You are on page 1of 16

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.
Kdzierzyn-Kole

CZYTAJ OBOWIZKOWO
Biece
i archiwalne
numery

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XII | 11 stycznia 2017 | Nr 1 (228)

Pene wydanie na:

GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE KOMUNIKACJA

GazetaInformator.pl

POWIAT KDZIERZYSKO-KOZIELSKI ZDROWIE

Noworoczne plany MZK

Fot. Gmina Cisek

WALKA Z PTASI GRYP

Fot. Katarzyna Czy

Czy pojawi si elektroniczne tablice informacyjne na przystankach


w Kdzierzynie-Kolu, ktre s ju w wielu miastach?
KATARZYNA CZY

Najwiksz zalet elektronicznych tablic informacyjnych


jest fakt, i pasaer czekajcy na
przystanku dokadnie wie, za ile
minut nadjedzie jego autobus. A
z drugiej strony czowiek, ktry dobiega na przystanek wiedzc, e zgodnie z rozkadem
jazdy jest ju spniony, moe sprawdzi czy przypadkiem
autobus take nie ma jakiego
opnienia. Nawet jeli nie, to
przynajmniej mamy pewno,
e wypatrywanie pojazdu (bo
moe jeszcze nie jecha) nie
ma sensu i trzeba poszuka innego rozwizania kopotliwej
sytuacji. Elektroniczne tablice
informacyjne, bo o nich mowa,
znajduj si ju na wielu przystankach w kraju. Pozwalaj pasaerom szybko sprawdzi, jakie
autobusy odjedaj w najbliszym czasie (na tablicy zazwyczaj wywietla si informacja o
kilku kolejnych poczeniach)
oraz zorientowa si w spnieniach. Ponadto w razie potrzeby
pojawiaj si na nich wane komunikaty na temat czasowej
zmiany rozkadu jazdy, nowym
cenniku opat za przejazdy oraz
informacje zlecone przez wadze
miasta, a nawet yczenia witeczne.
Majc na uwadze zalety tego rozwizania, Miejski Zakad
Komunikacyjny w Kdzierzynie-Kolu zamierza ubiega
si o snansowanie 10 tablic w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Opolskiego. Inwestycja ta

System tablic obejmuje ok. 100 urzdze usytuowanych m.in. w Jastrzbiu, orach,
Rydutowach, Pszowie i Marklowicach.
byaby dobrym uzupenieniem
istniejcego ju systemu Kiedy Przyjedzie, ktry pozwala sprawdzi rzeczywisty czas
przejazdu autobusw na specjalnej stronie internetowej i za
pomoc telefonw komrkowych.
Oprcz pienidzy na zakup
i rozbudow systemu informacyjnego, Zwizek chciaby take otrzyma wsparcie w zakresie pozyskania czterech nowych
autobusw.
System tablic informacyjnych z powodzeniem dziaa
m.in. na terenie Midzygminnego Zwizku Komunikacyjnego z
siedzib w Jastrzbiu-Zdroju. W
ramach projektu uruchomiono

sie zdalnie sterowanych tablic


informacyjnych. Jedno- lub
dwustronne tablice LED licz
od 3 do 7 wierszy. Wywietla
si na nich informacje o najbliszych odjazdach autobusw: nr
linii, kierunek kursu, godzin
odjazdu z przystanku (dziki temu mona atwo sprawdzi czy
dany autobus przyjedzie zgodnie z planem czy ma opnienie). Oprcz tego na tablicach
widnieje aktualna data i godzina oraz nazwa przystanku.
Rwnie w okresie wprowadzania obowizkowych e-biletw
dla seniorw, zmian w obowizujcej tarye czy w zwizku z
czasow korekt rozkadu jazdy, stosowne informacje byy

R E K L A M A

kasy dla kadego


Bingo XL
Klasyka
gatunku

wywietlane przy przystankach.


A co na temat systemu
myl pasaerowie?
Przydatne bardzo, uatwiaj pogld na czas przyjazdu,
no i upewniaj, e dobrze si
sprawdzio godzin odjazdu
autobusw. Chocia wydaje
mi si, e tam minuta trwa
tak naprawd trzy...
Nie trzeba szuka informacji na papierowych rozkadach, bo wszystko si na
bieco wywietla. Zwaszcza jest to wane np. zim,
kiedy tablice z papierowym
rozkadem s mocno oszronione lub zaparowane.
Czasem pojawiaj si tam
bdy, ale oglnie system
dziaa dobrze. Informacje s
czytelne i fajnie, e na tablicach mona te sprawdzi,
ktra jest godzina.
Na pocztku mnie te tablice mieszyy, bo bardzo dugo nie dziaay, a potem byy
rne bdy. Ale teraz jest w
porzdku, czsto na nie zerkam, stojc na przystanku,
bo przynajmniej wiem, ile
jeszcze trzeba czeka.

5 stycznia do odwoania zostaa zamknita droga gminna


any-Podlesie nr 108209 O na caej dugoci od ul. Zawodzie w anach do ul. Lipowej w Podlesiu.
W Przewozie wybito cae
stado drobiu. To dwudzieste trzecie ognisko ptasiej
grypy.
W jednym z gospodarstw
na terenie miejscowoci Przewz pooonej na terenie gminy Cisek wykryto dwudzieste
trzecie ognisko wysoce zjadliwej grypy ptakw.
Gospodarstwo posiadao 228 sztuk drobiu, wszystkie
zwierzta zostay zabite na podstawie wynikw bada otrzymanych w dniu 3 stycznia 2017
roku z PIW-PIB w Puawach.
Suby weterynaryjne przeprowadzaj w gospodarstwie
wszystkie niezbdne procedury
zwalczania zgodnie z procedurami postpowania w przypadku wystpienia wysoce zjadliwej grypy ptakw u drobiu.
W starostwie powiatowym
odbyo si posiedzenie sztabu

kryzysowego, w ktrym wzi


udzia midzy innymi powiatowy lekarz weterynarii. Starosta Magorzaty Tudaj spotkaa si rwnie z komendantem
powiatowym policji, kierownikiem wydziau zarzdzania
kryzysowego i zdrowia oraz
przedstawicielk inspektoratu
weterynarii.
Wadze apeluj, aby zachowa wszelkie rodki ostronoci. Nie naley karmi drobiu na
podwrzu, zapobiec kontaktom
ptakw hodowlanych z dzikimi,
a wszystkie przypadki padych
ptakw zgasza odpowiednim
subom weterynaryjnym.
Wirus H5N8 nie jest niebezpieczny dla ludzi, ale nie
oszczdza zwierzt. Moe spowodowa due straty w hodowlach.
MN

ROZPORZDZENIE
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII
Za obszar zapowietrzony chorob zakan wysoce
zjadliw gryp ptakw uznaje si obszar ograniczony: od
strony pnocnej: od skrzyowania drogi 1403 O relacji Roszowicki Las Dzielnica z ulic Gogowiec w miejscowoci
Roszowicki Las (bez tej miejscowoci) i dalej t ulic w kierunku wschodnim, przecinajc
granic gminy Cisek z gmin
Bierawa do drogi 425 w miejscowoci Dziergowice i dalej a
do linii kolejowej relacji Kdzierzyn-Kole Racibrz, nastpnie wzdu tej linii kolejowej,
wczajc miejscowo Dziergowice (bez miejscowoci So-

Terminale patnicze

larnia), na poudnie do granicy


powiatu kdzierzysko-kozielskiego z powiatem raciborskim;
od strony poudniowej: od
przecicia rzeki Odra, granicy
powiatu raciborskiego i powiatu kdzierzysko-kozielskiego
w kierunku zachodnim wzdu
zachodnich granic miejscowoci
Podlesie, miejscowoci Dzielnica (wczajc te miejscowoci
do obszaru); od strony zachodniej: od miejscowoci Dzielnica
w kierunku pnocnym wzdu
poudniowych granic miejscowoci Roszowice (bez tej miejscowoci) do skrzyowania drogi nr 1403 O z ulic Gogowiec
w miejscowoci Roszowicki Las.

Czytaj rwnie
str. 2-3

dzia Plusy dla Biznesu

Najtaniej w regionie

Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47


Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18
Wodzisaw l. ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88

2 Druga strona

11 stycznia 2017, nr 1 (228)

<< GazetaInformator.pl

REGION FELIETON

2017 niech bdzie lepszy od Ciebie


ANNA BUREK

Zacieke potyczki polskich


politykw odbiy si echem nie
tylko w Europie, ale i na caym
wiecie. Polska megalomania
skutecznie mydlia nam oczy,
a pod paszczykiem afer w icie
polaczkowatym stylu odcignito nasz uwag od tego, co
si dzieje poza naszym krajem.
2016 nie by dobrym rokiem. Na szczcie idzie nowe. Nowy rok, nowe moliwoci, nowe postanowienia, nowe
plany, nowe nadzieje. Co roku
czekacie na t magiczna dat
1 stycznia, by obudzi si rano nowym ju czowiekiem, w
lepszym ju wiecie. Fakt, 2016
nie by dobrym rokiem. Jednak
2017 te nie bdzie. Nic si nie
zmieni, jeli nie zmienicie si
Wy.
Co robilicie kilka tygodni
temu, w drugi dzie wit Boego Narodzenia, 26 grudnia
2016? Widziaam niektrych
z Was na miecie toczcych
si z przejedzenia. Suncych po
lokalnych uliczkach z brzuchami penymi pierogw, kapusty
z grzybami i karpia, narzekajcych na przejedzenie, wsuwajcych ciepe pczki ze witecznego jarmarku. Im wicej tym
lepiej, jakbycie chcieli naje

si na zapas, na wycigi. Wrzucajc w siebie kolejne porcje


makowcw, pierniczkw i serniczkw. Wrzucajcych ich fotki na Instagrama. Widziaam
Was ani przez sekund nie zastanawiajcych si nad sob i
sensem wit.
Widziaam Was w knajpach
zalewajcych jeszcze ciep w
brzuchu moczk morzem alkoholu winiweczki, naleweczki, piwka, szampany, wdeczki. Bez umiaru, na umr,
bez zastanowienia, na lepo,
pilicie, jednoczenie klnc,
na czym to wiat stoi Na jedn nk, na drug nk, byle
szybko, byle bez reeksji, byle
przeje, przepi te wita. Byle
do Nowego Roku. Byle dalej
od samego siebie, od drugiego
czowieka. Widziaam Was ani
sekund nie zastanawiajcych
si nad drugim czowiekiem,
nie patrzcych nawet na kumpla od kieliszka.
Widziaam Was te w kocioach. Elegancko ubranych
w nowe paszcze, dumnie prezentujcych zdobycze z przedwitecznych
wyprzeday.
Byszczce rajstopki, skrzane
botki, parada prnoci po obu
stronach otarza. Wy w drogich futrach udajcy, e miujecie kogo poza sob, oni w

czarnych sukniach udajcy,


e miuj wszystkich dookoa.
Widziaam Was ani przez chwil nie zastanawiajcych si nad
moliwoci podzielenia si
tym, co macie. Widziaam Was
bez przekonania stawiajcych
puste nakrycie na stole, bagajcych Bg wie kogo, o to, by
nikt z niego nie skorzysta.
Mam nadziej, e dobrze
przeylicie wita. Bo pono
jakie wita, taki cay rok. A
nie bez powodu ten miniony
okrelacie nieudanym. I ten
2017 te bdzie do kitu. Ale
nie u wszystkich. Bo s tacy,
ktrzy 26 grudnia wyruszyli
do Aleppo. To troch dalej ni
miejscowy rynek czy farny. Poszli dalej ni na Koniec wiata. Poszli tam, gdzie koczy si
czowieczestwo. Poszli tam,
gdzie ludzkie ycie ma warto
mniejsz ni torebka barszczu
instant z Biedronki. Poszli, by
wzi sprawy w swoje rce. By
co zmieni.
I cho marsz z Berlina do
syryjskiego centrum wojny ma
wymiar jedynie symboliczny,
to znaczy dla mnie wicej ni
dwanacie potraw na witecznym stole. I cho id w
nim muzumanie, sikhijczycy,
katolicy i ateici, jest dla mnie
wikszym wyznaniem wiary

ni to, ktre sysz od wita w


kociele. I cho z Bogiem raczej
si kc, wierz, e jest z nimi
w trakcie tego marszu. Bo id
doroli, osoby starsze i dzieci.
Id z biaymi agami, by nie
wyrzuca sobie, e nic nie zrobili w czasie tej okrutnej prby
czowieczestwa. Id, by solidaryzowa si z tymi, ktrzy
walcz o przetrwanie zaledwie
kilka godzin wygodnej jazdy samochodem od nas.
Syszaam Was, jak mwilicie, e nie powinnimy przyjmowa uchodcw, bo to sami
terroryci. Jak krzyczelicie, e
nie ma w Polsce pienidzy dla
nie-Polakw, bo my sami nie
mamy dosy. Jak kpico yczylicie tym w stanie wojny, by si
sami powybijali. Jak wyzywalicie osoby o innym kolorze skry od ciapasw. Syszaam te, o
czym piewalicie w trakcie pasterki. O tym, e 2017 lat temu
na wiecie dziao si to samo.
Ludzie szukali schronienia i
nikt nie otworzy im drzwi. Byli godni, nikt ich nie nakarmi.
Byli bliscy mierci nikt nie
wycign w ich kierunku pomocnej doni. I na cze tej rodziny caa ta witeczna farsa.
Szkoda, e celebrujc wydarzenie sprzed tysicy lat,
nie widzimy tego, co dzieje si

Fot. Ireneusz Burek

2016 nie by dobrym rokiem. Zabra nam Wajd i Cohena, zesa 500 plus i likwidacj gimnazjw.

Civil March For Aleppo wyruszy z Berlina 26 grudnia


2016 r. Obecnie jego uczestnicy wdruj przez Czechy. Na
granic czesko-austriack zamierzaj dotrze w pierwszych dniach lutego. Celem marszu jest Aleppo syryjskie
miasto, ktre stao si symbolem kryzysu humanitarnego
w tym pastwie. Inicjatork akcji jest polska dziennikarka
Anna Alboth.
teraz. Szkoda, e czekamy a
wiat si zmieni, nie zmieniajc
si sami. Szkoda, e nie uczymy
si na cudzych bdach, a historia wiecznie musi zatacza koo.
Szkoda, e w dziejach XXI wieku to my bdziemy tymi, ktrzy
w obliczu wojny i okruciestwa

nie zrobili nic. Szkoda, e mimo


i poczciwi z nas ludzie, bdziemy opisywani jak prosita u koryta, ktrym obojtne byo cudze cierpienie. Szkoda, e 2017
bdzie u Was tak samo kijowy,
jak poprzedni. No chyba, e

KDZIERZYN-KOLE AKCJE

Kdzierzyn te posya wolno


KATARZYNA CZY

Annie ma 10 lat i albinizm.


yje w cigym strachu, e kto
zechce j porwa albo zabi, by
z jej ciaa zrobi amulet. Shawkan jest dziennikarzem. Od
trzech lat siedzi w wizieniu
za robienie zdj podczas siedzcego protestu w Kairze i
jego pacykacji. Maxima jest
brutalnie zmuszana do opuszczenia swojego domu i przekazania ziemi na rzecz kopalni
zota....
Jedenacioro bohaterw
kolejnej edycji Maratonu Pisania Listw, ktry odby si w
grudniu 2016 r. dzieli bardzo
wiele: pe, wiek, pochodzenie, wyznanie, status spoeczny. Przykady rnic mona
by mnoy. Ale w trakcie Maratonu bardziej liczyo si to,
co ich czy: nie mog w peni

(czasem: w ogle) korzysta


ze swoich praw, z praw, ktre
przysuguj kademu czowiekowi. I wanie dlatego znaleli
si w centrum kampanii organizowanej przez Amnesty International. Od 1 do 11 grudnia
w 784 miejscach w caej Polsce
napisano ponad 350 tys. listw
zarwno do przeladowanych, jak i do przeladowcw.
Do konkretnych oar i przedstawicieli wadz, ktrzy przymykaj oko na ich cierpienie
lub wrcz sami je zadaj. Kady mg wczy si w t akcj
listy mona byo pisa nie tylko
w punktach stacjonarnych, ale
te za porednictwem strony
internetowej, na ktrej wci
jest moliwo podpisania petycji lub pobrania wzoru listu.
Organizatorzy Maratonu dbaj
bowiem rwnie o to, by osoby
niemajce pomysu co mona

Zesp redakcyjny
Pawe Strzelczyk, Mateusz Herba
Katarzyna Przypado, Marta Nabrdalik
Krystyna Stanik, Katarzyna Czy
Redakcje:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22
44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

Skad: Agnieszka Subocz


Dzia graki i reklamy:
Martyna Terka-Cebula: 533 355 277
martyna.cebula@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Aleksandra Krasek: 533 399 344
aleksandra.krasek@gazetainformator.pl
Marta Nabrdalik: 733 755 866
marta.nabrdalik@gazetainformator.pl

Fot. Julia Waligra, ZSM nr 1 KK

Napisali listy w obronie dysydentw, o ktrych wolno walczy Amnesty International.

