You are on page 1of 20

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.

R E K L A M A

Kdzierzyn-Kole

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 24 sierpnia 2016 | Nr 17 (218)

GazetaInformator.pl

WODZISAW LSKI SYLWETKI

Zoty Wawrzyn
dla wybitnej okulistki

Edukacja i rozwj osobisty

Ewa Mrukwa-Kominek jest tegoroczn laureatk Zotego Wawrzyna


wyrnienia dla osb majcych szczeglne zasugi dla Wodzisawia l.

REGION EKOLOGIA

Fot. Justyna Koniszewska

Godw gmina z zielonym certykatem

Zobacz ca fotorelacj

Wrczenie Zotego Wawrzyna, uroczysta msza w. i procesja ulicami miasta w ten sposb wodzisawianie obchodz
dzie patrona miasta. We wsplnej modlitwie o pomylno dla Wodzisawia cz si samorzdowcy, mieszkacy oraz
zaprzyjanieni gocie z innych miejscowoci.
KATARZYNA CZY

10 sierpnia przypada wspomnienie w. Wawrzyca patrona Wodzisawia lskiego. Z


tej okazji od kilku lat zasueni
mieszkacy miasta otrzymuj
specjalne wyrnienie statuetk Zotego Wawrzyna. W
tym roku nagroda traa w rce profesor Ewy Mrukwy-Kominek, wybitnej specjalistki w
dziedzinie okulistyki pochodzcej z Wodzisawia. Po ukoczeniu Liceum Oglnoksztaccego
im. 14 Puku Powstacw lskich, tegoroczna laureatka studiowaa na lskiej Akademii
Medycznej (obecnie uczelnia ta
nosi nazw lskiego Uniwersytetu Medycznego). Stopie
doktora uzyskaa w 1996 r., w
2007 r. otrzymaa habilitacj, a
w 2013 r. - tytu profesora nauk
medycznych.

Od pocztku lat 90. pracuje w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 5


w Katowicach (Uniwersyteckie
Centrum Okulistyki i Onkologii), gdzie obecnie peni funkcj kierownika Oddziau Okulistyki Dorosych. Cztery lata
temu wraz z zespoem przeprowadzia pierwsz w Polsce operacj wszczepienia nowoczesnej soczewki bioanalogicznej
u mczyzny z zaawansowan
z zam. Pacjent, 59-cio letni
kierowca, dziki pionierskiemu wwczas zabiegowi, odzyska wzrok w chorym oku i nie
musia rezygnowa z dotychczasowej pracy. Prof. Mrukwa-Kominek tumaczya wtedy
dziennikarzom, e zastosowanie tego typu sztucznej soczewki umoliwia przywrcenie naturalnej akomodacji oka, czyli
zdolnoci do ostrego widzenia

zarwno w dali jak i w bliy, co


ma due znaczenie w przypadku
wykonywania niektrych zawodw, w tym dla kierowcw.
Tegoroczna laureatka wodzisawskiego wyrnienia jest
czonkiem wielu stowarzysze
medycznych w Polsce i za granic. Naley m.in. do Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Amerykaskiej Akademii
Okulistyki, Niemieckiego Towarzystwa Okulistycznego czy
Francuskiego Stowarzyszenia
Okulistycznego. Bya rwnie
czonkiem zarzdu Europejskiego Stowarzyszenia Chirurgw
Refrakcyjnych i Zamowych,
a take jest jedn z dwch polskich delegatek w Europejskiej
Unii Lekarzy Specjalistw.
Oprcz tego napisaa prawie 200 prac naukowych oraz
recenzowaa wiele specjalistycznych tekstw zwizanych z oku-

listyk. Jest jedyn przedstawicielk naszego kraju w radzie


doradczej czasopisma Cataract
Refractive Surgery Today Europe. Zasiada rwnie w radzie
naukowej branowego kwartalnika Terapie w okulistyce.
Statuetk, dyplom oraz
metalowy znaczek Zotego
Wawrzyna otrzymaa z rk
prezydenta miasta oraz przewodniczcego Rady Miasta.
Nagroda zostaa ustanowiona
w 2011 r. jako wyraz uznania
dla osb i instytucji mogcych
poszczyci si wybitnymi osigniciami w dziedzinie nauki,
kultury, gospodarki, sportu i
dziaalnoci spoecznej. W poprzednich latach Kapitua uhonorowaa w ten sposb doktora Jzefa Musioa, prof. dr hab.
Eugeniusza Gatnara, Zesp Pieni i Taca Vladislavia oraz byego pikarza Stanisawa Olizo.

Godw otrzyma tytu Ekologicznej gminy


w uznaniu za wspieranie nowoczesnych rozwiza
w zakresie ogrzewania uytecznoci publicznej
i domw jednorodzinnych.
Czytaj wicej str. 6

WODZISAW LSKI POLICJA

PIJANY KIEROWCA
SPRAWC WYPADKU
Wodzisawscy policjanci
wyjaniaj szczegowe
okolicznoci
wypadku
drogowego, ktry mia
miejsce 12 sierpnia w
Wodzisawiu lskim.
Kierowca
samochodu
osobowego marki Audi, jadc ul. Marklowick w kierunku Marklowic, na skrzyowaniu rozpocz manewr
wyprzedzania skrcajcego w
lewo Mercedesa Vito, w wyniku czego doszo do zderzenia
obu pojazdw. Po uderzeniu,
kierowca audi zjecha na lewe
pobocze, a nastpnie uderzy
w krawnik i baner reklamowy.
Na miejsce wypadku konieczne byo wezwanie pogotowia lotniczego, ktre
przetransportowao najciej rannego pasaera audi do

szpitala w Rybniku. 26-latek


dozna urazu wielonarzdowego, stuczenia wtroby,
licznych zama i urazu gowy. Lekarze okrelili jego stan
jako ciki. Kierujcy audi,
34-letni mieszkaniec Radlina, tra na oddzia urazowy
wodzisawskiego szpitala ze
zamaniem oczodou i nosa,
zamaniem eber oraz stuczeniem wtroby.
Sprawca wypadku mia w
organizmie promil alkoholu.
Po opuszczeniu szpitala zostanie mu przedstawiony zarzut spowodowania wypadku,
w ktrym ciko ranna zosta
inna osoba. Grozi mu kara
nawet do 8 lat pozbawienia
wolnoci.
K

RYDUTOWY REKREACJA

CHC POBI REKORD


Odwiedzajc Park Sensoryczny ROSA w Rydutowach do 5 wrzenia nie tylko mona pomc w biciu
rekordu, ale przede wszystkim mio spdzi czas.
W rydutowskim Parku Sensorycznym ROSA na bocznych
cianach dwch wanien z rolinami (zwanych take donicami
albo sarkofagami) zamontowane s niepozorne czarne kopu-

ki. To specjalne czujniki, ktre


su do pomiaru iloci osb odwiedzajcych park. Kade przejcie w miejscu czujnikw jest
ewidencjonowane. Do 5 wrzenia planowane jest bicie rekordu odwiedzin parku. Aby przyczy si do bijcych rekord,
wystarczy przej pomidzy opisanymi wyej czujnikami.
K

R E K L A M A

Nowy oddzia
w Wodzisawiu l.

terminale patnicze
kasy fiskalne
mobilne kasy
i drukarki skalne

16
ulica w. Jana Wodzisaw
l. ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88
Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47

2 Druga strona

24 sierpnia 2016, nr 17 (218)

<< GazetaInformator.pl

POWIAT KOMUNIKACJA MIEJSKA

List do redakcji: tajemnicza decyzja MZK


katarzyna czy

Do redakcji wpyn list


Czytelniczki zaniepokojonej
zmian wprowadzon przez
MZK w zakresie uprawnie
do bezpatnych przejazdw
dla osb, ktre ukoczyy 70
lat. Od wrzenia osoby te bd mogy za darmo korzysta z
komunikacji miejskiej na podstawie imiennego e-biletu. Do
tej pory wystarczy dowd osobisty. Wydawa by si mogo,
e to optymalna propozycja
dla najstarszych pasaerw:
kady ma przecie dowd osobisty i mae jest prawdopodobiestwo wyjcia bez niego z
domu. Wsiadajc do autobusu, seniorzy nie musieli do tej
pory pamita o rejestrowaniu
e-karty. Zreszt w zatoczonym
autobusie trudno jest czasem
podej wystarczajco blisko
urzdzenia, eby odbi bilet.
Oddajmy jednak gos Czytelniczce. Jej wtpliwoci budzi
zarwno sam pomys wprowadzenia nowego rozwizania, jak i sposb informowania
o nim przez Zwizek.
Niedawno wnuczka mi
powiedziaa, e przeczytaa w
internecie, e od wrzenia musz mie e-kart. Mam ju 75
lat i nie mam auta, wic czsto jed autobusem czasem nawet tylko do sklepu,
jak co potrzebuj, a akurat
nie ma mi kto zrobi zakupw.
Wiele starszych osb korzysta z autobusw tak jak ja: na
krtkich odcinkach: dwa, trzy
przystanki do sklepu czy do lekarza i teraz z tego powodu tyle zamieszania? Nie rozumiem

tego pisze Czytelniczka. A


najgorsze jest to, e gdyby nie
wnuczka, to nie wiedziaabym, e musz wyrobi ten e-bilet. Ani na przystanku, ani
nawet na gwnym dworcu nie
ma plakatw albo chocia zwykych ogosze, e od tego a tego dnia mamy mie taki bilet.
W autobusach te nic nie napisali. Ja nie korzystam z komputera i chyba w tym wieku
mao kto umie sprawdza co
w internecie. No i skd mamy
wiedzie o takim obowizku? I
jeszcze jedno: ten, kto wymyla takie rzeczy chyba zapomina, e starszym ludziom nie
jest tak atwo zaatwia rne
takie dokumenty. A jeszcze
trzeba podobno zrobi zdjcie.
Nie kady ma rodzin, ktra
pomoe czy podwiezie. I jednak to s zawsze te pienidze.
Moe to komu wydaje si
mieszne, ale jakie my czsto
mamy emerytury?
Zapytalimy penomocnika Zarzdu MZK do spraw
mediw, Rafaa Jaboskiego o powd podjcia decyzji
o zmianie warunkw przejazdw dla starszych pasaerw.
Chcielimy take dowiedzie
si, dlaczego ma ona zosta
wprowadzona w ycie wanie na przeomie sierpnia i
wrzenia, kiedy w kolejkach
po odbir e-biletw ustawiaj
si uczniowie rozpoczynajcy
nauk w szkoach poza swoim
miejscem zamieszkania. Prawdopodobny duszy czas oczekiwania na wydanie imiennej
e-karty moe stanowi problem nie tylko dla seniorw,
ale rwnie dla modziey w

wieku szkolnym. Poprosilimy


te o odniesienie si do zarzutw naszej Czytelniczki, e pasaerowie nie s wystarczajco
informowani o planowanych
zmianach. Sami rwnie odwiedzilimy kilkanacie przystankw w Wodzisawiu l. i
Rydutowach i okazao si, e
rzeczywicie nie umieszczono
na nich stosownych plakatw
czy ogosze.
Odpowied Rafaa Jaboskiego moe budzi mieszane
uczucia. Decyzja zostaa podjta tylko i wycznie w celach
statystycznych. Aby sprawnie organizowa komunikacj chcielibymy wiedzie na
jakich trasach poruszaj si
te osoby, kiedy i ile ich jest pisze penomocnik Zarzdu.
Oczywicie wiedza na temat
liczby pasaerw w okrelonych godzinach czy dniach
jest wana ze wzgldu na konieczno dostosowania taboru do konkretnych tras. Nie
mona jednak zapomina o
trudnociach, ktre mog z
tego wynika dla najstarszych
uytkownikw komunikacji
publicznej.
Aby naby e-bilet naley
wypeni stosowny formularz
i zoy go (za porednictwem
poczty, internetu lub osobicie) w BOK w Jastrzbiu oraz
odebra e-bilet (osobicie lub
z pomoc osoby upowanionej) w Jastrzbiu, UM w Rydutowach, UMiG Czerwionka-Leszczyny lub na Dworcu
Autobusowym w Wodzisawiu
l. Do wniosku naley rwnie
doczy wan fotografi.
Stwierdzenie Rafaa Jabo-

skiego, e w tym przypadku


caa procedura wyrobienia e-biletu jest prostsza nie wydaje si w peni uzasadnione,
biorc pod uwag cytowany
ju fragment listu Czytelniczki: Nie kady ma rodzin,
ktra pomoe czy podwiezie.
I jednak to s zawsze te pienidze.
Kolejny problem wie si
z czasem oczekiwania na wydanie e-biletu. Wedug informacji zamieszczonych na stronie internetowej MZK wynosi
on od 5 do 30 dni roboczych
od zoenia wniosku. Rzecznik MZK nie podziela naszych
obaw zwizanych z ewentualnym zwikszeniem liczby
wpywajcych do BOK wnioskw, gwarantujc, e terminy nie spowoduj wyduenia
czasu oczekiwania na e-bilet.
Jeeli jednak kto dowie si
o tym obowizku dopiero we
wrzeniu, to e-kart uprawniajc do bezpatnych przejazdw moe otrzyma nawet
w padzierniku.
Jednak nawet jeli zmiana
jest uzasadniona i konieczna,
a jej aspekty techniczne nie
powinny dla nikogo stanowi
problemu, to pozostaje jeszcze kwestia kampanii informacyjnej, ktr mona okreli jako niewystarczajc.
Rafa Jaboski poinformowa
nas, e informacja na ten temat pojawia si od dawna na
elektronicznych tablicach usytuowanych na przystankach.
Pytanie czy jest to najlepsza
forma komunikacji z najstarszymi pasaerami miejskich
autobusw. Przede wszystkim,

Fot. Justyna Koniszewska

Od wrzenia osoby po 70. roku ycia musz posiada e-bilet na bezpatne przejazdy autobusami MZK.
Problem w tym, e mao kto o tym wie pisze nasza Czytelniczka.

Jeli to prawda, e bd musiaa mie specjalny e-bilet,


eby nadal jedzi autobusami za darmo, to czemu nigdzie
nie ma adnych informacji o tej zmianie? pyta nasza
Czytelniczka.
nie przy wszystkich przystankach takie tablice si znajduj,
a poza tym nie kady (zwaszcza osoby starsze) jest w stanie bez problemu odczyta
wywietlane tam komunikaty
tablice znajduj si stosunkowo wysoko, czcionka nie jest
zbyt dua, a napisy zmieniaj
si dosy szybko. Rzecznik
Zwizku zapewnia jednak, e
nie od razu seniorom jedcym tylko na dowd bd
wrczane mandaty. Pierwszy
miesic funkcjonowania nowego systemu ma by okresem
przejciowym i w tym czasie
brak e-biletu skoczy si na

rozmowie z kontrolerem, ktry przypomni o obowizku jego posiadania.


Dobro pasaerw, tym take seniorw, prawdopodobnie jest jednym z priorytetw
MZK. Czy jednak decyzja o
koniecznoci wyrobienia e-biletw jest dowodem postawy
przyjaznej osobom starszym,
korzystajcym z komunikacji
publicznej? Wydawa by si
mogo, e jest to pozbawione
sensu. W praktyce jest to wane - oczywicie dla celw statystycznych pisze Jaboski w
odpowiedzi na nasze pytania.
Oczywicie.

WODZISAW LSKI SENIORZY

Zapisy na Wodzisawski Uniwersytet Trzeciego Wieku


Gwnym celem funkcjonowania WUTW jest aktywizacja intelektualna, psychiczna, spoeczna i fizyczna osb starszych.
Wodzisawski Uniwersytet Trzeciego Wieku mieci si teraz w Gimnazjum
nr 2 przy ul. 26 Marca 66.
Z oferty zaj WUTW skorzysta mog seniorzy powyej 50. roku ycia z Wodzisawia lskiego i caego
powiatu. W szerokiej ofercie
WUTW znajduj si m.in.:
nauka jzykw obcych
(angielski, niemiecki, woski, francuski czy rosyj-

ski),
nauka podstaw obsugi
komputera i korzystania z
internetu,
zajcia artystyczne,
zajcia sportowo-rekreacyjne: gimnastyka, aerobik w wodzie, joga, pywanie i nauka pywania,
nordic walking,
wykady na interesujce
tematy z rnych dziedzin
nauki, sztuki, polityki,

Zesp redakcyjny
Pawe Strzelczyk, Anna Burek
Katarzyna Przypado, Marta Nabrdalik
Justyna Koniszewska, Krystyna Stanik
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz

Redakcje:
44-300 Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

Dzia grafiki i reklamy:


Martyna Terka-Cebula: 533 355 277
martyna.cebula@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Dominika Rudzka: 797 593 747
dominika.rudzka@gazetainformator.pl
Aleksandra Krasek: 533 399 344
aleksandra.krasek@gazetainformator.pl
Marta Nabrdalik: 733 755 866
marta.nabrdalik@gazetainformator.pl

zdrowego stylu ycia,


wycieczki piesze (z kijkami) i autokarowe po kraju
i poza granice Polski,
wyjazdy do sal teatralnych, koncertowych i operowych w kraju i zagranic,
imprezy integracyjne typu: Andrzejki, Biesiada
lska, Majwka, Tacujce Podwieczorki, Wodzisawskie Dni Seniora itp.

