсстали одві по других втїкатв до двервй. А везвиімий кричав: 'Гей. панове, патріоти, товариші! Де ви.
Щ
ви
?
Чекайте
Т
Ще лиш дві олові! Хто йде si wofilЗавтра о. 10-ІЙ рановідходить* шифа.Плачу тнфісяря|дорогу, все. Хто Йде зі мною
Ля
пінні
різати?...Коли виговорював послїдні слова, вже
було і
лат плечі послідного товариша.Махнув рукою...В загальній замішанинї і утечі згубив я
м<то і
віднпка. З других анакомех також нї однего
8Д0Г0НИТЙ...
Слідуючого дня довідав ся я. що сей неявлко»помимо свого великаньского росту і силисухоти. Мав я також нагоду бачити декотрих зямях з реставрації. На саму вгадку пресе, то лу*В|лось минулої ночи, кождий кривив ся.Се божевільний"  навали.
"' '• ' і. її і; '"І" ""
міни 'il'ti»ii|iViin!|i,>,'llj
«се Щ»'
£#1
Чи чули
ВІЯ, ЩО
.,(
*
Ф
*
Ф
>
Чожужь
НІ
гроші чербвк
ХТО
пошле
ДО
краю черевіменче 50 доліфдвть нарей^
ТЇІ#
#^j«ь двруннг герчияй
штшц*
'JKMUSM
Н.и^г-S, .ч,,^Ші
:
Щ^'
2:^:,
 
11
Г-^Ji
S*4<
l
'V-"T:.
МИ
c
в
&
рписи.
g* Cohoee,
N. Y. .
BO*»* еавутвбвь
A-
p вадси лають
адн" *»«•*"MB* MSB*
я
де
Руовввм*.
*6*
b
і'ь вас* вева ніякихьспить сном*мамо того,сують вашйвже вод*
16
****•Fro міотовво вевелвве,Іанц*»* 26.000
в меш
Г
ь
ту
рбжнй вародао-Гакь Авглвва, Фрац-I Поляки
в
Русивьі.Еа вде досить добре,І латові, яв*
в
вавою.Іжуть
ту
дбстатв робо-[ііущвни
в
жевщввн.івньї працюють
по же*
Е»
Ф*<Н*»*.
» ««*
В .^^^^нм^^КМ ПЛ
Bj
а
рв
ВНріВВВу
шио
LIT,.
ЧВСЛО
Руовнбвь•евть
до
2еФ#в|Імявов*Loro менше). Церввв|с-ь нема, вмв^адвм»Ьоблвавковв іШірчва
І. н. Й.,
тр^ШшШ
К вмгбдно,
бо
І біИЗЬКО
1
ГОЯ!
ЬІ
жаль мушу
о
ваше Русини
д;
Вдають
о
своюЬьмцію.
6 ту
ВОДД^ЯЬ
Гр.
Н.
Союаа
4
\. основа*І ще передь десяте
ро-
І,
а
числить ледве \19Іовь
Когусь.
І
то не
ооромь,
щоб^
КО душь буяо яедво
19
Іовь
вь
братств*?
Є ту
Ь всдділь „Общ. РусоІствь",
та в
тав* щось
ІЕО
15
членбвь.крконь
вт>
Савть Трой,И, стара
в
валвть
ов,
і, Русяньї переважно
гь
Іь Трой
н
Савть ТройІекотрй
вь
Когусь
рі
їв иобудуватв -вовуІ Весть Трой.
Аяе
І йде пяняво, тупо,
якь
вся вів
я,
бо не всі
в доІвй
взь
вибраного мІо*р нову церковь,
в пе
Івсьи-ь Когусяне.
ЯЖ0
ШЬІХЬ
до
тов новов церквиІїце вевьігбдввйше
якь
Ігарои.
Та
еояв
би Ко
ПО ВВЯЯВ
ЄЯ ДО
KVHM.
Іюглибь иоставитн
дяя
і\
веду ЦРрКоВЬ
вь Ко
І,
де
було
би
вьігбдноому
Аяе
видко про
се
юбиюгь.
А
навбогатіпія
ВІЙ
бозпесмень
ве на
рть
ані до
брнтстан,і| до. віякон ввшоа
ор*
рацій.1 Дороги брвТЯ.І Дальше будете дбатв
Ісрбе.
то аь
того
І ВвСЬ
не
ВНЙДО.
Ьайтк
ди
братства
и до
Р*.
її то
гровидво,
бо
Ьо
во
знав,
чиє
Щ
аавтра. Умрерніс.і осганеоьВ Вожу ласку,Вн діта
SOOT»;
ЩЛ
хліба.
В*^>
Влькоі-ь міоицсвихьвьКогуо** Русиибв*.сало яогу,В одеаь
па
і' В<'Щ-
Ш
Рус«в Вр*теТВ*,
Ш
До жадвов о]
й
Віо бракує
о
II
і
*
б окь
1"
гьчь
старий
В*"»*
л
%т
ш
If*
,,1
«в"*тіі вЛШВ
Р абт-ваяв ввДМІгди|**»бвь стевевм
Об-
В
-
ШШ^Ш
рад*
другими народамиСтирайте
ся
за дожати
шко
лу
якь
Вайекорше," хцобьнашй діти прозріла
а ве
буяв тав* сліпи
як» ми.
*
вав* ві ввір*: Появ
кв,
хотрихь
о
много
вев
ше водь вас*
а
яв соб* школув
то
муровавуЙ чижь
не
вве,
ве ган
В
О
-.-Л..^
1
"
д
А
•тякм
т
~
г
ШїЩ
600
Зь Spar.gler.
У
-
вас*оерь
ве аяе
дав ній
те,
коли
в
жав*
до
Саанґлерь,
1
ді мусівь
я
довго находити
оя
нвмь роботу
най-
шовь.
А
тоиерь,
то
хочбив триЙцять вовихь
аршйтло^Ш'шфит
роботу знайдуть,
4Sn
щосьговорять,
що
буде страйк*,бо майни| Дуже роблять,девь
в
нбчь. Напій людебовть
ея, та
готовлять
ся
до краю.
Та вже
одень
в
Щ|У»п*. ваш* яюбий брать
Ш)фта*%
аь 120
вбдділу на того
Р. Н >'.
"''і
за
нимь'\яівлежавь
до
.-."»*&
братстна
и
касієромь.
ВуШ'л^Щ
дійльний
в
чеов9І
А
а
повагавь вені«'організувати
вь
Аорвлю 1905
р.
нашь
120 вод
0ШЙ^ШІ
Ооюва вь Сиан
ґяер*.
Нехай
єну ва те на
все честь буде.
А
теперькояв вонь вергає
до
краюто жеяаю
еву
водь себе
в
водь нашого братства
ща
одйвой дороге, (та най
ве
ЄЄЮ ДО ДОНу прВЇВДЖае
Ги
здоровий
до
наоь назадьвертає.
Бо
вонь вбдваджа-
ЮЧИ ЯИШЙВЬ
ДЛЯ
Нашого
братства а-Ооюва вя шістьмьсицівь свои члоньскйвкладки,
и
обіцянь нагидьдо н
><"ь
вернути. Якь
бм
Союзь Мавь
б"ПйТО
ТЯВЯХ*
людей,
то
тоді був*
би
найбо.іьшою -оррйвіаяціею
ві. ці/Ам<рраці.
Николай Тракало,
члені. «Союза"
и
організатор-!..P»»rth An.boy.
N, J. »
У
Ban
робота
іде
доевтьдобре, людояйрнб4ВЮТЬ гро««№^-'#Bt;*e ІХваріблять.
твк
і
ир« варнують во готелях.
І
вічо
ве
поможе як їхвід того відмннляти. Колиооімвеш кому, щоби
жер-
що
в« вку
ншродву*
то
В- же
ва-
тру*.
9тш.
ве прийшов
УЬшфШШ
на то,
«иоби
0Шащ^:'Шл
рускі ціла.
Я.
Й»р**і7 а0рн5лю,
'ао два
р^
t д«
врял.^Руевв^І ВибудьтеайіІоДтшвіі байдужні!до ги'аадч.
ирв
двмО^
що
вве
ї
litMiyft'ftTe,
Що
В
ТІЙ
ф'-брицї.
В однім
дня
до
бра
В браотві діставетсхорі
б
дояярів аваовогв
вя
тиждень,
а в
Союаї
дол.
посмертного.Тв переетерігаю вще тмх»що мають дїтв.
вай
асекуруют* ІХ^^.Х}гюаІ .
5fc
дайте сяь оезувуватв afajh
Иирда
жвдать
«и**^
Н^ШЇ^Рй^»
Ще вів в
aieateat, „Ооюаа-
і
колектув
гроші
ta
дітщв. Тож ве вір
І
як
орийде
до
.
ТО
ГОВІТЬ Є по
Союз" жадавхще вясяяае,
я
лиш»' секретар
або організатор.
щоби ще другий такІйбаяааре бал в.
щ
більше вїхто.
К
/Найми-,
гґ-кр. Врацтт.
З*
Вофало.
В. Й,
36 зоіхь стороні.
Аме
рвка,
де
только нашй
Ру-
ш
аавешвалй. іюявля*|0f*
ев
часто доааси
вь
Овободі". Тожь
а а те
перь хочу дещо наоиситипро вашвхь хлопцівь.
що
аамешкалв
ва
Влвв* Ракь.Походять
они всі
майжез-» села Одрехови. повітуСянбцкого
в аь
села Щав
ве.
іакь само
аь
повітуСянбцкого. Скоро првіхаяв
де
Аиервва. такь
во
ябдтягали
ся
водь братства,
якь
поиередвй,
а ш
ранЬ ВСТуїШ.її!
ДО
ИііШОІІ
організацій
а Р. Н.
Союаа.Заяожвдв
ми еще фув-
душь
на
будову церквв:фамілія
дає $10, а
само.гвиВ
$5. Та аь
тою церквою маємо дооить клоооту. Зраау вуовлиоьмо оденьлот, потбмь другай
 за
$1 200,
а
теперь
ще
требатротил вуаовата. Мались-во священика
о. В.
Гряв-нака
в
вдавало
са, що вже
воьо буде добре,
та
дармалишила весь
в
поренеояа
оа
деиндо.
0 ви
савйиоабстяла. Та ту
вже
якосьве ні їм о.
1
хотяй бувшійаредоідатель.
о.
Котелецья мітинги скликує
в ко
лекторові, гшпрі.вля»: ВО ВО
яекті,
то
мало шх> грошейв Вадяча
се
вашй вивале
ри,
скликали
ся ва
раду
и
рамнин устровтв баль
ва
дохбдь будови церкви.Зложила
$45. ва
балеайиидатви
в
сорооаяа людей
Вя
13
ГО Фібру ара
о. р. И
треба скааатв,
що
бал»тинь кмвалербвь вьаавьдуже добре. Шкода лише,що иуавва грала гблькодо
3
ои години раво,
то
ДііЖбД»
Б?
був* ВеДВВІЙНа жаль Пушу скачати.
що
ва
бала врвйгояо ляшеполовина
а*
Братства
в а*
ТИХ*. Що
А
прийшли, деякйляше показали ся, ота тав*для
ова, твв
мравутавввивведв
ев. На
другийдевь янвлачево всьо.
що
вожу належало
ся я зо-
стаьь чветий доіддь $40.Та
ве
дивуйте
ся,
брата
в
иарафіаве.
що
такій малийдоходь,
бо
лвя
^ГДВ йАд
четверо- вашах *ора. taaifl
в
доход*.
Те
перь
ще
аазначу,
що вм
твх* грошей
еще по вод
д>мй
до
нар
«ф'
яльяои
ваеиВ п6дбждемо п<ки аяяаута
оудуйвтв вервовь.
Яв во-
ВВдВ* ВЖдадаю сердечну
но
то
ДО
врвбулваав
!
'40
t
- Ш-'іШЬі
Вйтрйг
«p.
ваша» був*.
В
аадоуадо-
іі.
Па.
часами
ВЮ
«В*'
так вже
В
брох
ьї.
вві
так.
як
в старім
враю хйоаова булка
а
на>
слом.
Firat редактор брехве собі, eecoml собі
я
ав вввв ідуть вже
і їх до.
оів1авм$йді;
бо,
човуж
бм
ві? Можна редакторам,
то
вожна
і їв.
Тілько що брехня
не
вождому одвако
у
дав
ся.
Десь комусь,
як
вже дужо високо учений.то піде гладко
дастьнайсьвятїйше олово чести.тнй
вже 8
брехні правда.Але
у
аао,
те вже
якосьпішло ВЄ ТВВ.
Во
прошупослухати. ВуДО 080
ТВВ.
Яв
В
вже сказав,
що яа
редакторамв ідуть
і їх до
ііисоватнлї, ТО
І В
Філадол
фіі позволив собі одев
а
квутолюбивого табору,
шь
іва йому
В,
Лвоович, ватеребвтв
до
вхуйорокоа
„ва
іета" напотевкя цілу купу
брехні, накидаючись
ті и,
М. Поляка такамв словами
ЯК: підлість
і т. О. ТВ на-
ВЯПЯЮЯВ ВГО бородатим
<'•'•
рифавчувов. Хотяй
о. В.
Лаооввч вемав найменшоїі. о в пости,
що п. М.
Поляк
В ЧІМСЬ провинив
ЄЯ, То
чволвв
ва тов,
що еолабдо чого мало прийти,
т.
в ного ввайдееь „вайСЬНЯТІЙШС ОЛОВО чести".
Дасть
та
Й
буде добре
Кола
ж
бо
перечвалав
еа.
П.
М.
Поляк чуючись обра
жеввм, ааоваржав
вго д<-
Оуду.
Та Ту Вже
біда чисто
ве хотів ждати
аж
opalдуть
по
вего дружби
а
доінком.
а чим
скорої,прийшов ДО
О. М.
Поляк.і давай просити аго
о пе
ребачене. Давав кількава*цвть вайоьватійшаї оліячести,
що,
мовляв, веаваящо
то ва
можна брежатята
й
що, важс, тяв
в вю
йоревій ..канаті" більш*ввшуть брехві
яв
правди,та
й вів
дув*в.
що і ему
Можна.
Але ТО
ВОЄ Нічого
ве помогло.
П. М.
Появавежедав
20
дол.
аа
сбрааучести,
і
щеби ..кааета** від
брехала
В08 ТЄ. ЩО
ВВИВ
сала про вего.
І п. В. Да-
оовач вусів агодвтв
ев. 20
доларів заплатив еарае,
а
аю-йорекій
..П
рам і" вава-
вав,
віоба еайчио всьо
від
брехала,
що ва в.
Поликавадруаовала.
що
аеборачаа
зараз таки
В
ТІМ тижня
Й
«робила.Иу
теж.
важ
ве
добре
Тав? Югме.
що
Добре,
Тав
всів врахував треба робв-
ги.
ТО
певно
ВЄ
буде
І«
свербів оаір.
/*ІН
Кр*ЧІЮ4СХ**.
23S
оавів
в
віст
і
плейвів
і
о
смотрілв
ту
аемлю,
пра
знали,
що
ґрувт чистий,ооревідалвсь
о
веш
ав ва
лежать
і
аакупилв аевліпро себе
і
про других.
До
вже
.ришшяі
«г
ЩЩЩ
ДОЖ
еліавіїродить
одвів аврвивїа. вотрі лдамо
внпалвтв.Ту можнахоч
до - в
яв
в
ПевовлАвевП
і
дві. Впаду х дужеі легвай
на
груда,
ва вема,
В
ЛП тавдо.
'*Ц
найбільша досягає
щ},Щ
градусів
В
ДеВЬ,
В
аододві Д. робдю
ва
&fe.
ві. Врата Руовва
І
водв
масте
ве
пару долнрів.
то
ва туравте
са це
ЙШВВВХ
і
фабрвкаж,
а
ІДІІЬ ту,
ШШ
можете бута щаолааі,
хо
тяй
ба а
початку
І
орвШ*
Зем-
вев
•••^1
:
же часто, кола
чаї ю
жавий рухь Руоаала*оходабй Галичині,
як»
Домагають
оя
ов*шхь враВІ
щоб*
арбмватаоь
аь
иаажвми иародмоогявм,
а
ве чув,
ВІЧО ПрО ТаКІЙ рух* МІнВІ
лемкбвоквмм Русввамв.
Т*
щожь, кола твхь ЛомвоМобоіли иовь таравча
не
еквофульскй попи
и
і\іЛевкам* рушвтв
са
хочікрокь аоередь,
бо
вврааьтобі такій мпсквофуліприйде
в
вогу ііддставатьіКоби вже pat*ява марка»брала тихь мооквофудоввхьв*, лінюхбв*
аь на
шло
оа
троха тажво.лю дають
ва
ввплату:
40
акрів
800 додярІв;
Щ
доларів
арв
вуові,
a 8 де*
лярів віовчво беї ироцевтудо
7
діт.
Я
дістаю багатоаяотів, аяе ва можу
к
ж
до
му відписувати.
00 не
Маю
часу
вві
грошей.
Я
робивай чоловій. Найліпше,
яв
ато охоча ще довідата
ев,
го вай ваше
до в.
М.
Те-
ЛМВСВОГО
ДО
Мир.іроЙ.
а
иів вже вождому відпишеВів
в
агевтом
то
Й майаа
то
час,
І вів
вождомуяапише вравду.
бо то що
я
в
циркуларі чвтав,
то
бачу,
що t
нривда. Ла>дам«ве пвтають
аа
Щву
ти
яягу:
Я
Вйаю тілько, що Вплатав,
а
таке*
ве
одвакай
а
вождого міста. ТомуВай кождий удав
ов
 ДО
 В
гевта
в. at
Талааового,
о
пововевв.
Я
аваю, повім
кождому ДОбро порадим.
{
ва місце арвййДй. ВуоуЙ»ге Вратв, абиоьме скоршевала свою шведу
і
церковТу ніхто
ве
ваводе ов,
.
Здоровлю всіх читачів
Свобода*'.Лмиви
Жшт
Зь RidgeviRa. Пав.. Ова.Читаю
в
руокй ГЯ40ІМ;.,Овободу
м
, Кий. Фарме
ра",
Равов*"
м ..
ЛемкбвщввУІ
Зь до-
проводирамя могла»Домкбвщвва
ета|
ром*
для вошах*А так*, що
і'
там*
є
пите-
хь
а
охоааж*
лм|
праці,
а
особливорішноа борбм
о
во годосовавя,
т
квофулевй UOHW
ве кивнуть.
А
І*#Й\^Ш|Ю^'
И
До I
і
"
боти,
бо
гроші мають
^"W^w^^^le
лацааі* neeiav ч«й аадалчеавн ,в^.|ріІЙ|ІГ .ліси
«
веввйй fpyJBM,
в
вола-б»ва вравду дбвів про «шШ
:
в^ОД%, %^;.Ій жадоіис«в>
би
МІрГяіИІіВа окликувава АІ^ІЩІ'самм ваяли;.б«
оя
уетров^іЙв такй^Наа ^.'віЙІ^^в*
ОООИІЬ
оелі.
Та
вмвм, води
то
В^оіімтяі
'
г
'Іооавофу докі йдув*.
'*&§0W'
авмотиді.
ДО НІЯКИЙ
ВИ ВІЯМ
гг *-яйе
чаа*.
Щ
роботи
1*
ев.
До в.ю*, братв Лемвв,
І
ааертаюоь
Щ^ш%-
 •
ще
ираіаадв до Амйі>ики, Коливаоь вашй веои там*
»ь
враю таВ»^ оаувтали.
го
MU ПОКиЖЬМЬ
пя
ліпшимц
нбдь ііихь,
и
хочь мевояме
ВЬ КриЮ.
ТО
ііриЙДІМЬ lift-
шяв*
-йрШЩ%
й* аомбчь
ІЛІСЬ
бор.
І^вне ви-кождийможе
в
го Фом»в ввдд*вже всьовю уібарайв^ Мйтимь бра-
8 Boberiedale,
Руева кодьовіа
Вай»ввв виумтм
******
*St-
бруарв ейіч>'
;
-.іраЗГ"
***$'.
Я
ш
Русява
-ШШщЩЛ
Щщ*
доао в^^евв вЧіІамалаааій.,
котра
*ЩФГІІ**!*Щ
реві
14
шШШШщ*
і*Ш
і
В еервй
до
*тШШШ
IBM*
до
ЬОД* ВВИЙ
М|
-
в
йаетвВоевмйа|вв>, а_враю.
Я
ВДбВку.
ачую
МА
ОТардМЬРоводю*'.
Партію
їМ'р
щг- Ґурлм,
m
я4л*
Тягерь,
ж
, «НЛІМХ'І,
Полудневий
і
ада
вевимвь еутв
ви-
дгмеямй,
я
тяба амліпугдь теє* долагаааавамв а«яіьї айхура
в
wowvk.
Хааеаи авоав
жяориУтрата вяватаитрата вуалював
нили.
трата вшаетвеетв,Лічу
Шш бйлт,
'в* іидир.жум
ЙЙД*
ававі'тисячі людей,,операцій
ще
місяця.
ВЄ МОЖаШ». ІіріЙТВ
ДО
МОЯ*»,
евайвета aat> явеааввв давоя%
тш
хорий аайдв
або
ваовам
до !
Вдів ІвЯОмТл»»
ьАшитв*
140 fc'ttwl
.
ЛЙВУ
Тог,
К, У.
вааввижввваввваввавяаея^