You are on page 1of 16

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.
Kdzierzyn-Kole

CZYTAJ OBOWIZKOWO
Biece
i archiwalne
numery

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 5 padziernika 2016 | Nr 20 (221)

GazetaInformator.pl

Pene wydanie na:

GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE POLICJA

Nowe oblicze Azotoru

22-LATEK PODPALA
STERTY SOMY

Fot. Katarzyna Solarz

Ciki sprzt wkrtce wkroczy na teren byego kpieliska na Azotach przy


ulicy Mostowej. Powstaje tam nowy kompleks basenowy, ktrego otwarcie
planowane jest na listopad 2017 roku.

Fot. KPP w Kdzierzynie-Kolu

KDZIERZYN-KOLE INWESTYCJE

Policjanci
zatrzymali
mczyzn podejrzanego
o ostatni seri podpale,
kradzie i wamanie.
W ostatnim czasie straacy wielokrotnie interweniowali w zwizku z podpaleniami stert somy, skadowanych
na polach. Policjanci ustalili,
e podejrzanym o 6 podpale
jest 22-letni mieszkaniec powiatu kdzierzysko-kozielskiego. Od kwietnia spono okoo 3500 balotw somy
Takiego widoku na dotychczasowym kpielisku w Azotach ju nie bdziemy oglda. Star nieck basenow i brodzik
widoczny na zdjciu zastpi nowoczesny kompleks basenowy.
KATARZYNA SOLARZ

Niedawno wadze miasta


spotkay si z przedstawicielami rmy Erbud z Rybnika,
ktra wybuduje Kdzierzysko-Kozielskie Centrum Aktywnoci. Inwestycja jest na
etapie prac projektowych, ale
jak informuje wykonawca, niebawem na teren wkrocz budowlacy.
Ju wkrtce przejdziemy
do etapu rozbirkowego, prace
bardzo dynamicznie postpuj,
cho zycznie tego nie wida.
To trwa, bo do tej pory musielimy zrobi szczegowe ekspertyzy, sprawdzi wytrzymao
obiektu (budynek po byym
hotelu Balaton, ktry zostanie
zaadaptowany na cz kompleksu przyp. red.) i stworzy
konkretny projekt. Ju niedugo mieszkacy zobacz tu budowlacw, ktrzy wkrocz do

akcji powiedzia projektant


KKCA, Andrzej Truszczyski.
Jak zapewnia Dagmara
Wonica, prezes rmy Erbud,
inwestycja zostanie wykonana
w zapowiedzianym terminie.
Obiekt powstanie w
miejscu istniejcego budynku
i zostanie rozbudowany o dodatkow hal, gdzie bdzie si
znajdowa basen kryty. Wewntrzna hala basenowa ma
by podzielona na stref sportow z basenem trzytorowym,
basenem rekreacyjnym oraz
wypywowym i brodzikami
dziecicymi, znajdujcymi si
w czci centralnej. Na basenie
rekreacyjnym znajd si takie
atrakcje jak: masaery, leanki, tor z przeszkodami, tzw.
rwca rzeka, hutawka wodna
czy grota wrae. Wewntrz
budynku bd rwnie rnego
rodzaju sauny (ska, parowa,
infra red, czyli tzw. sauna na

podczerwie), groty z lodem,


wanny jacuzzi czy strefy wypoczywalni z pijalni sokw, a
take bar bistro. Wykorzystany zostanie rwnie dach budynku, na ktrym ma by taras
saunowy. Nowy obiekt bdzie
mia due zaplecze techniczne,
zostanie rozbudowany o parking, komunikacj poarow i
transportow. Wewntrz znajdzie si rwnie centrum edukacyjne dla dzieci, czyli tzw.
may alchemik.
Chcielibymy maksymalnie wykorzysta potencja
istniejcego budynku, tak by
wpisa si w pierwotn infrastruktur. W zwizku z tym
rozbirki bd czciowe.
Zmodernizujemy to, co mona wykorzysta z istniejcej
konstrukcji i nadamy temu now funkcj. Szkieletowa konstrukcja tego budynku daje
moliwo dalszej eksploata-

cji, badania wykazay, e jest


ona solidna powiedzia projektant KKCA, Andrzej Truszczyski.
Z kolei na zewntrz istniejc nieck zastpi basen odkryty z brodzikiem i rnymi
atrakcjami przeznaczonymi
zarwno dla dzieci, jak dorosych. Pozostan rozlege strefy
do wypoczynku, leakowania,
i rekreacji. Plac do siatkwki,
wodny i suchy plac zabaw dla
dzieci, dua zjedalnia czterotorowa.
Z zewntrz budowla ma
nawizywa do gospodarczego
charakteru miasta, ktre yje z
przemysu chemicznego. Brya
budynku ma przypomina budow atomu.
Wodarze stawiaj na odtworzenie charakteru miasta,
dlatego w wygld budynku
chc wpisa jego chemiczny
klimat.

oraz 120 drewnianych palet.


Straty poniesione przez rolnikw zostay wstpnie oszacowane na ponad 200 tys. z.
To nie jedyne przewinienia
22-latka. Mczyzna jest rwnie podejrzany o wamanie i
kradzie. Zatrzymany usysza
8 zarzutw, zosta tymczasowo aresztowany na 3 miesice, grozi mu do 10 lat pozbawienia wolnoci.
MN

KDZIERZYN-KOLE EKOLOGIA

UWAGA!
SKAENIE BENZENEM
Lista objaww zatrucia
benzenem, ostrzeenie o
niebezpieczestwie zgonu
w przypadku zbyt wysokiego stenia ulotki informacyjne tray do wielu
mieszkacw Kdzierzyna-Kola.
Spis objaww przewlekego i ostrego zatrucia benzenem jest niepokojco dugi.
Tre kolportowanej na terenie
miasta ulotki wzbudza wrd
mieszkacw Kdzierzyna-Kola wiele obaw, tym bardziej, e czytamy w niej take o
moliwoci natychmiastowego
zgonu w przypadku przyjcia
zbyt duej dawki niebezpiecznej substancji. Co wicej, broszurka jest sygnowana herbem
miasta, co moe sprawia wra-

enie, e rozpowszechnia je
kdzierzyski magistrat. To
nieprawda wyjania rzecznik Urzdu Miasta, Jarosaw
Jurkowski: Samorzdowi
rwnie zaley na penym informowaniu spoeczestwa w
zakresie zanieczyszczenia powietrza benzenem i dziaa podejmowanych w celu zmniejszenia jego emisji. Apelujemy
jednak, aby przy wszelkich podejmowanych oddolnie akcjach
bazowa na sprawdzonych informacjach, bez wprowadzania
mieszkacw w bd i wywoywania ich niepotrzebnego zaniepokojenia.
KC
Czytaj rwnie na str. 2

R E K L A M A

kasy dla kadego


Bingo XL
Klasyka
gatunku

Terminale patnicze

Czytaj rwnie
str. 2-3

dzia Plusy dla Biznesu

Najtaniej w regionie

Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47


Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18
Wodzisaw l. ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88

2 Druga strona

5 padziernika 2016, nr 20 (221)

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE SPRAWY KONTROWERSYJNE

Komitet Ochrony Powietrza mwi nie przekroczonym


steniom benzenu
Mieszkacy Kdzierzyna-Kola wzili sprawy w swoje rce i chc wsppracowa z samorzdowcami nad popraw
jakoci powietrza. Spraw przekroczonych ste benzenu bada Wojewdzki Inspektorat Ochrony rodowiska.
katarzyna solarz

Podczas ostatniej sesji Rady


Miasta w kozielskim magistracie toczya si duga, bo ponad
piciogodzinna dyskusja na temat benzenu, ktry od kilku tygodni jest na jzykach wszystkich mieszkacw. Zawizay
si dwie organizacje spoeczne, ktrych celem jest ustabilizowanie zej sytuacji powietrza
w rejonie Kdzierzyna-Kola.
To zaoony niedawno przez
kilku modych ludzi Komitet
Ochrony Powietrza i dziaajca
gwnie w mediach spoecznociowych grupa Benzen w Kdzierzynie-Kolu. KOP goci
na ostatniej sesji miejskiej.
Jestemy ludmi, ktrzy
si zrzeszyli ze wzgldu na to,
e niepokoi nas sytuacja, ktra
ma miejsce, jeeli chodzi o zanieczyszczenie powietrza w Kdzierzynie-Kolu. Grono naszego komitetu w aden sposb nie
jest zwizane politycznie. Nazywamy si KOP i jestemy zwykymi ludmi, ktrzy yj w tym
miecie i maj mae dzieci. Zaley nam na wsplnym dobru
przez ograniczenie emisji benzenu, niskiej emisji i pyw zawieszonych - przedstawi swoje
argumenty zebranym Miosz
Bro -Zaski z KOP-u.
Mimo, e dopuszczalne,

rednioroczne normy dla benzenu (5 mikrogramw) w Kdzierzynie-Kolu nie s przekroczone, to wystpuj tzw. piki, czyli
chwilowe stenia przekraczajce ustalon norm. To wanie
owe piki rejestrowane przez stacj pomiarow na osiedlu Piastw pokazay midzy 10 a 16
wrzenia wielokrotne przekroczenia norm poziomu benzenu.
Raz na urzdzeniu pomiarowym byo a 212 mikrogramw
benzenu na metr szecienny.
Mieszkacy skrzyknli si na forach internetowych, komentowali kadego dnia jak wysokie
jest stenie, informowali by nie
otwiera okien, by kobiety ciarne zaniechay wychodzenia z
domu, by nie puszcza dzieci do
szk i przedszkoli.
Problem z utrzymaniem
standardw powietrza w Kdzierzynie-Kolu wystpuje co najmniej od kilkunastu lat i nie dotyczy tylko benzenu, ale te pyu
zawieszonego PM 10 i PM 2,5. W
zwizku z tym, e normy rednioroczne dotyczce benzenu s
spenione, nie powsta dotychczas aden program naprawczy
dotyczcy tej substancji chemicznej mwia podczas sesji
prezydent Sabina Nowosielska.
Jestem zadowolona, e mieszkacy organizuj protest w sprawie zanieczyszczenia powietrza,

bo tym samym zwracaj uwag


nie tylko wadz lokalnych na to,
e miasto ma problem. Z drugiej
strony jestem daleka od tego, eby sia panik, jak to ma miejsce
w rozlepianych na miecie ulotkach, w ktrych pisze si o skaeniu benzenem. Chtnie wysucham rozsdnych argumentw,
bo te mam nadziej, e uda nam
si wykry truciciela. Prosz pozwoli nam dziaa i nie rozpowszechnia nieprawdziwych
informacji na temat benzenu
mwia m.in. Nowosielska.
Jak poinformowaa prezydent, miasto podpisze umow z
firm, ktra przeprowadzi badania okrelajce, w ktrym miejscu wystpuje zagroenie, gdzie
jest najwicej pikw. W tym celu
zostanie zakupionych kilkanacie urzdze pomiarowych, ktre zostan ustawione w rnych
punktach miasta. Ponadto wadze miasta chc przeznaczy 30
tys. z z budetu miasta na badania profilaktyczne dla mieszkacw pod ktem zawartoci fenoli
w organizmie. Badaniu bdzie
si mg podda kady, kto wyrazi na nie ch. Kwota, jaka zostaa na ten cel przeznaczona,
powinna wystarczy na przebadanie ok. 1000 osb powiedziaa prezydent.
Spraw
przekroczonych
norm benzenu zainteresowa si

rwnie Wojewdzki Inspektorat Ochrony rodowiska. Jego


pracownicy 16 wrzenia bez adnego zawiadomienia weszli na
teren tych kdzierzyskich zakadw, gdzie potencjalnie moe
by uywany benzen. Jednoczenie organ ten zoy zawiadomienie o podejrzeniu popenienia przestpstwa do prokuratury
rejonowej w Kdzierzynie-Kolu.
Jak zaznaczy obecny na
ostatniej sesji Wojewdzki Inspektor Ochrony rodowiska,
Krzysztof Gaworski powodem
niezapowiedzianej wizyty nie
byo naruszenie przepisw dotyczcych przekroczenia normy
redniorocznej, ale to, e okresowe wzrosty ste (piki) zarejestrowane od 9 do 16 wrzenia
pojawiy si obok siebie codziennie.
To byo podstaw do zoenia doniesienia do prokuratury i wysania moich ludzi do
szeciu zakadw na terenie Kdzierzyna-Kola oraz do zakadw koksowniczych w Zdzieszowicach by przeprowadzi
niezapowiedzian kontrol. Te
kontrole trwaj i bd trwa
jeszcze przez jaki czas, do momentu wyjanienia sprawy, a to
dugotrway proces.
Gaworski poinformowa te,
e przy okazji prowadzonych
kontroli stwierdzono funkcjo-