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.
Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

Seniorzy rozwijaj rwnie zainteresowania w


Klubach: Ciekawej Ksiki,
Filmowym, Mionikw Muzyki i Teatru, Brydowym,

Mionikw Turystyki, Cyklistw. Zapisy na zajcia w


WUTW rozpoczn si od 5
wrzenia. Potrwaj w godzinach 15:00-18:00, w G4, w

sali nr 12 na pierwszym pitrze. Obok szkoy znajduje


si przystanek autobusowy.
k

KOMENTARZ NA GORCO
Bernadeta Olizy
uczszcza na zajcia
dla seniorw
Moja pasja to robienie
zdj. Nale nawet do koa
fotograficznego. Dziki tym zajciom naprawd duo si nauczyam. Na pocztku miaam
obawy czy sobie dam rad, czy
bd ze wszystkim nada, ale
mamy wietnych wykadowcw i jestem bardzo zadowolona. Moje zdjcia s coraz lepsze, a ja coraz chtniej prbuj
nowych rzeczy zdj w nocy,
w ruchu czy z wod. Oprcz
tego bior udzia w zajciach
zdrowotnych lubi szczeglnie chodzenie z kijkami. Jak
si czowiek troch porusza,
to czuje si o wiele modziej. A
tak tylko narzekanie: Tu boli,

tam boli. Mamy tu w Rydutowach naprawd duo zaj


dla starszych osb. Stowarzyszenie Moje Miasto zabiera
nas na wycieczki, na basen,
s te kursy jzykowe i komputerowe. Od tego roku bd
te warsztaty wokalne. Mamy
te spotkania np. z policjantami albo prawnikiem. Uczymy
si bardzo duo rnych rzeczy. No, ale ciko chodzi na
wszystkie zajcia, bo jednak
czowiek ma te inne obowizki. A ja jeszcze nale do grupy
Pikotki.
Dlaczego jestem
taka aktywna?
Chodzi o to, eby wyj z
domu, porozmawia z ludmi.
Niekiedy mamy zajcia np. o

17.00, a potrafimy do 20 siedzie i gada. Duo artujemy,


miejemy si, ale te rozmawiamy o rnych problemach.
Dobrze wiedzie, e czowiek
nie jest sam. Dlatego te cigle pojawiaj si nowe osoby.
Jeden drugiego zachca, namawia, eby sprbowa co ze
sob zrobi. Ja przyprowadz
koleank, ona potem swoj i
tak jest nas coraz wicej. I jak
co organizujemy, to potrafimy si wietnie uzupenia.
Kto co upiecze, kto zaprosi
goci, kto robi zdjcia. I wszyscy czuj si potrzebni. Dlatego
zachcam kadego, kto ma tak moliwo, eby si nie ba
i nie martwi, tylko po prostu
przyj na zajcia.

GazetaInformator.pl >>

WODZISAW LSKI REMONTY

Fot. KPP Wodzisaw l.

NAPAD PO RAZ KOLEJNY

li kopa po caym ciele. Ukradli mu take portfel, w ktrym


mia pienidze oraz dokumenty
relacjonuje przebieg zdarzenia wodzisawska policja.
Rozbojarze wpadli w rce policji ju nastpnego dnia.
Jednym ze sprawcw by
25-letni mczyzna, ktry odsiedzia ju wyrok za podobne
przestpstwa, a tego rozboju
dokona w warunkach recydywy. Pomaga mu, rwnie znany policjantom, 16-latek z Wodzisawia lskiego. Starszemu
ze sprawcw grozi obecnie kara nawet do 12 lat wizienia.
O losie modszego zdecyduje
wkrtce sd rodzinny.
k

wsplnie z partnerem czeskim


miastem Horni Beneov,
przewiduje realizacj szeregu
dziaa kulturalno-rekreacyjno-edukacyjnych. Planowana
jest m.in. realizacja takich wydarze, jak warsztaty fotograficzne dla uczniw, organizacja polsko-czeskiego pikniku
motocyklowego czy Jarmarku
witecznego.
Gwnym celem przedsiwzicia jest zacienienie kontaktw i wsppracy miasta
Pszw z miastem partnerskim
z Czech Horni Beneov.
k

WODZISAW LSKI REMONTY

Fot. Katarzyna Czy

REMONTY
DRG NA FINISZU?

Wci trwa take remont


ul. Radliskiej prowadzony
dziki wsppracy miasta i
powiatu wodzisawskiego oraz
przy ul. Kocielnej przebudowa kanalizacji, budowa
ciepocigu i przebudowa nawierzchni, Bocznej i czniku
Modzieowa-Olszyny.
kc

Kontrola Powiatowego Zarzdu Drg wykazaa, e wykonawca inwestycji w Skrzyszowie wykona podbudow jednego
pasa drogi niezgodnie z projektem.

Wykonawca zapewnia, e prace


naprawcze nie spowoduj wyduenia
oglnego terminu
zakoczenia inwestycji, ktry przewidziano na poow
padziernika.
szowie usunie wykryte przez
kontrol Powiatowego Zarzdu Drg w Wodzisawiu l. nieprawidowoci polegajce na
wykonaniu podbudowy jedne-

go pasa drogi niezgodnie z projektem na odcinku ok. 300 m


(od ulicy Szybowej w kierunku
wiaduktu nad autostrad A1).
Specjalistyczne badania wykonano 13 sierpnia. Wykonawca
prace bdzie musia wykona
na wasny koszt.
Usunicie nieprawidowoci jak podkrela wodzisawskie starostwo nie powinno
spowodowa adnych dodatkowych utrudnie, poniewa
bdzie si odbywa przy ruchu
wahadowym (ktry ju aktualnie obowizuje). Wykonawca zapewnia, e prace naprawcze nie spowoduj wyduenia
oglnego terminu zakoczenia
inwestycji, ktry przewidziano
na poow padziernika.
Zgodnie z harmonogramem prace naprawcze rozpoczn si w pitek 19 sierpnia i za-

kocz przed rozpoczciem


roku szkolnego 2016/2017 tak,
aby nie powodoway dodatkowych utrudnie dla uytkownikw drogi.
Wykonawca zapewnia, e
prace naprawcze nie spowoduj wyduenia oglnego terminu zakoczenia inwestycji,
ktry przewidziano na poow
padziernika.
j

WODZISAW LSKI STRA POARNA

Nawanica wyrzdzia wiele szkd


Powalone i poamane
drzewa, zerwane dachy, zalane piwnice, brak prdu.
Straacy z Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej, Ochotniczych
Stray Poarnych, Stra
Miejska oraz Suby Komunalne Miasta 9 sierpnia
mieli pene rce roboty.
W sumie, w cigu zaledwie ok. 7 godzin (od godz.
15:15 do godz. 22:00) odno-

towanych zostao 126 zdarze. Najwicej, bo a 80,


miao miejsce w Wodzisawiu lskim. W dziaaniach
ratowniczych, oprcz jednostek PSP, uczestniczyo
rwnie 20 jednostek OSP
w sile 132 straakw. Na
dugo po ustaniu nawanicy w miecie liczone byy
straty.
k

Fot. Stra Poarna Wodzisaw l.

PSZW BDZIE CZY


NARODY I POKOLENIA

Lato to czas remontowania i wymieniania nawierzchni drg i chodnikw.


Prace czsto jednak wymagaj wielkiej cierpliwoci i
ostronoci ze strony kierowcw i pieszych. Wodzisawski Urzd Miasta informuje
jednak, e Suby Komunalne planuj wkrtce odda do
uytku cz z odnawianych
tras. Aktualnie trwaj remonty: chodnika przy ul. Tysiclecia, drogi przy ul. Chrobrego i
Liliowej oraz na grnym odcinku ul. Radliskie Chaupki
. Zgodnie z harmonogramem
prace maj zakoczy si w
tym tygodniu.

w skrcie

9 sierpnia przez teren powiatu wodzisawskiego przesza gwatowna


burza poczona z porywistym wiatrem i gradobiciem.

PSZW KULTURA

Projekt Pasja czy... narody i pokolenia ukierunkowany jest na rozwj


wsppracy i integracj lokalnego spoeczestwa z
obszaru polsko-czeskiego
pogranicza.
Miasto Pszw otrzymao
ponad 18 tys. euro dofinansowania z Funduszu Mikroprojektw na lata 2014-2020 w
Euroregionie Silesia, wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budetu
pastwa w ramach programu
Przekraczamy granice.
W ramach projektu, Pszw,

Na wasny koszt
naprawi drog

17 sierpnia odbyo si posiedzenie Zarzdu Powiatu Wodzisawskiego, podczas ktrego


zdecydowano, e wykonawca
przebudowy ul. 1 Maja w Skrzy-

Za rozbj, ktrego 25-latek dopuci si w warunkach


powrotu do przestpstwa, grozi mu teraz nawet do 12 lat
wizienia.

REGION

Fot. SP Wodzisaw l.

WODZISAW LSKI POLICJA

25-letni recydywista zaatakowa 39-latka i ukrad mu


telefon komrkowy oraz
portfel.
12 sierpnia, ok. godz.
22:00, na ul. Grniczej w Wodzisawiu lskim mia miejsce
napad. Poszkodowany mczyzna przebywa w jednym z
miejscowych lokali. Gdy wyszed na zewntrz, w lad za
nim udao si dwch innych
klientw baru.
Sprawcy zaatakowali
39-latka uderzajc go pici
w twarz, a nastpnie z kieszeni
koszuli zabrali mu telefon komrkowy. Na tym jednak agresorzy nie poprzestali. Kiedy
pokrzywdzony zacz ucieka,
sprawcy dogonili go i zacz-

Wiadomoci 3

24 sierpnia 2016, nr 17 (218)

Powalone przez nawanic drzewa w wielu


miejscach uniemoliwiay kierowcom przejazd.

ROGW POLICJA

cigali nieletniego kierowc


16-latek z Syryni zabra kluczyki swojej matce, wsiad do samochodu i odjecha. W rce policji wpad po prbie ucieczki, ktr zakoczy na drzewie.
12 sierpnia, tu po pnocy,
policjanci przeprowadzali kontrole drogowe na ul. Dugiej w
Rogowie. W pewnym momencie zauwayli pojazd, ktry na
ich widok zatrzyma si a nastpnie zacz si oddala w
stron Rogowa. Policjanci ruszyli za nim w pocig.
Samochd jecha z du
prdkoci, jednak funkcjonariuszom udao si go dogoni na
ul. Wyzwolenia. Mimo uycia
sygnaw wietlnych i dwiko-

wych, kierowca nie zatrzyma


si a kontynuujc ucieczk ama przepisy ruchu drogowego.
W pewnym momencie, jadc z nadmiern prdkoci,
omal nie doprowadzi do zderzenia czoowego z innym pojazdem. Nastpnie kierujcy
wpad w polizg, zjecha na pobocze i wjecha samochodem
na teren posesji, gdzie uderzy
w drzewo.
Policjanci podbiegli do rozbitego samochodu, wycignli z

niego dwch modziecw i zaoyli im kajdanki. Okazao si,


e nieodpowiedzialnym kierujcym by 16-letni mieszkaniec
Syryni, ktry wykrad kluczyki
od samochodu swojej matce,
gdy ta posza spa. Pasaerem
pojazdu by 17-letni wodzisawianin. Nieletni zostali oddani pod opiek rodzicom. O ich
dalszym losie zdecyduje sd rodzinny.
k

POLUB NAS NA FACEBOOKU!


QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

kk

UWAGA NA OSZUSTW!
Wodzisawska policja ostrzega
przed oszustami, ktrzy podajc
si za czonkw rodziny, prbuj wyudzi pienidze. Tym razem metod na brata zostao
oszukane starsze maestwo z
Radlina, ktre w sumie stracio
a 30 tys. zotych. Policjanci
apeluj o zachowanie szczeglnej ostronoci. Nie naley
przekazywa nikomu adnych
pienidzy, za o kadej prbie
wyudzenia niezwocznie powiadomi policj. Modzi ludzie
powinni natomiast poinformowa swoich rodzicw i dziadkw o tym, e s osoby, ktre
mog chcie wykorzysta ich
yczliwo.
EKOLOGICZNA
GMINA GODW
Gmina Godw otrzymaa certyfikat EKOLOGICZNA GMINA.
OGRZEWAMY Z GOW,
przyznawany przez Polsk Izb
Ekologii oraz Platform Producentw Urzdze Grzewczych
na Paliwa Stae. Wyrnienie
dla magistratu wrczone zostao
za wspieranie nowoczesnych
i ekologicznych rozwiza w
zakresie ogrzewania na terenie
gminy. Patronat nad kampani EKOLOGICZNA GMINA.
OGRZEWAMY Z GOW
sprawuje Ministerstwo Energii,
Marszaek Wojewdztwa Maopolskiego oraz Instytut Chemicznej Przerbki Wgla.
NOWY CHODNIK
NA UL. TARGOWEJ
Przed upywem wyznaczonego
terminu zakoczya si budowa chodnika na ulicy Targowej w kierunku ulicy Krtej w
Wodzisawiu lskim. Umowa
z wykonawc podpisana zostaa 13 lipca a na wykonanie
zadania firma miaa czas do
koca sierpnia. Za chodnik z
kostki betonowej na odcinku 56
metrw i szerokoci 2 metrw
miasto zapacio prawie 22 tys.
zotych.
DWIE OSOBY RANNE
W WYPADKU
10 sierpnia na ul. Wyzwolenia
w Marklowicach mia miejsce
wypadek drogowy, w ktrym
ranne zostay dwie osoby. Kierowca opla astry prawdopodobnie jecha zbyt szybko jak na panujce warunki drogowe, straci
panowanie nad pojazdem i
zjecha na przeciwny pas ruchu,
gdzie zderzy si z prawidowo
jadcym mercedesem. W zdarzeniu ucierpiay dwie kobiety.
Z oglnymi potuczeniami ciaa
do szpitala trafiy kierujca i pasaerka z mercedesa.
III RYDUTOWSKA
WAMPIRIADA
Podczas obchodw XXIV Dni
Rydutw (27-28 sierpnia), na
parkingu przy rynku odbdzie
si III edycja Rydutowskiej
Wampiriady. W sobot akcja
potrwa w godz. od 10.00 do
15.00, a w niedziel - od. 9.00
do 14.00. Honorowym dawc
krwi moe zosta kady zdrowy
czowiek w wieku od 18 do 65
lat. Przychodzc odda krew,
naley mie przy sobie dowd
potwierdzajcy tosamo.
TRWAJ PRACE
W PARKU MIEJSKIM
W wodzisawskim parku trwaj
prace zwizane z rewitalizacj
zbiornika wodnego. Rozpoczy
si rwnie roboty nad posadowieniem konstrukcji dwch
tarasw widokowych. Ponadto
robotnicy zamontuj zapowiadan wczeniej fontann pywajc oraz posadowi na wyspie
budk lgow dla abdzi. Prace
potrwaj okoo dwch miesicy.
Ich koszt wyniesie miasto blisko
360 tys. zotych.

4 Sport

24 sierpnia 2016, nr 17 (218)

<< GazetaInformator.pl

POWIAT WODZISAWSKI WYDARZENIE SPORTOWE

Tenisici walczyli o Puchar Starosty

Zobacz ca fotorelacj

Na trzech kortach tenisowych w Skrzyszowie odby si otwarty turniej tenisa ziemnego.


W rozgrywkach wzio udzia 23 uczestnikw.
justyna koniszewska

skiego. W rozgrywkach
wzio udzia 19 mczyzn
i 4 kobiety. Turniej zosta
przeprowadzony w 2 ka-

tegoriach gry pojedynczej


OPEN: mczyni w wieku 17 lat i wicej (grupa I)
oraz kobiety w wieku co

najmniej 14 lat i mczyni


w wieku od 14 do 16 lat (II
grupa). Najlepsz tenisistk
okazaa si Zuzanna Mizia,

z kolei najlepszym tenisist


Dawid Wojciechowski.

Fot. Justyna Koniszewska

20 sierpnia na kortach
La Mirage w Skrzyszo-

wie rozpocza si kolejna


edycja Otwartego Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Starosty Wodzisaw-

Tenis ziemny w powiecie wodzisawskim jest coraz bardziej propagowany. Korty w Skrzyszowie nie s jedynym miejscem, gdzie mona szlifowa t dyscyplin sportow.
W maju przy ulicy Bogumiskiej otworzono caoroczn hal tenisow.
WODZISAW LSKI SPORT

Odra i Rafako podzieliy si punktami


W pierwszym meczu sezonu 2016/2017 wodzisawska Odra zagraa na wyjedzie z Rafako Racibrz.
druyn Rafako prowadzon
przez byego zawodnika i trenera Odry Grzegorza Jakosza. W
spotkaniu przewaali gospodarze, cho nie udao im si wykorzysta adnej z okazji. Nie po-

moga nawet gra w przewadze


przez prawie ca drug poow
po czerwonej kartce dla pikarza Odry. Przyjezdni, wspierani przez grup ok. 130 kibicw,
rwnie mieli problem ze zdo-

byciem gola i mecz zakoczy


si podziaem punktw.
Odra zagraa w skadzie:
Denis Firla - Artur Ga, Krzysztof Przydatek, Artur Wramba
(kpt., 56. Daniel Gojny), Rafa

Czogalik, Wacaw Bobrzyk (72.


Daniel Sadowski), ukasz Sell
(77. Krzysztof Krzyok), Arkadiusz lesiski, Oleksandr
Leontiiev, Krystian Prusowski
(46. Damian Tarka), Tomasz

Szydlik. Zawodnicy rezerwowi: Tomasz Bakowski, Damian


Niemczura, Jonasz Okrutny.
Trener: Tomasz Woka.
kp
Fot. Katarzyna Przypado

Po dwch miesicach przerwy na boiska wrcili pikarze


grajcy w klasie okrgowej. Na
inauguracj sezonu APN Odra
Wodzisaw pojechaa do Raciborza, by tam zmierzy si z

Zobacz ca fotorelacj

Kibice Odry tumnie stawili si na stadionie przy kowej, jednak intensywny doping
nie pomg pikarzom w zdobyciu trzech punktw.

Odra zacza sezon od remisu, jednak ju kolejny mecz, z Naprzodem Czyowice, wygraa
2:1.

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 17/2016

GazetaInformator.pl 24 sierpnia 2016 nr 17 (218)

WODZISAW LSKI EDUKACJA

Nauka w szkole, ale i u przedsibiorcw

Fot. SP Wodzisaw l.

Starostwo Powiatowe w Wodzisawiu l. realizuje projekt Mode kadry nasz


przyszoci, w ramach ktrego 300 uczniw ze szk zawodowych i technikw
bdzie uczestniczy w dodatkowych szkoleniach i kursach, a 150 wemie udzia
w patnych staach.
krystyna stanik

Uczniowie wodzisawskich
szk ponadgimnazjalnych bd mogli skorzysta z udziau w
dodatkowych kursach i szkoleniach. Wszystko za spraw
projektu Mode kadry nasz
przyszoci realizowanego
przez Starostwo Powiatowe w
Wodzisawiu l., ktry ruszy w
nadchodzcym roku szkolnym.
Celem przedsiwzicia jest
przede wszystkim podniesienie
jakoci ksztacenia uczniw, co
podkrela starosta Ireneusz
Serwotka: - dymy do tego,
aby nasze szkoy zawodowe
byy innowacyjne i ksztaciy na
najwyszym poziomie, zgodnie
z potrzebami rynku pracy, a ich
absolwenci byli prawdziwymi
fachowcami, poszukiwanymi
przez pracodawcw.
W projekcie bd uczestniczy uczniowie Technikum nr
2 i Zasadniczej Szkoy Zawodowa Nr 1 w Zespole Szk Eko-

Koszt projektu edukacyjnego wynosi 1 512 145,40 z, z czego 1 436 538,13 z to dofinansowanie z Unii Europejskiej.
nomicznych im. Oskara Langego w Wodzisawiu lskim,
Technikum nr 3 i Zasadniczej
Szkoy Zawodowej nr 2 im.
Witolda Pileckiego w Zespole
Szk Technicznych w Wodzi-

sawiu lskim, Technikum


nr 1 im. Piastw lskich i Zasadniczej Szkoy Zawodowej w
Powiatowym Centrum Ksztacenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisawiu lskim,

Technikum i Zasadniczej
Szkoy Zawodowej w Zespole
Szk Ponadgimnazjalnych nr
2 w Rydutowach, Zasadniczej
Szkoy Zawodowej w Radlinie
oraz Technikum i Zasadniczej
Szkoy Zawodowej w Zespole
Szk Ponadgimnazjalnych w
Pszowie.
Koszt projektu wynosi 1
512 145,40 z, z czego 1 436
538,13 z to dofinansowanie
z Unii Europejskiej. Przedsiwzicie bdzie realizowane przez trzy lata. Zakada si,
e 300 uczniw powiatowych
szk bdzie mogo skorzysta z dodatkowych szkole i
kursw nastawionych na rozwj kompetencji zawodowych
oraz wizyt studyjnych w przedsibiorstwach i na uczelniach.
Ponadto dla 150 uczniw przewidziano patne stae i praktyki zawodowe u lokalnych
pracodawcw, za co otrzymaj stypendium w wysokoci 1
480,00 z.

WODZISAW LSKI PUP

Dotacje
na zaoenie firmy
Dofinansowanie na rozpoczcie wasnej
dziaalnoci gospodarczej otrzyma mog w
sumie 74 osoby.
Powiatowy Urzd Pracy
ogosi trzy nabory wnioskw
o przyznanie rodkw na
podjcie dziaalnoci gospodarczej. O pienidze w maksymalnej wysokoci 20 tys. z
mog ubiega si m.in. osoby
poniej 30. roku ycia, ktrym ustalono II profil pomocy
oraz w Indywidualnym Planie
Dziaania zaplanowano dofinansowanie na otwarcie wasnej dziaalnoci gospodarczej
lub ustalono I profil pomocy
oraz w Indywidualnym Planie
Dziaania zaplanowano i uzasadniono celowo ubiegania si o dofinansowanie na
otwarcie wasnej dziaalnoci
gospodarczej; niekorzystajce
ze szkole lub kursw finansowanych ze rodkw publicznych w cigu 4 tygodni przed
zoeniem wniosku o dofinansowanie do momentu podpisania umowy o przyznanie
rodkw na podjcie dziaalnoci gospodarczej oraz po-

wyej 30. roku ycia, ktrym


ustalono II profil pomocy
oraz w Indywidualnym Planie
Dziaania zaplanowano dofinansowanie na otwarcie wasnej dziaalnoci gospodarczej
lub ustalono I profil pomocy
oraz w Indywidualnym Planie
Dziaania zaplanowano i uzasadniono celowo ubiegania si o dofinansowanie na
otwarcie wasnej dziaalnoci
gospodarczej.
Kompletne i prawidowo
wypenione wnioski wraz z
zacznikami mona skada
w kancelarii Centrum Aktywizacji Zawodowej. Regulamin
oraz druki wnioskw o dofinansowanie dostpne s na
stronie internetowej wodzisawskiego PUP. Wicej informacji uzyska mona rwnie
pod numerami tel.: 32 459 29
55 lub 32 459 29 56.
k

R E K L A M A

OBEK, PRZEDSZKOLE, SZKOLNE


Wielkimi krokami zblia si nowy rok szkolny
Warto przyjrze si kilku mitom dotyczcym
ubezpieczenia dzieci w obkach, przedszkolach i szkoach.
Z raportw towarzystw ubezpieczeniowych oraz biura Rzecznika Ubezpieczonych, a take na podstawie sygnaw rodzicw, wyania si do smutny obraz zbudowany z niewiedzy rodzicw o ubezpieczeniach dzieci od nastpstw nieszczliwych wypadkw.
Czy ubezpieczenia w szkoach i przedszkolach s obowizkowe?
Rodzic nie ma obowizku opacania grupowego ubezpieczenia dziecka od nastpstw nieszczliwych
wypadkw oferowanego przez szko. Co wicej, ubezpieczenie, o ktrym najczciej sysz na pocztku roku szkolnego, nie jest ubezpieczeniem obowizkowym. Szkoa nie powinna wymusza, sugerowa
obowizku opacenia tej skadki.
Ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Rodzicielskie poczucie odpowiedzialnoci
podpowiada, e powinno si ubezpieczy dziecko, ale rodzic nie musi korzysta z ubezpieczenia grupowego oferowanego przez szko, wanie dlatego, e bardzo czsto nie wie wtedy, za co paci i ma mocno
utrudnione zaatwianie formalnoci w razie wypadku.
Skoro nie jest obowizkowe, to kupowa je czy nie?
Ubezpieczenie NNW warto wykupi. Mona zrobi to w dowolnym miejscu oraz dowolny sposob.
Zawsze jednak warto zapozna si z warunkami ubezpieczenia. Kryteria, ktre zdecydoway o wyborze
ubezpieczyciela w szkole mog posiada inne priorytety ni rodzica. Szkoa bowiem przyjmowaa oferty
od towarzystwa i spord nich wybieraa. Rodzic jednak ma wiksze pole wyboru. Dzi mona ju rwnie
kupi indywidualne ubezpieczenie NNW przez internet. Np. na platformie bezpieczny.pl rodzic moe
porwna rne warianty ubezpieczenia, jego koszty oraz wysoko wiadcze. Do zawarcia polisy
nie jest wymagany osobisty kontakt z porednikiem ubezpieczeniowym.

PRZY ZAKUPIE ON-LINE NA BEZPIECZNY.PL


SKORZYSTAJ ZE ZNIKI WPISUJC KOD RABATOWY
ZAPAMITAJ SWJ KOD WIELOKROTNEGO UYTKU

25056

TWJ KOD RABATOWY NA

10% ZNIKI

Wicej o zakupie on-line

6 20 03

2 PLUSY BIZNESU

24 sierpnia 2016, nr 17 (218)

DLA

<< GazetaInformator.pl

Niezbdnik przedsibiorcy

Pion fiskalny

ledzimy zmiany

Zapytaj o
P R O MO C J E n a
terminale
patnicze

ib.pl

Wszystkie atuty w rku!

Terminale , urzdzenia niefiskalne


terminale patnicze dla kadej brany
czytniki kodw kreskowych
ib.pl
wagi sklepowe, szuflady kasowe

67 47, 697 212 351


raciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

Oprogramowanie dla firm


oprogramowanie magazynowe
oprogramowanie gastronomiczne
aktualizacje, opieka serwisowa
bezpieczestwo danych, backupy
szkolenia i wdroenia
Serwis fiskalny
szkolenia z obsugi kas fiskalnych
naprawa kas i drukarek fiskalnych
KUPUJC

KAS FISKALN

PAKIET REKL AMY

GRATIS!
*)
o 60% wartoci

Zamieszanie wok skalizacji on-line


Znamy projekt rozporzdzenia Ministra Finansw o kasach skalnych
Fot. PIXABAY

Kasy i drukarki fiskalne


kasy przenone, mobilne
kasy systemowe, sieci kasowe
drukarki fiskalne, niefiskalne
materiay eksploatacyjne, rolki do kas

W ostatnich miesicach
w mediach bardzo czsto pojawiay si informacje o zmianach rzdu w zakresie kas skalnych oraz przymiarce do
tzw. skalizacji on-line. Wrd
specjalistw trwaa analiza rozwiza wielu krajw, w ktrych
skalizacja (rejestracja obrotu
detalicznego majca eliminowa szar stref w gospodarce)
odbywa si w innych sposb
ni w Polsce. Redaktorzy artykuw czsto diagnozowali,
i z Polski mog znikn kasy
skalne. Dyskusje w mediach
podchwytywali przedsibiorcy i coraz czciej nasi klienci,
stojcy przed decyzj o zakupie
kasy skalnej dzielili si obawami czy zakup jest celowy,
gdy rzekomo od nowego roku
nie bdzie koniecznoci uywania kasy skalnej.
Lobby bankowe forsowao
rozwizania oparte o terminale patnicze, w ktrych docelowo eliminowane byyby kasy skalne. Koncepcja jednak
upada, choby z tego wzgldu, i obecnie w Polsce dziaa
okoo 2mln kas skalnych, za
terminali zaledwie 400 tys. W

wielu branach te wprowadzenie terminali nie ma uzasadnienia. Przyjcie modelu


chorwackiego, w ktrym urzdzenia skalne nie wystpuj a
system skalny oparty jest na
rozwizaniu programowym
(oprogramowanie sprzedaowe poczone jest bezporednio z serwerami ministerstwa)
rwnie nie zostao przyjte
do polskich warunkw. Mona przypuszcza, i gwnie
z dwch powodw; rynek
chorwacki jest zdecydowanie
mniejszy i atwiejszy do oprogramowania oraz z uwagi na
fakt, i w Polsce posiadamy 20
letnie dowiadczenie stosowania kas skalnych z pamici,
w ktrej zapisuje si historia
obrotu skalnego (kasy skalne w Polsce wprowadzane s
od 1993 roku). W ostatnich
tygodniach prowadzone byy
rozmowy z udziaem ministerstwa oraz producentw urzdze skalnych, ktrzy przedstawiali moliwoci techniczne
rozwiza sprztowych.
Zamieszanie wok tematu niejako koczy projekt rozporzdzenia Ministra Finan-

sw o warunkach technicznych
kas skalnych, ktry ukaza si
18 sierpnia 2016 roku.
Przyjte w nowym projekcie rozporzdzenia MF koncepcje zmian przypominaj
system wgierski, w ktrym
kasy skalne posiadaj pami
skaln oraz pami kopii paragonw (kasy z kopi elektroniczn), za dane z urzdzenia s transmitowane do
systemu Ministerstwa. Koncepcja uwzgldnia zatem zalety dotychczasowego systemu
opartego na kasach skalnych,
za wdroenie kas przystosowanych do transmisji danych
odbdzie si stopniowo, wraz
z naturalnym cyklem wygasania homologacji na konkretne
urzdzenia. Pierwsze kasy nowej generacji pojawi si maj
od stycznia 2018 roku (do tego
czasu w sprzeday bd urzdzenia dotychczasowe). Z rynku natomiast wkrtce znikn
kasy tzw. dwurokowe, nieposiadajce elektronicznej kopii
paragonw.
IRENEUSZ BUREK
SOFTIB.PL

Zmiany: Skorzystaj z prawa do wystpienia


o ulg w ZUS
Zakad Ubezpiecze Spoecznych daje moliwo wystpienia o odroczenie
terminu patnoci skadek dla przedsibiorcw, ktrzy maj chwilowe problemy z ich opacaniem.
Jak informuje ZUS, odroczenie terminu patnoci skadek oznacza, e nie zostanie
wszczta procedura egzekucyjna. Dodatkowo w takiej sytuacji nie zostan naliczane odsetki za zwok. Usuga jednak
nie jest bezpatna pobierana
jest opata prolongacyjna, wynoszca 50% stawki odsetek za
zwok obowizujcej w dniu
podpisania umowy.

O odroczenie terminu patnoci skadek moe wystpi


kady patnik aktualnie zobowizany do ich opacania, ktry
ma chwilowe problemy patnicze, uniemoliwiajce uregulowanie skadek w ustawowym
terminie.
Odroczenie moe dotyczy
jedynie skadek biecych lub
przyszych, ktrych ustawowy
termin patnoci nie upyn.

Dlatego wniosek o odroczenie naley zoy najpniej w


dniu terminu patnoci danej
skadki. Szczegowe informacje o warunkach odroczenia
terminu patnoci skadek, wymaganych dokumentach oraz
sposobie zoenia wniosku s
na stronie www.zus.pl (w sekcji
Polecane).
DR /RDO: ZUS/

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

ib.pl
Wicej na softib.pl

SOFT-ib Ireneusz Burek, NIP 639-100-40-27


Oddziay:

Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2 | tel. 77 482 67 47 533 355 477


Racibrz, ul. Klasztorna 12 | tel. 32 415 98 18 504 18 18 27
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16 | tel. 32 440 89 88 601 46 20 03
*)

O szczegy promocji pytaj handlowcw.

softib.pl centrumkasskalnych.pl r-media.pl

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU

24 sierpnia 2016, nr 17 (218)

DLA

ib.pl

Najnowszy projekt
F
M
ia
n
e
z
d

z
r
o
p
z
ro
o kasach fiskalnych
W zwizku z wieloma pytaniami naszych Klientw w sprawie zmian przepisw dotyczcych kas fiskalnych nowej generacji oraz tzw. fiskalizacji on-line przedstawiamy najnowsze
informacje w tym zakresie.
Przed kilkoma dniami, 18 sierpnia Ministerstwo Finansw opublikowao projekt nowego
rozporzdzenia okrelajcego wymagania techniczne dla kas rejestrujcych. W projekcie
zostay okrelone wymagania dla kas on-line, dziki ktrym bd posiaday komunikacj
z centralnym serwerem Ministerstwa Finansw, zbierajc dane o sprzeday. Dziki bardzo
wnikliwej analizie obecnego rynku fiskalnego oraz tendencji zmian przepisw majcych
na celu uszczelnienie podatkowe zmniejszajce tzw. szar stref, ministerstwo zakada:
kontynuacj fiskalizacji w oparciu o urzdzenia fiskalne (kasy i drukarki fiskalne)
kasy fiskalne bd drukoway paragony dla klientw
na yczenie klienta kasy bd mogy wysya paragon elektroniczny
pami fiskalna kasy przewidziana na okres 5 lat
obudowy kasy bd plombowane jak dotychczas
ochrona pamici kopii elektronicznej paragonw
wyposaenie kasy w modu do komunikacji z serwerami MF.
Rozporzdzenie ma wej w ycie od 1 stycznia 2018 roku. Kasy dotychczas produkowane
i wprowadzone do obrotu do tej daty bd mogy dziaa do wypenienia pamici fiskalnej. W nowym projekcie nie wymienia si kas z kopi paragonw na rolkach papierowych,
zatem kasy te bd w ofercie zapewne do koca homologacji lub do koca 2017 roku.
Ireneusz Burek
waciciel SOFT-IB

ektroniczn
Najtasza z pamici el

1089,00

+ PAKIET REKLAMY
O WARTOCI 650,00
GRATIS! *)

Kasa fiskalna
Kobra Aclas
lnej:
parametry drukarki fiska
ia
kop
elektroniczna
3 000 PLU
nazwa PLU 40 znakw
7 stawek VAT
)
szybki wydruk (44 linie/s
waga 0,55 kg
PS2, szuflady
zcza: microUSB, RS232,
komunikacja Bluetooth

Pion wydawniczy
agencja reklamowa
Wydawnictwo
dwutygodnik Gazeta Informator
portal GazetaInformator.pl
portal raciborz.com.pl
Agencja reklamowa
reklama zewntrzna
poligrafia
kreacja wizerunku
marketing internetowy

P R O M O C JA

T
R
A
T
S
A
N
A
N
O
R
S T
je:
Promocja obejmu
kowej
wykonanie wizytw
strony internetowej
domena
hosting
domenie
e-mail we wasnej

...Z A JEDYNE

400 Z

*)

promocja trwa do 30 wrzenia 2016 r. O szczegy pytaj handlowcw. Ceny netto

N E T TO !

*)

Z regionu

wiadomoci

24 sierpnia 2016, nr 17 (218)

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ URODA

Nowo otwarte Studio Sun Flowers w Raciborzu


Fot. Studio Sun Flowers

Profesjonalna stylizacja rzs i paznokci, a take solarium z nowoczesnymi lampami.


Stylizacja paznokci
Donie s wizytwk kadej
kobiety. Niezbdne jest wic to,
by zadba o nie w kadym detalu: od delikatnoci skry po
zdrowy i schludny wygld paznokci.
W naszym studio Sun Flowers wykonujemy popularny w
ostatnim czasie manicure hybrydowy, ktry jest bezpieczny
dla naturalnej pytki paznokcia,
a take zajmujemy si przeduaniem paznokci metod elow.
Stylizacja rzs
Permanentne przeduanie rzs to zabieg podany
przez wiele kobiet. Nic w tym
dziwnego dugie, gste rzsy
to gwarancja elektryzujcego
spojrzenia. Wszystkie Panie,
ktre marz o takiej stylizacji
rzs, zapraszamy do studia Sun
Flowers.
Specjalizujemy si w przeduaniu rzs nastpujcymi
metodami 1:1 ( rzsy jedwabne), 2:1 (naturalne wosie z norek syberyjskich) oraz metod
objtociow. Pracujemy na
materiaach najwyszej jakoci,
dlatego zabiegi wykonywane w
naszym studio s w peni bezpieczne dla naturalnych rzs.
Bezpieczne opalanie
Nasze solarium wyposaone jest w nowoczesne lam-

py, ktre stanowi gwarancj bezpiecznego opalania. W


Lampach New Technology Independence 03 ograniczono
emisj promieniowania do poziomu 0,3W/m2, co jest zgodne z najnowsz europejsk norm. Jej celem jest zapewnienie
bezpiecznego i zdrowego opalania we wszystkich krajach
czonkowskich UE.
Lampy New Technology
gwarantuj zdrow i brzow
opalenizn oraz lecznicz wiatoterapi zmniejszajc dolegliwoi depresji sezonowych.
Z kilkunastominutowych nawietla wynika rwnie wiele
innych korzyci zdrowotnych,

w szczeglnoci takich, ktre


dotycz powstawania niezwykle wanej witaminy D3 oraz
jej roli w organizmie czowieka. Jedynie 10% witaminy D3
jest dostarczane do naszego organizmu wraz z poywieniem,
90% natomiast trafia do ciaa
czowieka przez skr na skutek oddziaywania promieni
sonecznych.
Witamina D3 wpywa korzystnie na nasz nastrj oraz
system odpornociowy, a take zapobiega osteoporozie,
nadcinieniu krwi, chorobom
autoimmunologicznym oraz
chorobom skrnym. Zwiksza
rwnie odporno na gryp

oraz infekcj grnych drg oddechowych. Dzienne zapotrzebowanie dorosego czowieka


na witamin D3 waha si w
przedziale 1000-2000 jednostek i mona j zaspokoi podczas jednej sesji opalania. Wymiemy zatem zalety opalania
si wedug nowej normy:
zdrowa, bezpieczna opalenizna bez rumienia skry
dugotrway efekt
naturalny kolor opalenizny
brak specyficznego zapachu
po opalaniu
relaks podczas opalania
dostarczenie organizmowi
odpowiedniej dawki Witaminy D3.

REGION RODZINA

Wszyscy przedsibiorcy mog doczy do oglnopolskiego programu


Karta Duej Rodziny przyjtego ustaw z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Duej Rodziny.
dla rodzin posiadajcych Kart
Duej Rodziny. Celem programu jak podkrelaj inicjatorzy jest wspieranie rodzin z
trojgiem i wicej dzieci w korzystaniu z oferty kulturalnej,
sportowej czy edukacyjnej, jak
rwnie zmniejsza codzienne
wydatki z rodzinnego budetu.
Doczajc do programu, firmy
mog posugiwa si znakiem
Tu honorujemy Kart Duej
Rodziny. Na stronie https://

rodzina.gov.pl dostepna jest


aktualna lista firm uczestniczcych w programie.
Jak zgosi przedsibiorstwo do programu? Naley:
okreli, jakiego rodzaju zniki,
ulgi bd inne korzyci firma/
instytucja moe zaoferowa rodzinom wielodzietnym, wypeni e-deklaracj doczenia
do Karty Duej Rodziny dostpn pod adresem: https://
empatia.mpips.gov.pl/web/

piu/formularz-zgloszenia-kdr.
Po weryfikacji formularza z firm/instytucj zostan
uzgodnione szczegowe warunki wsppracy i Minister
Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej lub Wojewoda (w przypadku firm/instytucji dziaajcych lokalnie) podpisze z firm
umow ws. przyznania uprawnie rodzinom wielodzietnym.
j

RACIBRZ BIZNES

VI EUROPEJSKI KONGRES MSP


Racibrz przystpi do
wsppracy nad organizacj i promocj VI Europejskiego Kongresu MSP w
charakterze Organizatora
Wspierajcego. Podpisano
porozumienie o wsppracy z RIG Katowice.
Miasto Racibrz, majc na
celu m.in. wspieranie lokalnego
biznesu, zdecydowao o przystpieniu do udziau w VI Europejskim Kongresie MSP w charakterze Organizatora Wspierajcego i
podpisao z RIG Katowice porozumienie o wsppracy. Wspie-

ranie lokalnego biznesu poprzez


aktywny udzia miasta w najwikszym skierowanym dla MSP
wydarzeniu o randze europejskiej to jeden z elementw wdraanego przez miasto Programu
Wspierania Przedsibiorczoci
Miasta Racibrz na lata 20152020 podkrela Leszek Iwulski, rzecznik prasowy raciborskiego magistratu.
Raciborscy urzdnicy zachcaj przedsibiorcw do udziau w kongresie. Jak zaznaczaj
bdzie to okazja by raciborscy
przedsibiorcy mogli si zorien-

towa, co w trawie europejskiej


gospodarki piszczy, ale take by
nawizali cenne relacje biznesowe i sami promowali wasn
dziaalno gospodarcz. Fakt,
e kongres w cigu trzech dni
odwiedz setki, jeli nie tysice
osb, z pewnoci dostarczy raciborskim przedsibiorcom moliwo zaprezentowania swojej
bogatej przecie oferty dodaje
rzecznik.
VI Europejski Kongres MSP
to rwnie szereg imprez towarzyszcych, m.in. Targi Biznes
Expo, gdzie stanowisko bdzie

mia rwnie Racibrz, ktry bdzie promowa potencja gospodarczy i ofert inwestycyjn miasta, ale take propagowa bdzie
dziaajcy w miecie lokalny biznes.
VI Europejski Kongres Maych i rednich Przedsibiorstw
odbdzie si w Midzynarodowym Centrum Kongresowym w
Katowicach w dniach 10-12 padziernika 2016 roku. Zarejestrowa mona si na www.ekmsp.
eu.
j

ul. Karola 3
47-400 Racibrz
Tel. 502 645 638
www.facebook.com/
sunflowersraciborz/
Artyku sponsorowany

R E K L A M A

Zosta partnerem programu Karta


Duej Rodziny
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej zachca przedsibiorcw oraz osoby
zarzdzajce instytucjami, niezalenie od sektora czy rodzaju dziaalnoci, do wsppracy
i partnerstwa w oglnopolskim
programie Karta Duej Rodziny przyjtego ustaw z dnia 5
grudnia 2014 r. o Karcie Duej
Rodziny. Warunkiem uczestnictwa jest zapewnienie zniek
albo dodatkowych uprawnie

W naszym salonie pomagamy dobra odpowiedni kosmetyk, dopasowany do indywidualnego fototypu skry.
Wykwalifikowana i dowiadczona kadra chtnie odpowie
na wszelkie pytania.

GazetaInformator.pl >>

24 sierpnia 2016, nr 17 (218)

Edukacja i rozwj osobisty


REGION ROZRYWKA

Rozwj osobisty pusty slogan czy inwestycja w siebie?


MARTYNA CEBULA

Rozwj osobisty wymaga duej dawki samozaparcia, motywacji oraz wytrwaoci. Pomimo korzyci jakie
z pewnoci niesie za sob
praca nad samym sob, nie
jest to nic prostego wrcz
przeciwnie wiateko w tunelu najczciej pojawia si
dopiero po wielu porakach.
Natomiast bardzo wane jest
to, by nie dawa za wygran
i nie poddawa si, kiedy co
pjdzie nie tak, w kocu
po deszczu zawsze wychodzi
soce!
Praca nad sob moe odbywa si pod rn postaci
dla jednych jest to toczenie
walki z wasnymi sabociaR E K L A M A

mi, dla drugich panowanie


nad swoimi emocjami, za
dla jeszcze innych po prostu
zmuszenie si do tego, by rano wsta na zajcia do szkoy,
bd nauczy si na egzamin.
Z pewnoci mona natomiast powiedzie, e kady
przejaw rozwoju osobistego
jest wielkim sukcesem, niezalenie od tego, czy dla innych
to, co robisz jest cenne, czy
te nie nie pozwl, by kto
podcina Ci skrzyda. Pamitaj, e to nie ten kto upada
jest przegrany, lecz ten, kto w
ogle nie podejmuje adnych
stara, by rozwija samego
siebie.
Droga samorozwoju jest
drog krt i wyboist, ostatecznie jednak nic nie moe

rwna si z satysfakcj, jak


osigamy, pokonujc wasne
saboci. Jeeli na pocztku
twoja praca nad sob jest pasmem poraek, nie bierz tego do siebie i nie wymagaj od
siebie zbyt wiele. Pamitaj, e
masz cae ycie na to, by rozwija siebie, dlatego moesz
spokojnie, maymi kroczkami i naprzd.
Na drodze samorozwoju bardzo czsto napotykamy zniechcenie. Dlaczego
tak si dzieje? Poniewa nieustannie porwnujemy si
do innych, zamiast patrze
tylko na siebie. Jeeli cigle
bdziesz oglda si na to, co
myl, robi, czy mwi inni
bdziesz cigle sta w miejscu.

Rzeczywisty samorozwj
to nie puste slogany, ktre
nios za sob jedynie frustracj i zniechcenie. Rozwj osobisty to wiadomo
wasnych saboci, doskonaa znajomo wasnego ja,
ktre s motorem napdzajcym do tego, by siga wyej.

Cokolwiek potrasz lub mylisz, e


potrasz, rozpocznij to. Odwaga ma
w sobie geniusz,
potg i magi.
Johann Wolfgang
von Goethe

Fot. freepik.com

Droga samorozwoju jest drog krt i wyboist, ostatecznie jednak nic nie moe rwna si z satysfakcj,
jak osigamy, pokonujc wasne saboci.

66 Wiadomoci
Edukacja i rozwj osobisty

Zoty rodek

24 sierpnia
2016,
nrnr17
24 sierpnia
2016,
17(218)
(218)

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ EDUKACJA

Fulnart wprowadzi Ci w wiat muzyki


Nauka gry na instrumentach, lekcje piewu, muzykoterapia i wiele wicej.
Fot. Fulnart

Jeli od dawna chciae


nauczy si gry na instrumencie, ale brakowao ci do
tego odwagi, chciaby aby
Twoje dziecko czas wolny
spdzao bezpiecznie, a przy
okazji rozwijao swoje pasje,
ksztatowao swoj osobowo, to zdecydowanie powiniene skontaktowa si z
rm Fulnart.
Muzyka to nasza pasja
Kadr rmy tworzy grupa pasjonatw o rnych
gustach muzycznych i wysokich kwalikacjach, ktra w
sposb przystpny i ciekawy
wprowadzi kadego w zaczarowany wiat muzyki. Nauka
z nimi niczym nie przypomina lekcji w tradycyjnych
szkoach muzycznych. Podczas nauki uczcy nie powielaj ustalonych schematw,
a do postawionych im zada podchodz z penym zaangaowaniem. Caa kadra
dziaa w oparciu o wiedz,
dowiadczenie oraz umiejtnoci nie tylko czynnych
muzykw, ale i pedagogw.
System nauki oparty jest na
indywidualnych lekcjach nauki gry na instrumencie. W
zalenoci od Pastwa gustw i upodoba program
zaj dostosowany zostaje
do Paskich potrzeb i wymaga.
R E K L A M A

Zdecyduj, co chcesz gra


Jeli czujesz niech do
przykurzonych klasykw i lepiej speniasz si grajc nowoczesne kawaki bez obaw,
wsplnie z nauczycielem wybierzecie interesujcy obie
strony program atrakcyjny dla ucznia, ale realizujcy
pewne etapy ksztacenia istotne z punktu widzenia nauczyciela. Dziki temu, osoba uczca si gry na wybranym przez
siebie instrumencie, zdobdzie
umiejtnoci techniczne, a take spdzi czas mio i bezstresowo. Prowadzenie zaj w domu
klienta daje uczniom poczucie
bezpieczestwa. Uczcy si
nie odczuwa presji otoczenia,
dziki czemu proces nauki jest
przyjemny i daje poczucie samorealizacji i samospenienia.
Najwiksi geniusze wszech
czasw, Mozart i Chopin, podstaw muzyki uczyli si w domu. Kady uczy si w innym
tempie, dlatego proponowane
przez rm Fulnart zajcia s
doskonaym rozwizaniem.
Program zaj jest dostosowany do zdolnoci ucznia.
Zajcia
dla najmodszych
W swojej ofercie Fulnart
posiada rwnie zajcia umuzykalniajce i rytmiczne dla
dzieci ju od 3. roku ycia. Zajcia te maj bardzo pozytyw-

ny wpyw na oglny rozwj


dziecka. Naukowcy z Uniwersytetu w Vermont udowodnili,
e wszelkiego rodzaju zajcia
muzyczne maj bezporedni
wpyw na formowanie si kory
mzgowej dziecka, ktra odpowiada za koncentracj i kontrol emocji. Dodatkowo lekcje muzyki poprawiaj pami,
co w przyszoci moe zaowocowa w innych dziedzinach
nauki, podczas zaj w szkole.
Zajcia muzyczne dla najmodszych prowadzone przez kadr
Fulnartu przeprowadzane w
warunkach domowych pozwalaj na zrwnowaony rozwj
dziecka. Prowadzcy zajcia,
oprcz odpowiednich kwalikacji, posiadaj rwnie wyjtkow charyzm, dziki czemu
w sposb perfekcyjny dogaduj si z najmodszymi, tworzc
przy tym rodzinn atmosfer.
Edukacja muzyczna
w kadym wieku
Nasi nauczyciele zawsze
dostosowuj zarwno wymagania jak i styl pracy do wieku
dziecka oraz jego moliwoci.
Edukacja muzyczna to jednak nie tylko umiejtno gry
na konkretnym instrumencie,
to take rozwj emocjonalny,
ktry na pewno przyniesie pozytywne skutki w przyszoci.
Dziecko bdzie bardziej kreatywne, a take wraliwe na

sztuk oraz otaczajcy je wiat.


Udzia w zajciach muzycznych rozwija w dziecku odpowiedzialno i obowizkowo,
a take ma istotny wpyw na
umiejtno koncentracji. Prowadzone przez rm Fulnart
lekcje nie s przeznaczone tylko dla dzieci. Modzie, osoby
dorose, a take te w starszym
wieku mog miao rozpocz
swoja przygod z muzyk. Na
nauk gry na instrumentach i
lekcje muzyki nigdy nie jest za
pno.
Muzykoterapia
Firma Fulnart to nie tylko
nauka gry na instrumentach,
to take specjalne indywidualne sesje muzykoterapeutyczne
oraz grupowe zajcia z zakresu
muzykoterapii polecane zarwno dzieciom z dysfunkcjami czy
niepenosprawnoci, jak osobom dorosym i starszym. Zajcia te pomagaj w rozwijaniu pamici i koncentracji, w
zwikszaniu potrzeby i umiejtnoci komunikacji. Wpywaj na wzrost poziomu energii yciowej, umuzykalniaj,
doskonal percepcj suchow,
pozytywnie wpywaj na postaw ciaa, orientacj przestrzenn oraz zmys rwnowagi, poprawiaj stany emocjonalne
poprzez redukcj stresu, rozwj
twrczego mylenia, wzrost
pewnoci siebie i zwikszenie

Fulnart na lekcje gry na instrumentach


zaprasza zarwno dzieci jak i osoby dorose.
motywacji, uatwiaj kontrol
wasnych emocji. Prowadzone
przez wykwalikowanych terapeutw sesje terapeutyczne
umoliwiaj osobom z rnego
rodzaju dysfunkcjami kontakt
z innymi, stwarzaj okazj do
spotka i integracji.
Opieka nad dziemi
Firma Fulnart nie tylko
nauczy Wasze pociechy gry
na instrumencie, ale take
zorganizuje opiek nad dziemi w trakcie wesel czy festynw. Dzieci spdz ten czas
bezpiecznie i kreatywnie nie
utrudniajc dorosym zabawy. Nasi wykwalikowani instruktorzy zorganizuj dzieciom absorbujce i rozwijajce
zajcia, a Pastwo bdziecie
mogli odpocz.

Dodatkowo rma Fulnart prowadzi rnego rodzaju warsztaty muzyczno-ruchowe w przedszkolach,


szkoach i innych placwkach
owiatowych. W swojej ofercie posiadaj rwnie lekcje
piewu. W ramach lekcji wokalnych prowadzone s zajcia z emisji gosu oraz pracy
nad repertuarem jego doborem i interpretacj.

FulnArt
www.fulnart.pl
tel. 502 107 314
krzysztoffulneczek@gmail.com
Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

24
sierpnia
2016,
17 (218)
24 sierpnia
2016,
nr 17 nr
(218)

Edukacja i rozwj osobisty

Wiadomoci
Zoty rodek 77

REGION EDUKACJA

Medyczna Szkoa Policealna czymy teori z praktyk


NABR
TRWA D
O KO
SIERPNIA CA
!
Fot. Justyna Koniszewska

Wychodzimy do Pastwa z bogat ofert kierunkw medycznych.


Jestemy szko, ktra bezpatnie ksztaci uczniw w trybie dziennym, wieczorowym i zaocznym.
W trakcie wyboru kierunku
edukacji, modzi ludzie z pewnoci spotykaj si z wieloma
dylematami. Decyzja o tym, co
robi w przyszoci z pewnoci
nie naley do najprostszych, w
szczeglnoci e dzisiejszy rynek edukacyjny wychodzi do
nich z tak rnorodn ofert.
Bogaty wybr kierunkw
medycznych
W tym roku szkolnym ruszamy z nowym kierunkiem:
technik sterylizacji, ktry staje
si coraz bardziej popularny na
rynku pracy. Innym szczeglnie obleganym kierunkiem jest
technik masaysta w ofercie
dla osb studiujcych, czyli
realizowany w toku wieczorowym. Na tym kierunku wprowadzamy elementy zjoterapii
i organizujemy kursy z innowacyjnych technik masau. Innymi kierunkami w naszej ofercie s: terapeuta zajciowy,
higienistka stomatologiczna,
technik usug kosmetycznych,
opiekun w domu pomocy spoecznej, opiekunka dziecica oraz opiekun medyczny.
Wszystkie te kierunki, z wyjtkiem ostatniego odbywaj si
w 2-letnim cyklu ksztacenia.
Kierunek opiekun medyczny
daje uczniom uprawnienia do
opieki nad osobami starszymi
R E K L A M A

oraz chorymi przewlekle. W ramach tej specjalnoci, przygotowujemy uczniw do pracy za


granic, uczc jzyka niemieckiego oraz wsppracujc z rnymi agencjami porednictwa
pracy w Niemczech.
Wszystkie kierunki w naszej szkole ciesz si duym zainteresowaniem w krajach Unii
Europejskiej.
Do kogo kierujemy nasz
ofert?
Oferta Medycznej Szkoy
Policealnej Wojewdztwa lskiego nr 1 w Raciborzu skierowana jest zarwno dla osb
z wyksztaceniem rednim,
zawodowym jak i wyszym.
Osobom po szkole zawodowej

proponujemy uczestnictwo w
kursach kwalikacyjnych. Natomiast dla uczniw z wyksztaceniem rednim oraz wyszym
posiadamy ofert dostosowan
do ich potrzeb poszerzajc wiedz i umiejtnoci, bd
pozwalajc j zdoby od podstaw. Ponadto umoliwiamy
naszym uczniom jednoczesne
ksztacenie w dwch zawodach,
elastycznie dopasowujc grak
zaj.
Indywidualne podejcie
do ucznia
Medyczna Szkoa Policealna nr 1 stawia przede wszystkim na wspprac z uczniami:
wierzymy, e tylko dziki temu
bdziemy w stanie wsplnymi

siami wypracowa jak najlepsze wyniki. Do kadego ucznia


staramy si podchodzi indywidualnie, co wyraa si midzy
innymi tym, e dopasowujemy
harmonogram zaj, a nawet
egzaminw do ich potrzeb.
Wysoce wykwalikowana
kadra nauczycielska
Jako szkoa jestemy wiadomi tego, e wysoce wykwalikowana kadra nauczycielska
to lar, od ktrego wiele zaley. Wanie dlatego dokadamy
wszelkich stara, aby inwestowa w nauczycieli i ich rozwj.
Cyklicznie uczestnicz oni w
rnych kursach podnoszcych
kwalikacje oraz poszerzajcych wiedz. Dziki temu s w

stanie przekazywa uczniom


wiedz, ktra znacznie wykracza poza program nauczania.
Stawiamy na praktyk!
Jestemy szko policealn, ktra ogromn wag przykada do zaj praktycznych,
co daje nam przewag nad
konkurencyjnymi placwkami
edukacyjnymi. Nasi uczniowie
nie musz zaatwia praktyk
zawodowych na wasn rk,
poniewa robimy to za nich!
Wsppracujemy z lokalnym
rynkiem, dziki czemu wybieramy dla nich takie miejsca,
w ktrych mog si wiele nauczy, wykorzystujc zdobyt
wiedz w praktyce.
Co wiecej, gwarantujemy

praktyki zawodowe w rnych miejscach, co oznacza,


e uczniowie mog sprawdzi
swoje umiejtnoci wielu sytuacjach i tym samym pozna
specyk pracy z rnorodnymi pacjentami.
W celu podniesienia wiedzy uczniw, organizujemy
konferencje naukowe i otwarte warsztaty, a take umoliwiamy uczestnictwo w dodatkowych kursach zawodowych,
ktre kocz si wydaniem
stosownych
zawiadcze.
Dziki temu absolwenci naszej szkoy s przygotowani do
pracy w zawodzie i posiadaj
gotowe portfolio, co czyni ich
bezkonkurencyjnymi na rynku pracy.
Wicej
szczegw
uzyska mona pod numerem telefonu 32 415 32
44, bd na naszej stronie
internetowej.

Medyczna
Szkoa Policealna
ul. Warszawska 7
47-400 Racibrz
medyk.raciborz@interia.pl
www.medykraciborz.com.pl
Artyku sponsorowany

88 Wiadomoci
Edukacja i rozwj osobisty

Zoty rodek

REGION STYL YCIA

Komunikowanie si z dziemi wymaga znajomoci


podstawowych zasad. Dziecko musi mie poczucie,
e dorosy traktuje je powanie i interesuje si nim.

Suchaj aktywnie
Kolejnym elementem dobrej komunikacji z dzieckiem
jest aktywne suchanie, czyli
pokazanie mu, e jego uczucia
s wane oraz e jest kto, kto
si nim interesuje. Pozytywne rezultaty mona osign
R E K L A M A

dziki stosowaniu si do poniszych regu.


Parafrazuj
Parafrazowanie ma miejsce wtedy, kiedy suchacz prbuje usysze i zrozumie, co
mwi i odczuwa nadawca lub
co mwi jego wypowied, potem formuuje to, co zrozumia
wasnymi sowami i przekazuje
nadawcy (dziecku) w celu uzyskania potwierdzenia. Naley
w tym celu uywa nastpujcych sformuowa:
Masz na myli, e...., O
ile dobrze rozumiem...., Z tego, co mwisz wynika, e...,
Chcesz powiedzie, e...,
Mylisz, e..., itp.
Zadawaj
dodatkowe pytania
Dziecko musi mie poczucie, e dorosy sucha, co ono
prbuje mu przekaza. Zadawanie dodatkowych pyta
przez suchacza (osob doros) sprawi, e pociecha bdzie
odczuwaa zainteresowanie z
Twojej strony. Uwaga: zasady
tej nie wolno naduywa, poniewa zbyt dua ilo zbdnych pyta rozprasza uwag i
odciga od waciwego wtku.

<< GazetaInformator.pl

Postaw na presti

Jak budowa relacj


z dzieckiem?
Zwr uwag
na mow ciaa
Poniej przedstawiamy
podstawowe elementy mowy
ciaa, ktre uatwiaj dobr
komunikacj z dzieckiem:
przyjmij przyjazn pozycj
wobec dziecka zni si do
jego poziomu (usid, kucnij, klknij lub po prostu si
schyl);
zawsze zwracaj si do dziecka twarz;
przyjmuj otwart postaw
ciaa zachcajc do kontaktu;
utrzymuj kontakt wzrokowy,
ale nie przygldaj si dziecku
w sposb cigy;
zachowuj miy wyraz twarzy;
zwracaj si do dziecka uywajc spokojnego i miego
tonu gosu;
uywaj adekwatn do rodzaju komunikacji mimik twarzy.

24 sierpnia
2016,
nrnr17
24 sierpnia
2016,
17(218)
(218)

Proba o powtrzenie lub wyjanienie, powinna mie miejsce wtedy, gdy nie jest si pewnym, czy wypowied dziecka
zostaa dobrze zrozumiana.
Uywaj
zrozumiaych sw
Pamitaj, e dziecko komunikuje si w prosty sposb
i tego oczekuje w zamian. Kiedy si do niego zwracasz, mw
krtko i konkretnie oraz formuuj proste zdania.
Powysze treci zostay opracowane na podstawie
podrcznika operacyjnego:
Zoolandia Dbamy o rozwj
Twojego dziecka.

ZOOLANDIA
ul. Targowa 5
44-300 Wodzisaw lski
tel. 32 454 70 80
e-mail: biuro@zoolandia.eu
www.zoolandia.eu
Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

24 sierpnia 2016, nr 17 (218)

wiadomoci

Z regionu

REGION KOMUNIKACJA

Kiedy przetarg na remont dworca w Raciborzu?


rdo: Silesia Info Transport

Cigle nie ogoszono przetargu na modernizacj dworca kolejowego w Raciborzu.

Pierwsza wizualizacja
dworca PKP w Raciborzu.
katarzyna przypado

Postpowanie przetargowe na modernizacj dworca kolejowego w Raciborzu

R E K L A M A

wizytwki
ulotki >>>

32 414 90 30
533 355 277

Dzia grafiki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl

miao by ogoszone do koca czerwca, jednak, jak informuje Maciej Butowicz z


PKP S.A., w tej chwili opracowywana jest jeszcze aktuali-

zacja koncepcji przebudowy


obiektu, ktra jest zwizana
z konsultacjami spoecznymi
przeprowadzonymi w maju
na wniosek prezydenta mia-

sta. Jednoczenie PKP opracowuje dokument okrelajcy


zasady oraz priorytety realizacji zada inwestycyjnych w
latach 2016-2023, w zwizku

z czym weryfikowane s rwnie harmonogramy rozpocztych wczeniej zada inwestycyjnych. Prowadzone s


rwnie rozmowy z zarzdc

infrastruktury, spk PKP


Polskie Linie Kolejowe, w celu uzgodnienia zakresu wsppracy przy modernizacji stacji
kolejowej.

10 Z regionu

zdrowie

24 sierpnia 2016, nr 17 (218)

REGION ZDROWIE

<< GazetaInformator.pl

REGION ZDROWIE

Zadyszka? Skoki cinienia? Napa- Ostrzegaj przed gron


dowe koatania serca? potrzeba chorob wi
pomocy specjalisty
Wzrasta zagroenie wystpienia w Polsce afrykaskiego

Najbardziej zagroeni rozwojem choroby wiecowej s


mczyni w wieku 40-55 lat.
Wystpowanie choroby wyranie ronie z wiekiem w grupie
osb starszych zapadalno na
t chorob jest dla obu pci podobna. Nie jest to jednak choroba jedynie osb w podeszym
wieku. W krajach rozwinitych
choroba wiecowa dotyka ludzi
coraz modszych. W wikszoci
przypadkw przebiega bezobjawowo a jej pierwsze widoczne
dla nas objawy mog by fatalne doprowadzaj do zawau
minia sercowego lub, w najgorszym przypadku, do zgonu.
W wikszoci przypadkw
choroba wiecowa ma podoe
miadycowe. W prawidowych

warunkach istnieje rwnowaga midzy dopywem krwi do


serca, a jego potrzebami, ktre
znacznie rosn podczas wysiku
fizycznego. Wskutek rnych
zaburze dochodzi do niewystarczajcego dostarczania tlenu i zwizkw energetycznych
w stosunku do aktualnego zapotrzebowania minia sercowego.U ludzi z miadyc w
cianie naczy wiecowych,
podobnie jak w cianach innych
ttnic, tworz si blaszki miadycowe, ktrych obecno
powoli prowadzi do zwenia
wiata naczy i upoledzenia
dopywu krwi do serca.
Kiedy warto zgosi si do
specjalisty? Jeeli obserwujesz
u siebie: ble wysikowe w klatce piersiowej, duszno w czasie normalnej aktywnoci yciowej, napadowe koatanie serca,
istotne pogorszenie wydolnoci fizycznej, niekontrolowane

zwyki cinienia ttniczego czy


zasabnicia. Specjalici poradni kardiologicznej NZOZ Kardio-Plus zapraszaj do w peni
wyposaonych pracowni, gdzie
wykonywane s wszystkie niezbdne badania. Jak zapewnia
kierownik poradni, kardiolog
dr n. med. Witold Streb Poradnia dysponuje dwoma aparatami UKG, a nasza pracownia, jako jedyna w subregionie,
posiada certyfikat Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
PORADNIA
KARDIOLOGICZNA
KARDIO-PLUS
ul. Rybnicka 64, 44-310 Radlin
Tel. 505 388 736, 32 733 00 81
www.kardioplus.pl
Artyku sponsorowany

pomoru wi. Lokalizowane s kolejne ogniska tej choroby.


W zwizku z wzrastajcym
zagroeniem wystpienia w
Polsce afrykaskiego pomoru
wi, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu przekazuje
hodowcom informacje, co czyni w przypadku stwierdzenia
choroby.
Kraj, w ktrym wystpi
ASF naraony jest na bardzo
due straty ekonomiczne w
przemyle misnym oraz hodowli, powodowane wstrzymaniem obrotu i eksportu
wi, misa wieprzowego oraz
produktw pozyskiwanych od
wi, a take padniciami wi
i kosztami likwidacji ognisk
choroby. ASF dotyczy wi zarwno w duych, jak i maych
gospodarstwach.
Niedawno w Polsce w woj.
podlaskim po raz kolejny zlokalizowano ogniska tej choroby. W zwizku z przesuwaniem
si granic tego obszaru w kierunku poudniowym, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu przypomina, e kady
niepokojcy przypadek zachorowa lub zwikszonych upadkw w stadach trzody chlewnej
naley zgasza do Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Kontakt: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu, ul. Katarzyny 6, 47-400

REGION ZDROWIE

Fot. PIXABAY

ALZHEIMER. BEZPATNE WARSZTATY I SZKOLENIA

Fundacja KTOTO organizuje cykl bezpatnych


szkole wraz z warsztatami dla opiekunw, rodzin, kadry i wolontariuszy z rehabilitacji osb
niepenosprawnych z powodu choroby Alzheimera.

Fundacja KTOTO-Zrozumie Alzheimera jest mod organizacj pozarzdow,


ktra powstaa po osobistych
dowiadczeniach w opiece nad
chorob Alzheimera. Nasz
misj jest wsparcie opiekunw w opiece nad chorymi
oraz propagowanie wiedzy

na temat choroby, diagnostyki, sposobw leczenia, opieki


nad chorym na Alzheimera i
demencj podkrela prezes
fundacji Jerzy Duda. Autorski projekt fundacji "I Opolska Akademia opiekunw,
rodzin, kadry i wolontariuszy
osb chorych na Alzheimera,
demencj pt. "Alzheimer i Ja
- razem zrozumiemy" jest to
cykl bezpatnych szkole wraz
z warsztatami, ktre obejm
problematyk zwizan z chorob Alzheimera, wyzwaniami stojcymi przed rodzin
zarwno w sprawach opieki
jak i rehabilitacji. - Istotnym
tematem jest "Opiekun i jego trudna rola" i odpowied
na pytanie jak opiekun moe
zadba o siebie, by nie dopuci do wypalenia psychicznego w trudnej pracy zwizanej z
opiek - zaznacza szef organi-

zacji. Podczas warsztatw bd wiczenia z zakresu m.in.


arteterapii, sensoryczne wiczenia usprawniajce, trening
racjonalnej terapii zachowa.
Projekt finansowany jest
przez Samorzd Wojewdztwa Opolskiego ze rodkw
PFRON i objtych jest nim 8
miast wojewdztwa opolskiego. Jednym z nich jest Kdzierzyn-Kole. Cykl warsztatw i
szkole ruszy we wrzeniu.
Szkolenie z warsztatami trwa
7 godzin. W szkoleniach mog uczestniczy opiekunowie,
rodziny, kadra, wolontariusze
opiekujcy si osobami chorymi na Alzheimera, demencj.
Osoby chcce uczestniczy w
projekcie proszone s o kontakt: fundacja.ktoto@onet.eu,
tel. 792 47 27 36.
j

WODZISAW LSKI ZDROWIE

Miasto dopaca do szczepie


Dzieci zameldowane w Wodzisawiu l., ktre urodziy si
w 2014 roku, mog skorzysta z wsparcia wodzisawskiego magistratu.
Rodzice dzieci zameldowanych w Wodzisawiu l. i urodzonych w 2014 roku, ktrzy
zdecyduj si na zaszczepienie
dziecka przeciwko meningokokom, ponios 50 proc. kosztw.

Rodziny posiadajce kart Rodzina 3+ mog liczy na cakowite pokrycie kosztw przez
miasto.
Program realizuje NZOZ
"Na eromskiego" w Wodzi-

sawiu lskim (ul. eromskiego 18A, budynek poradni mieci si za aptek caodobow
Vivax). Liczba szczepionek jest
ograniczona. Decyduje kolejno zgosze. Meningokoki

wywouj seps oraz zapalenie


opon mzgowo-rdzeniowych.
Szczepienie poprzedzone jest
konsultacj z lekarzem pediatr.
j

Fot. PIXABAY

Choroby niedokrwienne serca, ze swoimi nastpstwami zawaem serca i niewydolnoci serca, s powodem najczstszej
mierci Polakw. To zdecydowanie pierwszy zabjca powodujcy porwnywaln liczb zgonw, co wszystkie nowotwory
zoliwe razem wzite.

Kraj, w ktrym wystpi ASF, naraony jest na bardzo due


straty ekonomiczne w przemyle misnym oraz hodowli.
Racibrz, tel./fax. 32/4154903,
32/4154613, numer wew. dla
fax 17, pon.-pt. 7:30-15:30
Tel. alarmowy na wypadek
wystpienia chorb zakanych:
514 282 134 (ca dob):
Za winie zabite, poddane
ubojowi oraz pade w wyniku
R E K L A M A

zastosowanych zabiegw nakazanych przez IW przy zwalczaniu afrykaskiego pomoru


wi przysuguje odszkodowanie ze rodkw budetu pastwa.
ps

GazetaInformator.pl >>
WODZISAW LSKI

24 sierpnia 2016, nr 17 (218)

RODZINA

wiadomoci

Z regionu 11

WODZISAW LSKI EDUKACJA

Szkoa
dla rodzicw

Wsparcie finansowe
dla biedniejszych uczniw
Kto moe ubiega si o pomoc Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej, ktre oferuje dwie

krystyna stanik

Powiatowy Specjalistyczny Orodek Wsparcia dla


Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Wodzisawiu lskim rusza z projektem Szkoa dla
rodzicw. Podczas cyklicznych spotka bdzie mona zdoby wiedz z zakresu
problematyki wychowawczej
oraz komunikacji midzy rodzicami a dziemi.
Pomys na szko
wzi si ze zgaszanego nam
coraz czciej przez rodzicw problemu niedogadywania si z dziemi. Gdy w
czasie rozmw gbiej wchodzilimy w temat, czsto okazywao si, e podstawowym
problemem jest nie brak komunikacji w rodzinie, ale jej
niedostosowanie do poziomu
wszystkich jej uczestnikw.
Inaczej mwic, rodzice komunikujc si z dziemi,
czsto nie potrafi dobra
metody tej komunikacji odpowiedniej do wieku i etapu
rozwoju dziecka, a to klucz
R E K L A M A

Fot. freepik.com

Podczas cyklicznych spotka bdzie


formy wsparcia: stypendium szkolne o charakterze socjalnym i zasiek szkolny.
mona zdoby wiedz z zakresu probleRegulamin przyznawaIstnieje moliwo zo- sku w imieniu penoletniego skodawc - w tym przypadku
matyki wychowawczej oraz komunikania stypendiw socjalnych enia wniosku rwnie za ucznia), dyrektora szkoy.
gdy stypendium przyznane
cji midzy rodzicami a dziemi.
oraz zasikw szkolnych przez pomoc tradycyjnej poczStypendium szkolne jest jest na wicej dzieci naley

do wielu problemw w rodzinie wyjania Celina Uherek-Biernat, dyrektor PSOW.


W ramach projektu odbdzie si dziesi cotygodniowych spotka trwajcych 3-4
godziny. Pierwsze spotkanie organizacyjne odbdzie
si 21 wrzenia w siedzibie
orodka przy ul. Waowej 30
(tzw. stary szpital w Wodzisawiu l.). Osoby zainteresowane udziaem proszone
s o potwierdzenie przybycia pod numerem telefonu:
32 4556032 do 15 wrzenia.
Udzia w Szkole dla rodzicw jest darmowy.

Miejski Orodek Pomocy


Spoecznej w Wodzisawiu l.
przedstawia si nastpujco.
Stypendium szkolne o
charakterze socjalnym
1 wrzenia 2016 roku rozpoczyna si nowy rok szkolny
2016/2017. Osoby chcce skorzysta z pomocy w formie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniw
zamieszkaych na terenie
miasta Wodzisawia lskiego s zobowizane do pobrania wniosku oraz pozostaych
dokumentw w Miejskim
Orodku Pomocy Spoecznej
w Wodzisawiu lskim, ul.
Daszyskiego 3 (Biuro Obsugi Klienta) lub na stronie internetowej Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej www.
mops.wodzislaw-slaski.pl /
zakadka druki/. W nowym
roku szkolnym 2016/2017 zostao wprowadzonych kilka
zmian dotyczcych skadania
wniosku, a mianowicie: wprowadzony zosta nowy wzr
wniosku o przyznanie pomocy w formie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym,
a take nowy wzr wniosku o
przyznanie zasiku szkolnego;
nie obowizuj druki tj.: postanowienie - opinia w sprawie przyznania stypendium/
zasiku szkolnego - dla szk,
proba o przekazywanie stypendium/zasiku szkolnego
na rachunek bankowy oraz
wzr zawiadczenia o dochodach; w dalszym cigu obowizuje KATALOG wydatkw
podlegajcych refundacji. Wypeniony wniosek wraz z kompletem dokumentw naley
zoy w nieprzekraczalnym
terminie od 1 wrzenia 2016
roku do 15 wrzenia 2016 roku
w Miejskim Orodku Pomocy
Spoecznej, ul. Daszyskiego
3 (od poniedziaku do rody w
godzinach od 8.00 do 14.30,
w czwartek w godzinach od
8.00 do 16.30, w pitek w godzinach od 8.00 do 12.30)

ty, poczty elektronicznej jak


i przez stron http://epuap.
gov.pl. Aby mona byo zoy
wniosek do urzdu konieczne jest zaoenie bezpatnego
konta uytkownika na platformie ePUAP. W celu przesania
wniosku mona skorzysta z
instrukcji umieszczonych na
stronie projektu ePUAP. Stypendium szkolne moe otrzyma ucze znajdujcy si w
trudnej sytuacji materialnej
wynikajcej z niskich dochodw na osob w rodzinie, w
szczeglnoci gdy w rodzinie
wystpuje: bezrobocie, niepenosprawno, cika lub
dugotrwaa choroba, wielodzietno, brak umiejtnoci
wypeniania funkcji opiekuczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a take
gdy rodzina jest niepena lub
wystpio zdarzenie losowe.
Miesiczna wysoko dochodu na osob w rodzinie ucznia
uprawniajca do ubiegania
si o stypendium szkolne nie
moe by wiksza ni kwota
514,00 z netto na 1 osob w
rodzinie. Dochd oblicza si
na podstawie art. 8 ust. 3-13
ustawy o pomocy spoecznej
(Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z
pn. zm.).
Kwota przyznanego stypendium szkolnego jest zalena od wysokoci wykazanego
dochodu na czonka rodziny (zgodnie z regulaminem
udzielania pomocy materialnej): dochd od 0,00 z do
150,00 z przyznawana jest
kwota wynoszca 150 % zasiku rodzinnego; dochd od
150,01 z do 250,00 z przyznawana jest kwota wynoszca 100 % zasiku rodzinnego;
dochd powyej 250,00 z
przyznawana jest kwota wynoszca 80 % zasiku rodzinnego. Stypendium szkolne
jest przyznawane na wniosek:
rodzicw niepenoletniego
ucznia, penoletniego ucznia
(rodzic nie moe zoy wnio-

przyznawane w formie pokrycia poniesionych kosztw


na cele edukacyjne: cakowitego lub czciowego pokrycia kosztw udziau ucznia w
zajciach edukacyjnych lub
wyrwnawczych, w tym w
szczeglnoci kosztw dojazdw oraz kosztw udziau w
zajciach jzykowych, komputerowych, artystycznych,
sportowych oraz w innych
patnych zajciach edukacyjnych, a take cakowitego lub
czciowego pokrycia kosztw
pobytu na tzw. zielonej szkole, bd innych wyjazdach
w tym wycieczkach o charakterze edukacyjnym, obozach naukowych, wyjciach
do kin czy teatrw; cakowitego lub czciowego pokrycia kosztw zakupu pomocy
o charakterze edukacyjnym,
w tym w szczeglnoci zakup
podrcznikw (take uywanych), lektur, sownikw, tornistrw, przyborw szkolnych,
pomocy dydaktycznych, stroju
sportowego na zajcia wychowania fizycznego, wzgldnie
innych pomocy naukowych
i dydaktycznych poszerzajcych i pogbiajcych wiedz
i zdolnoci uczniw wg katalogu wydatkw podlegajcych
refundacji; cakowitego lub
czciowego pokrycia kosztw zwizanych z pobieraniem
nauki poza miejscem zamieszkania, w tym w szczeglnoci na dojazdy do i ze szkoy
rodkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowanie w bursie, internacie lub na stancji,
wzgldnie na ywienie w stowkach szkolnych i internatu
(dotyczy uczniw szk ponadgimnazjalnych oraz suchaczy
kolegiw).
Z uwagi na fakt, e stypendium szkolne przyznawane
jest w formie pokrycia poniesionych kosztw, istnieje konieczno zbierania faktur i
imiennych rachunkw (wystawionych na dziecko lub wnio-

kadorazowy koszt potwierdzi na odrbnych fakturach,


zawiadczeniach bd rachunkach) za poniesione koszty na
cele edukacyjne wg katalogu
wydatkw podlegajcych refundacji.
Data wystawienia dokumentw
potwierdzajcych
poniesione wydatki na cele
edukacyjne powinna zawiera si w okresach od wrzenia 2016 roku. Istnieje moliwo zakupu podrcznikw
uywanych. W sytuacji kupna
podrcznikw uywanych od
osoby fizycznej nieprowadzcej dziaalnoci gospodarczej,
poniesiony wydatek mona
udokumentowa umow kupna sprzeday. Tel. kontaktowy - 32 455 62 00; 32 455 34
51 oraz 32 455 35 57; wew. 38
(osoba do kontaktu Mariola
Rogaliska).
Zasiek szkolny
Zasiek szkolny moe by
przyznany uczniowi znajdujcemu si przejciowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Zdarzeniem losowym jest np.
mier rodzica, poar, powd
lub klska ywioowa. O zasiek szkolny mona ubiega si
w terminie nie duszym ni
dwa miesice od wystpienia zdarzenia uzasadniajcego przyznanie tego zasiku.
Aby uzyska pene informacje
oraz otrzyma wniosek o przyznanie zasiku szkolnego, naley zgosi si do Miejskiego
Orodka Pomocy Spoecznej,
ul. Daszyskiego 3, lub pobra
wniosek ze strony internetowej Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej www.mops.
wodzislaw-slaski.pl /zakadka
druki/. Tel. kontaktowy - 32
455 62 00; 32 455 34 51 oraz
32 455 35 57; wew. 38 (osoba
do kontaktu Mariola Rogaliska).
j

PRZEWZ OSB
POLSKA-NIEMCY-POLSKA
Polska-Niemcy
WYJAZDY Z POLSKI
w niedziel, wtorki i pitki.
POWROTY Z NIEMIEC
w poniedziaki, rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529

www.przewozyosobpolska.pl

12 Z regionu

ogoszenia.GazetaInformator.pl

dodaj bezpatne ogoszenie w internecie

CENNIK OGOSZE:
drobne:

tekstowe 6 z w ramce 10 z
moduowe: tekstowe 20 z graczne 35 z
FINANSE

Potrzebujesz pomocy w skompletowaniu dokumentw kredytowych?


Zastanawiasz si, ktry kredyt w
twojej sytuacji jest najkorzystniejszy? Zadzwo a przyjedziemy z pomoc! Profesjonalna pomoc w wyborze najlepszej oferty na rynku!
Mobilny doradca kredytowy przyjedzie do Ciebie i pomoe ci skompletowa wszystkie potrzebne dokumenty! Tel. 722 108 795.

