You are on page 1of 20

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.
Kdzierzyn-Kole

CZYTAJ OBOWIZKOWO
Biece
i archiwalne
numery

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok X | 18 listopada 2015 | Nr 22 (199)

GazetaInformator.pl

Pene wydanie na:

GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE POLICJA

ycie na ludow nut

ZODZIEJE
SPRZTU RTV
Fot. Agnieszka Gogolewska

Zesp Pieni i Taca Komes witowa swoj 30. rocznic powstania.


KATARZYNA SOLARZ

Uroczystym
koncertem,
ktry odby si w Domu Kultury
Chemik, uczczono trzydziestolecie istnienia Zespou Pieni i
Taca Komes, ktry powsta w
1982 roku przy Osiedlowym Domu Kultury na osiedlu Piastw
(nazwa zespou wzia si od nazwy Domu Kultury, przy ktrym
dziaa grupa). Przez pierwsze
trzy lata funkcjonowali jako zesp wokalno-ruchowy dla dzieci, a od 1985 przeksztacili si w
zesp folklorystyczny. Grupa
daa setki wystpw na terenie
kraju i za granic, zbierajc przy
tym wiele nagrd i wyrnie.
Wrd najcenniejszych jest nagroda Grand Prix, ktr zesp
otrzyma na festiwalu lskie
piewanie w 2000 r. w Zabrzu. Zaoycielami zespou s
Zbigniew i Danuta Stanisiowie,
ktrzy nieprzypadkowo zajli si
dziaalnoci kulturaln zwizan z krzewieniem folkloru. Matka Danuty Stani Irena Szczygie bya animatork kultury
ludowej na Opolszczynie w latach pidziesitych, a od 1945
roku wraz z mem organizowaa powojenne ycie kulturalne w Kdzierzynie. Danuta Stani ju jako nastolatka taczya
w Zespole Pieni i Taca Opole, a majc 16 lat zastpowaa
choreografa tego zespou. Mioci do taca ludowego zarazia swojego przyszego ma,
ktry rzuci dla niej bigbitowy
zesp Taranty. W yciu nie
mylaem, e bd mia co
wsplnego z folklorem! mieje si dzi Zbigniew Stani. Przez
rce kdzierzyskich animatorw kultury ludowej przewino
si setki uczniw szk podstawowych, gimnazjalnych, rednich, a take studentw. Modzie dorastaa z Komesem
poznawali w zespole swoich
przyszych maonkw, zawizywali przyjanie na cae ycie.
Chodzilimy po osiedlowych
piaskownicach i trzepakach, namawiajc dzieci do uczestnictwa
w zespole. Pierwsza nasza gru-

Zesp Pieni i Taca Komes jest propagatorem najpikniejszych tradycji z caej Polski.
pa liczya 40 dziewczt i jednego chopca, ktrym by mj syn
Piotru wspomina z rozbawieniem pocztki zespou Zbigniew
Stani. Z czasem grupa nabraa
proporcji i zyskaa na profesjonalnej oprawie. Pierwsze programy choreograczne tworzya moja ona, ktra uczya dzieci
krokw, szya stroje i dbaa o ich
wygld, by jak najwierniej odda charakter danego regionu.
Potem nawizalimy kontakty
z profesjonalnymi etnochoreografami i krawcami z caej Polski opowiada Stani. Pocztki
byy trudne. Pocztkowo z powodu braku pienidzy i potrzebnych materiaw szylimy stroje
z zielonego sukna, ktre suyo
jako kotary w Osiedlowym Domu Kultury opowiada Danuta
Stani. To by materia bardzo
dobrej jakoci i pierwsze spdnice powstay wanie z tego
sukna. Pani Grayna Hynkowa,
ktra miaa dryg do takiej artystycznej roboty, uszya kostiumy
i ozdobia je ludowymi motywami wspomina Danuta Stani.
Od roku 2000 na bazie grupy
modzieowej powstaa rwnie

grupa dorosa, w duej mierze


skadajca si z rodzicw grupy
dziecico-modzieowej. Zesp
Komes poprzez swoj dziaalno przez lata popularyzowa i nadal popularyzuje obrzdy i zwyczaje poudnia Polski.
W szczytowej formie zesp
mia 8 programw choreogracznych z caej Polski lsk,
Krakw, Rzeszw, Lublin, tace narodowe, Spisz, Beskid lski i wiele innych wymienia
jednym tchem Zbigniew Stani. Zaoyciele Zespou Pieni
i Taca Komes byli rwnie
pomysodawcami i realizatorami odbywajcych si w latach
1992 do 2008 Midzynarodowych Spotka Zespow Ludowych. Wzio w nich udzia kilkadziesit zespow z rnych
kontynentw, wystpio ponad 3000 tancerzy i muzykw.
Gocilimy zespoy z Argentyny, Francji, Holandii, Hiszpanii, Niemiec, Woch, Bugarii, Irlandii, Wgier, Macedonii,
Indii, Chorwacji, Portugalii,
Anglii, Belgii, Szwajcarii, Rumunii, Sowacji, Meksyku, Litwy, Ukrainy, Cypru i Wysp

Kanaryjskich. Niektre zespoy odwiedziy nas kilka razy


opowiada Zbigniew Stani.
Zesp Komes by gospodarzem 10. midzynarodowych
festiwali
folklorystycznych.
Chciabym wrci do naszych
festiwali, bo to by potny element promocji miasta wyznaje wspzaoyciel zespou.
Zesp by nie tylko ambasadorem kultury w kontaktach
midzynarodowych, ale przede
wszystkim dziki nim uzbiera
i przekaza miastu pokan sum na rzecz oar powodzi w
1997 roku. Teraz grupa dziecica liczy 12 dzieciakw, ale
mam nadziej, e powstanie
jeszcze nowe pokolenie Komesiakw puentuje Zbigniew Stani. Obecnie najmodsi czonkowie zespou s
w wieku przedszkolnym, a najstarsi weszli w wiek emerytalny. Z dniem 1 stycznia 1996
r. zesp dziaa pn. Stowarzyszenie Zesp Pieni i Taca
Komes. Jako Organizacja
Poytku Publicznego Stowarzyszenie zostao zarejestrowane
w dniu 10 marca 2006 r.

Dwch 19-latkw usyszao zarzuty kradziey sprztu RTV wartego ponad


2 000 zotych.
8 listopada w jednym ze
sklepw w Krapkowicach doszo do kradziey sprztu RTV.
Policjanci ustalili, e do marketu weszo dwch modych mczyzn, ktrzy ukradli z wystawy
konsole do gier, telefon komrkowy oraz gry komputerowe.
Wszystko o cznej wartoci
ponad 2 000 z.
Policjanci z pomoc wiadkw ustalili mark i numery rejestracyjne samochodu,
ktrym mczyni uciekli. P
godziny pniej osobowego
mercedesa zauwayli funkcjonariusze z Kdzierzyna-Kola i zatrzymali go do kontroli. Autem podrowao 5 osb
m.in. dwch 19-letnich mieszkacw Kdzierzyna-Kola,
podejrzewanych o kradzie
w Krapkowicach. Mczyni
zostali zatrzymani. Kdzierzyscy policjanci ustalili rwnie,

Fot. KPP w Kdzierzynie-Kolu

KDZIERZYN-KOLE ROZRYWKA

Okradali sklepy
w Krapkowicach.
Wpadli w Kdzierzynie.
e jeden z nich kilka miesicy
wczeniej w Kdzierzynie-Kolu ukrad 3 konsole do gier o
cznej wartoci blisko 5 000
zotych. Podejrzani przyznali
si do zarzutw. Policjanci odzyskali cz skradzionego mienia. Teraz zatrzymanym grozi
nawet do 5 lat wizienia.
P

KDZIERZYN-KOLE SZPITAL

NOWATORSKI
PROJEKT MEDYCZNY
Szpital w Kdzierzynie-Kolu oraz Polsko-Amerykaska Klinika Serca
zamierzaj realizowa nowatorski projekt medyczny.
Kdzierzyska
lecznica
oraz Klinika Serca bd wsppracowa w zakresie leczeniu pacjentw z udarami przy
wykorzystaniu metod kardiologicznych. Patogeneza obu
schorze jest podobna. List
intencyjny w tej sprawie podpisano w gabinecie starosty
Magorzaty Tudaj, a zagadnieniu powicona bya konferencja naukowa zorganizowana w
hotelu Solidaris, na ktr zjechali najwaniejsi lekarze specjalici, znani naukowcy oraz
samorzdowcy.
Odbya si ona rok po
otwarciu nowego oddziau

neurologicznego w kozielskim
szpitalu. Zosta przeniesiony
z Kdzierzyna do Kola i jest
jednym z trzech takich orodkw w wojewdztwie, co znacznie podnioso bezpieczestwo
zdrowotne mieszkacw nie
tylko naszego powiatu, ale tej
czci regionu.
Kole bdzie jednym
z tych orodkw, od ktrych
chcemy zacz leczenie udarw now metod wyjania
Janusz Prokopczuk, kardiolog,
ordynator Oddziau Kardiologii Inwazyjnej, Elektrostymulacji i Angiologii PAKS w
Kdzierzynie-Kolu. Szpital
w Kolu posiada wszystkie
moliwe segmenty, ktre s wymagane do wdroenia leczenia
zaznacza.
KS

R E K L A M A

kasy dla kadego


Bingo XL
Klasyka
gatunku

Terminale patnicze

szczegy
str. 5

Najtaniej w regionie

Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47


Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18
Wodzisaw l. ul. w. Jana 16, tel. 512 333 812

2 Wiadomoci

18 listopada 2015, nr 22 (199)

<< GazetaInformator.pl

kdzierzyn-kole Kultura

komentarz na gorco

Kozielski amfiteatr znw wypiknieje


Fot. Retromuzyka.pl

Miasto miao kilka koncepcji zagospodarowania obiektu,


od kompleksowego remontu do kompletnego wyburzenia. Wybrano wariant poredni.
katarzyna solarz

Piknie pooony nad Odr


amfiteatr, nazywany potocznie
muszl koncertow, to obiekt,
ktrego historia siga lat 60.
Odbyway si tam festyny, liczne koncerty kapel bigbitowych,
miejsce ttnio yciem. Jednak
od wielu lat muszla niszczeje,
stajc si ofiar wandalizmu.
Kolejne ekipy rzdzce traktoway j po macoszemu, nie
majc ani pienidzy na jej remont, ani pomysu na jej zagospodarowanie, a do teraz.
Wyglda na to, e wadze miasta podjy wreszcie decyzj,
co zrobi z tym reliktem przeszoci. O kozielskiej muszli
ponownie zrobio si gono w
sierpniu tego roku, gdy prezydent Sabina Nowosielska powoaa specjalny zesp, ktry
mia znale rozwizanie dla
zagospodarowania obiektu.
Zadaniem zespou byo opracowanie koncepcji na jej zagospodarowanie zgodnie z
pierwotnym przeznaczeniem
lub zaproponowanie rozwiza alternatywnych wykorzystania obiektu wraz z oszacowaniem kosztw wykonania
prac i ewentualnym rednim
rocznym kosztem biecego
utrzymania. Radny miejski
Micha Nowak, ktry zasiada
w zespole, przychyla si raczej
do zburzenia obiektu. Na licie priorytetw amfiteatr jest

Po wielu latach zapomnienia i popadania w ruin.


Amfiteatr ma znw szans sta si miejscem atrakcyjnym dla mieszkacw Kola.
na bardzo dalekim miejscu.
wietno muszli przemina
wiele lat temu i jestem raczej
za jej renaturyzacj i przywrceniem tego obiektu przyrodzie twierdzi. Mieszkacy
Kola maj sentyment do amfiteatru, ktry by wiadkiem
wielu koncertw z udziaem
oglnopolskich saw bigbitu. W muszli byy organizowane koncerty z przernych
okazji, ale najbardziej utkwi
mi w pamici koncert popu-

larnego w latach 60. zespou


folklorystyczno bigbitowego
No to co. Aby zobaczy wystp szedem na piechot z Kdzierzyna. Koncert by wspaniay, a na widowni brakowao
wolnych miejsc! wspomina
Zbigniew Kowalski wspredaktor strony Retromuzyka.
pl, powiconej historii sceny
muzycznej w Kdzierzynie-Kolu. Zawizaa si spora
grupa osb mieszkacw
Kola, lokalnych muzykw,

ktrzy pamitali czasy wietnoci obiektu i ktrym zaleao, by amfiteatr znw zacz
ttni yciem. Ta grupa, wraz z
przedstawicielami Rady Osiedla wczya si do prac Zespou do spraw Kozielskiej Muszli (zesp zakoczy prac pod
koniec wrzenia), a ich argumenty, by nie wyburza obiektu, przekonay nawet opornego radnego. Pierwotnie nie
byem zwolennikiem remontu muszli. Przeciwni temu

Emilia Bandrowska
Przewodniczca Zarzdu
Osiedla Stare Miasto
w Kolu.
Wol mieszkacw i lokalnych rodowisk muzycznych byo to, eby nie wyburza amfiteatru, a my jako
Rada Osiedla tylko przychylilimy si do tych prb, mimo
e remont obiektu sta pod
wielkim znakiem zapytania.
Zasadniczym pytaniem byo,
czy inwestycja si opaci, czy
pomys zagospodarowania
obiektu wypali. Mieszkacy
i rodowiska muzyczne, ktre pamitaj lata wietnoci
amfiteatru chcieliby przywrci dawny charakter te-

go miejsca, kiedy na scenie


mogy wystpowa regionalne kapele i zespoy modzieowe. Chodzi o promowanie
modych talentw, by ci artyci mieli gdzie si pokaza mieszkacom. Amfiteatr
jest pooony w doskonaym
miejscu nad Odr, okolony zabytkowym parkiem, co
te ma niebagatelne znaczenie dla widzw, np. podczas
upaw, jak to miao miejsce
w tym roku. Aktualnie mog tylko tyle powiedzie, e
dostalimy zapewnienie od
wadz miasta, e jeli przyjta koncepcja wypali, kolejne
etapy prac remontowych bd z czasem realizowane.

byli bowiem kolejni dyrektorzy MOK-u. Mamy te cztery


domy kultury i wiele innych
obiektw, ktre nie s w peni wykorzystane. W pracach
zespou wzili jednak udzia
mieszkacy i przewodniczca Rady Osiedla Stare Miasto,
ktrzy przekonali nas, e warto sprbowa reaktywowa
ten obiekt. Przyjte rozwizanie wydaje si kompromisowe.
mwi Micha Nowak. Na razie wiadomo, e spektakularnych zmian nie bdzie, a zaproponowane rozwizanie ma
zadowoli zarwno mieszkacw, co wadze miasta. Sam
amfiteatr, jak i teren wok
sceny zostanie poddany gruntownemu liftingowi, natomiast
zaplecze obiektu, w ktrym
obecnie zalegaj mieci i fekalia zostanie wyburzone. W sezonie letnim amfiteatr bdzie

peni podobn rol, co przed


laty. Z kolei dziki temu, e zostanie tam ponownie podczona instalacja elektryczna,
mieszkacy bd mogli zorganizowa koncert czy piknik.
Moliwe, e bd tam rwnie
organizowane imprezy z udziaem uczniw szk muzycznych lub niewielkie imprezy
kulturalne. Na razie nie zostanie odtworzona widownia z aweczkami dla widzw, ale jeli
zaproponowane rozwizanie
si sprawdzi, kolejne prace dotyczce rewitalizacji muszli bd kontynuowane. Natomiast
jeli pomys nie wypali, miasto
zastrzega sobie, e po dwch
latach obiekt moe zosta wyburzony. Koszt zakadanego
remontu to niecae 100 tys.
zotych. Prace mogyby ruszy
wiosn przyszego roku, tak by
zdy przed sezonem letnim.

kdzierzyn-kole zdrowie

Zmierzamy ku lepszemu
Podczas ostatniej sesji Rady
Miasta na sali obrad goci dyrektor Wojewdzkiego Inspektoratu Ochrony rodowiska w
Opolu, Krzysztof Gawrowski,
ktry przedstawi radnym raport
o stanie rodowiska na terenie
Kdzierzyna-Kola. Dotyczy on
aktualnych wynikw pomiarw
przeprowadzonych przez WIO
oraz bada wykonywanych na
zlecenie, przez referencyjne laboratoria zewntrzne. Wedug
Krzysztofa Gawrowskiego na
tych terenach Opolszczyzny, na
ktrych mieszcz si najwiksze
zakady przemysowe w cigu
ostatnich lat emisja zanieczyszcze (pyw i gazw) do powietrza zostaa ograniczona o blisko

poow. Dla oceny powietrza,


zgodnie z obowizujcymi przepisami, podczas pomiarw mierzone s stenia: dwutlenku
siarki, dwutlenku azotu, benzenu, pyu zawieszonego PM 10,
a w tym pyle metali cikich
niklu, kadmu, oowiu, benzoalfapirenu, czyli grupy wglowodorw aromatycznych, tlenku
wgla i ozonu, a od 2010 roku
rwnie pyu PM 2,5. Wedug
Gawrowskiego, rednioroczne normy tych zanieczyszcze
znajdujcych si w powietrzu w
wikszoci przypadkw nie s w
Kdzierzynie-Kolu przekraczane, a ich wskaniki mieszcz si
w dopuszczalnych zakresach.
Poprawa jakoci powietrza to
Zesp redakcyjny: Paulina Krupiska, Pawe
Strzelczyk, Anna Zganiacz, Leszek Iwulski, Magdalena
Kubina, Katarzyna Solarz, Dominika Zajc,
Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki,
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz

rwnie wynik tego, e m. in.


powiat kdzierzysko-kozielski i krapkowicki (koksownia
w Zdzieszowicach) s przez
WIO najskuteczniej opomiarowane, a wyniki tych pomiarw ze stacji automatycznych
s codziennie przekazywane do
Gwnego Inspektoratu Ochrony rodowiska i Europejskiej
Agencji Ochrony rodowiska.
Pogorszenie jakoci powietrza
powoduje dopiero niska emisja
w okresie grzewczym. Chodzi
gwnie o pyy. Na wzrost stenia dwutlenku siarki w powietrzu ma wpyw spalanie wgla
czy drewna. Z kolei spalanie paliw pynnych powoduje podniesienie stenia dwutlenku azotu.

Redakcje:
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
tel. 77 482 67 47, 533 327 477, 502 21 31 22

Dzia grafiki i reklamy:


Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664

Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799


katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl

Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec

47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12

Dominika Rudzka: 797 593 747


dominika.rudzka@gazetainformator.pl

44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16

Barbara Frydryk: 509 381 263


barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

W S P P R A C A

Nakad: 10 000 egz.


Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

Jednak kade z tych ste z


roku na rok jest nisze, a to dziki poprawie jakoci spalanego
wgla oraz stosowania nowoczesnych kotw grzewczych podkreli Gawrowski. Uspokoi te
radnych, wspominajc o problemie benzenu, ktrego wysokie
stenie w Kdzierzynie-Kolu
jeszcze niedawno budzio emocje wrd mieszkacw. Cieszy fakt, e mamy kolejny rok,
w ktrym normy benzenu nie
zostay przekroczone. Nie trzeba byo nawet zmienia punktu
pomiarowego, wystarczyy skuteczne dziaania podjte przez
zakady przemysowe i nasza
konsekwencja w doprowadzeniu do celu tych dziaa. Dziki
temu wszystkim mieszkacom
Kdzierzyna-Kola
oddycha
si dzisiaj lepiej stwierdzi
Gawrowski. Jego zdaniem na
zmniejszenie stenia benzenu
na terenie miasta miao wpyw
m.in. uporzdkowanie gospodarki ciekami w przemysowych oczyszczalniach ciekw
czy wprowadzenie wikszego
rygoru zwizanego z rozadunkiem substancji chemicznych z
cystern. Dziki tym dziaaniom
ju trzeci rok z rzdu normy stenia benzenu w Kdzierzynie-Kolu nie zostay przekroczone i wynosz 5 mikrogramw
na metr szecienny. Od tego
roku Wojewdzki Inspektorat
Ochrony rodowiska zosta zo-

Fot. Gazeta Informator

W miecie poprawia si jako powietrza i wody.

Ju trzeci rok z rzdu normy stenia benzenu


w Kdzierzynie-Kolu nie zostay przekroczone.
bowizany prawnie, zgodnie z
ustaw o ochronie rodowiska
do przeprowadzania kontroli w
zakresie przestrzegania ustalonych norm dotyczcych zanieczyszcze. Te normy musz zosta osignite, bo tego wymaga
prawo i zobowizania, ktre
Polska ma wobec Unii Europejskiej podkreli Gawrowski.
W sytuacji przekroczenia norm
take jednostki samorzdowe
bd paciy kary, ktrych wysoko zaczyna si od 50 tys. zotych wzwy. W danych przedstawionych przez dyrektora WIO
znalaz si te m.in. raport o
stanie wd powierzchniowych
na terenie Kdzierzyna-Kola. W cigu kilku ostatnich lat
stan wd si poprawi mwi
Gawrowski. Lepszy jest ich stan

biologiczny, a ilo zawartych


w niej substancji chemicznych
ulega zmniejszeniu. Jednak
nowa metodologia oznaczania
wd wprowadzona na terenie
Unii Europejskiej wyrubowaa
zmiany w ich klasyfikacji. Teraz najgorsza warto wyznacza
klas wody. Chodzi o to, e ju
jedna szkodliwa substancja na
50 badanych powoduje, e woda w rzece uznawana jest za wod zej jakoci. Tak jest niestety
w przypadku Odry. Generalnie stan wd si poprawia.
wiadczy to tym, e pienidze
zainwestowane w gospodark
ciekami i liczne oczyszczalnie
ciekw zwracaj si w postaci
poprawy jakoci tych wd.
ks

Wrd nagrodzonych osb znalazy si


nauczycielki z Zespou Szk nr 1 w Kdzierzynie-Kolu.
go Nauczyciela Przedsibiorczoci 2015 w wojewdztwie
opolskim otrzymay: Joanna
Brdkiewicz i Halina Niedzielska-Gmyrek z Zespou Szk
nr 1 w Kdzierzynie-Kolu. Nagrody dla nauczycieli i uczniw
wrczali: dyrektor Departamentu Edukacji i Wydawnictw
NBP Dariusz Jadowski, dyrektor ds. programowych i ewaluacji Fundacji Modzieowej
Przedsibiorczoci Marianna
Miszczak. Gociem specjalnym gali bya Joanna Kluzik-Rostkowska, minister edukacji narodowej oraz prof. ukasz
Turski, przewodniczcy Rady
Programowej Centrum Nauki
Kopernik. Klub Przedsibiorczych Nauczycieli IMPULS
powsta w 2006 roku z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego oraz Fundacji Modzieowej Przedsibiorczoci. Jego
gwnym zadaniem jest pomoc
nauczycielom w realizowaniu
dziaa zwizanych z edukacj
ekonomiczn.
ks

kdzierzyn-kole Inwestycje

Fot. Starostwo Powiatowe

Wypikniaa
ulica Bolesawa
Krzywoustego

Na remoncie ulicy Bolesawa Krzywoustego


zyskali te waciciele dwch kek.
si odda do uytku nie tylko
t drog, ale rwnie poblisk
al. Lisa mwia starosta Magorzata Tudaj. Remont ulicy
by na bieco konsultowany z
mieszkacami. Przeprojektowalimy zatok autobusow,
tak jak chcieli tego mieszkacy. Teraz jest oddalona od bloku zaznaczy Arkadiusz Kry,
dyrektor Powiatowego Zarzdu Drg. W oddaniu do uytku
nowej nawierzchni wzi rwnie udzia wicestarosta Jzef
Gisman oraz Robert Biadyga
z firmy Transkom z Jaryszowa,
ktra wygraa przetarg na to zadanie i udzielia 8-letniej gwarancji. Pienidze na realizacj
remontu pochodziy z budetu
starostwa powiatowego.
ks

Rozbuduj i zmodernizuj szpital

w skrcie

Zderzenie czoowe
We wtorek, 17 listopada o godz.
9.00 na zakrcie ulicy Gubczyckiej w Kdzierzynie-Kolu doszo
do wypadku. Czoowo zderzyy
si tutaj skoda felicia i volkswagen golf.

Podczas specjalnej konferencji naukowej, ktra odbya si w hotelu


Solidaris w Azotach zaprezentowane zostay plany rozbudowy szpitala
w Kdzierzynie-Kolu.
Fot. Starostwo Powiatowe

Fot. Starostwo Powiatowe

Nagrodzeni
za przedsibiorczo

Prawie milion zotych


kosztowa remont ulicy
Bolesawa Krzywoustego
na os. Piastw, ktra oficjalnie zostaa oddana do
uytku.
Ulica zyskaa na funkcjonalnoci i estetyce. Powiatowy Zarzd Drg pooy nie
tylko now nawierzchni, ale
take poszerzy chodniki i wybudowa ciek rowerow.
Posadzony zosta te ywopot
oddzielajcy drog od chodnika, remontu doczekay si zatoki autobusowe wylicza Adam
Lecibil, rzecznik starostwa.
Wczeniej powiat remontowa rwnie poblisk al. Lisa,
co kosztowao 4 mln z. Planujemy ju kolejne inwestycje drogowe na przyszy rok, a
zarazem cieszymy si, e udao

region

kdzierzyn-kole Inwestycje

KDZIERZYN-KOLE Edukacja

Wyrniajcy si przedsibiorczoci
nauczyciele oraz przedstawiciele najlepszych zespow
uczniowskich, ktrzy brali
udzia w programach edukacyjnych z zakresu przedsibiorczoci, odebrali nagrody za caoroczn prac
edukacyjn.
Trofea zostay wrczone
podczas gali IMPULS 2015.
Uroczysto odbya si w warszawskim Centrum Nauki Kopernik. Jej uczestnikami byli
nauczyciele i uczniowie gimnazjw oraz szk ponadgimnazjalnych z caej Polski, ktrzy
zostali uhonorowani za aktywny udzia w realizacji projektw
edukacyjnych z zakresu ekonomii, finansw i przedsibiorczoci. W uroczystoci wzili
udzia take przedstawiciele
Narodowego Banku Polskiego,
Fundacji Modzieowej Przedsibiorczoci oraz dyrektorzy
nagrodzonych szk. W tegorocznej edycji Klubu IMPULS,
w kategorii szk ponadgimnazjalnych tytu Najlepsze-

Wiadomoci 3

18 listopada 2015, nr 22 (199)

katarzyna solarz

Zgodnie z tymi planami


wszystkie jednostki wchodzce w skad szpitala, a take
podlegajce SPZOZ-owi poradnie specjalistyczne znajd si w jednym miejscu, czyli
kompleksie przy ul. Roosevelta. Rozbudowa i skupienie
dziaalnoci w jednym miejscu
wpisuje si w kluczowy cel, jaki
stawiaj przed sob wadze powiatu, a jest nim stae podnoszenie jakoci opieki medycznej wiadczonej mieszkacom
przez nasz szpital powiedziaa starosta Magorzata Tudaj.
Podkrelia, e wyznacznikiem
zmian s wspczesne standardy obowizujce w medycynie.
Pierwszy etap metamorfozy
kozielskiego szpitala stanowi
bdzie dostosowanie oddziau
intensywnej terapii do standardw wymaganych przepisami
oraz doposaenie bloku operacyjnego w najnowoczeniejszy sprzt. W dalszej kolejnoci
z placwki przy ul. Judyma na
ul. Roosevelta przeniesione zostan trzy funkcjonujce jeszcze w Kdzierzynie oddziay
szpitalne, czyli pulmonologia,
geriatria i dermatologia. Na zakoczenie do Kola trafi te
wchodzce w skad SPZOZ-u
poradnie zabiegowe. W szpitalu powstanie te oddzia tzw.
chirurgii jednego dnia, przeznaczony dla chorych, ktrzy
po zabiegu nie bd wymaga
dalszej hospitalizacji. Planowana rozbudowa szpitala i koncentracja placwek wchodzcych w skad SPZOZ-u przy ul.
Roosevelta zaowocuje przede
wszystkim lepszym dostpem
do diagnostyki. To w Kolu s
bowiem zlokalizowane laboratoria i tu znajduje si najwaniejszy sprzt do badania

Podczas konferencji zaprezentowano


wizualizacj nowego szpitala.
pacjentw. Dlatego po przeniesieniu wszystkich oddziaw
na ul. Roosevelta nie bdzie ju
konieczne woenie pacjentw
lub prbek z Kdzierzyna do
Kola. Obecnie powoduje to
dyskomfort pacjentw, spowalnia prac szpitala i generuje
due koszty. Tylko w tym roku
na przewoenie pacjentw wydalimy 700 tys. z podkrela
dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespou Opieki Zdrowotnej w Kdzierzynie-Kolu,
Marek Staszewski. Wszystko
pochonie niebagateln kwot
15 mln euro (tylko przebudowa
oddziau intensywnej terapii i
modernizacja bloku operacyjnego to wydatek rzdu niemal
4 mln euro). Obliczenia w europejskiej walucie nie s tu od
rzeczy, poniewa, mimo e
jak zapewnia dyrektor Staszewski szpital jest dzi w na
tyle stabilnej kondycji, e banki
byyby skonne udzieli kredytw na planowane inwestycje.
Najkorzystniejszym rdem
finansowania bd moliwe
do pozyskania na ten cel dota-

cje z Unii Europejskiej. Projekt, studium wykonalnoci i


wycena s ju gotowe. Wnioski
zoymy natychmiast, gdy fundusze unijne w ramach interesujcych nas programw stan
si dostpne zapewnia szef
kozielskiej lecznicy. Prezentacja planw rozbudowy szpitala bya wanym punktem konferencji, ktr zorganizowao
starostwo Powiatowe oraz Samodzielny Publiczny Zesp
Opieki Zdrowotnej w Kdzierzynie-Kolu. Podsumowano
na niej roczn dziaalno odnowionego oddziau neurologii.
Przypomnijmy, e on take
zosta przeniesiony z Kdzierzyna do Kola, co jak wida z
perspektywy czasu dao szpitalowi szereg niebagatelnych
korzyci mwi Adam Lecibil,
rzecznik kdzierzyskiego starostwa. Jeszcze nie wiadomo,
jak zagospodarowany zostanie budynek przy ul. Judyma.
Moliwe, e po przenosinach
oddziaw zostanie sprzedany
innej firmie prowadzcej dziaalno medyczn.

kdzierzyn-kole Edukacja

Tumaczyli,
jakie zagroenia niesie za sob
przemoc elektroniczna
Kdzierzyscy policjanci wyjaniali dzieciom
ze szk podstawowych,
modziey gimnazjalnej
i ponadgimnazjalnej, jakie zagroenia wi si z
korzystaniem z internetu
oraz wskazali, jak ich unika.
Funkcjonariusze tumaczyli nieletnim m.in.: czym jest
cyberprzemoc zwizana z wykorzystaniem internetu i jego narzdzi typu elektronicznego, takich jak: SMS, e-mail,
witryny internetowe, fora dyskusyjne czy portale spoecznociowe. Cyberprzemoc charakteryzuje si tym, e internetowi
napastnicy przeladuj swoje
ofiary zoliwymi i obraliwymi SMS-ami lub e-mailami.
Bardziej drastyczn form ataku jest sporzdzanie witryn internetowych, wpisw na forach
dyskusyjnych czy drczenie
przez komunikatory sieciowe,

Fot. KPP w Kdzierzynie-Kolu

GazetaInformator.pl >>

Podczas spotka z modzie policjanci tumaczyli m.in.,


e take nieletnich dotycz konsekwencje prawne zwizane
z nieprawnym uywaniem internetu.
takie jak Facebook. Podczas
spotka z modzie policjanci opowiadali te o odpowiedzialnoci prawnej, jaka ciy
na nieletnich w razie popenienia przestpstwa w mediach
elektronicznych. Kdzierzyscy funkcjonariusze odwiedzili
uczniw z Zespou Szk Technicznych i Oglnoksztaccych
w Azotach, Gimnazjum w Blachowni, Szkoy Podstawowej
Nr 1 w Kdzierzynie-Kolu oraz

Szkoy Podstawowej w Landzmierzu. Podczas spotka m.


asp. Magorzata Cisowska wyjania uczniom, na czym polega cyberprzestpczo oraz
jakie s jej prawne aspekty
i konsekwencje, przypominajc jednoczenie, e w sieci nigdy nie jestemy anonimowi,
a kade uycie komputera zostawia lady.
ks

Konkurs logistyczny
Znane s wyniki szkolnych eliminacji VIII Oglnopolskiej Olimpiady Logistycznej. W drugim
etapie najwikszego w Polsce
turnieju wiedzy logistycznej znalazo si 588 uczniw ze 181 szk
ponadgimnazjalnych. Wrd nich
picioro uczniw z Zespou Szk
nr 1 w Kdzierzynie-Kolu. Etap
okrgowy odbdzie si 1 grudnia.
Uczniowie, ktrzy najlepiej poradz sobie z zestawem 25 pyta
wielokrotnego wyboru, zakwalifikuj si do finau, ktry odbdzie
si tradycyjnie w Poznaniu.
Zatrzymany
z marihuan
Policjanci z Kdzierzyna-Kola
zatrzymali 27-latka podejrzanego
o posiadanie marihuany. Zabezpieczony zielony susz mundurowi znaleli w garau. Mczyzna
usysza ju zarzut posiadania
rodkw odurzajcych. Teraz
moe mu grozi nawet do 3 lat
wizienia.
Przebudowa DK45
Generalna Dyrekcja Drg Krajowych i Autostrad zapowiada przebudow DK 45. Jeszcze w tym roku ma zosta ogoszony przetarg
na wykonanie projektu przebudowy. Prace budowlane zaplanowane s natomiast na 2017 rok.
Na skrzyowaniu w Reskiej Wsi
ma zosta wybudowane rondo.
Przebudowane zostanie take
skrzyowanie w Komornie oraz
wikszycach. Wyremontowana
zostanie take nawierzchnia drogi
oraz chodniki.
Buduj PSZOK
Gmina Bierawa chce samodzielnie prowadzi gospodark odpadami. Opucia ju zwizek Czysty
Region, a teraz zapowiada budow wasnego punktu selektywnej
zbirki odpadkw. PSZOK bdzie
przyjmowa gruz, elektronik,
meble, opony i inne odpady.
Potrcenie
rowerzysty
12 listopada o godz. 8.30 na ulicy
Kozielskiej w Kdzierzynie-Kolu doszo do wypadku. Kierowca fiata wymusi pierwszestwo
na trasie rowerowej i wjecha w
prawidowo jadcego rowerzyst.
Poszkodowany 40-latek zosta
przewieziony do szpitala.
Nabr do suby
Od 9 listopada lsko-Maopolski Oddzia Stray Granicznej im.
nadkom. Jzefa Bocheskiego
w Raciborzu prowadzi kolejn
rekrutacj kandydatw do suby.
Wraz z pocztkiem roku sub
ma rozpocz 25 nowych funkcjonariuszy.
Narkotyki
w mieszkaniu
Policjanci z raciborskiej komendy
policji otrzymali informacj o
tym, e 24-letni mieszkaniec miasta moe posiada przy sobie narkotyki. Informacj potwierdzono.
Funkcjonariusze z wydziau kryminalnego podczas przeszukania
mieszkania podejrzanego znaleli
24 gramy marihuany. Mczyzna usysza ju zarzut posiadania
narkotykw. Grozi mu do 3 lat
pozbawienia wolnoci.

4 Edukacja

18 listopada 2015, nr 22 (199)

<< GazetaInformator.pl

kdzierzyn-kole Rozrywka

Od 30 lat promuj folklor i kultur ludow

Byy wzruszenie, narcza


kwiatw i podzikowania za
lata dziaalnoci od prezydent
miasta, Sabiny Nowosielskiej.
Maj za sob setki koncertw
w kraju i caej Europie, i tyle
samo nagrd, i wspomnie,
ktrych nie sposb spisa na
jednej stronie. Zaoyciele zespou Komes Zbigniew
i Danuta Stanisiowe przez 30
lat swojej pracy woyli mnstwo zaangaowania i serca
w to, by modzi ludzie zdobyli
cenne umiejtnoci wokalne

i taneczne, a take pogbili


sw wiedz o kulturze ludowej Polski. Ta wiedza procentuje, bo dzi ronie nowe pokolenie dzieci, ktre tacz
w zespole, a ktrych rodzice
dorastali z Komesem. Podczas obchodw jubileuszu
trzydziestolecia zespou wystpia najmodsza, rednia
i najstarsza grupa wychowankw Komesu z tradycyjnymi wizankami przypiewek
i tacw: opolskich, krakowskich, rzeszowskich, pszczyskich, cieszyskich czy ze lska Opolskiego.

Fot. Agnieszka Gogolewska

katarzyna solarz

Fot. Prywatne archiwum Zbigniewa i Danuty Stanisiw

Huczny jubileusz obchodzi Zesp Pieni i Taca Komes,


ktry wystpi ze swoim barwnym repertuarem na scenie Domu Kultury Chemik.

PLUSY BIZNESU

GazetaInformator.pl >>

18 listopada 2015, nr 22 (199)

DLA

Dodatek tematyczny 22/2015


region

GazetaInformator.pl 18 listopada 2015 nr 22 (199)

gospodarka

Bitwa o deputaty
Fot. Jastrzbska Spka Wglowa

Sala gimnastyczna Zespou nr 2 w Wodzisawiu,


gdzie odbyo si spotkanie w sprawie deputatw, bya wypeniona po same brzegi.
leszek iwulski

Jastrzbska Spka Wglowa aktualnie boryka si z wieloma problemami. Ich gwn


przyczyn jest sytuacja finansowa firmy. Obecnie do zmartwie przedsibiorstwa doczyo jeszcze jedno deputat
wglowy. Deputat to cz wynagrodzenia za prac, ktr
niektre grupy zawodowe w
naszym kraju otrzymuj obok
pensji. Jest on wypacany bd
to w naturze, bd to w postaci ekwiwalentu finansowego.
Podstaw prawn, na bazie
ktrej otrzymuj go pracownicy s ukady zbiorowe zawierane w niektrych przedsibiorstwach. Taki dodatek do
pensji mieli rwnie grnicy w
JSW. Z uwagi jednak na bardzo trudn sytuacj finansow
firmy wadze spki zdecydoway si zlikwidowa to uprawnienie. Emerytowani pracowR E K L A M A

Z uwagi na bardzo trudn sytuacj finansow firmy


wadze Jastrzbskiej Spki Wglowej zdecydoway si
zlikwidowa deputat wglowy.
nicy nie chc si na to zgodzi,
poniewa wypowiedzenie dodatku nastpio wedug nich
z naruszeniem prawa. Micha
Zapert reprezentujcy emerytw z JSW uwaa, e naruszona zostaa zasada lex retro non

agit, czyli e prawo nie dziaa


wstecz. Niedotrzymane zostay
bowiem terminy zawiadomienia byych pracownikw spki o wyganiciu uprawnienia.
Jest to sprawa, ktra dotyczy
dziesitek ludzi. wiadczy o tym

reakcja wodzisawskich emerytw na pojawienie si moliwoci sdowego rozstrzygnicia tej


sprawy. Przedsiwzicie od samego pocztku pilotowa radny dzielnicy Stare Miasto Alojzy Szymiczek, ktry zaprosi do
Wodzisawia przedstawicieli
kancelarii radcw prawnych
Urban i Zapert z Knurowa, by
zajli si spraw tutejszych pracownikw JSW. Na spotkaniu,
na ktrym mona byo wypeni penomocnictwa upowaniajce do reprezentowania w
sdzie, zjawiy si tumy. Sala
gimnastyczna w Zespole nr 2 w
Wodzisawiu l. bya dosownie
wypeniona po brzegi. Ludzie
nie tylko wypeniali druki, ale
take braki dokumenty dla swoich znajomych, ktrzy nie mogli
zjawi si na spotkaniu. Micha
Zapert, ktry informowa o tym,
w jaki sposb bdzie dziaa jego kancelaria powiedzia nam:
Nie jest to pierwsza sprawa

tego typu, jak prowadzimy.


Bylimy ju w sdzie z Kompani Wglow. I wygralimy.
Wyrok nie jest prawomocny,
ale mamy nadziej, e w toku dalszego postpowania si
utrzyma. Sprawa deputatw
pokazuje, e dzisiaj w Polsce
mamy du grup ludzi, ktrzy
maj trudnoci z dotarciem do
pomocy prawnej. To wanie
emeryci, ktrzy bardzo czsto
nie mog sobie pozwoli na odpowiednich prawnikw. Wanie do nich jest skierowana
nasza oferta. Chcemy powtrzy nasz sukces z Kompani
Wglow, chocia zdajemy sobie spraw z tego, e nie bdzie
atwo. Przede wszystkim dlatego, e w przypadku Kompanii
kwestie deputatu byy uregulowane w ukadzie zbiorowym
z pracownikami, natomiast w
przypadku JSW trzeba przewertowa cae stosy materiaw. Tym niemniej nie wtpimy

jednak w powodzenie naszego


zaangaowania. Bardzo dobrze
si dzieje, e spraw podnosz
media, poniewa dziki temu
ludzie maj moliwo dowiedzenia si o tej kwestii i walki o
swoje uprawnienia. O wielkiej
wadze sprawy mwi rwnie
Alojzy Szymiczek, ktry przekonywa: To bardzo wana
sprawa dla naszych mieszkacw. wiadczy o tym frekwencja. Sala jest pena, a przecie
cz ludzi ju wzia druki i
posza. Dla wielu osb kwestia
deputatu znaczy bardzo wiele.
Odebranie im tego wiadczenia
oznacza du luk w ich dochodach. Dlatego te kiedy tylko
dowiedziaem si o dziaalnoci kancelarii skontaktowaem si z ni, eby dowiedzie
si, czy moe ona poprowadzi
rwnie spraw JSW. Dzisiaj
mam nadziej, e podobnie
jak w przypadku Kompanii
firma odniesie sukces.

6 PLUSY BIZNESU

18 listopada 2015, nr 22 (199)

DLA

KDZIERZYN-KOLE GOSPODARKA

RACIBRZ USUGI

Adam Leszkiewicz
Znakomitym Przywdc
Fot. ZAK Kdzierzyn

Adam Leszkiewicz, prezes i dyrektor generalny Grupy Azoty Kdzierzyn zosta


uhonorowany przez Kapitu
Polskiej Nagrody Jakoci tytuem Znakomity Przywdca. Uroczysta gala odbya si
11 listopada na Zamku Krlewskim w Warszawie.
Nagrod wrczy wiceprezes Rady Ministrw Janusz
Piechociski. W licie do Laureatw gratulacje zoy take
Prezydent RP Andrzej Duda.

Prezes Leszkiewicz, odbierajc nagrod podkreli,


e jest ona zasug wszystkich pracownikw spki
i dowodem na warto kapitau ludzkiego w oparciu
o systemowe projakociowe
rozwizania, kompetentnych
zespow pracownikw, pracujcych na rozwj Grupy
Azoty ZAK S.A. Polska Nagroda Jakoci to konkurs organizowany przez Krajow
Izb Gospodarcz. Nagroda
jest przyznawana przedsibiorstwom za wdraanie filo-

Prezes Grupy Azoty,


Adam Leszkiewicz.
zofii zarzdzania przez jako.
W tym roku odbya si ju XI
edycja tego konkursu.

KDZIERZYN-KOLE ekologia

Pozbyli si azbestu
Fot. Gazeta Informator

Z Kdzierzyna-Kola wywieziono prawie 55,5 tony azbestu.


Starostwo
Powiatowe
w Kdzierzynie-Kolu zakoczyo realizacj zadania w dziedzinie ochrony rodowiska
w ramach projektu Unieszko-

Z trzech dziaek
Skarbu Pastwa
specjalistyczne
firmy wywiozy
cznie

55,430 ton
azbestu.

dliwienie wyrobw zawierajcych azbest z terenu Powiatu


Kdzierzyn-Kole VI nabr.
Dziki wspfinansowaniu ze rodkw Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodoR E K L A M A

R E K L A M A

Wdychanie azbestu prowadzi do wielu chorb,


w tym nowotworu puc.

Fot. Studio Fryzjernia

Profesjonalny salon
stylizacji wosw Fryzjernia

Prezes Grupy Azoty Kdzierzyn, Adam Leszkiewicz


laureatem Polskiej Nagrody Jakoci.
katarzyna solarz

<< GazetaInformator.pl

Miejsce relaksu i odprenia w przyjaznej atmosferze.


Salon Fryzjernia to miejsce, ktre gwarantuje profesjonalne usugi fryzjerskie. Jego
ide jest indywidualne podejcie
do kadego klienta, nieustanny
rozwj oraz samodoskonalenie.
Fryzjernia to studio, ktre oferuje co wicej: czy bowiem
najnowsze trendy fryzjerskie z
wysokiej jakoci kosmetykami
do koloryzacji, stylizacji oraz
pielgnacji wosw. Ponadto
dba rwnie o dobre samopoczucie swoich klientw, sprawiajc, by mogli si zrelaksowa
i poczu wyjtkowo.
Przyjazna atmosfera i dowiadczenie
O profesjonalizmie salonu
fryzjerskiego wiadcz nie tylko
umiejtnoci pracownikw, ale
take przyjazna atmosfera. Wanie tego mog si Pastwo spodziewa w salonie Fryzjernia.
Wieloletnie dowiadczenie p.
Agnieszki oraz Barbary ujawnia
si nie tylko w ich fryzjerskim
kunszcie, ale take w podejciu
do klientw, ktrym gotowe s
doradzi i pomc w doborze
odpowiedniej fryzury, a take
udzieli informacji na temat pielgnacji i stylizowania wosw.
Z pewnoci jest to wic studio
fryzjerskie godne zaufania.
wiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu (kwota do 22 172,00
zotych) oraz Narodowego
Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie (kwota do 21 059,00
zotych), przy wspudziale rodkw z budetu Powiatu kdzierzysko-kozielskiego
(kwota 16 937,64 zotych) zostay zdemontowane, zebrane i
unieszkodliwione odpady niebezpieczne odpady azbestowe. Odpady zgodnie z obowizujcymi przepisami zostay

W naszym salonie fryzjerskim zajm si Tob specjalici.


Oferowane usugi
Oprcz strzyenia, koloryzacji, modelowania oraz produktowej pielgnacji wosw,
Fryzjernia oferuje zabieg

gbokiego nawilania za pomoc sauny ozonowej. Efekty


tej kuracji s widoczne ju po
pierwszym zabiegu.
Studio Fryzjernia
Racibrz, ul. Jana Matejki 2e/11
Godziny otwarcia:
pon.-pt. 9.00-18.00
sob. od 8.00-13.00
Umw swoj wizyt!
Agnieszka: 509 289 853
Barbara: 792 941 972
Artyku sponsorowany

zagospodarowane poprzez ich


unieszkodliwienie, oparte o ich
zeskadowanie, na skadowisku
odpadw niebezpiecznych.
Azbest jest mineraem
z grupy krzemianw znanym
ju od czasw staroytnego
Rzymu. Jednak dopiero od poowy ubiegego wieku by szeroko wykorzystywany w technice. Wkna azbestowe maj
waciwoci umoliwiajce tkanie, zaplatanie lub mieszanie
z rnymi spoiwami. S trwae i
odporne na wysok temperatu-

r. Dziki tym waciwociom


azbest znalaz zastosowanie
m.in. w budownictwie, motoryzacji, chemii, przemyle maszynowym i wkienniczym. Jest
jednak bardzo niebezpieczny.
Jego wdychanie moe prowadzi do takich chorb, jak: pylica azbestowa, nowotwr zoliwy, zgrubienie i stwardnienie
opucnej, zmiany skrne oraz
przewleke zapalenie oskrzeli.
p

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU

18 listopada 2015, nr 22 (199)

DLA

R E K L A M A

poligrafia reklama >>>

Polub nas na facebooku


facebook.pl/gazetainformator

Dzia grafiki i reklamy: reklama@GazetaInformator.pl


32 414 90 30, 533 355 277

HURTOWNIA ELEKTRYCZNA
- oprawy owietleniowe
- rda wiata
- kable i przewody
- aparatura elektryczna
- obudowy i rozdzielnice
- osprzt elektroinstalacyjny
- elementy automatyki przemysowej
ALFA ELEKTRO, Racibrz, ul. Czstochowska 8
tel.: 32 777 43 39, 32 777 43 18
raciborz@alfaelektro.com.pl, www.alfaelektro.com.pl

PLUSY BIZNESU

18 listopada 2015, nr 22 (199)

DLA

REGION KOMUNIKACJA

<< GazetaInformator.pl

REGION - PRAWO

Koleje lskie czekaj na opinie

Elektroniczne zwolnienia od 2016 roku

Koleje lskie publikuj roczn wersj swojego


rozkadu jazdy i czekaj na opinie oraz wnioski pasaerw.