KOMENTARZ NA GORCO
Krzysztof Gaworski
Wojewdzki Inspektor
Ochrony rodowiska
Nasze niezapowiedziane wejcie na teren zakadw
wstrzymao na jaki czas wystpowanie wysokich, chwilowych ste benzenu, ale nie
rozwizao problemu. Naszym
celem jest usunicie przyczyny wystpowania tego zjawiska, a nie chwilowe wyciszenie sprawy. Podejrzewamy, e
najbardziej prawdopodobn
przyczyn wystpowania wysokich ste jest fakt uzyskiwania oszczdnoci w procesie
technologicznym kosztem rodowiska i zdrowia ludzi. ()
Zawory pomiarowe na insta-

lacjach, czy tzw. stokarzach nie


s opomiarowane. () Procesu pozbywania si niezutylizowanych resztek po procesach
technologicznych nie uruchamia przysowiowy pan Janek,
ktry otwiera i zamyka zawr,
bo przy tego typu instalacjach
sterowanych elektronicznie
byoby to do uciliwe. ()
Poza tym np. kade rozlanie
szkodliwej substancji zgodnie
z prawem powinno by zgoszone do WIO- u, a takich
zgosze nie mielimy. Docieraj do nas z kolei maile od
mieszkacw ze wskazaniem
pewnych (podejrzanych ?)
miejsc i my te miejsca sprawdzamy.

nowanie nowego podmiotu, o


ktrym mao kto wie, a ktry w
produkcji technologicznej prawdopodobnie wykorzystuje benzen. Wejdziemy na teren tego
zakadu zapewni Gaworski.
Warto doda, e temat benzenu trafi te pod obrady Rady Powiatu. Podjto specjaln
uchwa w tej sprawie, ktra
przekazana zostanie premierowi, posom, senatorom, wojewodzie oraz marszakowi wo-

jewdztwa. W trybie pilnym


zostao przesane pismo do
Gwnego Inspektora Ochrony
rodowiska w Warszawie o uyczenie Wojewdzkiej Inspekcji
Ochrony rodowiska w Opolu
urzdzenia pomiarowego, ktre
przeprowadzi dokadny pomiar
benzenu w terenie. Niestety aden z przedstawicieli starostwa
nie stawi si na sesji Rady Miasta, by wsplnie omwi problem.

REGION GOSPODARKA

Kdzierzyn przepaca za energi


Drastyczne obcienie budetu samorzdw grozio do niedawna wielu gminom i innym jednostkom w naszym regionie.
W niebezpieczestwie znalaza si przede wszystkim gmina Kdzierzyn-Kole, ale rwnie kdzierzyski MZK czy MWiK.
Dostawca energii elektrycznej ogosi zaprzestanie dziaalnoci, a dostawca rezerwowy zada wyszych opat za prd.
katarzyna czy

A 38 jednostek samorzdu
terytorialnego, samorzdowych
jednostek organizacyjnych nieposiadajcych
osobowoci
prawnej, samorzdowych osb
prawnych oraz jednostek organizacyjnych Pastwowej Stray
Poarnej z terenu wojewdztwa
opolskiego i lskiego stworzyo
grup, ktrej celem by zakup
energii elektrycznej na jak najkorzystniejszych warunkach.
Znalazy si wrd nich m.in.
Gmina Kdzierzyn-Kole, MZK

i MWiK w Kdzierzynie-Kole,
kdzierzyski Miejski Orodek
Kultury czy Miejska Biblioteka
Publiczna.
Instytucj zamawiajc dostawy energii dla zrzeszonych w
grupie podmiotw bya gmina
Kdzierzyn-Kole. Przetarg na
dostawy prdu w roku 2016 zakoczy si we wrzeniu 2015 r.
Wziy w nim udzia cztery
firmy: PGE Obrt S.A., Energa
Obrt S.A., EcoErgia Sp. z o.o.
oraz Tauron Sprzeda Sp. z o.o.
Najlepsz ofert przedstawia
EcoErgia z siedzib w Krakowie,

Zesp redakcyjny
Pawe Strzelczyk, Anna Burek
Katarzyna Przypado, Marta Nabrdalik
Justyna Koniszewska, Krystyna Stanik, Katarzyna Czy
Skad: Agnieszka Subocz

Redakcje:
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
tel. 77 482 67 47, 533 327 477, 502 21 31 22
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

Dzia grafiki i reklamy:


Martyna Terka-Cebula: 533 355 277
martyna.cebula@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Dominika Rudzka: 797 593 747
dominika.rudzka@gazetainformator.pl
Aleksandra Krasek: 533 399 344
aleksandra.krasek@gazetainformator.pl
Marta Nabrdalik: 733 755 866
marta.nabrdalik@gazetainformator.pl

proponujc cen nisz o ponad


475 000 z od najwyszej opcji
przedoonej przez Tauron.
W padzierniku 2015 r.
wszystkie jednostki organizacyjne powiatu zawary z EcoErgi
stosowne umowy. Od pierwszego stycznia 2016 r. firma EcoErgia rozpocza wic realizacj
powierzonego zadania. Jednak
pod koniec czerwca okazao si,
e spka zaprzestaa dziaalnoci na rynku bilansujcym,
co oznaczao utrat moliwoci
obrotu energi elektryczn.
W lipcu i sierpniu 2016 r.

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.
Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

do jednostek z terenu powiatu


zaczy napywa tzw. umowy
sprzeday rezerwowej wyjania Karolina Kunicka ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu,
ktre rwnie naley do grupy.
Wdroenie sprzeday rezerwowej ma na celu zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej
odbiorcy w przypadku gdy jego dotychczasowy sprzedawca zaprzestanie sprzeday. Naszym sprzedawc rezerwowym
jest firma Tauron Sprzeda
GZE Sp. z o.o.. Sprzedawca rezerwowy nie jest zobowizany
do stosowania stawek ustalonych w umowie z poprzednim
sprzedawc. W istocie stawki za
sprzeda rezerwow byy wysze
od poprzednich dodaje.
Gminom, powiatom i innym podmiotom groziy wic
powane kopoty finansowe.
Podwyka cen mogaby bowiem
obowizywa a do koca biecego roku. Na szczcie jednak
lider grupy, gmina Kdzierzyn-Kole, podja zdecydowane
kroki w celu rozwizania trudnej sytuacji, w ktrej znaleli
si czonkowie grupy. Dziki
zaangaowaniu miasta Kdzierzyn-Kole, jednostki powiatu
byy na bieco informowane o
dziaaniach jakie mona podj

KOMENTARZ NA GORCO
Jarosaw Jurkowski
Urzd Miasta Kdzierzyn-Kole, lider grupy zakupowej
Gmina Kdzierzyn-Kole, odstpujc od umowy z
poprzednim sprzedawc, obciya go karami umownymi
w wysokoci kompensujcej
zwikszone okresowo opaty
za rezerwow sprzeda energii elektrycznej. Jednoczenie,
nie akceptujc stawek sprzeday rezerwowej ustalonych w
taryfie Tauron Sprzeda sp. z
o.o., dziaajc w imieniu swoim i partnerw niezwocznie

rozpocza i przeprowadzia
negocjacje w ramach postpowania o udzielenie zamwienia publicznego w trybie zamwienia z wolnej rki.
W wyniku ww. postpowania podpisano z Tauron Sprzeda sp. z o.o. umow sprzeday energii elektrycznej od daty
jej podpisania do koca 2016
r. , w korzystnej cenie bardzo
zblionej do ceny ustalonej w
obowizujcej uprzednio, rozwizanej umowie na sprzeda
energii w roku 2016 przez firm, ktra utracia zdolno
dalszej realizacji zamwienia.

by zminimalizowa ewentualne straty finansowe tj. w szczeglnoci skrci do minimum


okres trwania sprzeday rezerwowej oraz dochodzi zadouczynienia od firmy EcoErgia.
Lider wystpi take do firmy
Tauron z daniem obnienia
stawek za sprzeda rezerwow.
Poza tym miasto Kdzierzyn-Kole zorganizowao i przeprowadzio dodatkowe zamwienie
grupowe (w trybie zamwienia z
wolnej rki), ktre miao na celu

wyonienie sprzedawcy na okres


do koca 2016 r. tj. na okres w
jakim sprzedawc miaa by pocztkowo firma EcoErgia tumaczy Kunicka.
Dziaania te umoliwiy
podpisanie nowej, korzystnej
umowy ju we wrzeniu 2016
r. Tym razem udao si unikn skandalu, ale moe warto
z tej historii wycign wnioski
na przyszo i pamita, e nie
zawsze wybr najtaszej oferty
jest najlepszym rozwizaniem.

Wiadomoci 3

5 padziernika 2016, nr 20 (221)


KDZIERZYN-KOLE ZDROWIE

KDZIERZYN-KOLE HISTORIA

Fot. Starostwo Powiatowe KK

GMACH STAROSTWA WYBUDOWA JEJ DZIADEK

Pacjenci szybciej wyjd


ze szpitala

Wnuczka pierwszego burmistrza Kdzierzyna-Kola, Urszula Kretschmer


odwiedzia Starostwo Powiatowe.
Obecny gabinet starosty Magorzaty Tudaj by kiedy mieszkaniem burmistrza.
Przed wieloma laty budynek starostwa by otwarty dla
mieszkacw jedynie na parterze, gdzie znajdowa si rwnie posterunek policji oraz
cela zatrzyma. Natomiast na
pierwszym pitrze znajdoway
si pokoje mieszkalne zajmowane przez pierwszego burmistrza, budowniczego dzisiej-

szego budynku starostwa. Jego


wnuczka, Urszula Kretschmer
przekraczajc prg budynku,
poczua si prawie jak u siebie.
Uczucie, ktre towarzyszyo mi przy wejciu do tego gabinetu, to tak naprawd
uczucie wolnoci granic. Uczucie moliwoci przyjazdu i pobytu tutaj, moliwoci poznania ludzi, ktrzy dzisiaj tutaj
pracuj. Ten budynek nierozerwalnie wie si z dziadkiem i
moj rodzin. To on wybudowa to miejsce opowiadaa
dziennikarzom.
mn

KDZIERZYN-KOLE POLICJA

Fot. Starostwo Powiatowe w KK

KRYPTONIM TARCZA

w skrcie

UTRUDNIENIA
W STARYM KOLU
Urzd Gminy Bierawa informuje, e 3 padziernika w miejscowoci Stare Kole rozpocza si
przebudowa drogi wojewdzkiej
nr 408. Ruch odbywa si wahadowo. Kierowcy musz liczy
si z utrudnieniami.

Kdzierzyski szpital wzbogaci si o specjalistyczne


urzdzenie suce do terapii cinieniowej ostrych
i przewlekych ran po urazach.
marta nabrdalik

Urszula Kretschmer wraz z mem odwiedzili Kdzierzyn-Kole w odpowiedzi na zaproszenie Alfonsa Rataja, autora
ksiki o historii miasta.

REGION

Pacjenci nie bd ju musieli czeka w dugich kolejkach, a


po zabiegu prdzej wrc do
domu. Samodzielny Publiczny
Zesp Opieki Zdrowotnej w
Kdzierzynie-Kolu wzbogaci
si o nastpne specjalistyczne
urzdzenie. Suy ono do terapii cinieniowej ostrych i przewlekych ran po urazach.
Metoda ta o 44 procent
przyspiesza proces gojenia si,
zapobiega rozprzestrzenianiu
si zakae, a tym samy redukuje koszty zwizane z hospitalizacj, pacjent po prostu szybciej
wychodzi do domu wyjania
ordynator oddziau chirurgii, dr
Maciej Sawski.

Dziki aparaturze zmniejsza


si rwnie ilo antybiotykw,
ktre musi przyjmowa pacjent.
Bakterie szybko robi si
na nie odporne, co powoduje,
e w pniejszym czasie bardzo trudno leczy si pacjenta,
teraz moemy ich stosowa
duo mniej dodaje dr Maciej
Sawski.
W trakcie uywania aparat
wysysa bakterie z rany pacjenta, jednoczenie korzystajc z
funkcji puczcej, co znacznie
przyspiesza przebieg caego
procesu.
Urzdzenie kosztowao
40 tys. z, szpital kupi je z wasnych rodkw i brokera ubezpieczeniowego mwi dyrektor Marek Staszewski.

Fot. Starostwo Powiatowe w KK

GazetaInformator.pl >>

Mimo niewielkich rozmiarw, ma ogromne


znaczenie. Pacjenci bd
mogli szybciej opuszcza
szpital, bo ich rany bd
si krcej goiy.

KDZIERZYN-KOLE FINANSE

Szansa dla start-upw


Akcelerator innowacji chemicznych im. Marii Curie-Skodowskiej miaby pomc finansowo minimum 20 tzw. start-upom.
Dziki wnioskowi Kdzierzysko-Kozielskiego
Parku
Przemysowego zoonemu przy
wspudziale Instytutu Cikiej
Syntezy Organicznej Blachownia i wsparciu Grupy Azoty Zakady Azotowe Kdzierzyn do
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsibiorczoci start-upy maj
szans na skorzystanie z puli pienidzy w wysokoci 6 mln z.
Start-upy to tymczasowe organizacje lub przedsibiorstwa
najczciej zwizane z nowymi
technologiami, zaoone w celu
znalezienia modelu biznesowego
gwarantujcego ich rozwj.
eby taki biznes mg si
rozwin, potrzebne jest wspar-

cie ze strony duego partnera,


std udzia spek Skarbu Pastwa wyjania Andrzej Krueger, dyrektor ICSO Blachownia w trakcie posiedzenia Rady
Gospodarczej dziaajcej przy
prezydencie miasta.
Specjalici branowi wraz z
finansistami wybior start-upy,
ktre otrzymaj do 250 tys. z.
Oprcz tego, pocztkujcy przedsibiorcy mog liczy na wsparcie
ze strony duego biznesu. Jeli
rokowania bd obiecujce, projekt moe zosta zrealizowany, a
partner udzielajcy wsparcia moe zyska ciekawe rozwizania,
produkty lub usugi dopasowane
do jego konkretnych potrzeb. Na-

tomiast dla pomysodawcy wie


si to z wymiernym zyskiem.
Grupa Azoty bdzie mie
pierwszestwo w zakupie zaznaczy Wiesaw Skwarko, prezes KKPP.
Mamy doktorantw, maj
chci, maj pomysy, niech aplikuj skomentowaa obecna
na posiedzeniu RG Katarzyna
Szwedziak, penomocnik rektora
Politechniki Opolskiej ds. utworzenia wydziau PO w Kdzierzynie-Kolu.
W razie uzyskania grantu, realizacja projektu akceleratora potrwa 15 miesicy.
mn

KDZIERZYN-KOLE AKCJE CHARYTATYWNE

Gwnym celem przeprowadzenia wicze Tarcza byo


sprawdzenie mechanizmw i procedur powoywania
rezerw osobowych do jednostek organizacyjnych policji w
praktyce.
W Kdzierzynie-Kolu odbyy si najwiksze wiczenia policjantw w historii.
W powojennej historii policji zapisze si nowe wydarzenie, ktre miao miejsce dziki wsppracy z administracj
wojskow. Pomysodawc i
koordynatorem dziaa by
Gwny Sztab Policji KGP przy
wsparciu Biura Finansw i Biura Logistyki Komendy Gwnej
Policji.
Gwnym celem przeprowadzenia wicze Tarcza byo sprawdzenie mechanizmw i
procedur powoywania rezerw
osobowych do jednostek organizacyjnych policji w praktyce.
Rezerwici brali udzia w zajciach teoretycznych i praktycznych, zdobywajc wiedz policyjn w trakcie caodniowych
zaj. Uczestnicy poznali rw-

nie zadania oraz obowizki i


uprawnienia osb posiadajcych przydziay organizacyjno-mobilizacyjne do suby w
jednostce organizacyjnej policji przewidzianej do militaryzacji. Rezerwici zostali rwnie zaznajomieni z zakresem
przydzielonych zada subowych, podstawami prawnymi
zwizanymi z zapewnieniem
bezpieczestwa i porzdku
publicznego w miejscu penienia suby, a take z zasadami
oraz przypadkami stosowania
rodkw przymusu bezporedniego.
W caym przedsiwziciu
brali udzia rwnie obserwatorzy, w tym starosta Magorzata
Tudaj i przedstawiciele urzdu
miasta.
mn

Gorczka Zota 2016


W Kdzierzynie-Kolu zebrano 12,5 tys. z, to najlepszy wynik
na Opolszczynie.
Zarzd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzya podsumowa tegoroczn edycj konkursu Gorczka Zota. W 47
miejscach na terenie Kdzierzyna-Kola zbierano pienidze dla dzieci potrzebujcych
pomocy. Do akcji wczyy si
placwki owiatowe, instytucje,
firmy, a take osoby prywatne.
W Kdzierzynie-Kolu
zebrano 12,5 tys. z, najwicej

z rejonw na Opolszczynie.
Cae wojewdztwo zebrao 34
tys. z, zajmujc czwarte miejsce w kraju. Za zebrane pienidze ju zorganizowalimy dwie
wycieczki, do kopalni Guido
w Zabrzu i rejs po Odrze, reszt przeznaczymy na doywianie
dzieci w szkoach relacjonowa Ryszard Skorek, wiceprezes zarzdu okrgowego PCK
w Opolu.

Prezydent Sabina Nowosielska docenia dziaania


mieszkacw, ktrzy przyczyli si do akcji.
Maa Opolszczyzna, ale
due serca. Pomaga drugiej
osobie to co piknego. Pomagajmy, bo ludzie na to zasuguj
podsumowaa prezydent.
mn

POLUB NAS NA FACEBOOKU!


QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

KONKURS PLASTYCZNY
Gmina Bierawa zachca do
udziau w konkursie Zdrowie
psychiczne czym jest i jak o
nie dba?. Prace, w postaci plakatu (dowolna forma wykonania), mog by skadane do dnia
10 padziernika 2016 r. w Sekretariacie Urzdu Gminy Bierawa. Elementy, ktre powinny
zawiera prace: tematyka zwizana ze zdrowiem psychicznym i
tematyka zwizana z postawami
prozdrowotnymi wrd dzieci i
modziey.
ZBLIA SI
WIELKIMI KROKAMI
3 padziernika w sali posiedze
Urzdu Gminy Cisek odbyo si
spotkanie z przedstawicielami
Kdzierzysko-Kozielskiego
Parku Przemysowego. Tematem spotkania bya organizacja
wiatowego Tygodnia Przedsibiorczoci w dniach 14 - 18
listopada na terenie Kdzierzyna-Kola oraz przyblienie dziaalnoci Parku Przemysowego.
Adresatami wiatowego Tygodnia Przedsibiorczoci s firmy
dziaajce na terenie Powiatu
oraz modzie szkolna i wszyscy
mieszkacy.
PIERWSZY EKOJARMARK
W drugiej poowie wrzenia
odby si I Ekojarmark organizowany przez Zwizek Midzygminny Czysty Region.
W ramach imprezy odby
si konkurs na Regionaln
Ekorkosztuk, czyli przedmiot wykonany z materiaw
recyklingowych, naturalnych.
Gmin Pawowiczki reprezentoway panie z Koa Gospody
Wiejskich w Trawnikach, ktre
w konkursie zajy III miejsce za
biuteri z zamkw byskawicznych wykonanych przez Renat
Koch.
II GALA POKAZOWA
SPORTW WALKI
2 padziernika w Zakrzowie odbya si II Gala Pokazowa Sportw Walki. Wystpili: sekcja
zapanicza LKS Db Brzenica,
modzi adepci sportu zapaniczego Kunia Talentw, Raciborski Klub Kyokushin Karate
oraz Capoeira Porto De Minas.
SPRZEDA NIERUCHOMOCI GMINNYCH
Wjt Gminy Reska Wie ogosi pity przetarg ustny nieograniczony na sprzeda nieruchomoci stanowicych wasno
Gminy Reska Wie w Pocikarbiu. Przetarg odbdzie si 28
padziernika 2016 r. w budynku
Urzdu Gminy w Reskiej Wsi,
ul. Pawowicka 1, sala nr 20.
TURNIEJ SOECTW
1 padziernika na boisku sportowym w Reskiej Wsi konkuroway ze sob druyny przedstawicieli soectw z gminy Reska
Wie. W ramach Turnieju
Soeckiego zostay przeprowadzone konkursy sportowe, m.in.
przeciganie liny, rzut pik do
kosza, skoki w workach, sztafetowy skok w dal z miejsca, rodzinny slalom z pik non.

4 Zdrowie

5 padziernika 2016, nr 20 (221)

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ MOTORYZACJA
KDZIERZYN-KOLE
NIEPENOSPRAWNO

XV Dzie Godnoci w Kdzierzynie-Kolu


Fot. Starostwo Powiatowe KK

Po raz kolejny na kozielskim rynku osoby niepenosprawne udowodniy, e s pene pasji, energii i optymizmu.
W imprezie wzio udzia ponad 700 osb.

Ewa Haambiec od wielu lat zachca mieszkacw Kdzierzyna-Kola do wczenia si we wspln zabaw z osobami niepenosprawnymi. M.in. za t dziaalno zostaa nominowana
do nagrody LIDER 25-lecia PFRON.
KATARZYNA CZY

Od pitnastu lat w Kdzierzynie-Kolu odbywa si Dzie


Godnoci Olimpiad Specjalnych.
Organizujc festyn, staR E K L A M A

ram si zwrci uwag na nasze


stowarzyszenie: zawodnikw,
trenerw, rodziny, wolontariuszy i przyjaci Olimpiad Specjalnych jako ma spoeczn
ojczyzn mwi Ewa Haambiec, organizatorka imprezy i

dyrektor regionalna Olimpiad


Specjalnych. Spotkalimy si
po to, eby pokaza mieszkacom miasta i wojewdztwa, e
nasi zawodnicy s przyjanie
do wszystkich nastawieni, maj swoje zdanie na kady temat

i realizuj si rwnie przez tego typu przedsiwzicia.


Wsplne witowanie rozpoczto barwnym korowodem,
ktry o godz. 10.00 ruszy spod
ratusza w kierunku rynku. Tam
odby si wystp maoretek i

pokaz karate oraz konkursy


przygotowane przez wolontariuszy z I Liceum Oglnoksztaccego im. Henryka Sienkiewicza.
W jubileuszowym Dniu
Godnoci wzia udzia rekor-

dowa liczba osb na rynku


bawio si bowiem 734 uczestnikw Olimpiad oraz wielu
mieszkacw. Impreza zostaa
objta patronatem Prezydenta
Miasta i Starosty Powiatu.

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 20/2016

GazetaInformator.pl 5 padziernika 2016 nr 20 (221)

KDZIERZYN-KOLE GOSPODARKA

wiatowe wito przedsibiorczoci w Kdzierzynie-Kolu


DOMINIKA RUDZKA

Wydarzenia wiatowego
Tygodnia Przedsibiorczoci (Global Entrepreneurship
Week) w tym roku odbd si
od 14 do 20 listopada. Ta midzynarodowa kampania organizowana jest cyklicznie od
2008 r. w 160 krajach wiata.
W listopadzie kadego roku,
instytucje, rmy i organizacje, ktrym zaley na rozwijaniu wiadomoci gospodarczej
wrd lokalnej spoecznoci,
realizuj rnego rodzaju inicjatywy zwizane z promowaniem przedsibiorczoci.
Dziaania te zakadaj m.in.
organizacj
bezpatnych
warsztatw, szkole i konkursw, dziki ktrym mona
zdoby przydatn wiedz z zakresu zakadania i rozwijania
wasnej dziaalnoci gospodarczej, rozwijania start-upw,
wiadomoci budowania wasnej marki, negocjowania z
pracodawc, budowania sieci
kontaktw czy powrotu na rynek pracy. Po raz drugi z kolei,
obchody wiatowego Tygo-

dnia Przedsibiorczoci zostan zorganizowane rwnie u


nas. Koordynatorem akcji w
wojewdztwie opolskim jest
Kdzierzysko-Kozielski Park
Przemysowy Sp. z o.o. - Jako opolski koordynator akcji
po raz kolejny chcemy pozyska liczne grono partnerw.
Sponsorw oraz lokalnych patronw i wpisa TP jako stay element do kalendarza wydarze biznesowych. W roku
ubiegym udao nam si pozyska 64 partnerw, zorganizowalimy 90 wydarze, w
ktrych w samym tylko Kdzierzynie-Kolu wzio udzia
2000 osb - informuje KKPP
na swojej stronie internetowej.
Co zaplanowano na ten
rok? KKPP zapowiada warsztaty, debaty, spotkania w tematyce: nowoczesnych metod rozwoju biznesu, barier
rozwoju MP, warsztaty dla
modziey z debatowania, po
ktrych bd mogli sprbowa swoich si w debacie pt.
Jak spdza wolny czas, spotkania i warsztaty rozwojowe
dla kobiet, warsztaty rozwojo-

Fot. Fundacja TP

wiatowy Tydzie Przedsibiorczoci to midzynarodowy projekt promujcy wiadomy rozwj, aktywn postaw wobec
ycia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Jak bdzie on obchodzony w stolicy naszego powiatu?

we dla modziey, debata biznesu pt. Wsppracowa czy


konkurowa, prelekcja Moja
droga od sportu do biznesu,
gra giedowa dla modziey.
Mieszkacy caej Opolszczyzny bd mieli szans na
uczestnictwo w wydarzeniach
promujcych wiadomy rozwj, aktywn postaw wobec
ycia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Organizatorzy
podzielili wiatowy Tydzie
Przedsibiorczoci na dni te-

matyczne: 14 listopada - Dzie


Biznesu, 15 listopada Dzie
Rozwoju, 16 listopada Dzie
Warsztatw Rozwojowych, 17
listopada Dzie Sportu, 18
listopada Dzie Modziey.
Pomysodawcami wiatowego Tygodnia Przedsibiorczoci s premier Wielkiej
Brytanii Gordon Brown, prezes amerykaskiej Fundacji
Kauffmana - Carl Schramm i
brytyjska rzdowo-biznesowa
organizacja Make Your Mark.

Oglnopolskim koordynatorem TP w Polsce jest Fundacja wiatowego Tygodnia


Przedsibiorczoci, ktra dy
do stworzenia jak najszerszej
koalicji organizacji, instytucji
i osb, ktre zaangauj si w
organizacj tego przedsiwzicia i popularyzacj idei, jakie
mu przywiecaj.
wiatowy Tydzie Przedsibiorczoci inspiruje i zachca do dziaania dziki
lokalnym, krajowym oraz

midzynarodowym wydarzeniom, majcym pomc kademu z nas odkry w sobie


innowatora i przedsibiorc. Kdzierzysko-Kozielski
Park Przemysowy Sp. z o.o. w
tym roku rwnie zaprasza do
udziau samorzdy, instytucje
samorzdowe, stowarzyszenia
i organizacje biznesowe, wysze uczelnie, urzdy pracy, inkubatory przedsibiorczoci,
instytucje otoczenia biznesu,
media oraz rmy.

R E K L A M A

OBEK, PRZEDSZKOLE, SZKOLNE


Wielkimi krokami zblia si nowy rok szkolny
Warto przyjrze si kilku mitom dotyczcym
ubezpieczenia dzieci w obkach, przedszkolach i szkoach.
Z raportw towarzystw ubezpieczeniowych oraz biura Rzecznika Ubezpieczonych, a take na podstawie sygnaw rodzicw, wyania si do smutny obraz zbudowany z niewiedzy rodzicw o ubezpieczeniach dzieci od nastpstw nieszczliwych wypadkw.
Czy ubezpieczenia w szkoach i przedszkolach s obowizkowe?
Rodzic nie ma obowizku opacania grupowego ubezpieczenia dziecka od nastpstw nieszczliwych
wypadkw oferowanego przez szko. Co wicej, ubezpieczenie, o ktrym najczciej sysz na pocztku roku szkolnego, nie jest ubezpieczeniem obowizkowym. Szkoa nie powinna wymusza, sugerowa
obowizku opacenia tej skadki.
Ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Rodzicielskie poczucie odpowiedzialnoci
podpowiada, e powinno si ubezpieczy dziecko, ale rodzic nie musi korzysta z ubezpieczenia grupowego oferowanego przez szko, wanie dlatego, e bardzo czsto nie wie wtedy, za co paci i ma mocno
utrudnione zaatwianie formalnoci w razie wypadku.
Skoro nie jest obowizkowe, to kupowa je czy nie?
Ubezpieczenie NNW warto wykupi. Mona zrobi to w dowolnym miejscu oraz dowolny sposob.
Zawsze jednak warto zapozna si z warunkami ubezpieczenia. Kryteria, ktre zdecydoway o wyborze
ubezpieczyciela w szkole mog posiada inne priorytety ni rodzica. Szkoa bowiem przyjmowaa oferty
od towarzystwa i spord nich wybieraa. Rodzic jednak ma wiksze pole wyboru. Dzi mona ju rwnie
kupi indywidualne ubezpieczenie NNW przez internet. Np. na platformie bezpieczny.pl rodzic moe
porwna rne warianty ubezpieczenia, jego koszty oraz wysoko wiadcze. Do zawarcia polisy
nie jest wymagany osobisty kontakt z porednikiem ubezpieczeniowym.

PRZY ZAKUPIE ON-LINE NA BEZPIECZNY.PL


SKORZYSTAJ ZE ZNIKI WPISUJC KOD RABATOWY
ZAPAMITAJ SWJ KOD WIELOKROTNEGO UYTKU

25056

TWJ KOD RABATOWY NA

10% ZNIKI

Wicej o zakupie on-line

6 20 03

2 PLUSY BIZNESU

5 padziernika 2016, nr 20 (221)

DLA

<< GazetaInformator.pl

Niezbdnik przedsibiorcy

Pion fiskalny

ledzimy zmiany

Zapytaj o
P R O MO C J E n a
terminale
patnicze

ib.pl

Wszystkie atuty w rku!

Terminale , urzdzenia niefiskalne


terminale patnicze dla kadej brany
czytniki kodw kreskowych
ib.pl
wagi sklepowe, szuflady kasowe

67 47, 697 212 351


raciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

Oprogramowanie dla firm


oprogramowanie magazynowe
oprogramowanie gastronomiczne
aktualizacje, opieka serwisowa
bezpieczestwo danych, backupy
szkolenia i wdroenia
Serwis fiskalny
szkolenia z obsugi kas fiskalnych
naprawa kas i drukarek fiskalnych
KUPUJC

KAS FISKALN

PAKIET REKL AMY

GRATIS!
*)
o 60% wartoci

Zmiany: Wdraanie Jednolitego Pliku


Kontrolnego
Efektem wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego ma by skrcenie
czasu kontroli, zmniejszenie jej uciliwoci oraz obnienie kosztw. Od
lipca, obowizek skadania pliku maj najwiksi przedsibiorcy, od 2017 r.
czeka to rwnie maych i rednich przedsibiorcw. Ministerstwo Finansw
informuje o obowizujcych zmianach.
Fot. PIXABAY

Kasy i drukarki fiskalne


kasy przenone, mobilne
kasy systemowe, sieci kasowe
drukarki fiskalne, niefiskalne
materiay eksploatacyjne, rolki do kas

Od 1 lipca 2016 r. najwiksi przedsibiorcy dziaajcy w


Polsce maj obowizek comiesicznego przekazywania administracji podatkowej danych
dotyczcych podatku VAT w
formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). W pierwszym
okresie sprawozdawczym koczcym si 25 sierpnia, zostao prawidowo zoonych (tzn.
zakoczonych wystawieniem
Urzdowego Powiadczenia
Odbioru) 5770 plikw JPK
VAT o niepowtarzalnych numerach NIP. Analiza danych
zawartych w JPK przyspieszy

identykacje nieprawidowoci w wypenianiu obowizkw


podatkowych.
Od 1 stycznia 2017 obowizkowi skadania JPK bd
podlegay kolejne grupy podatnikw redni i mali przedsibiorcy. Data zoenia sprawozdania za pierwszy okres bdzie
przypadaa 25 lutego 2017 roku. Aby uatwi wykonywanie
tego obowizku Ministerstwo
Finansw udostpni podatnikom bezpatn aplikacj do
skadania sprawozda w tym
formacie. Wykonanie tego
oprogramowania zostao zle-

cone spce Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. Oprogramowanie


bdzie umoliwiao walidacj
danych wejciowych zapisanych w arkuszu kalkulacyjnym, generowanie dokumentu JPK_VAT w oparciu o tak
przygotowane dane, a nastpnie import przygotowanego
dokumentu JPK do Ministerstwa Finansw. Aplikacja zostanie udostpniona do koca
listopada biecego roku.
RDO:
MINISTERSTWO
FINANSW