W przypadku kiedy masz wypowiedziane kredyty, poyczki, wynagrodzenie zostao zajte przez
Komornika zgo si do nas. Zajmujemy si: umarzaniem wszelkich dugw, wstrzymywaniem
postpowania komorniczego lub
windykacyjnego, czyszczeniem
BAZ BIK, BIG, KRD, ERIF. Zapraszam do kontaktu telefonicznego.
Tel. 726 504 071.

na kolorowym tle 14 z

NIERUCHOMOCI
Wynajm 2 pokoje najlepiej kobiecie samotnej pracujcej. Pokoje w domu prywatnym w Wodzisawiu. Dostp do kuchni i
azienki, w cenie dostp do internetu. Pokoje czciowo umeblowane. Cena 600 z + media. Kontakt telefoniczny: 509 037 229.
adne mieszkanie do wynajcia
w spokojnej okolicy w Wodzisawiu lskim. Bardzo dobra lokalizacja, blisko centrum miasta.
Dogodne poczenia komunikacyjne. Skada si z dwch pokoi,
kuchni, azienki. Widok na ogrd,
nieumeblowane. Umowa na czas
nieokrelony. Tel. 500 211 155.
Wynajm adny pokj w centrum
Wodzisawia lskiego. Cena:
500z. Tel. 784 639 735.

PRACA
Dam prac osobie po szkole gastronomicznej, kelnerskiej lub
handlowej. Informacje pod numerem telefonu 602 703 731.
Zajm si dzieckiem, mam rwnie dwoje dzieci, wic dowiadczenie posiadam, okolice Rydultowy Ligonia, wynagrodzenie do
dogadania si, mog opiekowa
si dzieckiem nawet u mnie w
mieszkaniu razem z moimi dziemi. Tel. 784 403 628.
Poszukuj chtnego do prac na
budowie zbrojarza, murarza a
przede wszystkim chtnego i
uczciwego pracownika. Tel. 792
553 002.
Zlec roboty malarskie: zabudowy g-k rur i kanaw, skrobanie
starej farby klejowej, gruntowanie, gadzie gipsowe, malowanie
cian i sutw farbami akrylowymi, 3000 z/mies. Tel. 500 404
800.
Szukam pracy jako niania dla
twojego dzieciaczka od wrzenia
2016r :) ,opiekowaam sie dziemi 1-12 mies oraz 1-3 lat. Mam
sporo cierpliwoci, wolny czas.
Do tego dodam ze jestem punktualna. W razie wszelkich szczegw prosz o napisanie wiadomoci SMS odpowiem jak wrc

SPRZEDAM
SAMOCHD
Ford Fiesta MK6 rok 2006.
Udokumentowany przebieg: 150 tys. km. Diesel
1.4. Zadbany, ekonomiczny, wszystkie wymiany na
bieco. Oferta prywatna.
Zapraszam do ogldania.
Tel. 512 333 512.

24.08... poniewa jestem teraz za


granica i nie mog odbiera telefonw.
Serwis samochodowy zatrudni
blacharza oraz lakiernika samochodowego na dogodnych warunkach. Okolice Wodzisawia
lskiego. Tel. 609 122 490.
Poszukuj opiekunki do dzieci 2,5
i 6 lat. Praca w godzinach rannych
lub wieczornych. Prosz dzwoni
po 17-tej. Tel. 509 223 478.
Poszukuj osoby do opieki nad
chopcami w wieku 7 i 11 lat.
Chopcy s samodzielni chodzi
tylko o obecno osoby dorosej
w mieszkaniu. Praca od 08 sierpnia w godzinach 21:30-6:00. A od
wrzenia od 5:00-8:00. Mile widziana osoba starsza okolic Orowca.Tel. 784 642 153.

ul. w. Jana 16 Wodzisaw lski


tel. 533 399 344, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)

Kupi dziak budowlan lub


grunt poniej kl 4 nadajcy si
do rekreacji .Dziaka ta powinna
znajdowa si w promieniu nie
dalej ni 10 do 15 min spaceru z
os.30-lecia PRL .Powinna mie
dojazd najlepiej utwardzony i
by uzbrojona w sie energetyczn. Okoo 800m2 i cena okoo 25
000z. 509 249 767
Sprzedam gara murowany z kanaem w cigu garazow nie pitrowy na ul. Leszka. 20 tys. z, 721
218 311.
Wynajme mieszkanie, osiedle
Piastow. Kuchnia umeblowana,
lazienka wykafelkowana. Pokoj
czciowo umeblowany. Centralne ogrzewanie z cieplowni. 31m2,
850z, tel. 699 348 988

MOTORYZACJA
Pranie tapicerki samochodowej,
czyszczenie wntrza. Pranie odbywa si za pomoc odkurzacza piorcego- Karcher SE 4001.
Kompleksowe czyszczenie trwa
okoo 1-2 dni. Moliwo wyprania podsutki (zaley od materiau, samochodu). Cena zaley
od: koloru wntrza, zabrudzenia,
wielkoci samochodu oraz wielu
innych czynnikw. Czyszczenie
wntrza ok. 120 z/auto. Tel.
796 899 338.

Sprzedam za 3 tys. samochd


osobowy marki VW POLO trzy
drzwiowy, poduszki powietrzne, centralny zamek kierowany pilotem, ksika serwisowa,
wspomaganie kierownicy, auto
uytkowane przez kobiet, garaowane przez cay rok, po odpaleniu zapalia si kontrolka check
nie zdiagnozowano polecam. Tel.
663 112 300
SERWIS
SAMOCHODOWY

Sprzedam felgi aluminiowe do


golfa 4, octavia, bora, seat toledo,
leon, szt 4 rozmiar 15 cali, et38.
Tel. 503 941 965.

naprawy gwne i biece


diagnostyka komputerowa

Sprzedam radio samochodowe


rmy Life tec na usb karta pamieci i cd. Tel. 796 311 483.

Ndza, ul. Sobieskiego 16


Czynne: pn.-pt .8:00-17:00
sob. 8:00-14:00

Kamil Majcher

tel. 513 369 298

Nieodpatny odbir starych mebli


(bez obi materiaowych!), pane-

Fachowo i tanio wykafelkuj ciany, podogi, poo panele, wytapetuj, pomaluj, wykonuj szafy
na wymiar, kuchnie itd. Tel. 600
319 825 lub 664 956 380.
Serdecznie zapraszam wszystkie Panie na manicure i pedicure
hybrydowy, elowy, biologiczny.
Jeeli ktra z Pa nie ma moliwoci dojazdu do mnie, bad ma
w domu mae dzieci mog przyjecha, po wczeniejszym uzgodnieniu:) Tel. 667 026 326.

USUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE
Zygmunt Banik
kompleksowe
wykoczenia wntrz
Tel. 694 403 205

KOMIS
od A-Z
(Kup, Sprzedaj)

Dla Ciebie mie,


Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj
Przynie sprawisz
Komu rado.
Zapraszamy
od pn.-pt.: 9:00-16:00
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 10
(naprzeciw byego Jaworu)
Tel. 660 287 150
797 638 860

RNE
Zapraszam na masa: klasyczny, limfatyczny, relaksacyjny.
Czciowy lub caociowy. Plecy
(40z). Profesjonalnie, posiadam
kozetk i mog do domu pacjenta
przyjecha, lub w gabinecie w Raciborzu moliwo dogadania
si. Tel. 504 355 510.

li ciennych i podogowych, pyt


wirowych, drewnianego ogrodzenia , desek , ram okiennych
itp. Odbieram na terenie Rydutw (z okolic wasny dowoz). Tel.
506 304 768.

Firma STACH-DREW

oferuje: drewno kominkowe,


drewno opaowe
w dobrej cenie.

Rzuchw, ul. Rybnicka 61


Tel. 512 271 815
32 430 10 45.

Skad znajduje si
z tyu budynku.

Wyremontuje od A do Z Kafelkowanie, tapetowanie, malowanie i


wszelkie prace stolarskie. Tel. 664
956 380.
Wykonujemy remonty domkw
dziakowych a take wystawiamy
nowe , zarwno murowane jak i
szkieletowe. Nasza rma wykonuje remonty dachu, elewacji, wntrz
a take instalacji. zapewniamy
materia . wystawiamy FV vat .
nasze usugi cechuj si dokadnoci , dbamy o kady detal aby
Twj domek dziakowy by taki jak
zapragniesz. Tel. 606 118 496.
Odbior zom wszelkiego rodzaju:
stare AGD, uprztn strychy, piwnice, wycigam stare piece CO,
wycinam zbdne konstrukcje. Tel.
692 829 491

ODZIE ROBOCZA
ARTYKUY BHP, P.PO.,
SPAWALNICZE, CHEMIA
GOSPODARCZA,WE.
Racibrz, ul. E ichendorffa 12
tel./fax 32 440 30 36
kom. 512 936 444
www.deln-raciborz.pl

PRANIE DYWANW
TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, TAPICERKI
MEBLOWEJ, POLEROWANIE MASZYNOWE,
PASTOWANIE,
CZYSZCZENIE
CIAN I ELEWACJI

Tel. 32 763 40 43
Kom. 504 412 875
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 46
www.green-clean.pl

GazetaInformator.pl >>

Kultura 5

24 sierpnia 2016, nr 17 (218)

RYDUTOWY HISTORIA

Znamienne 92 Dni
Prawie 3 miesice zamknite w godzinie prawdziwy i przeraajcy obraz opowiadajcy o obozie koncentracyjnym
w Rydutowach poruszy widowni.
justyna koniszewska

Przed wzruszon publicznoci zaprezentowaa si Grupa Trzymajca Teatr. Prace


nad spektaklem trway od maja. Scenariusz zosta oparty na
autentycznych wypowiedziach

byych winiw obozu, ktre zostay uyte w spektaklu.


Dziki temu widowisko stao
si doskonaym poczeniem
dwiku, obrazu oraz gry aktorskiej.

Rydutowianie,
ktrzy
powicili czas modym ludziom, ktrzy wsptworzyli
wydarzenie na pewno nie poaowali swojej decyzji. Kady
obserwator z przeraeniem

oraz dreszczami podziwia aktorw na scenie. Warto rwnie wspomnie, e w latach


1942-45 stworzono w Rydutowach pi obozw.
Fot. Justyna Koniszewska

Pnym wieczorem 19
sierpnia na parkingu Rydutowskiego Centrum Kultury
odby si spektakl pt. 92 dni

o obozie koncentracyjnym w
Rydutowach. Przedstawienie opowiada histori 92 dni
funkcjonowania rydutowskiej filii obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.

Czas skutecznie wymaza wiedz na temat obozu koncentracyjnego w Rydutowach, na miejscu kani za powstao osiedle mieszkaniowe. Jedyn pozostaoci po tych wydarzeniach jest osiedlowy pomnik, nazwa ulicy i kilka akapitw w ksikach opisujcych histori miasta. Modzi artyci wraz z reyserk i scenarzystk Katarzyn Chwaek-Bednarczyk przypomnieli, e warto
mwi o rzeczach trudnych i zapomnianych.
R E K L A M A

Zobacz sal szkoleniow

6 Ekologia

24 sierpnia 2016, nr 17 (218)

<< GazetaInformator.pl

EK LOGIA
GODW EKOLOGIA

Godw gmina z zielonym certykatem


KATARZYNA CZY

Wedug raportu wiatowej Organizacji Zdrowia


(WHO) Godw zajmuje 8.
miejsce wrd miejscowoci z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Unii
Europejskiej.
Tymczasem
Polska Izba Ekologii i Platforma Producentw Urzdze Grzewczych na Paliwa Stae wyrniy gmin
zielonym certykatem za
wspieranie nowoczesnych i
ekologicznych rozwiza w
zakresie ogrzewania. Jak to
moliwe? Wjt gminy, Mariusz Adamczyk, zwraca uwag, e jedn z przyczyn tak
wysokiej pozycji w rankingu
WHO moe by... lokalizacja
punktu pomiarowego: Nasze miejscowoci s bardzo
zanieczyszczone i naley nad
tym ubolewa. Jest nam naprawd przykro, e zajmujemy sme miejsce w UE. Ale
trzeba pamita, e taki wynik moe by te rezultatem
tego, e punkt pomiarowy jest
zlokalizowany wanie na terenie naszej gminy. Nie zmienia to jednak faktu, e wci
musimy pracowa nad popraw jakoci naszego powietrza.
Wrd gwnych larw
walki o czystsze rodowisko
wjt wymienia modernizacj budynkw mieszkalnych
oraz cig edukacj. Gmina
od wielu lat korzysta z do-

stpnych rodkw unijnych


oraz wsparcia Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dziki
dotacjom i poyczkom z
WFOiGW
wymienilimy
ju okoo 300 rde emisji, przeprowadzilimy te
szereg modernizacji budynkw publicznych wyjania
wjt. W latach 2007-2015 na
dziaania zwizane z ograniczeniem niskiej emisji w latach wydano 3 779 714,03 z
z czego 2 009 122,96 z stanowio wsparcie WFOiGW
w Katowicach. W ostatnich
latach udao si zmodernizowa m.in. kilka szk podstawowych na terenie gminy, budynek stray poarnej
czy orodek kultury. Obecnie
trwaj prace nad projektami
kolejnych remontw. Oprcz
wymiany rde energii obejmuj one rwnie wymian
okien, docieplenie stropodachw i elewacji zewntrznej.
Najwaniejszym
problemem pozostaje jednak
kwestia ogrzewania domw
jednorodzinnych. Z jednej
strony mieszkacy gminy systematycznie wymieniaj okna
czy instaluj panele fotowoltaiczne, ale z drugiej wci
trudno przekona wiele osb,
e to, czym i w jaki sposb
pali si w piecach, ma negatywny wpyw na nasze zdrowie. Czsto mwi si, ze

truje nas czeska elektrownia,


ale niestety prawda jest taka,
e trujemy siebie sami opowiada Mariusz Adamczyk.
Gros osb uwaa, ze jak kupi mu lub ot za 200 z to
zaoszczdzi. Ale po pierwsze
dziki nowym piecom zuywa
si mniej opau, a po drugie
to wanie rodzaj tego opau
wpywa na stan powietrza.
Inn wan kwesti jest
te palenie mieci. Teraz
kady paci za wywz odpadw, niezalenie od tego ile
ich jest. A mimo to s ludzie,
ktrzy wol spali w piecu
swoje mieci ni wyrzuci je
do kuba. Trudno przekona
ich, e w ten sposb szkodz
samym sobie, swoim dzieciom i ssiadom rozkada
rce Adamczyk. Jego zdaniem, trzeba wic wci edukowa mieszkacw oprcz
ulotek informacyjnych, gmina zachca do udziau w spotkaniach np. na temat spalania od gry bardziej
wydajnego i przyjaznego do
rodowiska. Optymizmem
napawa jednak fakt, e pilotaowy program likwidacji niskiej emisji prowadzony przez
WFOiGW cieszy si zainteresowaniem mieszkacw
gminy i moe by kolejnym
elementem sucym poprawie jakoci powietrza.
Kompleksowy plan dziaa na rzecz czystego powietrza przedstawiono w gmin-

Fot. Katarzyna Czy

Certykat Ekologiczna gmina. Ogrzewamy z gow tra wanie do Godowa za wspieranie nowoczesnych
i ekologicznych rozwiza w zakresie ogrzewania na terenie gminy.

Powszechna opinia, e to przede wszystkim Czesi zatruwaj gmin Godw, nie jest
zdaniem wjta, w peni uprawniona. Niestety, przede wszystkim trujemy siebie sami,
palc mieci w gospodarstwach domowych mwi Mariusz Adamczyk.
nym Programie Ograniczania
Niskiej Emisji. W dokumencie wymienia si nastpujce sposoby realizacji zaoe
programu:
uwiadomienie mieszkacom Gminy zagroe rodowiskowych wynikajcych
z prowadzenia nieracjonal-

nej gospodarki energetycznej w budynkach,


wskazanie kierunkw dziaa prowadzcych do optymalizacji zuycia energii na
cele grzewcze, w tym wykorzystania odnawialnych rde energii,
wskazanie korzyci eko-

nomicznych na etapie eksploatacji wysokosprawnych


urzdze,
wytworzenie mechanizmu
zacht nansowych dla
przyspieszenia procesu modernizacyjnego (pod wzgldem energetycznym) w budynkach.

REGION FUNDUSZE UNIJNE

Fundusz przeszkoli zainteresowanych POIi


WFOiGW w Katowicach
zamierza bezpatnie przeszkoli podmioty zainteresowane udziaem w unijnym
Programie Operacyjnym Infrastruktura i rodowisko.
Szkolenia na temat dziaania Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie
konurbacji lsko-dbrowskiej, realizowanego w ramach I osi priorytetowej
(Zmniejszenie emisyjnoci
gospodarki), odbd si 25
sierpnia (temat: poddziaanie 1.7.3 - Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej
Kogeneracji ciepa i energii elektrycznej w konurbacji lsko- dbrowskiej) i 8

wrzenia (omwienie poddziaa 1.7.2 - Efektywna dystrybucja ciepa i chodu w konurbacji lsko- dbrowskiej,
1.7.3 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej Kogeneracji ciepa i energii elektrycznej w konurbacji
lsko- dbrowskiej) w Centrum Biurowo-Szkoleniowym
w Katowicach.
Zakres szkolenia obejmuje m.in. zakres wsparcia, ktre mona uzyska w ramach
Programu, zasady aplikowania o unijne rodki nansowe, obowizki benecjentw
czy praktyczne wskazwki
dotyczce wypenienia wniosku.

Podstawowym celem PO
Infrastruktura i rodowisko
2014-2020 jest wspieranie
gospodarki, ktra efektywnie korzysta z zasobw i jest
przyjazna dla rodowiska
oraz sprzyja spjnoci terytorialnej i spoecznej. Do dziesiciu osi priorytetowych naley m.in. rozwj transportu
kolejowego w Polsce, wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia i
wspomniane ju zmniejszenie emisyjnoci gospodarki.
O wsparcie mog ubiega
si (w zalenoci od obszaru
prowadzonej dziaalnoci)
jednostki samorzdu terytorialnego, mae, rednie i due

Treci zawarte w publikacji nie stanowi ocjalnego stanowiska organw


Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

przedsibiorstwa, organizacje spoeczne, instytucje kultury, nauki, edukacji i ochrony zdrowia, suby publiczne
oraz administracja publiczna,
zwizki wyznaniowe i przedsibiorstwa, ktre realizuj
cele publiczne.
Informacje na temat Funduszy Europejskich przyznanych Polsce przez Uni Europejsk oraz roli WFOiGW w
Katowicach w realizacji POIi w naszym wojewdztwie
s udzielane telefonicznie,
osobicie w siedzibie Funduszu lub za porednictwem
poczty elektronicznej.
KC

Fot. WFOiGW w Katowicach

25 sierpnia i 8 wrzenia w katowickim Centrum Biurowo-Szkoleniowym odbd si spotkania


dla potencjalnych benecjentw Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko.

WFOiGW w Katowicach po raz kolejny peni funkcj


instytucji wdraajcej dla dziaa w ramach POIi. W
poprzedniej perspektywie nansowej (lata 2007-2013)
koordynowa dziaania w ramach 2 osi priorytetowych:
1. Gospodarka wodno-ciekowa i 2. Gospodarka
odpadami i ochrona powierzchni ziemi (dla projektw o
wartoci poniej 25 mln euro).

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 7

24 sierpnia 2016, nr 17 (218)

LYSKI PLAC OBOK UG 26 SIERPNIA

MSZANA PRZY OSP 26 SIERPNIA

WODZISAW LSKI 10 WRZENIA

14 EDYCJA MAGII ROCKA


2016 W LYSKACH

AKCJA KRWIODAWCZA
PRZY OSP W MSZANIE

III WODZISAWSKA
NOC TEATRW

Festiwal Magia Rocka trwa


nieprzerwanie od 14 lat. Wydarzenie stao si jednym z najwaniejszych wydarze rockowych na lsku. 26 sierpnia
ma miejscowo Lyski nieopodal Rybnika opanuj fani rocka z caej Polski. Do tej
pory, na scenie gocio pra-

wie szedziesit najznamienitszych gwiazd polskiej oraz


zagranicznej sceny rockowej.
W tym roku zagraj midzy
innymi: Chemia, Jelonek czy
Oddzia Zamknity. Gwnym
sponsorem jest Gmina Lyski
wraz z wjtem oraz Starostwo
Rybnickie na czele ze starost.

26 sierpnia zachcamy do
udziau w akcji krwiodawczej
w ambulansie RCKiK na parkingu przed OSP w Mszanie
(ul. Tuskera 6). Akcja trwa bdzie w godz. od 9:00 do 14:00.
Honorowym dawc krwi moe
zosta kady zdrowy czowiek
w wieku od 18 do 65 lat (nowi
dawcy do 60 lat). Przychodzc
odda krew, naley mie przy
sobie dowd osobisty i by
po lekkostrawnym, ubogim

w tuszcze posiku. Ju dzie


przed oddaniem krwi naley pi wicej pynw, najlepiej
sodkich. 24 godziny przed oddaniem krwi nie spoywa napojw alkoholowych.

MARKLOWICE UG 11 WRZENIA

XXII DOYNKI
W GMINIE MARKLOWICE
Patronat medialny:

11 wrzenia na coroczne
doynki zaprasza gmina Marklowice. W programie wydarzenia przewidziano uroczyst
msz doynkow, tradycyjny,
barwny korowd doynkowy,
zawody konne, liczne konkursy i wystpy oraz zabaw taneczn dla najwytrwalszych

uczestnikw imprezy. Wrd


atrakcji znajdzie si midzy
innymi konkurs na najlepsz,
najciekawsz czy najoryginalniejsz kompozycj z kapusty
oraz najpikniejsz doynkow dekoracj posesji. Szczegowy program wydarzenia
znajduje si na plakacie.

10 wrzenia wodzisawska
starwka stanie si scen dla
aktorw teatralnych. Organizatorzy zapewniaj moliwo
obcowania ze sztuk teatraln
przez kilka godzin. W trakcie
wydarzenia zaprezentuje si
midzy innymi Walny Teatr z

Warszawy ze spektaklem dla


dzieci, Teatr Clas'sic Ballanga
czy Teatr Wodzisawskiej Ulicy. Organizatorem wydarzenia
jest Stowarzyszenie Nasz Wodzisaw. Projekt wspnansowany przez miasto Wodzisaw
lski.

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
26-27 SIERPNIA RYNEK PSZW
W dniach 26-27 sierpnia miasto Pszw zaprasza mionikw
motocykli i dobrej zabawy na II Polsko-Czeski Piknik Motocyklowy, ktry odbdzie si na rynku. W pierwszym dniu
imprezy zagra czeski zesp Paint i kino plenerowe. Pocztek o
godz. 19:00. W drugim parada, koncerty zespow G5, Blant,
The Last Ride.
27 SIERPNIA RADLIN
27 sierpnia burmistrz miasta Radlina serdecznie zaprasza
na Radliskie Doynki 2016. W programie wydarzenia
przewidziano uroczyst msz doynkow, tradycyjny, barwny
korowd doynkowy, liczne wystpy oraz zabaw taneczn dla
najwytrwalszych uczestnikw imprezy. Pocztek o godz. 13:00.
27-28 SIERPNIA UL. BEMA RYDUTOWY
27 i 28 sierpnia miasto Rydutowy serdecznie zaprasza na
obchody XXIV Dni Miasta. W programie 2-dniowej imprezy
przewidziano m.in. koncert Orkiestry KWK Rydutowy-Anna,
wystp zespou tanecznego orkiestry Sukces, koncert Aleksandry Szwed & The CzadMakers a najwiksz gwiazd wydarzenia bdzie Mrozu. Jak co roku, Dni Rydutw bd odbyway
si na terenach rekreacyjnych przy ul. Bema.
27-28 SIERPNIA RYNEK RYDUTOWY
Podczas obchodw XXIV Dni Rydutw (27-28 sierpnia),
na parkingu rydutowskiego rynku, odbdzie si III edycja
Rydutowskiej Wampiriady. Honorowym dawc krwi moe
zosta kady zdrowy czowiek w wieku od 18 do 65 lat (nowi
dawcy do 60 lat). Kady dawca, w cigu doby, ktra poprzedza oddanie krwi, musi wypi 2 litry pynw, nie moe w tym
czasie spoywa alkoholu i powinien by wypoczty. Nie moe
rwnie by przezibiony.
27-28 SIERPNIA
STADION KUNIA RACIBORSKA
W ostatni weekend wakacji Miejski Orodek Kultury Sportu i
Rekreacji w Kuni Raciborskiej zaprasza na imprez z okazji
poegnania lata. W sobot wystpi artyci MOKSiR i Andrea Lattari, a gwiazd wieczoru bdzie zesp Freaky Boys. W
niedziel o godz. 14:00 odbdzie si XVIII Rajd Rowerowy. Od
16:00 bdzie mona posucha artystw MOKSiR oraz zespow 17 Rano i Biegnij Grubasie, Biegnij. Gwiazdami wieczoru
bd Liber, Ola Nizio i Mateusz Ziko. Wstp 5 zotych.
28 SIERPNIA PSZW
28 sierpnia odbd si doynki miejskie w Pszowie. Organizatorzy zapowiadaj szereg atrakcji. Doynki rozpocznie uroczysta msza w. w bazylice pw. NMP. Uroczystoci na pszowski
rynku rozpoczn si okoo godz. 15:15.
3 WRZENIA
TRZY WZGRZA WODZISAW LSKI
3 wrzenia w amteatrze Rodzinnego Parku Rozrywki odbdzie si Narodowe Czytanie Quo Vadis. Pocztek o
godz. 15:00. Rozpocznie prezydent miasta Mieczysaw Kieca.
Jak zapowiadaj organizatorzy podczas Narodowego Czytania
aktorzy teatru Classic Ballanga wykonaj inscenizacj do

fragmentw adaptacji Quo vadis Tomasza Burka. Podczas


imprezy odbd si te: koncert Miejskiej Orkiestry Modzieowej Camerata Novum pod kierunkiem Henryka Krtkiego,
kiermasz ksiek i konkursy ze znajomoci dziea.
3 WRZENIA WODZISAW LSKI
3 wrzenia w godzinach od 9:00 do 14:00 odbywa si bdzie
akcja honorowego krwiodawstwa na terenie Wodzisawia l. W ramach akcji przewidziano liczne atrakcje, takie jak
losowanie dobrze wyposaonych apteczek, szkolenia i wiczenia z pierwszej pomocy czy zabawy rysunkowe dla najmodszych. Honorowym dawc krwi moe zosta kady zdrowy
czowiek w wieku od 18 do 65 lat. Patronat honorowy nad
zbirk krwi obj Starosta Wodzisawski oraz prezydent Wodzisawia l. Organizatorem wydarzenia jest Grupa Muszkieterw i Polski Czerwony Krzy.
3-4 WRZENIA ZAMEK PIASTOWSKI RACIBRZ
3 i 4 wrzenia na dziedzicu Zamku Piastowskim w Raciborzu
odbdzie si festiwal kulinarny zlot food truckw. Biorce udzia w zlocie mobilne bary bd si charakteryzoway
rnorodnoci menu. Cao bdzie podzielona na trzy strefy:
strefa food truck od 15 do 20 samochodw, strefa dj i strefa
chillout (z kcikiem i atrakcjami dla najmodszych).
3 WRZENIA ZAMEK PIASTOWSKI RACIBRZ
3 wrzenia odbdzie si V edycja Narodowego Czytania,
w ktr wczy si rwnie Zamek Piastowski. Od 17:00 do
18:00 na zamkowym dziedzicu fragmenty powieci Quo vadis Henryka Sienkiewicza bd czytali artyci Teatru Amatorskiego Na Zamku.
3 WRZENIA
PRZYSTA KAJAKOWA RACIBRZ
3 wrzenia o godz. 20:00 na przystani kajakowej nad Odr Pedro y Mari, czyli Maria Kudeka-Gonet (piew, et poprzeczny,
shaker) i jej brat Piotr Kudeka (gitara) zagraj koncert pod
nazw Bossa nova noc. Duet specjalizuje si w muzyce
brazylijskiej: bossa-nova, samba, muzyce penej soca i radoci. Wstp wolny.
3 WRZENIA RUINY ZAMKU TWORKW
Modzieowa Rada Gminy Krzyanowice zaprasza na zakoczenie wakacji z gmin Krzyanowice, ktre odbdzie
si 3 wrzenia przy ruinach zamku w Tworkowie. Pocztek o

Zobacz zapowiedzi

godz. 17:00. Gwiazd wieczoru bdzie zesp Tabu, ktry zagra


koncert o godz. 21:30.
4 WRZENIA BOISKO LKS RUDA KOZIELSKA
4 wrzenia w Rudzie Kozielskiej odbd si doynki gminne
gminy Kunia Raciborska. O 11:00 na placu OSP odbdzie
si msza wita. Po czci ocjalnej i przemarszu na tereny rekreacyjne LKS Ruda Kozielska rozpocznie si cz artystyczna, podczas ktrej wystpi: orkiestra KWK Rydutowy, zesp
taneczny Sukces, Smerfy z przedszkola w Rudach, Leszek
Filec i wokalistki z Kuni Kultury. Zostanie wybrana rwnie
najpikniejsza korona doynkowa. Wieczorem bdzie mona
bawi si przy muzyce zespou Fuego.
3-4 WRZENIA MOK RADLIN
Miejski Orodek Kultury w Radlinie zaprasza na wyjazdowy plener malarsko-fotograczny cieki, ogrody,
pejzae lskie, ktry odbdzie si w dniach 3, 4 wrzenia
na terenie gminy Krzyanowice. Zgoszenia naley nadsya do
29 lipca.
10 WRZENIA WDK CZYOWICE
10 wrzenia w czyowickim Wiejskim Domu Kultury odbd
si warsztaty muzyczno-plastyczne dla osb pracujcych z dziemi, studentw i osb poszukujcych
inspiracji do pracy z dziemi. W programie midzy
innymi prezentacja ciekawych urzdze do obrbki papieru
do wykorzystania na zajciach z dziemi, scenariusze zaj
zwizane z jesieni i lenymi mieszkacami czy rne aktywnoci muzyczne zwizane tematycznie z pracami plastycznymi. Realizatorem zaj jest Centrum Edukacji Artystycznej
Muzylek Moni.
10 WRZENIA
TRZY WZGRZA WODZISAW LSKI
10 wrzenia od godziny 15:00 w wodzisawskim Rodzinnym
Parku Rozrywki Trzy Wzgrza odbdzie si wydarzenie pt.
Grilluj z nami stowarzyszeniami. Celem wydarzenia jest
promocja dziaajcych na terenie Powiatu Wodzisawskiego
stowarzysze. Podczas trwania tego eventu, bdzie mona dowiedzie si do jakiego stowarzyszenia mona doczy, by rozwija swoje pasje w okrelonym kierunku. Ponadto od godziny
17:00, zorganizowany zostanie grill, ktry pozwoli zintegrowa
si wszystkim uczestnikom.

R E K L A M A

SALA SZKOLENIOWA do wynajcia!


RACIBRZ CENTRUM
(dogodny dojazd, parking, media)
Idealna na: kursy, szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
Tel. 533 362 362

8 Rozrywka

24 sierpnia 2016, nr 17 (218)

GMINA GORZYCE IMPREZY

wizytwki 32 414 90 30
ulotki >>> 533 355 277

Dzikowali za urodzaje

Fot. Justyna Koniszewska

Gorzyckim rolnikom nie przeszkodzi deszcz podczas


tegorocznych doynek. Barwny korowd, ktry nie mia
koca podziwiao wielu mieszkacw gminy.
JUSTYNA KONISZEWSKA

21 sierpnia o godzinie 11:00


mieszkacy gminy Gorzyce rozpoczli tegoroczne wito plonw. Uroczystoci rozpoczy
si Msz wit w rogowskiej
wityni. Nastpnie w strugach
deszczu, ale w znakomitych humorach, wyruszy barwny korowd doynkowy. Udzia w nim

Zobacz ca fotorelacj

Uroczyste wito plonw jest obrzdowym zakoczeniem zbioru podw ziemi.


Dzikczynienie za zebrane plony, rado z owocw cikiej pracy, szacunek dla tradycji i
chleba tworz istot tej prastarej uroczystoci.
wzio 12 soectw gminy Gorzyce. Tegoroczne witowanie odbyo si w piknym plenerze, na
tak zwanych Stawach w Besznicy. Wodarze miasta skierowali do wszystkich zebranych,

a w szczeglnoci do rolnikw,
ciepe sowa uznania i wyrazy wdzicznoci oraz wrczyli
wyrnienia dla najlepszych w
tym roku rolnikw. Nie mogo
zabrakn symbolicznego prze-

kazania chleba z rk starostw


doynek. W wydarzeniu udzia
wzili midzy innymi: senator
Adam Gawda, posanka Gabriela Lenartowicz czy wicestarosta Grzegorz Kamiski.

R E K L A M A

ART. BHP
P. PO
SPAWALNICZE
CHEM. GOSPODARCZA
WE
www.delfin-raciborz.pl
Godziny otwarcia:
pn.-pt. 8:00-16:00
sob. 9:00-13:00

47-400 Racibrz
ul. Eichendorffa 12
Tel./fax (32) 415 29 34
(32) 430 30 36
Kom. 512 936 444

<< GazetaInformator.pl

Dzia graki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl