You are on page 1of 4

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ

310018 Mile Rd., Sterling Heights, MI 48314 Tel.: (586) 977 - 7267 Fax.: (586) 977- 2074 www.ParafiaSterlingHTS.org parish@ParafiaSterlingHTS.org

Kochani,
pewnie otrzymacie ten list gdzie na przeomie Wielkiego Postu i wit Zmartwychwstania. Moe jeszcze kilka dni przed witowaniem... Z caego serca ycz Wam, by ten czas postnego przygotowania wanie w tych dniach wyda bogosawione owoce, a same wita by byy spotkaniem ze Zmartwychwstaym Chrystusem. On jeden jest Sensem naszego zmagania si ze sob i z ca rzeczywistoci za, bo tylko On pokazuje, e dobro ostatecznie zwycia i przynosi czowiekowi pokj i nadziej, rado i szczcie. Oby to wszystko stao si naszym udziaem! A na same witeczne dni ycz Wam rwnie piknego, spokojnego wypoczynku wrd tych, ktrych kochacie i ktrzy kochaj Was niech to bdzie czas inny ni zwyke zabieganie, lepszy ni codzienno, witeczniejszy ni niedziela. Niech wito prawdziwe rozgoci si w Waszych sercach i nie da si tak atwo z nich wykorzeni. Alleluja, radujmy si! Prawdziwie zmartwychwsta! ycz: Ksia Chrystusowcy, Siostry Misjonarki oraz Rada Duszpasterska i Finansowa

Parafia Matki Boej Czstochowskiej, Sterling Heights

Suba Liturgiczna
WIELKA SOBOTA - 7 MARCA

LEKTORZY
- crka - crka

8:00 LITURGIA WIELKIEJ SOBOTY 8:00 + Aleksandra i Stanisaw 8:00 + Irena i Bogusz 8:00 + Helena i Jzef Tylecki

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA - 8 KWIETNIA

7:00 REZUREKCJA - Za parafian 7:00 + Ewa Furlepa, Jzef Furlepa, Eugeniusz - crka i wnuczki 7:00 + Anna Sokoowska - m i dzieci 10:00 + Andrzej Zubek, Maria i Jzef - rodzina 12:00 Dzik. z prob o dalsze aski i Boe bog. dla rodz. Sepko i Golis 2:00 W intencji Piotra o bog. i potrzebne aski 2:00 O powrt do zdrowia 2:00 Za Iren w intencji Bogu wiadomej 2:00 + Stefania Gogowska, Stanisaw i Antonina Midura, Ks. Mieczysaw Szarek 2:00 + Zygmunt Niemyjski - Stefan i Stella Cielikowski 2:00 + Aniela Tysewska, Bronisawa Niesuchowski, Eugene Niesuchowski, Thaddeus Niesuchowski, Edward Marentette, Lydia Marentette, Ann Morre 2:00 + Stanisaw Skrzyszowski w 4 rocz. mierci 2:00 + Kazimierz Sadlo w 30 dzie po mierci i Ludmila Sadlo w 1 rocz. mierci
PONIEDZIAEK W OKTAWIE 9 KWIETNIA

4:00 - Celina Basta 5:30 - Tomasz Mikulski, Jola Lewczuk 8:00 - Elbieta Wolska, Anna Szklarska 9:30 - Lucyna Malarz, Zbigniew Purzycki, Weronika Kraska 11:15 - Katechetki 1:00 - Monika Majcher, Jzef Majcher Krystyna Szymczakowska 7:00 - Maria Mikho, Agnieszka Bryczkowska

Sobota/ Niedziela - 14/15 kwietnia

4:00 - (chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii) 5:30 - (chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii) 8:00 - Jzef Chryczyk, Emil Filip 9:30 - Augustyn Nytko, Jacek Szwakopf Zdzisaw Skorupa, Andrzej Szmyd 11:15 - Mariusz Przydzia, Jerzy Put, Jerzy Rakowiecki, Jerzy Sokoowski 1:00 - Jan Berent, Albert Ciesielski, Stanisaw Krlczyk, Janusz Wolkowicz 7:00 - Adam Jasiski, Kazimierz Modzelewski

KOLEKTORZY Sobota/ Niedziela 14/15 kwietnia

9:00 + Jzefa Mastalerz w 15 rocz. mierci 7:00 O Boe b. dla Julii i Michaa Rakowieckich w 13 r. ur. 7:00 + Adam Skrzynski i Danuta Witkowska - ona i siostra
WTOREK 10 KWIETNIA

9:00 + Ryszard Kraszewski - siostra 9:00 + Marian Cwaliski w rocz. mierci - siostra z rodz. 7:00 + W intencji Ofiar katastrofy w Smolesku
RODA 11 KWIETNIA

Dzisiaj z gbok wiar wypowiadamy sowa: Chrystus zmartwychwsta! Chrystus yje! Ten sam wczoraj, dzi i na wieki! Ostatnie sowo naley do Niego. Poniemy Jego wiato wszdzie tam, gdzie panuje ciemno, nadziej tam, gdzie czai si rozpacz, i mio tam, gdzie wci jeszcze do gosu dochodzi nienawi. Niech rado paschalna sprawi, e staniemy si wiadkami Zmartwychwstaego Pana! Poniemy j w wiat, w nasz codzienno, aby dotara do kadego ludzkiego serca. Niech bdzie zadatkiem i zapowiedzi wiecznego witowania ze Zmartwychwstaym w Niebie!
NIEDZIELA MIOSIERDZIA BOEGO 15 KWIETNIA

9:00 Za parafian 7:00 + Czesaw Kobylecki w 11 rocz. m. - ona z dziemi


CZWARTEK 12 KWIETNIA

9:00 O Boe bog. i opiek Matki Boej dla Marii z okazji urodzin - dzieci
PITEK 13 KWIETNIA

9:00 + Bronisaw Kulpa - Tadeusz i Kazimiera Brodziscy 7:00 + Antoni Polmerski - ona i dzieci 7:00 + Jan, Tadeusz, Mieczysaw, Wadysaw Parafiski, Stanisaw Lubartowski - rodzina
SOBOTA 14 KWIETNIA

9:00 + Irena Zalewska - Marianna Czartoryska 4:00 O zdrowie i Boe bog. dla Zygmunta 5:30 O bog. dla Mateusza w 5 rocz. urodzin

8:00 + Kazimierz, Zbigniew, Janina, Stanisawa 9:30 + Wiktor Kopak, Julian Sienkiewicz - H. Kopak z dziemi 9:30 O Boe bog. dla Marka Bryczkowskiego 11:15 + Julian Wojnar - ona z rodzin 1:00 O zdrowie i Boe b. dla Daniela z ok. 2 rocz. urodz. 1:00 Za Iren w intencji Bogu wiadomej 1:00 + Anna Kwaniewska 1:00 + Jerzy liwecki i zm. z rodz. liweckich 1:00 + Jzef Sieczka i zm. z rodz. Sieczkw 1:00 + Maria Lelej w 10 rocz. mierci 1:00 + Ludwik Ponurski w 1 rocz. mierci 1:00 + Bronisaw Kulpa 1:00 + Ryszard Przygoda 7:00 + Witold Wojtkowski w 1 rocz. mierci i zm. z rodz. Szlegier i Wojtkowskich - ona z crkami

Parafia Matki Boej Czstochowskiej, Sterling Heights


MSZA W. W INTENCJI OFIAR KATASTROFY W SMOLESKU Zapraszamy 10 kwietnia o godz. 7:00 pm na Msz w. w intencji ofiar katastrofy w Smolesku. Mszy w. bdzie przewodniczy Kard. Edmund Szoka. KONCERT KATYSKI W pitek 13 kwietnia o godz. 7:30 wieczorem w Cafe Prowincja odbdzie si koncert w wykonaniu Patryka Roczona powicony pomordowanym w Katyniu oraz ofiarom Katastrofy Smoleskiej. Serdecznie zapraszamy ca Poloni na ten wyjtkowy, peen refleksji i zadumy wieczr. Wstp wolny. KONCERT MARCINA STYCZNIA 14 kwietnia o godz. 6:00 pm zapraszamy do Cafe Prowincja na koncert p. Marcina Stycznia. Spotkanie to organizuje grupa rodzicw Dzieci Specjalnej Troski Razem. NAUKI PRZED CHRZTEM WITYM W sobot 14 kwietnia o godz. 3:30 pm oraz 21 kwietnia o godz. 5:00 pm w kaplicy w. Maksymiliana odbd si nauki przed chrztem w. dla rodzicw i rodzicw chrzestnych. NIEDZIELA MIOSIERDZIA Najblisza niedziela to zgodnie z wol Pana Jezusa objawion witej siostrze Faustynie Niedziela Miosierdzia Boego. Niech bdzie to dla nas wszystkich szczeglny dzie aski Boej, ktra ma si sta ucieczk i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczeglnie dla biednych grzesznikw. Kto w dniu tym przystpi do rda ycia obieca Pan Jezus siostrze Faustynie ten dostpi zupenego odpuszczenia win i kar. TEGOROCZNA WICONKA PARAFIALNA wiconka Parafialna odbdzie si 15 kwietnia. 2:00pm - Adoracja Najw. Sakramentu 2:30pm - koronka do Boego Miosierdzia Po koronce udamy si do Sali Jana Pawa II.
KALENDARIUM PARAFII 15 kwietnia - Niedziela Miosierdzia, wiconka Parafialna 12 maja - Pierwsza Komunia wita 13 maja - Dzie Matki 20 maja - Rocznica Pierwszej Komunii Zakoczenie roku katechetycznego 2011/12 2 3 czerwca - Festiwal Parafialny 10 czerwca Boe Ciao 17 czerwca - Dzie Ojca 25-26 sierpnia - Odpust Parafialny, Piesza Pielgrzymka

NASZYM MODLITWOM POLECAMY CHORYCH: Ojca Konrada, s. Magorzat, Antoniego, Danut, Ew, Helen, Marka, Iren, Leszka, Franciszka, Jzefa, Zofi, Wand, Dan, Krzysztofa, Mariana, Marka, Czesawa i Floriana oraz dzieci ze Wsplnoty Razem.

MSZE WITE U KSIY CHRYSTUSOWCW Intencje Mszy w. mona zamwi wypeniajc formularz, ktry znajdziemy w specjalnych kopertach, ktre wystawione s na stoliku w kociele. KONFERENCJA DLA MODZIEY 2012 Zapraszamy modzie w wieku 14-18 lat do wzicia udziau w trzydniowym wyjedzie na Katolick Konferencj Modzieow. Koszt: $175 (nocleg, dojazd, wyywienie). Autokar z modzie wyjeda z parafii w. Cyryla i Metodego w Sterling Heights. Wicej informacji www.franciscanyouth.com oraz u Mrs. Evy Fleck (248-828-8201) lub p. Magosi Purzyckiej (248 -566-3468). Liczba miejsc ograniczona. PIELGRZYMKA DO ZIEMI WITEJ Organizujemy pielgrzymk do Ziemi witej na przeomie wrzenia i padziernika tego roku, zainteresowani szczegami proszeni s do zakrystii po ulotki. Prosimy o zapisywanie si chtnych na pielgrzymk. KONCERT GALOWY Zesp Pieni i Taca Dunajec, Mireczki i Czarny Dunajec zapraszaj na swj doroczny Koncert Galowy w niedziel, 22 kwietnia o godz. 3:00 pm w Sali Jana Pawa II. Bilety $7.00 dostpne w rodek Deli & Bakery w Sterling Heights oraz przy wejciu przed koncertem. Wicej informacji oraz zapisy do zespu na rok 2012/2013 (313)333-4469 lub dunajec@hotmail.com. SIOSTRY DZIKUJ Siostry Misjonarki skadaj serdeczne podzikowanie za pomoc w przygotowaniu kawiarenki, za donacje oraz za okazan yczliwo i otwarte serca parafian. Bg zapa i Szcz Boe. PODZIKOWANIE ZA WIATECZN DEKORACJ Wyrazy szczeglnego podzikowania kierujemy do pana Zygmunta Sepko i jego pomocnikw za przygotowanie Grobu Paskiego oraz do wszystkich, ktrzy pomagali przy wielkanocnej dekoracji kocioa. Dzikujemy osobom, ktre zoyy ofiary na kwiaty do Grobu Paskiego i witeczn dekoracj kocioa.
Ofiary niedzielne z 25 marca: Ofiary z kopert: $6,889.00 Ofiary bez kopert: $1,339.00 Skadka na kwiaty do Grobu Paskiego:$139.00 Kolekta diecezjalna (Catholic Relief Services):$540.00 Serdeczne Bg zapa za zoone ofiary.

Pomoc su Siostry Misjonarki Chrystusa Krla: s. Magorzata Tomalka MChR s. Agnieszka Jach MChR tel. domu sistr: (586) 979- 0255 Program Radiowy Ksiy Chrystusowcw Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM Ze stacji WNZK 690 AM prowadzony przez ks. Jzefa Siedlarza, SChr
Rada Duszpasterska: Przewodniczca: Mariola Vanderest (248) 879-5898 Zastpca: Krzysztof Wszdyby Sekretarz: Magdalena Hondo (586) 566-1636 Jolanta Gmurowska, Iwona Jdrzejczak, ukasz Macig, Mariusz Maruszczak, Zbigniew Rakowiecki, John Roland, Barbara Somiska Rada Finansowa: Przewodniczcy: Walter Maziarz (586) 873 - 8156 Zastpca: Alicja Karlic (313) 365 - 1990 Sekretarz: Elzbieta Zylinski (586) 781 - 2861 Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski, Wojciech Ogrek, Tadeusz Rusin, Wadysaw Szaflarski, Wojciech Urban

Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794 Lektorzy - Jzef Ledzinski - (586) 726 - 0636 Kolektorzy - Albert Ciesielski - (586) 247 - 4217 Ministranci - ks. Jzef Siedlarz SChr Grupa Modlitewna Opiekun duchowy - ks. Jzef Siedlarz SChr Lider - Barbara Gorzelewska - (586) 744 - 8262 Linia Modlitewna - (586) 412- 0581 Grupa Modlitewna- Rodziny Nazaretaskie Magorzata Purzycka - (248) 566 3468 Franciszek Maziarz - (248) 881 - 7629 Re Racowe - ks. Jzef Siedlarz SChr Lider - Olga Osko - (586) 293 - 9177 Radio Maryja- Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385 Koo Seniorw Zota Ra Wanda Fleszar - Zych - (586) 808 - 0804 Rycerze Kolumba Ryszard Konrad - (586) 731-7573 Finanse - Celina Pultanis - (586) 731 - 0355 Koordynator do spraw Katechezy s. Magorzata Tomalka MChR Komitet Rodzicielski w Parafii Mariola Vanderest - (248) 879 - 5898 Challenge Girls - Ania Roland (248) 579 - 3307 Magosia Purzycka - (248) 566 3468 Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861 Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875 Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org Jzyk Polski dla Amerykanw Antoni Walawender - (586) 751- 1224 Harcerze - Jerzy Czaja - (586) 247- 5344 Ping Pong - Eugeniusz Szamiel (248) 495 - 7517

Niedzielne Msze wite sobota - 4:00 po poudniu Saturday - 5:30 p.m. - in English niedziela - 8:00, 9:30, 11:15 (z udziaem dzieci), 1:00 7:00 (z udziaem modziey) Codzienne Msze wite od poniedziaku do soboty - o godz. 9:00 AM; dodatkowo w rody i pitki o godz. 7:00 PM w I Czwartek miesica - o godz. 7:00 PM Adoracja Najwitszego Sakramentu od wrzenia do maja: w rody i pitki od 6:00- 7:00 PM oraz Pierwsze Pitki miesica od 9:30 AM do 7:00 PM Liturgia Godzin Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty o godz. 8:45 rano Sakramenty: Pojednania - codziennie p godziny przed Msz w. Chrztu - trzecia niedziela miesica po Mszy w. o godz. 1:00 po poudniu Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych kada trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00 po poudniu w kaplicy w. Maksymiliana Bierzmowania - cykl katechez przygotowujcych modzie w klasie smej Maestwa - naley zgosi 6 miesicy przed planowan dat lubu Chorych - w pierwszy pitek miesica, w sprawach nagych o kadej porze

Grupy i Zespoy dziaajce w parafii


Muzyczny Zesp Dziecicy Hosanna Sobota - 11:00PM Opiekun duchowy - ks. Sawomir Murawka SChr Osoby prowadzce - Marzena Szewczuk, Pawe Laskowski Chr Parafialny- Justyna Pal - (586) 795 - 0794 Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4 - 5 lat) Wtorek - 5:30 - 6:15PM (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6 - 7 lat) Wtorek - 6:15 - 7:00PM (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny May Dunajec (9 - 12 lat) Wtorek - 7:00 - 8:00PM (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny Dunajec (13 - 18 lat) Grupa I roda - 8:30PM, sobota 9:00 - 11:00AM Grupa II Wtorek - 8:00-10:00PM (sala Jana Pawa II) Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333- 4469 Opiekun duchowy - ks. Sawomir Murawka SChr Taniec Towarzyski dla dzieci Instruktor - Barbara Somiski Kontakt i informacje - Iwona Jdrzejczak (586) 739-1561 Caf Prowincja:
Poniedziaek, roda i pitek: 5:30-8:30 Wtorek: 4:00 - 8:30 Sobota: 10:00-1:00 Czwartek: nieczynne