Wydarzenie: VI Europejski Kongres Maych


i rednich Przedsibiorstw
Warsztaty, kilkadziesit sesji panelowych oraz debaty odbd si w Midzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach i bd trway od 10 do 12
padziernika 2016 roku.
Trzy dni dla innowacji
to haso wiodce VI Europejskiego Kongresu Maych
i rednich Przedsibiorstw,
najwikszego w Europie wydarzenia dla rm tego sektora.
Kongres to trzydniowy cykl
prestiowych spotka wiata biznesu, skierowanych do
wszystkich zainteresowanych
tematyk MP.
Europejski Kongres Maych i rednich Przedsibiorstw to: szansa na skorzystanie z porad ekspertw,
wymiany spostrzee w midzynarodowym gronie i nawizanie licznych kontaktw
biznesowych dziki formule
B2B i B2C; moliwo otrzymania informacji dotyczcych
nowych rde nansowania, zdobycia wiedzy prawnej w zakresie funkcjonowa-

nia MP; okazja do poznania


punktu widzenia specjalistw
biznesu, odznaczajcych si
swoimi osigniciami w Polsce i na wiecie; sposobno
do zdobycia praktycznej wiedzy o nowych rynkach i perspektywach rozwoju.
Uczestnikami Kongresu
mog zosta przedstawiciele
MP, ale take reprezentanci
samorzdw terytorialnych
i gospodarczych, urzdw
pastwowych, instytucji otoczenia biznesu oraz naukowo-badawczych, a take uczelni
wyszych. To take doskonae miejsce dla start-upowcw
czy osb planujcych rozpocz swoj dziaalno gospodarcz. W Kongresie kadego
roku bior udzia take przedstawiciele duych rm i gocie
zagraniczni, ktrzy chtnie

wsppracuj z sektorem MP.


Pord osb wspierajcych idee Kongresu znajduje
si wiele osobistoci dla ktrych rozwj gospodarki jest
traktowany jako priorytet dla
wzrostu i znaczenia kraju na
arenie midzynarodowej. Do
udziau w VI edycji Kongresu zaproszono 14 Komisarzy
unijnych, a take goci z Dyrekcji Generalnych Komisji
Europejskiej i Europejskiego
Komitetu Ekonomiczno-Spoecznego. Kongres objty zosta take patronatem Parlamentu Europejskiego.
Formularz rejestracyjny
oraz szczegowy program
Kongresu: www.ekmsp.eu.
Udzia w wydarzeniu jest bezpatny.
RDO: GAPR

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

ib.pl
Wicej na softib.pl

SOFT-ib Ireneusz Burek, NIP 639-100-40-27


Oddziay:

Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2 | tel. 77 482 67 47 533 355 477


Racibrz, ul. Klasztorna 12 | tel. 32 415 98 18 504 18 18 27
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16 | tel. 32 440 89 88 601 46 20 03
*)

O szczegy promocji pytaj handlowcw.

softib.pl centrumkasskalnych.pl r-media.pl

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU

5 padziernika 2016, nr 20 (221)

DLA

ib.pl

m
ie
k
o
r
im
n
t
a
t
s
o
6
1
0
2
Rok
u
zwolnienia z obowizk
h
c
y
ln
a
k
s
fi
s
a
k
ia
n
a
w
instalo
Po ostatnim zamieszaniu wok tzw. fiskalizacji on-line, obecnie coraz czciej nasi Klienci pytaj, jak
interpretowa informacje, i w roku 2017 przestan obowizywa wszelkie zwolnienia z tytuu rejestracji
za pomoc kas fiskalnych.
Co do zasady, zgodnie z ustaw o VAT, jeli firma sprzedaje towary lub usugi na rzecz osb fizycznych
nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolnikw ryczatowych, jest obowizana do rejestrowania obrotu przy zastosowaniu kasy fiskalnej. Ministerstwo Finansw wprowadzao okresowe zwolnienia z tego obowizku, ktre stopniowo s wygaszane. Jedno z nielicznych, jakie jeszcze funkcjonuje
to zwolnienie z kasy fiskalnej w przypadku osiganych obrotw detalicznych poniej 20 tys. z.
Nierzadko zdarzao si i zdarza do dzi, e przedsibiorcy zaniaj pacone podatki, deklarujc jedynie
cz swojej sprzeday, wanie po to, aby nie przekroczy w roku limitu 20 tys. z. Ministerstwo Finansw
podkrela, e docelowo kady przedsibiorca, ktry sprzedaje na rzecz detalistw bdzie obowizkowo
korzysta z kasy fiskalnej w imi przejrzystoci prowadzenia biznesu, ochrony uczciwych przedsibiorcw
oraz praw konsumentw.
Do koca biecego roku jednak w mocy jest nadal rozporzdzenie, zgodnie z ktrym obowizek wprowadzenia kasy nastpuje po upywie dwch miesicy nastpujcych po miesicu, kiedy doszo do przekroczenia tej wartoci. W przypadku kwoty poniej limitu, kasy fiskalnej nie trzeba instalowa.
Takim najwikszym (i najbardziej kontrowersyjnym) zwolnieniem, ktre przestao obowizywa od 2015
roku, byo zwolnienie dla wybranych usug, w tym warsztatw samochodowych, lekarzy, dentystw,
prawnikw, fryzjerw, kosmetyczek oraz lokali gastronomicznych, nawet gdy wykazywany przez tych
podatnikw obrt by niszy ni 20 tys. z rocznie. Natomiast wraz z kocem roku 2016 limit ten przestaje
obowizywa w ogle, co oznacza, e kady przedsibiorca, ktrego klientami s konsumenci detaliczni
lub rolnicy ryczatowi, bdzie musia uywa kasy fiskalnej od 2017 r. niezalenie od wykonywanego
obrotu.
W odpowiedzi na pytania naszych Klientw wyjanilimy jak wyglda sytuacja w wietle obecnych przepisw. Do koca roku mamy jednak jeszcze ponad trzy miesice, a dowiadczenie mwi, e Ministerstwo
Finansw czsto publikuje nowe rozporzdzenia o stosowaniu kas fiskalnych w grudniu, zatem moe
by i tak, e nie zostao powiedziane jeszcze ostatnie sowo w tym temacie.
Ireneusz Burek
waciciel SOFT-IB

ektroniczn
Najtasza z pamici el

1089,00

+ PAKIET REKLAMY
O WARTOCI 650,00
*)
GRATIS!

Kasa fiskalna
Kobra Aclas
j:
parametry kasy fiskalne
ia
kop
elektroniczna
3 000 PLU
nazwa PLU 40 znakw
7 stawek VAT
)
szybki wydruk (44 linie/s
waga 0,55 kg
PS2, szuflady
zcza: microUSB, RS232,
komunikacja Bluetooth

Pion wydawniczy
agencja reklamowa
Wydawnictwo
dwutygodnik Gazeta Informator
portal GazetaInformator.pl
portal raciborz.com.pl
Agencja reklamowa
reklama zewntrzna
poligrafia
kreacja wizerunku
marketing internetowy

P R O M O C JA

T
R
A
T
S
A
N
A
N
O
R
S T
je:
Promocja obejmu
kowej
wykonanie wizytw
strony internetowej
domena
hosting
domenie
e-mail we wasnej

...Z A JEDYNE

400 Z

*)

promocja trwa do 30 wrzenia 2016 r. O szczegy pytaj handlowcw. Ceny netto

N E T TO !

*)

wiadomoci

Z regionu

5 padziernika 2016, nr 20 (221)

<< GazetaInformator.pl

REGION MOTORYZACJA

Znakomite wyniki Toyoty Prius w testach bezemisyjnej jazdy


Naukowcy z Uniwersytetu Rzymskiego przeprowadzili badania wydajnoci napdu
hybrydowego nowego Priusa:
rednio przez 73,2% czasu
podry i na 62,5% jej dystansu, samochd jecha w
bezemisyjnym trybie elektrycznym.
Wartoci te byy jeszcze wysze w rodowisku typowo
miejskim.
Niemal 45% energii zuytej
na poruszanie si pojazdu
wytworzy silnik elektryczny
Priusa.
Jedna trzecia energii elektrycznej zuytej przez auto
zostaa wytworzona podczas
hamowania rekuperacyjnego.
Badania przeprowadzone
na Uniwersytecie Rzymskim
wykazay, e podczas typowej
jazdy miejskiej, przez wikszo czasu i na wikszoci pokonywanego dystansu, Prius
pozostaje w trybie elektrycznym, nie emitujc adnych
substancji. Wyniki potwierdzaj, e Toyota w znacznym stopniu zwikszya efektywno napdu swej flagowej hybrydy.
Dane zebrane podczas jazd
o charakterze typowych dojazdw do pracy w aglomeracji
rzymskiej na dystansie cznie
2200 km wykazuj, e rednio
przez 73,2% czasu podry i na

62,5% jej dystansu, Prius pozostaje w bezemisyjnym trybie


elektrycznym. Obejmuje to take czas, gdy samochd zatrzymuje si na wiatach, a silnik
automatycznie si wycza.
Wyniki byy jeszcze lepsze
w rodowisku typowo miejskim, gdzie ograniczanie haasu i zanieczyszcze oraz jako
powietrza s szczeglnie istotne. Na tych odcinkach trasy
Prius porusza si nie emitujc adnych substancji przez
79,4% czasu podry na 76,3%
jej dystansu.
Tak dobre rezultaty byy
moliwe dziki jakoci najnowszej wersji jednostki napdowej
Toyota Hybrid Synergy Drive.
Niemal 45% energii zuytej
na poruszanie si samochodu
pochodzio z silnika elektrycznego, a 34,3% zuytej przeze
energii elektrycznej zostao wytworzone podczas hamowania
rekuperacyjnego. Oznacza to,
e ponad jedna trzecia prdu
poruszajcego koa to energia
odzyskana przy hamowaniu
lub zwalnianiu.
W badaniu, zrealizowanym
na zamwienie Toyota Motor
Italy, uczestniczyo 20 kierowcw, w tym 10 mczyzn i 10
kobiet, w dwch grupach wiekowych (do i ponad 35 lat).
Poow uczestnikw stanowi-

Fot. Toyota

Nowy Prius czwartej generacji wykaza si znakomitymi wynikami w naukowych testach zdolnoci
poruszania si w zatoczonym rodowisku miejskim.

li kierowcy, ktrzy ju jedzili


samochodami hybrydowymi,
drug poow osoby bez takich
dowiadcze. Kady z uczestnikw przejecha w Rzymie t
sam tras o dugoci 37 km w
obu kierunkach o rnych po-

rach dnia rano, po poudniu


i wieczorem. Kierowcy jedzili
standardowym Priusem Style
na 17-calowych koach z wczonym trybem Eco i wyczon klimatyzacj, przestrzegajc
ogranicze prdkoci.

Dziki nieustannemu rozwijaniu przez Toyot technologii hybrydowych, nowy Prius


osign najwiksz w historii
modelu popraw parametrw
w zakresie wielkoci emisji i
oszczdnoci paliwa w stosun-

ku do poprzedniej generacji
tej najpopularniejszej hybrydy
wiata. Prius jest jednak nie tylko ekologiczny i oszczdny to
samochd, ktry daje wiele radoci z jazdy.
Toyota Prius, samochd o
wyjtkowej stylistyce i znakomitych wasnociach jezdnych,
wykorzystujcy po raz pierwszy
now platform Toyota New
Global Architecture (TNGA),
wyznacza kierunki rozwoju
pojazdw hybrydowych XXI
wieku w oparciu o legendarn jako i niezawodno, ktrej potwierdzeniem jest ponad
dziewi milionw hybryd Toyoty sprzedanych na caym
wiecie.

TOYOTA KONSEK
RYBNIK
ul. Prosta 100
44-203 Rybnik
Tel. 32 432 90 40
www.toyota.rybnik.pl
Artyku sponsorowany

R E K L A M A

oliwka
Maa Gastronomia
- Dawna Bina Cafe -

Organizujemy przyjcia okolicznociowe!


Oferujemy: lody, kaw mroon, desery, napoje
47-400 Racibrz, ul. Mariaska 2A
Tel. 690 089 327

GazetaInformator.pl >>

wiadomoci

5 padziernika 2016, nr 20 (221)

Z regionu

26 listopad 20:00-9:30 Magiczna Noc Andrzejkowa 100


z wyjtkowe zabawy z Animatorkami, wyywienie all
inclusive, nocleg (wymagany
piwr i poduszka), *impreza przy minimum 10 osobach
31 grudzie 19:30-10:30
Magiczna Noc Sylwestrowa
120 z sylwestrowe zabawy
z Animatorkami, wyywienie all inclusive, nocleg (wymagany piwr i poduszka),
*impreza przy minimum 10
osobach.
Zmieniamy si dla Twojego
dziecka i dla Ciebie. Zapraszamy na nasz now stron internetow www.zoolandia.eu

W najbliszych miesicach Zoolandia organizuje


szereg tematycznych zabaw,
ktre z pewnoci przypadn do gustu kademu dziecku. wietna zabawa gwarantowana!
Poniej harmonogram zabaw:
28 padziernik 18:00-21:00
Wieczr Halloween cena 25
z fantastyczne zabawy z
Animatorkami

29 padziernik 20:00-9:30
Magiczna Noc Halloween
100 z energetyczne zabawy z Animatorkami, wyywienie all inclusive, nocleg
(wymagany piwr i poduszka), *impreza przy minimum
10 osobach
25 listopad 18:00-21:00
Wieczr Andrzejkowy 25 z
odjazdowe zabawy z Animatorkami

ZOOLANDIA
ul. Targowa 5
44-300 Wodzisaw lski
tel. 32 454 70 80
e-mail: biuro@zoolandia.eu
www.zoolandia.eu
Artyku sponsorowany

tel. 32 414 90 30
533 355 277

Dziecko rozwija si nie tylko poprzez zadania edukacyjne,


ale rwnie przez zabaw.

Dzia graki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl

Rozwj dziecka poprzez


zabaw

strony www | pozycjonowanie

REGION STYL YCIA

zdrowie

Z regionu

5 padziernika 2016, nr 20 (221)

WODZISAW LSKI ZDROWIE

POWIAT RACIBORSKI SZPITAL

Bez kolejek do kardiologw

Szpital w Raciborzu wrd


Liderw lskiej Medycyny

W wodzisawskim Centrum Medycznym


NOVUM-MED pacjentw cierpicych na choroby
ukadu krenia lub cukrzyc przyjmuje a piciu
specjalistw kardiologw.

R E K L A M A

Na ul. Gaczyskiego 2 w
Wodzisawiu lskim w PORADNI KARDIOLOGICZNEJ
przyjmuje piciu specjalistw
kardiologw. Dysponuj oni
dwoma aparatami USG do bada echo serca wraz z kolorowym dopplerem, Holterem do
badania caodobowego EKG,
pracowni rentgenowsk i laboratorium. Wrd chorych na
choroby ukadu krenia du
grup osb stanowi osoby chore na cukrzyc. Pacjenci ci wymagaj dodatkowo okresowej
oceny narzdu wzroku, konsultacji nefrologicznej oraz neurologicznej. W Centrum Medycznym NOVUM-MED mog oni
skorzysta z porad specjalistw
diabetologw, okulistw, nefrologa, neurologa i dietetyczki.
Lekarze ci stanowi jeden skoordynowany zesp specjalistw
wsplnie rozwizujcy problemy
medyczne pacjenta.
Poradnia Okulistyczna Centrum Medycznego dysponuje nowoczesnym tomografem
OCT do badania siatkwki oka,
ktry posiada rwnie opcj badania naczy siatkwki bez uycia kontrastu, co jest szczeglnie
uyteczne u chorych na cukrzyc.

Raciborska lecznica jako jedyna nagrodzona


ze szpitali powiatowych.
Fot. Novum-Med

Choroby ukadu krenia


s gwn przyczyn zgonw
w Polsce. Dziki odpowiedniej
profilaktyce mona jednak zapobiega gronym powikaniom. Oprcz waciwego odywania i mdrze rozplanowanego
wysiku fizycznego, istotne jest
okresowe wykonywanie bada
pod ktem oceny ryzyka chorb
cywilizacyjnych: cukrzycy i chorb ukadu krenia. Na cukrzyc leczy si w Polsce okoo 2,5
mln osb, a drugie tyle ma stan
przedcukrzycowy. Stan przedcukrzycowy nie daje objaww,
jednak stwierdzono, e wyranie przyspiesza rozwj miadycy naczy, zwiksza ryzyko
zawau serca, udaru mzgu oraz
zwiksza ryzyko zgonu sercowo-naczyniowego. Najwicej
osb zmaga si z cukrzyc typu
2, ktrej przyczyny tkwi w niezdrowym stylu yciu. Na nasze
zachowania mamy bezporedni
wpyw i moemy je odpowiednio wczenie skorygowa. Jeli
bdziemy biernie czeka, nieuchronnie naraamy si na ryzyko powika cukrzycy, takich
jak choroba wiecowa, nadcinienie, retinopatia, nefropatia,
neuropatia cukrzycowa.

<< GazetaInformator.pl

Zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, badanie dna oka u chorych


na cukrzyc naley wykonywa
przynajmniej raz do roku.
Do koca padziernika, pacjenci zarejestrowani do poradni kardiologicznej w cenie wizyty
pierwszorazowej bd mieli wykonywane badanie EKG, pulsoksymetri oraz oznaczenie poziomu glukozy i cholesterolu.

44-300 Wodzisaw lski


ul. Gaczyskiego 2
Tel. 32 440 77 51
32 440 77 52
www.novum-med.pl
Artyku sponsorowany

23 wrzenia w Zabrzu odbyy si VI Targi Medyczne, w


ramach ktrych najlepsze placwki medyczne otrzymay tytu Lidera lskiej Medycyny.
Nagrody i wyrnienia zostay przyznane w piciu kategoriach. Szpital Powiatowy im.
dr. J. Rostka w Raciborzu otrzyma drugie wyrnienie w kategorii lecznictwa szpitalnego.
Warto doda, e by jedynym
nagrodzonym szpitalem powiatowym. Zawsze wiedziaem, e nasz szpital jest na bardzo dobrym poziomie mwi
podczas konferencji prasowej
starosta Ryszard Winiarski.
Nigdy nie zeszlimy poniej 6.
miejsca wrd szpitali powiatowych w wojewdztwie, a gdybymy mieli szpitalny oddzia
ratunkowy, to wyniki byyby
jeszcze lepsze. Starosta podkrela te, e mimo i wszyscy oczekiwaliby perfekcyjnego
funkcjonowania placwki, to jej
osigniecie jest niemoliwe przy
obecnym systemie finansowania. My naprawd nie mamy
na co narzeka. W porwnaniu
do innych szpitali u nas jest luksus podsumowa Winiarski.
kc

Z regionu

32 414 90 30, 533 355 277

motoryzacja

Dzia graki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl

5 padziernika 2016, nr 20 (221)

reklama poligraa
wizytwki ulotki

GazetaInformator.pl >>

R E K L A M A

ogoszenia.GazetaInformator.pl

Z regionu

dodaj bezpatne ogoszenie w internecie

CENNIK OGOSZE:
drobne:

tekstowe 6 z w ramce 10 z
moduowe: tekstowe 20 z graczne 35 z

na kolorowym tle 14 z

ZDROWIE

FINANSE
Dopacam do odszkodowa z
rnycz ubezpiecze: zalanie domu, mieszkania, kolizji drogowych i innych przypadkw. Dopata natychmiastowa. Tel. 786
817 069.

Masa: klasyczny, limfatyczny, relaksacyjny, czciowy lub caociowy. Plecy (40z), mog przyjecha
do domu pacjenta. Tel. 504 355
510.
Gabinet rehabilitacji dzieci i niemowlt. Rydutowy, ul. raciborska
390b. Moliwo dojazdu do pacjenta. Oferuj: rehabilitacja was
stp, rk, krgosupa; edukacja
prawidowej pielgnacji niemowlt; neurorozwojowa terapia dzieci
i niemowlt; korekcja wad postawy;

Doradca klienta jednej z wiodcych rm na rynku. Gotwka od


300 z do 12000 z, a dla rm od
300-15000 z. Spat mona wliczy w koszty. Tel. 666 068 329.

GABINET
BIOENERGOTERAPII

Praca dla opiekunek osb


starszych w Niemczech od zaraz. Wodzisaw l., Waowa 2
Tel. 796 999 605

lek. stom. Grayna


Serwinowska-Awsiuk
W ramach NFZ:
pon.,r., czw.: 14.00-18.00
wt.: 9.00-13.00, pitek na telefon
Racibrz, ul. orska 45/2
Tel. 32 417 76 40, 32 415 17 06
BEZ KOLEJEK!

PRACA:
HANDLOWIEC
SPRZTU
KOMPUTEROWEGO

Zastrzegamy sobie moliwo


odpowiedzi na wybrane oferty

Jeli posiadasz:
dobre rozeznanie
w technologiach IT
dobr znajomo internetu
znajomo zagadnie
sieciowych
dowiadczenie
w obsudze klienta

Serdecznie zapraszmy
do kontaktu!

Wyslij CV na adres e-mail:


biuro@softib.pl

Wymagany wasny samochd


CV prosimy przesya na maila:
biuro@raciborskiemedia.pl
Szukamy osoby sumiennej
i godnej zaufania

MECHANIKA
POJAZDOWA
szybko tanio solidnie

PORADNIA
ORTOPEDYCZNA
przy Centrum Zdrowia
ul. Ocicka 51a w Raciborzu.
Godziny przyj:
pon. 16:00-18:00
Rejestracja telefoniczna:

781 289 867

PRACOWNIA
PROTETYCZNA

Przychodnia Weterynaryjna

Izabela Kuczmierczyk

Monika Fita & Barbara


Koodziej-Sordyl
Racibrz, ul. Mysowicka 16/9
Tel. 693 155 008, 795 729 389

centrovet

Racibrz, ul. Opawska 27a/1


Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13

Przyjmujemy:
pon.- pt. 9-20, sob. 9-14

Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
NAPRAWY PROTEZ

www.centrovet.pl
RNE

47-400 Racibrz
ul. Wojska Polskiego 11

AUTO-GARA

Warsztat: naprawa ROWERW


MOTOROWERW,
WZKW TOWAROWYCH
z wieloletni tradycj od 1946 r.

MERCEDES-AUDI
BMW-VOLVO
amortyzatory, oyska
ukady: hamulcowe,
kierownicze, napdowe

ZOMOWANIE
WSZELKICH POJAZDW

naprawy gwne i biece


diagnostyka komputerowa

Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
WWW.HAMARO.PL
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

WARSZTAT
LUSARSKO-MECHANICZNY
Adam Majnusz

Tel. 32 415 18 80
Mariaska 1, Racibrz

MARIKA
Studio Masau
i Kosmetyki
Modelowanie sylwetki:
redukcja:
tkanki tuszczowej
cellulitu
rozstpw, blizn i inne...
Tel. 690 617 505
facebook.com/marikamasaze

oferuje drewno kominkowe,


drewno opaowe
w dobrej cenie.

Rzuchw, ul. Rybnicka 61


Tel. 512 271 815
32 430 10 45.
Skad znajduje si
z tyu budynku.

EKSPRESOWE
POYCZKI
POD ZASTAW
Najnisze
oprocentowanie
604 729 874, 502 890 351

Kurs koczy si
otrzymaniem certykatu.

Tel. 728 96 95 98

KOMIS LOMBARD
Poyczki pod zastaw
Odsetki od 5 z

(dla emerytw i rencistw

10% zniki)

Racibrz,
ul. Staszica 8

Racibrz
ul. Opawska 21/2

(wejcie od podwrza)

USUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE

ODZIE ROBOCZA

(rg Opawskiej i Ogrodowej)

Zygmunt Banik
kompleksowe
wykoczenia wntrz
Tel. 694 403 205

Komis od A-Z
(Kup, Sprzedaj)

KUPI KADE AUTO


tel. 726 000 007

SERWIS
SAMOCHODOWY

Ndza, ul. Sobieskiego 16


Czynne: pn.-pt .8:00-17:00
sob. 8:00-14:00

Tel. 602 150 886

ALUZJE/ROLETY. Najtasze aluzje/rolety. Tel. 604 729


874, 502 890 351. Racibrz, ul.
Opawska 21/2 (rg Opawskiej i
Ogrodowej).

Racibrz
ul. Klasztorna 9
Tel. 32 419 06 27

tel. 513 369 298

szybkie terminy
zapewniamy transport
refundacja NFZ (2111 z)
najwyszy standard zabiegu

Pracownia krawiecka
oferuje profesjonalne kursy
kroju i szycia,
trwajce 120 godzin.

Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska
Tel. 32 415 18 86

Kamil Majcher

TAXI na lotniska i w kade


inne miejsce. Tanio, bezpiecznie, dyskretnie. Kdzierzyn-Kole i ok. Tel. 511
929 121.

MOTORYZACJA
Sprzedam samochd Ford Fiesta
MK6 rok 2006. Udokumentowany przebieg: 150 tys. km. Diesel 1.4. Zadbany, ekonomiczny,
wszystkie wymiany na bieco.
Oferta prywatna. Tel. 512 333 512.

w Czechach

PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA

Hotel Spa Laskowo poszukuje


kandydatw na stanowisko pomocy kuchennej oraz niadaniowej. Mile widziana dowiadczenie zawodowe. Tel. 535 001 266.

KOLPORTA
GAZET I ULOTEK
(pow. raciborski i wodzisawski)

ZAMA

Rejestracja 781 289 867


Racibrz, ul. Ocicka 51a
Rudnik, ul. Soneczna 38a

32 755 21 31

PRACA

Firma STACH-DREW

masa Shantala; kinesiotaping; gipsy hamujce. Tel. 509 490 689.

AKUPUNKTURA
Zabiegi akupunkturowe s skuteczne w wielu przypadkach chorobowych m.in.: chorobach krwi i
ukadu krwiotwrczego; chorobach
oczu; oziboci pciowej; zapachu
z ust; uczuciu zimna czy te gorca
w nogach, krwawieniach z nosa.

schorzenia krgosupa
i narzdw ruchu
stany blowe
choroby wewntrzne
47-400 Racibrz
ul Mickiewicza 18
Rejestracja telefoniczna

PRACA DORYWCZA

ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz


tel. 533 399 344, 32 414 90 30, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)

Dla Ciebie mie,


Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj, Przynie
sprawisz Komu rado.
Zapraszamy
od pn.-pt.: 9:00-16:30
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 10
(naprzeciw byego Jaworu)

Tel. 660 287 150


797 638 860

Tel. 32 419 01 95
502 633 072

ARTYKUY BHP, P.PO.,


SPAWALNICZE, CHEMIA
GOSPODARCZA,WE.
Racibrz, ul. E ichendorffa 12
tel./fax 32 440 30 36
kom. 512 936 444
www.deln-raciborz.pl

PRANIE DYWANW
TAPICERKI
SAMOCHODOWEJ,
MEBLOWEJ,
POLEROWANIE MASZYNOWE,
PASTOWANIE,
CZYSZCZENIE
CIAN I ELEWACJI
Tel. 32 763 40 43
Kom. 504 412 875
Racibrz, ul. Ogrodowa 46

www.green-clean.pl

GazetaInformator.pl >>

5 padziernika 2016, nr 20 (221)

Sport 5

RACIBRZ MOTORYZACJA
KDZIERZYN-KOLE
SPORT

Legenda Wing Chun Kung Fu w Kdzierzynie-Kolu


JUSTYNA KONISZEWSKA

23 wrzenia w kdzierzyskich murach II Liceum Oglnoksztaccego odbyo si spotkanie


z mistrzem chiskiej techniki walki Wing Chun Kung Fu. William Cheung, ktry by uczniem
Mistrza Yip Man oraz przyjacielem i trenerem Bruce Lee przyblia tajniki przybyym gociom.
Win Chun Kung Fu to Chiska Sztuka Samoobrony. Zostaa wymylona i stworzona przed
300 laty w Chinach przez mniszk buddyjsk NG Mui. Dziki obserwacji zwierzt mniszka
stworzya nowy i niezwyky styl
walki, oparty na szybkoci oraz
zwinnoci, niewymagajcy cikich wicze siowych ani dugiego wiczenia do opanowania
zasad. Pobierasz si przeciwnika i go kontrolujesz. To take
uywanie ng i rk w tym samym
czasie. Dziki temu nasze ciao
jest zdrowsze i lepiej rozwinite - podkrela podczas pokazw
William Cheung. Pierwsz uczennic mniszki zostaa miejscowa
dziewczyna, ktra nazywaa si
Yim Wing Chun. Dziewczyna
bya bardzo pojtna i na jej cze
mniszka nazwaa ten styl Wing
Chun. Przez nastpne lata styl ten
rozwija si i zyskiwa coraz wiksz rzesz wiczcych. Jest to jedyna technika walki na wiecie
opracowana przez kobiet.
W Europie jestemy 6 kraR E K L A M A

jem, ktry wiczy styl mistrza Williama Cheung zauway Adam


Laskowski, przedstawiciel szkoy
mistrza Chung w Polsce. Podczas
kdzierzyskiego spotkania z mistrzem Win Chun Kung Fu zostay zaprezentowane rne chwyty.
William Cheung zgromadzonej
publicznoci udowodni, e nie
sia a zwinno, szybko i obserwacja przeciwnika s kluczem do
sukcesu. Zademonstrowa midzy innymi walk, ktr mona
wygra, uywajc tylko jednej rki. Spotkanie odbyo si przy okazji zaj treningowych dla wiczcych Wing Chun w Polsce.
Zobacz ca fotorelacj

William Cheung czowiek, ktry by przyjacielem i trenerem samego Brucea Lee, a sam uczy si od legendarnego Yip Mana. Mimo wieku 76 lat jest peen
wigoru, jak twierdzi zawdzicza, to treningom Wing Chun, ktre sam praktykuje od 60 lat. Obecnie Grandmaster William Cheung mieszka od wielu lat w Australii, gdzie prowadzi centrum szkolenia tradycyjnego Wing Chun Kung Fu. Polska jest w tej chwili 44 krajem na wiecie bdcym za zgod Mistrza przedstawicielstwem Szkoy Mistrza Cheung.

Fot. Iwona Naworska

Pierwszy nauczyciel Bruca Lee i ucze synnego mistrza Yip Man William Cheung to legendarna posta.
W ostatni weekend wrzenia odwiedzi mieszkacw Kdzierzyna-Kola.

6 Rozrywka

5 padziernika 2016, nr 20 (221)

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE ROZRYWKA

Muzyczne wito
XXIX Oglnopolski Przegld Poezji piewanej Piosenki Turystycznej i Sztuk Rnych Wrzosowisko odby si
w ostatni weekend wrzenia. Muzyka rockowa z mieszank bluesa i poezji piewanej przez trzy dni zmieniy Kdzierzyn-Kole w muzyczn stolic Polski.
justyna koniszewska

i Wiktorii Grudniok. Do walki o laury festiwalowe stano


12 wykonawcw z caego kraju. Na scenie kdzierzyskiego
Chemika zaprezentowali si:
Drabina Jakuba Trio, Wisaw
Bauk, Julia Rams, Maciej Liszka i Piotr Tkocz, Sobie Przeznaczeni, XYZ, Nikola Warda, Sylwia Janowska, Justyna Lefek,
Emilia Rutkowska, Krzysztof Karasiski, Dawid Bielas i
Krzysztof Groski, Katarzyna

Partyska i Szymon Siwak oraz


Bez Nazwy Lirycznie. Jury pod
przewodnictwem piosenkarki
Basi Stpniak-Wilk postanowio przyzna pierwsz nagrod Drabinie Jakuba Trio. Drugie miejsce podczas przyznano
Emilii Rutkowskiej i zespoowi
XYZ. Trzeciej nagrody nie przyznano.
Maria Peszek bya gwiazd
wieczoru drugiego dnia muzycznych poczyna w Kdzie-

rzynie-Kolu. Artystka bya


kojarzona przede wszystkim
ze sceny teatralnej, a w 2005
roku pojawia si z krkiem
Miastomania. Pyta wywindowaa artystk na sam szczyt
polskiej sceny muzycznej. Jezus Maria Peszek ukazaa si
4 lata temu i jest zamkniciem
muzycznego tryptyku. Artystka wywouje skrajne emocje
jednych zachwyca, innych
drani. Jedno jest pewne: ni-

kogo nie pozostawia obojtnym. Piosenkarka w Kdzierzynie-Kolu zaprezentowaa


szeroki repertuar. Ostatni dzie
muzycznego szalestwa nalea
do Darka Czarnego i jego goci.
Odbyo si rwnie spotkanie
z himalaist Przemysawem
Supernakiem. Organizatorami wydarzenia byli: Prezydent
Miasta Kdzierzyn-Kole oraz
Miejski Orodek Kultury w Kdzierzynie-Kolu.
Fot. Iwona Naworska

Tegoroczne Wrzosowisko
otworzy koncert laureata ubiegorocznego konkursu, Grzegorza Grunwald. Tu po nim scen Chemika opanowa Piotr
Bukartyk. Artysta jest autorem
oraz kompozytorem, poruszajcy si na pograniczu wielu
gatunkw muzycznych. Z atwoci miesza rocka, bluesa,
folk oraz reggae z kabaretem

i piosenk literack. Szerokiej


publicznoci znany od lat m.in.
z pitkowych audycji Urywki
z Rozrywki w radiowej Trjce.
Napisa przeszo 400 piosenek,
niektre z nich zostay okrzyknite hitami np. Kobiety jak te
kwiaty, Niestety trzeba mie
ambicj, Sznurek czy Magocha.
Nastpnego dnia rozpocz si konkurs, ktry zakoczy si koncertem laureatw

Zobacz ca fotorelacj

Kdzierzyskie wito muzyczne cieszy si olbrzymi popularnoci. W trakcie wszystkich edycji pojawio si wiele znamienitych przedstawicieli polskiej sceny muzycznej, midzy innymi: Janusz Radek, Renata Przemyk, Magda Piskorczyk czy Anita Lipnicka wraz z Johnem Porterem. Jednak to na potrzeby koncertu Marii Peszek wadze MOK-u wypoyczyy lepszy sprzt ni obecnie dysponuj. O randze wydarzenia moe wiadczy rwnie to, e w umowie z artystk pojawi si zapis, i scena i zaplecze maj by do jej dyspozycji co najmniej 4 godziny przed wystpem.
Koncert Marii Peszek nie zawid przyby publiczno.

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 7

5 padziernika 2016, nr 20 (221)

RACIBRZ GALERIA OBOK 5 PADZIERNIKA

WYSTAWA "NA STYKU


WIATW" MAMY I CRKI
5 padziernika o godz.
17:00 w Galerii OBOK przy ul.
Dugiej 2 odbdzie si wernisa
wystawy "Na styku wiatw"
Marioli Jakackiej i Zuzanny
Chroboczek. Jest to cykl rysunkw stworzonych w latach
2013-2016.
Mama Mariola i crka Zuzia stworzyy wsplny projekt
graczny. Wystawa jest wynikiem wsplnych obserwacji i
rozmw matki z crk. Obiektem obserwacji twrczej dwjki pa byli przyjaciele i ich najblisze otoczenie.
Kiedy pene prostoty, wieoci i uroczej naiwnoci spoj-

rzenie na wiat dziecka spotyka


si z uwan, opiekucz, czu
i wraliw obserwacj dorosej
osoby efekt zawsze jest zaskakujcy. A jeli dodamy do
tego pierwiastek twrczy, kartki papieru, kredki, owki, oraz
zdradzimy, e dziecko to 6-letnia crka, a dorosy to mama,
ktra kocha sztuki plastyczne,
moemy by pewni, e wynik
tego spotkania uwieczniony w
formie gracznej na kartkach
papieru, bdzie urzeka kolejne osoby, zatrzymywa w biegu, wzrusza i zachwyca sw
szczeroci i porusza prostot
wykonania.

KDZIERZYN-KOLE DK KOLE 16.10.2016

II OGLNOPOLSKIE
DNI DJEMBE
W ramach II Oglnopolskich Dni Djembe odbdzie si
koncert grupy muzyczno-tanecznej Ethno Drums, gdzie
muzyce opartej na tradycyjnych zachodnio-afrykaskich
rytmach towarzyszy afrykaski taniec. Barwne, egzotyczne stroje s ciekawym dodatkiem do ywioowego taca,
bez ktrego muzyka etniczna
jak gra zesp, nie miaaby
odpowiedniego przekazu.
W repertuarze Ethno
Drums znajduj si tradycyjne rytmy i tace Afryki
Zachodniej a take wasne
kompozycje, ktre muzycy

tworz wsplnie na zajciach


w Gminnym Orodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim. W
skad instrumentarium zespou oprcz bbnw afrykaskich dun-dun, djembe,
bougarabou nale inne tradycyjne instrumenty takie jak
balafon, djabara, kora, kriny.
Bilety 10 z.

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
7 PADZIERNIKA KOCI PARAFIALNY KOLE
Koncert Schola Gregoriana Sancti Casimiri pt. Hoc Est pulchrum Evangelium Oto pikna Ewangelii prawykonanie utworw z kodeksu Mikoaja z Kola (1416) w ramach oficjalnego otwarcia I
Festiwalu Mikoaja z Kola, o godz. 19:00, wstp wolny.
7 PADZIERNIKA
KAMELEON JAZZ CLUB BRZECE
Salsoteka z zespoem Team Latino grajcym tradycyjne kubaskie klimaty, a po koncercie dalszy cig imprezy w rytmach latino, z kubaskimi przekskami i napojami. Pocztek o godz. 19:00, wstp 30 z.
8 PADZIERNIKA RYNEK KOLE
W sobot, 8 padziernika na kozielskim rynku odbdzie si Jarmark redniowieczny z okazji I Festiwalu Mikoaja z Kola.
Organizatorzy zapraszaj na wystpy artystyczne, warsztaty, pokazy
mody, taniec ognia, turnieje rycerskie, animacje dla dzieci i dorosych.
Pocztek o godz. 12:00.
9 PADZIERNIKA GOSIR ZAKRZW
W niedziel, 9 padziernika w Gminnym Orodku Sportu i Rekreacji
w Zakrzowie odbdzie si Powiatowy Festiwal Kultury Nie-

mieckiej. W programie m. in. wystp orkiestr dtych z Pokrzywnicy,


Maciowakrza i Cisku, koncert Norberta Rasha i goci. Pocztek o godz.
16:00, wstp za okazaniem zaproszenia.
9 PADZIERNIKA KOCI PARAFIALNY KOLE
9 padziernika o godz. 16:00 w kociele pw. w. Zygmunta i w. Jadwigi lskiej odbdzie si koncert organowy Jana Bokszczanina.
W programie D. Buxtehude, G. Frescobaldi, J. Pachelbel i J.S. Bach.
Wstp wolny.
16 PADZIERNIKA DK KOLE KOLE
Z okazji II Oglnopolskich Dni Djembe odbd si bezpatne
warsztaty djembe. Pocztek o godz. 16:00, zapisy pod nr. tel. 77 48
02 557.
15 PADZIERNIKA
KAMELEON JAZZ CLUB BRZECE
W sobot, 15 padziernika odbdzie si koncert kilkunastu standardw jazzowych pt. Here's That Rainy Day w wykonaniu
wybitnego pianisty, kompozytora i aranera, legendy polskiego jazzu
Janusza Skowrona wraz z mod wokalistk Magorzat Markiewicz.
Bilety 40/25 z. Pocztek o godz. 20:00.

RACIBRZ ROZRYWKA

SCENICZNA WARIACJA, CZYLI PCHA SZACHRAJKA


16 padziernika o godz.
16:00 DK Strzecha zaprasza
na spektakl Pcha Szachrajka. Spektakl jest sceniczn
wariacj na temat kultowego
tekstu Jana Brzechwy Pcha
Szachrajka. To collage kla-

sycznego teatru bardzo dobrze


przyjmowany przez dziecicego widza. Nowoczesna forma
czerpie te z tradycji, tu z komedii dellarte. W przedstawieniu
zobaczymy jako Pchek Aleksandr Tabor oraz dwa urocze

Karaluchy, w ktrych wciel si


Grayn Tabor i Mateusza Gola. Reyserem spektaklu jest
Dariusz Skibiski. Usyszymy
muzyk wedug wskaza Darka Skibiskiego odegran przez
Kasie Klebb i Pawa Palucha.

16 padziernika, godz.
16:00, sala widowiskowa
RCK DK Strzecha przy ul.
Londzina 38. Bilety w cenie
15 z.
Honorowane karty SENIOR 60+ i RODZINA +.

R E K L A M A

PARANIENORMALNI, PIERWIASTEK Z TRZECH


22 padziernika o godz.
17:00 Raciborskie Centrum
Kultury zaprasza na kabaret Paranienormalni. Co
tydzie goszcz w domach

milionw Polakw, a teraz


ruszaj w Polsk z nowym
programem. Nie tylko w Telewizyjnej Dwjce w Paranienormalni Tonight, ale

take w Twoim miecie moesz teraz spotka jeden z


najbardziej lubianych polskich kabaretw Paranienormalnych.

WYMYLIAM PEJZA TEN

22
padziernika,
godz. 17:00, sala widowiskowa RCK RDK przy ul.
Chopina. Bilety w cenie 80
z, 65 z, 60 z.
23 padziernika o
godz. 17:00 Raciborskie
Centrum Kultury zaprasza na
koncert Wymyliam pejza
ten. Piosenki z repertuaru Ireny Jarockiej oraz Anny Jantar
w interpretacji Barbary Brody-Malon z zespoem. Koncert
ten to muzyczna podr wspomnie, w ktrych gwn rol odgrywaj dwie wyjtkowe
kobiety: Bursztynowa Dziewczyna Anna Jantar i Kobieta
Motyl Irena Jarocka. Skad
zespou: Barbara Broda-Malon wokal, Grzegorz Kasperczyk piano, instrumenty
klawiszowe, Sebastian Malon
skrzypce, skrzypce elektryczne,
Micha ymeka instrumenty
perkusyjne. Gocinnie: Maciej
Lipina (wokal). 23 padziernika, sala widowiskowa RCK DK
Strzecha. Bilety w cenie 20 z.
Honorowane karty SENIOR 60+ i RODZINA+
Artyku sponsorowany

Wicej informacji na stronie internetowej www.rck.com.pl


Raciborskie Centrum Kultury zaprasza te na swj profil na Facebooku

8 Wiadomoci
POWIAT KDZIERZYSKI

5 padziernika 2016, nr 20 (221)

KONKURSY

wizytwki 32 414 90 30
ulotki >>> 533 355 277

Straacy z Miejsca
Odrzaskiego z medalami
Zote medale dla reprezentantek sekcji modzieowej i
seniorskiej na zawodach w Wile i Polanicy Zdroju.
marta nabrdalik

nymi medalami. Dziewczyny z


sekcji modzieowej oraz panie z sekcji seniorskiej zdobyy
najwysze miejsce na podium
w kategorii musztry. W trakcie
imprezy wybrano rwnie straackiego mistera zawodw.
Fot. Starostwo Powiatowe w KK

Na Oglnopolskich Zawodach Sportowo-Poarniczych


w Wile i Polanicy Zdroju gocio ponad tysic zawodnikw
z caego kraju, ktrzy zmaga-

li si z zadaniami takimi jak


sztafeta, wiczenia bojowe oraz
musztra, ktre wymagay duej
sprawnoci i pracy zespoowej.
Druyna Straakw z Miejsca
Odrzaskiego pod okiem Tomasza Golasza wrcia z kolej-

Straacy z Miejsca Odrzaskiego wystpili w specjalnych strojach ufundowanych przez


Starostwo Powiatowe w Kdzierzynie-Kolu.
R E K L A M A

<< GazetaInformator.pl

Dzia grafiki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl