You are on page 1of 8

Pierwsza bezpatna gazeta w regionie

CZYTAJ OBOWIZKOWO

od 2006 r.

Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy, Radlin, Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Pietrowice Wielkie, Krzyanowice, Chaupki, Krzanowice, Kdzierzyn-Kole

Air Show 2015

DWUTYGODNIK

rok X, nr 12 (189)

25 CZERWCA 2015

Dni Aeroklubu Rybnickiego Okrgu Wglowego odbyy si 20-21 czerwca. Dla odwiedzajcych przygotowano mnstwo atrakcji - wesoe miasteczko, stoiska handlowe, wystaw samolotw. Oczywicie najwiksz z nich, na
ktr czekali wszyscy, byo Air Show.

ISSN: 2080-3664

GazetaInformator.pl

Wicej zdj na:

wodzisaw lski - kultura

Trzy Wzgrza na finiszu

Muzeum na kkach
Fot. Muzeum Historii ydw Polskich

wodzisaw lski inwestycje

Fot. Urzd Miasta Wodzisaw

Flagowa miejska inwestycja ma zosta odebrana do koca czerwca.


leszek iwulski

Wodzisaw ju kilka lat


czeka na Rodzinny Park
Rozrywki. Dla Urzdu Miasta jego budowa bya prawdziw drog przez mk.
Inwestycja obmylona pocztkowo w formule zaprojektuj i wybuduj staa
si prawdziwym dla dwch
firm, ktre podjy si tego zadania. Firmy Silesia Construction i Satbud
ostatecznie zoyy wnioski
o upado. Zostay po nich
gigantyczne kary umowne
oraz wniosek do prokuratury, bo jedna z firm jest
podejrzana o sfaszowanie
gwarancji bankowych. W
finale urzd zdecydowa si
na rozpisanie kilku przetargw na konkretne czci
inwestycji (m.in. na zabudow kontenerow, strzelnic, cieki piesze i rowerowe). Podjcie tej decyzji
radykalnie zdynamizowao
prace w jarach. Nastpi gigantyczny postp w pracach
budowlanych. Dziesitki
krztajcych si robotnikw, wyadowane ciarwki, koparki niczym mae owady codziennie uwijaj
si jak w ukropie. Ten popiech ma swoje proste
uzasadnienie. Jeli inwestycja nie zostanie ukoczona przed kocem czerwca, wwczas istnieje bardzo
due prawdopodobiestwo,
e Urzd Marszakowski w
Katowicach cofnie dotacj,
ktra zamyka si w niebagatelnej sumie 10 milionw z. Ju wiadomo, e
w jednym miejscu termin
nie zostanie dotrzymany,
ale Urzd Marszakowski
zgodzi si na przesunicie
terminu na t cz robt,
poniewa opnienie to wynika z warunkw geologicznych. Jednym z najbardziej
spektakularnych etapw
prac, ktre maj miejsce w
R E K L A M A

Oprcz ekspozycji w Wodzisawiu odbdzie si szereg


wydarze towarzyszcych, m.in. gra miejska.

Aktualnie w parku trwaj jeszcze prace


wykoczeniowe przy czci atrakcji i infrastruktury.
jarach byo zamontowanie
gigantycznego
linarium.
Monstrualna atrakcja liczy sobie, bagatela, 13 metrw wysokoci. Rozpito
lin wynosi a 30 metrw.
Monta odby si przy uyciu specjalistycznego, gigantycznego dwigu. Aktualnie w parku trwaj jeszcze
prace wykoczeniowe przy
czci atrakcji i infrastruktury. Pracownicy firm budowlanych walcz zacicie
z czasem zwaszcza przy
ukadaniu cigw pieszych
i czci atrakcji (ogrdkw
jordanowskich). Na placu budowy dzie za dniem
pojawiaj si take osoby
z wydziau inwestycji, ktre staraj si monitorowa
prowadzone roboty. Na jarach pojawia si rwnie
prezydent Mieczysaw Kieca, ktry osobicie ledzi

postpy na budowie. Bardzo szybkie tempo realizacji


inwestycji nie u wszystkich
budzi jednak entuzjazm.
Cz z obserwatorw wodzisawskiej sceny samorzdowej obawia si tego,
e za byskawicznym przebiegiem robt mog i w
parze rozliczne wpadki,
niedocignicia i niedorbki. W ich przekonaniu, zaraz po tym jak inwestycja
zostanie odebrana, bdzie
trzeba j zamkn, by dokona wszelkich niezbdnych
poprawek. Oprcz prac budowlanych wok projektu
prowadzone s ju dziaania marketingowe. O tym,
e fina projektu zblia si
wielkimi krokami, wiadczy fakt, e Urzd Miasta
rozpisa szereg ogosze, w
ktrych zaprasza firmy do
starania si o akcje promo-

Kasy fiskalne
oprogramowanie

wdroenia

cyjne dla nowo otwartego


obiektu. Poszukiwani s nie
tylko twrcy plakatw, billboardw, ulotek, ale take
Wodzika, czyli maskotki,
ktra ma przyciga zainteresowanych na Rodzinny Park Rozrywki. Mocno
poprawione zostay take
elementy zabezpieczenia
obiektu. W nocy w okolicy czsto mona natrafi
na patrole stray miejskiej,
ktra zabezpiecza teren
przed potencjalnymi wandalami. Przez 24 godziny
na dob placu budowy pilnuje firma ochroniarska.
Ponadto na terenie parku
ju dziaa cz kamer, ktrych zadaniem na chwil
obecn jest strzec materiaw budowalnych i sprztu, ktrego warto czsto
idzie w dziesitki tysicy
zotych.

Ekspozycj wkrtce bdzie mona obejrze w


Wodzisawiu.
Muzeum Historii ydw
Polskich POLIN we wsppracy z Urzdem Miasta w
Wodzisawiu lskim zaprasza do obejrzenia projektu
Muzeum na kkach. Nowoczesna ekspozycja poczona z bogatym programem
edukacyjnym w telegraficznym skrcie przybliy histori tysica lat dziejw
spoecznoci ydowskiej w
Polsce. Projekt do 2016 roku

odwiedzi 47 miejscowoci.
W dniach 9-11 lipca Muzeum
bdzie goci w Wodzisawiu
lskim.
Projekt ma na celu przypomnie o wspistnieniu
spoecznoci polskiej i ydowskiej na przestrzeni tysica lat. Przez wieki Polska
bya najwaniejszym orodkiem ydowskiego ycia
umysowego, religijnego i
kulturalnego. ydzi stanowili 10 procent ludnoci Polski.
l

wodzisaw lski - rekreacja

Rozpoczcie sezonu
nad Balatonem
Rokrocznie wielu mieszkacw powiatu korzysta z wypoczynku nad
wodzisawskim Balatonem.
Obecnie trwaj intensywne prace przygotowawcze nad Balatonem, gdy
pod koniec czerwca orodek nad Balatonem zostanie otwarty. Na 27 czerwca,
dzie inauguracji sezonu
2015, przewidziano turniej
siatkwki plaowej oraz
nietypowe zawody sportowe czce w sobie kilka
dyscyplin, w tym: pywanie,
jazd na rowerze oraz bie-

Terminale patnicze

najtaniej

ganie. Impreza pod nazw


Balaton MTB Triathlon odbdzie si w Wodzisawiu
po raz pierwszy. Zgoszenia
osb chccych wzi udzia
w zawodach przyjmowane
s do 24 czerwca na stronie
www.pifsport.pl/contest/
contest/id/51. Na zakoczenie imprezy o godz. 19.00
odbdzie si koncert kapeli cygaskiej, wystpi potomek synnego rodu Czurejow, pochodzcy z Nidzicy
na Podhalu, Miklosza Deki
Czureji wraz z zespoem.
d

szczegy
str. 7

Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18


Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47

2 Wiadomoci

25 czerwca 2015, nr 12 (189)

<< GazetaInformator.pl

wodzisaw lski ekologia

Sezon na dzikie wysypiska

komentarz na gorco

Fot. Urzd Miasta Wodzisaw lski

Do poowy roku w miecie stra miejska


wykrya 60 nielegalnych skadowisk odpadw.
leszek iwulski

Nowelizacja
ustawy
mieciowej miaa w zamierzeniu zredukowa ilo mieci na polskich ulicach, kach,
lasach czy w miejskich parkach. W zamierzeniu polskiego rzdu idea, by ludzie pacili okrelon stawk za wywz
mieci, niezalenie od tego ile
ich wyprodukowali, miaa w
konsekwencji przynie m.in.
likwidacj jake czstego zjawiska, jakim s tzw. dzikie
wysypiska mieci. Wdroenie reformy, podobnie jak w
wikszoci przypadkw, spado na barki samorzdw.
Niestety okazao si, e ludzie
pomimo faktu, e pac jednakow stawk niezalenie
od liczby wyprodukowanych
mieci, maj tendencj do tego, by wywozi swoje odpady
i wyrzuca je, gdzie tylko popadnie. Do podobnej sytuacji dochodzi rwnie w Wodzisawiu lskim. Do koca
czerwca w miecie ujawniono
40 nielegalnych skadowisk

Dzikie wysypiska zostay wykryte m.in. na ulicach:


Jastrzbskiej, Bogumiskiej, Kolejowej, Letniej.
odpadw. W ubiegym roku
o tej porze roku takich miejsc
byo a o 11 mniej. Dzikie wysypiska zostay wykryte m.in.
na ulicach: Jastrzbskiej, Bogumiskiej, Kolejowej. Najczciej mieciarze wybieraj
drogi asfaltowe prowadzce
do lasu, zdarzaj si jednak
wysypiska zlokalizowane na
polach. Wynika to z faktu, e

w ten sposb najatwiej pozby si z samochodu niewygodnego adunku. Komendant Stray Miejskiej Janusz
Lipiski w Wodzisawiu zauway jednak, e mieci najczciej zdaj si pochodzi
nie od indywidualnych mieszkacw miasta, ale raczej od
przedsibiorcw. Ci ostatni
bowiem nie pac jednolitej

Janusz Lipiski
Komendant
Stray Miejskiej
Niestety ujawniamy coraz
wicej dzikich wysypisk mieci. Trzeba jednak zastrzec, e
s to mieci raczej pochodzce z przedsibiorstw, anieli
od indywidualnych mieszkacw. Ci ostatni pod reimem
nowej ustawy s skonni do
pozbywania si swoich mieci
zgodnie z prawem, bo pac tyle samo niezalenie od tego, ile
odpadw wyrzucaj. Sytuacja
przedsibiorcw jest natomiast
uregulowana inaczej tu biznesman sam zawiera umow z
konkretn firm zajmujc si
wywozem odpadw komunalnych. Oczywicie paci take za
nadmiar wyrzuconych mieci.
Wrd podrzucanych odpadw najczciej znajdujemy
elementy budowlane pochodzce z rozmaitych remontw.
Optymizmem napawa moe

napawa fakt, e coraz czciej


dzikich wysypisk nie lokalizuje nasz eko-patrol, ale s
one wykrywane rwnie dziki
aktywnoci mieszkacw. Jest
to dowd na to, e spoeczestwo coraz bardziej wiadomie
podchodzi do kwestii swojego
najbliszego otoczenia i nie toleruje ju zachowa, ktre mog narazi je na zniszczenie lub
zuboenie. Za nielegalne pozbywanie si mieci momynaoy mandat w wysokoci
500 z. Jeli jest ich szczeglnie
duo albo znajduj si wrd
nich odpady w jakim stopniu
zagraajce yciu lub zdrowiu
mieszkacw, wtedy istnieje
moliwo skierowania sprawy do sdu. Do sdu kierujemy
sprawy rwnie, gdy sprawca
nie poczuwa si do adnej odpowiedzialnoci za swoje czyny i nie dostrzega w nich jakiego uchybienia. Sd moe
orzec wwczas kar grzywny

nawet do 5000 z. Nadmieni


jeszcze, e w przypadku spraw
zwizanych z tworzeniem si
nielegalnych wysypisk mieci, raczej nie stosujemy taryfy
ulgowej. Mandat to najmniej,
na co moe liczy popeniajcy wykroczenie. Oczywicie do
kadej sprawy podchodzimy
indywidualnie i jeli kto jest
w szczeglnej sytuacji, i w dodatku wyrazi skruch oraz doprowadzi dany teren do stanu
poprzedniego, to wwczas istnieje moliwo odstpienia od
kary i pouczenie. Najczciej
decydujemy si na naoenie
kary. W tym przypadku mandaty s spraw drugorzdn.
Kademu z nas powinno bowiem zalee, by y w normalnym, zdrowym i czystym
otoczeniu. By w tym otoczeniu
dorastay nasze dzieci. Dlatego te apeluj, eby mieci pozbywa si w sposb zgodny z
prawem.

stawki za wywz mieci tak


jak pozostali mieszkacy, ale
musz zawiera indywidualne
umowy z firmami zajmujcymi si gospodark komunaln. Zdarza si, e przedsibiorcy w sytuacji, w ktrej
musz paci za wywz mie-

ci w zalenoci od ich iloci


uchylaj si od tego obowizku i porzucaj mieci, gdzie
popadnie. Komendant Lipiski dodaje, e w efektem akcji podnoszcej wiadomo
ekologiczn mieszkacw jest
fakt, e coraz wicej przypad-

kw wykrycia nielegalnych
wysypisk jest zasug nie eko-patrolu, ale wanie interwencji mieszkacw, ktrzy
nierzadko zapisuj numery
rejestracyjne samochodw,
z ktrych wylatuj worki z
odpadami.

wodzisaw lski - zdrowie

Fot. Starostwo Powiatowe w Wodzisawiu

Kolejne kontrowersje wok szpitala

Pielgniarki i lekarze z rydutowskiej placwki gono domagaj


si utrzymania obecnej formuy funkcjonowania lecznicy.
W szpitalu pojawi si audytor, a radny proponuje
przeksztaci szpital w
spk.
Wok wodzisawskiego
szpitala cay czas gromadz si
czarne chmury. Sytuacja finansowa lecznicy jest za i z roku na
rok si pogarsza. Zaproponowany ratunek to przede wszystkim czenie oddziaw placw-

ki w Wodzisawiu lskim i w
Rydutowach. Rozwizanie to
jednak zostao przyjte bardzo chodno. Okoniem stana
zwaszcza gmina Rydutowy,
dla ktrych podejmowane dziaania zmierzaj nieuchronnie
do likwidacji szpitala. Rydutowy najgoniej popary rwnie
inne gminy, wrd nich bardzo mocno wybrzmia zwaszRedaktor naczelny: Ireneusz Burek
Zesp redakcyjny:
Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk, Krystian Niewrzo,
Anna Zganiacz, Leszek Iwulski, Magdalena Kubina,
Krystyna Stanik, Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki,

Redakcja:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
Biura:
44-300 Wodzisaw, ul. Zamkowa 4,
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
W S P P R A C A

Skad: Bartomiej Mielnik


Dzia marketingu:
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Dominika Szczyrba: 797 593 747
dominika.szczyrba@gazetainformator.pl
Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl

cza gos Radlina. W tej sytuacji


starostwo, ktre ustawowo zajmuje si sub zdrowia na terenie powiatu, doszo do wniosku, e najlepszym sposobem
na przezwycienie kryzysu
bdzie wielostronny dialog. W
tym celu zosta powoany zesp, ktrego celem jest wypracowanie optymalnych rozwiza dla polepszenia kondycji

Nakad: 10 000 egz.


Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

lecznicy. Jedn z pierwszych


propozycji, ktre pady na roboczych spotkaniach zespou
byo przeprowadzenie przez
firm audytu zewntrznego,
ktry da odpowied na to, jak
rzeczywicie wyglda sytuacja
szpitala. W drodze zapytania
o cen wyoniono firm Ekspertus Szkolenia z Mikoowa.
Za swoje usugi przedsibiorstwo wemie 28 tys. z. Firma
w ramach swoich obowizkw
wynikajcych z umowy ma
przedstawi swoje analizy dotyczce wypracowanego planu
naprawczego oraz racjonalizacji kosztw utrzymania szpitala. Analiza ma dotyczy takich
elementw jak: wykorzystanie
potencjau bazy kowej oddziaw szpitalnych, proporcji
pomidzy zatrudnion kadr
a liczb ek, kosztw utrzymania niewykorzystanego potencjau kowego. Firma ma
przedstawi swoj opini na
temat, ktry budzi najwiksze
kontrowersje, czyli poczenia i
rozmieszczenia oddziaw. Ponadto firma ma uczestniczy
w pracach zespou i przedstawi analiz planu naprawczego
opracowanego przez dyrekcj
szpitala. Starostwo zdecydowao, e na te wszystkie dziaania
firma konsultingowa bdzie
mie dwa miesice (do koca
lipca). Firma bdzie pracowa
gwnie na dokumentach pochodzcych ze szpitala. Nie s
to jednak jedyne dziaania podejmowane w sprawie zmian w
funkcjonowania szpitala. Due
poruszenie wrd lokalnej opinii publicznej wywoa ostatnio
projekt radnego powiatowego
Arkadiusza Skowrona. Radny
zaproponowa, by przeksztaci
szpital w spk prawa handlowego. W opinii samorzdowca

komentarz na gorco
Tadeusz Skatua
Starosta
Powiatu Wodzisawskiego
Odpowiadajc na wniosek Klubu Radnych PiS w
sprawie zajcia przez Zarzd
Powiatu Wodzisawskiego
stanowiska na temat propozycji przeksztacenia PP ZOZ
w spk prawa handlowego zgoszonej przez radnego
Arkadiusza Skowrona, informuj, e Zarzd Powiatu nie
ma w zwyczaju komentowa
indywidualnych wypowiedzi
radnych zamieszczanych na
portalach internetowych lub
na amach prasy. Niemniej
jednak wyjaniam, e Zarzd
Powiatu, na dzie dzisiejszy,
podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie utrzymania PP
ZOZ w obecnej formule organizacyjnej. W zwizku z powyszym propozycje dyrek-

cji PP ZOZ w zakresie dziaa


restrukturyzacyjnych zostay
poddane pracom zespou roboczego (w toku). Ponadto
Zarzd Powiatu zleci niezalenemu ekspertowi przeprowadzenie analizy wykorzystania potencjau bazy kowej,
potencjau kadrowego oddziaw szpitalnych w stosunku do iloci ek oraz wielkoci zawartego kontraktu,
a take analizy kosztw niewykorzystanego potencjau
szpitali oraz poczenia i rozmieszczenia oddziaw szpitalnych.
W oparciu o wnioski pynce z prac zespou oraz o
ocen powoanego eksperta Radzie Powiatu zostan
przedstawione propozycje
konkretnych rozwiza w
zakresie poprawy sytuacji finansowej PP ZOZ.

dziki temu lecznica bdzie moga szuka dodatkowych dochodw np. dziki rozwojowi sieci
usug komercyjnych w postaci
chociaby prowadzenia Domu
Pomocy Spoecznej. Pomys nie
wzbudzi entuzjazmu zwaszcza wrd radnych Prawa i
Sprawiedliwoci. Wedug opinii przedstawicieli tego ugrupowania nie moe by zgody
na takie rozwizanie, poniewa
moe by ono wstpem do prywatyzacji szpitala. Radni zoyli
na rce przewodniczcego Rady
Powiatu Eugeniusza Wali interpelacj, w ktrej prosz o zajcie stanowiska wobec pomysu
radnego Skowrona z uwagi na
jej publiczny charakter. Radny
Ryszard Zalewski wskazuje, e
z dowiadczenia wielu szpitali,
ktre zdecydoway si na ten
krok, wynika, e nie przynie-

sie to polepszenia sytuacji. Zalewski podpiera swoj opini


stanowiskiem Najwyszej izby
Kontroli, ktre wskazuje na daleko idce zagroenia pynce
z takiego posunicia. Sprawy
szpitala budz ogromne emocje nie tylko wrd lokalnej
klasy politycznej. Rwnie wysoka jest temperatura dyskusji
w rodowiskach zawodowych
zwizanych ze szpitalem i zwykych mieszkacw. Jeszcze
w lutym pielgniarki i lekarze
z rydutowskiej placwki gono domagali si utrzymania
obecnej formuy funkcjonowania lecznicy. W tej walce mog
liczy na mieszkacw Rydutw, ktrzy w liczbie ptora tysica podpisali si pod petycj
nawoujc do obrony szpitala.
l

GazetaInformator.pl >>

Odblokowane
konta Pszowa

Aby dworzec autobusowy by bardziej


funkcjonalny potrzeba kilku poprawek.
Fot. UM Wodzisaw lski

moim biurku postanowienia,


ale decyzja ktr sd podj
bez wtpienia ma dla nas bardzo pozytywne znaczenie. Co
prawda w okresie, w ktrym
nasze konta byy zablokowane zachowalimy pynno finansow, ale dla gminy jest
to dua uciliwo. Stanowi
to take duy dyskomfort psychiczny. Podjcie przez sd decyzji o odblokowaniu naszych
kont pozostawia nam o wiele
wiksz swobod dziaania,
zwaszcza jeli chodzi o podejmowanie decyzji o charakterze
inwestycyjnym. Zamroenie
rodkw na naszych kontach
sprawio, e musielimy si
wstrzyma na jaki czas z kilkoma inwestycjami. Zauwa
take, e bynajmniej nie jest
to koniec tej sprawy. Toczy si
ona w dalszym cigu w sdzie.
Caa sprawa jest dla nas rwnie przestrog, jeli chodzi o
podejmowanie inwestycji w
trybie zaprojektuj i wybuduj.
Dowiadczenia zarwno nasze, ale rwnie innych gmin
wskazuj, e zwaszcza finalizowanie realizacji zada jest
niezwykle trudne i najeone
wieloma niebezpieczestwami.

leszek iwulski

Okazuje si przede wszystkim, e dworzec autobusowy


przy galerii handlowej Karuzela jest odrobin za ciasny.
Niestety chodnik obok podjazdu dla autobusw rwnie nie
jest w stanie pomieci wszystkich chtnych do skorzystania z transportu publicznego.
Rwnie wiaty autobusowe s
stanowczo za mae, co widoczne jest zwaszcza w godzinach
szczytu. Z tego powodu Urzd
Miasta rozpisa przetarg na realizacj zadania pod nazw:
Przebudowa chodnika dla potrzeb dworca autobusowego w
Wodzisawiu lskim. Aktualnie projektowany jest pierwszy
etap zadania. W jego zakresie
znajduj si przede wszystkim
prace przygotowawcze. Wykonawca, ktry wygra przetarg
bdzie musia w pierwszej kolejnoci zdemontowa istniejce supy owietleniowe i zainstalowa nowe, rozebra siatk
osadzon na metalowych supkach, ktra aktualnie suy za

Chodnik przy Karuzeli jest za wski.


Pasaerowie czekajcy na autobus nie mieszcz si na nim.
ogrodzenie,
przeprowadzi
wycink krzeww i drzew oraz
wykona roboty ziemne. Zainteresowane firmy maj czas do
23 czerwca, by zoy oferty.
Czas, jaki Urzd Miasta przeznaczy na wykonanie zadania
to 50 dni od momentu podpisania umowy. W czasie wykonywania prac firma bdzie
musiaa zabezpieczy w odpowiedni sposb ruch autobusw
i zorganizowa przynajmniej
dwa miejsca przystankowe.

Celem inwestycji jak mwi


rzecznik Urzdu Miasta Anna
Szweda Pigua - jest przede
wszystkim poprawa poziomu
bezpieczestwa
pasaerw
przybywajcych i odjedajcych z Wodzisawia. - Ponadto
liczymy, e dziki poszerzeniu
powierzchni chodnika i zamontowaniu wikszych wiat
autobusowych radykalnie poprawi si komfort uytkowania naszego dwroca autobusowego.

wodzisaw lski - bezpieczestwo

Radlin: rozbudowa monitoringu

Fot. UM Rydutowy

rydutowianie
poegnanie
designera prl-u

Pogrzeb Krystiana Burdy odby si 23 czerwca.


ktry zaprojektowa p PRL.
By autorem prawdopodobnie najbardziej oryginalnego
projektu pomnika Fryderyka
Chopina na wiecie. Jego wizja
oddania czci najwybitniejszemu polskiemu kompozytorowi miaa charakter tak nowatorski, e socjalistyczne wadze
nie miay odwagi nawet o niej
dyskutowa. Monumentalne,
gigantyczne bloki wyciosane
w betonie miay stan przy
drodze z Warszawy do elazowej Woli, zastpujc klawisze
fortepianu mistrza. Kierowca
jadc z prdkoci 60 km/h i
mijajc rozmieszczone co 10
kilometrw elementy pomnika, mia iluzj muzyki. Projekt
pomnika wzbudzi olbrzymi
entuzjazm w Stanach Zjednoczonych. Jako pierwszy opracowa i zastosowa w architekturze technologi malarstwa
na blasze stalowej emaliowanej. Krystian Burda ozdobi za
pomoc swojej metody m.in.
basen w Rydutowach i elewacj domu handlowego Diament w Wodzisawiu lskim.
l

w skrcie

Remont chodnika przy dworcu

rydutowy - sylwetki

Krystian Burda by autorem m.in. najbardziej nowatorskiego projektu pomnika Chopina.


Rydutowy poegnay jednego ze swoich najbardziej
utalentowanych artystw. W
wigili swoich 80 urodzin odszed Krystian Burda niezwykle ceniony projektant,
grafik, rzebiarz, autor prac z
zakresu figur przestrzennych i
budownictwa sakralnego. Krystian Burda urodzi si i praktycznie cae ycie mieszka w
Rydutowach. Prawdopodobnie wikszo dorosych Polakw spotkaa si w swoim
yciu z twrczoci tego artysty, bo gros z jego prac wykorzystywany by w przemyle.
Jako projektant zatrudniony
w rybnickiej hucie Silesia
zaproponowa wzory, ktre
pojawiy si na setkach garnkw, patelni, czy brytfann,
ktre gociy w tysicach polskich kuchni. Odpowiada za
wygld oraz funkcjonalno
lodwek, prodiy, kuchenek,
sokowirwek, suszarek do
bielizny. Tygodnik Newsweek ochrzci go designerem,

region

wodzisaw lski komunikacja

pszw - samorzd

Sd Okrgowy w Gliwicach odblokowa konta


Urzdu Miasta w Pszowie.
Pod koniec lutego Sd
Okrgowy w Gliwicach wyda
orzeczenie umoliwiajce zajcie przez komornika konta
Urzdu w Pszowie. Sd przychyli si tym samym do stanowiska przedsibiorcy, ktry
realizowa inwestycj przebudowy rynku w tym miecie.
Inwestycja niestety nie zakoczya si w terminie, a wykonawc wpdzia w potne tarapaty finansowe. Miasto stao
na stanowisku, e decyzja taka
bya pozbawiona elementarnej
sprawiedliwoci, poniewa inwestycja zostaa zakoczona
i rozliczona. Zupenie inaczej
na spraw patrzy wykonawca,
ktry uwaa, e nie otrzyma
nalenych mu pienidzy. Zablokowane rodki na kontach
opieway na sum 4 milionw
z. Pod koniec maja X Wydzia
Gospodarczy Sdu Okrgowego w Gliwicach orzek, e
uchyla zajcie wierzytelnoci
na rachunku bakowym, czyli mwic inaczej postanowi
odblokowa konta Urzdu
Miasta w Pszowie. Burmistrz
Pszowa Katarzyna Sawicka
Mucha powiedziaa nam: na chwil obecn nie mam na

Wiadomoci 3

25 czerwca 2015, nr 12 (189)

W wielu miastach i
wsiach w Polsce dziki rozbudowanej dziaalnoci
inwestycyjnej
powstaj nowoczesne,
estetyczne
urzdzenia
uytecznoci publicznej.
Niestety zdarzaj si
wci przypadki ludzi, ktrzy
za nic maj sobie fakt, e maj one suy naprawd szerokiej rzeszy ludzi, take ich
dzieciom i wnukom. Dlatego
gminy inwestuj w monitoring. Sieci kamer maj monitorowa ulice miast, by nie
dochodzio w nich do aktw
wandalizmu, chuligaskich
rozbojw, a winni zniszcze
mogli by szybko i sprawnie pocignici do odpowiedzialnoci. Niestety rwnie
monitoring jest inwestycj,
za ktr trzeba wyoy odpowiednie rodki. Na tak
inwestycj zdecydowaa si
rwnie gmina Radlin, kt-

ra wanie ogosia przetarg


na zadanie wykonanie dokumentacji wraz z nadzorem
dla rozbudowy monitoringu
miejskiego. Projekt ma obejmowa wykonanie dokumentacji dla zainstalowania nowych kamer lub wymiany ju
istniejcych urzdze, ktre
w cigu kilkunastu lat poddane byy procesowi gruntownej
eksploatacji. Pienidze na ten
cel maj pochodzi z oszczdnoci, ktre zostay z poprzedniego etapu rozbudowy
monitoringu miejskiego. Nowe kamery maj zosta zlokalizowane na ulicach: Wypandw (przy Tni), Mariackiej
(Miejski Orodek Kultury),
Korfantego (Miejski Orodek
Sportu i Rekreacji), Rymera
(Punkt Selektywnej Zbirki Odpadw Komunalnych).
Rozbudowa monitoringu podkrela komendant Stray
Miejskiej Andrzej Porbski

- ma na celu przede wszystkim popraw bezpieczestwa


mieszkacw miasta. - Instalacje te maj niesamowity potencja prewencyjny.
Wystarczy zerkn na nasze statystyki lub statystyki policyjne, by zobaczy jak
zmniejszya si liczba zdarze
od momentu zainstalowania
kamer. Odnotowujemy radyklany spadek wybrykw
chuligaskich i aktw wandalizmu. Rozbudowa monitoringu jest powizana z innymi elementami rozbudowy
miasta. Mona poda przykad tni, ktra poszerza si
o nowe urzdzenia (m.in. siowni), gdzie zainstalujemy
dwie kamery. Bd to urzdzenia obrotowe, tak by jak
najlepiej pilnowa nowych
inwestycji - mwi Andrzej
Porbski.
l

wodzisaw lski - bezpieczestwo

Wypadek w Radlinie
W zdarzeniu ucierpia
79-letni rowerzysta.
Na ulicy Korfantego w Rydutowach doszo do wypadku.
36-letnia kierujca samochodem
marki Peugeot 206 wyjedajc

z ul. Rymera nie zastosowaa si


do znaku ustp pierwszestwa
przejazdu i doprowadzia do
zderzenia si z prawidowo jadcym rowerzyst. 79-letni cyklista
z obraeniami nogi i oglnymi

potuczeniami ciaa trafi do szpitala. Oboje kierujcy byli trzewi.


Policjanci wyjaniaj szczegowe okolicznoci tego zdarzenia.
p

Konkurs Domu Ksiki


Z ktrego roku pochodzi pierwsza wzmianka
o browarze powstaym przy raciborskim zamku?
Nagrod ksika Upadek!
Odpowiedzi mona przesya na adres
konkurs@raciborz.com.pl

facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator

Krad paliwo
W maju i czerwcu odnotowano szereg kradziey paliwa na
stacjach benzynowych w Jastrzbiu-Zdroju. Kto tankowa
i odjeda nie pacc. Okazao
si, e sprawc kradziey by
24-letni mieszkaniec Marklowic. Grozi mu 5 lat wizienia.
Najcieplejsze
Miejsce Na Ziemi
24-25 lipca w Parku Miejskim w
Wodzisawiu lskim odbdzie
si festiwal Najcieplejsze Miejsce na Ziemi. Pierwszego dnia
wystpi Blackout Ja, Dreadsquad, Splendid Sound, Grizzlee, Yardee Crew. W niedziel
na scenie zobaczymy zespoy
United Flavour, Tabu, Damian
Syjonfam, Rootzmans, Sielska,
Krzywa Alternatywa.
Poar domu
W kotowni budynku przy ulicy
Piotra Niedurnego w Pszowie
doszo do zaprszenia ognia.
Spaliy si drzwi i materiay,
ktre byy przechowywane w
pomieszczeniu. Zdarzenie miao
miejsce 17 czerwca okoo godz.
23. Akcja ganicza trwaa 2 godziny.
Policjant uratowa
desperata
Mundurowy z Komisariatu
Policji w Kuni Raciborskiej
uratowa ycie 26-latkowi, ktry
chcia popeni samobjstwo.
Mczyzna siedzia na barierze
mostu i grozi odebraniem sobie ycia. Pomoc dla desperata
przysza na czas, gdy po kilku
minutach rozmowy policjantowi
udao si obezwadni 26-latka.
Niedoszym samobjc okaza
si by mieszkaniec Raciborza.
Trasa
Rybnik-Chaupki
Trwa remont na 30-kilometrowym odcinku kolejowej trasy
Rybnik-Chaupki. Wymieniana jest caa infrastruktura - od
podkadw przez semafory a
po wyposaenie peronw. Mimo, e pojawiy si informacje o
opnieniach w remoncie to inwestor, czyli PKP PLK, zapewnia, e pocigi bd kursowa
ju pod koniec roku. Po zakoczeniu remontu czas przejazdu
t tras ma si skrci, gdy
pocigi bd mogy porusza si
po niej z prdkoci 80 km/h.
Zoto dla Adama
W ywcu odbyy si Jedzieckie Mistrzostwa Szk. Wzi
w nich udzia Adam Wglorz
z Kobyli. Startowa na klaczy
Selekcja. Zwyciy i do domu
przyjecha ze zotym medalem.
O zwycistwie Adama Wglorza
z Kobyli zadecydowa czas ostatniego przejazdu - 43 sekundy.
Adam by o 3 sekundy lepszy od
rywala.
Casting do serialu
Tako Media, producent seriali
paradokumentalnych Trudne
Sprawy, Dlaczego Ja?, Pamitniki z wakacji, zaprasza na
casting do wszystkich swoich
produkcji, ktry odbdzie si
w Kdzierzynie-Kolu. Casting
odbdzie si 26 czerwca w Domu Kultury Chemik przy Alei
Jana Pawa II. Potrwa od 10:00
do 17:00.
Powiat wyrniony
Kdzierzyskie starostwo wyrnione na Kongresie Regionw we Wrocawiu, gdzie m.in.
Newsweek Polska doceni
najlepsze polskie samorzdy.
W rankingu powiat kdzierzysko-kozielski zaj pite miejsce w kraju. List najlepszych
polskich gmin i powiatw znajdziemy w aktualnym wydaniu
tygodnika.

4 Edukacja

25 czerwca 2015, nr 12 (189)

racibrz praca

racibrz - edukacja

Zdobd solidny
zawd w Raciborzu

Fot. Grzegorz Nowak

Ciekawi Ci praca
w reklamie i handlu?

Zawd plus sukces daje zadowolenie.


Pocztki Zespou Szk Zawodowych w Raciborzu sigaj
1963 roku. Proponujemy bogat ofert kierunkw ksztacenia. To ucze jest naszym najwikszym skarbem. Zdobyta
wiedza ma mu zapewni w
przyszoci profesjonalne wykonywanie zawodu. Nadrzdnym celem szkoy jest wydobycie i uaktywnienie potencjau
lecego w kadym uczniu.
Oto kilka wypowiedzi, ktre konfrontuj oczekiwania
uczniw z warunkami panujcymi w szkole. - Technik hotelarstwa to perspektywa dobrej
pracy na caym wiecie. Oprcz
wiedzy teoretycznej zdobywam
te dowiadczenie dziki praktykom zawodowym, ktre kady moe odby w dowolnie
wybranym przez siebie hotelu. Od tego roku zdolni i pracowici uczniowie maj szans
odby miesiczne praktyki za
granic, gdzie bd mogli zgbi nie tylko tajniki przyszego
zawodu, ale rwnie skorzysta
z kursw jzykowych - mwi
Emilia, uczennica klasy II Z.
- Nie mog doczeka si
interesujcych dowiadcze
technik analityk. Nie spodziewaam si tego, e w szkole
mona tak dobrze si czu i i
do niej z umiechem na twarzy.
Sympatyczni i wyrozumiali nauczyciele, jak i otwarci uczniowie zrobili na mnie dobre wra-

<< GazetaInformator.pl

enie - mwi Dominika z klasy


I B. - Wybieraj i rb to, co Ci
interesuje technik ywienia i
usug gastronomicznych. Lubi to, czego ucz si w mojej
nowej szkole. Lubi omawia
problemy ywienia, ustala kaloryczno potraw. Lubi woy swj fartuch i gotowa, doprawia, smakowa - opowiada
Jessica z klasy I A. - Praktyki
ucz mnie punktualnoci i rzetelnej pracy - cukiernik. Wybierajc zawd cukiernika bylimy pewni, e to praca atwa,
przyjemna i sodka. Okazao
si, e wymaga od nas powicenia. Kady udany wypiek to
dla nas ogromna satysfakcja i
oczywicie wielka przyjemno
darmowej degustacji - dodaj
Ada i Daniel z klasy III W.
- ZSZ oferuje wiele moliwoci fotograf. Duym zawodowym przeyciem bya
dla mnie sesja fotograficzna,
ktr zorganizowaam dziki pomocy nauczycieli z mojej szkoy, dla zespou Zyg-Zak
oraz przedszkolakw z Wojnowic. ZSZ oferuje wiele moliwo - mwi Sandra z klasy III
N. - Telewizja pomoe znale
on rolnik. Wybralimy zawd rolnika, bo w przyszoci
atwiej nam bdzie prowadzi
wasne gospodarstwo i dokumentacj z tym zwizan. Bdziemy wytwarza produkty,
ktre pniej trafiaj na pol-

skie i zagraniczne stoy. I cho


rolnictwo to cika harwka,
to jest duo plusw. Zasadniczy rolnicy jed bardziej
wypasionymi traktorami ni
biznesmeni limuzynami..
Drogi Gimnazjalisto! W
yczliwej atmosferze moesz
spdzi najblisze lata swego
ycia, by zdoby solidny zawd
i zapewni sobie przyszo jakiej oczekujesz. Czekamy na
Ciebie. Dyrekcja i Grono Pedagogiczne.

Zesp Szk Zawodowych


ul. Wileska 8,
47-400 Racibrz,
tel. 32415 29 63
e-mail:
zespolrac@poczta.onet.pl
www.zespolrac.republika.pl
Artyku sponsorowany

Zesp Szk Ekonomicznych proponuje nauk


na kierunkach: technik
organizacji reklamy i
technik handlowiec.
Rynek reklamy w Polsce wci si rozwija. Cigle powstaj nowe agencje
reklamowe, za te istniejce poszerzaj krg swoich
klientw. Tobrana, w ktrej
stale poszukuje si specjalistw zwizanychz organizacj itworzeniem reklamy.
Praca w tej dziedzinie jest
kreatywna iciekawa, stwarza
nieustannie nowe wyzwania.
Wychodzc naprzeciw
zapotrzebowaniu,
Zesp
Szk Ekonomicznych wRaciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3 proponuje kierunek
ksztacenia: technika organizacji reklamy, gdzie nauka trwa cztery lata. Szkoa proponuje ksztacenie na

poziomie rednim z tytuem technika oraz matur.


Nauka w tym zawodzie jest
wielopaszczyznowa, czy w
sobie umiejtnoci psychologiczne, ekonomiczne, plastyczne oraz informatyczne.
Absolwent
przygotowany
jest do wykonywania usug
reklamowych, prowadzenia
lub uczestniczenia w projektach promocyjnych rnych
instytucji i firm, organizowania wystaw, sesji fotograficznych, pokazw, public relations oraz projektowania
graficznego, obsugi programw: PowerPoint, Ilustrator, Photoshop, CorelDraw.
Absolwenci s zatrudniani
w agencjach reklamowych,
mediach, studiach graficznych i drukarniach, rodkach masowego przekazu
lubmog prowadzi wasn
dziaalno gospodarcz.

A moe chcesz pracowa


jako przedstawiciel handlowy? Drug propozycj szkoy jest kierunek: technik
handlowiec. To propozycja
dla tych, ktrzy interesuj
si sprzeda. Ucze opanowuje wiedz gwnie z ekonomii, zarzdzania, prawa
i negocjacji. Nabywa umiejtnoci obsugi kasy fiskalnej, programw magazynowo- hurtowych. Dziki temu
absolwenci zdobywaj moliwo pracy wszdzie tam,
gdzie potrzebna jest fachowa wiedza handlowa z zakresu sprzeday inegocjacji
np. znajd zatrudnienie jako
sprzedawcy, przedstawiciele
handlowi, dystrybutorzy lub
kierownicy dziaw sprzeday oraz mog prowadzi wasn dziaalno handlow.

Zesp Szk
Ekonomicznych
ul. Gimnazjalna 3
Racibrz
tel. 32 415 48 90
e-mail:
zse-raciborz@alpha.pl
www.zse-raciborz.alpha.pl
Artyku sponsorowany

Spenione marzenia o stau

Laury dla najzdolniejszej modziey powiatu wodzisawskiego

Po dwutygodniowej nieobecnoci powrcia modzie Zespou Szk Ponadgimnazjalnych w Pszowie


ze stau w Irlandii Pnocnej.
Zesp Szk Ponadgimnazjalnych w Pszowie w ramach
programu Erasmus + umoliwia
chtnej modziey odbywanie
praktyk w salonach fryzjerskich
w Derry w Irlandii Pnocnej.
W cigu najbliszych dwch lat
34 szczliwcw odbdzie sta
w salonach fryzjerskich i uczy
si bdzie zawodu pod okiem zachodnich mistrzw grzebienia.
Pierwsza grupa ruszya w maju
i wanie powrcia. Projekt zakada zdobycie nowych dowiadcze, poznanie innowacyjnych
technik fryzjerskich, poszerzenie
znajomoci jzyka angielskiego,
jak rwnie sprawdzenie samych
siebie w nowej sytuacji, podniesienie samooceny i wiary w wasne moliwoci. Jak wyglda
ostatni dzie dziewczt w Derry?
- W dniu poprzedzajcym powrt do domu, cz dziewczyn
bya w pracy, inne byy w ferworze pakowania. Jeszcze inne pobiegy kupi co dla bliskich. Na
zakoczenie odbywanego stau
wszystkie otrzymaymy certyfikaty potwierdzajce udzia w
praktykach, to byo bardzo mie.
Ale mylami byymy ju w kraju. Bardzo intensywnie spdziymy te dwa tygodnie, wiele si
nauczyymy, ale te tskniymy
za domem - wspomina Ewelina,

Uczennice Zespou Szk Ponadgimnazjalnych


w Pszowie wyjechay na sta do Irlandii Pnocnej.
jedna z uczestniczek. Szczliwe
dziewczyny powrciy z certyfikatami do domu, a swoje dowiadczenie wykorzystaj w sa-

lonach fryzjerskich, w ktrych


bd pracoway.
p

W auli I Liceum Oglnoksztaccego w Wodzisawiu l. odbya si uroczysto, podczas ktrej


nagrodzono ponad 50 laureatw konkursw przedmiotowych i artystycznych.
W roku szkolnym 2014/2015
uczniowie szk podstawowych,
gimnazjw oraz szk ponadgimnazjalnych podobnie jak w latach
ubiegych brali udzia w rozmaitych konkursach organizowanych przez Powiatowy Orodek
Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisawiu lskim. Oprcz konkursw z dziedzin humanistycznych, cisych i artystycznych, po
raz pierwszy odbyy si rwnie
konkursy z przedmiotw zawodowych. Laureatom tych ostatnich zapewniono patne stae i
praktyki ufundowane przez firmy: Pol-Eko i Prevac. Podczas
uroczystej gali ponad 50 laureatw otrzymao oficjalne gratulacje od dyrektor PODN-u dr.
Janusza Stanek, starosty Tadeusza Skatua, a take przedstawicieli firm fundujcych stae: Sebastiana Kowalskiego i Andreasa
Glenz. Do gratulacji doczya si
rwnie dyrektor Izby Gospodarczej Izabela Kalinowska. Nie
zabrako rwnie podzikowa
dla rodzicw zdolnej modziey.
Uroczysto uwietniy talenty artystyczne naszego powiatu.
Pokazy taca towarzyskiego dali m.in. czonkowie Klubu Taca

Fot. Starostwo Powiatowe w Wodzisawiu lskim

wodzisaw lski - edukacja

Fot. ZSP Pszw

pszw - edukacja

Powiatowy Orodek Doskonalenia Nauczycieli w


Wodzisawiu l. we wsppracy z placwkami owiatowymi
w koczcym si roku szkolnym przeprowadzi 26
konkursw, w ktrych wzio udzia 600 uczniw szk
podstawowych, gimnazjw, szk ponadgimnazjalnych oraz
przedszkoli.
Towarzyskiego Spin, a take
Magosia Cebula ze Szkoy Podstawowej w Marklowicach, ktra
ma na swoim koncie zoty medal
Mistrzostw Polski. Bogaty pro-

gram artystyczny przygotowali


take uczniowie I Liceum Oglnoksztaccego.
p

GazetaInformator.pl >>

Rozrywka 21

25 czerwca 2015, nr 12 (189)

wodzisaw lski rozrywka

Dni Wodzisawia 2015!

Fot. Robert Hoszycki

Fot. Urzd Miasta Wodzisaw


Fot. Urzd Miasta Wodzisaw

stionowana gwiazd tegorocznego wita miasta


Agnieszk Chylisk.
Charyzmatyczna wokalistka porwaa wodzisawian,
ktrzy wraz z ni piewali
najwiksze przeboje, znoszc nawet chwilowa z
aur. Ale z pewnoci byo
warto. Po koncercie jednej
z topowych polskich wokalistek nadszed czas na
fina wspaniay pokaz
sztucznych ogni.

Fot. Urzd Miasta Wodzisaw

si przedstawiciele wodzisawskich klubw sportowych. Pniej scen,


w ramach Letniej Sceny
Eski, opanowa Najlepszy
Przekaz w Miecie, ktrego czonkowie nawizali fantastyczny kontakt
z publicznoci. Krtka
chwila przerwy, wypeniona konkursami i na scenie
pojawili si Liber i Natalia Szroeder. A w kocu
nadszed czas na niekwe-

Fot. Robert Hoszycki

46. Dni Miasta Wodzisawia lskiego. Krloway rne style muzyczne i


kady mg znale co dla
siebie. Pitek by dniem z
Radiem Wawa, w zdecydowanie rockowym, mocnym
klimacie, podczas ktrego
na stadionie przy ulicy Bogumiskiej wystpiy formacje Whatever, Opozycja
ki an oraz gwiazda wie-

czoru Luxtorpeda. Kolejny


dzie na stadionie upyn
pod hasem muzyki Magorzaty Ostrowskiej i Papa D
z gwnym partnerem czyli Radiem VOX. Jako support wystpiy zespoy Region i Jinx.
Fina mia miejsce w
niedziel. Serie wystpw
muzycznych
rozpocza
formacja Eda. Nastpnie,
przed licznie zgromadzon publicznoci, pojawili

Fot. Urzd Miasta Wodzisaw

paulina krupiska

Fot. Robert Hoszycki

wito miasta ju za nami. Przez trzy dni bawilimy si na stadionie miejskim.

22 Ogoszenia

25 czerwca 2015, nr 12 (189)

zamieszczaj

<< GazetaInformator.pl

CENNIK OGOSZE w gazecie:


o
za darmecie drobne:6,moduowe:
20,w intern
35,10,-

OGOSZENIA

- tekstowe - w ramce - na tle kolorowym -

14,-

- tekstowe - graficzne -

ceny brutto (z VAT)

ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz, tel. 504 18 18 27, 32 414 90 30, biuro@raciborskiemedia.pl
FINANSE

nieruchomoci

Nowe BIURO KREDYTOWE w


Pszowie! Przyjd i sprawd nasz
ofert! Kredyty na dowolny cel!
Tel. 696-233-611

Sprzedam adny dom w Gocicinie, 15 km od Kola. Dziaka 16a. Dom do zamieszkania, stan dobry,
posesja ogrodzona. Cena do
negocjacji. Tel.kontaktowy
605 742 269

Poyczki pozabankowe, poyczki


bez BIK-u, chwilwki. Kwoty do
30.000 z na okres max 60 m-cy.
tel. 606-860-772 lub 696-233-611
PROMOCJA w maju raty spadaj!
Jeeli masz kilka kredytw i raty
Cie przerastaj koniecznie przyjd
do nas! Oferujemy kredyty konsolidacyjne z oprocentowaniem od 4
9%. Tel. 606 860 772
Potrzebujesz szybkiej gotwki
do rki? Poyczki gotwkowe w
Optima to najlepsze rozwizanie!MINIMUM FORMALNOCI,
SZYBKA DECYZJA, NISKIE RATY NA KAD KIESZE! Wodzisaw lski, Wystarczy zoy
telefoniczny wniosek 539 919 329
Wodzisaw lski Jeli potrzebujesz gotwki zadzwo do nas! W
naszej ofercie wiele ofert bankowych jak i pozabankowych. Rwnie dla osb z komornikiem. Bez
sprawdzania BIK-u! Zadzwo i
umw si na spotkanie. 505 403
206
Mio jest nam poinformowa, i
w naszej ofercie pojawi si nowy
produkt dla osb ktrzy ubiegali
si o kredyt gotwkowy, jednak
otrzymali decyzj negatywn. Zadzwo do naszego przedstawiciela
i zapytaj o szczegy. 505 403 206
Wodzisaw lski
Pomoc finansowa dla zaduonych! Minimum formalnoci!
Poyczka nawet do 25 000 z bez
sprawdzania baz! Dowiedz si
wicej i zadzwo ju dzi! Radlin
530-752-363
Masz problemy w BIK? Bank odmwi Ci kredytu? Potrzebujesz
szybkiej pomocy finansowej? Ta
oferta jest dla Ciebie! Radlin. Zadzwo lub wylij sms KASA 665305-656.

KREDYT
100 tys.

RATA 689 z
32 700 72 11
792 115 113

Do wynajcia mieszkanie w Pszowie na 1 pitrze. Nie umeblowane,


azienka posiada wann, umywalk i WC. Wynajm od 1 sierpnia,
cena 600 z. Tel. 601 844 702
Sprzedam pawilon gastronomiczny w peni przygotowany do handlu (wyposaenie nowe, nie byo
uywane w gastronomii). Wymiary: 6,2mx2,8m. Cena 35000z,
Wodzisaw lski. Wicej informacji telefonicznie. 502 424 577
Wynajm gara w Wodzisawiu
lskim przy ul. PCK. Osoby zainteresowane prosz o kontakt
telefoniczny. Cena 200z, tel. 508
172 468
Sprzedam dziak w Marklowicach k. Wodzisawia l. Media w
granicy. Dojazd do dziaki drog
asfaltow. Ciche i spokojne miejsce a zarazem centrum. Cena 60
000 z. Polecam! Tel. 785 893 255
Wynajm nowy dom w Wodzisawiu lskim do zamieszkania lub
na gabinet albo pod dziaalno
gospodarcz. Dom parterowy, powierzchnia 150 m2, cena 2000z.
Tel. 662 324 704
Do wynajcia lokal w centrum
Rydutw, z ogrzewaniem C.O!
Powierzchnia 24m2, cena 600z.
Szczegowe informacje oraz pytania prosz kierowa pod numerem 500 397 367
Na sprzeda dziaka budowlana o
powierzchni 1320m. Szeroko
dziaki 30m, dugo 44m. Dziaka pooona w bardzo spokojnej,
zielonej okolicy w miejscowoci
Gorzyczki, gmina Gorzyce. Idealne miejsce do budowy domu. Cena 39z. za m. Tel. 693 100 356 .
Wynajm lokal na magazyn w
centrum Wodzisawia l.(parter).
Cena 500z, Tel. 502 021 083
Super okazja do sprzedania w
peni budowlana dziaka na ulicy
Mickiewicza w Mszanie. Dobre
pooenie wzgldem miasta, oraz
zjazdu Autostrady A1. Brak szkd
grniczych, media w granicy.
Dziaka niezagospodarowana. Cena 47000 tys. Kontakt 607175770.
Wynajm pomieszczenie na magazyn cena za 1metr kwadratowy
wynosi 20 zotych jest moliwo
wynajcia dowolnej powierzchni,
magazyn znajduje si w centrum
Wodzisawia lskiego. Tel. 791
511 124
Do wynajcia lokal handlowo
- usugowy pooony w Rydutowach na rynku. Powierzchnia
120m2. Czynsz 1200z brutto. Zapraszam. 601 775 616

KREDYT
50 tys.

RATA 549 z
32 700 70 40
790 501 503

ESD Personalservice
Polska Sp. z o.o.

Praca Niemcy, Austria dla:


elektrykw, lusarzy, spawaczy,
monterw, operatorw CNC,
mechanikw, i innych.
Wymagana znajomo niemieckiego.
ESD Personalservice Polska Sp. z o.o
- 47-400 Racibrz, ul. Kozielska 18,
tel. 503 854 464
- 47-460 Chaupki, ul. Raciborska 83,
tel. 512 690 910
rekrutacja@esd.de
>>> www.esd.info.pl <<<
Nr. certyfikatu 7373

Zamieni M2 wasnociowe na
wiksze, mieszkanie czciowo umeblowane, blisko sklepy,
przedszkole, przystanek autobusowy. Wodzisaw lski, tel. 517
335 663
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe
na osiedlu Piastw w Wodzisawiu lskim, o cznej powierzchni 51m2. W marcu 2012 zosta
przeprowadzony GENERALNY
remont. Dwa pokoje, kuchnia,
przedpokj, azienka, balkon. Cena 115 000z. Wicej informacji
pod numerem telefonu 691 046
252

praca
ATERIMA MED - Zosta Opiekunem Osb Starszych w Niemczech. Pracuj legalnie i bezpiecznie, tel.: 32 506 55 87
Pilnie poszukuj solidnych pracownikw z dowiadczeniem do
docieple. Praca od zaraz. Wodzisaw lski. Wicej informacji
udziel telefonicznie. 607 791 920
Restauracja w Turzy lskiej zatrudni od zaraz kelnerk, szczegy pod numerem telefonu 32
45 11 305

usugi
Stawianie potw, ukadanie kostki do 100 m. Dokonuj wszelkich
robt budowlanych oraz ogrodowych. Rydutowy, tel. 509-943100
Oferuje usug ukadania paneli podogowych wraz z listwami
przypodogowymi w cenie 15 z.
za metr kwadratowy. Skrzyszw
tel. 605 204 933

Zatrudnimy kierowc kat C, E.


Praca : trasy midzynarodowe,
plandeki. Nasza baza znajduje si
w Wodzisawiu lskim. Kontakt
726 443 993
Zatrudni kierowce do rozwoenia cateringw na terenie miasta
Wodzisaw lski i okolice. Praca w godzinach dopoudniowych.
Tel. 605 787 214

USUGI TRANSPORTOWE Potrzebujesz transportu? Chcesz si


przeprowadzi? lub pozby starych i niepotrzebnych mebli? Zapraszamy! Wodzisaw lski 733
545 321

Zatrudni barmank (najchtniej


z dowiadczeniem) w barze w Wodzisawiu lskim Os XXX-lecia.
Praca na zmiany, grafik ustalaj
sobie same barmanki. Zainteresowane osoby prosz o kontakt
telefoniczny 536 179 090

Wynajem samochodu wraz z elegancko ubranym i miym kierowc. Samochd to BMW e39 528i
o mocy 193KM, auto zawsze jest
nawoskowane, czyste i pachnce.
Wodzisaw lski, tel.724951347

Zatrudni dekarza, wymagana


umiejtno zgrzewania papy.
Mile widziane osoby bez naogw.
Kontakt telefoniczny: 607 219 411
Wodzisaw lski

Oferuje usugi transportowe na


terenie caego kraju. Samochd
Peugeot Boxer MAX. Zapraszam
do kontaktu. GWARANCJA NAJNISZEJ CENY!!! Skrzyszw, tel.
782 387 483
Oferuje pranie i czyszczenie tapicerki meblowej oraz samochodowej jak rwnie czyszczenie dywanw urzdzeniami i produktami
marki Karcher. Wodzisaw lski,
tel. 609 432 763
Oferuje usugi do 3.5 tony oraz do
25 ton sprzeda opau i kruszyw
budowlanych. Gorzyce, tel. 692
894 406

ZOMOWANIE
wszelkich POJAZDW
Holowanie gratis

Serwisant maszyn i sprztu AGD.


Wyksztacenie techniczne - elektryk, instalator. Mszana, kontakt:
609 730 248
Zatrudni pracownika (z Radlina lub okolic) do prac konserwatorskich w brany medycznej,
tzw.zot rczk, na umow
zlecenie lub w ramach samozatrudnienia. Tel. 784 933 093, 661
205 550
Poszukuj osoby z dowiadczeniem do opieki nad dwuletni
dziewczynk z Wodzisawia lskiego. Praca w rnych godzinach od poniedziaku do pitku.
Tel.721 528 314
Samodzielni pracownicy z okolicy
Radlina i Wodzisawia lskiego.
Praca przy ociepleniach i robotach brukarskich. Moliwo zatrudnienia na stae. 601 468 299

ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

Pracownik budowlany!! Poszukuj pracownika do wykocze.,


Wodzisaw lski. Tel. 506 104
480
Zlec zmatowanie, ewentualne
szpachlowanie i pomalowanie
parkietu dbowego - ok 60m2.
Prosz o oferty. Skrzyszw, tel.
791 393 998
Oferta pracy na stanowisko spawacz TIG. Wymagania: umiejtno czytania rysunku technicznego, przygotowanie elementu do
spawania, prawo jazdy kat. B. dowiadczenie min. 6 m-cy. Tel. 324
193 106, Wodzisaw lski

Zatrudni spawacza, lusarza z


dowiadczeniem, cay etat. Marklowice, tel. 605 558 108

motoryzacja
Sprzedam Polo z 1997 roku, z
wanym OC i przegldem. Silnik 1.4, posiada wspomaganie, 2
x airbag, radio cd. Cena 1500z,
tel. 531 591 722
Wodzisaw laski: Sprzedam now pomp paliwa do audi. Cena
60z. Tel. 608 880 273
Mam do sprzedania felgi aluminiowe o rozstawie 4x100. Felgi
w bardzo dobrym stanie, mona
sprawdzi na wywaarce. wierklany. Gorco polecam. Cena
450z, tel 602 516 758
Sprzedam oryginalne felgi do
Opla Vectra B jedone tylko po
niemieckich drogach, proste, nie
spawane. Moliwo sprawdzenia na maszynie do wywaania
k. 399z, tel. 602 516 758
Sprzedam Skod Fabi Kombi z
2003 roku. Jestem pierwszym
wacicielem od nowoci, samochd jest bezwypadkowy. Dodaj koa zimowe. aziska, cena
8000z, tel. 665 244 726
Sprzedam Forda Escorta 1.6 benzyna z `98 roku Wspomaganie,
central zamek, klimatyzacja, ABS
Cena 1100z. Kontakt telefoniczny 790 612 969

Mercedes A Klasa 1.4. Klimatyzacja, ABS, ASR, el. szyby, el. lusterka, wspomaganie i regulacja
kierownicy, 4 x airbag, aktualne
OC i przegld tech. Wodzisaw
lski. Cena 6500z, tel. 663 376
672
Sprzedam samochd Renault
Twingo 1.2 benzyna z 1994 roku. Przegld wany do czerwca
2016r, OC do maja 2016r. Po
wymianie klockw, nowa pompa
wody, przebieg oryginalny. Opony letnie oraz opony zimowe. Cena 1600z, tel. 721 236 000, Wodzisaw lski
Opony 225/45/17 7mm bienika
MATADOR NORDICCA ZIMOWE rok produkcji 2009. Cichutkie, nieuszkodzone. Cena 150z
za par! Odbir osobisty w Wodzisawiu lskim. Tel. 535 881
009
Wodzisaw lski: Volkswagen
Golf IV. Samochd kupiony w
1998 roku w polskim salonie.
Bezwypadkowy. Serwisowane
na bieco. Do poprawki lakierniczej tylna klapa. Dodatkowo
dodaj komplet opon zimowych.
Przegld wany do 09.2015.
Przebieg 236000km. Cena
5500z 32 4566132
SPRZEDAM ST DO
PING-PONGA STAN BARDZO DOBRY CENA 300 Z
tel. 602150886

Kliniec, tucze, podbudowa,


kamie na utwardzenie terenu
Kruszywo w dwch frakcjach (032mm i 063mm)
Moliwy transport do klienta po uzgodnieniu (125 ton)

Od 20 z za ton!

tel. 509 289 833

GazetaInformator.pl >>

25 czerwca 2015, nr 12 (189)


R E K L A M A

WODZISAW LSKI - WCK - LIPIEC-SIERPIE

AKCJA LATO W MIECIE 2015


Wodzisawskie
Centrum Kultury zaprasza dzieci, modzie i dorosych. LIPIEC - 1.07, g. 9.00 - 12.00
Letnia Szkoa Sztuk Piknych - malarstwo (mgr Magorzata Bednarczuk), 1.07, g.
12.00 Projekcja filmu Kopoty Pana Patyka, 2.07, g.
9.00 - 12.00 Letnia Szkoa Sztuk Piknych - grafika
(mgr Monika Koodziej-Mrosek), 2.07, g. 12.00 TaczMy
z zespoem Mira, 3.07, g.
9.00 - 12.00 Letnia Szkoa
Sztuk Piknych - rzeba (mgr
Marta Lach), 3.07, g. 12.00
Rozprowiomy i piywomy z
dzieckami po naszymu - zajcia wok gwary lskiej z
Nie dejmy sie, 6.07, g. 9.00
- 12.00 Letnia Szkoa Sztuk
Piknych - monotypie (mgr
Grzegorz Mitrga), 7.07, g.
9.00 - 12.00 Letnia Szkoa
Sztuk Piknych - malarstwo

(mgr Justyna Taszka), 7.07,


g. 12.00 Akademia filmowa,
8.07, g. 10.00, Projekcja filmu Sekret Eleonory, 9.07,
g. 10.00 TaczMy z zespoem Mira, 10.07, g. 10.00
TaczMy z KTT SPIN - taniec towarzyski, 9.07 - 11.07
DZIAANIA W RAMACH
PROJEKTU MUZEUM NA
KKACH, 9.07 - 11.07 Wystawa edukacyjna Z naraeniem ycia, 9.07, g. 16.00
POSTAWY WOBEC ZAGADY. WROGO. OBOJTNO. POMOC - warsztaty
dla dorosych, 10.07, g. 18.00.
Wieczr filmowy /sala widowiskowa/, 10.07, g. 18.00
Wieczr gier, 13.07, g. 10.00
TaczMy z KTT SPIN - taniec
towarzyski, 13.07, g. 12.00
Warsztaty filmowe, 14.07, g.
10.00 ARTYSTYCZNE PODWRKO - festyn na Wilchwach (boisko osiedlowe).

Partner: Spdzielnia Mieszkaniowa Marcel. W programie: konkursy, zabawy z nagrodami dla dzieci, animacje
z Kreatorni i inne atrakcje,
15.07, g. 10.00 Projekcja filmu Svein i szczur, 16.07, g.
10.00 LUBI TO - WYJD
NA PODWRKO - dawne
zabawy podwrkowe w parku (konkursy, zabawy). Partner: Muzeum w Wodzisawiu
l., 16.07, g. 12.00 Zabawy
taneczne z ZPiT Vladislavia, 17.07, g. 10.00 Warsztaty teatralne - grupa teatralna Szydo, 17.07, g. 12.00
Dziecka w maminej kuchni
- zajcia kulinarne - jak pomc mamie zrobi niadanie z Nie dejmy sie, 20.07,
g. 10.00 Wodzisaw lski
okiem modego reportera
warsztaty dziennikarskie
- prowadzenie: Gazeta Wodzisawska, 21.07, g. 10.00

Zabawy w ZOOLANDII, rezerwacja miejsc, 22.07, g.


10.00 Projekcja filmu Moja mama jest w Ameryce i
spotkaa Buffalo Billa /animowany, 75 min./, 23.07, g.
8.00. Wycieczka - wyjazd do
ENERGYLANDII w Zatorze
(www.energylandia.pl), koszt
przejazdu 30 z + bilet wstpu, 24.07, g. 10.00 Warsztaty ceramiczne, 27.07, g.
10.00 Maa Dama - warsztaty
z tworzenia biuterii, 28.07,
g. 10.00 TaczMy z Kids up,
29.07, g. 10.00 Projekcja filmu Niesforny Bram /aktorski, 83 min./, 30.07, g. 10.00
PIKNIK na Balatonie - wycieczka piesza, zajcia modelarni szkutniczej, gry i zabawy zrcznociowe, 31.07, g.
10.00 Warsztaty ceramiczne.
Szczegowych informacji
udziela Dzia Imprez WCK
tel. 32 455 48 55.

rydutowy - RCK FENIKS - 8 LIPCA

radlin - WCK - LIPIEC-SIERPIE

WAKACYJNY PRZEGLD WARSZTATY


FILMOWY DLA DZIECI
ASTRONOMICZNE
Wodzisawskie Centrum
Kultury i Kino Pegaz przygotowa dla modych mionikw sztuki filmowej spor
dawk projekcji filmowych.
Dla kinomaniakw czas wakacji z pewnoci nie bdzie
obfitowa w nud. Co tydzie
w kad rod o godz. 10.00
bdzie mona zobaczy filmy
zaproponowane przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty w
ramach kampanii Dzieciaki
na horyznocie. Po projekcjach filmowych odbd si
warsztaty filmowe, medialne oraz plastyczne dla dzieci.
Koszt biletu: 5 z, 01.07.2015

r. godz. 12.00 Kopoty Pana Patyka, 08.07.2015 r.


godz. 10.00 Sekret Eleonory, 15.07.2015 r. godz. 10.00
Svein i szczur, 22.07.2015
r. godz. 10.00 Moja mama jest w Ameryce i spotkaa Buffalo Billa, 29.07.2015
r. godz. 10.00 Niesforny
Bram, 05.08.2015 r. godz.
10.00 Alfie, may wilkoak,
12.08.2015 r. godz. 10.00
Przyjaciel na balkonie,
19.08.2015 r. godz. 10.00
Krokodyle z przedmiecia,
26.08.2015 r. godz. 10.00
Mecz ycia.

8 lipca o godz. 10.00 w


sali kinowej RCK Feniks odbdzie si Podr do gwiazd.
Bdzie to niezwyka kosmiczna podr, podczas ktrej
uczestnicy odwiedz Soce oraz planety Ukadu Sonecznego, a nastpnie udaj
si na wypraw w przestrze
midzygwiezdn, aby pozna
tajemnice obiektw Gbokiego Nieba. W programie: - wykad astronomiczny poczony z projekcj multimedialn
oraz obserwacje przy uyciu
teleskopw. Dla dzieci od 6
lat. Wstp 10 z. Zapisy prowadzi RCK tel. 32 4577006.

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
25 CZERWCA - RCK FENIKS - RYDUTOWY
RCK zaprasza na seans filmowy Kapitan Szablozby i
skarb piratw. Seans: 25 czerwca godz. 17:00. Bilety na seans
filmowy 2D w cenie 14 z (normalny), 12 z (ulgowy).
25 CZERWCA - WDK - CZYOWICE
W czwartek, 25 czerwca, o godz.18.00 w Wiejskim Domu Kultury
w Czyowicach odbdzie si kolejne spotkanie w ramach
Klubu Podrnika. Temat - lskie lady w Alpach.
Wstp wolny.
26-28 CZERWCA - MOK-BAZYLIKA - PSZW
W dniach od 26 do 28 czerwca odbd si w Pszowie uroczystoci z okazji 20 lat samorzdnoci Miasta Pszw - II
Midzynarodowy Zjazd Pszowikw. 26.06. - godz. 19.00
- MOK jubileuszowy koncert z okazji 90-lecia dziaalnoci Orkiestry KWK Anna im. Wiktora Kamczyka, 27.06. - godz. 20.00 Bazylika koncert wiata i dwiku, 28.06. - godz. 11.00 - Bazylika suma odpustowa.
27 CZERWCA - WCK- WODZISAW L.
W sobot, 27 czerwca, o godz. 15.00 i 18.00 odbd si koncerty pt. Oskar dla Mirau. Jazz, modern, show, ukady solo,
w duecie, miniformacje i formacje to wszystko bdzie mona
zobaczy podczas niezwykego pokazu jednego z najlepszych
zespow tanecznych nie tylko w naszym regionie, ale take w
Polsce i Europie.
27 CZERWCA - LAS-POL - OLZA
W sobot, 27 czerwca, na terenie orodka Las-Pol w Olzie odbd
si coroczne obrzdy Nocy witojaskiej. Zesp Czyowianki oraz Wiejski Dom Kultury w Czyowicach zapraszaj.
27 CZERWCA - RCK FENIKS - RYDUTOWY
W sobot, 27 czerwca, o godz. 21.00 Rydutowskie Centrum
Kultury zaprasza na kino plenerowe. W programie 2 filmy:
Kochankowie z ksiyca oraz Incepcja.

28 CZERWCA - WODZISAW L. - GODW


W niedziel, 28 czerwca, odbdzie si siedemnasta edycja Powiatowego Rajdu Rowerowego. Tegoroczna trasa prowadzi bdzie z Wodzisawia lskiego przez Jedownik, Kokoszyce,
Czyowice, Gorzyce, Koloni Fryderyk, aziska, Podbucze, Olszyny do mety w Godowie. cznie dugo trasy wynosi 28,8 km.
4 LIPCA - LODOWISKO - PSZW
W soboty, 4 i 11 lipca, w godz. od 10.00 do 14.00 na terenie
lodowiska w Pszowie odbd si pokazy modeli latajcych.
Organizatorzy zapraszaj wszystkich zainteresowanych modelarstwem i nie tylko na pokazy modeli latajcych organizowane
przez kko modelarskie dziaajce przy Orodku Kultury w Pszowie.
5 LIPCA - BALATON - WODZISAW L.
W niedziel, 5 lipca, na orodku Balaton odbdzie si III Regatta Crossfit Aquatlon, czca w sobie rne dyscypliny sportowe. Zawodnicy Aquatlonu bd musieli stawi czoa nieatwej
trasie. Oprcz przepynicia 500 metrw, do pokonania bdzie
blisko 7 km biegiem.
5 LIPCA - PLENER NAUTICA - GORZYCE
W niedziel, 5 lipca, odbd si XV Dni Gminy Gorzyce w
plenerze GOTSIR Nautica. W programie: Amatorski Rajd Samochodowy o Puchar Wjta Gminy Gorzyce, I Subregionalny
Festiwal Rodzin Aktywnych. Wystpy na scenie rozpoczn si o
godzinie 15.00.
15 LIPCA - RCK FENIKS - RYDUTOWY
W rod, 15 lipca, odbd si warsztaty z eksperymentw
- 10.00 pokaz Tajemnice zmysw, - 11.30 warsztaty z eksperymentw, - 13.00 warsztaty z biolaboratorium. Bilety: pokaz 5 z,
warsztaty 10 z.

Zapowiedzi 23

Szkolenia
dla biznesu

...gwarancj
Twojego sukcesu!

Szkolenia dedykowane dla wacicieli firm,


kadry zarzdzajcej, handlowcw i doradcw klienta:

Techniki sprzeday i negocjacji


wykorzystywane w celu podniesienia sprzeday

etapy rozmowy handlowej,


kierowanie rozmow sprzedaow
badanie potrzeb, prezentacja korzyci,
radzenie sobie z obiekcjami,
finalizowanie sprzeday
techniki negocjacyjne.
cena: 700 z 450 z*

Standardy obsugi Klienta - wizerunek firmy

potrzeby Klientw,
skuteczna komunikacja z Klientem,
typologia Klientw.
cena: 400 z 275 z*

Zarzdzanie zorientowane na rezultat

rola i zadania menedera,


komunikowanie si z zespoem,
techniki i formy oddziaywania na zesp.
cena: 700 z 450 z*
Uczestnicy szkolenia otrzymuj:
materiay szkoleniowe,
poczstunek kawowy i obiadowy,
certyfikat ukoczenia szkolenia.

W ofercie Firmy znajduj si rwnie szkolenia


dla kadry samorzdowej i osb indywidualnych.
Wrd tematyki m.in.:

Rola lidera,
Prezentacja i wystpienia publiczne,
Komunikacja interpersonalna,
Budowanie wsppracy w zespole,
Wywieranie wpywu na ludzi.
Szerzej na www.raciborskiemedia.pl

Szkolenia odbywaj si w multimedialnej


sali szkoleniowej Media Room
w Raciborzu przy ul. Klasztornej 12
Organizator: Raciborskie Media
Trener:

Ryszard Kamaa

Trener i Coach z duym dowiadczeniem


biznesowym. Prowadzi szkolenia dla wielu
firm, instytucji i organizacji. Specjalizuje
si
w szkoleniach sprzedaowych i
menederskich - szczeglnie tych bran
gdzie wystpuje czsty bezporedni
kontakt z Klientem. Szkolenia prowadzi w dynamiczny
bardzo praktyczny sposb.
Twj rozwj zmienia wiat na lepsze.
Oferta promocyjna obowizuje do dnia 30.06.2015 r.
Podana cena jest cen netto, naley doliczy 23% podatku VAT.

Kontakt i informacje o terminach:


47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
Tel. 5333 55 277 przyjmowanie zgosze
mail: biuro@raciborskiemedia.pl

LOKAL
do wynajcia!
w Raciborzu.
Rne opcje:
samodzielne biuro,
sala szkoleniowa,
stoisko sprzeday.
e- mail: biuro@softib.pl
tel. 502 21 31 22

24 Reklama

25 czerwca 2015, nr 12 (189)

<< GazetaInformator.pl

Wicej wiata wTwoim domu

OKNOPLAST nowe otwarcie naKlienta


Zapraszamy donowego punktu OKNOPLAST wTworkowie.
ZDanielem Ryciukiem, Szefem Sprzeday naRynek Polski OKNOPLAST, rozmawia Anna Pawowicz.
ANNA PAWOWICZ: OKNOPLAST
to midzynarodowa firma, jeden
zpiciu najwikszych producentw
okien idrzwi zPVC wEuropie. Wczym
tkwi sekret sukcesu firmy?
DANIEL RYCIUK: OKNOPLAST to gracz
liczcy si na rynku europejskim. Nasza
sie sprzeday obejmuje ponad 1800
salonw w10 krajach. Nasz misj jest
tworzenie okien onajwyszej jakoci iestetyce, gwarantujcych Klientom satysfakcj
zzakupu. Rwnie wana jest fachowa
obsuga wsalonie, monta, anastpnie
opieka pozakupowa. Dziki takiemu podejciu a 70% naszych Klientw pochodzi zpolecenia. Dlatego podejmujemy
wspprac zfirm SAFER. Jestem pewny,
ewieloletnie dowiadczenie oraz profesjonalne doradztwo, ktre wyrniaj
naszego nowego Partnera, przekonaj
nawet najbardziej wymagajcych Klientw.
Ponad 1 mln 250 tys. Klientw toliczba imponujca. Codecyduje owysokiej jakoci produktw OKNOPLAST,
ktre docenio ju tak wiele osb?
Produkujemy nasze wyroby zgodnie

z rygorystyczn europejsk norm


EN14351:2006 Okna idrzwi iznakujemy produkty symbolem CE. Certyfikat
Q-Zert, niemieckiego instytutu stolarki
otworowej iftRosenheim, potwierdza
t jako, aZielone okno e produkt
jest przyjazny rodowisku.
Gwarancj najwyszej jakoci jest zastosowanie najlepszych komponentw od
renomowanych europejskich producentw. Profile stosowane przez OKNOPLAST
maj najwysz klasA zapewniaj
oknom stabilno itrwao oraz lepsze parametry izolacyjne. Co wane,
OKNOPLAST jako jedna znielicznych firm
oferuje autorskie rozwizania, dostpne
wycznie pod wasn mark, m.in.zastrzeone ksztaty profili okiennych Prolux,
Platinium Evolution iWinergetic Premium
oraz eleganckie dodatki iakcesoria linii
dESIGN+. Niepowtarzalno produktw
oraz innowacje sprawiaj, e jestemy
bardzo konkurencyjni.
OKNOPLAST to firma, ktra dba
oKlienta. Przygotowalicie take
nowe propozycje dla Klientw

Precyzyjnie wykonany profil, odpowiednio dobrany kolor, dopasowane akcesoria


okienne to elementy, ktre sprawiaj,
e okna OKNOPLAST wyrniaj si wygldem iestetyk. Wychodzc naprzeciw
potrzebom naszych Klientw, dla ktrych
naturalne wiato jest niezbdnym skadnikiem codziennego funkcjonowania
oraz rdem dobrego samopoczucia,
oferujemy im nowo okno PROLUX.
PROLUX to nowe autorskie rozwizanie
OKNOPLAST, ktre wyrnia midzy innymi wiksza powierzchnia szyby ismuklejsze profile PVC. Nowatorski system, ktry
jest pierwszym tego typu produktem
na polskim rynku stolarki otworowej, to
odpowied na trendy wnowoczesnym
projektowaniu budynkw, wktrych kluczowe role odgrywaj wiato iprzestrze.
Pomimo smuklejszych profili okiennych,
parametry techniczno-uytkowe systemu PROLUX prezentuj wysoki poziom
zaawansowania. Konstrukcja nowego
systemu OKNOPLAST daje moliwo
szklenia pakietw szybowych: bezpiecznych iantywamaniowych, wtym 2-ko-

morowych. Ponadto woknie zostao


zastosowane autorskie wzmocnienie,
wykonane zwielokrotnie gitej stali,
ktre zapewnia sztywno istabilno
konstrukcji, pozwalajc jednoczenie
naprojektowanie okien oduych gabarytach.
Przy wyborze stolarki okiennej warto
rwnie zwrci uwag nazastosowane
pakiety szybowe, ktre przy odpowiednim
dobraniu parametrw mog zapewni
mniejsze straty ciepa, lepszy bilans energetyczny, anawet zwikszy przejrzysto
czy dwikoszczelno okien. Wofercie
OKNOPLAST modele Winergetic Premium
oraz Platinium Evolution standardowo
wyposaone swnowoczesny pakiet

szybowy 4Xglass, zapewniajcy 4nowe


korzyci. Niszy wspczynnik przenikalnoci cieplnej, wiksza przejrzysto oraz lepszy bilans energetyczny iochrona przed
haasem towyjtkowe poczenie zalet
pakietu szybowego na polskim rynku.
Gdzie Klienci mog znale nowy
salon sprzeday OKNOPLAST izapozna si zbogat ofert produktow?
Wszystkich Klientw poszukujcych niestandardowych rozwiza itych, ktrzy
lubi otacza si wyjtkowymi produktami zapraszamy serdecznie dofirmy SAFER
przy ul.Raciborskiej100 wTworkowie,
gdzie mona obejrze, sprawdzi ioczywicie zakupi nasze okna.
Dzikuj zarozmow.

O aktualne promocje zapytaj w salonie Partnera Handlowego OKNOPLAST:

PARTNER
HANDLOWY:

TWORKW, ul. Raciborska100


tel. 32 308 70 00

www.oknaprolux.pl

You might also like