Pomys Maratonu Amnesty International narodzi si


w Polsce. Podczas pierwszej akcji w 2001 r. napisano 2
tysice listw.
napisa do kogo przebywajcego np. w wizieniu, mogy
skorzysta z gotowych szkicw.
Z drugiej strony nawet kilka
sw napisanych samodzielnie

Wydawca: Raciborskie Media


47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: POLSKAPRESSE
Sp. z o. o. Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.
Wszystkie prawa autorskie do opracowa
gracznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

miao i ma wielkie znaczenie


dla ich adresatw.
Maraton odby si take w
Zespole Szk Miejskich nr 1
w Kdzierzynie-Kolu. Wzili w nim udzia uczniowie oraz
nauczyciele. cznie powstao
3478 listw. Spoeczno szkolna pisaa na przykad w obronie
Fomusoh Ivo Feha, skazanego
w Kamerunie na 10 lat wizienia za SMSa. Fomusoh Ivo Feh
mia przed sob wietlan przyszo. Wanie mia rozpocz
studia na uniwersytecie. Jedna wiadomo SMS wszystko
zmienia. Pewnego dnia Ivo
otrzyma wiadomo od kolegi:
Boko Haram rekrutuje mode
osoby od 14 lat wzwy. Warunki zatrudnienia: 4 przedmioty
w GCE [odpowiednik matury, przyp. tum.] plus religia.
Wiadomo od kolegi bya komentarzem na temat tego, jak

KOMENTARZ NA GORCO
Julia Waligra
uczennica ZSM nr 1
9 grudnia Zesp Szk
Miejskich nr 1 w Kdzierzynie-Kolu z wielkim zaangaowaniem przystpi do drugiej
edycji Maratonu Pisania Listw Amnesty International.
Zaczynajc t wspprac w
zeszym roku, nie sdzilimy,
e uda nam si tak mocno
zmotywowa uczniw w biecym roku kalendarzowym.
Nie trzeba byo ich do niczego przymusza. Sami chtnie
siadali podczas przerw przy
stoiskach w pawilonie C i E,
chwytali zrcznie za dugopisy i kartki, a listy mnoyy si
w zawrotnym tempie. Tak jak
w ubiegym roku, pisalimy listy w susznej sprawie, chcc
uwolni oraz zagwarantowa

lepsze ycie osobom, ktre


doznay krzywd psychicznych
i zycznych ze strony przeladowcw. Dziki naszemu
wsparciu, los tych ludzi moe
si zmieni i sprawi, e przestan si ju ba oraz na nowo
uwierz w siebie. Dzikujemy
wszystkim uczniom i nauczycielom naszej szkoy, ktrzy
zechcieli zaangaowa si w
t szlachetn akcj, ale przede
wszystkim wolontariuszom
pracujcym dzielnie przy stanowiskach. Bez Was to nie
udaoby si! A co najwaniejsze, udao nam si pobi rekord. Napisalimy 3478 listw! Mam nadziej, e nasza
pomoc nie pjdzie na marne.
Zatem do zobaczenia za rok!
Wwczas ruszymy ze zdwojonymi siami!

trudno znale prac bez wysokich kwalikacji. Ivo przesa t


wiadomo swojemu przyjacielowi, ktry przesa j dalej do
modszego kolegi. Nauczyciel
zobaczy wiadomo, skonskowa telefon i pokaza policji. Wszyscy trzej zostali aresztowani pomidzy wrzeniem a
grudniem 2014 roku.
Uczniowie i nauczyciele
pisali rwnie w obronie Annie Alfred z Malawi, gdzie jest
przeladowana jako albinoska.
W tej czci Afryki albinosi s
zabijani, a z ich czci ciaa

sporzdzane s amulety. Ma
10 lat, a gdy doronie, chce zosta pielgniark. Moe jednak
nie doy realizacji swoich marze poniewa s ludzie, ktrzy
wierz, e czci jej ciaa maj
magiczn moc. Ci ludzie uwaaj, e nie jest czowiekiem.
Nazywaj j duchem lub pienidzmi. Chc ukra jej wosy lub, co gorsza, koci. Annie
urodzia si z albinizmem, dziedzicznym stanem, w ktrym organizm nie produkuje wystarczajcej iloci pigmentu, ktry
chroni skr przed socem.

KDZIERZYN-KOLE EDUKACJA

KDZIERZYN-KOLE KULTURA

Reforma owiaty a likwidacja szk


Fot. Urzd Miasta KK

WADZ
PRZEJMUJE KOBIETA

Przedwiteczne spotkanie w bibliotece upyno w miej atmosferze, wrd ycze i prezentw. Dyrektor Izabela Migocz
obdarowaa uczestnikw ariami i poematami muzycznymi, a
kolejne prezenty wrczya autorka ksiki, wspierajc akcj
charytatywn w Publicznym Przedszkolu nr 17 (dary odebraa dyrektor Lidia Kry) i obdarowujc efektownym wiecem
witecznym prezydent Sabin Nowosielsk.

Dorota Stasikowska-Woniak opowiedziaa czytelnikom o staroytnym Egipcie,


ktry jest tematem jej ksiek.
Podczas spotkania w Miejskiej Bibliotece Publicznej Dorota Stasikowska-Woniak, autorka ksiek, ktrych fabua
osadzona jest w Egipcie, opowiedziaa o wadcach tego kraju. Rozpoczynajc opowie od
Kleopatry, przez Nefretete po
potn krlow Hatszepsut

przedstawiaa zainteresowanym
jak to moliwe, e w mskiej spoecznoci wadz przeja kobieta. Pikna, ktra przybya bya
jednak doskonale przygotowana.
Jej inteligencja, wyksztacenie i
przebiego do dzi fascynuje.
Odpowiedzi na wiele pyta zwizanych ze staroytnym
Egiptem czytelnicy mogli usysze z ust autorki Boskiej Nefretete.
mn

KDZIERZYN-KOLE SYLWETKI

Fot. Urzd Miasta KK

ZASUENI DLA MIASTA

Wadze miasta podczas ostatniej sesji rady miasta w 2016


roku podzikoway wyrnionym osobom za zasugi dla
miasta.

Podczas uroczystej sesji rady miasta wrczono tytuy


Zasuony dla miasta Kdzierzyn-Kole.
W trakcie ostatniej sesji rady miasta w 2016 roku przewodniczcy Andrzej Kope wraz
z prezydent Sabin Nowosielsk
wrczyli przyznane wczeniej
tytuy Zasuony dla miasta
Kdzierzyn-Kole.
Wyrnieni zostali mieszkacy i osoby zwizane z miastem, ktrych dziaania oraz dorobek artystyczny, naukowy lub
sportowy s istotne dla naszej

maej ojczyzny. Wrd uhonorowanych znaleli si: Tadeusz


Bratus, muzyk od lat zwizany
ze studiem piosenki Miejskiego
Orodka Kultury, Zbigniew Stani, kojarzony z zespoem pieni
i taca Komes, Sebastian widerski, byy siatkarz i trener, a
obecnie prezes Zaksy oraz chr
Echo Kresw, ktry niedawno
witowa piciolecie swojego
istnienia. W imieniu tego ostatniego wyrnienie odebrali Anna Wo i Jerzy Zabocki.
mn

REGION SAMORZD

FORUM MODZIEY
Przedstawiciele modziey bd dziaa na terenie
wojewdztwa w charakterze konsultacyjno-doradczym w zakresie wdraania polityki modzieowej
w regionie.
Forum Modziey Wojewdztwa Opolskiego to projekt, ktry wanie powstaje.
Jego najwaniejszymi zadaniami bd opracowanie zaoe funkcjonowania i trybu
wyboru staych przedstawicieli
modziey przy Marszaku Wojewdztwa Opolskiego, opiniowanie w sprawach funkcjono-

Wiadomoci 3

11 stycznia 2017, nr 1 (228)

wania organizacji dziaajcych


na rzecz modziey, czy te rozpoznawanie potrzeb spoecznoci modziey z caego wojewdztwa.
Marszaek Wojewdztwa
Opolskiego powoa od 15 do
30 czonkw Forum. Poowa z
nich bdzie wyoniona spord
przedstawicieli modzieowych
rad miast i gmin z regionu, a
pozostali zostan wybrani spord reprezentantw organizacji modzieowych i nieformalnych grup modziey.
mn

Rzdowa reforma owiaty spowoduje wiele zmian w szkoach


w Kdzierzynie-Kolu. Cz z nich ma zakoczy swoj dziaalno.
Fot. Urzd Miasta KK

GazetaInformator.pl >>

marta nabrdalik

W urzdzie miasta powsta


specjalny zesp, ktry opracowa koncepcj przystosowania szk do zmian, ktre niesie za sob reforma owiaty.
Najprostsza sytuacja zaistnieje w zespoach szk. Gimnazja bd stopniowo wygaszane, aby po dwch latach
zostay w nich jedynie szkoy
podstawowe z omioma klasami. W naszym miecie dotyczy
to szk na osiedlach: Cisowa,
Piastw, Kodnica, Blachownia, Sawicice i Azoty.
W
Kdzierzynie-Kolu
znajduj si te trzy samodzielne gimnazja. Placwk
z osiedla rdmiecie zesp
proponuje poczy z Publiczn Szko Podstawow nr 6,
gimnazjum z Pogorzelca z
Publiczn Szko Podstawow nr 11, a kozielskie gimnazjum nr 1 z Publiczn Szko
Podstawow nr 12. Przez najblisze dwa lata uczniowie powyszych szk bd uczy si
w swoich dotychczasowych
szkoach i klasach.
Plan zakada take, e za
dwa lata Szkoa Podstawowa
nr 6 mieciaby si w budynku dzisiejszego Gimnazjum nr
4, gdzie wedug oblicze magistratu ma wwczas uczszcza 309 uczniw. Ta propozycja Urzdu Miasta spotkaa
si z dezaprobat rodzicw
uczniw Szkoy Podstawowej
nr 6. Boena Jankowska, kierownik Wydziau Owiaty i
Wychowania Urzdu Miasta
Kdzierzyn-Kole, podkrela,
e ostateczne decyzje jeszcze
nie zapady, a racje rodzicw
zostan przeanalizowane. Zaznacza, e przy planowaniu
wzito pod uwag m.in. fakt,
e budynek dzisiejszego Gimnazjum nr 4 jest w lepszym
stanie technicznym i jest wikszy, o czym rwnie poinformowali rodzicw podczas spotkania 3 stycznia. Argumenty
jednak rodzicw nie przekonuj. W specjalnym owiadczeniu wyraaj swj sprzeciw
wobec przeniesienia szkoy

W poniedziaek, 9 stycznia, prezydent Andrzej Duda podpisa ustaw reformujc owiat.


Zgodnie z zaoeniami ustawy, poczwszy od roku szkolnego 2017/2018 uczniowie ponownie
uczszcza bd do 8-letniej szkoy podstawowej. Nauka w szkoach rednich wyduy si o rok.
W liceum oglnoksztaccym potrwa 4 lata, a 5 lat, w przypadku technikum. Ponadto funkcjonowa bd dwustopniowe szkoy branowe oraz szkoy policealne. Na zdj. wodarze miasta.

oraz przedstawiaj swoj argumentacj. W ostatnich


latach budynek naszej szkoy przechodzi regularne remonty w okresach wolnych
od nauki. Przy duym zaangaowaniu rodzicw, rwnie
finansowym, zostao zrealizowanych kilka inwestycji takich
jak remont klas, zakup nagonienia do nowej wietlicy itp.
Wykonana zostaa termomodernizacja budynku. Budynek
jest przystosowany dla dzieci
najmodszych: utworzone zostay klasy dla szeciolatkw,
dostosowano do ich potrzeb
ubikacje, powsta plac zabaw,
na ktry wydano 130 tys. z,
celem zapewnienia bezpieczestwa okna s okratowane w niezbdnych miejscach.
(...) Nisze koszty utrzymania
budynku PSP Nr 6, przykad
w roku 2015 to: 130 494, 14
z wraz z amortyzacj w PSP
Nr 6, przy czym koszty utrzy-

mania PG Nr 4 to: 138 981,50


z wraz z amortyzacj. Istotny
jest dla nas komfort psychiczny naszych dzieci, na co skada
si: blisko lasu (gdzie odbywaj si zajcia z wychowania
fizycznego oraz zajcia dydaktyczne), spokj i cisza z dala
od zgieku miejskiego. Najistotniejsze jest jednak bezpieczestwo (dua odlego od
ruchliwych ulic). Mamy duy
parking, na ktrym rodzice w
okresie wywiadwek jak i rnych uroczystoci mog swobodnie pozostawi swoje auta.
Przywoenie i odbieranie najmodszych dzieci do i z szkoy
jest komfortowe i bezpieczne,
a jednoczenie nieuciliwe
dla okolicznych mieszkacw
i ruchu drogowego. (...) napisaa w owiadczeniu Rada
Rodzicw przy PSP nr 6 w Kdzierzynie-Kolu.
Nie wiadomo jeszcze jak
reforma wpynie na poziom

zatrudnienia w szkoach. Rzd


nie przygotowa jeszcze programw nauczania, nie wiadomo te ile godzin lekcyjnych
przypadnie na poszczeglne
przedmioty. Prawdopodobne
jest, e cz nauczycieli znajdzie zatrudnienie w szkoach
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat kdzierzysko-kozielski. Rwnie
miejsca pracy zwalniane przez
nauczycieli odchodzcych np.
na emerytury, maj by rezerwowane dla tych, ktrzy mog
zosta bez pracy po przeprowadzonej reformie.
Wszystko ma odby si
bardzo pynnie. My szukamy
rozwiza, ktre bd najbardziej agodne. Te, ktre zaproponowalimy, pod wzgldem
finansowym, logistycznym i
ludzkim s najlepszymi, jakie
moemy zrealizowa w gminie podsumowa Wojciech
Jagieo.

REGION INWESTYCJE

Remont luz na Kanale Gliwickim


luzy w Sawcicach i Nowej Wsi zostan kompleksowo przebudowane za 110 mln z.
Po remoncie luzy w Kodnicy przyszed czas na luzy w
Sawcicach i Nowej Wsi. Regionalny Zarzd Gospodarki
Wodnej na ten cel przeznaczy
110 mln z. 94 mln pochodzi
bd z unijnego dofinansowania. W ramach prac wyremontowane zostan awanporty (nadbrzea przed luz,
gdzie na wejcie do niej mog
oczekiwa barki), powstan
nowe pomosty, punkty poboru wody i prdu dla jednostek
korzystajcych z Kanau Gliwickiego informuje RZGW.
Zmodernizowana zostanie sterownia i maszynownia.
Na gowach grnej i dolnej

wyremontowane i zrekonstruowane bd betony, remont


przejd te budynki sterowni,
zarwno w czci podziemnej,
jak i nadziemnej oraz urzdzenia mechaniczne i elektryczne napdowe wrt. Prace
naprawcze zostan wykonane
w budynkach maszynowni.
Kompleksowe roboty bd dotyczyy komr luz: wyremontowane zostan dna komr,
stalowe ciany, wzmocniony
bdzie grunt wzdu cian luz.
Take wrota wraz z osprztem
na kadej luzie bd nowe. Po
zakoczeniu modernizacji nowe bdzie rwnie owietlenie
obiektw stare i wysuo-

ne zastpi energooszczdne
lampy LED. W czasie modernizacji powstanie nowy kana
obiegowy, moliwe bdzie luzowanie oszczdnociowe. W
projekcie znalazy si te nowe
budynki socjalne dla obsugi
luz oraz niektre drogi i nawierzchnie na terenie obiektw relacjonuje RZGW.
Inwestycja to kolejny etap
projektu. W zeszym roku
odnowiono dwie inne luzy,
Kodnic i Rudziniec. Prace
pochony 54 mln z. Remont
kozielskiego portu jest drugim etapem projektu Modernizacja luz odrzaskich na
Kanale Gliwickim, ktry ma

na celu przystosowanie tego


odcinka wodnego do III klasy eglownoci. Oznacza to,
e ma by przystosowany do
statkw o maksymalnych parametrach zaadunkowych od
650 do 1000 ton. Podjte dziaania z zaoenia miay suy nie tylko poprawie stanu
technicznego luz, lecz rwnie zwikszeniu moliwoci
przewozowych. To natomiast
ma si przeoy na popraw
warunkw rodowiska naturalnego poprzez zastpienie
transportu drogowego, transportem wodnym.
mh

4 Publicystyka

11 stycznia 2017, nr 1 (228)

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE SYLWETKI

Ewa Haambiec: Umiechy s


najwspanialszym podzikowaniem
mateusz herba

Na grudniowej sesji radni


powiatowi podzikowali Ewie
Haambiec, wieloletniej dyrektor Stowarzyszenia Olimpiady
Specjalne. Ze stanowiska odchodzi po 16 latach. Nauczycielka z zawodu, spoeczniczka z wyboru. Od kilkunastu
lat znana jest z dziaalnoci
na rzecz osb niepenosprawnych. Imprez sportowych integrujcych rodowisko, ktre
zorganizowaa nie jest w stanie policzy. Jej yciowe motto
to cytat z J. Medisona Sukces
nigdy nie jest efektem somianego zapau - tu trzeba przej
przez prawdziwy ogie.
Jak rozpocza si Pani
dziaalno na rzecz rodowiska osb niepenosprawnych?
Od wrzenia 1992 roku pracuj w Zespole Szk Specjalnych w Kdzierzynie-Kolu.
Jestem nauczycielem wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej. Dziaalno w
Stowarzyszeniu
Olimpiady
Specjalne Polska-Opolskie rozpoczam jako trener w 1996
roku w Sekcji Krzy dziaajcej przy naszej szkole. W 1999
roku zostaam jej przewodniczc. Od stycznia 2000 roku

do grudnia 2016 roku peniam


funkcj Dyrektora Regionalnego. Misj stowarzyszenia jest
organizowanie caorocznych
treningw i zawodw sportowych w rnych olimpijskich
dyscyplinach sportowych dla
dzieci i dorosych z niepenosprawnoci intelektualn
zrzeszonych w naszym stowarzyszeniu. Ma to na celu zapewnienie im moliwoci lepszego
rozwoju fizycznego, zachcania
do odwagi, odczuwania radoci,
dzielenia si swoimi talentami,
umiejtnociami i przyjani ze
swoimi rodzinami, zawodnikami Olimpiad Specjalnych a
take spoecznoci lokaln .W
wojewdztwie opolskim zrzeszonych jest 1265 zawodnikw
w 31 Klubach Olimpiad Specjalnych (Opole, Zawadzkie,
Czarnowsy, Kluczbork, Brzeg,
Grodkw, Radawie, Strzelce
Opolskie, Lenica, Praszka, Jdrzejw, Gogwek, Gubczyce,
Prudnik, Nysa, Kadub, Kup,
Kdzierzyn-Kole, Krapkowice, Nowe Gouszowice, Lewin
Brzeski, Zdzieszowice). Organizujc wszystkie imprezy,
staram si przede wszystkim
zwrci uwag opinii publicznej na dziaalno stowarzyszenia: na zawodnikw, trenerw, rodziny, wolontariuszy i
przyjaci Olimpiad Specjal-

nych jako spoeczno, tak


ma Ojczyzn. Mamy swj
gos, swoje prawa i swoj godno. Nasze imprezy sportowe
i pozasportowe s uhonorowaniem wszystkich wielkich wartoci, w ktre wierzymy: wiara,
szacunek, godno i prawo.
Chcemy trafi do wszystkich
serc, znajdujc tam szczeglne miejsce pamici o osobach,
ktre potrzebuj i wymagaj
wsparcia, ale ktre jednoczenie s w stanie da wicej ni
oczekujemy.
Jest Pani w stanie zliczy
imprezy, ktre Pani zorganizowaa?
Imprez sportowych, zawodw nie jestem w stanie zliczy.
Policzy natomiast z atwoci
mog imprezy pozasportowe
integracyjne i promujce Olimpiady, bo s to imprezy cykliczne - 15 spotka integracyjnych
jakim jest Dzie Godnoci i festynw Bezpieczne wakacje; 5
Integracyjnych Wigilii Olimpiad Specjalnych; 10 integracyjnych 2-dniowych spyww
kajakw rzek Odr, 5 Oglnopolskich Sztafet Pywackich powiconych Papieowi Janowi
Pawowi II; X Integracyjnych
Turniejw Szk Kdzierzyna-Kola. Wszystkie organizowane przeze mnie imprezy,

Fot. SP Kdzierzyn-Kole

Wieloletnia dyrektor Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne w grudniu odesza ze stanowiska.


zarwno sportowe jak i pozasportowe, organizuj z takim
samym podejciem i sercem.
A osoby, ktre Pani poznaa? Jest jaka historia, ktra Pani szczeglnie rozczulia?
Poznaam wiele osb ze
wiata polityki, sportu, aktorw, jak i zwykych prostych
ludzi, dziaaczy, rodziny zawodnikw. Nie mwiabym o
rozczulaniu, a raczej wzruszeniu to na pewno byy profesjonalne przygotowane Ceremonie Otwarcia i Zamknicia
wiatowych Letnich Igrzysk
Olimpiad Specjalnych w Dublinie, Irlandii w 2003 roku;
w Los Angeles, USA w 2015
roku oraz momenty wrczenia
medali pywakom, ktrzy jako
pierwsi zdobyli zoto dla polskiej ekipy. W Dublinie wystpowaa dla nas grupa U2 z Bono, Enya, byli z nami Nelson
Mandela oraz Arnold Schwarzenegger. W Los Angeles Stievie Wonder, Arnold Schwarzenegger, brazylijski pikarz Cafu
czy wspaniay pywak Michael
Pflelps.
Zapewne bdzie miaa Pani teraz wicej czasu dla
siebie, jak go Pani spoytkuje?

Organizujc wszystkie imprezy, staram si przede


wszystkim zwrci uwag opinii publicznej na dziaalno
stowarzyszenia: na zawodnikw, trenerw, rodziny,
wolontariuszy i przyjaci Olimpiad Specjalnych jako spoeczno, tak ma Ojczyzn podkrela Ewa Haambiec,
wieloletnia dyrektor Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne.
Nadal bd pracowaa jako nauczyciel i trener, realizujc treningi z zawodnikami
Olimpiad Specjalnych . Niegasnce na twarzach naszych
zawodnikw umiechy s najwspanialszym podzikowaniem dla mnie i wszystkich

osb zrzeszonych i pracujcych na rzecz zawodnikw z


niepenosprawnoci intelektualn, ktrym chciaabym
zoy gorce podzikowania
za zaangaowanie i wspania prac.

KODNICA STRA POARNA

Jubileuszowy prezent dla OSP Kodnica

Kodnicka jednostka obchodzi w tym roku jubileusz


125-lecia istnienia.
mateusz herba

Kodnicka jednostka obchodzi jubileusz 125-lecia istnienia.


Gmina Kdzierzyn-Kole z tej
okazji w tegorocznym budecie zarezerwowaa 450 tys. z
na zakup nowego samochodu
poarniczego wraz z wyposaeniem. O brakujc cz kwoty
straacy stara si bd z dotacji z Krajowego Systemu Ratowniczo-Ganiczego oraz Zwizku
Ochotniczych Stray Poarnych
RP.
Przewidziano rwnie modernizacj remizy. Budynek zostanie przebudowany, poniewa
w obecnym obiekcie brakuje
miejsca na nowy wz. Na ten cel
miasto przeznaczy 200 tys. z.

Kodnicka jednostka powstaa w 1892 roku na skutek


poarw na terenie powiatu
kozielskiego. Pierwszym prezesem zosta Kraft, naczelnikiem
Tonf, zastpc naczelnika Titz,
ordynansem naczelnika Filusz
a sekretarzem Jan Wunderlich. Pynno finansow wczesnej OSP stanowiy skadki czonkowskie w wysokoci
30 Fenigw miesicznie oraz
jednorazowe wpisowe w wysokoci 74 Fenigw. Utrzymywano si rwnie z darowizn
pieninych od mieszkacw
i instytucji. Cho rodki, ktrymi dysponowaa jednostka w jej pocztkowym okresie
dziaalnoci byy skromne, jednostka dysponowaa wszystki-

Fot. Katarzyna Przypado

Fot. Urzad Miasta KK

Straacy otrzymaj nowy w z okazji 125 lat.

W ubiegym roku odby si ju 24. Memoria im. m. kpt. A. Kaczyny i dh. A. Malinowskiego w Raciborzu upamitniajcy
dwch bohaterskich straakw, ktrzy oddali ycie w walce z ywioem w lasach Kuni Raciborskiej. Wspominajc
straakw, raciborzanie bawili si na przykad na koncercie Wilkw oraz kibicowali na meczu druyn futbolu
amerykaskiego, ktre rywalizoway w turnieju kwalifikacyjnym mistrzostw Polski PLFA 8. W zmaganiach wzi udzia
zesp Raptors Racibrz.
mi niezbdnymi urzdzeniami,
sprztem oraz wybudowano
stranic. Wszystko to znacznie wpyno na bezpieczestwo przeciwpoarowe na terenie Kodnicy.
Dobytek jednostki uleg
zniszczeniu na skutek wojen
wiatowych. Przeomem dla
OSP Kodnica by rok 1946, w
ktrym odbudowano zniszczon remiz i skompletowano
nowy sprzt poarniczy. Nowy
zarzd wybrano w 1948 roku.
Rozwin on skutecznie dziaalno jednostki. Organizowano wiele imprez kulturalnych

jak i poprawiajcych sprawno straakw. Z uzyskanych


dochodw zakupiono samochd poarniczy. W roku 1951
dziaalno Zwizku Ochotniczej Stray Poarnej zostaa zawieszona. Po wydarzeniach z
padziernika 1965 roku nastpi nowy etap efektywnej pracy
zarzdu i caej jednostki.
W 70. rocznic powstania
jednostka otrzymuje od kodnickiej spoecznoci sztandar
w uznaniu szczeglnych zasug
Ochotniczej Stray Poarnej
Kodnica. W setn rocznic
istnienia OSP zostaa odzna-

czona najwyszym odznaczeniem Ochotniczych Stray jakim jest Zoty Znak Zwizku.
Orderem uhonorowani zostali
straacy: Wilhelm Musio oraz
Pawe Miske. Rado w jednostce nie trwaa jednak dugo.
Kilka dni pniej w akcji gaszenia poaru lasu w Kuni Raciborskiej zgin druh Andrzej
Malinowski.
Stranica jak i sprzt po
raz kolejny niszczej w lipcu
1997 roku na skutek powodzi.
Wyremontowana zostaje dziki pienidzom uzyskanym od
rnych instytucji oraz zaan-

gaowaniu straakw z gminy


Piaseczno i czonkw OSP Kunica. Obecnie jednostka posiada dwa samochody poarnicze,
ciarowego Jelcza GCBA 6/32
oraz lekki samochd techniczny Ford Transit, dwie odzie
ratunkowe i przyczepy pod odzie, lekk przyczep samochodow, pompy szlamowe,
agregaty prdotwrcze oraz
inny niezbdny sprzt przy akcjach ratowniczo-ganiczych.
OSP Kunica liczy 34 czonkw
czynnych, druyn modzieow oraz 42 czonkw wspierajcych.

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 1/2017

GazetaInformator.pl 11 stycznia 2017 nr 1 (228)

REGION GOSPODARKA

Walka z szar stref w Polsce zapowied staa si faktem


Fot. prezydent.pl

Od 1 marca 2017 roku suba celna, administracja podatkowa i kontrola skarbowa zostan przeksztacone
w Krajow Administracj Skarbow.

Dla przedsibiorcw rok 2017 zapowiada si jako bardzo niestabilny i niepewny. Od lat
wiadomo, e jednym z gwnych czynnikw hamujcych rozwj firm i przedsibiorczo
jest zmienno przepisw i niepewno jutra w zakresie cigej nowelizacji prawa. Od
kilku tygodni znamy ustaw o powstaniu Krajowej Administracji Skarbowej, w lad
ktrej znikn urzdy skarbowe, suby celne, zmieni si wiele przepisw wykonawczych.
Analitycy mwi o zmianach w ponad 150 ustawach, ktre cile powizane s z wdroeniem KAS. W kwietniu ma pojawi si rozporzdzenie o kasach fiskalnych jako kolejny
krok w uszczelnianiu systemu podatkowego. Zaledwie w dwa miesice nowe kompetencje otrzymaj naczelnicy, dyrektorzy, urzdnicy... Trudno dziwi si przedsibiorcom,
ktrzy zniechceni do prowadzenia i rozwijania firm w Polsce coraz czciej rozwaaj
przeniesienie siedziby za granic.

ireneusz burek

Powstanie Krajowej Administracji Skarbowej ma przyczyni si do skonsolidowania administracji podatkowej,


celnej i skarbowej - od marca
funkcjonowa bd tzw. izby
administracji skarbowej, ktrym maj podlega urzdy
skarbowe i urzdy celno-skarbowe. Takie rozwizanie, dziki m.in. integracji baz danych
o podatnikach, pozwoli ma na
sprawniejsz obsug patnika
w prawidowym wykonywaniu obowizkw podatkowych
i obowizkw celnych. Ma
jednak przede wszystkim da
organom administracyjnym
sprawniejsze kontrole i wychwytywanie nieprawidowoci
podatkowych. Od dawna mwi
si o szeroko zakrojonej walce z
tzw. szar stref, ktr realizuje
nowy rzd. Nowa ustawa m.in.
zawiera szczegowe regulacje
w zakresie wszczcia kontroli celno-skarbowej z urzdu,

na podstawie upowanienia
do przeprowadzenia kontroli,
co w praktyce ma oznacza, i
napodstawie okazywanej legitymacji subowej.
Szefem Krajowej Administracji Skarbowej ma zosta
wiceminister finansw, ktry
nadzorowa bdzie dyrektorw
izb administracji skarbowej,
naczelnikw urzdw skarbowych oraz urzdw celno-skarbowych. Powoany zostanie rwnie dyrektor Krajowej
Informacji Skarbowej. Proces przeksztace jest w toku,
wszystkie izby skarbowe przeksztaciy si ju w izby administracji skarbowej (do koca
lutego jednak organem podatkowym pozostaje dyrektor izby
skarbowej). Kolejne zmiany organizacyjne spowoduj powstanie nowych struktur takich jak:
Krajowa Informacja Skarbowa;
izby administracji skarbowej;
urzdy skarbowe; urzdy celno-skarbowe; Krajowa Szkoa
Skarbowoci; Centrum Infor-

matyki KAS. Administracyjnie


KAS maj spina komrki organizacyjne urzdu obsugujcego ministra finansw.
Powstanie KAS bdzie
si wiza nie tylko z licznymi zmianami w ustawach (w
oparciu i ktre obecnie dziaaj urzdy) ale te z redukcj
zatrudnienia pracownikw.
Stosunki pracy osb zatrudnionych w jednostkach KAS wygasaj z dniem 31 sierpnia 2017
roku, jeeli osobom tym do 31
maja br. nie zostanie przedstawiona nowa propozycja zatrudnienia.
Ustawa o powstaniu KAS
i ustawa wprowadzajca jej
przepisy wykonawcze zostay podpisane w grudniu przez
prezydenta RP Andrzeja Dud.
Warto doda, i w konsekwencji tej decyzji pojawi si zmiany wielu innych ustaw, ktre s
umocowaniem obecnie dziaajcych urzdw i sub. Czeka nas zatem rok obfitujcy w
zmiany.

REGION EKOLOGIA

Mona wycina drzewa bez zezwolenia


Fot. PIXABAY

Prezydent Andrzej Duda podpisa nowelizacj ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach.

Radosaw lusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot podkrela, e obowizujce dotd


prawo nakazywao uzyskanie uzgodnienia i zezwolenia na usunicie drzewa lub krzewu z
terenu nieruchomoci, ale przewidywao te dug list wyjtkw jak np. usuwanie drzew
owocowych, drzew i krzeww modych, suchych czy wycinanie w czasie akcji ratowniczej.
Std kolejne odstpstwa s niepotrzebne i szkodliwe mwi Radosaw lusarczyk.
krystyna stanik

W poowie grudnia podczas


posiedzenia w Sali Kolumnowej Sejm przyj nowelizacj
ustawy o ochronie przyrody
oraz ustawy o lasach, par dni
pniej Senat, za 28 grudnia
podpisa j prezydent Andrzej
Duda. Nowe przepisy weszy w
ycie 1 stycznia biecego roku.
Wprowadzaj istotne zmiany
dla obywateli. Dotd jeli waciciel dziaki chcia wyci
drzewo lub krzewy, musia wystpi do gminy z wnioskiem o
wycink (poza drzewami owocowymi oraz drzewami o gruboci pnia do 25-35 cm). Teraz
zgoda nie jest ju potrzebna w

wikszoci przypadkw (jeeli


nie jest to zwizane z dziaalnoci gospodarcz), gdy zezwolenie jest wymagane w zwizku
z wycink duych drzew obwd pnia 50-100 cm w zalenoci od gatunku. Zatem z
zezwole bd zwolnione drzewa, ktrych obwd pnia na wysokoci 130 cm nie przekracza
100 cm w przypadku: topoli,
wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego,
klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego.
W przypadkach pozostaych
gatunkw drzew 50 cm.
Pojawiy si take nowe
stawki za wycink drzew. - Nowe przepisy pozwalaj gminom

na okrelanie stawek opat za


usunicie drzew i krzeww.
Nie bd one mogy przekroczy 500 z za cm dla drzew
oraz 200 z za m 2 krzeww.
Przy ustalaniu opaty nie bdzie brany pod uwag wspczynnik lokalizacji wyjania
Leszek Iwulski, rzecznik prasowy Urzdu Miasta Racibrz.
Ministerstwo rodowiska
pozytywnie ocenia nowelizacj,
ktra- jak podkrelano ma
ograniczy niepotrzebn biurokracj. Jak argumentowa Jan
Szyszko, Minister rodowiska,
95 proc. wnioskw o wycink
rozpatrywano pozytywnie.
Optymizmu Ministerstwa
rodowiska nie popieraj eko-

KOMENTARZ NA GORCO
WWF Polska
Zapisanie w ustawie o lasach, tego e gospodarka lena wykonywana na podstawie kodeksu dobrych praktyk
nie narusza przepisw o
ochronie poszczeglnych zasobw, w szczeglnoci przepisw dotyczcych ochrony
gatunkowej zapisanych w
ustawie o ochronie przyrody
(UoOP). To czy gospodarka
lena jest zgodna z ustaw o
ochronie przyrody, czy nie,
powinno rozstrzyga si na
podstawie faktw, stanu faktycznego, a nie ustala odgrnie za pomoc litery prawa.
amanie prawa zapisanego w
UoOP nie powinno by prawnie chronione przez ustaw o
lasach. To nie tylko sprzeczne
z zasadami tworzenia prawa,
sankcjonowanie jego amania, ale take wprowadzanie
chaosu. Zapis taki jest rwnie potencjalnie niezgodny
z prawem Unii Europejskiej,
co stwierdza Biuro Analiz
Sejmowych Kancelarii Sejmu [Pismo Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu nr

BAS-WAPEiM-2611116].
Zaproponowano
inn
zmian w ustawie o lasach,
w ktrej odgrnie ustalono,
e do dnia 31 grudnia 2017 r.
uznaje si, e praktycznie caa gospodarka lena nie narusza zakazw ochrony zwierzt.
W rzeczywistoci oznacza to
rezygnacj z ochrony gatunkowej zwierzt w polskich
lasach. Jeli zmiany te wejd
w ycie, bdzie przyzwolenie
na umylne zabijanie, okaleczanie, poszenie, niszczenie
schronie, siedlisk lub ostoi
gatunkw zwierzt chronionych w ramach wykonywania prac gospodarki lenej.
Naszym zdaniem proponowany przepis jest przykadem
psucia prawa mwi Dariusz
Gatkowski z WWF Polska.
Apelujemy do polskich wadz,
aby jeszcze raz zastanowiy si
nad kontrowersyjnymi zmianami prawa. Jeeli zmiany
zostan wprowadzone w ycie, polska przyroda bdzie
powanie zagroona.
Powan, i bardzo gon,
propozycj zmian jest uchy-

lenie obowizku uzgadniania


z regionalnym dyrektorem
ochrony rodowiska wydania
zezwolenia na usunicie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej oraz zniesienie
koniecznoci uzyskania zezwolenia na usuwanie drzew
z nieruchomoci prywatnych.
Skutkiem tego moe by rze
alei przydronych, taka sama jaka miaa miejsce w wyniku wprowadzenia zapisw
uatwiajcych wycink drzew
przydronych w ustawie o
ochronie przyrody w 2004
roku. Jesieni 2004 roku rozpocz si proceder masowego wycinania alei pod pretekstem poprawy bezpieczestwa
na drogach, liczb wycitych drzew mona szacowa
na dziesitki tysicy rocznie,
na przykadach kilka tysicy
drzew rosncych wzdu drogi
nr 16 wycito w latach 20042005 w okolicach Mikoajek
(warmisko-mazurskie). Wyobramy sobie co taka zmiana moe oznacza dla alei
przydronych na przykad na
Mazurach.

lodzy. WWF, bdca jedn z


najwikszych na wiecie organizacji dziaajcych na rzecz
ochrony rodowiska naturalnego, uwaa, e "zmiany w

ustawie o ochronie przyrody


to kolejna prba zamachu na
drzewa oraz chronione gatunki zwierzt yjce w lasach".
Nowelizacja ich zdaniem bd

mie "katastrofalny wpyw na


ochron przyrody w Polsce, zagroone s gatunki chronione
w lasach oraz drzewa i krzewy
w caej Polsce".

6 20 03

2 PLUSY BIZNESU

11 stycznia 2017, nr 1 (228)

DLA

<< GazetaInformator.pl

Niezbdnik przedsibiorcy

Kasy i drukarki fiskalne


kasy przenone, mobilne
kasy systemowe, sieci kasowe
drukarki fiskalne, niefiskalne
materiay eksploatacyjne, rolki do kas

ledzimy zmiany

Paragony z kasy skalnej


bd wysyane mailem do klienta
Platforma e-paragonw, ktra moe zosta uruchomiona do koca
2017 roku, pozwoliaby klientom na swobodne zarzdzanie wydatkami
i histori swoich zakupw.
Fot. PIXABAY

Pion fiskalny

Zapytaj o
P R O MO C J E n a
terminale
patnicze

ib.pl

Wszystkie atuty w rku!

Terminale , urzdzenia niefiskalne


terminale patnicze dla kadej brany
czytniki kodw kreskowych
ib.pl
wagi sklepowe, szuflady kasowe

67 47, 697 212 351


raciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

Oprogramowanie dla firm


oprogramowanie magazynowe
oprogramowanie gastronomiczne
aktualizacje, opieka serwisowa
bezpieczestwo danych, backupy
szkolenia i wdroenia
Serwis fiskalny
szkolenia z obsugi kas fiskalnych
naprawa kas i drukarek fiskalnych
KUPUJC

KAS FISKALN

PAKIET REKL AMY

GRATIS!
*)
o 60% wartoci

Koniec roku 2016 nie


przynis wprawdzie oczekiwanego rozporzdzenia o
warunkach technicznych kas
skalnych, czyli o tzw. kasach
on-line (w artykule grudniowym pisalimy o aktualnym
stanie prac nad rozporzdzeniem), odsaniane s jednak
etapowo szczegy nowej regulacji prawnej.
W ostatnich dniach grudnia podjto decyzj o tym, e
nowe kasy skalne bd miay moliwo wysyania e-paragonu do klienta. Ma to si
sta, zgodnie z listem intencyjnym podpisanym pomidzy Ministerstwem Rozwoju
a Krajow Izb Gospodarcz
Elektroniki i Telekomunikacji, za spraw budowanej
platformy e-paragonw.
Kasy skalne, ktre zostan podczone on-line, bd
wysya elektroniczne paragony do tych klientw, ktrzy
wyra na to zgod i zarejestruj si. E-paragon otrzyma mona bdzie na poczt
e-mail, w formie SMS lub do
aplikacji mobilnych. Platforma, ktra bdzie otwarta dla
wszystkich uczestnikw rynku, ma gwarantowa pen
anonimowo przesyanych
danych. Bdzie rwnie niezalena od centralnego repozytorium w Ministerstwie Finansw.

Wiemy ju, e kasy skalne podczone on-line bd automatycznie przesya


dane o sprzeday do skusa. Projekt rozporzdzenia
Ministerstwa Rozwoju miaby si przyczyni do ograniczenia szarej strefy. System
miaby rwnie zwikszy
akceptacj patnoci bezgotwkowych a klientom - zapewni dostp do paragonw
elektronicznych w jednym
miejscu. Wprawdzie ministerstwo zakada obecnie, e
platforma dystrybucji paragonw elektronicznych z kas
skalnych do konsumentw
odbywa si bdzie na wyrany wniosek konsumenta,
za sam przesy ma gwarantowa anonimowo przesyanych danych, jednak nie
do koca jasne jest to w jaki
sposb powizane bdzie to
z wprowadzeniem do obrotu
kas skalnych nowej generacji, ktre bd posiada funkcj wysyania danych do tzw.
repozytorium plikw Ministerstwa Finansw czyli centralnych serwerw organw
podatkowych.
Ministerstwo wdraa nowe rozwizania, (m.in. wspomniane kasy on-line, platform e-paragonw) w celu
ograniczania szarej strefy.
Wedug analiz rzdu przyrost
liczby aktywnych kas skal-

nych w stosunku do liczby


dziaajcych przedsibiorstw
w Polsce o 0,1 prowadzi do
spadku udziau szarej strefy
w PKB o 0,33%. W skali kraju
mowa tu o ogromnych kwotach. Wszytsko wic wskazuje na to, e mona spodziewa
si kolejnych rozwiza, ktre bd miay uszczelnia system podatkowy.
Warto przy okazji wspomnie o tym, i 1 marca 2017
roku przestaj funcjonowa
urzdy sakrbowe w dotychczaswej postaci. Wedug nowej ustawy o KAS (podpisanej w grudniu 2016) w ycie
wejdzie Krajowa Administracja Skarbowa, ktora w nowej
struturze wchonie midzy innymi urzdy skarbowe oraz
subty celne. Ustawa wyranie wskazuje, e powstanie
Centralny Rejestr Danych
Podatkowych
prowadzony w systemie teleinformatycznym, i administrowany
przez KAS. Zatem repozytorium plikw, ktry ma suy
gwnie gromadzeniu oraz
przetwarzaniu danych zwizanych z obowizkami podatkowymi i celnymi obejmie zapewne dane przesyane z kas
skalnych.
IRENEUSZ BUREK
WACICIEL SOFT-IB

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

ib.pl
Wicej na softib.pl

SOFT-ib Ireneusz Burek, NIP 639-100-40-27


Oddziay:

Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2 | tel. 77 482 67 47 533 355 477


Racibrz, ul. Klasztorna 12 | tel. 32 415 98 18 504 18 18 27
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16 | tel. 32 440 89 88 601 46 20 03
*)

O szczegy promocji pytaj handlowcw.

softib.pl centrumkasskalnych.pl r-media.pl

GazetaInformator.pl >>

11 stycznia 2017, nr 1 (228)

PLUSY BIZNESU
DLA

PLUSY BIZNESU

11 stycznia 2017, nr 1 (228)

DLA

<< GazetaInformator.pl

REGION GOSPODARKA

Szansa na nowe miejsca pracy


MATEUSZ HERBA

30 grudnia rozporzdzeniem Rady Ministrw do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wczono grunty o
cznej powierzchni ponad 31
hektarw pooone na terenie
Raciborza i Wodzisawia l. W
oparciu o przyjte prognozy
szacuje si, e na nowo wczonych do katowickiej strefy terenach w perspektywie najbliszych lat moe powsta okoo 2
tys. nowych miejsc pracy, przy
nakadach inwestycyjnych wynoszcych okoo 700 mln z.
Zarwno gminy jak i inwestorzy wyczekiwali na rozporzdzenie Rady Ministrw

rozszerzajce granice naszej


strefy. Ju wczeniej cz
wczanych terenw promowana jako obszary do potencjalnego zagospodarowywania
po ukoczeniu procesu zmiany
granic. Dziki tym wyprzedzajcym dziaaniom, wczane
obszary ciesz si zainteresowaniem potencjalnych inwestorw. Co napawa szczeglnym optymizmem s wrd
nich rodzime rmy z sektora
maych i rednich przedsibiorstw, a take kilku duych
zarwno polskich, jak i zagranicznych przedsibiorcw, ktrzy doczyli nowe
wczone tereny do puli przyszych decyzji lokalizacyjnych

dla swoich nowych inwestycji


mwi wiceprezes KSSE Andrzej Zabiegliski.
W Raciborzu strefa rozszerzy si o obszar pooony
przy ul. Cecylii, przylegajcy
do objtego statusem SSE i zarzdzanego ju przez katowick stref tamtejszego obszaru
przemysowego. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego tereny przeznaczone s na obiekty produkcyjne,
skady i magazyny. Szacuje si,
e na wczanym obszarze moe powsta nawet 400 nowych
miejsc pracy przy nakadach w
wysokoci ok. 162 mln z. Teren inwestycyjny poszerzy si
o ponad 7,5 hektara.

RACIBRZ GOSPODARKA

Pomoc przy strategii rozwoju

R E K L A M A

Fot. Urzd Miasta Racibrz

Fundusz Grnolski to najwikszy w wojewdztwie lskim fundusz


poyczkowy wspierajcy mikro, mae i rednie przedsibiorstwa.

ratu Przedsibiorczoci i Obsugi Inwestora Anna Kobierska-Mrz. Omwiono wtedy


warunki ewentualnej wsppracy. W efekcie tych rozmw
23 grudnia prezydent Mirosaw
Lenk podpisa List Intencyjny
o wsppracy, ktrej celem
jest zapewnienie kompleksowego wsparcia maym i rednim przedsibiorcom z Wojewdztwa lskiego, a jednym
z obszarw kooperacji jest organizacja spotka informacyjnych i innych dziaa na rzecz
MP majcych na celu tworzenie dostpnego systemu wsparcia MP.
Wsppraca z instytucjami
dziaajcymi na rzecz rozwoju przedsibiorczoci jest jed-

nym z przedsiwzi ujtych w


Programie Wspierania Przedsibiorczoci realizowanym na
terenie miasta od zeszego roku. Szczegy nt. oferowanych
przez Fundusz Grnolski
form wsparcia dla przedsibiorcw znajduj si na stronie www.fundusz-silesia.pl.
Gwne produkty dedykowane rmom z sektora maych i
rednich przedsibiorstw to:
Rozpocznij dziaalno Poyczymy Ci sukcesu, Faktoring,
Dla przedsibiorcw, absolwentw i bezrobotnych, lski
Fundusz Poyczkowy, Dla mikro, maych i rednich przedsibiorcw.
PS

30 grudnia 24-hektarowy teren przy ul. Olszyny w Wodzisawiu l. zosta wczony do KSSE.

REGION INWESTYCJE

Magistrat nawiza wspprac


z Funduszem Grnolskim

Poyczki na preferencyjnych warunkach to w obecnym


okresie programowania unijnego podstawowa forma donansowania dziaalnoci gospodarczej. Szeroki wachlarz usug w
tym zakresie oferuje Fundusz
Grnolski S.A. w Katowicach.
Jest to najwikszy fundusz poyczkowy w caym wojewdztwie lskim. Z inicjatyw nawizania kontaktu wyszed
Referat Przedsibiorczoci i
Obsugi Inwestora w Wydziale Rozwoju raciborskiego magistratu. Jest to kolejna inicjatywa w kierunku wspierania
lokalnego biznesu po uruchomieniu cieszcego si sporym
zainteresowaniem Inkubatora
Przedsibiorczoci w Orodku
Wsppracy Gospodarczej czy
te dyurw Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy
Europejskich. Wszystko to w
zamyle ma zapewni przedsibiorcom jak najwikszy dostp do rnych form wsparcia
na rozwj.
Przedstawiciele Funduszu
Grnolskiego gocili w raciborskim urzdzie w grudniu
2016 roku. W spotkaniu z ramienia Funduszu uczestniczyy Dyrektor Oddziau Funduszu
Grnolskiego Bogumia li,
Dyrektor Zespou ds. Regionalnej Instytucji Finansujcej
Anna Bobka Adwent oraz
Iwona Czaplikowska odpowiedzialna za usugi w ramach
Enterprise Europe Network.
Ze strony Miasta w spotkaniu
udzia wziy Z-ca Prezydenta
Irena ylak i Kierownik Refe-

W Wodzisawiu l., ktry


dotychczas nie przynalea do
katowickiej strefy, obejmie tereny o powierzchni przeszo 24
hektarw pooonych przy ulicy
Olszyny. Miasto by przystpi
do KSSE musiao zainwestowa
w infrastruktur. Wybudowano
drog czc wczany teren z
drog wojewdzk DW936
(cznik ulic Modzieowa Olszyny). Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego tereny przeznaczone s
na obiekty produkcyjne, skady i magazyny. Szacuje si, e
na wczanym obszarze moe
powsta nawet 1300 nowych
miejsc pracy przy nakadach w
wysokoci ok. 517 mln z.

Fot. UM Wodzisaw l.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna poszerzya si o nowe tereny w Raciborzu i Wodzisawiu l.

Mikro, mae i rednie przedsibiorstwa mog liczy


na wsparcie doradcw.
Izba Rzemielnicza w Opolu wraz z Oglnopolskim Porozumieniem Zwizkw Zawodowych realizuje projekt
pt. Wsparcie partnerw spoecznych i strategie rozwoju
dla opolskich przedsibiorstw
MMSP. Projekt realizowany
jest w okresie od padziernika
2016 roku do koca maja 2018
roku i skierowany jest do 120
rm z sektora mikro, maych i
rednich przedsibiorstw dziaajcych na terenie wojewdztwa opolskiego, ktre nie maj
opracowanego planu lub strategii rozwoju. Celem projektu
- jak podkrela Izba Rzemielnicza w Opolu wraz z Oglnopolskim Porozumieniem
Zwizkw Zawodowych - jest
wzrost liczby przedsibiorstw
sektora MMSP z woj. opolskiego wykorzystujcych wsparcie
partnerw spoecznych przy
realizacji dziaa wspierajcych
ich rozwj, w tym pozwalajcych na efektywne wykorzystanie podmiotowych systemw
nansowania. Doradcy pomog przedsibiorcom, a wskutek
realizacji projektu, rma bdzie
mie opracowan kompleksow strategi rozwoju, a take
otrzyma profesjonaln pomoc
w jej wdroeniu. Przedsibior-

stwa, ktre chc si rozwija


musz stosowa zarzdzanie
strategiczne wice si z zorganizowaniem sobie przyszoci i zaplanowaniem skutecznej
strategii, aby zwikszy konkurencyjno w dugim okresie
czasu. Misja, wizja i cel oraz
plan rozwoju i pomoc w jego
stworzeniu to zaoenie projektu realizowanego dziki funduszom europejskim.
Objte projektem przedsibiorstwo moe liczy na:
kompleksow strategi rozwoju skadajc si z Planu Rozwojowego, raportu dostpnoci usug rozwojowych dla
MMSP w regionie i raportu
upowszechniajcego wiedz o
zdiagnozowanych potrzebach i
barierach rozwojowych, strategia, aby zostaa wcielona w ycie bdzie zatwierdzona przez

przedsibiorstwo oraz PARP;


pomoc we wdroeniu strategii
i Panu Rozwojowego wiadczon przez doradc oraz wykwalikowan kadr doradcw biznesowych.
Zainteresowane udziaem
w projekcie przedsibiorstwa
proszone s o kontakt z Biurem Projektu lub przesanie
formularza zgoszeniowego dla
przedsibiorstwa na adres Biura Projektu (moe by to skan
wysany poprzez e-mail). Biuro projektu: Izba Rzemielnicza w Opolu, ul. Katowicka 55,
pok. 1.2, 45-061 Opole, tel. 77
454 31 73 w. 21, e-mail: info@
izbarzem.opole.pl. Dokumenty
do pobrania rwnie na stronie
internetowej Izby Rzemielniczej w Opolu.
MN

ZDROWIE - SPRAWNO - ENERGIA

TAI CHI

ZAPISY NA ZAJCIA
AKADEMIA TAO - Szkoa Tai Chi i Qigong
RACIBRZ ul. Klasztorna 12 (I pitro)

Tel. 600 277 108

www.akademiatao.pl

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU

11 stycznia 2017, nr 1 (228)

DLA

RACIBRZ SYLWETKI

Golibroda z Raciborza
Fot. Katarzyna Przypado

Jaki czas temu do ask powrciy brody i brzytwy. W salonie na Dugiej ostatniego golibrod widziano prawdopodobnie
w latach osiemdziesitych. 30 lat pniej panw znw obsuguje powiernik mskich tajemnic.

Krzysztof Lipczyk zosta golibrod, bo pokn bakcyla na stare, dobre oldschoolowe


fryzjerstwo.
Ulica Duga. Nienarzucajcy si szyld. Prosty, klasyczny. Zakad fryzjerski dla Pa &
Golibroda informuje. Wntrze
skrywa rnorak maszyneri.
Za ogromnym fotelem, a przed
rwnie pokanych wymiarw
lustrem na pce le maszynki, akoniki z wonnociami,
pdzle do golenia. Zapachy delikatnie muskaj nozdrza klientw. Obok na szpitalnej witrynie, ktra zyskaa drugie ycie
i nowy kolor, wyeksponowano
brzytwy tradycyjne oraz wspczesne, te na yletki. W gbi lokalu stoi maa, stylizowana na
retro lodwka. Skrywa szklane
butelki z wod. Woda ze szka
smakuje lepiej. Na fotelu siedzi
klient. Micha salon odwiedzi
drugi raz. Do wizyty nakonia
go szwagierka. Jego picioletni zarost wraz z kolejnymi pocigniciami brzytwy zostaje
uporzdkowany. Zajmuje si
nim Krzysztof Lipczyk, fryzjer z
8-letnim staem pracy. Od lutego penoetatowy golibroda.
Kilkupokoleniowa
tradycja
Koledzy z liceum prdzej
obstawiliby, e wyronie im
kaktus na rce ni to, e Krzysztof Lipczyk aka Lipa zostanie
fryzjerem. Krzysztof o zawodzie
nie myla od zawsze. Poszed
na studia. Zrezygnowa. Inynieria rodowiska nie bya jego
powoaniem. Studia mi nie
spasoway, wic w poowie drugiego semestru wrciem spa-

kowany. Powiedziaem, e do
Opola ju nie wracam. Rodzice
nawet wzgldnie to przyjli. Powiedzieli mi bym si zastanowi,
co mam zamiar robi. Czy chc
matur poprawia, pj na jakie inne studia czy zacz pracowa mwi. W czasach, gdy
panie dopiero co zaczy nosi
fryzury na chopaka i spdniczki mini, a z gonikw rozbrzmiewa gos Seweryna Krajewskiego z Czerwonych Gitar,
jego babcia zaoya zakad fryzjerski w Raciborzu. Po niej paeczk przeja jego mama. Musiaa pewnie odetchn z ulg,
gdy dowiedziaa si, e syn postanowi sprbowa si w zawodzie.
Wczeniej nie uywa nawet
grzebienia. Pierwsze fryzjerskie szlify nabiera w Akademii
Stylizacji Magorzaty Babicz w
Krakowie. Golibrod sta si,
bo pokn bakcyla na stare, dobre oldschoolowe fryzjerstwo.
Zaczo si niewinnie. Przeszukiwa internet, oglda lmy.
Fryzury, jakie zobaczy w serialu brytyjskiej produkcji "Peaky
Blinders", rzuciy go na kolana.
Efekt domina ruszy. Zagbia
si coraz bardziej w wiecie stylizacji brd. Od dziadka sysza
opowieci o tym, jak panowie
przychodzili odwiey si do
golibrody. Chcia odda klimat
miejsc z opowieci. Kiedy
to by codzienny, mski rytua. Przychodzio si bardzo czsto przed prac, eby wyglda
wieo, czysto, schludnie. Ta

troch zapomniana usuga wraca wspomina. W przeciwiestwie do kolegw po fachu, nie


uywa okrelenia barbershop,
a siebie nie nazywa barberem.
W kraju nie ma takiej tradycji.
My mamy nasze polskie pikne sowa golibroda czy cyrulik.
Cyrulik w odlegych czasach to
by pseudo lekarz. Wyrywa zby, goli brody, obcina wosy,
opatrywa wzgldnie lekkie rany. Gwnie zajmowa si panami. Dlaczego wic nie uywa
rodzimego nazewnictwa? komentuje.
ciany lokalu skrywaj
tajemnice
Jest to istna mska jaskinia.
Duo si rozmawia, mao wypywa na zewntrz. Mwi si o
onach, kochankach, polityce,
sporcie, samochodach... Panowie raz dyskutuj o sprawach
wakich, raz lekkich. I odwrotnie. Zawd przypomina troch
ksidza podczas spowiedzi. Jeli
ju o tych ostatnich mowa, przychodz nawet i oni. Od jakiego
czasu z usug Krzysztofa korzysta pan, ktry by wieloletnim
klientem amerykaskich barbershopw. Kiedy przyszed
do mnie uporzdkowa brod,
to nie powiem, rka zacza mi
dre. Czowiek spdzi dekad
w Stanach. Tam te usugi maj
wieloletni tradycj, wic zrobio mi si gorco. Po zakoczeniu
usugi zapyta, jak dugo jestem
w zawodzie. Przyznaem, e tak
naprawd od kilku miesicy. By

w szoku. Fotel opuci z umiechem na twarzy. Stres min, a


ja poczuem si tak, jakbym si
unosi nad ziemi wspomina
golibroda.
Pewien czas temu do lokalu niemiao zajrza przechodzie. Na oko koo pidziesitki. Wo Przemysawki, polskiej
wody koloskiej, produkowanej
od 1936 roku w praktycznie niezmienionej nucie zapachowej
sprawia, e pomyla o ojcu.
Krzysztof powita go serdecznie, mczyzna zasiad na fotelu. Gow opar na zagwku.
Golibroda przygotowa ciepy
rcznik, pian i brzytw. Ogoli.
Mczyzna, o ile go pami nie
mylia, ostatnim razem z tego
typu usugi korzysta w latach
osiemdziesitych.
Mit zadbanego faceta
Jeszcze do niedawna pokutowao przekonanie, e schludno i profesjonalizm to sowa
charakteryzujce gadko ogolonego mczyzn, a dbanie o wygld to oznaka odmiennej orientacji seksualnej. Nic bardziej
mylnego. Panowie zmczeni
kultur unisex coraz czciej poszukuj korzeni mskich tradycji, o ktrych syszeli od ojcw,
dziadkw czy te widzieli na lmach. Przyszy czasy, gdzie w
kocu pan, ktry systematycznie bdzie chodzi do fryzjera,
kosmetyczki czy na siowni nie
stanie si zaraz ciep kluch.

Dzisiaj jest to norma, nic zaskakujcego. Dbanie o siebie jest


dobrze widziane. Nie mamy lat
90., w ktrych facet, jak o siebie
troch za bardzo dba, to podpada komentuje Krzysztof.
Golibroda to zawd, ktry swj zoty okres przeywa
na przeomie XIX i XX wieku.
Przychodzio si do niego nie
tylko uporzdkowa zarost. Bya to rwnie okazja do spotka
towarzyskich dentelmenw.
Moda na drwaloseksualnych
mczyzn przyczynia si do
wzrostu zainteresowania brodami. Ich pielgnacja okazaa
si jednak dla wielu nie lada wyzwaniem. Panowie zaczli wic
przychodzi po rady. Pytaj,
jaki produkt do pielgnacji polecam. Dopytuj, czy zawsze taszy znaczy gorszy. Prawda jest
taka, e cena nie jest wyznacznikiem jakoci wyjania golibroda. Do ask powrciy fryzury w
stylu czasw Ala Capone. Modna jest klasyka, wygalanie przedziakw, grzywki podniesione
do gry, przeczesane do tyu, na
bok, zarzucone. Oczywicie
klasyk klasykowi jest nierwny. Osobicie wol angielskie
klimaty. Amerykaskie klasyki
od europejskich rni si. W
Stanach robi fryzury bardzo
wyrane, s kanciaste, bardzo
mocno wygolone. Ja preferuj
jednak takie mniej dopracowane, ale rwnie dobrze wygldajce dodaje.

Miejsce nie tylko


dla mczyzn
Widok brzytw nie zniechca pa. Wrcz przeciwnie. W
trakcie kiedy rozmawialimy,
kilka kobiet prosio o podcicie
grzywki. Skorzystanie z usug
Krzysztofa z doskoku graniczy z cudem. Bezpieczniej jest
umwi si na wizyt. Wikszo moich klientw szanuje
sobie swj czas. Wol przyj
na konkretn, umwion godzin, skorzysta z usugi, pogada, poplotkowa i umwi si
na kolejn. To mi odpowiada i w
takiej relacji chciabym to utrzyma mwi. Nie zamierza jednak rezygnowa z obsugi pa.
Mam klientki, ktre wiedz trzy
razy tyle o sporcie, co ja wiem.
Przychodz panie, ktre z polityk s na bieco i to nie tak,
e m tam co w domu powiedzia, tylko same ledz, analizuj. Z pci pikn mona porozmawia na kady temat. Nie
zamierzam z tego rezygnowa
puentuje.
Zakad Fryzjerski
dla Pa & Golibroda
Racibrz, ul. Duga 32
tel. 796 560 171
Facebook/ Zakad
Fryzjerski dla Pa &
Golibroda
Artyku sponsorowany

OBEK, PRZEDSZKOLE, SZKOLNE

R E K L A M A

PRZY ZAKUPIE ON-LINE NA BEZPIECZNY.PL


SKORZYSTAJ ZE ZNIKI
WPISUJC KOD RABATOWY
ZAPAMITAJ
SWJ KOD WIELOKROTNEGO UYTKU
Wicej o zakupie on-line

25056

TWJ KOD RABATOWY NA

10% ZNIKI

PLUSY BIZNESU

11 stycznia 2017, nr 1 (228)

DLA

POWIAT RACIBORSKI ZDROWIE

Raciborski szpital ma now karetk


Fot. Pawe Strzelczyk

Ju wkrtce ratownicy medyczni bd jedzi do wezwa ambulansem


sanitarnym volkswagen crafter 35 Furgon wyposaonym w nowoczesny sprzt
medyczny.
pawe strzelczyk

4 miliony z tyle wojewoda lski przeznaczy na zakup


cznie 10 karetek, ktre trafiy do szpitali w caym wojewdztwie. Jedna z nich zostaa przekazana raciborskiemu
szpitalowi. Byo to moliwe
dziki zasobom finansowym
zabezpieczonym z nierozdysponowanych rodkw przeznaczonych na ubezpieczenia
zdrowotne. We wczeniejszych
latach tego typu nadwyki wojewdztwo przekazywao bezporednio do Ministerstwa Finansw, w tym roku, za zgod
ministra udao si pozostawi
je w regionie.
Dyrekcja szpitala w drodze przetargu zakupia ambulans sanitarny volkswagen crafter 35 Furgon wyposaony w
sprzt medyczny. Jego warto
to 440 347,40 z, z czego wojewoda przekaza 400 tys. Auto przyjechao do Raciborza w
ostatnich dniach 2016 roku, 4
stycznia pojawi si wojewoda
Jarosaw Wieczorek, aby w towarzystwie starosty Ryszarda
Winiarskiego, wjta Krzyanowic Grzegorza Utrackiego (auto ostatecznie trafi do podstacji
pogotowia w Krzyanowicach)
i dyrektora lecznicy Ryszarda
Rudnika dokona uroczystego
przekazania pojazdu.

Wojewoda Jarosaw Wieczorek wraz z wjtem Krzyanowic Grzegorzem Utrackim, posem


Czesawem Sobierajskim i starost Ryszardem Winiarskim uroczycie przekazali karetk.
Nowoczesne i bogate wyposaenie ambulansu z pewnoci uatwi prac zespow ratowniczych wyjedajcych do
zgosze. Ale ambulans to nie
wszystko. Obecny na uroczystoci pose Czesaw Sobierajski
(PiS) zapowiada, i trwaj zabiegi, aby w raciborskim szpitalu uruchomi Szpitalny Oddzia Ratunkowy*. Jak twierdzi
dyrektor Rudnik, podlega mu
placwka bya na to gotowa ju
w czasie realizacji inwestycji. Z
rnych wzgldw, m.in. finansowych, wwczas nic z tego nie
wyszo. Teraz ma si to zmieni i
pienidze maj by Sobierajski

wspomnia o dodatkowych 10
mln z dla wojewdztwa i zapewni, i SOR jest prawie pewny.
Na zakoczenie gociom zaprezentowane zostay moliwoci
nowego ambulansu.
Czym jest SOR?
Szpitalny oddzia ratunkowy (SOR) to jednostka systemu
Pastwowe Ratownictwo Medyczne (PRM), ktra niezwocznie udziela wiadcze opieki
zdrowotnej, polegajcych na
wstpnej diagnostyce oraz podjciu leczenia niezbdnego dla
stabilizacji funkcji yciowych
osb znajdujcych si w stanie

RACIBRZ ZDROWIE

R E K L A M A

Zosta potencjalnym dawc szpiku


Podczas finau raciborskiego WOP-u odbdzie si akcja rejestracji
potencjalnych dawcw szpiku.
Ju po raz drugi w ramach
raciborskiego finau Wielkiej
Orkiestry witecznej Pomocy bdzie mona doczy do
grona potencjalnych dawcw
szpiku. Zapraszamy osoby,
ktrym nie jest obojtny los
drugiego czowieka mwi
Dominika Prokopczuk, organizatorka akcji. W Polsce, co
godzin kto kolejny dowiaduje si, e ma biaaczk, choruj
mae dzieci, modzie, doroli,
ta choroba nie wybiera. Najczciej jedyn szans na pomoc
jest przeszczepienie komrek
macierzystych lub szpiku kostnego od Dawcy niespokrewnionego, tych niestety cigle jest
zbyt mao. Kady z nas nosi w
sobie cenny dar, wystarcz chci, aby mc komu uratowa y-

cie podkrela Dominika Prokopczuk.


eby si zarejestrowa naley by oglnie zdrowym, pomidzy 18. a 55. rokiem ycia i
way minimum 50 kg (bez duej nadwagi). Rejestracja polega
na rozmowie z osob reprezentujc Fundacj DKMS Polska,
wypenieniu formularza, pobraniu wymazu z wewntrznej
strony policzka. Na podstawie
pobranej prbki materiau genetycznego zostan okrelone
cechy zgodnoci antygenowej, a
jeli okae si, e kod genetyczny dawcy zgadza si z kodem
genetycznym chorego, wwczas
dochodzi do przeszczepienia.
Wszyscy, ktrzy chc si zarejestrowa, powinni mie ze sob dokument tosamoci z nr.

PESEL. Rejestracja nie jest


czasochonna ani bolesna, naley jednak pamita, e to bardzo powana decyzja, od ktrej
moe zalee ludzkie ycie. W
przypadku, gdy to my jestemy
genetycznym bliniakiem pacjenta, dajemy mu szans na
powrt do zdrowia dodaje
Dawid Machecki, organizator
przedsiwzicia.
Akcja odbdzie si w dzie
finau WOP-u 15 stycznia,
punkt rejestracji bdzie zlokalizowany w Raciborskim Centrum Kultury (ul. Chopina 21),
wolontariusze fundacji DKMS
Polska, bd czekali na wszystkie chtne osoby w godzinach:
10:00-18:00.
j

WODZISAW LSKI REKREACJA

beczka. Strefa Saun czynna jest


codziennie, w godz. od 12:00 do
21:45. Wstp na teren obiektu
odbywa si z hali basenowej,
przez bramk kontroli dostpu.
60 minut korzystania z sauny w godz. 12-15 kosztuje 15 z,
w godz. 15-21 18 z. Z kolei rezerwacja sauny to koszt od 150
do 600 z.
k

Fot. Kryta Pywalnia Manta

STREFA SAUN NA MANCIE


Leenie w saunie czy kpiel
w balii kpielowej to cakiem
przyjemna propozycja na mrone, zimowe dni.
Strefa Saun, dobudowana na zewntrz Krytej Pywalni Manta, oddana zostaa do
uytku na pocztku stycznia.
Gocie obiektu mog skorzysta
tu z takich atrakcji, jak sauna ruska czy balia kpielowa Gorca

nagego zagroenia zdrowotnego. Jeli zachodzi taka potrzeba,


zapewnia transport sanitarny
pacjenta do najbliszego podmiotu leczniczego wykonujcego
wiadczenia opieki zdrowotnej w
odpowiednim zakresie. Warunkiem uczestnictwa tych jednostek w systemie jest zawarcie z
NFZ umw na udzielanie wiadcze opieki zdrowotnej i prowadzenie medycznych czynnoci
ratunkowych. Do szpitalnego
oddziau ratunkowego pacjent
moe zgosi si bez skierowania. Nie obowizuje rejonizacja,
pomoc udzielana jest niezalenie
od miejsca zamieszkania.

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

11 stycznia 2017, nr 1 (228)

sport

Z regionu

WODZISAW LSKI SYLWETKI

Sandra Pniak: yj takim yciem, jakie sobie wymarzyam


katarzyna krentusz

Podobno na swj pierwszy trening jiu jitsu trafia


Pani raczej przypadkiem i
nawet... bya Pani sabsza
od reszty grupy?! Niepowodzenia motywoway? W
ktrym momencie przyszy
wic pierwsze sukcesy?
Swoj histori motywuje
Pani swoich uczniw?
Sandra Pniak: Tak, to prawda, na pierwszy trening trafiam
cakowicie przypadkiem. Jako
maa dziewczynka chciaam taczy, jednak nie przyjli mnie
do zespou. Pamitam, e bardzo wtedy pakaam. Mniej wicej w tym samym czasie starsza
siostra zapisaa si na judo, pomylaam Aaa niech bdzie te
judo, skoro nie mog taczy .
(...) Miaam wtedy 13 lat. Na pocztku to bya dla mnie zabawa.
Potem treningi zaczy by coraz
czstsze i coraz bardziej intensywne, a na zawodach pojawiay si pierwsze medale. Pniej
zaczam trenowa jiu jitsu...
miao mog powiedzie, e byam antytalentem i wydawao
mi si, e moim rwienikom
wszystko przychodzi atwiej. Ja
zawsze musiaam wykona dwa
razy wicej wicze, zanim co
zaapaam . Zdecydowanie nie
miaam do tego sportu zacicia,
ale cika praca, determinacja i
upr pozwoliy mi by dzisiaj w
tym miejscu, w ktrym jestem.
() Myl, e to, co robi, bardzo motywuje moich zawodnikw oraz uczniw. (...) Dowiadczaj tego, jak yj i widz,
jak duo wkadam w to pracy.
Kiedy jestem na zawodach, dopinguj i ogldaj moje walki w
Internecie. W listopadzie, kiedy
byam na Mistrzostwach wiata, w Internecie bya z tych zawodw relacja na ywo moi
zawodnicy oraz uczniowie siedzieli cay dzie przed komputerem, eby zobaczy moje walki. Ale nie tylko oni! Nawet ich
rodzice zaniedbywali tego dnia
swoje obowizki i cay dzie ledzili relacj, czekajc na moje
walki. () Wie Pani, to s takie
chwile, kiedy krci si za w oku.
To daje motywacj w tych ciszych momentach.
Za wielkimi sukcesami stoi
z ca pewnoci cika
praca. Jak czsto Pani trenuje? Jak godzi to z prac
i yciem prywatnym? Kto
Pani wspiera, pomaga?
S.P.: Trenuj od 13 lat. Dugo trwania treningu uzaleniona jest od okresu przygotowawczego. Standardowo trwa
2 godziny. Przed zawodami
jest troch wyduony, nierzadko przeplatany z dodatkowymi
wiczeniami, jak np. bieganie,
basen. (...) Mam to szczcie,
e ze wzgldu na to, e jestem
w kadrze narodowej, mj trener Kamil Wjcik podchodzi
do mnie bardzo indywidualnie
i mam moliwo przekadania treningw. (...) Oczywicie
wana jest te dieta. Przed startem cakowicie rezygnuj ze so-

dyczy, zapychaczy, spoywam


zbilansowane posiki o odpowiednich proporcjach biaka,
wglowodanw i tuszczy. W
sportach walki musimy mieci si w odpowiednich limitach wagowych. Waenie dzie
przed startem jest kluczowe,
dlatego odpowiednia dieta jest
tak istotna. (...) Praca, treningi
dzieci, studia, moje treningi, do
tego wyjazdy na zawody Nieatwo to pogodzi. Kiedy zaczynaam pracowa nawet nie niam o tym, e wszystko to mog
ze sob czy i jeszcze dosta
si do kadry. A mam zaszczyt
reprezentowa Polsk z Orzekiem na piersi! Ciesz si, e
mog godzi prac ze sportem,
chocia na co dzie nie jest atwo. Jednak stanie na podium z
medalem na szyi wszystko wynagradza i to s te chwile, dla
ktrych warto y. (...) Czasu
wolnego tak naprawd nie mam
- wstaj rano, id do szkoy (...),
pniej pdz na zajcia judo z
dziemi, nastpnie jad na swj
trening, by wrci do domu ok.
23. W midzyczasie uczszczam
na studia podyplomowe, doskonal swoje sportowe umiejtnoci, a na kursach i szkoleniach
podnosz kwalifikacje zawodowe. Ale nie narzekam! To jest
mj wybr i takie ycie, o ktrym zawsze marzyam.
(...) Jeli chodzi o wsparcie Sukces zawodnika ma wielu ojcw. To ja wychodz na mat i walcz, jednak jest mnstwo
ludzi, ktrzy z reguy pozostaj
w cieniu. (...) Mowa tu oczywicie o trenerze Kamilu Wjciku
oraz moich sparingpartnerach
z klubu Octagon ory. Ogromnym wsparciem jest dla mnie
moja rodzina, ktra zawsze
stoi za mn murem, trzyma za
mnie kciuki, pociesza i wytrzymuje ze mn na co dzie, w tym
trudnym dla zawodnika okresie
przedstartowym. () Oczywicie nie mog zapomnie o moich zawodnikach oraz uczniach,
jak rwnie ich rodzicach. (...)
Niesamowitym wsparciem s
dla mnie rwnie wadze Miasta Wodzisawia l.: Pan Eugeniusz Ogrodnik, Mieczysaw
Kieca oraz Pani Barbara ChroR E K L A M A

bok. To oni we mnie uwierzyli


i mi zaufali. ycz kademu zawodnikowi, aby jego miasto tak
go wspierao, jak oni mnie!
Przychodz chwile zwtpienia, saboci? Jeli nie
karier sportow - czym
innym chciaaby si Pani
zaj w yciu?
S.P.: Cae moje ycie to
sport. Kiedy w wieku 18 lat moje
koleanki wychodziy na imprez ja siedziaam w domu, odpoczywajc po cikim treningu
i zbierajc siy na kolejny. To by
mj wybr, mimo tego, e cay
ten proces nie zawsze wyglda
tak kolorowo. czenie treningw oraz startw na takim poziomie z prac zawodow, ktr naprawd kocham, to, mimo
wszystko, ciki kawaek chleba.
Bl, zmczenie, kontuzje oraz
ogromny stres i emocje, ktre
towarzysz mi zawsze w czasie
zawodw. To, co widzicie ju po
wygranej, z medalem w rku,
to tylko uamek tej cikiej pracy, ktr musz wykona. (...)
Ale nie wyobraam sobie, aby
w moim yciu zabrako sportu.
Dlatego ju teraz buduj swoj
ciek po zakoczeniu kariery
sportowej. Pracuj w szkole, co
byo moim najwikszym marzeniem. (...) Prowadz zajcia
judo dla dzieci, pod sob mam
120 trenujcych zawodnikw.
Rozwijam si, a do tego nadal
startuj. (...) Jestem najszczliwsz osob na wiecie. Mam
zy w oczach, kiedy pomyl o
tym, e yj dokadnie takim yciem, jakie sobie wymarzyam.
Rok 2014, Mistrzostwa
wiata w Abu Dhabi w brazylijskim jiu-jitsu i najwaniejszy, zdobyty w blach,
zoty medal... Jak dzi, z
perspektywy czasu, wspomina Pani ten dzie?
S.P.: Wspominajc ten
dzie za kadym razem mam
ezki w oczach. Zdobycie biletu
a jednoczenie awansu na start
w tak prestiowych zawodach
byo dla mnie naprawd wielkim wyrnieniem. Wiem, jak
duo kosztowao mnie zdobycie
tego medalu. Wtedy nie mia-

am tylu obowizkw, bo tylko


studiowaam, dlatego trenowaam trzy razy dziennie. ()
Wszystko byo poukadane co
do godziny. (...) Dawaam z siebie 110 %, byam wietnie przygotowana... Nie przewidziaam
jednak najgorszego. Miesic
przed zawodami, kiedy obcienie treningowe jest najwiksze,
na jednym z obozw doznaam
kontuzji rki. (...) Bl by ogromny, a ja miaam w gowie nie to,
czy z rk wszystko w porzdku, tylko to, e nie wystartuj... (...) Wtedy od razu pomylaam sobie No tak, przecie
to by byo za pikne, gdyby si
nic nie wydarzyo Jak zwykle
pech. To by pierwszy dzie
obozu. Na rodkach przeciwblowych, z usztywnion rk
zostaam na obozie do koca.
Z biegiem czasu stwierdziam,
e byo to szalone (...), ale moja ambicja i upr nie pozwoliy mi si wycofa. Wizyta u lekarza potwierdzia najgorsze,
usyszaam wtedy: Sandra, nie
bd Ci oszukiwa. W miesic
czasu nie ma szans, eby rka,
ktra jest Twoim narzdziem,
wyleczya si i bya sprawna.
Czeka Ci duga rehabilitacja.
zy, pacz i baganie, eby zrobi
wszystko, co si da (...) Skoczyo si na przeciwblowych
zastrzykach. Cho i to nie dawao gwarancji, jak tak naprawd
rka zachowa si w walce. Wyjazd do Abu Dhabi by niesamowit przygod. (...) Wiedziaam,
e ju sam udzia by czym naprawd wielkim. Ale apetyt ronie w miar jedzenia i gdzie
po cichu liczyam na medal. (...)
W dniu startu czuam ogromny stres. () Po pierwszej walce
wiedziaam, e to MJ DZIE.
Rka bardzo bolaa, ale czuam
si przygotowana w 110%. Kiedy wiedziaam ju, e dostaam
si do finau, pakaam jak maa
dziewczynka. () W walce finaowej spotkaam si z przeciwniczk, z ktr toczyam mocne i wyrwnane pojedynki ju
wczeniej. Raz wygrywaam ja,
raz ona. Do tego w gowie witaa mi myl, e rka nie jest
sprawna... Zmotywowaam si
jednak i daam z siebie wszyst-

Fot. facebook.com

O tym, jak wyglda codzienno wodzisawskiej mistrzyni jiu jitsu, o swojej pracy, treningach, wyrzeczeniach
i yciu, ktre daje peni szczcia, specjalnie dla dwutygodnika Gazeta Informator opowiedziaa Sandra Pniak.

Sandra Pniak podczas I Gali Judo Kids.


ko. I WYGRAAM! Tego dnia
jeszcze sama nie wierzyam w
to, e si udao. Dopiero, kiedy
rano wstaam, kiedy zobaczyam
medal, ktry lea na pce koo
ka, wiedziaam, e to nie sen,
e to stao si naprawd. () Po
wygranej w Emiratach nastpi ogromny przeom, wszystko
zaczynao mi si ukada - zdobyam zoty medal, dostaam
wymarzon prac w szkole, zorganizowaam I Gal Judo Kids...
A do tego mam ponad setk trenujcych pod moim okiem judokw. Z biegiem czasu wiem,
e wszystkie te ze rzeczy doday
mi tylko siy i sprawiy, e sukces
jeszcze lepiej smakuje.
Podobno mczyni boj si silnych kobiet... Czy
czuje Pani szczeglny respekt ze strony pci przeciwnej?
S.P.: Myl, e nie tyle respekt, co raczej podziw. Mczyni bardzo doceniaj to, co
robi i ile musz woy w to
pracy. Pod wzgldem anatomicznym i fizjologicznym kobieta nigdy nie dorwna w tym
sporcie mczynie. () W sportach walki potrzebna jest sia,
wytrzymao i dynamika. adna dziewczyna nigdy nie bdzie

w stanie osign takiego poziomu, jak mczyzna, zakadajc e ich czstotliwo treningu
bdzie taka sama. Dlatego jest
to na pewno ciszy sport dla
kobiet, tym bardziej, e na treningach walcz gwnie z mczyznami. Wiadomo, e jeli kolega z klubu ze mn przegra, to
nie jest zadowolony, ale myl,
e to zdrowa rywalizacja, ktra
podnosi poziom, bo on pniej
robi wszystko, eby drugi raz nie
przegra z bab (miech).
O czym jeszcze marzy kobieta tylu sportowych sukcesw?
S.P.: Lista marze jest duga, znajomi i rodzina miej
si, e nie potrafi wysiedzie
na miejscu. Cigle co realizuj i robi, nie zatrzymujc si
w miejscu ani na chwil. Po kolei skrelam z listy zrealizowane cele i spenione marzenia.
Ale najbardziej chyba marz o
tym, eby doba miaa 48 godzin
(miech) oraz o tym, ebym ja i
moi bliscy byli zdrowi.
Pen wersj wywiadu z
mistrzyni z Wodzisawia l.
znajdziecie na naszej stronie
internetowej gazetainformator.pl.

ogoszenia.GazetaInformator.pl

Z regionu

dodaj bezpatne ogoszenie w internecie

CENNIK OGOSZE:
drobne:

tekstowe 6 z w ramce 10 z
moduowe: tekstowe 20 z graczne 35 z
FINANSE

POYCZKI
KRTKOTERMINOWE
32 348 61 68, 504 819 404
Porednik CDF S.C. rmy
Matpol Finanse Sp. z o.o.

Dopacam do odszkodowa z ubezpiecze: zalanie domu, mieszkania,


kolizji drogowych i innych. Dopata
natychmiastowa. Tel. 786 817 069.

ceny brutto (z VAT)


Wynajm lokal uytkowy pooony w Kdzierzynie-Kolu przy
ulicy Harcerskiej naprzeciwko wiatowidu. Powierzchnia
52m2, 3 pomieszczenia, toaleta.
Lokal przeznaczony pod usugi,
biuro. Lokal czysty po remoncie,
dobrze pooony z parkingiem.
1200z. 508 291 794.
ROSSIGNOL narty 154cm. Stan
oceniam na bardzo dobry - narty
mao uywane krawdzie szerokie, lizgi grube. Posiadam take
buty Rossignol 41(27,5) pasujce
do tych nart. Cena nart: 399z.
Kontakt: 608 100 762.

OPEN FINANCE S.A.


Konsolidacja kredytw. Prowizja: od 0%. Opata brokerska:
0%. Kdzierzyn-Kole, ul. Marii
Skodowskiej-Curie 2. Tel. 669
564 718, 785 906 451.

MOTORYZACJA

Sprzedam VW Passat b5 rok


produkcji 2001. Przebieg 300
000 km, pojemno skokowa
2496 cm3, disel/automat, moc
150 KM, 110 kw. Wyposaenie: ABS, EPS, wspomaganie
kierownicy, klimatyzacja, podgrzewane fotele przednie, szyby elektryczne. Tel. 604 326
789, 691 236 789.

na kolorowym tle 14 z

Elektromechanika samochodowa.
Naprawa samochodw osobowych wszystkich marek, wymieniany rozrzdy, naprawa ukadw
zawiesze, elektromechanika samochodowa, naprawa sterownikuw abs diagnostyka komputerowa. Zmiana oprogramowania
chip tuning. Prosze dzwonic w
godz od 8:00 do 21:00. Tel. 514
655 163.

Zapraszam do serwisu narciarskiego w Centrum Handlowym


Manhatan w Kdzierzynie -Kolu. Posiadam now wosk maszyn. Usugi robi na miejscu
w serwisie, take rcznie. Dobrze
przygotowane narty, snowboard
i ywy zapewni ci przyjemno
z jazdy i bezpieczestwo. Telefon: 608 100 762.
Kupi star zabytkow motory-

ZAMA
w Czechach

RNE
TAXI na lotniska i w kade
inne miejsce. Tanio, bezpiecznie, dyskretnie. Kdzierzyn-Kole i ok. Tel. 511
929 121.
Nauka jzyka niemieckiego
na poziomie komunikatywnym i korepetycje. Tel. 888
723 964.
Mieszkanie jednopokojowe do
wynajcia znajdujce si na
osiedlu NDM. Miesiczny koszt 500 z wynajem plus 500 z opaty - czynsz plus gaz i prd razem
1000zl. Kaucja zwrotna 1000 z.
Mieszkanie jest umeblowane i
posiada niezbdne sprzty AGD.
502 561 286
Do sprzedania mam kierownic
z pedaami (gaz hamulec) oraz
skrzynia biegw z hamulcem
rcznym. Caa ukad sterownicze
nadaje si do podpicia pod PC
lub konsole (PS XBOX). Sprzt
by uywany kilka razy dlatego
te jest w bardzo dobrym stanie.
Tel. 530 179 096. Cena: 80z
Stabilny jedzik z oparciem dla
dziecka, grajcy rne melodyjki,
duy schowek pod siedzeniem.
Wspaniale wspomaga czynnoci ruchowe dziecka. 50z / 796
136 526
Aparat SONY ALFA 330. Stan
techniczny w100% sprawny. W
zestawie: adowarka, ltr UV,
pokrowiec, karta 8GB, obiektyw staoogniskowy AF50 f/1.7,
obiektyw Konica Minolta AF 35-

80mm f/4-5,6. Cena: 700z. Tel.


693 661 266

szybkie terminy
zapewniamy transport
refundacja NFZ (2111 z)
najwyszy standard zabiegu

Do wynajcia od zaraz kawalerka 32 m2 ul. Dbrowskiego osiedle Eden kaucja zwrotna 1 000 z
wicej informacji pod nr tel 504
600 432.
Sprzedam ko metalowe z IKEI
szer.140 lub zamienie na szer.
90 cm, Racibrz, ul. Katowicka
tel.327403097.
Oddam jamnika za nieduy pienidz. Standard, bez PP, czystej
krwi z ksieczk zdrowia itd, Info 32 740 30 97 Racibrz.
Dla budowlaca, zotej rczki z
kilkuletni praktyk czeka samodzielna dobra praca w Raciborzu
i okolicach, monta i serwis przyPRACOWNIA KRAWIECKA

Szycie na wymiar odziey damskiej, mskiej i dziecicej, naprawa odziey oraz wszelkie
przerbki, szycie pocieli, obrusw, szycie zason i ran, szycie
i renowacja tapicerki samochodowej.

Pracownia krawiecka
oferuje profesjonalne kursy
kroju i szycia,
na potrzeby wasne
i z certykatem.

PRANIE DYWANW,
TAPICERKI MEBLOWEJ
SAMOCHODOWEJ,
POLEROWANIE MASZYNOWE, PASTOWANIE, CZYSZCZENIE
CIAN I ELEWACJI

Witam sprzedam w 100% sprawnego i gotowego do pracy laptopa


marki DELL E6400 o bardzo dobrych parametrach. Laptop posiada nagrywark DVD, sprawna baterie i kamer co uatwi
rozmowy na np. Skype. 350z do
maej negocjacji. Telefon: 733
138 771

NAPRAWA OBUWIA
Usugi kaletnicze
i rymarskie
Roman Palczewski

Sprzedam pikne 4 felgi aluminiowe. Rozstaw rub 4x108. ET


40. Otwr centrujcy 6 cm. Opony Dunlop 195/55/15. Opony
maj bienik 7.03. Koa s wywaone, przygotowane do montau.
W razie pyta prosz poda numer: 5108. 1299z. 888 540 131.

Oryginalna XVIII wieczna szafa


czerenia intarsje mebel do renowacji. Cena: 3000z. Kontakt:
732 786 056.

Racibrz, ul. Brzeska 4


Tel. 665 989 571

47-400 Racibrz
ul. Wojska Polskiego 11

Do sprzedania Honda CBR


sc33 przebieg to 30000 ty km
stan techniczny b.dobry wizualnie bdb, nowe klocki hamulcowe akumulator, motor posiada
alarm. Jestem pierwszym wacicielem w Polsce zapraszam do
zakupu n pewno dojdziemy do
porozumienia. 6800z. Kontakt:
668 239 055

zacj auta, motocykle stan obojtny do lat 80 tych sprawne i


niesprawne. Stoi co w stodole
sprzedaj to. Zadzwo kupi to.
Tel. 518 203 575.

Tel. 602 150 886

Sprzedam za 200z piecyk wglowy Bartek uywany ale sprawny


tech. mona ogrzewa pomieszczenia oraz ugotowa co. Moliwy transport. Tel. 510 781 252

Sprzedam rower kupiony w Holandii z papierami ze jest legalny.


Bardzo wygodny, 7 przerzutek,
owietlenie ledowe, zamknicie
rowerowe. 700z. 882 955 890

ul. W. Planetorza 9/2 (rg Planetorza i Zotniczej) Kdzierzyn-Kole


tel. 533 399 344, 77 482 67 47, ogloszenia@gazetainformator.pl

Tel. 728 96 95 98

Malowanie tapicerki samochodowej i meblowej, obuwia, torebek,


kurtek, naprawa obuwia ortopedycznego.

Racibrz, ul. Londzina 51,


tel. 32 414 08 21;
DH Bolko, ul. Nowa 1,
tel. 509 077 011 8;
Kunia Raciborska, ul. Kocielna 5, tel. 324191153, 502468049;
Rybnik, ul. Powstacw lskich
17, tel. 663 466 661.
Punkt Ekspresowa Naprawa
Obuwia obok E.Leclerc nie naley do rmy Palczewski.
naprawa-obuwia-raciborz.pl

Firma STACH-DREW

oferuje drewno kominkowe,


drewno opaowe
w dobrej cenie.

Rzuchw, ul. Rybnicka 61


Tel. 512 271 815
32 430 10 45.

Skad znajduje si
z tyu budynku.

Tel. 32 763 40 43
Kom. 504 412 875
47-400 Racibrz,
ul. Ogrodowa 46
www.green-clean.pl
Komis od A-Z
(Kup, Sprzedaj)

Dla Ciebie mie,


Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj, Przynie
sprawisz Komu rado.
Zapraszamy
pn.-pt. 10:00-16:30
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 10
(naprzeciw
byego Jaworu)
Tel. 660 287 150
797 638 860

domowych eko-oczyszczalni, zarobki i warunki dobre, do uzgodnienia, info. 32 740 30 65.


Wynajm lokal biurowy 12m2
oraz 20m2 w Raciborzu, ul.Ogrodowa 5. Tel. 508 286 224
Na sprzeda narty HEAD C200
163cm wicej info telefonicznie.
Polecam. 691 960 134.
Coneco Zenith Side Armor to
uniwersalny fotelik samochodowy przeznaczony dla dzieci o
wadze 9-25 kg. (Grupa 1 i 2) ECE
R44/04. Fotelik posiada zwikszon ochron boczn a take
moliwo pochylenia fotelika.
Tel. 32 419 40 18.
Sprzedam eczko dziecice
drewniane z bardzo dobrym materacem. Dodatkowo doczam ,
kodr, poduszk i osonk. eczko jest trzypoziomowe, z
przodu wycigane s 3 szczebelki. Tel. 32 419 40 18.
Sprzedam opony zimowe NO-

USUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE
Zygmunt Banik
kompleksowe
wykoczenia wntrz
Tel. 694 403 205

KIAN 175/65/R14, komplet 4


sztuki. Stan bienika - okoo
5-6mm. Cena 130z do negocjacji. Tel. 512 333 812.
Sprzedam mercedesa sprinter
311CDI wersja max dugi i wysoki i co wane miejsc siedzcych jest sze. Samochd w bardzo dobrym stanie technicznym,
mechanicznym jak i wizualnym.
Wystawiam FV. Na wszelkie pytania odpowiem telefonicznie 502 710 446.
Piecyk typu koza. 7 cegie szamotowych utrzymujcych dugo ciepo. Dodatkowo 3 kolanka 90stopni i ok 3.5m rury. 505
999 211.
Sprzedam kuchni parowa (parowar) nowa nigdy nie uywana
kontakt tel 694 204 674.
Sprzedam telefony Philips D 150
DUO (2 sztuki). Sprawne w 100
procentach, stan idealny, bezprzewodowe. Cena: 60z. Tel.
693 059 574.

ODZIE ROBOCZA
ARTYKUY BHP, P.PO.,
SPAWALNICZE, CHEMIA
GOSPODARCZA,WE.
Racibrz, ul. E ichendorffa 12
tel./fax 32 440 30 36
kom. 512 936 444
www.deln-raciborz.pl

GazetaInformator.pl >>

Publicystyka 5

11 stycznia 2017, nr 1 (228)

RACIBRZ EDUKACJA

Diamonds are her best friend


katarzyna czy

Jak wytumaczyaby,
czym jest fotonika komu, kto zupenie nie
ma o niej pojcia?
Fotonika jest dziaem
fizyki zwizanym z zastosowaniem promieniowania
elektromagnetycznego
w
technice. Znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach,
midzy innymi w elektronice, w informatyce obecnie
pracuje si nad zastosowaniem fotoniki do budowy
komputerw kwantowych,
czy co dla mnie najistotniejsze w medycynie.
Jeste tegoroczn Liderk fotoniki. Na
czym polega ten konkurs?
Konkurs Lider Fotoniki mia wyoni autorw
najlepszych (nie tylko pod
wzgldem merytorycznym,
ale rwnie pod wzgldem
wykorzystania bada w
praktyce) prac badawczych

z zakresu fotoniki. W pierwszym etapie naleao wysa


prac dyplomow (licencjack, inyniersk lub magistersk), jej streszczenie,
opini promotora oraz najwaniejsze zaprezentowanie charakteru aplikacyjnego bada. Do cisego finau
zakwalifikowano cztery osoby. Ostatni etap polega na
przekonaniu kapituy konkursu do zalet aplikacyjnych
eksperymentw, ta cz
odbywaa si w jzyku angielskim. Moje badania dotycz zastosowania diamentw z centrami barwnymi w
medycynie jako biomarkery.
Mogyby one wykrywa stany patologiczne w organizmie czowieka.
Skd u Ciebie takie zainteresowania? Czy ju od
przedszkola robia dowiadczenia?
Od pocztku gimnazjum
lubiam fizyk, cho dotyczyo to gwnie rozwizywania zada. Przepro-

wadzanie powaniejszych
dowiadcze w szkoach nie
byo jeszcze wtedy moliwe, ale by moe teraz co
si zmienio. Trudno mi
wybra osob, ktra szczeglnie mnie zainspirowaa,
jednak zarwno w gimnazjum, jak i w liceum miaam
dobrych nauczycieli fizyki
(p. Ewa Paniczyk-Litwinowicz w Gimnazjum nr 1 i p.
Marzena Niborska w I Liceum Oglnoksztaccym).
W liceum wybraam klas
o profilu matematyczno-fizycznym, cho moje zainteresowania byy do rozlege, szczeglnie lubiam
fizyk i jzyk polski. Do
koca drugiej klasy chciaam studiowa kierunek humanistyczny, braam nawet
udzia w Olimpiadzie Literatury i Jzyka Polskiego. Pniej marzya mi si medycyna, ale nadal skupiaam si
gwnie na fizyce. Ostatecznie wyszo tak, e obie dziedziny udao mi si poczy
studiuj fizyk medyczn.

Fot. archiwum Pauliny Komorek

Paulina Komorek lubi to, co robi i dziki temu odnosi sukcesy wygraa oglnopolski konkurs Lider fotoniki.
Nauka jest Twoj pasj,
ale kady czasem potrzebuje odskoczni od
codziennoci. Jaki jest
Twj sposb na relaks?
Nie ukrywam, e odkd
zaangaowaam si w prac
w projektach badawczych,
trudno jest wygospodarowa czas wolny. Jeeli jednak uda mi si znale czas,
to ucz si jzykw i staram
si organizowa krtkie wycieczki po kraju i po Europie.
Czy planujesz zosta na
uczelni po ukoczeniu
studiw?
W czerwcu ukocz studia, wic nadszed czas, aby
zastanowi si, co dalej...
Zastanawiam si nad podjciem midzynarodowych
studiw doktoranckich z
zakresu fizyki, jednak wolaabym zrealizowa je poza
uczelni. Na szczcie mam
jeszcze troch czasu na decyzj :).

Marylin Monroe piewaa, e diamenty s najlepszymi


przyjacimi kobiety. Paulina Komorek udowadnia, e
mog by take sojusznikami lekarzy raciborzanka
zajmuje si zastosowaniem diamentw jako
biomarkerw wykrywaczy patologicznych stanw w
ludzkim organizmie.
Fot. Katarzyna Przypado

RACIBRZ STYL YCIA

Historycznym pocigiem z prdkoci 10 km/h


Co robi modzi ludzie w nocy z pitku na sobot? Bawi si, odpoczywaj, pi.
Niektrzy wsiadaj w pocig, by po dotarciu do celu wsi w kolejny...
katarzyna przypado

Kolej to do niszowe hobby. Z drugiej strony, nawet w


Raciborzu mona znale osoby, ktre zajmuj si fotografowaniem pocigw, buduj
makiety, dbaj o zapomniane
linie czy prowadz portal na temat transportu. Cho zakochana w tych maszynach jestem od
dwch lat, dopiero niedawno
zaczam bra udzia w imprezach dla pasjonatw. Niespodziewanie pojawia si propozycja, by pojedzi po pograniczu
polsko-czesko-niemieckim, a
nastpnego dnia uczestniczy w
ostatnim przed remontem przejedzie lini z Jeleniej Gry do
Lwwka lskiego. Koleje Dolnolskie nazway ten pocig
Ostatnim Leniwcem powodem jest kilka odcinkw, ktre
R E K L A M A

PRZEWZ OSB
POLSKA-NIEMCY-POLSKA
Polska-Niemcy
WYJAZDY Z POLSKI
w niedziel, wtorki i pitki.
POWROTY Z NIEMIEC
w poniedziaki, rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529

www.przewozyosobpolska.pl

pocig pokonuje z prdkoci


10 km/h.
Pitek, 9 grudnia. Wskazwki zegara zaraz wska pnoc, a ja czekam na przyjaciela, ktry ma mnie zawie na
dworzec w Kdzierzynie-Kolu.
Troch zazdroszcz kolegom
z redakcji, z ktrymi kilka godzin wczeniej relacjonowaam
Gwiazdk Serc, e mog odsapn. Mnie czeka nieprzespana
noc i caa sobota na nogach. W
pocigu doczam do Karola,
ktry od jakiego czasu jest moim staym towarzyszem w kolejowych wyprawach. Wysiadamy
we Wrocawiu.
Wrocaw Gwny, ktry zazwyczaj ttni yciem, jest opustoszay. SOK-ici budz chopaka, ktry zasn, lec pod
cian w holu. My postanawiamy przej si po miecie, spa-

cer w zimowej temperaturze dobrze nam zrobi. W spoywczaku


natykamy si na pijanego znanego aktora. Jednak ciekawiej
jest na stacji. Na IC Mieszko
dwie lokomotywy czy zawsze
jedzi w podwjnej trakcji? I jak jednostk dostaniemy si do
Szklarskiej Porby? W pocigu
mamy chwil na sen. W Jeleniej
Grze dosiadaj si do nas znajomi Karola, Jadwiga i Maciej.
Widoki za oknem sprawiaj, e w kocu si rozbudzamy.
Gry, lasy, doliny, nawet pojawia si soce. W Szklarskiej
Porbie Grnej, ktra jest charakterystyczn stacj z powodu
skalnej ciany tu przy torach,
przesiadamy si do szynobusu
do Liberca. Im bliej granicy,
tym wicej niegu, wiele osb
podruje z nartami. Jzyk polski miesza si z czeskim. Liberec

okazuje si adnym miastem,


na rynku trwa akurat jarmark
witeczny. Wspaniale wyglda te gra Jetd. Najwicej
zdj powstaje jednak na stacji. Przed 16:00 wsiadamy do
pocigu, ktry zawiezie nas do
Zittau, a stamtd pojedziemy
do Grlitz. Po niemieckiej stronie spdzamy niespodziewanie
duo czasu. Nie zatrzymao nas
jednak pikne miasto i panujca w nim witeczna atmosfera
pocig jadcy do Jeleniej Gry, gdzie mamy nocleg, spni
si ponad godzin.
Niedziel rozpoczynam od
tourne po sklepach spoywczych. Kiedy wsid w pocig
przed 10:00, wysid z niego
dopiero o 15:30 we Wrocawiu.
A w przeciwiestwie do pocigw specjalnych uruchamianych przez mionikw, na po-

kadzie Ostatniego Leniwca nie


bdzie WARS-ika ani cateringu, cho przygotowano specjalne atrakcje. Zainteresowanych
wic nie brakowao na dworcu przywitaa nas ogromna kolejka do kas.
Pierwszy przystanek Jew Sudecki. Z pocigu wyla
si tum podrnych z aparatami. Kady z postojw zosta
wyduony i przeksztacony na
co w rodzaju fotostopu, czyli
sytuacji, w ktrej pocig zatrzymuje si w ciekawym miejscu
i pasjonaci mog go sfotografowa. Mimo deszczu i niskiej
temperatury nikt nie narzeka
na pogod. Zwykli pasaerowie
pewnie nie raz zastanawiali si,
co jest grane.
Kiedy szynobus toczy si
szlakiem Doliny Bobru, przewonik zadba o to, by nikt si

nie nudzi. Mona byo usysze


histori i ciekawostki zwizane z
lini, ktre przedstawia dr in.
Bogusaw Molecki, czy zajrze
do kabiny maszynisty. Kady z
pasaerw otrzyma kartonowy
bilet, smycz, przypink i krwki
z logiem KD, a dzieci mogy zoy z tektury model SA135, czyli pocigu podobnego do tego,
ktrym jechalimy.
Ponad 100 lat temu tras z
Jeleniej Gry do Lwwka lskiego parowozy przemierzay
w godzin. W niedziel jechalimy ponad dwa razy duej.
Jednak byo warto. Przejazd by
historyczny i nie wiadomo, kiedy pocigi wrc na t lini. Oby
nie podzielia losu naszych,
jak np. 177 do Gubczyc, gdzie
ostatni planowy pocig pasaerski przejecha w 2000 roku.

6 Wspieramy Dobre Tematy

11 stycznia 2017, nr 1 (228)

<< GazetaInformator.pl

REGION AKCJE CHARYTATYWNE

25. Fina WOP: W regionie bdzie si grao!


Fot. facebook.com

Wielka Orkiestra witecznej Pomocy zagra dla ratowania ycia i zdrowia dzieci
na oddziaach oglnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom.
katarzyna krentusz

Ju 15 stycznia, na terenie
caej Polski i poza jej granicami odbywa si bdzie 25. Fina
Wielkiej Orkiestry witecznej
Pomocy. Jak co roku, z tej okazji w regionie zorganizowanych
zostanie wiele imprez rozrywkowo-muzycznych, z ktrych dochd przeznaczony zostanie na
cele Fundacji Jerzego Owsiaka.
Spord rnych form zbirki
funduszy, najwaniejsz, jak zawsze, bdzie kwesta na ulicach
miast, miasteczek i wsi, prowadzona przez licznych wolontariuszy.
Tradycyjnie, dla WOP zagra miasto Wodzisaw l.
Impreza koncentrowa si bdzie na wodzisawskim Rynku
i w Galerii Karuzela. Wyjtkow
atrakcj dla najmodszych bdzie Wybanione Spotkanie w
Galerii Karuzela, podczas ktrego milusiscy bd mieli okazj
osobicie pozna postaci z rnych bajek, w ktre wciel si
cosplayerzy z Wodzisawia i okolic. Na Rynku z kolei odbywa
si bd koncerty m.in. takich
kapel, jak Grafit, River of Time, Ironbound_PL, Manszaft,
Hertz Klekot czy Chemical Garage oraz tradycyjne, WOPowe licytacje. Wyruszy rwnie
bieg Policz si z cukrzyc, a po
zmroku zobaczy mona bdzie
widowiskowy pokaz fire show i
wsplnie wypuci wiateko
do nieba.
W Pszowie 25. Fina
WOP odbywa si bdzie w
Miejskim Orodku Kultury. W
programie tegorocznego wydarzenia przewidziano m.in. wystpy Jacka Silskiego, duetu Karo, zespou B.A.R. oraz D.P.S.A.
i wiele innych atrakcji. W Radlinie wsplne granie rozpocznie si od godz. 16:00, od wystpu zespou Tata Sawek. Na
WOPowej scenie zaprezentuj
si rwnie: Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Radliska Przysta
i zespoy z Miejskiego Orodka
Kultury w Radlinie. Dla zgromadzonej publicznoci na zakoczenie zagra D.P.S.A. a o godz.
20:00 rozbynie wiateko
do nieba. Z kolei w Rydutowach, poza wystpami rydutowskich uczniw i przedszkoR E K L A M A

Przygotowania do 25. Finau Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy w Wodzisawiu l.


lakw, przewidziano pokazy
karate oraz koncerty takich zespow, jak Kokos, Tata Sawek
i Youth Fall Away, a podczas
WOP-owych aukcji licytowane
bd m.in. narty z autografami
polskiej kadry skoczkw.
Na wspierajcych Wielk
Orkiestr witecznej Pomocy
moc atrakcji czeka w Rybniku.
Na terenie rybnickiego Kampusu odbd si koncerty - Animal
Section, Dont do that, Prognoza na ycie, Underground, Kolina Violin Show & Dj Matyjas,
Sabina Jeszka oraz Carrantuohill. Przewidziano rwnie pokazy grup militarnych, pokazy
ratownictwa medycznego czy
te pokazy motoparalotni. W
trakcie tradycyjnych licytacjach,
wylicytowa mona bdzie m.in.
takie pereki, jak jednodniowe
objcie stanowiska Prezydenta
Miasta Rybnik, voucher kurs

prawa jazdy kat. B czy tatua od


Prykas Studio. Po zmroku nie
zabraknie rwnie wiateka
do nieba. Tego dnia, do wspierania WOP na sportowo zachca rwnie MOSiR Rybnik,
organizujcy m.in. spyw kajakowy, wycieczk rowerow czy
wsplny bieg.
W Raciborzu granie dla
WOP odbdzie si w Raciborskim Centrum Kultury. To tutaj
zorganizowany zostanie m.in.
koncert zespou DREAM i przeprowadzone WOPowe licytacje. Pomaga mona bdzie jednak nie tylko, przekazujc swoje
datki kwestujcym. W godz. od
12:00 do 17:00, w sali na I pitrze bdzie mona honorowo
odda krew, a w godz. od 10:00
do 18:00, na parterze RDK - zarejestrowa si w bazie potencjalnych dawcw komrek macierzystych.

W Kdzierzynie-Kolu, podobnie jak w wielu innych miastach, ju od rana na


ulicach miasta spotka mona
bdzie kwestujcych wolontariuszy. WOPowe atrakcje odbywa si bd z kolei w kilku
rnych punktach. W galerii
Odrzaskie Ogrody zaplanowano niedziel z harcerzami,
a w ramach niej - gry, zabawy
i pokazy pierwszej pomocy. W
DK Chemik odbdzie si gra
zrcznociowa z nagrodami, a w
DK Lech, od godz. 16:00, rozpoczn si tradycyjne WOP-owe koncerty takich zespow,
jak Honker, Czerwone i Czarne oraz dzieci i modziey z Zespou Szk Nr 3. wiateko do
nieba zostanie wypuszczone na
parkingu przed Domem Kultury
Chemik.
W tym roku, moc koncertowych atrakcji przewiduje miasto

Jastrzbie-Zdrj. Ju dzie
wczeniej, bo 14 stycznia, w Pubie Chimera dla WOP zagraj
zespoy: Unbroken Tribe, Above the Empyrean i Monsterlica.
15 stycznia, na gwnej scenie w
centrum miasta, poza WOP-owymi licytacjami, odbywa
si bd koncerty takich zespow, jak: Nieformalni, Grooversi, Coria, Loka i Tomasz Karolak
z zespoem Pczki w Tuszczu.
W Galerii Jastrzbie jednoczenie trwa bdzie kiermasz oraz
pokazy jastrzbskich szk i stowarzysze, a na basenie Laguna
odbdzie si aqua aerobik. Tradycyjnie, o godz. 20:00, nie zabraknie rwnie wiateka do
nieba.
W orach graniem dla
WOP wypeniony zostanie
cay tamtejszy budynek Miejskiego Orodka Kultury. W sali
teatralnej, ju od rana, przewidziano liczne pokazy taneczne,
licytacje gadetw i koncerty.
Przed publicznoci wystpi

m.in. MuzyKajaka, GraVity Off


oraz kabaret owcy.B. W orskim MOK-u znajdzie si take miejsce na dogoterapi z
udziaem psw rasy golden retriever, Miarkow Kawiarenk,
fotobudk, artystyczne malowanie twarzy oraz gry i zabawy
z animatorem. W sali plenerowej MOK, w godz. od 10:00 do
17:00, trwa bdzie akcja honorowego krwiodawstwa.
Gdziekolwiek bdziemy 15
stycznia, pamitajmy, e w tym
roku, kupujc WOP-owe serduszka, bdziemy mieli swj
wkad w ratowanie zdrowia i
ycia dzieci na oddziaach oglnopediatrycznych oraz zapewnianie godnej opieki medycznej
seniorom.
Szczegowe informacje o
wydarzeniach organizowanych w kadym z powyszych
miast znajdziecie na naszej
stronie internetowej gazetainformator.pl, w zakadce Zapowiedzi wydarze.

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 7

11 stycznia 2017, nr 1 (228)

KDZIERZYN-KOLE DK KOLE 28 STYCZ.

KOZIELSKA SCENA
KABARETOWA:
SPOTKANIE Z CZONKAMI
KABARETU LIMO

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
13 STYCZNIA MBP KOLE KDZIERZYN-KOLE
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na wydarzenie z cyklu Salon Muzyki i Literatury, pt. Nasze Polskie Betlejem, poczone
z promocj najnowszej pyty z koldami Chru Echo Kresw.
Koncert odbdzie si 13 stycznia o godz. 17:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kolu.
13 STYCZNIA MIPBP RACIBRZ
13 stycznia od godz. 20:00 w wypoyczalni Eureka przy ul. Kasprowicza 12 w ramach Eksperymentalnej Nocy gimnazjalici
bd mogli m.in. wzi udzia w nocnych podchodach zyczno-chemicznych prowadzonych przez pasjonatw z Mechanika,
zobaczy pokaz niezwykych dowiadcze i eksperymentw oraz
seans lmowy. Zgoszenia przyjmowane s bezporednio w Eurece lub pod nr tel. 32 415 35 88.
15 STYCZNIA DK LECH KDZIERZYN-KOLE
Zesp Honker, Czerwone i Czarne oraz dzieci i modzie z
Zespou Szk nr 3 zagraj koncert na rzecz Wielkiej Orkiestry
witecznej Pomocy. Pocztek o godz. 16:00.

W ramach Kozielskiej Sceny Kabaretowej bdzie mona


spotka si tym razem z czonkami Kabaretu Limo. Jachimek, Tremiszewski gwarantuj dobr zabaw i zapowiadaj,
e ich wystp to bdzie jak improwizowany knajpiany dezik. Oglna atmosfera dymu i nieobliczalnoci. Prosz

wyczy telefony i zamwi


drinka. Jedziemy i nie wiemy
dokd. Co si ze sob czy,
a co zupenie nie. Wszystko
jest improwizowane i ma zakasane rkawy u koszuli. Padi
Padu Padam! zaprasza kabaret. Pocztek o godz. 18:00.
Bilety w cenie 25 z do nabycia
online.

KDZIERZYN-KOLE DK CHEMIK 29 STYCZ.

KABARET HRABI
WYSTPI W DK CHEMIK
W niedziel, 29 stycznia, na
deskach Domu Kultury Chemik kabaret Hrabi zaprezentuje swj najnowszy program
artystyczny pt. Cyrkuniki.
Patrzcie, idzie nasz miejscowy
cyrkunik! lata temu usyR E K L A M A

sza Dariusz Kamys, wchodzc


do sklepu spoywczego. Niech
wic tak bdzie! Cyrkuniki
Aktorzy na usugach publicznoci. Wszystko dla niej. Hrabi
do usug. Bilety w cenie 70 z
parter, 60 z - balkon.

15 STYCZNIA DK CHEMIK KDZIERZYN-KOLE

Studio Piosenki MOK i kdzierzysko-kozielscy muzycy zapraszaj na koncert witeczne duety. Pocztek o godz. 18:30,
bilety w cenie 10 z.
21 STYCZNIA DK CHEMIK KDZIERZYN-KOLE
Miejski Orodek Kultury zaprasza na spotkanie z podrnikiem.
Agnieszka Zientarska opowie o swojej wyprawie przez Syberi.
Opowieci bdzie mona posucha w galerii Sztuk Wszelakich w
DK Chemik w sobot 21 stycznia o godz. 16:00. Wstp wolny.
21 STYCZNIA HALA AZOTY KDZIERZYN-KOLE
Miejski Orodek Sportu i Rekreacji zaprasza na pity turniej w
ramach XII Mistrzostw Miasta Amatorw w Bowlingu pod patronatem Prezydenta Miasta Kdzierzyn-Kole. Pocztek o godz.
10:00.
21 STYCZNIA DK CHEMIK KDZIERZYN-KOLE
W sobot, 21 stycznia, o godzinie 15:00 w DK Chemik odbdzie
si koncert Chru Cantabile, dziaajcego w Miejskim Orodku
Kultury w Kdzierzynie-Kolu. Usyszymy midzy innymi koldy
i pastoraki polskie, a take z innych krajw. Wstp wolny.

RACIBRZ ROZRYWKA

WYCIECZKA DLA DZIECI ROCK UP: KONCERT


ltrw sonecznych, nauka
16 stycznia godz. 9:00
KAPELI REAKCJA ORAZ
orientacji na niebie, pozna wycieczka dla dzieci, poczowanie natury wiata, badana z warsztatami astronomiczFILM JAROCIN, PO CO
nie meteorytw pod mikronymi, organizowana w ramach
projektu ALLchemia nauka,
skopem.
WOLNO
13:00 obiad
sztuka, zabawa.
9:00 wyjazd, parking ul.
Kowalska (koo Labiryntu)
9:45 Przyjazd do Krawarza
10:00 13:00 zwiedzanie zamku i miasta, udzia
w warsztatach astronomicznych wirtualna podr w
Kosmos z wykorzystaniem
zdj, lmw i animacji komputerowej autorstwa ASTROHUNTERS oraz Europejskiej
Agencji Kosmicznej i Europejskiego Obserwatorium
Poudniowego; budowanie

14:00 wyjazd z Krawarza


15:00 przyjazd do Raciborza.
Zapisy przyjmujemy do 13
stycznia do godz. 12:00 w Raciborskim Centrum Informacji, ul. Duga 2, nr tel. 32 415 72
39, email: danuta.jarosz@rck.
com.pl.
Karty uczestnictwa do pobrania w RCI, ul. Duga 2 oraz
ze strony www.rck.com.pl (zakadka ALLchemia). Uczestnictwo jest bezpatne.

WARSZTATY WOKALNE
Z ADAMEM KOSEWSKIM
16-18 stycznia godz.
10:00 RCK RDK (ul. Chopina 21). Zapraszamy na warsztaty wokalne dla modziey i
dorosych prowadzone przez
Adama Kosewskiego aranera, kompozytora, pianist,
wokalist, pedagoga.
Program warsztatw obejmowa bdzie:
emisj gosu zasady poprawnej emisji, wiczenia
dykcji, artykulacji, fonacji,

wiczenia oddechowe;
przygotowanie utworw
wielogosowych z gatunku
muzyki rozrywkowej i gospel;
konsultacje indywidualne
prezentacje utworw solowych, uwagi, dopracowanie
szczegw technicznych.
Koncert powarsztatowy
odbdzie si 18 stycznia 2017
r. o godz. 18:00. Koszt warsztatw 30 z.

WHO IS THE KILLER?


BREAKING CONTEST
21 stycznia godz. 16:00
RCK RDK (ul. Chopina 21)
Ekipa Beat Killaz oraz Raciborskie Centrum Kultury serdecznie zaprasza na jedyny w
swoim rodzaju oglnopolski
Breaking Contest (Breakdance). Te zawody poka nam,
kto wjedzie CZOGIEM w
bboyow scen w 2017 r. Idea
jest prosta: kady uczestnik,
widz oraz kto tylko si pojawi
paci 10 z na zbirk publiczn, ktr w caoci zgarnia
ZWYCIZCA zawodw.

22 stycznia godz. 17:00


RCK DK STRZECHA (ul. Londzina 38) Serwujemy kolejn
dawk buntu z cyklu RoCK UP!
Tym razem w wyjtkowej, punkowej odsonie proponujemy
Wam nie tylko dobr muzyk.
Ju 22 stycznia w Kinie Przemko w RCK DK Strzecha lecimy z lmem Jarocin, po co
wolno, a zaraz po nim koncert punk rockowej kapeli Re-

akcja, idealnie wpisujcej si


w jarociski klimat zachcaj organizatorzy do udziau.
Wstp wolny

FILM BRZDC
Film Brzdc z muzyk
na ywo w wykonaniu zespou
Czerwie. 28 stycznia godz.
17:00 RCK DK STRZECHA
(ul. Londzina 38) Brzdc
to jeden z najwybitniejszych
lmw Chaplina reysera i
aktora. Wzruszajca historia
biednego szklarza i jego towarzysza: maego chopca
podrzutka. Typowe dla Chaplina przemieszanie komedii
z tragedi, sentymentalizmu
z radoci i wielk liczb hu-

morystycznych gagw. W Kinie Przemko proponujemy


ten wyjtkowy, niemy lm z
muzyk na ywo w wykonaniu zespou Czerwie. Zesp
Czerwie to niezalena polska
formacja prezentujca alternatywne dwiki z pogranicza
folku, etno, sceny absurdu, teatru i lmu. Muzycy s twrcami i wykonawcami muzyki
do wielu projektw teatralno-lmowo-plastycznych. Wstp
wolny.

JEZIORO ABDZIE
29 stycznia godz.
16:00 RCK RDK (ul. Chopina 21) Jezioro abdzie w
wykonaniu Artystycznej Szkoy Podstawowej im. P.J. Vejvanovskiego w Hlunie. Jezioro abdzie to najsynniejszy
balet Piotra Czajkowskiego,
a jednoczenie pikna ba o
walce dobra ze zem. Historia
piknej Odetty, ksiniczki zakltej w abdzia przez zego
czarownika Rotbarta. Ksi
Zygfryd zakochuje si w abdziu, chce wyzwoli Odett
od zaklcia i przywrci j do
wiata ludzi. Propozycja baletu to spektakl dla caej rodziny.
Bilety w cenie 5 z do nabycia

w kasach RCK oraz na stronie


www.rck.com.pl. Honorowane karty SENIOR 6O + oraz
RODZINA +.

Wszelkie dodatkowe informacje o imprezach


znajduj si na stronie www.rck.com.pl
oraz na Facebooku Raciborskiego Centrum Kultury

Artyku sponsorowany

8 Wiadomoci

11 stycznia 2017, nr 1 (228)

KDZIERZYN-KOLE RELIGIA

wizytwki 32 414 90 30
ulotki >>> 533 355 277

Orszak Trzech Krli


przeszed ulicami miasta

<< GazetaInformator.pl

Dzia graki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl

Wzorem ubiegego roku mieszkacy Kdzierzyna-Kola przebrani za krlw przeszli ulicami miasta.
MARTA NABRDALIK

orszaku odegrali scen z paacu Heroda.


Koniec przemarszu mia
miejsce na placu Wolnoci
pod budynkiem starostwa
powiatowego. Tam te trzej
krlowie oddali pokon dziecitku i wsplnie z przybyymi i podopiecznymi Studia
Piosenki piewali koldy nowo narodzonemu.
Fot. Starostwo Powiatowe KK

W Polsce tradycyjne orszaki Trzech Krli organizowane


s od dziewiciu lat. W naszym
miecie to wydarzenie odbyo
si dopiero po raz drugi. Pomimo kilkunastostopniowego
mrozu i faktu, e w kalendarzu
imprez orszak jest now dat,
przycign on setki mieszkacw Kdzierzyna-Kola.

Paraanie z parai Ducha witego maszerowali


w niebieskim orszaku Krla
Kacpra, zielony orszak Krla
Baltazara wyruszy z parai
w. Eugeniusza de Mazenod,
a trzeci, czerwony rozpocz
si pod kocioem w. Mikoaja i szed pod przewodnictwem Krla Melchiora. U
zbiegu ul. Judyma i al. Jana
Pawa II wszyscy uczestnicy

Cieszymy si, e po raz drugi moemy ten dzie w ten sposb witowa, to wspaniae, e
jestemy tu wszyscy razem - powiedziaa starosta Magorzata Tudaj. Tegorocznego Orszak
Trzech Krli odby si pod honorowym patronatem prezydenta miasta Kdzierzyn-Kole
oraz biskupa opolskiego Andrzeja Czai.
R E K L A M A

Pracownik produkcji
Szukasz pracy? Mamy dla Ciebie propozycj!

Wymagania:
Zdolno szybkiego uczenia si, sumienno,
dyspozycyjno, ch do pracy
Mile widziane dowiadczenie w pracy na produkcji
lub na stanowisku lusarz / stolarz
Dyspozycyjno do pracy w systemie 3-zmianowym

Oferujemy:

Daj sobie szans


na lepsz prac!

Umow o prac
Atrakcyjne wynagrodzenie + premie
Pakiet socjalny
Stabilne zatrudnienie
Dojazdy autobusem firmowym z kierunkw:
Racibrz, Rybnik, Wodzisaw lski, Gubczyce

Nie tra czasu!


Ju dzisiaj wylij CV!

Dzia rekrutacji

tel. (32) 459 15 64, 786 864 292


e-mail: rekrutacja@ekookna.pl

You might also like