Od stycznia obowizuj elektroniczne zwolnienia lekarskie.

pawe strzelczyk

Co roku w grudniu
przez wszystkich przewonikw kolejowych wprowadzany jest roczny rozkad
jazdy pocigw. Formalnie nie obowizuje on ani
jednego dnia (poniewa
wprowadzane w cigu roku
s do niego korekty PKP
Polskich Linii Kolejowych
SA). Jednak w rzeczywistoci stanowi istotn podstaw do obowizujcych
w praktyce tzw. rozkadw
R E K L A M A

zamkniciowych,
ktre
uwzgldniaj m.in. prace
remontowo-modernizacyjne zarzdcy infrastruktury
i konieczno wprowadzania w zwizku z nimi zastpczej komunikacji autobusowej.
Koleje lskie, publikujc z wyprzedzeniem roczny rozkad jazdy, umoliwiaj pasaerom wyraenie
swojej opinii na jego temat.
Przewonik tym samym pozyskuje wiedz dotyczc
oczekiwa swoich klientw

i w porozumieniu z PKP
Polskie Linie Kolejowe moe stara si o wprowadzanie sugerowanych zmian w
zaplanowanych tzw. rozkadach zamkniciowych.
Koleje lskie prosz
pasaerw o kierowanie
swoich sugestii dotyczcych ewentualnych zmian
w rozkadzie jazdy na adres: rozkladjazdy@kolejeslaskie.com. Roczna wersja
rozkadu jazdy dostpna
jest na stronie przewonika
w zakadce Rozkad jazdy.

Elektroniczne zwolnienia
lekarskie maj by uatwieniem zarwno dla lekarzy,
pracownikw, jak i pracodawcw. Dziki takiemu rozwizaniu ZUS i pracodawca
bd mieli od razu informacj
o chorobie pracownika, a take liczbie dni jego nieobecnoci.
Wystawianie e-ZLA bdzie
trwao krcej ni wypisywanie
papierowego zwolnienia dziki PUE lub zintegrowanym
z PUE aplikacjami gabinetowymi. Po podaniu numeru
PESEL pacjenta lekarz uzyska

dostp do danych pacjenta,


w tym imi, nazwisko, adres zamieszkania, a take dane jego pracodawcw oraz
czonkw jego rodziny. Adres pacjenta czy dane patnika lekarz bdzie wybiera
z wywietlonej listy. Poza tym
system bdzie weryfikowa dat pocztku okresu niezdolnoci z zasadami wystawiania
zwolnie okrelonymi w przepisach oraz z ostatnim wystawionym zwolnieniem. Moliwy
bdzie podgld zawiadcze lekarskich wystawionych wczeniej dla pacjenta.

Jeli pracodawca zaoy


profil na PUE, otrzyma natychmiast wiadomo o wystawieniu jego pracownikowi
e-ZLA i samo zwolnienie. Do
koca 2017 r. lekarz bdzie
mg wystawia papierowe
zwolnienia wedug obecnie
obowizujcych zasad. Jeli
wystawi papierowe zwolnienie, bdzie musia poinformowa pacjenta o koniecznoci
dorczenia zwolnienia pracodawcy czy ZUS-owi w terminie 7 dni od jego otrzymania.
ps

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU

18 listopada 2015, nr 22 (199)

DLA

RACIBRZ GASTRONOMIA

Restauracja Woska na Dugiej 11 w nowej odsonie!


wietna lokalizacja i smaczne jedzenie to cechy, ktrych
nie mona odmwi Restauracji Woskiej (Racibrz, ul.
Duga 11/1). Kilka tygodni temu dotychczasowy waciciel
restauracji zrezygnowa z jej
prowadzenia. Przejy j osoby
z dugoletnim dowiadczeniem
w brany gastronomicznej K&D Pizza World. Restauracja
wrcia do starej nazwy, sprzed
kilku lat Restauracja Woska.
K&D Pizza World to prnie
rozwijajca si firma, ktra z
powodzeniem prowadzi ju jeden lokal na ulicy Opawskiej
54 w Raciborzu i kadego dnia
stara si sprosta wymaganiom
klientw. Przejcie restauracji
Woskiej okazao si strzaem w
dziesitk.
Doceniajc gusta klientw
restauracji, w obecnej Restauracji Woskiej nie wprowadzono wikszych zmian. Wntrze
lokalu odwieono. Teraz ma
przyjemny, ciepy wygld. Odmalowano ciany i wymieniono owietlenie. Teraz to miejsce
idealne zarwno na romantyczn kolacj, jak i na spotkanie
ze znajomymi. Menu zostao
bez wikszych zmian. Standardowymi daniami z menu, jak
to jest we woskiej kuchni, s:
pizza, makarony, pyszne saatki oraz lasagne. Niedrogie
dania to niezwyky atut tej restauracji, tym bardziej e mieci si w okolicach Rynku. Zazwyczaj restauratorzy w takiej
sytuacji podwyszaj ceny. Nie
tutaj. Dla klientw gustujcych

Fot. Restauracja Woska

Restauracja Woska zmienia waciciela.

Restauracja Woska zyskaa nowy, przyjemny wygld.


Zmieniono take menu, tak aby dopasowa je do potrzeb i gustw klientw.
w polskiej kuchni rwnie co
si znajdzie w naszym menu: delikatny kotlet schabowy, karczek
z grilla, poldwiczki drobiowe w
ciecie to niektre z naszych
propozycji, ktre w poczeniu
z pysznymi dodatkami tworz
wymienite zestawy. Nie brak
w nim take roladek wieprzowych z modr kapust i kluskami, a take wspaniaych pierogw z rnymi farszami (ruskie,
misne, z kapust i grzybami).

Zestawy obiadowe zaczynaj si od 9,99 z. Mimo niskich cen waciciele przygotowali dla swoich klientw super
promocje. Smakosze woskich
plackw powinni tutaj czu
si jak w raju. Jeli zamwimy
pizz to drug w tym samym
rozmiarze otrzymamy za p
ceny. Promocja dotyczy pizzy
redniej, duej i gigant. Mona wybra dwa rne rodzaje
pizzy.

Restauracja wychodzi naprzeciw swoim klientom i oferuje rwnie dowz zamwionych


posikw. Za dowz na terenie
Raciborza zapacimy jedynie 2
z, natomiast poza miastem cena jest do negocjacji. Warto pamita take o tym, e restauracja
organizuje imprezy okolicznociowe do 30 osb, takie jak: komunia w., roczek, urodziny itp.
Przyjmuje take zamwienia na
catering.

Restauracja Woska
Racibrz, ul. Duga 11/1
Tel. 32 415 28 89
facebook.com/Restauracja-Woska
Czynne codziennie w godz. 11.00 - 23.00
Niedziela i wita 12.00-23.00
Artyku sponsorowany

REGION - MOTORYZACJA

Kierowco - ubiegaj si o odszkodowanie!


W nietypowych sytuacjach na drodze, kiedy kierowca wskutek uszkodzonej
bd nierwnej nawierzchni rozbije samochd, np.
wjedajc w dziur, nie jest
zdany na ask bd nieask
losu. Jemu te naley si odszkodowanie, mimo e nie
wykupi ubezpieczenia AC. W
przypadku uszkodzenia samochodu wskutek chociaby
najechania na dziur odpowiedzialno za szkod ponosi zarzdca drogi, a porednio
i jego ubezpieczyciel na zasadzie winy, na co wskazuje art.
415 kodeksu cywilnego o obowizku naprawienia szkody.
Do stwierdzenia odpowiedzialnoci za szkod konieczne jest wystpienie
kilku przesanek, dziki ktrym mona domaga si rekompensaty od podmiotu
odpowiedzialnego za stan
nawierzchni lub zaniechanie dopenienia obowizkw
bd niefortunne wykonanie
drogi.
Do wspomnianych przesanek naley zaliczy:
1. Zaistnienie szkody;
chociaby skrzywienie felgi
wskutek wjechania w dziur na drodze, zamanie koczyny na skutek polizgnicia

si na oblodzonej nawierzchni lub chodniku.


2. Szkoda taka musi by
spowodowana
dziaaniem
bd zaniechaniem dziaania, z ktrym ustawa wie
obowizek odszkodowawczy
(wskutek zaniedba ze strony podmiotu odpowiedzialnego za stan drg, nienaprawienia ubytku na jezdni lub
te zaniechania usunicia oblodzonej pokrywy chodnika).
3. Powinien istnie zwizek przyczynowy zachodzcy
pomidzy szkod a dziaaniem bd zaniechaniem, z
ktrym ustawa wanie wie
obowizek odszkodowawczy
(uszkodzenie pojazdu musi by wywoane ubytkiem
bd kolein na jezdni, czyli
dziaanie na zasadzie przyczyna - skutek. Inny przykad
to zamanie koczyny wskutek niefortunnego upadku na
zasypanym niegiem lub oblodzonym chodniku. W tym
przypadku mamy do czynienia z zaniechaniem usunicia
pokrywy nienej z chodnika
lub jezdni).
Podmiot odpowiedzialny za stan nawierzchni drogi
musi liczy si z tym, e niefortunne wykonanie lub zaniedbanie bd zaniechanie

Fot. AutoZaFree.pl

Uszkodzie samochd, wjedajc do dziury tobie te przysuguje odszkodowanie.


takim przypadku zgromadzi
materia dowodowy z miejsca
zdarzenia, w ktrym on sam
dozna uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzeniu uleg
jego pojazd. Naley wskaza
takie dowody z miejsca zdarzenia, jak: notatka policyjna

Jedynym
przypadkiem,
gdy nie bdziemy
mogli ubiega si
o odszkodowanie,
jest oznakowanie
uszkodzonej jezdni.
AutoZaFree.pl zaatwi za ciebie wszystkie formalnoci
zwizane z kolizj lub wypadkiem oraz dostarczy ci
bezpatny samochd zastpczy z penym bakiem paliwa.
wykonania prowadzi do tego,
e za zaistnia szkod poszkodowany moe go pocign do odpowiedzialnoci i
domaga si rekompensaty
na drodze cywilnoprawnej.
Ciar udowodnienia okolicz-

noci zaniechania lub niedopenienia obowizkw przez


zobowizanego zarzdc drogi spoczywa, zgodnie z art. 6
kc, na poszkodowanym, ktry dochodzi odszkodowania.
Poszkodowany powinien w

ria w postpowaniu dowodowym.


Warto przypomnie o
tym, e zarzdc drogi jest
w zalenoci od kategorii drogi gmina, powiat, wojewdztwo lub Generalna Dyrekcja
Drg Krajowych i Autostrad.
Naley wspomnie rwnie
o drogach wewntrznych, za
ktrych utrzymanie ponosz
odpowiedzialno: wsplnota, spdzielnia czy osoba fizyczna, bdca wacicielem
terenu.
Jedynym przypadkiem,
gdy nie bdziemy mogli ubiega si o odszkodowanie, jest
oznakowanie uszkodzonej
jezdni.

AutoZaFree.pl
Racibrz
ul. Katowicka 9/33

lub stray miejskiej, owiadczenie wiadkw wypadku


bd osb mieszkajcych w
pobliu, a take materia zdjciowy obrazujcy rozmiary
powstaej szkody. Wypadaoby zawsze wzywa policj na
miejsce zdarzenia, gdy sporzdzona notatka policyjna
stanowi nieodzowny mate-

Krnica, koo Krapkowic


ul. Gwna 29
www.autozafree.pl
autozafree@gmail.com
facebook.com/Autozafree
Artyku sponsorowany

10 PLUSY BIZNESU
DLA

18 listopada 2015, nr 22 (199)

<< GazetaInformator.pl

R E K L A M A

SALON DZIECICY
Tylko u nas:
- najwikszy wybr wzkw i fotelikw
- indywidualne projektowanie wzka
- eczka drewniane i turystyczne
- sanki drewniane i metalowe
- piworki i akcesoria zimowe
RACIBRZ, ul. Czstochowska 8
- rowerki dziecice
Pasa Czerwona Torebka przy stacji Shell
- odzie dziecica
- szeroki asortyment

+48 730 80 50 80
/bobowozki.raciborz

GazetaInformator.pl >>

18 listopada 2015, nr 22 (199)

PLUSY BIZNESU 11
DLA

R E K L A M A

Sklep z bielizn
i artykuami

erotycznymi
Jedyny RaciboRski sklep z bielizn
i aRtykuami eRotycznymi
rowa PanteRa obchodzi
swoje 20-lecie istnienia

Je
i
r
s

bielizna erotyczna w duych


rozmiarach do 3XL - 150 modeli

Czynne:
pon. - pt. 10.00 -18.00
sob. 9.00 - 13.00

racibRz, ul. Staszica 15 lok. 15


tel. 693 155 000

12 PLUSY BIZNESU

18 listopada 2015, nr 22 (199)

DLA

REGION GOSPODARKA

Wybuduj gazocig

Fot. Gaz System

Gazocig bdzie przebiega przez teren gminy


powiatu raciborskiego oraz kdzierzysko-kozielskiego.

Przez powiat raciborski oraz kdzierzysko-kozielski bdzie przebiega


gazocig wysokiego cinienia o dugoci ok. 54 km i rednicy 1000 mm.
pawe strzelczyk

Operator Gazocigw Przesyowych Gaz-System rozpoczyna realizacj kluczowego projektu inwestycyjnego, jakim jest
Interkonektor Polska-Czechy,
w ramach ktrego powstanie
gazocig wysokiego cinienia
o dugoci ok. 54 km i rednicy
1000 mm. Tocznia gazu zlokalizowana zostanie w Kdzierzynie-Kolu, a stacja pomiarowa w miejscowoci Owsiszcze.
Trasa gazocigu bdzie przebiegaa przez teren wojewdztwa opolskiego w gminach:
Kdzierzyn-Kole,
Bierawa
i Cisek oraz wojewdztwa lskiego w gminach: Rudnik,
Pietrowice Wielkie, Racibrz,
Krzanowice i Krzyanowice.
R E K L A M A

Celem inwestycji jest


stworzenie dwukierunkowego poczenia przesyowego
pomidzy Polsk i Czechami,
ktre umoliwi ksztatowanie
konkurencyjnego rynku gazu
w Europie rodkowo i Poudniowo-Wschodniej. Projektowana inwestycja objta
jest ustaw z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu
ziemnego w winoujciu.
Gminy, na terenie ktrych bdzie zlokalizowany gazocig, uzyskaj dodatkowe wpywy finansowe
w postaci odprowadzanego
corocznie przez inwestora
podatku od nieruchomoci
w wysokoci 2% wartoci od-

cinka gazocigu zlokalizowanego na terenie danej gminy.


Bdzie to kwota regularnie
wpywajca do budetu gminy, ktr mona przeznaczy
na potrzeby spoecznoci lokalnych.
Ponadto Interkonektor
Polska-Czechy bdzie stanowi wany element gazowego
Korytarza Pnoc-Poudnie.
W padzierniku 2013 roku
Komisja Europejska przyznaa inwestycji status Projektu
o znaczeniu wsplnotowym,
natomiast w listopadzie 2014
roku projekt zosta zakwalifikowany do unijnego dofinansowania w zakresie prac
projektowych w ramach instrumentu finansowego czc Europ.

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

18 listopada 2015, nr 22 (199)

sylwetki

Z regionu 13

RACIBRZ SPORT

Raptors Racibrz: nie ma to jak spuci komu omot

Redakcja: W jakich okolicznociach powsta zesp


Raptors Racibrz?
Patryk Szach: Pomys na
stworzenie takiej druyny zrodzi si, kiedy ja, Sylwek Rosik,
Mateusz Kusto, Sawek Kusto
i Patryk Wyglenda jedzilimy
na treningi do Rybnika. Uznalimy, e chcemy wypromowa
ten wietny sport rwnie w naszym miecie. Pierwsza rekrutacja odbya si 11 padziernika
2014 r., i to wanie zawodnicy
z tamtej rekrutacji tworz teraz
trzon druyny.
Mateusz Kusto: Pomysodawcami bylimy razem z kilkoma kolegami, z ktrymi gralimy ju w Rybniku, czyli Patryk
Szach, Sawek Kusto, Mateusz
Kusto, Sylwek Rosik i Patryk
Wyglenda. Stwierdzilimy, e
warto zaoy druyn. Akurat
udao nam si to w padzierniku
ub. roku. Przetrwalimy do dzi
i liczymy na rozwj.
Skd pomys na nazw druyny?
PS: Co do nazwy to na pocztku nie bylimy zgodni. Tak
wic uznalimy, e przeprowadzimy konkurs z nagrodami na
nazw. By to dobry rodzaj promocji dla nas. Dziki temu mamy nazw, z ktr si utosamiamy.
MK: Jeli chodzi o pomys
na nazw druyny, to ogosilimy
konkurs na Facebooku, a ludzie
przysyali nam swoje propozycje.
Pniej byo gosowanie i wygraa nazwa Raptors Racibrz.
Jakie s dotychczasowe
osignicia zespou?
PS: Takich prawdziwych
osigni to jak na razie nie mamy, poniewa nie gramy jeszcze
w lidze. Planujemy przystpi do
profesjonalnej polskiej ligi futbolu amerykaskiego w 2016 r. Rozegralimy do tej pory jeden oficjalny mecz, ktry udao nam si
po cikiej walce wygra z Hammers aziska Grne. Dotychczas
jest to nasz najwikszy sukces.
MK: Na razie gralimy jeden
sparing z druyn Hammers aziska Grne 5 lipca br. Wygralimy z nimi 7:6. To by nasz jedyny sparing.
Kto zaopatruje zesp
w sprzt?
PS: Sprzt w wikszoci kupujemy za wasne pienidze.
MK: Na razie kupujemy
sprzt z wasnych skadek.
Czy klub ma sponsora?
PS: Nie, natomiast cay czas
poszukujemy sponsorw.
R E K L A M A

MK: Poszukujemy sponsorw, ale na razie odczuwamy


brak jakiegokolwiek odzewu ze
strony potencjalnych sponsorw.
Liczymy, e rekrutacja, ktra odbya si w dniach 7-8 listopada,
pomoe nam przycign sponsorw.
Gdzie odbywaj si wasze
treningi?
MK: Trenujemy na trzech
orlikach w Raciborzu; w poniedziaki przy Gimnazjum nr 3 na
ul. orskiej, w czwartki - orlik
przy SP 15 na ul. Sowackiego,
a w soboty orlik przy Gimnazjum
nr 1 na ul. Kasprowicza.
Jak wygldaj treningi klubu?
PS: Nasz trening zaczyna
si od dobrej rozgrzewki, potem
przeprowadzamy wiczenia wytrzymaociowe i koordynacyjne
typu drabinki. Pniej przechodzimy do wicze typowo
technicznych pod kad pozycj, eby na koniec jak czas pozwoli zakoczy trening krtk
gierk.

Na boisku kady za kadego musi by odpowiedzialny, a zawodnicy musz ufa sobie bezgranicznie.
Fot. MA

paulina krupiska

Fot. Raptors Racibrz

Wywiad z Patrykiem Szachem i Mateuszem Kustosiem


pomysodawcami zaoenia druyny futbolu amerykaskiego w Raciborzu.

W jaki sposb prbujecie


pozyska dotacje na funkcjonowanie zespou?
MK: Wystosowalimy pismo
do Urzdu Miasta Raciborza, do
budetu obywatelskiego na kwot 50 tys. z jako dofinansowanie do druyny. Mamy nadziej,
e w wyniku gosowania, ktre
odbdzie si od 16 do 29 listopada br. wszystko przebiegnie
po naszej myli i uda nam si
zdoby pienidze, ktre pozwol
nam wystartowa w przyszym
roku w profesjonalnej lidze futbolu amerykaskiego w Polsce.
Koszt wpisowego do ligi wynosi
okoo 4 tys. z.
Czy planujecie uruchomi
sekcj juniorw?
PS: Jeeli bdzie wystarczajca liczba chtnych w wieku 1518 lat, to jak najbardziej planujemy tak sekcj otworzy.
Kto moe sta si czonkiem
zespou? Jakie musi spenia warunki czy kryteria?
PS: Czonkiem druyny moe sta si kady. Futbol amerykaski to sport kompletny.
Kady znajdzie jakie miejsce w
zespole i zadanie, jakie dostanie,
odpowiednio do swoich warunkw fizycznych i predyspozycji.
Tak wic jest miejsce dla kogo,
kto way 60 kg i dla kogo kto ma
160 kg. Jedni biegaj z pik, a inni j api, natomiast jeszcze inni
maj za zadanie im w tym przeszkadza lub ich chroni. Poza rekrutacj do druyny, zapraszamy

Druyna Raptors Racibrz trenuje na orliku przy Szkole Podstawowej nr 15.


rwnie wszystkich chtnych na
nasze treningi, bowiem zawsze
mona przyj i sprbowa swoich si.
MK: Nie ma u nas kryteriw.
Jeli bdzie wystarczajco rekrutw, to uruchomimy druyn juniorsk. Natomiast dla osb
powyej 18. roku ycia znajdzie
si miejsce w zespole. Niewane, czy kto way 50 czy 100 kg,
czy ma 1.50 czy 200 cm wzrostu,
poniewa to jest naprawd tak
wszechstronny sport, e znajdzie
si miejsce dla kadego.
Jak przebiega rekrutacja?
MK: Rekrutacja przebiega
tak, e zaczyna si od rozgrzewki. Nastpnie osoby zainteresowane gr w zespole zostan
poddane testowi, m.in. bieg na

10 i 40 jardw, pompki, takie


sprawnociowe wiczenia. Pniej bd dalej uczestniczy z innymi zawodnikami w treningu.
Jakie s wraenia zawodnikw z gry w futbol amerykaski?
PS: Wraenia z gry s niesamowite; przede wszystkim
adrenalina i ogromne emocje,
ktre towarzysz zawodnikom.
Do tego dochodzi zespoowo
tego sportu. Chyba nie ma na
wiecie bardziej druynowej
dyscypliny ni futbol amerykaski. Zesp musi pracowa jak
jeden organizm. Kady za kadego musi by odpowiedzialny,
a zawodnicy musz sobie bezgranicznie ufa. To z kolei prowadzi rwnie do tego, e dru-

yn jestemy nie tylko na, ale


i poza nim. Jestemy jak jedna
wielka rodzina.
MK: Wraenia z gry s
niezapomniane. Jeli czowiek moe wyj na boisko
i pobiega, i niegrzecznie
mwic spuci omot
drugiemu koledze. Mona
da upust swoim emocjom,
co sprawia, e nie zapomina
si tej rywalizacji.
Jak dugo trwa mecz futbolu amerykaskiego?
PS: Rzeczywisty czas gry
w meczu futbolu amerykaskiego to 48 minut. Spotkanie podzielone jest na cztery
kwarty po 12 minut. Jednak
czsto mecz jest przerywany,
co znacznie wydua czas gry.

Czy mylelicie o wyjazdach


zagranicznych na sparingi
lub obozy?
PS: Na razie mylelimy
o wyjedzie do Czech, gdzie rwnie s druyny futbolu amerykaskiego; jest tam rozwinita
liga. Tak wic mona tam pojecha na obz treningowy, by nauczy si czego nowego.
Jaki film polecisz modym
adeptom futbolu amerykaskiego?
PS: Zdecydowanie polecam film
pt. Wielki Mike. The Blind Side,
ktry opowiada o bezdomnym
nastolatku, otoczonym opiek
przez bogat rodzin. To wanie dziki niej spenia si jego
marzenie i wyrasta na gwiazd
futbolu amerykaskiego.

14 Z regionu

zdrowie

18 listopada 2015, nr 22 (199)

<< GazetaInformator.pl

racibrz zdrowie

Bezpatne szczepienia dla dzieci


pawe strzelczyk

Gwne postacie zakae pneumokokowych to


sepsa, zapalenie opon mzgowo-rdzeniowych, zapalenie puc z bakteriemi,
zapalenie ucha rodkowego, zapalenie puc. Wg bada szacunkowych WHO z
2010 roku, w Polsce rocznie zapada na inwazyjn
chorob pneumokokow
od 11 do 14,5 tys. dzieci,
tj. 25 razy wicej w porwnaniu do badania przeprowadzonego w latach 20012004. Warto doda, e 28
do 71 dzieci umiera z tego
powodu.
Zgonw tych, a take
wielu zakae mona by byo unikn dziki wdroeniu programu profilaktycznego szczepienia dzieci. Nie
s to jednak szczepienia
obowizkowe. Dlatego p.
R E K L A M A

Ostrowicz na sesji zaproponowa, aby miasto wdroyo


program szczepie i pokryo koszty z nim zwizane.
Szczepienia miayby obj
najmodszych raciborzan
w wieku do lat 5 nie tylko z grup podwyszonego
ryzyka, ktrym wiadczenie to bezpatnie przysuguje obecnie (m.in. przedwczenie urodzonym), ale
wszystkie dzieci chodzce
do obka i przedszkola.
Radny
interpelacj sw popar szczegowymi zaleceniami (zarwno
polskimi,
jak
i wiatowymi danymi)
odnonie
epidemiologii zakae, w celu programu
szczepie,
jak
i orientacyjnymi kosztami
wdroenia programu. Odpowied prezydenta opublikujemy, jak tylko bdzie
znana.

Fot. Gazeta Informator

Lekarz zasiadajcy w radzie miasta zwrci si z apelem do prezydenta, by ten finansowa szczepienia dzieci.

Kadego roku od 28 do 71 dzieci umiera z powodu zachorowania na inwazyjn chorob peumokokow.

GazetaInformator.pl >>

18 listopada 2015, nr 22 (199)

region zdrowie

Cichy zabjca znw grony


Tlenek wgla, czad, cichy zabjca
okresle jest wiele, ale zagroenie jedno.
dominika zajc

Kadego roku czad zabija


kilkadziesit osb w caej Polsce. W wikszoci przypadkw
winne s niesprawne piecyki
gazowe oraz zablokowane kominy i zatkane kratki wentylacyjne. Korporacja Mistrzw
Kominiarskich Wojewdztwa
lskiego zwraca si z apelem
do wszystkich osb, ktre w
swoich mieszkaniach posiadaj piecyki gazowe o zwrcenie
szczeglnej uwagi na ich stan
techniczny oraz o ich uytkowanie zgodne z wytycznymi producenta. Istotne, aby system

wentylacji pozwala wszystkim


gazom powstaym w wyniku
spalania wydosta si na zewntrz. Bdzie to moliwe tylko
wtedy, kiedy zadbamy o dopyw
wieego powietrza. Tylko wtedy uytkowanie piecykw gazowych stanie si bezpieczne i nie
spowoduje gromadzenia si w
mieszkaniu tlenku wgla. Powietrze zewntrzne do mieszka powinno dopywa przez
okna i drzwi. Niewaciwie
dziaajca wentylacja powoduje:
wzrost stenia zanieczyszcze,
iloci wilgoci, dwutlenku wgla
i drobnoustrojw w powietrzu.
Wszystkim zaley na tym, aby

mieszka w czystym i komfortowym otoczeniu. Wielu z nas


nie zdaje sobie sprawy z tego, e
wystarczy tak niewiele, aby zabezpieczy swoje mieszkanie nie
tylko przed gromadzeniem si w
nim cichego zabjcy (tlenku
wgla), ale take innych szkodliwych czynnikw, z ktrych chorobotwrcze drobnoustroje to
tylko pocztek wyliczanki. Aby
ustrzec si przed zagroeniami,
jakie niesie za sob czad, przede
wszystkim trzeba wietrzy
mieszkanie,
przeprowadza
okresowe kontrole urzdze
grzewczych, a take nie uszczelnia nadmiernie mieszka.

RACIBRZ ZDROWIE

Akcja oddawania krwi w PWSZ


Ju po raz kolejny studenci
i pracownicy PWSZ w Raciborzu bd mogli odda
swoj krew.
2 grudnia w godzinach od
9.00 do 13.00 studenci oraz
pracownicy Pastwowej Wyszej Szkoy Zawodowej w Raciborzu bd mogli odda krew.
Akcja krwiodawstwa odbdzie
si w auli. Studenci i pracownicy
PWSZ akcj honorowego krwioR E K L A M A

dawstwa organizuj ju od 2004


roku. Pierwsza akcja odbya si
14 grudnia. Wwczas krew oddao 90 studentw. By to pocztek udanej wsppracy pomidzy
raciborsk uczelni a Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Raciborzu,
ktra trwa do dzi.
Tegoroczna akcja odbdzie
si 2 grudnia. Skierowana jest
nie tylko do studentw, lecz mo-

g take si do niej wczy pracownicy PWSZ oraz wszystkie


osoby chtne do oddania krwi.
Krew w godzinach 9.00-13.00 w
auli pobierana bdzie przez pracownikw RCKiK. Organizatorzy przypominaj o koniecznoci
spoycia pierwszego niadania
oraz o zabraniu ze sob dowodu
tosamoci.
p

zdrowie

Z regionu 15

16 Z regionu

motoryzacja

Motorady:
krzysztof ksik

Niskie temperatury wywieraj duy wpyw na stan


naszego samochodu. Jednym z najbardziej wraliwych elementw samochodu jest akumulator. Jak
zadba o niego, aby by
sprawny w cigu caej zimy?
Na pocztku musimy
sprawdzi, czy wszystkie
elementy czce akumulator z reszt urzdze s
w dobrym stanie. Naley sprawdzi, czy na stykach nie ma ladw korozji,
a klemy na akumulatorze

<< GazetaInformator.pl

Zadbaj o akumulator

nie mog by lune, poniewa nie zapewni nam wydajnego przepywu prdu.
Poczenia te sprawdzamy
podczas kadego przegldu
samochodu czy to zim, czy
wiosn. Jeli klemy lub bieguny akumulatora s skorodowane, powinny zosta
oczyszczone ze rdzy, np.
drucian szczotk.
Jeli akumulator jest
brudny lub wilgotny, moe
traci energi, ktr powinien magazynowa. Warto
wtedy go wyczyci i osuszy. W zimie bardzo wane
jest, aby bateria bya spraw-

NAPRAWY POWYPADKOWE

18 listopada 2015, nr 22 (199)

na i tym samym nie rozadowywaa si zbyt szybko, czemu sprzyjaj niskie


temperatury. Uciekajcy
prd moe by te przyczyn utrudnie w adowaniu.
Jeli nie posiadamy akumulatora bezobsugowego,
naley sprawdza poziom,
a take stan pynu w baterii. Akumulator niewymagajcy naszej uwagi tzw. bezobsugowy bdzie szczelnie
zamknity, bez moliwoci
zajrzenia do rodka. To wanie tego typu akumulatorw dostpnych jest dzisiaj
na rynku, wypieraj one po-

MECHANIKA POJAZDOWA

woli stare klasyczne (obsugowe) baterie.


Jeeli twj akumulator
ju naprawd pad w profesjonalnym
warsztacie,
mona podczy go pod
urzdzenie, ktre sprawdzi
dziaanie pod obcieniem.
Zdarza si, e wystarczy
usun usterk instalacji,
dola wody do baterii lub j
doadowa i korzysta z niej
jeszcze rok lub dwa. Zazwyczaj akumulator jest sprawny przez okoo 5-6 lat. Odkd ow sta si drogim
surowcem wielu producentw nauczyo si go oszcz-

KLIMATYZACJA

GEOMETRIA K

47-400 Racibrz ul. Rybnicka 129a, tel. 32 415 31 43 www.opolony.pl

dza. W efekcie bateri,


ktra dziaa przez 9-10 lat.
Niestety w bateriach szybko zuywaj si elektrody. Jeli nasz akumulator
zblia si do tego wieku,
powinnimy go wymieni.
Czasem akumulator trzeba
podadowa. Podczajc
bateri do prostownika, pamitajmy, aby zawsze jako

pierwszy podczy biegun


uziemiajcy, czyli minus,
nastpnie biegun plus,
czyli moc.
O akumulator warto zadba, szczeglnie w zimie,
kiedy jest on najbardziej
naraony na uszkodzenie
z powodu temperatury i
kiedy wczamy szczeglnie
duo odbiornikw prdu.

Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy


z Auto Centrum Opolony w Raciborzu

R E K L A M A

Przewz osb
Polska Niemcy Polska

Przewz osb i paczek


PolskaNiemcy.
Wyjazdy z Polski we wtorki
i pitki, powroty z Niemiec
w rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie.
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529
www.przewozyosobpolska.pl

GazetaInformator.pl >>

Wiadomoci 17

18 listopada 2015, nr 22 (199)

KDZIERZYN-KOLE ROZRYWKA

Odwiedzia nas atramentowa krlowa


KATARZYNA SOLARZ

Stanisawa Celiska jest


polsk aktork i wokalistk.
Wystpowaa w teatrach warszawskich: Wspczesnym,
Nowym,
Dramatycznym,
Studio i Kwadrat, a take
w Teatrze Nowym w Poznaniu. Braa udzia w programach muzycznych i spekta-

klach Studenckiego Teatru


Satyrykw. Obecnie pracuje
na deskach Teatru Wspczesnego w Warszawie. W 2009
roku ukaza si jej singiel
Atramentowa rumba w duecie z Los Locos. Natomiast
w 2012 wydaa wsplnie
z pianist Bartomiejem Wsikiem i Royal String Quartet pyt Nowa Warszawa.

W 2015 odbya si premiera jej kolejnego albumu


Atramentowa. To wanie
t pyt promowa koncert,
z ktrym Stanisawa Celiska przyjechaa do Kdzierzyna-Kola.
Wydarzenie
przycigno tumy sympatykw artystki, tak e sala
kina Chemik wypenia si
do ostatniego miejsca. Nie-

R E K L A M A

SALON DZIECICY
Tylko u nas:
- najwikszy wybr wzkw i fotelikw
- indywidualne projektowanie wzka
- eczka drewniane i turystyczne
- sanki drewniane i metalowe
- piworki i akcesoria zimowe
RACIBRZ, ul. Czstochowska 8
- rowerki dziecice
Pasa Czerwona Torebka przy stacji Shell
- odzie dziecica
- szeroki asortyment

+48 730 80 50 80
/bobowozki.raciborz

powtarzalne teksty do kompozycji Macieja Muraszko,


ktre napisali: Wojciech Mynarski, Dorota Czupliewicz,
Muniek Staszczyk oraz Marcin Sosnowski w poczeniu z
charyzmatycznym gosem artystki day wyjtkowy nastrj,
ktrym Stanisawa Celiska
oczarowaa rwnie kdzierzysk publiczno.

Fot. Agnieszka Gogolewska

Koncert Stanisawy Celiskiej, ktry promuje jej now pyt zatytuowan Atramentowa,
odby si 11 listopada w Miejskim Domu Kultury Chemik.

18 Ogoszenia

18 listopada 2015, nr 22 (199)

<< GazetaInformator.pl

ogloszenia.GazetaInformator.pl

bezpatne ogoszenia w internecie

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
tekstowe 6 z
w ramce 10 z
moduowe: tekstowe 20 z graczne 35 z
FINANSE
Lombard w K-Kolu na ulicy
Gowackiego 16, natychmiastowe poyczki pod zastaw. Najnisze odsetki w miecie i rabaty dla staych klientw! Tel. 504
085 143
Szybko, pewnie i do domu. Poyczka dla kadego. OPTIMA:
pienidze do rki, maksimum
wygody, profesjonalna obsuga
przedstawiciela, spata cotygodniowa lub comiesiczna. Tel.
734 157 566
KREDIGO Nowy standard
poyczania. Chwilwki, szybko i
dyskretnie. Kontakt 791 871 446

Ale poyczka
nawet w 24 godziny.
Tel. 669 653 649
Do 25.000z
na dowolny cel
Tel. 696 458 063

KREDYT
100 tys.
RATA 689 z
32 700 72 11
792 115 113

na kolorowym tle 14 z

ul. W. Planetorza 9/2 (rg Planetorza i Zotniczej) Kdzierzyn-Kole


tel. 601 46 20 03, 77 482 67 47, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)

RNE

PRACA

POYCZKI DLA KADEGO


POD ZASTAW! Wystarczy Dowd Osobisty! Pienidze od rki! Kdzierzyn Kole naprzeciwko Kocioa przy rynku, w
okolicy dworca PKS. Tel. 77 472
30 46
Biuro Kredytowe oferuje najlepsze oferty poyczkowe w
miecie. Wszystko w jednym
miejscu. Specjalna oferta dla
emerytw. Przekonaj si jak
mamy dla ciebie ofert. Kdzierzyn-Kole, tel. 791 082 261.

KREDYT
50 tys.
RATA 549 z
32 700 70 40
790 501 503

POYCZKI
CHWILWKI
PRYWATNE
BEZ SPRAWDZANIA BAZ
RWNIE Z KOMORNIKIEM

Racibrz Wodzisaw l. Rybnik

tel. 508 272 057

Agencja Ochrony zatrudni pracownikw do ochrony obiektw


budowlanych na terenie miasta
Kdzierzyn-Kole. Prosz o kontakt telefoniczny w godzinach od
10:00 do 16:00. Tel. 512 031 595.

Zatrudnimy nauczyciela edukacji przedszkolnej z jzykiem angielskim. Praca w kadej grupie


wiekowej, 3 godziny w tygodniu.
Osoby zainteresowane prosimy o
kontakt. Tel. 774 723 801.

Restauracja z Kola zatrudni


kucharza/kuchark z dowiadczeniem. Zapewniamy zwrot
kosztw dojazdu oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. 774 665
671, 604 955 669.

ATERIMA MED
Opiekunki Niemcy
Nawet 300 EUR premii!
Tel. 32 506 55 87

Restauracja z Kola zatrudni


kelnerk. Praca w penym wymiarze czasu pracy. Mile widziane dowiadczenie. Tel. 604
955 669.

PRACA
FOTOREPORTER
Wymagania:
umiejtno robienia dobrych
zdj, wasny sprzt fotograczny, dyspozycyjno, znajomo obsugi komputera
i programw obrbki zdj.
biuro@raciborskiemedia.pl,
Tel. 533 355 277.

Wynajm lokal handlowy nowy,


80m2, w Kolu. Cena 400 z.
Tel. 696 466 182.

Wynajme biura 1 kondygnacja ronej wielkoci, prywatny parking,


miejsce na reklam. Tel. 500 028
811.

Wynajm dwupokojowe mieszkanie w Raciborzu na ul. Lotniczej, 52m, 1 pitro.


Kontakt 501 224 638.

Wynajm kawalerk w Pawowiczkach, umeblowana. Kaucja.


Wiecej info pod podanym numerem telefonu 662 637 530.

>> KUPI <<


obiekt z przeznaczeniem
na zakad produkcyjny.
Powierzchnia 300-500m2,
dziaka o pow. 0,30-0,5ha,
lub sam dziak.
PRODUKCJA CICHA,
BEZODPADOWA.

Tel. 602 159 024


MOTORYZACJA

Skup samochodw za gotwk, kada marka, pacimy od rki. Tel. 796


990 837.

Naprawa rolet zewntrznych, tel.


794 102 184.
Wynajm koparki i koparko-adowark do wszelkiego rodzaju prac
ziemnych, oferuj rwnie prace
zwizane z wycink drzew. Kdzierzyn-Kole, tel. 516 028 454.
Pokrycia dachowe, ciesielka, blacha trapez, blachodachwka, obrbki blacharskie, papa zwyka,
termozgrzewalna, gont, rynny,
styropapa. Tel. 664 807 199.

Tanio wykonam wszelkie remonty budowlane. Cena przystpna.


Wycena i kosztorys gratis! Tel.
724 731 470.

NIERUCHOMOCI

Auto skup Kdzierzyn Kole, najlepsze ceny w regionie, szybki odbir gotwka od rki. Wystawiamy
potrzebne zawiadczenia do wyrejestrowania pojazdu. Dziaamy na
caym rejonie woj. opolskiego. Tel.
509 656 739.

Usugi: malowanie wntrz oraz


elewacji, tapetowanie, nakadanie
gadzi, stawianie pyt gipsowo-kartonowych, monta okien, drzwi
oraz paneli. Wykoczenie wntrz.
Tel. 606 505 169.
Usugi transportowe, przewozowe busem na terenie Kdzierzyna
i okolic. Tel. 609 838 133.

Poszukuje osb do wsppracy


na stanowisko listonosz dorczyciel do obsugi terenu Krapkowice. Mile widziany wasny
samochd. Tel. 600 990 532.
Staa pracy na cigniki i ranki
13,60 w transporcie krajowym i
midzynarodowym (kierunki zachd lub poudnie UE). Tel. 785
501 808.

Poszukuj osoby 2 a najlepiej 3


razy w cigu dnia na 1,5 godziny
do osoby starszej. Osoba chodzca, potrzebna pomoc przy
podaniu insuliny oraz lekw.
Tel. 606 137 290.

TAXI na lotniska i w kade inne miejsce. Tanio, bezpiecznie, dyskretnie. Kdzierzyn- Kole i okolice.
Tel. 511 929 121.

ZOMOWANIE
WSZELKICH POJAZDW
Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

Sprzedam meble stylowe XIX


wiek w dobrym stanie. Komoda,
pomocnik i fotel.
Tel. 502 485 955

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Izabela Kuczmierczyk

Racibrz, ul. Opawska 27a/1


Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
NAPRAWY PROTEZ

AZBEST
demonta, utylizacja
dofinansowanie
DEKARSTWO | KOMINY

10 lat gwarancji
Tel. 792 013 569; 509 055 051
e-mail: azo.gawlik@wp.pl

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 19

18 listopada 2015, nr 22 (199)

KDZIERZYN-KOLE DK CHEMIK 28 LISTOPADA

R E K L A M A

ANDRZEJKI W PARYU

28 listopada o godzinie
17:00. w Galerii Sztuk Wszelakich w DK Chemik odbdzie si koncert Doroty Lanton
zatytuowany Mio w Paryu. W andrzejkowy wieczr
na scenie zobaczymy rasow
artystk, ktrej towarzyszy
bdzie zesp Marka Stefan-

kiewicza z udziaem Bogusawa Nowickiego. Dorota Lanton przeniesie suchaczy w


magiczny klimat francuskich
uliczek, wykonujc utwory z
repertuaru: Edith Piaf, Juliette
Greco, Yves Montanda, Charlesa Aznavoura, Jacquesa Brela, Josephine Baker, Carli Bruni, Joe Dassina, Paris Combo
i wasne. Lanton to aktorka
i piosenkarka wykonujca w
oryginale najwiksze przeboje
francuskiej piosenki, nawizujce klimatem do kabaretw
paryskich lat 30. i 50. ub. wieku. Jej koncerty to brawurowe

cabaret-varit, specjalne, wysmakowane stroje (z kolekcji


Prada i Eva Minge) i wyranowana muzyka. Muzycy dawali koncerty na wielu duych
scenach muzycznych, m.in. w
Filharmonii Pomorskiej, teatralnych i klubach. Koncert
Mio w Paryu to wyprawa
do wspczesnej stolicy Francji,
gdzie sycha wszystkie rytmy
wiata, pobrzmiewaj w nich
jednak echa niezapomnianych
nut fenomenalnej Edith Piaf
czy tajemniczej Juliette Greco.
Dorota Lanton znakomicie odnajduje si w tych wielkich po-

staciach francuskiej estrady,


nie gubic nic z wasnej osobowoci. Wszystko to ubrane jest
w nowoczesne i bardzo wyranowane aranacje muzyczne znakomitej orkiestry Marka Stefankiewicza i oprawione
lekk, barwn narracj.
Dorota Lanton znalaza
si wrd najwybitniejszych
wspczesnych francuskich wykonawcw na pycie Weekend
in Paris, a teledysk nakrcono
w stolicy Francji. Bilety w cenie
30 z s do nabycia w kasie kina Chemik oraz w systemie
online.

KDZIERZYN-KOLE DK CHEMIK 5 GRUDNIA

ARTYCI OPERY ODWIEDZ KDZIERZYN

5 grudnia na deskach sceny


Domu Kultury Chemik odbdzie si niezwyke widowisko baletowe pt. Dziadek do

orzechw Piotra Czajkowskiego z udziaem artystw Opery Lwowskiej. To spektakularne widowisko jest kierowane
gwnie do dzieci, ale rwnie
do ich rodzicw. Jest to jedno
z najwaniejszych dzie Piotra
Czajkowskiego i jeden z najbardziej znanych baletw na
wiecie. Baz dla libretta stanowio opowiadanie E.T.A. Hoffmana Dziadek do orzechw

i Krl Myszy w wersji spopularyzowanej przez A. Dumasa


ojca. Ma dziewczynk, Marie
(wystpujc take jako Klara
w oryginale byo to imi jej
ulubionej lalki) intryguje niepozorna i nieinteresujca dla
innych zabawka dziadek do
orzechw. Wynikiem tej fascynacji jest niesamowity, fantastyczny sen. Marie Masza ni o
tajemniczej wdrwce po kolo-

rowych krajobrazach Krainy


Sodyczy, oywajcych lalkach,
antropomorcznych zwierztach i rolinach. Baniowa tematyka baletu umoliwia stworzenie naprawd niezwykej
muzyki i choreograi, z takimi
fragmentami, jak synny taniec
cukrowej wieszczki. Bilety w cenie 60 z doroli, 30 z dzieci,
mona naby w kasie kina Chemik oraz w systemie online.

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
KDZIERZYN-KOLE MBP 19 LISTOPADA
19 listopada o godzinie 16:00. w lii nr 5 Miejskiej Biblioteki
Publicznej przy ul. Damrota 32 odbdzie si wernisa wystawy malarstwa Stanisawa Kawali pt. Pasja kolorw. Stanisaw Kawala maluje obrazy od lat, natomiast naprawd intensywnie od marca tego roku, co dao efekt w postaci kolekcji
wypeniajcej sal wystawow biblioteki. Jak mwi sam autor
inspiracj jego prac stanowi motywy przyrodnicze, konkretne zdarzenia i sytuacj. Jednak to, co jest dla niego najwaniejsze w obrazie, to zestawienie kolorw. Wystawa bdzie
prezentowana w bibliotece do 25 listopada, a po jej zakoczeniu bdzie moliwo nabycia prezentowanych obrazw.

z podrnikiem Markiem Pindralem, ktry opowie o


podry i pobycie w Omanie. Spotkaniu towarzyszy bdzie
promocja ksiki pt. W cieniu minaretw - Oman oraz wystawa fotograi pt. Omaczycy. Wstp wolny.

- Wizytwki
- Ulotki
- Plakaty
- Piecztki
- Katalogi
- Banery
reklamowe

Promocja!
Do koca roku
do teczek firmowych

250 wizytwek

GRATIS!

KDZIERZYN-KOLE MBP 20 LISTOPADA


20 listopada o godzinie 17:00. w lii Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 5 przy ulicy Damrota 32 odbdzie si spotkanie
z Dorot Sumisk lekarzem weterynarii, psychologiem
zwierzcym, autork ksiek i poradnikw powiconych
tematyce zwierzt, a take osob zwizan z popularnymi
programami telewizyjnymi: Zwierzowiec w TVP1 i cz
o zwierztach w Midzy kuchni a salonem w TVN i radiowymi: Zwierzenia na cztery apy w I Programie Polskiego
Radia oraz Wierz w zwierz na antenie Tok FM. Spotkanie
organizowane w ramach Tygodnia Ekologicznego pt. Jestem
eko! Wstp wolny.
KDZIERZYN-KOLE MBP 26 LISTOPADA
26 listopada o godzinie 17:00. w lii Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 5 przy ulicy Damrota 32 odbdzie si spotkanie
R E K L A M A

*) szczegy pod numerami telefonu

32 414 90 30
533 355 277
Dzia grafiki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

SALA SZKOLENIOWA
do wynajcia!
Racibrz centrum
(dogodny dojazd,
parking, media)
Idealna na: kursy,
szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
tel. 533 362 362

20 Wiadomoci

18 listopada 2015, nr 22 (199)

<< GazetaInformator.pl

kdzierzyn-kole Rozrywka

Tanecznym krokiem po Oscara


Feria barw, ruch, muzyka i taneczna pasja przez dwa dni Kdzierzyn-Kole by europejsk stolic taca.
katarzyna solarz

vlowi, ktra podczas gali odebraa Oskara za 40-letni karier zwizan z tacem oraz

Kryspina Hermaskiego finalist You Can Dance, ktry


prowadzi bezpatne warszta-

ty taneczne. Druga z organizatorek Aleksandra Krawczyk


tak podsumowaa cae przed-

siwzicie: To prawdziwa
gala oskarowa, tylko e w tacu.

Fot. Agnieszka Gogolewska

Podczas drugiej edycji Tanecznych Oscarw, ktra odbya si w hali widowiskowej


na osiedlu Azoty, na jednym
parkiecie spotkali si tancerze z caej Polski i z zagranicy reprezentanci wielu szk
i wielu stylw tanecznych.
W tym roku w caym konkursie brao udzia okoo 1000
osb mwi organizatorka
imprezy Katarzyna Kozowska.
Cieszy nas fakt, e impreza jest jedn z najwikszych w Polsce i nadal si rozrasta dodaje Kozowska.
W pierwszy dzie w ramach

Midzynarodowego Festiwalu
Taca wykonawcy rywalizowali w 4 kategoriach: zespoy
taca wspczesnego, hip hop,
show dance oraz disco dance.
Z kolei podczas drugiego dnia
festiwalu midzy tancerzami
odbya si rywalizacja w ramach Oglnopolskiego Turnieju Taca Towarzyskiego z
udziaem par zagranicznych,
m.in. z Czech i Ukrainy. Pary
prezentoway tace standardowe, takie jak: walc, foxtrot
czy qiuckstep oraz tace latino, jak: cha-cha-cha, jive i
pasodoble. Barwne widowisko uatrakcyjnia obecno
gwiazd parkietu Iwony Pa-

Zespoy biorce udzia w Tanecznych Oskarach


rywalizoway w czterech kategoriach.
R E K L A M A

Wejcie dla osoby dorosej 15 z (klienci posiadajcy karnet OPEN wchodz za darmo). 1 dziecko 10 z | kade kolejne 5 z.

You might also like